Rysowanie linii prostych

Narzędzie Linia jest przeznaczone do rysowania pojedynczych linii prostych. Samouczek w formie gry, który ułatwi przyswojenie umiejętności posługiwania się narzędziem Linia, można znaleźć w artykule Używanie narzędzia Linia.

 1. Zaznacz narzędzie Linia .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Ustaw kursor w punkcie początkowym linii i przeciągnij go do wybranego punktu końcowego linii.

  • Kliknij w miejscu, gdzie linia ma się zaczynać. W oknie dialogowym określ Długość i Kąt nachylenia linii. Zaznacz opcję Wypełnij linię, aby wypełnić ją bieżącym kolorem wypełnienia. Następnie kliknij OK.

  Opcje narzędzia Linia

Rysowanie łuków

 1. Kliknij i przytrzymaj narzędzie Linia (). Wybierz narzędzie Łuk .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Ustaw kursor w punkcie początkowym łuku i przeciągnij go do wybranego punktu końcowego łuku.

  Kliknij w miejscu, gdzie ma się pojawić początek łuku. Kliknij kwadracik widoczny na uchwycie punktu odniesienia , aby określić punkt wyjściowy łuku. Następnie ustaw dowolne z następujących opcji i kliknij OK.

  Długość osi X: określa szerokość łuku.

  Długość osi Y: określa wysokość łuku.

  Rodzaj: określa, czy ścieżka obiektu ma być otwarta czy zamknięta.

  Wzdłuż: określa kierunek łuku. W zależności od tego, czy podstawa łuku ma być ułożona poziomo (wzdłuż osi x) czy pionowo (wzdłuż osi y), należy wybrać ustawienie Oś X lub Oś Y.

  Pochylenie: określa kierunek pochylenia łuku. Wpisz wartość ujemną dla łuku wklęsłego (do środka). Wpisz wartość dodatnią dla łuku wypukłego (na zewnątrz). Wartość zerowa odpowiada linii prostej.

  Wypełnij łuk: wypełnia łuk aktualnym kolorem wypełnienia.

  Uwaga: aby wyświetlić dynamiczny podgląd łuku podczas ustawiania opcji, kliknij dwukrotnie narzędzie Łuk w panelu Narzędzia.

  Opcje narzędzia Łuk

Film przedstawiający korzystanie z narzędzi kształtu można obejrzeć na stronie internetowej Rysowanie podstawowych kształtów.

Rysowanie spiral

 1. Kliknij i przytrzymaj narzędzie Linia (). Wybierz narzędzie Spirala .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągaj kursor po przekątnej aż do narysowania figury wybranej wielkości. Przeciągaj kursor po łuku, aby obrócić spiralę.

  • Kliknij w miejscu, gdzie ma się pojawić początek spirali. W oknie dialogowym ustaw dowolne z poniższych opcji i kliknij OK.

   Promień: określa odległość pomiędzy punktem środkowym i najbardziej na zewnątrz wysuniętym punktem spirali.

   Zanik: określa współczynnik zmniejszenia każdego zwoju spirali w stosunku do poprzedniego.

   Segmenty: określa liczbę segmentów spirali. Każdy pełny zwój spirali składa się z czterech segmentów.

   Styl: określa kierunek spirali.

  Opcje narzędzia Spirala

Film przedstawiający korzystanie z narzędzi kształtu można obejrzeć na stronie internetowej Rysowanie podstawowych kształtów.

Rysowanie siatek

Narzędzia do rysowania siatek pozwalają szybko rysować siatki prostokątne i biegunowe. Narzędzie Siatka prostokątna służy do tworzenia siatek prostokątnych o określonych wymiarach i określonej liczbie separatorów. Narzędzie Siatka biegunowa służy do tworzenia siatek koncentrycznych o określonych wymiarach i określonej liczbie separatorów.

Rysowanie siatek prostokątnych

 1. Kliknij i przytrzymaj narzędzie Linia (). Wybierz narzędzie Siatka prostokątna .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągaj kursor po przekątnej aż do narysowania figury wybranej wielkości.

  • Kliknij w miejscu wybranego punktu odniesienia dla siatki. Kliknij kwadracik widoczny na uchwycie punktu odniesienia , aby określić punkt wyjściowy siatki. Następnie ustaw dowolne z następujących opcji i kliknij OK.

   Rozmiar domyślny: określa szerokość i wysokość całej siatki.

   Separatory poziome: określa liczbę separatorów poziomych, wyświetlanych między dolną i górną krawędzią siatki. Wartość pochylenia wyznacza stopień pochylenia separatorów w kierunku do góry lub w dół siatki.

   Separatory pionowe: określa liczbę separatorów pionowych, wyświetlanych między lewą i prawą krawędzią siatki. Wartość w polu Pochylenie określa stopień nachylenia separatorów w lewo lub prawo.

   Użyj zewnętrznego prostokąta jako ramki: zastępuje górny, dolny, lewy i prawy segment oddzielnym obiektem prostokątnym.

   Wypełnij siatkę: wypełnia siatkę bieżącym kolorem wypełnienia (w przeciwnym wypadku wypełnienia nie będzie).

  Opcje narzędzia Siatka prostokątna

Rysowanie siatek koncentrycznych (biegunowych)

 1. Kliknij i przytrzymaj narzędzie Linia (). Wybierz narzędzie Siatka biegunowa .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągaj kursor po przekątnej aż do narysowania figury wybranej wielkości.

  • Kliknij w miejscu wybranego punktu odniesienia dla siatki. Kliknij kwadracik widoczny na uchwycie punktu odniesienia , aby określić punkt wyjściowy siatki. Następnie ustaw dowolne z następujących opcji i kliknij OK.

   Rozmiar domyślny: określa szerokość i wysokość całej siatki.

   Separatory koncentryczne: określa liczbę okrągłych separatorów koncentrycznych, jakie mają się pojawić na siatce. Wartość pochylenia wyznacza stopień pochylenia separatorów w kierunku wnętrza lub zewnętrza siatki.

   Separatory radialne: określa liczbę separatorów radialnych, wyświetlanych między środkiem i obwodem siatki. Wartość pochylenia określa stopień pochylenia separatorów zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

   Utwórz ścieżkę złożoną z elipsy: konwertuje koncentryczne okręgi na oddzielne ścieżki złożone i wypełnia co drugie koło.

   Wypełnij siatkę: wypełnia siatkę bieżącym kolorem wypełnienia (w przeciwnym wypadku wypełnienia nie będzie).

  Opcje narzędzia Siatka biegunowa

Rysowanie prostokątów i kwadratów

 1. Wybierz narzędzie Prostokąt  lub Prostokąt zaokrąglony .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby narysować prostokąt o określonych wymiarach, przeciągnij kursor ukośnie w odpowiednie miejsce.

  • Aby narysować kwadrat, przeciągnij kursor ukośnie z naciśniętym klawiszem Shift.

  • Aby utworzyć kwadrat lub prostokąt o wymiarach określonych za pomocą wartości, najpierw kliknij w miejscu jego lewego górnego rogu. Określ szerokość i wysokość prostokąta (oraz promień narożnika w prostokącie zaokrąglonym), po czym kliknij przycisk OK.

  Opcje narzędzia Prostokąt

Film przedstawiający korzystanie z narzędzi kształtu można obejrzeć na stronie internetowej Rysowanie podstawowych kształtów.

Określanie promienia narożnika w zaokrąglonym prostokącie

Promień narożnika określa stopień zaokrąglenia narożników prostokąta. Możesz zmienić domyślny promień we wszystkich nowych prostokątach, jak również możesz zmienić promienie pojedynczych prostokątów w trakcie ich rysowania.

 • Aby zmienić domyślny promień narożnika, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Ogólne (macOS) i wpisz nową wartość w polu Promień narożnika. Ewentualnie, możesz zaznaczyć narzędzie Zaokrąglony prostokąt, kliknąć w oknie dokumentu i wpisać nową wartość w polu Promień narożnika. Domyślny kąt jest stosowany tylko do nowo narysowanych prostokątów zaokrąglonych; prostokąty istniejące pozostają bez zmian.

 • Aby zmienić promień narożnika podczas rysowania przy pomocy narzędzia Zaokrąglony prostokąt, wciśnij klawisze Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Po osiągnięciu odpowiedniego zaokrąglenia puść klawisz.

 • Aby utworzyć narożniki bez zaokrąglenia podczas rysowania narzędziem Zaokrąglony prostokąt, wciśnij klawisz Strzałka w lewo.

 • Aby utworzyć możliwie najbardziej zaokrąglone narożniki podczas rysowania narzędziem Zaokrąglony prostokąt, wciśnij klawisz Strzałka w prawo.

Opcje narzędzia Zaokrąglony prostokąt

Uwaga:

Po narysowaniu zaokrąglonego prostokąta nie można zmieniać promienia narożnika. Jeśli uznasz, że będzie być może będzie trzeba zmienić promień narożnika, narysuj normalny prostokąt i wybierz polecenie Efekt > Konwertuj na kształt > Zaokrąglony prostokąt, a następnie określ jego parametry. Aby zmodyfikować promień narożnika lub inne parametry, zmień parametry efektów z panelu Wygląd.

Rysowanie elips

 1. Kliknij i przytrzymaj narzędzie Prostokąt (). Wybierz narzędzie Elipsa .

  Aby uzyskać więcej informacji na temat wybierania narzędzi, zobacz Wybieranie narzędzia.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągaj kursor po przekątnej aż do narysowania figury wybranej wielkości.

  • Kliknij w miejscu lewego górnego rogu obwiedni elipsy. Określ wysokość i szerokość elipsy, po czym kliknij OK.

   Uwaga: aby utworzyć koło, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift w trakcie przeciągania. Aby określić wymiary, po wprowadzeniu wartości szerokości kliknij pozycję Wysokość, aby skopiować tę wartość do pola Wysokość.

  Opcje narzędzia Elipsa

Film przedstawiający korzystanie z narzędzi kształtu można obejrzeć na stronie internetowej Rysowanie podstawowych kształtów.

Rysowanie wielokątów

 1. Kliknij i przytrzymaj narzędzie Prostokąt (). Wybierz narzędzie Wielokąt .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągaj kursor po przekątnej aż do narysowania figury wybranej wielkości. Przeciągaj kursor po łuku, aby obrócić figurę. Dodaj lub usuń boki wielokąta, wciskając klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół.

  • Kliknij w wybranym miejscu środka figury. Określ promień i liczbę boków wielokąta, po czym kliknij OK.

  Opcje narzędzia Wielokąt

Uwaga:

Trójkąty są też wielobokami! Trójkąty rysuje się tak jak inne wieloboki.

Film przedstawiający korzystanie z narzędzi kształtu można obejrzeć na stronie internetowej Rysowanie podstawowych kształtów.

Rysowanie gwiazd

 1. Kliknij i przytrzymaj narzędzie Prostokąt (). Wybierz narzędzie Gwiazda .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągaj kursor po przekątnej aż do narysowania figury wybranej wielkości. Przeciągaj kursor po łuku, obracając gwiazdę. Dodaj lub usuń ramiona gwiazdy, wciskając klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół.

  • Kliknij w wybranym miejscu środka gwiazdy. W polu Promień 1, określ odległość od środka gwiazdy do jej najbardziej wewnętrznego punktu. W polu Promień 2, określ odległość od środka gwiazdy do jej najbardziej zewnętrznego punktu. W polu Punkty określ liczbę ramion. Następnie kliknij OK. Aby zwiększyć lub zmniejszyć liczbę punktów w gwieździe podczas jej rysowania, można także użyć klawiszy strzałki w górę i strzałki w dół.

  Opcje narzędzia Gwiazda

  Film przedstawiający korzystanie z narzędzi kształtu można obejrzeć na stronie internetowej Rysowanie podstawowych kształtów.

Rysowanie narzędziem Flara

Narzędzie Flara służy do tworzenia obiektów o bardzo jasnym środku, otoczonym przez halo, promienie i pierścienie. Narzędzie pozwala uzyskać efekt przypominający błysk flesza.

Flary zawierają uchwyt środkowy i uchwyt końcowy. Uchwyty te służą do umieszczania flary i jej pierścieni. Uchwyt środkowy znajduje się w jasnym centrum flary—od tego punktu rozpoczyna się ścieżka flary.

Składniki flary

A. Uchwyt środkowy B. Uchwyt końcowy C. Promienie (wyświetlane dla wygody w kolorze czarnym) D. Otoczka E. Pierścienie 

Tworzenie flary

Tworzenie flary domyślnej

 1. Kliknij i przytrzymaj narzędzie Prostokąt (). Wybierz narzędzie Flara .

 2. Naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS) i kliknij w miejscu przeznaczonym na uchwyt środkowy flary.

  Wskazówka: flary prezentują się najlepiej, gdy są narysowane na istniejących obiektach.

Rysowanie flary

 1. Zaznacz narzędzie Flara.

 2. Umieść uchwyt środkowy flary, wciskając przycisk myszy, a następnie przeciągnij kursor w celu ustawienia rozmiaru środka, wielkości otoczki i kąta promieni.

  Aby utrzymać stały kąt promieni, przed zwolnieniem przycisku myszy przytrzymuj naciśnięty klawisz Shift. Do dodawania i odejmowania promieni służą przyciski strzałki w górę i strzałki w dół. Aby utrzymać środek flary w tym samym miejscu, przytrzymuj naciśnięty klawisz Ctrl (Windows) lub Command (macOS).

 3. Po odpowiednim ustawieniu środka, otoczki i promieni, zwolnij przycisk myszy.

 4. Wciśnij przycisk myszy i ponownie przeciągnij kursor, aby dodać pierścień i umieścić uchwyt końcowy.

  Przed zwolnieniem przycisku myszy dodaj lub usuń pierścienie przy pomocy klawiszy Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Wciśnięcie klawisza tyldy (~) powoduje losowe rozmieszczenie pierścieni.

 5. Zwolnij przycisk myszy po umieszczeniu uchwytu końcowego w wybranym miejscu.

  Każdy element flary (środek, otoczka, pierścienie i promienie) jest wypełniany kolorem o innym ustawieniu maski krycia.

Tworzenie flary za pomocą okna dialogowego Opcje narzędzia Flara

 1. Zaznacz narzędzie Flara i kliknij w miejscu wybranym na uchwyt środkowy flary.

 2. Przejdź do okna dialogowego Opcje narzędzia Flara, ustaw poniższe opcje i kliknij OK:

  • Określ całkowitą średnicę, krycie i jasność środka flary:
  • Określ wielkość otoczki jako procent całkowitego rozmiaru flary, a następnie określ stopień rozmycia otoczki (0 oznacza otoczkę ostrą, 100 oznacza otoczkę całkowicie rozmytą).
  • Jeśli flara ma zawierać promienie, zaznacz opcję Promienie, określ liczbę promieni, długość najdłuższego z nich (jako procent przeciętnego promienia) i stopień rozmycia promieni (0 oznacza promienie ostre, 100 oznacza całkowicie rozmyte).
  • Jeśli flara ma zawierać pierścienie, zaznacz opcję Pierścienie, określ odległość między punktem środkowym otoczki (uchwyt środkowy) i punktem środkowym najdalszego pierścienia (uchwyt końcowy), liczbę pierścieni, wielkość największego pierścienia (jako procent przeciętnej wielkości pierścieni) oraz kierunek lub kąt pierścieni.
  Opcje narzędzia Flara

Edycja flary

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Zaznacz flarę i kliknij dwukrotnie ikonę narzędzia Flara, aby otworzyć okno dialogowe Opcje narzędzia Flara. Zmień ustawienia w oknie dialogowym.

Wskazówka: aby przywrócić domyślne wartości opcji, naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij polecenie Wyzeruj.

 • Zaznacz flarę i narzędzie Flara. Przeciągnij punkt końcowy za jego uchwyt środkowy lub końcowy i zmień długość lub kierunek flary.
 • Zaznacz flarę i wybierz polecenie Obiekt > Rozwiń. Elementy flary stają się wówczas edytowalne (podobnie jak elementy przejść).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online