Wypaczenie marionetkowe pozwala na skręcanie i zniekształcanie części kompozycji w taki sposób, aby przekształcenia wyglądały naturalnie. Można dodawać, przesuwać i obracać punkty, aby bezproblemowo przekształcać kompozycję w różne kombinacje za pomocą narzędzia Wypaczenie marionetkowe programu Illustrator.

 1. Zaznacz kompozycję, którą chcesz przekształcić.

  Puppet Warp 01
 2. Wybierz narzędzie Wypaczenie marionetkowe z paska narzędzi. 

 3. Domyślnie program Illustrator identyfikuje odpowiednie obszary, aby przekształcać kompozycje i automatycznie dodawać punkty do kompozycji dla uzyskania optymalnego wypaczenia grafiki. Funkcja ta jest domyślnie włączona w przypadku wybrania narzędzia Wypaczenie marionetkowe. Aby wyłączyć tę funkcję, należy usunąć zaznaczenie opcji Włącz domyślne ustawienia uwzględniania zawartości w menu Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Ogólne (Mac OS).

  Można także dodać więcej punktów, klikając obszary do przekształcenia lub zakotwiczenia. Aby uzyskać dobry efekt, wymagane są co najmniej trzy punkty. Aby usunąć punkty, naciśnij klawisz Delete.

  Puppet Warp 02
 4. Kliknij i przeciągnij punkt, aby przekształcić kompozycję. Sąsiadujące punkty utrzymują pobliskie obszary bez zmian.

  Uwaga:

  • Aby zaznaczyć wiele punktów, klikaj je kolejno, trzymając naciśnięty klawisz Shift, lub z panelu sterowania wybierz polecenie Zaznacz wszystkie punkty.
  • Aby usunąć wybrane punkty, naciśnij klawisz Delete.
  • Aby ograniczyć przekształcanie kompozycji wokół wybranego punktu, naciśnij klawisz Alt podczas przeciągania.

 5. Aby skręcić kompozycję, wybierz punkt, a następnie ustaw wskaźnik myszy obok niego, ale nie na punktach. Gdy pojawi się linia przerywana tworząca okrąg, obracaj siatkę, przeciągając wskaźnik.

  Puppet Warp 03
 6. Podczas przekształcania kompozycji przy pomocy narzędzia Wypaczenie marionetkowe możesz dostosować następujące ustawienia w Panelu sterowania lub panelu Właściwości.

  • Wybierz wszystkie punkty Wybór wszystkich punktów umieszczonych na wybranej kompozycji.
  • Pokaż siatkę Usunięcie zaznaczenia tej opcji powoduje, że widoczne są tylko punkty dopasowujące siatkę, a nie sama siatka, przez co uzyskuje się bardziej przejrzysty podgląd przekształcenia.
  • Rozwiń siatkę Dostosowanie suwaka powoduje wyświetlenie siatki rozdzielonych obiektów w celu ich przekształcania przy użyciu narzędzia Wypaczenie marionetkowe.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online