Wybieranie kolorów

 1. Podręcznik użytkownika programu Illustrator
 2. Poznaj program Illustrator
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator
   1. Co nowego w programie Illustrator
   2. Popularne pytania
   3. Wymagania systemowe programu Illustrator
   4. Program Illustrator na urządzenia z układem Apple silicon
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Tworzenie dokumentów
   3. Narzędzia. Domyślne skróty klawiaturowe | Illustrator
   4. Dostosowywanie skrótów klawiaturowych
   5. Obszary robocze
   6. Dostosowywanie przestrzeni roboczej
   7. Panel Właściwości
   8. Ustawianie preferencji
   9. Dotykowa przestrzeń robocza
   10. Obsługa pokrętła Microsoft Surface Dial w programie Illustrator
   11. Odzyskiwanie, cofanie i automatyzacja
   12. Obracanie widoku
   13. Miarki, siatki i linie pomocnicze
   14. Ułatwienia dostępu w programie Illustrator
   15. Tryb bezpieczny
   16. Wyświetlanie kompozycji
   17. Używanie paska Touch Bar w programie Illustrator
   18. Pliki i szablony
   19. Synchronizowanie ustawień z usługą Adobe Creative Cloud
  3. Narzędzia w programie Illustrator
   1. Zaznaczanie
    1. Opis ogólny
    2. Zaznaczanie
    3. Zaznaczanie bezpośrednie
    4. Lasso
   2. Nawigacja
    1. Opis ogólny
    2. Powiększanie
    3. Obracanie widoku
   3. Malowanie
    1. Opis ogólny
    2. Gradient
    3. Generator kształtów
   4. Tekst
    1. Opis ogólny
    2. Tekst
    3. Tekst na ścieżce
 3. Illustrator na iPadzie
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator na iPadzie
   1. Omówienie programu Illustrator na iPadzie
   2. Illustrator na iPadzie — często zadawane pytania
   3. Wymagania systemowe | Illustrator na iPadzie
   4. Możliwości i ograniczenia programu Illustrator na iPadzie
  2. Przestrzeń robocza
   1. Przestrzeń robocza programu Illustrator na iPadzie
   2. Gesty i skróty dotykowe
   3. Skróty klawiszowe w programie Illustrator na iPadzie
   4. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  3. Dokumenty
   1. Praca z dokumentami w programie Illustrator na iPadzie
   2. Importowanie dokumentów z programów Photoshop i Fresco
  4. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Tworzenie obiektów powtarzalnych
   2. Tworzenie przejść miedzy obiektami
  5. Rysowanie
   1. Rysowanie i edytowanie ścieżek
   2. Rysowanie i edytowanie kształtów
  6. Tekst
   1. Praca z tekstem i czcionkami
   2. Tworzenie napisów na ścieżce
   3. Dodawanie własnych czcionek
  7. Praca z obrazami
   1. Praca z obrazami
  8. Kolory
   1. Stosowanie kolorów i gradientów
 4. Pliki w chmurze
  1. Podstawy
   1. Korzystanie z plików w chmurze w programie Illustrator
   2. Udostępnianie plików w chmurze w programie Illustrator i współpraca nad nimi
   3. Rozszerzanie przestrzeni dyskowej w chmurze na potrzeby programu Adobe Illustrator
   4. Pliki w chmurze w programie Illustrator | Częste pytania
  2. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z tworzeniem lub zapisywaniem plików w chmurze programu Illustrator
   2. Rozwiązywanie problemów z plikami w chmurze programu Illustrator
 5. Dodawanie i edytowanie treści
  1. Rysowanie
   1. Podstawy rysowania
   2. Edycja ścieżek
   3. Rysowanie idealnych kompozycji
   4. Rysowanie za pomocą narzędzi Pióro, Krzywizna lub Ołówek
   5. Rysowanie prostych linii i kształtów
   6. Obrys obrazu
   7. Upraszczanie ścieżki
   8. Definiowanie siatki perspektywy
   9. Narzędzia obsługi symboli i zestawy symboli
   10. Dopasowywanie segmentów ścieżek
   11. Jak w 5 prostych krokach narysować kwiat
   12. Rysowanie perspektywiczne
   13. Symbole
   14. Rysowanie ścieżek wyrównanych do pikseli do zastosowań internetowych
  2. Efekty 3D z użyciem materiałów Adobe Substance
   1. Informacje o efektach 3D w programie Illustrator
   2. Tworzenie grafiki 3D
   3. Tworzenie obiektów 3D
   4. Tworzenie tekstu 3D
  3. Kolor
   1. Informacje o kolorze
   2. Wybieranie kolorów
   3. Używanie i tworzenie próbek
   4. Dopasowywanie kolorów
   5. Korzystanie z panelu Motywy Adobe Color
   6. Grupy kolorów (harmonie)
   7. Panel Motywy Color
   8. Zmiana kolorów kompozycji
  4. Malowanie
   1. Informacje o malowaniu
   2. Malowanie z wypełnieniami i obrysami
   3. Grupy aktywnego malowania
   4. Gradienty
   5. Pędzle
   6. Przezroczystość i tryby mieszania
   7. Stosowanie obrysów do obiektu
   8. Tworzenie i edycja wzorków
   9. Siatki
   10. Wzorki
  5. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Zaznaczanie obiektów
   2. Warstwy
   3. Grupowanie i rozwijanie obiektów
   4. Przesuwanie, wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   5. Układanie obiektów w stos    
   6. Blokowanie, ukrywanie i usuwanie obiektów
   7. Powielanie obiektów
   8. Obracanie i odbijanie obiektów
  6. Przekształcanie obiektów
   1. Kadrowanie obrazów
   2. Przekształcanie obiektów
   3. Łączenie obiektów
   4. Wycinanie, dzielenie i przycinanie obiektów
   5. Wypaczenie marionetkowe
   6. Skalowanie, ścinanie i zniekształcanie obiektów
   7. Tworzenie przejść miedzy obiektami
   8. Zmiana kształtu za pomocą form
   9. Zmiana kształtu obiektów z efektami
   10. Tworzenie nowych kształtów za pomocą narzędzi Shaper i Generator kształtów
   11. Praca z aktywnymi narożnikami
   12. Udoskonalone obiegi pracy transformacji kształtu z obsługą dotykową
   13. Edytowanie maski przycinającej
   14. Aktywne kształty
   15. Tworzenie kształtów za pomocą narzędzia Generator kształtów
   16. Edycja globalna
  7. Tekst
   1. Tworzenie tekstu
   2. Czcionki i typografia
   3. Formatowanie tekstu
   4. Importowanie i eksportowanie tekstu
   5. Formatowanie akapitów
   6. Znaki specjalne
   7. Tworzenie tekstu na ścieżce
   8. Korzystanie ze stylów znakowych i akapitowych
   9. Karty
   10. Tekst i pismo
   11. Znajdowanie brakujących czcionek (obieg pracy Typekit)
   12. Uaktualnianie tekstu z programu Illustrator 10
   13. Tekst arabski i hebrajski
   14. Czcionki | Często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
   15. Tworzenie trójwymiarowego efektu tekstowego
   16. Kreatywne projekty typograficzne
   17. Skalowanie i obracanie tekstu
   18. Odstępy pomiędzy wierszami i znakami
   19. Opcje dzielenia wyrazów i łamania wierszy
   20. Udoskonalenia dotyczące tekstu
   21. Słowniki ortograficzne i językowe
   22. Formatowanie znaków azjatyckich
   23. Kompozytory języków azjatyckich
   24. Tworzenie projektów tekstowych z efektem przejścia między obiektami
   25. Tworzenie plakatu typograficznego za pomocą funkcji obrysowywania obrazu
  8. Tworzenie efektów specjalnych
   1. Praca z efektami
   2. Style grafiki
   3. Tworzenie cienia
   4. Atrybuty wyglądu
   5. Tworzenie szkiców i mozaik
   6. Cienie, blaski i wtapianie
   7. Podsumowanie efektów
  9. Grafika WWW
   1. Sprawdzone procedury tworzenia grafiki WWW
   2. Wykresy
   3. SVG 
   4. Tworzenie animacji
   5. Plasterki i mapy obrazów
 6. Importowanie, eksportowanie i zapisywanie
  1. Importowanie
   1. Importowanie plików kompozycji
   2. Importowanie obrazów bitmapowych
   3. Importowanie kompozycji z programu Photoshop
   4. Umieszczanie wielu plików | Illustrator CC
   5. Cofanie osadzenia plików
   6. Importowanie plików Adobe PDF
   7. Importowanie plików EPS, DCS i AutoCAD
   8. Informacje o łączach
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
   1. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
  3. Zapisywanie
   1. Zapisywanie kompozycji
  4. Eksportowanie
   1. Eksportowanie kompozycji
   2. Gromadzenie zasobów i eksportowanie zbiorcze
   3. Pliki pakietów
   4. Tworzenie plików Adobe PDF
   5. Wyodrębnianie kodu CSS | Illustrator CC
   6. Opcje Adobe PDF
   7. Informacje o pliku i metadane
 7. Drukowanie
  1. Przygotowanie do drukowania
   1. Przygotowywanie dokumentów do druku
   2. Zmiana rozmiaru i orientacji strony
   3. Definiowanie linii cięcia w celu przycinania lub wyrównywania
   4. Rozpoczynanie pracy z powiększonym obszarem dokumentu
  2. Drukowanie
   1. Nadruk
   2. Drukowanie z włączoną funkcją zarządzania kolorami
   3. Drukowanie w trybie PostScript
   4. Ustawienia predefiniowane drukowania
   5. Znaczniki drukarskie i spady
   6. Drukowanie i zapisywanie przezroczystej kompozycji
   7. Zalewkowanie
   8. Drukowanie rozbarwień
   9. Drukowanie gradientów, siatek i przejść kolorów
   10. Nadruk bieli
 8. Automatyzacja zadań
  1. Scalanie danych za pomocą panelu Zmienne
  2. Automatyzacja za pomocą skryptów
  3. Automatyzacja za pomocą operacji
 9. Rozwiązywanie problemów 
  1. Problemy z awarią przy uruchamianiu programu
  2. Odzyskiwanie plików po awarii
  3. Problemy z plikami
  4. Problemy ze sterownikiem karty graficznej
  5. Problemy z urządzeniem Wacom
  6. Problemy z plikami DLL
  7. Problemy z pamięcią
  8. Problemy z plikiem preferencji
  9. Problemy z czcionkami
  10. Problemy z drukarką
  11. Udostępnianie raportu o awarii firmie Adobe

Informacje o wybieraniu kolorów

W programie Illustrator kolory kompozycji określa się za pomocą różnego rodzaju narzędzi, paneli i okien dialogowych. Sposób wybierania kolorów zależy od rodzaju kompozycji. Na przykład, jeśli kolorystyka kompozycji ma być zgodna ze standardami firmowymi, należy wybierać kolory z firmowej biblioteki próbek. Jeśli kolory danej kompozycji nie muszą być zgodne z kolorami innej kompozycji, można używać próbnika kolorów oraz wprowadzać konkretne wartości kolorów.

Wybieranie kolorów umożliwiają następujące elementy programu:

Panel Próbki i panele bibliotek próbek

Zawierają pojedyncze kolory i grupy kolorów. Użytkownik może wybierać gotowe biblioteki i próbki, a także tworzyć własne. Może też importować biblioteki.

Próbnik kolorów

Zawiera widmo kolorów, które umożliwia wybór kolorów; pola tekstowe, w których można wpisywać liczbowe wartości kolorów; oraz próbki kolorów.

Narzędzie Kroplomierz

Umożliwia wybór kolorów bezpośrednio z kompozycji, metodą klikania na odpowiednich próbkach.

Panel Kolor

Zawiera widmo kolorów, suwaki poszczególnych kolorów (np. suwak koloru niebieskozielonego) oraz pola tekstowe wartości kolorów. na panelu Kolor można określać kolory wypełnień i obrysów. Menu panelu Kolor powala tworzyć kolory odwrotne i komplementarne względem bieżącego koloru wypełnienia lub obrysu, umożliwia też tworzenie próbek kolorów.

Panel Wzornik kolorów

Zawiera szereg reguł tworzenia grup kolorów na podstawie wybranego koloru bazowego. Za ich pomocą można tworzyć wariacje kolorów o różnych tintach i odcieniach, kolory zimne i ciepłe oraz kolory żywe i stonowane. Za pomocą tego panelu można otworzyć okno dialogowe Edytuj kolory/Ponowne kolorowanie kompozycji, a w nim grupę kolorów.

Edytuj kolory/Ponowne kolorowanie kompozycji, okno dialogowe

Część tego okna dialogowego zawiera narzędzia do precyzyjnego definiowania lub dopasowywania kolorów w grupie kolorów lub kompozycji. Inna część umożliwia ponowne pokolorowanie kompozycji przy wykorzystaniu kolorów z grupy kolorów lub zmniejszenie liczby albo konwersję kolorów na wyjściu.

Polecenie Dodaj wybrane kolory i przycisk Nowa grupa kolorów

Pozwalają utworzyć grupę kolorów na podstawie kolorów danej kompozycji. Zarówno polecenie, jak i przycisk, znajdują się na panelu Próbki.

Omówienie Próbnika kolorów

Próbnik kolorów pozwala wybrać kolor wypełnienia lub obrysu obiektu – kolor należy wybrać z dostępnego pola i spektrum, określić numerycznie lub kliknąć próbkę.

Próbnik kolorów
Próbnik kolorów

A. Pole koloru B. Wartości kolorów HSB C. Nowy prostokąt koloru D. Oryginalny prostokąt koloru E. Suwak koloru F. Widmo koloru G. Wartości kolorów RGB H. Szesnastkowe wartości kolorów I. Wartości kolorów CMYK 

Wyświetlanie Próbnika kolorów

 1. Kliknij dwukrotnie pole wyboru koloru obrysu lub wypełnienia na panelu Narzędzia lub na panelu Kolor.

Zmiana widma kolorów wyświetlanego w oknie Próbnik kolorów

 1. Kliknij odpowiednią literę: H (Hue, czyli barwa), S (Saturation, czyli nasycenie), B (Brightness, czyli jasność), R (Red, czyli czerwony), G (Green, czyli żółty), lub B (Blue, czyli niebieski).

Wyświetlanie tylko kolorów z palety internetowej

Kolory z palety internetowej mogą być wyświetlane we wszystkich przeglądarkach internetowych (niezależnie od platformy).

 1. Wybierz polecenie Tylko kolory z palety internetowej.

Wyświetlanie próbek kolorów zamiast widma kolorów

 1. Kliknij opcję Próbki kolorów. Kliknij opcję Modele kolorów, aby powrócić do widma kolorów.

Wybieranie kolorów za pomocą Próbnika kolorów

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. Kliknij lub przeciągnij wewnątrz widma kolorów. Położenie koloru w widmie wskazuje okrągły znacznik.

 2. Przeciągnij trójkąty wzdłuż suwaka koloru lub kliknij na suwaku koloru.

 3. Wprowadź wartości w dowolnych polach tekstowych.

 4. Kliknij przycisk Próbki kolorów, wybierz próbkę i kliknij przycisk OK.

Omówienie panelu Kolor

Panel Kolor (Okno > Kolor) pozwala stosować kolory do wypełnień i obrysów obiektów, a także edytować i mieszać kolory. na panelu Kolor mogą być wyświetlane wartości odpowiadające kolorom z różnych modeli. Domyślnie, na panelu Kolor są widoczne tylko najczęściej używane opcje.

Panel Kolor
Panel Kolor

A. Kolor wypełnienia B. Kolor obrysu C. Menu panelu D. Pole Żaden E. Pasek widma koloru F. Suwak koloru G. Pole tekstowe dla składowej koloru 

Zmiana modelu kolorów

 1. Z menu panelu wybierz polecenie Skala szarości, RGB, HSB, CMYK lub Bezpieczna paleta internetowa.

Wyświetlanie wszystkich opcji panelu

 1. Z menu panelu wybierz polecenie Pokaż opcje. Ten sam efekt możesz uzyskać klikając dwukrotnie trójkąt umieszczony na zakładce panelu.

Wybieranie kolorów za pomocą panelu Kolor

 1. Zaznacz wybrany tryb kolorów w menu panelu. Zaznaczony tryb wpływa tylko na wyświetlany panel Kolor i nie zmienia trybu kolorów dokumentu.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij lub kliknij suwak.

  • Przeciąganie suwaka kolorów z wciśniętym klawiszem Shift powoduje odpowiednie przesuwanie innych suwaków (z wyjątkiem suwaków HSB). Pozwala to zachować podobny kolor o nieco innej tincie i intensywności.

  • Wprowadź wartości w dowolnych polach tekstowych.

  • Kliknij pasek widma kolorów u dołu palety. Aby nie wybierać żadnego koloru, kliknij pole Brak po lewej stronie paska kolorów; aby wybrać kolor biały, kliknij białą próbkę w prawym górnym rogu paska kolorów; aby wybrać kolor czarny, kliknij czarną próbkę w prawym dolnym rogu paska kolorów.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto