Informacje o wybieraniu kolorów

W programie Illustrator kolory kompozycji określa się za pomocą różnego rodzaju narzędzi, paneli i okien dialogowych. Sposób wybierania kolorów zależy od rodzaju kompozycji. Na przykład, jeśli kolorystyka kompozycji ma być zgodna ze standardami firmowymi, należy wybierać kolory z firmowej biblioteki próbek. Jeśli kolory danej kompozycji nie muszą być zgodne z kolorami innej kompozycji, można używać próbnika kolorów oraz wprowadzać konkretne wartości kolorów.

Wybieranie kolorów umożliwiają następujące elementy programu:

Panel Próbki i panele bibliotek próbek

Zawierają pojedyncze kolory i grupy kolorów. Użytkownik może wybierać gotowe biblioteki i próbki, a także tworzyć własne. Może też importować biblioteki.

Próbnik kolorów

Zawiera widmo kolorów, które umożliwia wybór kolorów; pola tekstowe, w których można wpisywać liczbowe wartości kolorów; oraz próbki kolorów.

Narzędzie Kroplomierz

Umożliwia wybór kolorów bezpośrednio z kompozycji, metodą klikania na odpowiednich próbkach.

Panel Kolor

Zawiera widmo kolorów, suwaki poszczególnych kolorów (np. suwak koloru niebieskozielonego) oraz pola tekstowe wartości kolorów. W panelu Kolor można określać kolory wypełnień i obrysów. Menu panelu Kolor powala tworzyć kolory odwrotne i komplementarne względem bieżącego koloru wypełnienia lub obrysu, umożliwia też tworzenie próbek kolorów.

Panel Wzornik kolorów

Zawiera szereg reguł tworzenia grup kolorów na podstawie wybranego koloru bazowego. Za ich pomocą można tworzyć wariacje kolorów o różnych tintach i odcieniach, kolory zimne i ciepłe oraz kolory żywe i stonowane. Za pomocą tego panelu można otworzyć okno dialogowe Edytuj kolory/Ponowne kolorowanie kompozycji, a w nim grupę kolorów.

Edytuj kolory/Ponowne kolorowanie kompozycji, okno dialogowe

Część tego okna dialogowego zawiera narzędzia do precyzyjnego definiowania lub dopasowywania kolorów w grupie kolorów lub kompozycji. Inna część umożliwia ponowne pokolorowanie kompozycji przy wykorzystaniu kolorów z grupy kolorów lub zmniejszenie liczby albo konwersję kolorów na wyjściu.

Polecenie Dodaj wybrane kolory i przycisk Nowa grupa kolorów

Pozwalają utworzyć grupę kolorów na podstawie kolorów danej kompozycji. Zarówno polecenie, jak i przycisk, znajdują się w panelu Próbki.

Omówienie Próbnika kolorów

Próbnik kolorów pozwala wybrać kolor wypełnienia lub obrysu obiektu – kolor należy wybrać z dostępnego pola i spektrum, określić numerycznie lub kliknąć próbkę.

Próbnik kolorów
Próbnik kolorów

A. Pole koloru B. Wartości kolorów HSB C. Nowy prostokąt koloru D. Oryginalny prostokąt koloru E. Suwak koloru F. Widmo koloru G. Wartości kolorów RGB H. Szesnastkowe wartości kolorów I. Wartości kolorów CMYK 

Wyświetlanie Próbnika kolorów

 1. Kliknij dwukrotnie pole wyboru koloru obrysu lub wypełnienia w panelu Narzędzia lub w panelu Kolor.

Zmiana widma kolorów wyświetlanego w oknie Próbnik kolorów

 1. Kliknij odpowiednią literę: H (Hue, czyli barwa), S (Saturation, czyli nasycenie), B (Brightness, czyli jasność), R (Red, czyli czerwony), G (Green, czyli żółty), lub B (Blue, czyli niebieski).

Wyświetlanie tylko kolorów z palety internetowej

Kolory z palety internetowej mogą być wyświetlane we wszystkich przeglądarkach internetowych (niezależnie od platformy).

 1. Wybierz polecenie Tylko kolory z palety internetowej.

Wyświetlanie próbek kolorów zamiast widma kolorów

 1. Kliknij opcję Próbki kolorów. Kliknij opcję Modele kolorów, aby powrócić do widma kolorów.

Wybieranie kolorów za pomocą Próbnika kolorów

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. Kliknij lub przeciągnij wewnątrz widma kolorów. Położenie koloru w widmie wskazuje okrągły znacznik.

 2. Przeciągnij trójkąty wzdłuż suwaka koloru lub kliknij na suwaku koloru.

 3. Wprowadź wartości w dowolnych polach tekstowych.

 4. Kliknij przycisk Próbki kolorów, wybierz próbkę i kliknij przycisk OK.

Omówienie panelu Kolor

Panel Kolor (Okno > Kolor) pozwala stosować kolory do wypełnień i obrysów obiektów, a także edytować i mieszać kolory. W panelu Kolor mogą być wyświetlane wartości odpowiadające kolorom z różnych modeli. Domyślnie, w panelu Kolor są widoczne tylko najczęściej używane opcje.

Panel Kolor
Panel Kolor

A. Kolor wypełnienia B. Kolor obrysu C. Menu panelu D. Pole Żaden E. Pasek widma koloru F. Suwak koloru G. Pole tekstowe dla składowej koloru 

Zmiana modelu kolorów

 1. Z menu panelu wybierz polecenie Skala szarości, RGB, HSB, CMYK lub Bezpieczna paleta internetowa.

Wyświetlanie wszystkich opcji panelu

 1. Z menu panelu wybierz polecenie Pokaż opcje. Ten sam efekt możesz uzyskać klikając dwukrotnie trójkąt umieszczony na zakładce panelu.

Wybieranie kolorów za pomocą panelu Kolor

 1. Zaznacz wybrany tryb kolorów w menu panelu. Zaznaczony tryb wpływa tylko na wyświetlany panel Kolor i nie zmienia trybu kolorów dokumentu.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij lub kliknij suwak.

  • Przeciąganie suwaka kolorów z wciśniętym klawiszem Shift powoduje odpowiednie przesuwanie innych suwaków (z wyjątkiem suwaków HSB). Pozwala to zachować podobny kolor o nieco innej tincie i intensywności.

  • Wprowadź wartości w dowolnych polach tekstowych.

  • Kliknij pasek widma kolorów u dołu palety. Aby nie wybierać żadnego koloru, kliknij pole Brak po lewej stronie paska kolorów; aby wybrać kolor biały, kliknij białą próbkę w prawym górnym rogu paska kolorów; aby wybrać kolor czarny, kliknij czarną próbkę w prawym dolnym rogu paska kolorów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online