Podręcznik użytkownika Anuluj

Wzorki

 1. Podręcznik użytkownika programu Illustrator
 2. Poznaj program Illustrator
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator
   1. Co nowego w programie Illustrator
   2. Popularne pytania
   3. Wymagania systemowe programu Illustrator
   4. Program Illustrator na urządzenia z układem Apple silicon
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Tworzenie dokumentów
   3. Pasek narzędzi
   4. Domyślne skróty klawiaturowe
   5. Dostosowywanie skrótów klawiaturowych
   6. Wprowadzenie do obszarów roboczych
   7. Zarządzanie obszarami roboczymi
   8. Dostosowywanie przestrzeni roboczej
   9. Panel Właściwości
   10. Ustawianie preferencji
   11. Dotykowa przestrzeń robocza
   12. Obsługa pokrętła Microsoft Surface Dial w programie Illustrator
   13. Odzyskiwanie, cofanie, historia i automatyzacja
   14. Obracanie widoku
   15. Miarki, siatki i linie pomocnicze
   16. Ułatwienia dostępu w programie Illustrator
   17. Tryb bezpieczny
   18. Wyświetlanie kompozycji
   19. Używanie paska Touch Bar w programie Illustrator
   20. Pliki i szablony
  3. Narzędzia w programie Illustrator
   1. Przegląd narzędzi
   2. Zaznaczanie narzędzi
    1. Zaznaczenie
    2. Zaznaczanie bezpośrednie
    3. Zaznaczanie grupowe
    4. Różdżka
    5. Lasso
    6. Obszar ilustracji
   3. Narzędzia do nawigacji
    1. Rączka
    2. Obracanie widoku
    3. Lupka
   4. Narzędzia do malowania
    1. Gradient
    2. Siatka
    3. Generator kształtów
   5. Narzędzia tekstowe
    1. Tekst
    2. Tekst na ścieżce
    3. Tekst pionowy
   6. Narzędzia do rysowania
    1. Pióro
    2. Dodaj punkt kontrolny
    3. Usuń punkt kontrolny
    4. Punkt kontrolny
    5. Krzywizna
    6. Linia
    7. Prostokąt
    8. Prostokąt zaokrąglony
    9. Elipsa
    10. Wielokąt
    11. Gwiazda
    12. Pędzel malarski
    13. Kropla
    14. Ołówek
    15. Shaper
    16. Plasterek
   7. Narzędzia do modyfikacji
    1. Obróć
    2. Odbij
    3. Skaluj
    4. Ścinanie
    5. Szerokość
    6. Przekształcanie swobodne
    7. Kroplomierz
    8. Mieszanie
    9. Gumka
    10. Nożyczki
 3. Illustrator na iPadzie
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator na iPadzie
   1. Omówienie programu Illustrator na iPadzie
   2. Illustrator na iPadzie — często zadawane pytania
   3. Wymagania systemowe | Illustrator na iPadzie
   4. Możliwości i ograniczenia programu Illustrator na iPadzie
  2. Przestrzeń robocza
   1. Przestrzeń robocza programu Illustrator na iPadzie
   2. Gesty i skróty dotykowe
   3. Skróty klawiszowe w programie Illustrator na iPadzie
   4. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  3. Dokumenty
   1. Praca z dokumentami w programie Illustrator na iPadzie
   2. Importowanie dokumentów z programów Photoshop i Fresco
  4. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Tworzenie obiektów powtarzalnych
   2. Tworzenie przejść miedzy obiektami
  5. Rysowanie
   1. Rysowanie i edytowanie ścieżek
   2. Rysowanie i edytowanie kształtów
  6. Tekst
   1. Praca z tekstem i czcionkami
   2. Tworzenie napisów na ścieżce
   3. Dodawanie własnych czcionek
  7. Praca z obrazami
   1. Wektoryzowanie obrazów rastrowych
  8. Kolory
   1. Stosowanie kolorów i gradientów
 4. Pliki w chmurze
  1. Podstawy
   1. Korzystanie z plików w chmurze w programie Illustrator
   2. Udostępnianie plików w chmurze w programie Illustrator i współpraca nad nimi
   3. Rozszerzanie przestrzeni dyskowej w chmurze na potrzeby programu Adobe Illustrator
   4. Pliki w chmurze w programie Illustrator | Częste pytania
  2. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z tworzeniem lub zapisywaniem plików w chmurze programu Illustrator
   2. Rozwiązywanie problemów z plikami w chmurze programu Illustrator
 5. Dodawanie i edytowanie treści
  1. Rysowanie
   1. Podstawy rysowania
   2. Edycja ścieżek
   3. Rysowanie idealnych kompozycji
   4. Rysowanie za pomocą narzędzi Pióro, Krzywizna lub Ołówek
   5. Rysowanie prostych linii i kształtów
   6. Obrys obrazu
   7. Upraszczanie ścieżki
   8. Definiowanie siatki perspektywy
   9. Narzędzia obsługi symboli i zestawy symboli
   10. Dopasowywanie segmentów ścieżek
   11. Jak w 5 prostych krokach narysować kwiat
   12. Rysowanie perspektywiczne
   13. Symbole
   14. Rysowanie ścieżek wyrównanych do pikseli do zastosowań internetowych
  2. Efekty 3D z użyciem materiałów Adobe Substance
   1. Informacje o efektach 3D w programie Illustrator
   2. Tworzenie grafiki 3D
   3. Nakładanie kompozycji na obiekty trójwymiarowe
   4. Tworzenie obiektów 3D
   5. Tworzenie tekstu 3D
  3. Kolor
   1. Informacje o kolorze
   2. Wybieranie kolorów
   3. Używanie i tworzenie próbek
   4. Dopasowywanie kolorów
   5. Korzystanie z panelu Motywy Adobe Color
   6. Grupy kolorów (harmonie)
   7. Panel Motywy Color
   8. Zmiana kolorów kompozycji
  4. Malowanie
   1. Informacje o malowaniu
   2. Malowanie z wypełnieniami i obrysami
   3. Grupy aktywnego malowania
   4. Gradienty
   5. Pędzle
   6. Przezroczystość i tryby mieszania
   7. Stosowanie obrysów do obiektu
   8. Tworzenie i edycja wzorków
   9. Siatki
   10. Wzorki
  5. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Zaznaczanie obiektów
   2. Warstwy
   3. Grupowanie i rozwijanie obiektów
   4. Przesuwanie, wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   5. Układanie obiektów w stos    
   6. Blokowanie, ukrywanie i usuwanie obiektów
   7. Powielanie obiektów
   8. Obracanie i odbijanie obiektów
  6. Przekształcanie obiektów
   1. Kadrowanie obrazów
   2. Przekształcanie obiektów
   3. Łączenie obiektów
   4. Wycinanie, dzielenie i przycinanie obiektów
   5. Wypaczenie marionetkowe
   6. Skalowanie, ścinanie i zniekształcanie obiektów
   7. Tworzenie przejść miedzy obiektami
   8. Zmiana kształtu za pomocą form
   9. Zmiana kształtu obiektów z efektami
   10. Tworzenie nowych kształtów za pomocą narzędzi Shaper i Generator kształtów
   11. Praca z aktywnymi narożnikami
   12. Udoskonalone obiegi pracy transformacji kształtu z obsługą dotykową
   13. Edytowanie maski przycinającej
   14. Aktywne kształty
   15. Tworzenie kształtów za pomocą narzędzia Generator kształtów
   16. Edycja globalna
  7. Tekst
   1. Dodawanie tekstu i praca z obiektami tekstowymi
   2. Tworzenie punktowanych i numerowanych list
   3. Zarządzanie obszarem tekstu
   4. Czcionki i typografia
   5. Formatowanie tekstu
   6. Importowanie i eksportowanie tekstu
   7. Formatowanie akapitów
   8. Znaki specjalne
   9. Tworzenie tekstu na ścieżce
   10. Korzystanie ze stylów znakowych i akapitowych
   11. Karty
   12. Tekst i pismo
   13. Znajdowanie brakujących czcionek (obieg pracy Typekit)
   14. Uaktualnianie tekstu z programu Illustrator 10
   15. Tekst arabski i hebrajski
   16. Czcionki | Często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
   17. Tworzenie trójwymiarowego efektu tekstowego
   18. Kreatywne projekty typograficzne
   19. Skalowanie i obracanie tekstu
   20. Odstępy pomiędzy wierszami i znakami
   21. Opcje dzielenia wyrazów i łamania wierszy
   22. Udoskonalenia dotyczące tekstu
   23. Słowniki ortograficzne i językowe
   24. Formatowanie znaków azjatyckich
   25. Kompozytory języków azjatyckich
   26. Tworzenie projektów tekstowych z efektem przejścia między obiektami
   27. Tworzenie plakatu typograficznego za pomocą funkcji obrysowywania obrazu
  8. Tworzenie efektów specjalnych
   1. Praca z efektami
   2. Style grafiki
   3. Tworzenie cienia
   4. Atrybuty wyglądu
   5. Tworzenie szkiców i mozaik
   6. Cienie, blaski i wtapianie
   7. Podsumowanie efektów
  9. Grafika WWW
   1. Sprawdzone procedury tworzenia grafiki WWW
   2. Wykresy
   3. SVG 
   4. Tworzenie animacji
   5. Plasterki i mapy obrazów
 6. Importowanie, eksportowanie i zapisywanie
  1. Importowanie
   1. Umieszczanie wielu plików
   2. Zarządzaj plikami połączonymi i osadzonymi
   3. Informacje o łączach
   4. Cofanie osadzenia obrazów
   5. Importowanie kompozycji z programu Photoshop
   6. Importowanie obrazów bitmapowych
   7. Importowanie plików Adobe PDF
   8. Importowanie plików EPS, DCS i AutoCAD
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
   1. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
  3. Zapisywanie
   1. Zapisywanie kompozycji
  4. Eksportowanie
   1. Używanie kompozycji z programu Illustrator w programie Photoshop
   2. Eksportowanie kompozycji
   3. Gromadzenie zasobów i eksportowanie zbiorcze
   4. Pliki pakietów
   5. Tworzenie plików Adobe PDF
   6. Wyodrębnianie kodu CSS | Illustrator CC
   7. Opcje Adobe PDF
   8. Informacje o pliku i metadane
 7. Drukowanie
  1. Przygotowanie do drukowania
   1. Przygotowywanie dokumentów do druku
   2. Zmiana rozmiaru i orientacji strony
   3. Definiowanie linii cięcia w celu przycinania lub wyrównywania
   4. Rozpoczynanie pracy z powiększonym obszarem dokumentu
  2. Drukowanie
   1. Nadruk
   2. Drukowanie z włączoną funkcją zarządzania kolorami
   3. Drukowanie w trybie PostScript
   4. Ustawienia predefiniowane drukowania
   5. Znaczniki drukarskie i spady
   6. Drukowanie i zapisywanie przezroczystej kompozycji
   7. Zalewkowanie
   8. Drukowanie rozbarwień
   9. Drukowanie gradientów, siatek i przejść kolorów
   10. Nadruk bieli
 8. Automatyzacja zadań
  1. Scalanie danych za pomocą panelu Zmienne
  2. Automatyzacja za pomocą skryptów
  3. Automatyzacja za pomocą operacji
 9. Rozwiązywanie problemów 
  1. Problemy związane z awarią
  2. Odzyskiwanie plików po awarii
  3. Problemy z plikami
  4. Obsługiwane formaty plików
  5. Problemy ze sterownikiem karty graficznej
  6. Problemy z urządzeniem Wacom
  7. Problemy z plikami DLL
  8. Problemy z pamięcią
  9. Problemy z plikiem preferencji
  10. Problemy z czcionkami
  11. Problemy z drukarką
  12. Udostępnianie raportu o awarii firmie Adobe
  13. Poprawianie wydajności programu Illustrator

Informacje o wzorkach

Program Illustrator jest instalowany z wieloma wzorkami, dostępnymi w panelu Próbki oraz w folderze Extras na dysku CD programu. Wzorki można także tworzyć od podstaw lub poprzez edycję innych wzorków. Służą do tego odpowiednie narzędzia programu Illustrator. Wzorki służące do wypełniania obiektów (wzorki wypełnień) różnią się od wzorków stosowanych do ścieżek za pomocą panelu Pędzle (wzorków pędzli). Najlepsze rezultaty uzyskuje się zatem, używając wzorków wypełnień do wypełniania, a wzorków pędzli do obrysowywania obiektów.

Podczas tworzenia wzorków warto pamiętać, w jaki sposób są one układane przez program Adobe Illustrator:

 • Wzorki są układane od strony lewej do prawej, począwszy od punktu zerowego miarki (zwykle jest to lewy dolny róg obszaru roboczego) do przeciwległego boku kompozycji. Aby zmienić miejsce początku układania wszystkich wzorków w ilustracji, przenieś punkt zerowy miarki.

  Uwaga: punkt początkowy miarki w programie CS5 jest inny niż ten w programie CS4. W rezultacie wygląd sąsiadujących wzorków może być inny, gdy będzie kopiował-wklejał obiekty z programu CS4 do CS5. W przypadku takich obiektów wzorki można przekształcić przy użyciu panelu Przekształcanie, tak aby odpowiadały wyglądem tym z programu CS4.

 • Wzorki wypełnień zwykle zawierają tylko jedną płytkę.

 • Wzorki pędzli mogą zawierać do 5 elementów — elementy boczne, zewnętrzne elementy narożne, wewnętrzne elementy narożne oraz element rozpoczynający i kończący ścieżkę. Dodatkowe elementy narożne umożliwiają właściwe dopasowanie wzorka na zgięciach ścieżek.

 • Płytki wzorku wypełnień są umieszczane prostopadle do osi x.

 • W przeciwieństwie do nich wzorki pędzli są układane prostopadle do ścieżki (górna część wzorka jest skierowana zawsze na zewnątrz). Przy każdej zmianie kierunku ścieżki elementy narożne są obracane o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

 • Płytki wzorków wypełnień są umieszczane tylko wewnątrz obwiedni wzorka — na krawędziach prostokąta wokół wzorka. W przypadku wzorków wypełnień obwiednia działa jak maska.

 • Płytki wzorków pędzli mogą być umieszczane natomiast wewnątrz i na zewnątrz obwiedni wzorka, jak również w obiektach zgrupowanych z nią.

Wskazówki dotyczące tworzenia płytek wzorków

Podczas tworzenia wzorków przestrzegaj następujących zasad ogólnych:

 • Aby wzorek był mniej złożony i szybciej się drukował, usuń z ilustracji niepotrzebne szczegóły i zgrupuj obiekty o tym samym kolorze, tak by znalazły się obok siebie w kolejności zamalowywania.

 • Tworząc płytkę wzorka, zwiększ stopień powiększenia widoku, zwiększając precyzję układania obiektów. Przed dokonaniem ostatecznego zaznaczenia, zmniejsz powiększenie.

 • W przypadku bardziej złożonych wzorków obszary zaznaczenia, z którego powstają, powinny być mniejsze. Ale im mniejsze zaznaczenie (a zatem i powstająca płytka wzorka), tym więcej kopii jest potrzebnych do ułożenia całej mozaiki. Element wielkości 1 cala kwadratowego jest bardziej wydajny niż element wielkości 0,25 cala kwadratowego. Aby utworzyć prosty wzorek, umieść kilka kopii obiektów w granicach zaznaczenia definiującego docelową wielkość wzorka.

 • Aby utworzyć prosty wzorek z kresek, ułóż kilka obrysowanych linii o różnych grubościach i kolorach, a następnie umieść za nimi niewypełniony i nieobrysowany prostokąt, który będzie wyznaczał zawartość przyszłej płytki wzorka.

 • Aby wzorki o motywach organicznych lub tekturowych nie wyglądały zbyt regularnie, zróżnicuj nieco kompozycję przeznaczoną na wzorek. W tym celu można zastosować opcję Wprowadź nierówności.

 • Aby zapewnić właściwe dopasowanie elementów, zamknij ścieżki przed zdefiniowaniem wzorka.

 • Przed zdefiniowaniem wzorka warto powiększyć skalę wyświetlania ilustracji i sprawdzić, czy nie zawiera błędów i niedociągnięć.

 • Wokół ilustracji przeznaczonej na wzorek możesz narysować obwiednię, ale pamiętaj, że musi ona być prostokątna, znajdować się na samym spodzie ilustracji i nie może być wypełniona lub obrysowana. Aby program Illustrator mógł stosować obwiednię do wzorków pędzli, upewnij się, że nic nie wysuwa się poza obwiednię.

Przy tworzeniu wzorków pędzli pamiętaj o następujących dodatkowych zasadach:

 • Jeżeli to możliwe, ogranicz kompozycję niewypełnioną i nieobrysowaną obwiednią, tak aby można było przewidzieć sposób układania wzorka.

 • Aby wzorek układał się na ścieżce prawidłowo, płytki narożne muszą być kwadratowe i mieć tę samą wysokość, co elementy boczne. Przy tworzeniu płytek narożnych wzorka pędzla, wyrównaj obiekty płytek narożnych w poziomie względem obiektów płytek bocznych, co zapewni prawidłowe dopasowanie płytek wzorka.

 • Dla wzorków pędzli z płytkami narożnymi utwórz specjalne efekty narożników.

Tworzenie próbek wzorków

 1. Utwórz kompozycję przeznaczoną na wzorek.
 2. (Opcjonalnie) Odległość między płytkami wzorka może być zmieniana, a same płytki mogą być przycinane przy pomocy obwiedni (niewypełnionego prostokąta) wokół kompozycji przeznaczonej na wzorek. Aby umieścić prostokąt na samym spodzie ilustracji, wybierz polecenie Obiekt > Ułóż > Przesuń na spód. Prostokąt, który ma być obwiednią wzorka wypełnienia lub pędzla musi mieć styl wypełnienia i obrysu Żaden.
 3. Zaznacz kompozycję przeznaczoną na wzorek i obwiednię (jeśli istnieje) za pomocą narzędzia Zaznaczanie.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Edycja > Definiuj wzorek, wpisz nazwę wzorka w oknie dialogowym Nowa próbka i kliknij przycisk OK. Wzorek zostanie wyświetlony na panelu Próbki.

  • Przeciągnij kompozycję do panelu Próbki.

Tworzenie wzorków geometrycznych bez szwów

 1. Upewnij się, że jest włączona funkcja inteligentnych linii pomocniczych, oraz że w menu Widok jest zaznaczona opcja Przyciągnij do punktu.
 2. Zaznacz obiekt geometryczny. Największą precyzję zapewnia narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie (które trzeba ustawić na jednym z punktów kontrolnych obiektu).
 3. Przeciągnij obiekt pionowo, począwszy od jednego z jego punktów kontrolnych; wciśnij klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS), aby skopiować obiekt i ograniczyć jego ruchy.
 4. Po ustawieniu kopii obiektu w wybranym miejscu, zwolnij przycisk myszy i klawisze.
 5. Korzystając z narzędzia Zaznaczanie grupowe, kliknij z wciśniętym klawiszem Shift, zaznaczając oba obiekty, a następnie przeciągnij obiekty w poziomie, począwszy od jednego z ich punktów kontrolnych. Wciśnij klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS), aby utworzyć kopię obiektów i ograniczyć ich ruchy.
  Zaznaczanie obu obiektów (po lewej) i przeciąganie w celu utworzenia kopii (po prawej)
  Zaznacz oba obiekty (po lewej) i przeciągnij w celu utworzenia kopii (po prawej).

 6. Po ustawieniu kopii obiektu w wybranym miejscu zwolnij przycisk myszy i klawisze.
 7. Powtarzaj kroki od 2 do 6, dopóki nie powstanie oczekiwany wzorek.
 8. Za pomocą narzędzia Prostokąt  wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W przypadku wzorka wypełnienia narysuj obwiednię, począwszy od punktu środkowego lewego górnego obiektu aż do punktu środkowego prawego dolnego obiektu.

  • W przypadku wzorka pędzla narysuj obwiednię otaczającą obiekty i zbiegającą się z ich zewnętrznymi granicami. Jeśli wzorek ma być elementem narożnym, wciśnij podczas przeciągania klawisz Shift, aby obwiednia pozostała kwadratem.

  Obwiednia wzorka wypełnienia (po lewej) i obwiednia wzorka pędzla (po prawej)
  Obwiednia wzorka wypełnienia (po lewej) i obwiednia wzorka pędzla (po prawej)

 9. Nadaj obiektom geometrycznym wybrany kolor.
 10. Zapisz obiekty geometryczne jako próbki wzorka.

Tworzenie wzorków o nieregularnej strukturze

 1. Wybierz polecenie Widok > Przyciągaj do punktu.
 2. Narysuj obwiednię. Jeśli jest tworzony wzorek pędzla, przejdź do kroku 13.
 3. Narysuj teksturę z obiektami i liniami, które przecinają wyłącznie lewy bok prostokąta obwiedni.
 4. Korzystając z narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie, zaznacz teksturę i prostokąt, a następnie ustaw kursor w lewym dolnym rogu prostokąta.
 5. Przeciągnij prostokąt na prawo, a następnie wciśnij klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS), aby utworzyć kopię i ograniczyć jej ruchy.
  Rysowanie tekstury po lewej stronie obwiedni (po lewej), a następnie kopiowanie tekstury i prostokąta (po prawej)
  Rysowanie tekstury u góry obwiedni (po lewej), a następnie kopiowanie tekstury i prostokąta (po prawej).

  Gdy lewy górny punkt narożny kopii zostanie przyciągnięty do lewego górnego punktu narożnego obwiedni, zwolnij przycisk myszy i klawisze.

  Uwaga:

  Jeśli znane są dokładne wymiary obwiedni, możesz zaznaczyć tylko tekstury, użyć polecenia Przesuń i określić poziome przesunięcie szerokości prostokąta. W oknie dialogowym Przenieś kliknij przycisk Kopiuj, a nie OK.

 6. Kliknij na zewnątrz prostokąta, aby usunąć jego zaznaczenie.
 7. Zaznacz prawy prostokąt i usuń go.
 8. Kontynuuj rysowanie tekstury, ale ogranicz je tylko do tych obiektów i linii, które przecinają górny bok prostokąta.
 9. Po zakończeniu operacji na górnym boku, zaznacz wszystkie obiekty oraz linie przecinające i górny bok, i obwiednię, a następnie wciśnij klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS) i przeciągnij w dół w celu utworzenia kopii.
  Rysowanie tekstury u góry obwiedni (po lewej), a następnie kopiowanie tekstury i prostokąta (po prawej)
  Rysowanie tekstury u góry obwiedni (po lewej), a następnie kopiowanie tekstury i prostokąta (po prawej).

 10. Gdy lewy górny punkt narożny kopii zostanie przyciągnięty do lewego dolnego punktu narożnego prostokąta, zwolnij przycisk myszy i klawisze.
 11. Usuń zaznaczenie wszystkich elementów.
 12. Zaznacz dolny prostokąt i wszystkie obiekty nie przecinające górnego prostokąta, a następnie usuń je.
 13. Wybierz narzędzie Ołówek i wypełnij teksturą środek prostokąta. Uważaj, aby nie przeciąć żadnej z krawędzi prostokąta. Namaluj teksturę.
 14. Zapisz kompozycję i prostokąt jako próbkę wzorka.
  Definiowanie kompozycji i prostokąta jako wzorka (po lewej) i wypełnianie obszaru wzorkiem (po prawej)
  Definiowanie kompozycji i prostokąta jako wzorka (po lewej) i wypełnianie obszaru wzorkiem (po prawej)

Tworzenie płytek narożnych dla wzorków pędzla

W przypadku wzorków pędzla płytki narożne pozwalają uzyskiwać specjalne efekty obramowań. Płytki narożne można tworzyć od początku albo wykorzystać do tego celu płytkę boczną wzorka pędzla – przy jej użyciu można utworzyć dopełniające się wewnętrzne i zewnętrzne płytki narożne (odbite o –135°).

 1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz, odszukaj odpowiedni (dostarczony razem z programem Adobe Illustrator) plik wzorka pędzla i kliknij przycisk Otwórz.
 2. Wybierz polecenie Okno > Pędzle. Zaznacz wybraną płytkę i przeciągnij ją na środek kompozycji.
 3. Jeśli płytka nie posiada kwadratowej obwiedni, utwórz ramkę obejmującą całą kompozycję, o tej samej wysokości co płytka boczna. (Płytki boczne mogą być prostokątne). Wypełnij i obrysuj obwiednię, używając opcji Brak. Wybierz polecenie Obiekt > Ułóż > Przesuń na spód, aby obwiednia znalazła się na samym spodzie kompozycji. (Obwiednia jest pomocna w wyrównaniu nowej płytki).
 4. Zaznacz płytkę i obwiednię.
 5. Aby utworzyć zewnętrzną płytkę narożną, wybierz narzędzie Obrót  i obróć płytkę wraz z obwiednią o 180°. Przy tworzeniu wewnętrznej płytki narożnej możesz pominąć ten etap.
  Płytka wklejona (po lewej) i ta sama płytka obrócona o 180° (po prawej)
  Płytka wklejona (po lewej) i ta sama płytka obrócona o 180° (po prawej)

 6. Wybierz narzędzie Obrót i kliknij lewy dolny róg obwiedni z wciśniętymi klawiszami Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS). Wpisz wartość 90° i kliknij przycisk Kopiuj, aby utworzyć kopię lewego boku pierwszej płytki. Płytka ta stanie się płytką narożną.
 7. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie, chwyć lewą płytkę za prawy górny punkt kontrolny i przeciągnij ją w dół. Wciśnij klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS), aby utworzyć kopię i ograniczyć jej przesunięcie. Trzecia płytka zostanie utworzona pod drugą. Gdy prawy górny punkt kontrolny kopii będzie przylegał do prawego dolnego punktu kontrolnego płytki narożnej, zwolnij przycisk myszy oraz klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS).

  Trzecia kopia będzie używana do wyrównywania.

  Obrót o 90° i skopiowanie płytki lewej (po lewej), a następnie przeciągnięcie płytki narożnej z naciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) w celu utworzenia kopii płytki pod spodem (po prawej)
  Obrót o 90° i skopiowanie płytki lewej (po lewej), a następnie przeciągnięcie płytki narożnej z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) w celu utworzenia kopii płytki pod spodem (po prawej).

 8. Zaznacz kompozycję na prawej płytce. Przeciągnij ją na lewo z wciśniętymi klawiszami Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS), tak by kompozycja na prawej płytce zachodziła na płytkę narożną.
  Kopiowanie (po lewej) i przeniesienie prawej górnej płytki nad płytkę narożną (po prawej)
  Kopiowanie (po lewej) i przeniesienie prawej górnej płytki nad płytkę narożną (po prawej).

 9. Zmodyfikuj płytkę narożną, tak aby jej elementy były wyrównane w pionie i poziomie do płytek sąsiednich. Zaznacz i usuń wszystkie niepotrzebne fragmenty płytki narożnej. Dokonaj edycji pozostałej kompozycji w celu utworzenia ostatecznej zewnętrznej płytki narożnej.
  Usunięcie niepotrzebnych elementów (po lewej) skutkuje utworzeniem zewnętrznej płytki narożnej (po prawej)
  Usunięcie niepotrzebnych elementów (po lewej) skutkuje utworzeniem zewnętrznej płytki narożnej (po prawej).

 10. Zaznacz wszystkie części płytki razem z obwiednią.
 11. Zapisz nowy wzorek jako próbkę.
 12. Kliknij dwukrotnie próbkę nowego wzorka i otwórz okno dialogowe Opcje próbki, przypisz nieco zmienioną nazwę nowej płytce (np. uzupełnić nazwę oryginału o przyrostek „zewn.”) i kliknij przycisk OK.

Modyfikowanie wzorków

 1. Upewnij się, że nie zaznaczono żadnych elementów kompozycji.
 2. W panelu Próbki zaznacz próbki, które mają być zmienione.
 3. Przeciągnij próbkę wzorka na kompozycję i przeprowadź edycję płytki wzorka w obszarze roboczym.
 4. Zaznacz płytkę wzorka, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i w panelu Próbki przeciągnij zmieniony wzorek na wierzch próbki starego wzorka.

  Wzorek zostanie zastąpiony w panelu Próbki, a plik zostanie uaktualniony.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto