Podręcznik użytkownika Anuluj

Wzory

 1. Podręcznik użytkownika programu Illustrator
 2. Poznaj program Illustrator
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator
   1. Co nowego w programie Illustrator
   2. Popularne pytania
   3. Wymagania systemowe programu Illustrator
   4. Program Illustrator na urządzenia z układem Apple Silicon
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkryj w programie Illustrator
   3. Tworzenie dokumentów
   4. Pasek narzędzi
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Dostosowywanie skrótów klawiaturowych
   7. Wprowadzenie do obszarów roboczych
   8. Zarządzanie obszarami roboczymi
   9. Dostosowywanie przestrzeni roboczej
   10. Panel Właściwości
   11. Ustawianie preferencji
   12. Dotykowa przestrzeń robocza
   13. Obsługa pokrętła Microsoft Surface Dial w programie Illustrator
   14. Cofanie zmian i zarządzanie historią projektu
   15. Obracanie widoku
   16. Miarki, siatki i linie pomocnicze
   17. Ułatwienia dostępu w programie Illustrator
   18. Tryb bezpieczny
   19. Wyświetlanie kompozycji
   20. Używanie paska Touch Bar w programie Illustrator
   21. Pliki i szablony
  3. Narzędzia w programie Illustrator
   1. Przegląd narzędzi
   2. Zaznaczanie narzędzi
    1. Zaznaczenie
    2. Zaznaczanie bezpośrednie
    3. Zaznaczanie grupowe
    4. Różdżka
    5. Lasso
    6. Obszar ilustracji
   3. Narzędzia do nawigacji
    1. Rączka
    2. Obracanie widoku
    3. Lupka
   4. Narzędzia do malowania
    1. Gradient
    2. Siatka
    3. Generator kształtów
   5. Narzędzia tekstowe
    1. Tekst
    2. Tekst na ścieżce
    3. Tekst pionowy
   6. Narzędzia do rysowania
    1. Pióro
    2. Dodawanie punktu kontrolnego
    3. Usuwanie punktu kontrolnego
    4. Punkt kontrolny
    5. Krzywizna
    6. Linia
    7. Prostokąt
    8. Prostokąt zaokrąglony
    9. Elipsa
    10. Wielokąt
    11. Gwiazda
    12. Pędzel malarski
    13. Kropla
    14. Ołówek
    15. Shaper
    16. Plasterek
   7. Narzędzia do modyfikacji
    1. Obracanie
    2. Odbicie
    3. Skalowanie
    4. Ścinanie
    5. Szerokość
    6. Przekształcanie swobodne
    7. Kroplomierz
    8. Mieszanie
    9. Gumka
    10. Nożyczki
  4. Generatywna SI (brak dostępu w Chinach)
   1. Generowanie grafiki wektorowej za pomocą polecenia tekstowego
   2. Zmiana kolorów kompozycji za pomocą polecenia tekstowego
  5. Szybkie operacje
   1. Tekst retro
   2. Tekst z blaskiem neonu
   3. Tekst w starym stylu
   4. Zmiana kolorów
   5. Konwertowanie szkicu na wektory
 3. Illustrator w Internecie (Beta)
  1. Illustrator w Internecie (Beta) — omówienie
  2. Illustrator w Internecie (Beta) — często zadawane pytania
  3. Skróty klawiaturowe w programie Illustrator w Internecie (Beta)
  4. Tworzenie i łączenie kształtów w wersji internetowej
  5. Dodawanie i edycja tekstu w wersji internetowej
  6. Stosowanie kolorów i gradientów w wersji internetowej
  7. Rysowanie i edycja ścieżek w wersji internetowej
  8. Praca z dokumentami w chmurze w wersji internetowej
  9. Zapraszanie współpracowników do edycji w wersji internetowej
 4. Illustrator na iPadzie
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator na iPadzie
   1. Omówienie programu Illustrator na iPadzie
   2. Illustrator na iPadzie — często zadawane pytania
   3. Wymagania systemowe | Illustrator na iPadzie
   4. Możliwości i ograniczenia programu Illustrator na iPadzie
  2. Przestrzeń robocza
   1. Przestrzeń robocza programu Illustrator na iPadzie
   2. Gesty i skróty dotykowe
   3. Skróty klawiszowe w programie Illustrator na iPadzie
   4. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  3. Dokumenty
   1. Praca z dokumentami w programie Illustrator na iPadzie
   2. Importowanie dokumentów z programów Photoshop i Fresco
  4. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Tworzenie obiektów powtarzalnych
   2. Tworzenie przejść miedzy obiektami
  5. Rysowanie
   1. Rysowanie i edytowanie ścieżek
   2. Rysowanie i edytowanie kształtów
  6. Tekst
   1. Praca z tekstem i czcionkami
   2. Tworzenie napisów na ścieżce
   3. Dodawanie własnych czcionek
  7. Praca z obrazami
   1. Wektoryzowanie obrazów rastrowych
  8. Kolory
   1. Stosowanie kolorów i gradientów
 5. Pliki w chmurze
  1. Podstawy
   1. Korzystanie z dokumentów w chmurze w programie Illustrator
   2. Udostępnianie dokumentów w chmurze w programie Illustrator i współpraca nad nimi
   3. Udostępnianie dokumentów do recenzji
   4. Rozszerzanie przestrzeni dyskowej w chmurze na potrzeby programu Adobe Illustrator
   5. Pliki w chmurze w programie Illustrator | Częste pytania
  2. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z tworzeniem lub zapisywaniem plików w chmurze programu Illustrator
   2. Rozwiązywanie problemów z plikami w chmurze programu Illustrator
 6. Dodawanie i edytowanie treści
  1. Rysowanie
   1. Podstawy rysowania
   2. Edycja ścieżek
   3. Rysowanie idealnych kompozycji
   4. Rysowanie za pomocą narzędzi Pióro, Krzywizna lub Ołówek
   5. Rysowanie prostych linii i kształtów
   6. Rysowanie siatek prostokątnych i biegunowych
   7. Rysowanie i edycja flar
   8. Obrys obrazu
   9. Upraszczanie ścieżki
   10. Narzędzia obsługi symboli i zestawy symboli
   11. Dopasowywanie segmentów ścieżek
   12. Jak w 5 prostych krokach narysować kwiat
   13. Tworzenie i edytowanie siatki perspektywicznej
   14. Rysowanie i modyfikowanie obiektów na siatce perspektywicznej
   15. Używanie obiektów jako symboli do wielokrotnego użytku
   16. Rysowanie ścieżek wyrównanych do pikseli do zastosowań internetowych
   17. Mierzenie i nakreślanie wymiarów
  2. Obiekty 3D i materiały
   1. Informacje o efektach 3D w programie Illustrator
   2. Tworzenie grafiki 3D
   3. Nakładanie kompozycji na obiekty trójwymiarowe
   4. Tworzenie tekstu 3D
   5. Tworzenie obiektów 3D
  3. Kolor
   1. Informacje o kolorze
   2. Wybieranie kolorów
   3. Używanie i tworzenie próbek
   4. Dopasowywanie kolorów
   5. Korzystanie z panelu Motywy Adobe Color
   6. Grupy kolorów (harmonie)
   7. Panel Motywy Color
   8. Zmiana kolorów kompozycji
  4. Malowanie
   1. Informacje o malowaniu
   2. Malowanie z wypełnieniami i obrysami
   3. Grupy aktywnego malowania
   4. Gradienty
   5. Pędzle
   6. Przezroczystość i tryby mieszania
   7. Stosowanie obrysów do obiektu
   8. Tworzenie i edycja wzorów
   9. Siatki
   10. Wzory
  5. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Zaznaczanie obiektów
   2. Warstwy
   3. Grupowanie i rozwijanie obiektów
   4. Przesuwanie, wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   5. Układanie obiektów w stos
   6. Blokowanie, ukrywanie i usuwanie obiektów
   7. Kopiowanie i powielanie obiektów
   8. Obracanie i odbijanie obiektów
   9. Tworzenie splotu obiektów
   10. Tworzenie realistycznych prototypów grafik
  6. Przekształcanie obiektów
   1. Kadrowanie obrazów
   2. Przekształcanie obiektów
   3. Łączenie obiektów
   4. Wycinanie, dzielenie i przycinanie obiektów
   5. Wypaczenie marionetkowe
   6. Skalowanie, ścinanie i zniekształcanie obiektów
   7. Tworzenie przejść miedzy obiektami
   8. Zmiana kształtu za pomocą form
   9. Zmiana kształtu obiektów z efektami
   10. Tworzenie nowych kształtów za pomocą narzędzi Shaper i Generator kształtów
   11. Praca z aktywnymi narożnikami
   12. Udoskonalone obiegi pracy transformacji kształtu z obsługą dotykową
   13. Edytowanie maski przycinającej
   14. Aktywne kształty
   15. Tworzenie kształtów za pomocą narzędzia Generator kształtów
   16. Edycja globalna
  7. Tekst
   1. Dodawanie tekstu i praca z obiektami tekstowymi
   2. Tworzenie punktowanych i numerowanych list
   3. Zarządzanie obszarem tekstu
   4. Czcionki i typografia
   5. Konwertowanie tekstu w obrazach na tekst edytowalny
   6. Dodawanie podstawowego formatowania do tekstu
   7. Dodawanie zaawansowanego formatowania do tekstu
   8. Importowanie i eksportowanie tekstu
   9. Formatowanie akapitów
   10. Znaki specjalne
   11. Tworzenie tekstu na ścieżce
   12. Korzystanie ze stylów znakowych i akapitowych
   13. Karty
   14. Znajdowanie brakujących czcionek (obieg pracy Typekit)
   15. Tekst arabski i hebrajski
   16. Czcionki | Często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
   17. Tworzenie trójwymiarowego efektu tekstowego
   18. Kreatywne projekty typograficzne
   19. Skalowanie i obracanie tekstu
   20. Odstępy pomiędzy wierszami i znakami
   21. Opcje dzielenia wyrazów i łamania wierszy
   22. Słowniki ortograficzne i językowe
   23. Formatowanie znaków azjatyckich
   24. Kompozytory języków azjatyckich
   25. Tworzenie projektów tekstowych z efektem przejścia między obiektami
   26. Tworzenie plakatu typograficznego za pomocą funkcji obrysowywania obrazu
  8. Tworzenie efektów specjalnych
   1. Praca z efektami
   2. Style grafiki
   3. Atrybuty wyglądu
   4. Tworzenie szkiców i mozaik
   5. Cienie, blaski i wtapianie
   6. Podsumowanie efektów
  9. Grafika WWW
   1. Sprawdzone procedury tworzenia grafiki WWW
   2. Wykresy
   3. SVG 
   4. Plasterki i mapy obrazów
 7. Importowanie, eksportowanie i zapisywanie
  1. Importowanie
   1. Umieszczanie wielu plików
   2. Zarządzaj plikami połączonymi i osadzonymi
   3. Informacje o łączach
   4. Cofanie osadzenia obrazów
   5. Importowanie kompozycji z programu Photoshop
   6. Importowanie obrazów bitmapowych
   7. Importowanie plików Adobe PDF
   8. Importowanie plików EPS, DCS i AutoCAD
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
   1. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
  3. Zapisywanie
   1. Zapisywanie kompozycji
  4. Eksportowanie
   1. Używanie kompozycji z programu Illustrator w programie Photoshop
   2. Eksportowanie kompozycji
   3. Gromadzenie zasobów i eksportowanie zbiorcze
   4. Pliki pakietów
   5. Tworzenie plików Adobe PDF
   6. Wyodrębnianie kodu CSS | Illustrator CC
   7. Opcje Adobe PDF
   8. Panel Informacje o dokumencie
 8. Drukowanie
  1. Przygotowanie do drukowania
   1. Przygotowywanie dokumentów do druku
   2. Zmiana rozmiaru i orientacji strony
   3. Definiowanie linii cięcia w celu przycinania lub wyrównywania
   4. Rozpoczynanie pracy z powiększonym obszarem dokumentu
  2. Drukowanie
   1. Nadruk
   2. Drukowanie z włączoną funkcją zarządzania kolorami
   3. Drukowanie w trybie PostScript
   4. Ustawienia predefiniowane drukowania
   5. Znaczniki drukarskie i spady
   6. Drukowanie i zapisywanie przezroczystej kompozycji
   7. Zalewkowanie
   8. Drukowanie rozbarwień
   9. Drukowanie gradientów, siatek i przejść kolorów
   10. Nadruk bieli
 9. Automatyzacja zadań
  1. Scalanie danych za pomocą panelu Zmienne
  2. Automatyzacja za pomocą skryptów
  3. Automatyzacja za pomocą operacji
 10. Rozwiązywanie problemów 
  1. Problemy związane z awarią
  2. Odzyskiwanie plików po awarii
  3. Problemy z plikami
  4. Obsługiwane formaty plików
  5. Problemy ze sterownikiem karty graficznej
  6. Problemy z urządzeniem Wacom
  7. Problemy z plikami DLL
  8. Problemy z pamięcią
  9. Problemy z plikiem preferencji
  10. Problemy z czcionkami
  11. Problemy z drukarką
  12. Udostępnianie raportu o awarii firmie Adobe
  13. Poprawianie wydajności programu Illustrator

Informacje o tworzeniu i modyfikowaniu wzorów w programie Illustrator.

Najpierw zapoznaj się z funkcją Tekst na grafikę wektorową. Ta funkcja, oparta na rodzinie kreatywnych modeli generatywnej sztucznej inteligencji Adobe Firefly, ułatwia szybkie generowanie skalowalnych i edytowalnych wzorów wektora za pomocą prostego polecenia tekstowego.

Informacje o wzorach

Do programu Illustrator dołączono wiele wzorów. Są one dostępne na panelu Próbki oraz w folderze Extras na dysku CD programu. Wzory można także tworzyć od podstaw albo modyfikując istniejące wzory za pomocą dowolnych narzędzi programu Illustrator. Wzory służące do wypełniania obiektów (wzory wypełnień) różnią się od wzorów stosowanych do ścieżek za pomocą panelu Pędzle (wzorów pędzli). Najlepsze rezultaty uzyskuje się zatem, używając wzorów wypełnień do wypełniania, a wzorów pędzli do obrysowywania obiektów.

Podczas tworzenia wzorów warto pamiętać, w jaki sposób są one układane przez program Adobe Illustrator:

 • Wzory są układane od strony lewej do prawej, począwszy od punktu zerowego miarki (zwykle jest to lewy dolny róg obszaru roboczego) do przeciwległego boku kompozycji. Aby zmienić miejsce początku układania wszystkich wzorów w ilustracji, przenieś punkt zerowy miarki.
 • Wzory wypełnień zwykle zawierają tylko jedną płytkę.

 • Wzory pędzli mogą zawierać do 5 elementów — elementy boczne, zewnętrzne elementy narożne, wewnętrzne elementy narożne oraz element rozpoczynający i kończący ścieżkę. Dodatkowe elementy narożne umożliwiają właściwe dopasowanie wzoru na zgięciach ścieżek.

 • Płytki wzoru wypełnień są umieszczane prostopadle do osi x.

 • W przeciwieństwie do nich wzory pędzli są układane prostopadle do ścieżki (górna część wzoru jest skierowana zawsze na zewnątrz). Przy każdej zmianie kierunku ścieżki elementy narożne są obracane o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

 • Płytki wzorów wypełnień są umieszczane tylko wewnątrz obwiedni wzoru — na krawędziach prostokąta wokół wzoru. W przypadku wzorów wypełnień obwiednia działa jak maska.

 • Płytki wzorów pędzli mogą być umieszczane natomiast wewnątrz i na zewnątrz obwiedni wzoru, jak również w obiektach zgrupowanych z nią.

Wskazówki dotyczące tworzenia płytek wzorów

Podczas tworzenia wzorów przestrzegaj następujących zasad ogólnych:

 • Aby wzór był mniej złożony i szybciej się drukował, usuń z ilustracji niepotrzebne szczegóły i zgrupuj obiekty o tym samym kolorze, tak by znalazły się obok siebie w kolejności układania .

 • Tworząc płytkę wzoru, zwiększ stopień powiększenia widoku, aby umożliwić sobie bardziej precyzyjne wyrównywanie elementów. Przed dokonaniem ostatecznego zaznaczenia zmniejsz powiększenie.

 • W przypadku bardziej złożonych wzorów obszary zaznaczenia, z którego powstają, powinny być mniejsze. Ale im mniejsze zaznaczenie (a zatem i powstająca płytka wzoru), tym więcej kopii jest potrzebnych do ułożenia całej mozaiki. Element wielkości 1 cala kwadratowego jest bardziej wydajny niż element wielkości 0,25 cala kwadratowego. Aby utworzyć prosty wzór, umieść kilka kopii obiektów w granicach zaznaczenia definiującego docelową wielkość wzoru.

 • Aby utworzyć prosty wzór z kresek, ułóż kilka obrysowanych linii o różnych grubościach i kolorach, a następnie umieść za nimi niewypełniony i nieobrysowany prostokąt, który będzie wyznaczał zawartość przyszłej płytki wzoru.

 • Aby wzory o motywach organicznych lub tekturowych nie wyglądały zbyt regularnie, zróżnicuj nieco kompozycję przeznaczoną na wzór. W tym celu można zastosować opcję Wprowadź nierówności.

 • Aby zapewnić właściwe dopasowanie elementów, zamknij ścieżki przed określeniem wzoru.

 • Przed zdefiniowaniem wzoru warto powiększyć skalę wyświetlania ilustracji i sprawdzić, czy nie zawiera błędów i niedociągnięć.

 • Wokół ilustracji przeznaczonej na wzór można narysować obwiednię, ale musi ona być prostokątna, znajdować się na samym spodzie ilustracji i nie może być wypełniona ani obrysowana. Aby program Illustrator mógł użyć obszaru takiej obwiedni jako wzoru pędzli, upewnij się, że nic nie wystaje poza jej krawędzie.

Przy tworzeniu wzorów pędzli pamiętaj o następujących dodatkowych zasadach:

 • Jeżeli to możliwe, ogranicz kompozycję obwiednią (która powinna być niewypełniona i nieobrysowana), tak aby można było przewidzieć sposób układania wzoru.

 • Aby wzór układał się na ścieżce prawidłowo, płytki narożne muszą być kwadratowe i mieć tę samą wysokość, co elementy boczne. Jeśli planujesz użycie płytek narożnych we wzorze pędzla, wyrównaj obiekty na tych płytkach narożnych w poziomie względem obiektów płytek bocznych, co zapewni prawidłowe dopasowanie płytek wzoru.

 • W przypadku wzorów pędzli z płytkami narożnymi utwórz specjalne efekty narożników.

Tworzenie próbek wzorów

 1. Utwórz kompozycję przeznaczoną na wzór.
 2. (Opcjonalnie) Odległość między płytkami wzoru można zmieniać, a same płytki można przycinać za pomocą obwiedni (niewypełnionego prostokąta) wokół kompozycji przeznaczonej na wzór. Aby umieścić prostokąt na samym spodzie ilustracji, wybierz polecenie Obiekt > Ułóż > Przesuń na spód. Prostokąt, który ma być obwiednią wzoru wypełnienia lub pędzla, musi mieć styl wypełnienia i obrysu „Brak”.
 3. Zaznacz kompozycję przeznaczoną na wzór i obwiednię (jeśli istnieje) za pomocą narzędzia Zaznaczanie.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Edycja > Określ wzór, wpisz nazwę wzoru w oknie dialogowym Nowa próbka i kliknij przycisk OK. Wzór zostanie wyświetlony na panelu Próbki.

  • Przeciągnij kompozycję do panelu Próbki.

Tworzenie wzorów geometrycznych bez szwów

 1. Upewnij się, że jest włączona funkcja inteligentnych linii pomocniczych, oraz że w menu Widok jest zaznaczona opcja Przyciągnij do punktu.
 2. Zaznacz obiekt geometryczny. Największą precyzję zapewnia narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie (które trzeba ustawić na jednym z punktów kontrolnych obiektu).
 3. Przeciągnij obiekt pionowo, począwszy od jednego z jego punktów kontrolnych; następnie przytrzymaj klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS), aby skopiować obiekt i ograniczyć jego ruchy.
 4. Po ustawieniu kopii obiektu w wybranym miejscu zwolnij przycisk myszy i klawisze.
 5. Korzystając z narzędzia Zaznaczanie grupowe, kliknij z wciśniętym klawiszem Shift, zaznaczając oba obiekty, a następnie przeciągnij obiekty w poziomie, począwszy od jednego z ich punktów kontrolnych. Wciśnij klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS), aby utworzyć kopię obiektów i ograniczyć ich ruchy.
  Zaznaczanie obu obiektów (po lewej) i przeciąganie w celu utworzenia kopii (po prawej)
  Zaznacz oba obiekty (po lewej) i przeciągnij w celu utworzenia kopii (po prawej).

 6. Po ustawieniu kopii obiektu w wybranym miejscu zwolnij przycisk myszy i klawisze.
 7. Powtarzaj kroki od 2 do 6, dopóki nie powstanie oczekiwany wzór.
 8. Za pomocą narzędzia Prostokąt  wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W przypadku wzoru wypełnienia narysuj obwiednię, począwszy od punktu środkowego lewego górnego obiektu aż do punktu środkowego prawego dolnego obiektu.

  • W przypadku wzoru pędzla narysuj obwiednię otaczającą obiekty i zbiegającą się z ich zewnętrznymi granicami. Jeśli wzór ma być elementem narożnym, wciśnij podczas przeciągania klawisz Shift, aby obwiednia pozostała kwadratem.

  Obwiednia wzoru wypełnienia (po lewej) i obwiednia wzoru pędzla (po prawej)
  Obwiednia wzoru wypełnienia (po lewej) i obwiednia wzoru pędzla (po prawej)

 9. Nadaj obiektom geometrycznym wybrany kolor.
 10. Zapisz obiekty geometryczne jako próbki wzoru.

Tworzenie wzorów o nieregularnej strukturze

 1. Wybierz polecenie Widok > Przyciągnij do punktu.
 2. Narysuj obwiednię. Jeśli tworzysz wzór pędzla, przejdź do kroku 13.
 3. Narysuj teksturę z obiektami i liniami, które przecinają wyłącznie lewy bok prostokąta obwiedni.
 4. Korzystając z narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie, zaznacz teksturę i prostokąt, a następnie ustaw kursor w lewym dolnym rogu prostokąta.
 5. Przeciągnij prostokąt w prawo, a następnie przytrzymaj klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS), aby utworzyć kopię i ograniczyć jej ruchy.
  Rysowanie tekstury po lewej stronie obwiedni (po lewej), a następnie kopiowanie tekstury i prostokąta (po prawej)
  Rysowanie tekstury u góry obwiedni (po lewej), a następnie kopiowanie tekstury i prostokąta (po prawej).

  Gdy lewy górny punkt narożny kopii zostanie przyciągnięty do lewego górnego punktu narożnego obwiedni, zwolnij przycisk myszy i klawisze.

  Uwaga:

  Jeśli znane są dokładne wymiary obwiedni, możesz zaznaczyć tylko tekstury, użyć polecenia Przesuń i określić poziome przesunięcie o szerokości prostokąta. W oknie dialogowym Przenieś kliknij przycisk Kopiuj, a nie OK.

 6. Kliknij na zewnątrz prostokąta, aby usunąć jego zaznaczenie.
 7. Zaznacz prawy prostokąt i usuń go.
 8. Kontynuuj rysowanie tekstury, ale tylko w obrębie tych obiektów i linii, które przecinają górny bok prostokąta.
 9. Po zakończeniu operacji na górnym boku zaznacz wszystkie obiekty oraz linie przecinające zarówno górny bok, jak i obwiednię, a następnie przytrzymaj klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS) i przeciągnij w dół w celu utworzenia kopii.
  Rysowanie tekstury u góry obwiedni (po lewej), a następnie kopiowanie tekstury i prostokąta (po prawej)
  Rysowanie tekstury u góry obwiedni (po lewej), a następnie kopiowanie tekstury i prostokąta (po prawej).

 10. Gdy lewy górny punkt narożny kopii zostanie przyciągnięty do lewego dolnego punktu narożnego prostokąta, zwolnij przycisk myszy i klawisze.
 11. Usuń zaznaczenie wszystkich elementów.
 12. Zaznacz dolny prostokąt i wszystkie obiekty nieprzecinające górnego prostokąta, a następnie usuń je.
 13. Wybierz narzędzie Ołówek i wypełnij teksturą środek prostokąta. Uważaj, aby nie przeciąć żadnej z krawędzi prostokąta. Namaluj teksturę.
 14. Zapisz kompozycję i prostokąt jako próbkę wzoru.
  Definiowanie kompozycji i prostokąta jako wzoru (po lewej) i wypełnianie obszaru wzorem (po prawej)
  Definiowanie kompozycji i prostokąta jako wzoru (po lewej) i wypełnianie obszaru wzorem (po prawej)

Tworzenie płytek narożnych we wzorach pędzla

Płytki narożne wzorów pędzla umożliwiają uzyskanie specjalnych efektów obramowań. Takie płytki narożne można zaprojektować od zera albo wykorzystać do tego celu płytkę boczną wzoru pędzla, tworząc na jej podstawie dopełniające się wewnętrzne i zewnętrzne płytki narożne (odbite pod kątem -135°).

 1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz, odszukaj odpowiedni (dostarczony razem z programem Adobe Illustrator) plik wzoru pędzla i kliknij przycisk Otwórz.
 2. Wybierz polecenie Okno > Pędzle. Zaznacz wybraną płytkę i przeciągnij ją na środek kompozycji.
 3. Jeśli płytka nie ma kwadratowej obwiedni, utwórz ramkę obejmującą całą kompozycję, o tej samej wysokości co płytka boczna. (Płytki boczne mogą być prostokątne). Zmień wypełnienie i obrys obwiedni, wybierając próbkę Brak. Wybierz polecenie Obiekt > Ułóż > Przesuń na spód, aby obwiednia znalazła się na samym spodzie kompozycji. (Obwiednia ułatwia wyrównanie nowej płytki).
 4. Zaznacz płytkę i obwiednię.
 5. Aby utworzyć zewnętrzną płytkę narożną, wybierz narzędzie Obrót  i obróć płytkę wraz z obwiednią o 180°. Przy tworzeniu wewnętrznej płytki narożnej możesz pominąć ten etap.
  Płytka wklejona (po lewej) i ta sama płytka obrócona o 180° (po prawej)
  Płytka wklejona (po lewej) i ta sama płytka obrócona o 180° (po prawej)

 6. Wybierz narzędzie Obrót i kliknij lewy dolny róg obwiedni z wciśniętymi klawiszami Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS). Wpisz wartość 90° i kliknij przycisk Kopiuj, aby utworzyć kopię lewego boku pierwszej płytki. Płytka ta stanie się płytką narożną.
 7. Wybierz narzędzie Zaznaczanie i chwyć nim lewą płytkę za prawy górny punkt kontrolny, a następnie przeciągnij ją w dół. Przytrzymaj klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS), aby utworzyć kopię i ograniczyć jej przesunięcie. Trzecia płytka zostanie utworzona pod drugą. Gdy prawy górny punkt kontrolny kopii będzie przylegał do prawego dolnego punktu kontrolnego płytki narożnej, zwolnij przycisk myszy oraz klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS).

  Trzecia kopia będzie używana do wyrównywania.

  Obrót o 90° i skopiowanie płytki lewej (po lewej), a następnie przeciągnięcie płytki narożnej z naciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) w celu utworzenia kopii płytki pod spodem (po prawej)
  Obrót o 90° i skopiowanie płytki lewej (po lewej), a następnie przeciągnięcie płytki narożnej z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) w celu utworzenia kopii płytki pod spodem (po prawej).

 8. Zaznacz kompozycję na prawej płytce. Przeciągnij ją na lewo z wciśniętymi klawiszami Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS), tak by kompozycja na prawej płytce zachodziła na płytkę narożną.
  Kopiowanie (po lewej) i przeniesienie prawej górnej płytki nad płytkę narożną (po prawej)
  Kopiowanie (po lewej) i przeniesienie prawej górnej płytki nad płytkę narożną (po prawej).

 9. Zmodyfikuj płytkę narożną w taki sposób, aby jej elementy były wyrównane w pionie i poziomie do płytek sąsiednich. Zaznacz i usuń wszystkie niepotrzebne fragmenty płytki narożnej. Dokonaj edycji pozostałej kompozycji w celu utworzenia ostatecznej zewnętrznej płytki narożnej.
  Usunięcie niepotrzebnych elementów (po lewej) skutkuje utworzeniem zewnętrznej płytki narożnej (po prawej)
  Usunięcie niepotrzebnych elementów (po lewej) skutkuje utworzeniem zewnętrznej płytki narożnej (po prawej).

 10. Zaznacz wszystkie części płytki razem z obwiednią.
 11. Zapisz nowy wzór jako próbkę.
 12. Kliknij dwukrotnie próbkę nowego wzoru, otwórz okno dialogowe Opcje próbki, przypisz nowej płytce nieco zmienioną nazwę (można np. uzupełnić nazwę oryginału o przyrostek „zewn.”) i kliknij przycisk OK.

Modyfikowanie wzorów

 1. Upewnij się, że nie zaznaczono żadnych elementów kompozycji.
 2. Na panelu Próbki zaznacz próbki, które chcesz zmienić.
 3. Przeciągnij próbkę wzoru na kompozycję i zmodyfikuj ją na obszarze roboczym.
 4. Zaznacz płytkę wzoru, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciągnij zmieniony wzór na wierzch próbki starego wzoru na panelu Próbki.

  Spowoduje to zastąpienie wzoru na panelu Próbki i aktualizację jego wystąpień w bieżącym pliku.

Co dalej?

Znasz już podstawy pracy z wzorami w programie Illustrator. Teraz pora zrobić kolejny krok i nauczyć się stosować kolor wypełnienia do obiektu oraz przekształcać wzory obiektu w programie Illustrator.

Masz pytanie lub pomysł?

Zapytaj społeczność

Jeśli masz pytanie lub chcesz się podzielić pomysłem, dołącz do nas na forum użytkowników programu Adobe Illustrator. Chętnie Cię poznamy!

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?