Podręcznik użytkownika Anuluj

Dodawanie tekstu i praca z obiektami tekstowymi

 1. Podręcznik użytkownika programu Illustrator
 2. Poznaj program Illustrator
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator
   1. Co nowego w programie Illustrator
   2. Popularne pytania
   3. Wymagania systemowe programu Illustrator
   4. Program Illustrator na urządzenia z układem Apple Silicon
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkryj w programie Illustrator
   3. Tworzenie dokumentów
   4. Pasek narzędzi
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Dostosowywanie skrótów klawiaturowych
   7. Wprowadzenie do obszarów roboczych
   8. Zarządzanie obszarami roboczymi
   9. Dostosowywanie przestrzeni roboczej
   10. Panel Właściwości
   11. Ustawianie preferencji
   12. Dotykowa przestrzeń robocza
   13. Obsługa pokrętła Microsoft Surface Dial w programie Illustrator
   14. Cofanie zmian i zarządzanie historią projektu
   15. Obracanie widoku
   16. Miarki, siatki i linie pomocnicze
   17. Ułatwienia dostępu w programie Illustrator
   18. Tryb bezpieczny
   19. Wyświetlanie kompozycji
   20. Używanie paska Touch Bar w programie Illustrator
   21. Pliki i szablony
  3. Narzędzia w programie Illustrator
   1. Przegląd narzędzi
   2. Zaznaczanie narzędzi
    1. Zaznaczenie
    2. Zaznaczanie bezpośrednie
    3. Zaznaczanie grupowe
    4. Różdżka
    5. Lasso
    6. Obszar ilustracji
   3. Narzędzia do nawigacji
    1. Rączka
    2. Obracanie widoku
    3. Lupka
   4. Narzędzia do malowania
    1. Gradient
    2. Siatka
    3. Generator kształtów
   5. Narzędzia tekstowe
    1. Tekst
    2. Tekst na ścieżce
    3. Tekst pionowy
   6. Narzędzia do rysowania
    1. Pióro
    2. Dodawanie punktu kontrolnego
    3. Usuwanie punktu kontrolnego
    4. Punkt kontrolny
    5. Krzywizna
    6. Linia
    7. Prostokąt
    8. Prostokąt zaokrąglony
    9. Elipsa
    10. Wielokąt
    11. Gwiazda
    12. Pędzel malarski
    13. Kropla
    14. Ołówek
    15. Shaper
    16. Plasterek
   7. Narzędzia do modyfikacji
    1. Obracanie
    2. Odbicie
    3. Skalowanie
    4. Ścinanie
    5. Szerokość
    6. Przekształcanie swobodne
    7. Kroplomierz
    8. Mieszanie
    9. Gumka
    10. Nożyczki
    11. Wymiar
  4. Generatywna SI (niedostępna w Chinach kontynentalnych)
   1. Generowanie grafiki wektorowej za pomocą polecenia tekstowego
   2. Zmiana kolorów kompozycji za pomocą polecenia tekstowego
  5. Szybkie operacje
   1. Tekst retro
   2. Tekst z blaskiem neonu
   3. Tekst w starym stylu
   4. Zmiana kolorów
   5. Konwertowanie szkicu na wektory
 3. Illustrator w Internecie (beta)
  1. Illustrator w Internecie (beta) — omówienie
  2. Illustrator w Internecie (beta) — często zadawane pytania
  3. Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów
  4. Skróty klawiaturowe w programie Illustrator w Internecie (beta)
  5. Tworzenie i łączenie kształtów w wersji internetowej
  6. Dodawanie i edycja tekstu w wersji internetowej
  7. Stosowanie kolorów i gradientów w wersji internetowej
  8. Rysowanie i edycja ścieżek w wersji internetowej
  9. Praca z dokumentami w chmurze w wersji internetowej
  10. Zapraszanie współpracowników do edycji w wersji internetowej
 4. Illustrator na iPadzie
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator na iPadzie
   1. Omówienie programu Illustrator na iPadzie
   2. Illustrator na iPadzie — często zadawane pytania
   3. Wymagania systemowe | Illustrator na iPadzie
   4. Możliwości i ograniczenia programu Illustrator na iPadzie
  2. Przestrzeń robocza
   1. Przestrzeń robocza programu Illustrator na iPadzie
   2. Gesty i skróty dotykowe
   3. Skróty klawiszowe w programie Illustrator na iPadzie
   4. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  3. Dokumenty
   1. Praca z dokumentami w programie Illustrator na iPadzie
   2. Importowanie dokumentów z programów Photoshop i Fresco
  4. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Tworzenie obiektów powtarzalnych
   2. Tworzenie przejść miedzy obiektami
  5. Rysowanie
   1. Rysowanie i edytowanie ścieżek
   2. Rysowanie i edytowanie kształtów
  6. Tekst
   1. Praca z tekstem i czcionkami
   2. Tworzenie napisów na ścieżce
   3. Dodawanie własnych czcionek
  7. Praca z obrazami
   1. Wektoryzowanie obrazów rastrowych
  8. Kolory
   1. Stosowanie kolorów i gradientów
 5. Pliki w chmurze
  1. Podstawy
   1. Korzystanie z dokumentów w chmurze w programie Illustrator
   2. Udostępnianie dokumentów w chmurze w programie Illustrator i współpraca nad nimi
   3. Udostępnianie dokumentów do recenzji
   4. Rozszerzanie przestrzeni dyskowej w chmurze na potrzeby programu Adobe Illustrator
   5. Pliki w chmurze w programie Illustrator | Częste pytania
  2. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z tworzeniem lub zapisywaniem plików w chmurze programu Illustrator
   2. Rozwiązywanie problemów z plikami w chmurze programu Illustrator
 6. Dodawanie i edytowanie treści
  1. Rysowanie i wymiarowanie
   1. Podstawy rysowania
   2. Edycja ścieżek
   3. Rysowanie idealnych kompozycji
   4. Rysowanie za pomocą narzędzi Pióro, Krzywizna lub Ołówek
   5. Rysowanie prostych linii i kształtów
   6. Rysowanie siatek prostokątnych i biegunowych
   7. Rysowanie i edycja flar
   8. Obrys obrazu
   9. Upraszczanie ścieżki
   10. Narzędzia obsługi symboli i zestawy symboli
   11. Dopasowywanie segmentów ścieżek
   12. Jak w 5 prostych krokach narysować kwiat
   13. Tworzenie i edytowanie siatki perspektywicznej
   14. Rysowanie i modyfikowanie obiektów na siatce perspektywicznej
   15. Używanie obiektów jako symboli do wielokrotnego użytku
   16. Rysowanie ścieżek wyrównanych do pikseli do zastosowań internetowych
   17. Mierzenie i nakreślanie wymiarów
  2. Obiekty 3D i materiały
   1. Informacje o efektach 3D w programie Illustrator
   2. Tworzenie grafiki 3D
   3. Nakładanie kompozycji na obiekty trójwymiarowe
   4. Tworzenie tekstu 3D
   5. Tworzenie obiektów 3D
  3. Kolor
   1. Informacje o kolorze
   2. Wybieranie kolorów
   3. Używanie i tworzenie próbek
   4. Dopasowywanie kolorów
   5. Korzystanie z panelu Motywy Adobe Color
   6. Grupy kolorów (harmonie)
   7. Panel Motywy Color
   8. Zmiana kolorów kompozycji
  4. Malowanie
   1. Informacje o malowaniu
   2. Malowanie z wypełnieniami i obrysami
   3. Grupy aktywnego malowania
   4. Gradienty
   5. Pędzle
   6. Przezroczystość i tryby mieszania
   7. Stosowanie obrysów do obiektu
   8. Tworzenie i edycja wzorów
   9. Siatki
   10. Wzory
  5. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Zaznaczanie obiektów
   2. Warstwy
   3. Grupowanie i rozwijanie obiektów
   4. Przesuwanie, wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   5. Układanie obiektów w stos
   6. Blokowanie, ukrywanie i usuwanie obiektów
   7. Kopiowanie i powielanie obiektów
   8. Obracanie i odbijanie obiektów
   9. Tworzenie splotu obiektów
   10. Tworzenie realistycznych prototypów grafik
  6. Przekształcanie obiektów
   1. Kadrowanie obrazów
   2. Przekształcanie obiektów
   3. Łączenie obiektów
   4. Wycinanie, dzielenie i przycinanie obiektów
   5. Wypaczenie marionetkowe
   6. Skalowanie, ścinanie i zniekształcanie obiektów
   7. Tworzenie przejść miedzy obiektami
   8. Zmiana kształtu za pomocą form
   9. Zmiana kształtu obiektów z efektami
   10. Tworzenie nowych kształtów za pomocą narzędzi Shaper i Generator kształtów
   11. Praca z aktywnymi narożnikami
   12. Udoskonalone obiegi pracy transformacji kształtu z obsługą dotykową
   13. Edytowanie maski przycinającej
   14. Aktywne kształty
   15. Tworzenie kształtów za pomocą narzędzia Generator kształtów
   16. Edycja globalna
  7. Tekst
   1. Dodawanie tekstu i praca z obiektami tekstowymi
   2. Tworzenie punktowanych i numerowanych list
   3. Zarządzanie obszarem tekstu
   4. Czcionki i typografia
   5. Konwertowanie tekstu w obrazach na tekst edytowalny
   6. Dodawanie podstawowego formatowania do tekstu
   7. Dodawanie zaawansowanego formatowania do tekstu
   8. Importowanie i eksportowanie tekstu
   9. Formatowanie akapitów
   10. Znaki specjalne
   11. Tworzenie tekstu na ścieżce
   12. Korzystanie ze stylów znakowych i akapitowych
   13. Karty
   14. Znajdowanie brakujących czcionek (obieg pracy Typekit)
   15. Tekst arabski i hebrajski
   16. Czcionki | Często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
   17. Tworzenie trójwymiarowego efektu tekstowego
   18. Kreatywne projekty typograficzne
   19. Skalowanie i obracanie tekstu
   20. Odstępy pomiędzy wierszami i znakami
   21. Opcje dzielenia wyrazów i łamania wierszy
   22. Słowniki ortograficzne i językowe
   23. Formatowanie znaków azjatyckich
   24. Kompozytory języków azjatyckich
   25. Tworzenie projektów tekstowych z efektem przejścia między obiektami
   26. Tworzenie plakatu typograficznego za pomocą funkcji obrysowywania obrazu
  8. Tworzenie efektów specjalnych
   1. Praca z efektami
   2. Style grafiki
   3. Atrybuty wyglądu
   4. Tworzenie szkiców i mozaik
   5. Cienie, blaski i wtapianie
   6. Podsumowanie efektów
  9. Grafika WWW
   1. Sprawdzone procedury tworzenia grafiki WWW
   2. Wykresy
   3. SVG 
   4. Plasterki i mapy obrazów
 7. Importowanie, eksportowanie i zapisywanie
  1. Importowanie
   1. Umieszczanie wielu plików
   2. Zarządzaj plikami połączonymi i osadzonymi
   3. Informacje o łączach
   4. Cofanie osadzenia obrazów
   5. Importowanie kompozycji z programu Photoshop
   6. Importowanie obrazów bitmapowych
   7. Importowanie plików Adobe PDF
   8. Importowanie plików EPS, DCS i AutoCAD
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
   1. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
  3. Zapisywanie
   1. Zapisywanie kompozycji
  4. Eksportowanie
   1. Używanie kompozycji z programu Illustrator w programie Photoshop
   2. Eksportowanie kompozycji
   3. Gromadzenie zasobów i eksportowanie zbiorcze
   4. Pliki pakietów
   5. Tworzenie plików Adobe PDF
   6. Wyodrębnianie kodu CSS | Illustrator CC
   7. Opcje Adobe PDF
   8. Panel Informacje o dokumencie
 8. Drukowanie
  1. Przygotowanie do drukowania
   1. Przygotowywanie dokumentów do druku
   2. Zmiana rozmiaru i orientacji strony
   3. Definiowanie linii cięcia w celu przycinania lub wyrównywania
   4. Rozpoczynanie pracy z powiększonym obszarem dokumentu
  2. Drukowanie
   1. Nadruk
   2. Drukowanie z włączoną funkcją zarządzania kolorami
   3. Drukowanie w trybie PostScript
   4. Ustawienia predefiniowane drukowania
   5. Znaczniki drukarskie i spady
   6. Drukowanie i zapisywanie przezroczystej kompozycji
   7. Zalewkowanie
   8. Drukowanie rozbarwień
   9. Drukowanie gradientów, siatek i przejść kolorów
   10. Nadruk bieli
 9. Automatyzacja zadań
  1. Scalanie danych za pomocą panelu Zmienne
  2. Automatyzacja za pomocą skryptów
  3. Automatyzacja za pomocą operacji
 10. Rozwiązywanie problemów 
  1. Problemy związane z awarią
  2. Odzyskiwanie plików po awarii
  3. Problemy z plikami
  4. Obsługiwane formaty plików
  5. Problemy ze sterownikiem karty graficznej
  6. Problemy z urządzeniem Wacom
  7. Problemy z plikami DLL
  8. Problemy z pamięcią
  9. Problemy z plikiem preferencji
  10. Problemy z czcionkami
  11. Problemy z drukarką
  12. Udostępnianie raportu o awarii firmie Adobe
  13. Poprawianie wydajności programu Illustrator

Dowiedz się, jak dodawać tekst, pracować z obiektami tekstowymi i zawijać tekst w grafice wektorowej.

Niezależnie od tego, czy tworzysz logo, broszurę, baner lub kompozycję, możesz dodać tekst na różne sposoby, aby wzbogacić swój projekt. Możesz również usunąć puste obiekty tekstowe, usunąć domyślny tekst zastępczy, wypełnić tekstem zastępczym tylko wybrane obiekty tekstowe i zawinąć tekst.


Z tego filmu (1 min 24 s) dowiesz się, jak utworzyć znak logo z wykorzystaniem tekstu w programie Illustrator. 

Chcesz stworzyć logo? Uruchom program Illustrator!


Dodaj tekst w konkretnym punkcie, danym obszarze lub kształcie oraz na ścieżce zgodnie z wymaganiami projektu:

Obraz pokazujący, jak wprowadzić tekst w punkcie

Obraz pokazujący, jak wprowadzić tekst na ścieżce lub w konturze kształtu

Obraz pokazujący, jak wprowadzić tekst w obszarze

Wprowadzanie tekstu w konkretnym punkcie

Tekst punktowy jest poziomym lub pionowym wierszem tekstu rozpoczynającym się od miejsca kliknięcia i rozwijanym w trakcie wpisywania kolejnych znaków. Każdy wiersz tekstu jest niezależny. Podczas wprowadzania lub usuwania tekstu wiersz może się wydłużać lub skracać, ale tekst nie jest zawijany do kolejnego wiersza. Aby wprowadzić tekst w konkretnym punkcie, wykonaj następujące kroki:

Dodawanie tekstu w konkretnym punkcie

 1. Wybierz narzędzie Tekst   (T) Tekst pionowy 

 2. Kliknij w dowolnym miejscu, aby wprowadzić tekst. Aby w tym samym obiekcie tekstowym rozpocząć nowy wiersz tekstu, naciśnij klawisz Enter lub Return.

 3. Kliknij narzędzie Zaznaczanie   (V), aby zaznaczyć obiekt tekstowy.

Wprowadzanie tekstu w danym obszarze

Tekst akapitowy (zwany także tekstem w polu) używa krawędzi obiektu do określenia przepływu znaków w poziomie lub pionie. Gdy kolejny z wpisywanych znaków nie mieści się w tych granicach, tekst jest automatycznie zawijany do nowego wiersza w ramach tak zdefiniowanego obszaru. Aby wprowadzić tekst w dowolnym obszarze grafiki wektorowej, wykonaj następujące czynności:

 1. Użyj jednego z następujących sposobów, aby określić obszar ograniczający tekst:

  Przeciąganie w celu określenia obszaru ograniczającego tekst

  Obraz pokazujący, jak przeciągnąć, aby określić obszar ograniczający tekst

  Wybierz narzędzie Prostokąt (M) i przeciągnij po przekątnej, aby utworzyć obiekt prostokątny.

  Przekształcanie dowolnego kształtu w obszar ograniczający tekst

  Obraz pokazujący, jak przekształcić kształt w obszar ograniczający tekst

  Wybierz narzędzie do tworzenia kształtu, takie jak Elipsa, Wielokąt lub dowolne inne, aby utworzyć obiekt.

 2. Wybierz narzędzie Tekst akapitowy lub Pionowy tekst akapitowy.

 3. Kliknij w dowolnym miejscu na ścieżce obiektu. Obiekt jest teraz wypełniony tekstem zastępczym.

 4. Wprowadź swój tekst.

Wprowadzanie tekstu na ścieżce

Możesz wprowadzić tekst na dowolnej ścieżce lub w dowolnym konturze kształtu. W tym celu wykonaj następujące czynności:

Dodawanie tekstu na dowolnej ścieżce lub w dowolnym konturze kształtu

 1. Narysuj ścieżkę lub kształt.

 2. Wybierz narzędzie Tekst na ścieżce lub Tekst pionowy na ścieżce.

 3. Kliknij na początku ścieżki lub w dowolnym punkcie na krawędzi kształtu.

  Twoja ścieżka lub krawędź kształtu jest teraz wypełniona tekstem zastępczym.

 4. Wprowadź swój tekst.

Usuwanie pustych obiektów tekstowych z kompozycji

Usuń nieużywane obiekty tekstowe, aby zmniejszyć rozmiar pliku i tym samym ułatwić jego eksportowanie lub drukowanie. Puste obiekty tekstowe są często tworzone w wyniku nieumyślnego wybrania narzędzia Tekst w kompozycji, a następnie wybrania innego narzędzia. Wykonaj następujące kroki, aby usunąć puste obiekty tekstowe:

 1. Wybierz kolejno: Obiekt > Ścieżka > Wyczyść.

 2. Wybierz pozycję Puste ścieżki tekstowe.


Usuwanie domyślnego tekstu zastępczego

Program Illustrator wypełnia wszystkie nowe obiekty tekstowe tekstem zastępczym. Jednak aby wyłączyć to domyślne zachowanie programu Illustrator, wykonaj następujące czynności:

Wypełnianie dowolnego obszaru lub ścieżki tekstem zastępczym
Wypełnianie dowolnego obszaru lub ścieżki tekstem zastępczym

 1. Przejdź do: Edycja > Preferencje > Tekst.

 2. Usuń zaznaczenie pola wyboru Wypełnij tekstem zastępczym nowe obiekty tekstowe.

Wypełnianie zaznaczonych obiektów tekstowych tekstem zastępczym

Aby tekstem zastępczym wypełnić zaznaczone obiekty, wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze kompozycji utwórz lub zaznacz istniejący obiekt tekstowy.

 2. Wybierz kolejno: Tekst > Wypełnij tekstem zastępczym.


Tekst akapitowy może opływać wokół dowolnego obiektu (także obiektu tekstowego), zaimportowanych obrazów lub obiektów narysowanych.

Przed kontynuowaniem upewnij się, że obiekt tekstowy, który chcesz oblać tekstem:

 • Jest tekstem akapitowym (wpisany w polu).
 • Jest umieszczony w tej samej warstwie, co obiekt oblewany.
 • W hierarchii warstwy znajduje się bezpośrednio pod obiektem oblewanym.
 • Jeśli warstwa zawiera wiele obiektów tekstowych, wówczas obiekty, których nie chcesz oblewać, przenieś do innej warstwy lub nad obiekt oblewany.
Obraz pokazujący, jak oblać tekstem dowolny obiekt lub kształt
Oblewanie tekstem dowolnego obiektu lub kształtu

Oblewanie obiektu tekstem

 1. Zaznacz obiekt lub obiekty, które mają zostać oblane tekstem.

 2. Wybierz kolejno: Obiekt > Oblewanie tekstem > Utwórz.

Usuwanie oblewania obiektu tekstem

 1. Wybierz obiekt, który jest oblany tekstem.

 2. Wybierz kolejno: Obiekt > Oblewanie tekstem > Usuń.

Możesz dodatkowo dostosować sposób oblewania, ustawiając następujące opcje oblewania.

Ustawianie opcji oblewania

Opcje oblewania można określić przed lub po oblaniu tekstem.

Opcje oblewania obiektu tekstem
Opcje oblewania obiektu tekstem

 1. Zaznacz obiekt oblewany.
 2. Wybierz kolejno: Obiekt > Oblewanie tekstem > Opcje oblewania tekstem i określ następujące opcje:

  • Przesunięcie: Określa ilość wolnego miejsca między tekstem i obiektem oblewanym. Można wprowadzić wartości dodatnie lub ujemne.
  • Odwróć oblewanie: oblanie tekstem odwrotnej strony obiektu.

Uaktualnij tekst w starszym formacie

Obiekty tekstowe utworzone w programie Illustrator 10 i wersjach wcześniejszych podlegają edycji dopiero po uaktualnieniu ich do wersji nowszych. Po zaktualizowaniu uzyskasz dostęp do wszystkich funkcji edycji tekstu, takich jak style akapitowe i znakowe, kerning optyczny i pełne wsparcie czcionek OpenType® w programie Illustrator CS5 i jego nowszych wersjach.

Postępuj według dowolnej z następujących opcji:

 • Podczas otwierania dokumentu wybierz opcję Aktualizacja, gdy wyświetlony zostanie monit programu Illustrator.

 • Wybierz opcję Tekst > Tekst w starszym formacie > Zaktualizuj cały tekst w starszym formacie.

Postępuj według dowolnej z następujących opcji:

 • Aby uaktualnić tekst bez tworzenia jego kopii, zaznacz obiekt tekstowy i wybierz polecenie Tekst > Tekst w starszym formacie > Zaktualizuj zaznaczony tekst w starszym formacie.

  Możesz też wybrać tekst, który chcesz zaktualizować za pomocą narzędzia Tekst lub dwukrotnego kliknięcia tekstu za pomocą narzędzia Zaznaczanie i wybrać opcję Aktualizacja.

 • Aby zachować tekst w starszym formacie na warstwie pod zaktualizowanym tekstem, zaznacz tekst za pomocą narzędzia Tekst lub dwukrotnego kliknięcia go za pomocą narzędzia Zaznaczanie i wybierz opcję Kopiuj warstwę tekstu.

W przypadku tworzenia kopii uaktualnianego tekstu dziedziczonego, możesz skorzystać z następujących poleceń:

 • Tekst > Tekst w starszym formacie > Pokaż kopie lub Ukryj kopie, aby skopiowane obiekty tekstowe były wyświetlane lub ukrywane.

 • Tekst > Tekst w starszym formacie > Zaznacz kopie, aby zaznaczyć skopiowane obiekty tekstowe.

 • Tekst > Tekst w starszym formacie > Usuń kopie, aby usunąć skopiowane obiekty tekstowe.

Wskazówki i porady

Teraz, gdy już wiesz, jak dodawać tekst do kompozycji, oto kilka porad i wskazówek dotyczących pracy z tekstem w obszarze:

 • Podczas pracy z narzędziem Tekst nie klikaj istniejącego obiektu. Spowodowałoby to przekształcenie obiektu tekstowego w obiekt Tekst akapitowy w celu wprowadzenia tekstu w obszarze lub obiekt Tekst na ścieżce w celu wprowadzenia tekstu na ścieżce. Możesz zablokować lub ukryć obiekt, aby zachować go bez zmian.
 • Określ ustawienie obwiedni jako Pokaż obwiednię. Jeśli nie widzisz obwiedni, kliknij kolejno: Widok > Pokaż obwiednię.
 • Możesz użyć narzędzia Tekst akapitowy w celu określenia obszaru ograniczającego dla obiektu z otwartą ścieżką. Program Illustrator narysuje umowną linię łączącą końce ścieżki w celu zdefiniowania granic.
 • Aby przekonwertować kształt na obszar tekstowy, kliknij na ścieżce, a nie wewnątrz ścieżki.

zasoby pokrewne

Skontaktuj się z nami

Chętnie Cię poznamy. Podziel się swoimi opiniami na forum użytkowników programu Adobe Illustrator

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?