Informacje o przezroczystości

Przezroczystość stanowi integralny element wszelkich kompozycji tworzonych przy pomocy programu Illustrator, dlatego też w wielu wypadkach możesz nie być świadom istnienia i działania tej funkcji. Aby dodać przezroczystość do kompozycji, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Zmniejsz stopień krycia obiektów, tak by kompozycja umieszczona poniżej stała się widoczna.

 • Użyj masek krycia do tworzenia wariacji przezroczystości.

 • Zastosuj tryb mieszania do zmiany zasad mieszania kolorów obiektów nakładających się.

 • Zastosuj gradienty i siatki z przezroczystością.

 • Zastosuj efekty lub style graficzne z przezroczystością (np. cienie).

 • Zaimportuj z programu Adobe Photoshop pliki z przezroczystością.

Omówienie panelu Przezroczystość

Panel Przezroczystość (Okno > Przezroczystość) służy do określania krycia i trybów mieszania, tworzenia masek krycia i wycinania części jednego obiektu przy pomocy nakładającej się części innego obiektu.

Wyświetlanie wszystkich opcji w panelu Przezroczystość

 1. Wybierz z menu panelu polecenie Pokaż opcje.

Wyświetlanie w panelu Przezroczystość miniaturki wybranego obiektu

 1. Wybierz z menu panelu polecenie Pokaż miniaturkę. Ten sam efekt można uzyskać, klikając dwukrotnie na trójkącie umieszczonym na zakładce panelu.

Przeglądanie przezroczystych elementów kompozycji

Ponieważ przy zapisywaniu i drukowaniu kompozycji przezroczystych trzeba ustawiać pewne dodatkowe opcje, warto wiedzieć, kiedy są stosowane funkcje przezroczystości. W celu zidentyfikowania przezroczystych obszarów kompozycji, wyświetl w jej tle specjalną siatkę.

 1. Wybierz polecenie Widok > Pokaż siatkę przezroczystości.
 2. (Opcjonalnie) Wybierz polecenie Plik > Ustawienia dokumentu i dostosuj ustawienia przezroczystości siatki.

  Uwaga:

  Można też zmienić kolor obszaru roboczego, aby sprawdzić jak kompozycja będzie wyglądać po wydrukowaniu na kolorowym papierze.

Zmiana stopnia krycia kompozycji

Zmiany krycia mogą dotyczyć jednego obiektu, wszystkich obiektów w grupie lub warstwie lub wypełnienia albo obrysu danego obiektu.

 1. Zaznacz obiekt lub grupę (ewentualnie naceluj warstwę w panelu Warstwy).

  Aby zmienić stopień krycia wypełnienia lub obrysu, zaznacz obiekt, przejdź do panelu Wygląd i zaznacz wypełnienie lub obrys.

 2. Ustaw opcję Krycie w panelu Przezroczystość lub Sterowanie.

  Uwaga:

  Aby zaznaczyć wszystkie obiekty z określonym stopniem krycia, zaznacz jeden z nich lub usuń zaznaczenie ze wszystkich obiektów i wprowadź wartość wybranego krycia w panelu Przezroczystość. Następnie wybierz polecenie Zaznacz > Jednakowe > Krycie.

  Jeśli zaznaczysz wiele obiektów na warstwie i zmienisz ustawienie krycia, przezroczystość obszarów przykrytych fragmentami innych obiektów zmieni się proporcjonalnie do tego, ile obiektów i o jakiej przezroczystości zachodzi na nie. W przypadku nacelowania warstwy lub grupy i zmianie ustawienia krycia wszystkie obiekty na warstwie lub w grupie zostaną potraktowane tak samo. Tylko obiekty poza i pod warstwą lub grupą są widoczne przez obiekty przezroczyste Jeśli obiekt zostanie przeniesiony na daną warstwę lub do danej grupy, zostanie przypisany mu obowiązujący tam stopień, ale po przeniesieniu poza warstwę lub grupę, jego stopień krycia ulegnie zmianie.

  Opcja Krycie
  Efekt zaznaczenia pojedynczych obiektów i ustawienia ich krycia na 50% (po lewej); oraz efekt nacelowania grupy i ustawienia krycia na 50% (po prawej)

Tworzenie grupy odcinania przezroczystości

W grupie odcinania przezroczystości elementy nie są widoczne przez siebie nawzajem.

Grupa odcinania przezroczystości
Grupa z wyłączoną opcją Grupa odcinania (po lewej) oraz grupa z włączoną opcją Grupa odcinania (po prawej)

 1. W panelu Warstwy naceluj grupę lub warstwę, która ma się stać grupą odcinania.
 2. W panelu Przezroczystość zaznacz opcję Grupa odcinania. Jeśli opcja nie jest widoczna, wybierz z menu panelu polecenie Pokaż opcje.

  Opcja Grupa odcinania ma trzy ustawienia: włączona (znacznik wyboru), wyłączona (brak znacznika) i neutralne (przekreślony kwadrat). Wybór neutralnego ustawienia powoduje grupowanie kompozycji (bez wywierania wpływu na odcinanie zależne od domknięcia warstwy lub grupy). Aby mieć pewność, że obiekty przezroczyste z grupy lub warstwy nie będą się nawzajem wycinały, użyj opcji wyłączenia.

Definiowanie przezroczystości za pomocą masek kryjących

Maska kryjąca i obiekt maskujący służą do zmiany ustawień przezroczystości kompozycji. Maska kryjąca (nazywana też kompozycją kryjącą) określa kształt, przez który mają być widoczne inne obiekty. Obiekt maskujący określa obszary, które mają być przezroczyste oraz stopień przezroczystości. Obiektem maskującym może być dowolny obiekt kolorowy lub obraz rastrowy. W obiekcie maskującym są używane nie kolory, lecz odpowiadające im odcienie szarości; każdy z nich określa inny stopień krycia. W tych miejscach, gdzie maska kryjąca jest biała, kompozycja jest widoczna. W tych miejscach, gdzie maska kryjąca jest czarna, kompozycja jest niewidoczna (ukryta). Odcienie szarości natomiast reprezentują różne stopnie przezroczystości kompozycji.

Maski kryjące
Tworzenie maski kryjącej

A. Obiekty umieszczone pod spodem B. Maska kryjąca C. Obiekt maskujący wypełniony gradientem między czernią i bielą D. Obiekt C przesunięty nad obszarem B w celu jego zamaskowania 

Po utworzeniu maski kryjącej w panelu Przezroczystość pojawia się miniaturka obiektu maskującego. Znajduje się ona po prawej stronie miniaturki zamaskowanego obiektu. (Jeśli miniaturki nie są widoczne, wybierz z menu panelu polecenie Pokaż miniaturki). Domyślnie, zamaskowana kompozycja i obiekt maskujący są połączone (wskazuje na to połączenie pomiędzy miniaturkami, widoczne w panelu). Przeniesieniu zamaskowanej kompozycji towarzyszy przeniesienie obiektu maskującego. Ale należy pamiętać, że przeniesienie obiektu maskującego nie powoduje przeniesienia zamaskowanej kompozycji. Aby zablokować maskę w określonym miejscu i umożliwić niezależne przenoszenie zamaskowanej kompozycji, przejdź do panelu Przezroczystość i odłącz maskę.

Panel Opcje przezroczystości
Miniaturki masek kryjących w panelu Przezroczystość: miniaturka po lewej stronie reprezentuje maskę kryjącą, a miniaturka po prawej – obiekty maskujące

Maski mogą być przenoszone pomiędzy programami Photoshop i Illustrator. Maski kryjące programu Illustrator są konwertowane na maski kryjące programu Photoshop i odwrotnie.

Uwaga:

Z trybu edycji maski nie można przejść do trybu wyodrębniania (i na odwrót).

Film przedstawiający wykorzystanie masek kryjących można obejrzeć na stronie internetowej Używanie masek kryjących.

Tworzenie maski kryjącej

 1. Zaznacz obiekt lub grupę (ewentualnie naceluj warstwę w panelu Warstwy).
 2. Otwórz panel Przeźroczystość i, jeśli to konieczne, z menu panelu wybierz Pokaż opcje, aby zobaczyć miniaturki zdjęć.
 3. Dwukrotnie kliknij bezpośrednio po prawej stronie miniaturki w panelu Przezroczystość.

  Zostaje utworzona pusta maska, a program Illustrator automatycznie włącza tryb edycji maski

 4. Za pomocą narzędzi do rysowania narysuj kształt maski.
 5. Kliknij miniaturkę zamaskowanej kompozycji (miniaturka po lewej stronie) w panelu Przezroczystość i wyjdź z trybu edycji.

Uwaga:

Opcja Przytnij powoduje ustawienie czarnego tła maski. Z tego powodu czarne obiekty (np. czarny tekst), których użyto do utworzenia maski kryjącej z zaznaczoną opcją Przytnij, nie będą widoczne. Aby je wyświetlić, użyj innego koloru lub wyłącz opcję Przytnij.

Konwersja istniejącego obiektu na maskę kryjącą

 1. Zaznacz co najmniej dwa obiekty lub dwie grupy, przejdź do menu panelu Przezroczystość i wybierz polecenie Utwórz maskę kryjącą. Funkcję maski pełni obiekt zaznaczony (lub grupa) na wierzchu kompozycji.

Edycja obiektu maskującego

Obiekty maskujące mogą być edytowane w celu zmiany kształtu lub przezroczystości maski kryjącej.

 1. Kliknij miniaturkę obiektu maskującego w panelu Przezroczystość (miniaturka po prawej stronie).
 2. Kliknij miniaturkę maski z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aby w oknie dokumentu została wyświetlona tylko maska. (Jeśli miniaturki nie są widoczne, wybierz z menu panelu polecenie Pokaż miniaturki).
 3. Edytuj maskę za pomocą odpowiednich narzędzi i technik programu Illustrator.
 4. Kliknij miniaturkę zamaskowanej kompozycji (miniaturka po lewej stronie) w panelu Przezroczystość i wyjdź z trybu edycji.
 • Aby odłączyć maskę, naceluj zamaskowaną kompozycję w panelu Warstwy i kliknij symbol połączenia  pomiędzy miniaturkami w panelu Przezroczystość. Ewentualnie, przejdź do menu panelu Przezroczystość i wybierz polecenie Odłącz maskę kryjącą.

  Obiekt maskujący zostanie zablokowany (jeśli chodzi o rozmiar i położenie), a obiekty maskowane będzie można przesuwać niezależnie od niego.

 • Aby ponownie przyłączyć maskę, naceluj zamaskowaną kompozycję w panelu Warstwy i kliknij pomiędzy miniaturkami w panelu Przezroczystość. Ewentualnie, przejdź do menu panelu Przezroczystość i wybierz polecenie Połącz maskę kryjącą.

Dezaktywacja i ponowna aktywacja maski kryjącej

Dezaktywacja maski powoduje likwidację wywoływanych przez nią efektów przezroczystości.

 • Aby dezaktywować maskę, naceluj zamaskowaną kompozycję w panelu Warstwy i następnie kliknij miniaturkę maski z wciśniętym klawiszem Shift (miniaturka po prawej stronie) w panelu Przezroczystość. Ewentualnie, przejdź do menu panelu Przezroczystość i wybierz polecenie Wyłącz maskę kryjącą. Gdy maska kryjąca nie jest aktywna, obok jej miniaturki w panelu Przezroczystość jest wyświetlany czerwony znak x.
 • Aby ponownie uaktywnić maskę, naceluj zamaskowaną kompozycję w panelu Warstwy i następnie kliknij miniaturkę obiektu maskującego z wciśniętym klawiszem Shift w panelu Przezroczystość. Ewentualnie, przejdź do menu panelu Przezroczystość i wybierz polecenie Włącz maskę kryjącą.

Usuwanie maski kryjącej

 1. Naceluj zamaskowaną kompozycję w panelu Warstwy, przejdź do menu panelu Przezroczystość i wybierz polecenie Zwolnij maskę kryjącą.

  Obiekt maskujący pojawi się ponownie na wierzchu maskowanych obiektów.

Przycinanie lub odwracanie maski kryjącej

 1. Naceluj zamaskowaną kompozycję w panelu Warstwy.
 2. W panelu Przezroczystość zaznacz jedną z następujących opcji:

  Przytnij

  Pozwala dodać do maski czarne tło, które przycina obiekty maskowane do granic obiektów maskujących. Aby wyłączyć funkcję przycinania, usuń zaznaczenie opcji Przytnij. Aby wybrać opcję domyślnego przycinania nowych masek kryjących, zaznacz w menu panelu Przezroczystość opcję Nowe maski kryjące są przycinające.

  Odwróć maskę

  Pozwala odwrócić wartości luminacji obiektów maskujących, co powoduje odwrócenie stopnia krycia obiektów maskowanych. Na przykład po odwróceniu maski, obiekty przezroczyste w 90% staną się przezroczyste w 10%. Aby przywrócić postać maski sprzed inwersji, usuń zaznaczenie opcji Odwróć maskę. Aby domyślnie odwrócić wszystkie maski, zaznacz w menu panelu Przezroczystość opcję Nowe maski kryjące są odwrócone.

  Jeśli wymienione opcje nie są widoczne, wybierz z menu panelu polecenie Pokaż opcje.

Stosowanie przezroczystości do definiowania kształtów odcinania

Opcja Kształt odcinania definiuje maskę kryjącą może służyć do tworzenia efektu odcinania zbliżonego do krycia obiektu. W obszarach maski o kryciu zbliżonym do 100% efekt odcinania będzie bardzo silny, a w obszarach z mniejszym kryciem - słabszy. Na przykład, jeśli funkcję kształtu odcinania będzie pełnił obiekt wypełniony gradientem, obiekty pod nim będą odcinane stopniowo (w sposób przypominający wypełnienie ich gradientem). Kształtami odcinania mogą być zarówno obiekty wektorowe, jak i rastrowe. Technika ta jest przeznaczona głównie dla obiektów o innym trybie mieszania niż Normalny.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zdefiniować kształt odcinania za pomocą maski kryjącej, zaznacz maskę i umieść ją w jednej grupie z obiektami odcinanymi.

  • Aby zdefiniować kształt odcinania za pomocą kanału alfa obiektu bitmapowego, zaznacz przezroczysty obiekt bitmapowy i umieść go w jednej grupie z obiektami odcinanymi.

 2. Zaznacz grupę.
 3. Przejść do panelu Przezroczystość i klikaj na opcji Grupa odcinania, aż do pojawienia się znacznika.
 4. Pośród zgrupowanych obiektów nacelować obiekty maskujące lub przezroczysty obraz (w panelu Warstwy).
 5. W panelu Przezroczystość zaznacz opcję Krycie i Maska definiuje kształt odcinania.
  Odcinanie kształtów
  Odcinanie kształtów z wykorzystaniem obiektu bitmapowego

  A. Oryginalna kompozycja B. Tryb mieszania Ciemniej zastosowany do wyrazu „PEARS” oraz zaznaczona opcja Grupa. C. Opcja Kształt odcinania definiuje maskę kryjącą zastosowaną do wyrazu 

Informacje o trybach mieszania

Tryby mieszania umożliwiają mieszanie kolorów obiektów na różne sposoby. Gdy zastosujesz tryb mieszania do pewnego obiektu, efekt tej operacji będzie widoczny we wszystkich obiektach, które znajdują się pod warstwą lub grupą tego obiektu.

Przed przystąpieniem do mieszania kolorów obiektów, zapoznaj się z następującymi terminami:

 • Kolor oryginalny jest to oryginalny kolor zaznaczonego obiektu, grupy lub warstwy.

 • Kolor bazowy jest to kolor umieszczony pod spodem.

 • Kolor wynikowy jest to kolor, który powstaje w wyniku mieszania.

Tryby mieszania
Obiekt na wierzchu ze zwykłym trybem mieszania (po lewej) i obiekt z trybem Ostre światło (po prawej)

W programie Illustrator są dostępne następujące tryby mieszania:

Domyślne

Zaznaczenie uzyskuje kolor oryginalny (bez uwzględniania koloru bazowego). Jest to tryb domyślny.

Ciemniej

Kolorem wynikowym staje się kolor bazowy lub kolor oryginalny — zależnie od tego, który jest ciemniejszy. Obszary jaśniejsze od koloru oryginalnego zmieniają kolor. Obszary ciemniejsze nie ulegają zmianie.

Mnożenie

Kolor bazowy jest mnożony przez kolor oryginalny. Kolor wynikowy jest zawsze ciemniejszy. Mnożenie jakiegokolwiek koloru przez czarny daje czerń. Mnożenie dowolnego koloru przez biały pozostawia ten kolor bez zmian. Otrzymany efekt przypomina rysowanie wieloma magicznymi pisakami.

Ściemnianie

Kolor bazowy jest przyciemniany odpowiednio do koloru oryginalnego. Mieszanie z bielą powoduje, że kolor nie zmienia się.

Jaśniej

Kolorem wynikowym staje się kolor bazowy lub kolor oryginalny — zależnie od tego, który jest jaśniejszy. Obszary ciemniejsze od koloru oryginalnego zmieniają kolor. Obszary jaśniejsze nie ulegają zmianie.

Mnożenie odwr.

Odwrotności koloru oryginalnego i koloru bazowego są mnożone. Wynikowy kolor jest zawsze jaśniejszy. Mieszanie z czernią pozostawia kolor bez zmian. Mieszanie z bielą daje biel. Efekt ten przypomina rzucanie kilku slajdów z projektora jeden na drugi.

Rozjaśnianie

Kolor bazowy jest rozjaśniany odpowiednio do koloru oryginalnego. Mieszanie z czernią powoduje, że kolor nie zmienia się.

Nakładka

Są mnożone kolory lub ich odwrotności — zależnie od koloru bazowego. Wzory lub kolory nakładające się na istniejącą grafikę zachowują cienie i światła koloru bazowego i dodają kolor oryginalny, odzwierciedlając poziom jasności lub ciemności koloru oryginalnego.

Łagodne światło

Kolor jest rozjaśniany lub przyciemniany zależnie od koloru mieszania. Efekt ten jest podobny do oświetlania grafiki rozproszonym światłem.

Jeżeli kolor oryginalny (źródło światła) jest jaśniejszy niż 50% szarości, to grafika jest rozjaśniana, tak jak przy rozcieńczaniu koloru. Jeżeli kolor mieszania jest ciemniejszy niż 50% szarości, grafika jest przyciemniana. Malowanie za pomocą czystej czerni lub czystej bieli prowadzi do obszarów wyraźnie ciemniejszych lub jaśniejszych, ale nie zapewnia czystej czerni ani bieli.

Ostre światło

Są mnożone kolory lub ich odwrotności — zależnie od koloru oryginalnego. Efekt ten jest podobny do oświetlania grafiki ostrym reflektorem punktowym.

Jeżeli kolor oryginalny (źródło światła) jest jaśniejszy niż 50% szarości, grafika jest rozjaśniana, tak jak przy mieszaniu typu Mnożenie odwrotności. Jest to przydatne przy dodawaniu świateł do grafiki. Jeżeli kolor oryginalny jest ciemniejszy niż 50% szarości, grafika jest przyciemniana, tak jak przy trybie Mnożenie. Jest to przydatne przy dodawaniu cieni do grafiki. Malowanie czystą czernią lub bielą daje czystą czerń lub biel.

Różnica

Kolor oryginalny jest odejmowany od koloru bazowego, albo kolor bazowy od koloru mieszania — w zależności od tego, który ma większą jasność. Mieszanie z białym powoduje inwersję wartości koloru bazowego. Mieszanie z czernią powoduje, że kolor nie zmienia się.

Wykluczenie

Powstaje efekt podobny do trybu Różnica, ale bardziej miękki. Mieszanie z białym powoduje inwersję komponentów koloru bazowego. Mieszanie z czernią powoduje, że kolor nie zmienia się.

Barwa

Powstaje kolor o jasności i nasyceniu koloru bazowego, a barwie koloru oryginalnego.

Nasycenie

Powstaje kolor o jasności i nasyceniu koloru bazowego, a barwie koloru oryginalnego. Malowanie w tym trybie na obszarze o zerowym nasyceniu (szarym) nie powoduje żadnych zmian.

Kolor

Powstaje kolor o jasności i nasyceniu koloru bazowego, a barwie koloru oryginalnego. Tryb zachowuje poziom szarości obrazu i jest używany do barwienia obrazów monochromatycznych oraz nadawania odcienia obrazom kolorowym.

Jasność

Powstaje kolor o barwie i nasyceniu koloru bazowego, a jasności koloru oryginalnego. Ten tryb pozwala uzyskać efekt odwrotny do wyniku trybu Kolor.

Uwaga: tryby Różnica, Wykluczenie, Barwa, Nasycenie, Kolor i Jasność nie powodują mieszania kolorów dodatkowych — w większości trybów mieszania czerń o wartości 100% odcina kolor odpowiedniej warstwy. Zamiast 100% czerni, określ głęboką czerń w modelu CMYK.

Zmiana trybu mieszania kompozycji

 1. Zaznacz obiekt lub grupę (ewentualnie wybierz warstwę w panelu Warstwy).

  Aby zmienić tryb mieszania wypełnienia lub obrysu, zaznacz obiekt, przejdź do panelu Wygląd i zaznacz wypełnienie lub obrys.

 2. Przejdź do panelu Przezroczystość i wybierz tryb mieszania z wyskakującego menu.

  Tryb mieszania może być przypisany wybranej warstwie lub grupie, tak by pozostałe obiekty nie były zmieniane. Aby przeprowadzić taką operację, przejdź do panelu Warstwy, zaznacz ikonę po prawej stronie grupy, warstwy lub podwarstwy, która zawiera obiekt o danym trybie mieszania. Zaznacz opcję Izoluj mieszanie w panelu Przezroczystość. (Jeżeli opcja ta nie jest widoczna, wybierz z menu panelu Przezroczystość polecenie Pokaż opcje).

  Opcja Oddziel mieszanie
  Grupa (gwiazda i kółko) z wyłączoną opcją Oddziel mieszanie (po lewej) i włączoną opcją Oddziel mieszanie (po prawej)

  Uwaga:

  Aby zaznaczyć wszystkie obiekty z określonym trybem mieszania, zaznacz jeden z nich lub usuń zaznaczenie ze wszystkich obiektów i wybierz określony tryb mieszania w panelu Przezroczystość. Następnie wybierz polecenie Zaznacz > Jednakowe > Tryb mieszania.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online