W tym artykule opisano tworzenie wzorków i edytowanie obiegów pracy dostępnych w programie Adobe Illustrator CS6 i nowszych. Aby uzyskać informacje na temat pracy z wzorkami we wcześniejszej wersji programu Illustrator, przejdź na stronę Wzorki.

Samouczek wideo — definiowanie wzorca

Samouczek wideo — definiowanie wzorca
Train Simple

Tworzenie i edytowanie wzorków

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Aby utworzyć wzorek, wybierz kompozycję, z której chcesz go utworzyć, a następnie wybierz opcję Obiekt > Wzorek > Utwórz.
  • Aby edytować istniejący wzorek, kliknij go dwukrotnie w próbce wzorka lub zaznacz zawierający go obiekt, a następnie wybierz polecenie Obiekt > Wzorek > Edytuj wzorek.
 2. (Opcjonalnie) W oknie dialogowym Opcje wzorka wprowadź nową nazwę wzorka lub zmodyfikuj istniejącą.

 3. Zmodyfikuj pozostałe opcje dostępne w oknie dialogowym Opcje wzorka:

  Panel opcji wzorka
  Panel opcji wzorka

  Typ płytki

  Wybierz sposób układania płytek:

  • Siatka. Środek każdej płytki jest poziomo i pionowo wyrównany wobec środka sąsiadującej płytki.
  • Cegiełki w rzędach. Płytki mają kształt prostokątny i są ułożone w rzędach. Środki płytek w rzędach są wyrównane poziomo. Środki płytek w kolejnych kolumnach są wyrównane pionowo.
  • Cegiełki w kolumnach. Płytki mają kształt prostokątny i są ułożone w kolumnach. Środki płytek w kolumnach są wyrównane pionowo. Środki płytek w kolejnych kolumnach są wyrównane poziomo.
  • Sześciokąty w kolumnach. Płytki mają kształt sześciokąta i są ułożone w kolumnach. Środki płytek w kolumnach są wyrównane pionowo. Środki płytek w kolejnych kolumnach są wyrównane poziomo.
  • Sześciokąty w rzędach. Płytki mają kształt sześciokąta i są ułożone w rzędach. Środki płytek w rzędach są wyrównane poziomo. Środki płytek w kolejnych rzędach są wyrównane poziomo.

  Przesunięcie ułożenia

  Zastosuj do:

  • Cegiełki w rzędach. Określa, o jaką część swojej szerokości środki płytek w przyległych rzędach odbiegają od wyrównania w pionie.
  • Cegiełki w kolumnach. Określa, o jaką część swojej wysokości środki płytek w przyległych kolumnach odbiegają od wyrównania w poziomie.

  Szerokość / Wysokość

  Określa łączną wysokość i szerokość płytki. Możesz wybrać różne wartości, mniejsze lub większe od wysokości i szerokości kompozycji. Wielkości większe od rozmiaru kompozycji powodują, że płytka staje się większa od kompozycji i między płytki wprowadzana jest pusta przestrzeń. Wielkości mniejsze od rozmiaru kompozycji powodują, że kompozycje w sąsiednich płytkach nakładają się na siebie.

  Dostosuj wielkość płytki do kompozycji

  Wybór tej opcji powoduje, że rozmiar płytki kurczy się do rozmiaru kompozycji wykorzystanej do tworzenia wzorka.

  Przesuń płytkę wraz z kompozycją

  Wybór tej opcji sprawi, że przesuwanie kompozycji powoduje równoczesne przesuwanie płytki.

  Odstęp w poziomie / Odstęp w pionie

  Określa ilość miejsca umieszczanego między sąsiednimi płytkami.

  Nakładka

  Określa płytki wyświetlane na wierzchu w przypadku, gdy sąsiadujące płytki nakładają się na siebie.

  Kopie

  Określa, ile rzędów i kolumn płytek jest widocznych podczas modyfikowania wzorka.

  Przyciemnij kopie do

  Określa krycie kopii płytki kompozycji podglądanej podczas modyfikowania wzorka.

  Pokaż krawędź płytki

  Wybierz tę opcję, aby wyświetlić ramkę wokół płytki.

  Pokaż obwiednię próbki

  Wybierz tę opcję, aby wyświetlić pojedynczą część wzorka powtarzaną w celu jego utworzenia.

 4. W pasku poniżej panelu sterowania wybierz opcję zapisu lub odrzucenia wzorka.

  Uwaga:

  Jeśli nowy wzorek został utworzony, jest przechowywany w panelu Próbki. Jeśli nowy wzorek był edytowany, jego definicja zostaje zaktualizowana w panelu Próbki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online