Informacje o Preferencjach

Aby program Illustrator działał jak najlepiej i był dostosowany do konkretnych wymagań i warunków obiegu pracy, skonfiguruj Preferencje zgodnie ze swoimi upodobaniami.

Wiele ustawień programu jest przechowywanych w pliku preferencji programu Adobe Illustrator. Znajdują się tam ogólne ustawienia wyświetlania, zapisu plików, wydajności, pisania oraz opcje dla wtyczek oraz dysków magazynujących. Większość z tych opcji można skonfigurować w oknie dialogowym Preferencje. Ustawienia preferencji są zapisywane przy każdym wyłączaniu aplikacji.

Nieoczekiwane zachowanie programu może wskazywać na uszkodzenie preferencji. Jeśli istnieje podejrzenie co do uszkodzenia preferencji, można przywrócić ich ustawienia domyślne.

Otwórz okno preferencji

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • (Windows) Kliknij opcję Edytuj > Preferencje > [nazwa zestawu preferencji].

  • (macOS) Kliknij opcję Illustrator > Preferencje > [nazwa zestawu preferencji].

  • Nie wybierając żadnej opcji, kliknij przycisk Preferencje w panelu Sterowanie.

  Preferences-option_control-panel_2
  Przycisk Preferencje w panelu Sterowanie

 2. Wybierz opcję z menu po lewej stronie okna dialogowego Preferencje, aby przełączyć na inny zestaw preferencji.

Ustalanie preferencji programu Illustrator

Plik preferencji programu Illustrator zarządza poleceniami i ustawieniami paneli w programie Illustrator. Gdy otwierasz program Illustrator, usytuowanie paneli i poleceń jest zapisane w pliku preferencji programu Illustrator. Jeśli chcesz przywrócić domyślne ustawienia dla programu Illustrator lub zmienić bieżące ustawienia, usuń preferencje programu Illustrator. Program Illustrator automatycznie tworzy plik preferencji, gdy ponownie uruchomiasz program Illustrator i zapisujesz plik.

Aby ręcznie przywrócić domyślne preferencje

 • Usuń lub zmień nazwę pliku preferencji (Prefs) programu Adobe Illustrator. Przy kolejnym uruchomieniu programu Illustrator w oryginalnej lokalizacji zostanie utworzony nowy plik preferencji.

Aby szybko przywrócić preferencje przy użyciu skrótu klawiaturowego

 • Naciśnij i przytrzymaj klawisze Alt+Control+Shift (Windows) lub Option+Command+Shift (macOS) podczas uruchamiania programu Illustrator. Program poprosi o usunięcie bieżących ustawień. Nowe pliki preferencji zostaną utworzone podczas następnego uruchomienia programu Illustrator.

W zależności od używanego systemu operacyjnego plik preferencji programu Illustrator dostępny jest w jednym z następujących miejsc:

macOS

<OSDisk>/Users/<username>/Library/Preferences/Adobe Illustrator <version number> Settings/pl_PL*/Adobe Illustrator Prefs

Windows

<OSDisk>\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator <version number> Settings\pl_PL*\x64\Adobe Illustrator Prefs

Uwagi:

 • Zastąp <numer wersji> następującymi wartościami, w zależności od wersji programu Illustrator zainstalowanej na Twoim urządzeniu:
Wydanie programu Illustrator CC Numer wersji
CC z października 2017 r. 22
CC 2017 21
CC 2015.3 20
CC 2015 19
CC 2014 18
CC 17
 • Nazwa folderu może się różnić w zależności od zainstalowanej wersji językowej.
 • W systemie Windows folder Dane aplikacji jest domyślnie ukryty. Aby wyświetlić ten folder, w Panelu sterowania otwórz Opcje folderów i kliknij zakładkę Widok. W panelu Ustawienia zaawansowane wybierz opcję Pokaż ukryte pliki i foldery lub Pokaż ukryte pliki, foldery i napędy.
 • Jeśli nie możesz zlokalizować pliku preferencji, użyj polecenia Wyszukaj swojego systemu operacyjnego i wpisz w polu wyszukiwania AIPrefs (Windows) lub Adobe Illustrator Prefs (macOS).

Informacje o wtyczkach

Wtyczki są oprogramowaniem wzbogacającym działanie programu Adobe Illustrator. Wiele takich wtyczek dołączono do pakietu Adobe Illustrator i umieszczono w folderze Plug-ins wewnątrz folderu Illustrator.

Możesz korzystać z każdej komercyjnej wtyczki stworzonej do pracy z programem Photoshop lub Illustrator. Aby zainstalować wtyczkę firmy Adobe , skorzystaj z jej programu instalacyjnego (jeśli został dostarczony). W przeciwnym wypadku, przeciągnij kopię wtyczki do folderu Plug-ins, znajdującego się wewnątrz folderu Illustrator. Uruchom ponownie program Illustrator. Aby zainstalować wtyczkę innej firmy, wykonaj czynności opisane w jej dokumentacji.

Uwaga:

Otwarta architektura programu Adobe Illustrator pozwala programistom spoza Adobe tworzyć funkcje dostępne z poziomu programu Adobe Illustrator. Jeśli interesuje Cię tworzenie modułów wtyczek zgodnych z programem Adobe Illustrator, odwiedź witrynę www.adobe.com.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online