Obiekt siatkowy jest to wielokolorowy obiekt, na którym kolory mogą rozchodzić się w wielu kierunkach, łagodnie zmieniając się z jednego na drugi. Podczas tworzenia obiektu siatkowego są wyświetlane linie siatki, które ułatwiają definiowanie kolorów i przejść między kolorami wewnątrz obiektu. Odpowiednio przesuwając punkty na liniach siatki i zmieniając ich właściwości, można kontrolować intensywności przejść między kolorami oraz rozmiar kolorowych obszarów wewnątrz obiektu.

Na przecięciach linii siatki znajdują się szczególne punkty kontrolne, nazywane punktami siatki. Punkty siatki mają postać rombów i cechują się tymi samymi właściwościami, co zwykłe punkty kontrolne (nie mogą jednak przyjmować koloru). Punkty siatki można dodawać, usuwać, modyfikować i zmieniać związany z nimi kolor.

Na siatce znajdują się również zwykłe punkty kontrolne (w postaci kwadracików). Można je dodawać, usuwać, modyfikować i przenosić tak samo, jak wszystkie inne punkty kontrolne w programie Illustrator. Punkty kontrolne można umieścić na dowolnej linii siatki. Po kliknięciu na punkcie kontrolnym można przeciągać jego linie kierunkowe, modyfikując kształt linii siatki.

Obszar między czterema punktami siatki jest nazywany oczkiem siatki. Kolor oczka siatki można zmieniać takimi samymi metodami, które stosuje się do kolorów punktów siatki.

Diagram obiektu siatkowego
Diagram obiektu siatkowego

A. Linia siatki B. Oczko siatki C. Punkt siatki D. Punkt kontrolny 

Tworzenie obiektów siatkowych

Obiekty siatkowe mogą być tworzone z obiektów wektorowych, z wyjątkiem ścieżek złożonych i obiektów tekstowych. Obiektów siatkowych nie można tworzyć z importowanych obrazów.

Aby zwiększyć wydajność operacji, w tym szybkość rysowania siatki, stosuj obiekty siatkowe o minimalnych rozmiarach. Złożone obiekty siatkowe istotnie obniżają wydajność programu. Dlatego też, o wiele lepiej jest utworzyć kilka małych obiektów siatkowych niż jeden duży i złożony. Konwersja obiektów złożonych daje najlepsze rezultaty, gdy używa się polecenia Utwórz siatkę.

Uwaga:

Podczas drukowania obiektów siatkowych kolory dodatkowe są zachowywane tylko w przypadku wyjścia typu EPS, PDF i PostScript.

Tworzenie obiektu siatkowego o nieregularnym układzie punktów siatki

 1. Wybierz narzędzie Siatka  i wybierz kolor wypełniania punktów siatki.
 2. Kliknij w miejscu wybranym dla pierwszego punktu siatki.

  Obiekt zostaje przekonwertowany na obiekt siatkowy z minimalną liczbą linii siatki.

 3. Dodaj inne punkty siatki za pomocą kliknięć. Aby dodać punkt siatki bez zmiany aktualnego koloru wypełnienia, klikaj z wciśniętym klawiszem Shift.

Tworzenie obiektu siatkowego o regularnym układzie punktów siatki

 1. Zaznacz obiekt i wybierz polecenie Obiekt > Utwórz siatkę gradientu.
 2. Określ liczbę wierszy i kolumn oraz kierunek odbłysku w menu Wygląd:

  Płaski

  Oryginalny kolor obiektu jest rozmieszczany równomiernie na całej powierzchni.

  Do środka

  Kolor jest bardziej intensywny w środku obiektu.

  Do krawędzi

  Kolor jest bardziej intensywny na krawędziach obiektu.

 3. Wpisz procentową intensywność białego odbłysku światła. Wartość 100% zapewnia odbłysk o maksymalnej jasności, a wartość 0% nie powoduje żadnego odbłysku.

Konwersja obiektu wypełnionego gradientem na obiekt siatkowy

 1. Zaznacz obiekt i wybierz polecenie Obiekt > Rozwiń.
 2. Zaznacz opcję Siatka gradientu i kliknij przycisk OK.

  Zaznaczony obiekt jest konwertowany na obiekt siatkowy, który przyjmie kształt gradientu: okrągły dla gradientu radialnego lub prostokątny dla liniowego.

Konwersja obiektu siatkowego na ścieżkę

 1. Zaznacz obiekt siatkowy, wybierz polecenie Obiekt > Ścieżka > Przesuń ścieżkę i określ zerową wartość przesunięcia.

Edycja obiektów siatkowych

Obiekt siatkowy może być edytowany poprzez dodawanie, usuwanie i przenoszenie punktów siatki, zmianę koloru punktów i oczek siatki oraz konwersję obiektu siatkowego na regularny.

 1. Edytuj obiekt siatkowy wykonując dowolną z następujących czynności:
  • Aby dodać punkt siatki, wybierz narzędzie Siatka  i wybierz kolor wypełnienia dla nowych punktów siatki. Kliknij w dowolnym miejscu obiektu siatkowego.

  • Aby usunąć punkt siatki, przytrzymaj wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Max Os) i kliknij punkt siatki narzędziem Siatka.

  • Aby przesunąć punkt siatki, przeciągnij go narzędziem Siatka lub Zaznaczanie bezpośrednie. Przeciąganie punktu siatki z wciśniętym klawiszem Shift powoduje jego utrzymywanie na linii siatki. Jest to wygodny sposób na przesuwanie punktów po krzywej linii siatki bez zmiany jej kształtu.

  Przeciąganie punktu siatki (po lewej) i przeciąganie punktu siatki kursorem narzędzia Siatka z wciśniętym klawiszem Shift, po linii siatki (po prawej).
  Przeciąganie punktu siatki (po lewej) i przeciąganie punktu siatki kursorem narzędzia Siatka z wciśniętym klawiszem Shift, po linii siatki (po prawej).

  • Aby zmienić kolor punktu siatki lub ścieżki, zaznacz obiekt siatkowy, a następnie przeciągnij kolor z panelu Kolor lub panelu Próbki na dany punkt lub ścieżkę. Możesz też usunąć zaznaczenie wszystkich obiektów i zaznaczyć kolor wypełnienia. Zaznacz obiekt siatkowy i użyj narzędzia Kroplomierz do zastosowania koloru wypełnienia do punktów lub oczek siatki.

  Dodawanie koloru do punktu siatki (po lewej) i dodawanie koloru do oczka siatki (po prawej)
  Dodawanie koloru do punktu siatki (po lewej) i dodawanie koloru do oczka siatki (po prawej)

Ustawianie przezroczystości dla siatek gradientów

Istnieje możliwość ustawiania wartości przezroczystości i krycia na siatkach gradientów. Wartości przezroczystości i krycia mogą zostać przypisane do poszczególnych węzłów siatki. Aby przypisać wartości przezroczystości, należy:

 1. Wybrać jeden lub więcej węzłów lub pól siatki.
 2. Określić wartość krycia przy pomocy suwaka Krycie w panelu Przezroczystość, Panelu sterowania lub panelu Wygląd.

  Uwaga:

  W przypadku zapisania pliku w starszym formacie, formacie EPS lub PDF przezroczystość obiektu na siatce zostanie zachowana poprzez utworzenie maski krycia.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online