Stosowanie blasku wewnętrznego lub zewnętrznego

 1. Zaznacz obiekt lub grupę (ewentualnie naceluj warstwę w panelu Warstwy).

 2. Wybierz polecenie Efekty > Stylizacja > Blask wewnętrzny lub Efekty > Stylizacja > Blask zewnętrzny.

 3. Określ kolor blasku, klikając na kwadracie koloru obok menu trybu mieszania.

 4. Ustaw dodatkowe opcje i kliknij przycisk OK.

  Tryb

  Określa tryb mieszania dla blasku.

  Krycie

  Określa procent krycia dla blasku.

  Rozmycie

  Określa odległość od środka lub krawędzi zaznaczenia, w którym ma zachodzić rozmywanie.

  Brzeg (tylko Blask wewnętrzny)

  Stosuje blask rozchodzący się od środka zaznaczenia.

  Brzeg (tylko Blask wewnętrzny)

  Stosuje blask rozchodzący się od wewnętrznych krawędzi zaznaczenia

  Uwaga:

  Po rozwinięciu obiektu z efektem blasku wewnętrznego, blask zostanie wyświetlony jako maska krycia; po rozwinięciu obiektu z efektem blasku zewnętrznego, blask będzie widoczny jako przezroczysty obiekt rastrowy.

Wtapianie krawędzi obiektu

 1. Zaznacz obiekt lub grupę (ewentualnie naceluj warstwę w panelu Warstwy).

 2. Wybierz polecenie Efekty > Stylizacja > Wtapianie.

 3. Określ odległość, na jakiej ma wystąpić blaknięcie obiektu od kryjącego do przezroczystego i kliknij przycisk OK.

  Zaznaczony obiekt oryginalny (po lewej) i obiekt po zastosowaniu wtapiania (po prawej)
  Zaznaczony obiekt oryginalny (po lewej) i obiekt po zastosowaniu wtapiania (po prawej)

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online