Rysowanie narzędziem Pióro

Rysowanie segmentów linii prostych za pomocą narzędzia Pióro

Najprostsza ścieżka, jaką można narysować za pomocą narzędzia Pióro, to linia prosta. Rysuje się ją klikając narzędzie Pióro w celu utworzenia dwóch punktów kontrolnych. Każde kolejne kliknięcie powoduje tworzenie ścieżki złożonej z kolejnych segmentów linii prostych, połączonych z punktem narożnym.

Narzędzie Pióro
Klikanie narzędzia Pióro tworzy segmenty prostych.

 1. Wybierz narzędzie Pióro ().

 2. Umieść kursor narzędzia Pióro w punkcie początku segmentu prostej i kliknij, aby zdefiniować pierwszy punkt kontrolny (nie przeciągaj).

  Uwagi:

  • Pierwszy rysowany segment nie będzie widoczny, dopóki nie kliknie się drugiego punktu kontrolnego. 
  • Pojawienie się linii kierunkowych oznacza, że przypadkowo przeciągnięto narzędziem Pióro; wybierz polecenie Edycja > Cofnij i kliknij jeszcze raz.
 3. Kliknij ponownie punkt, który ma być punktem końcowym segmentu (aby ograniczyć kąt segmentu do wielokrotności 45°, należy kliknąć klawisz Shift).

 4. Kontynuując klikanie można wskazać punkty kontrolne dla kolejnych segmentów prostych.

  Ostatni dodany punkt kontrolny ma zawsze postać wypełnionego kwadratu, co oznacza, że jest zaznaczony. Dodanie nowych punktów kontrolnych powoduje, że dotychczasowe punkty kontrolne stają się puste i odznaczone.

 5. Aby zakończyć rysowanie ścieżki, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zamknąć ścieżkę, umieść kursor narzędzia Pióro nad pierwszym (pustym) punktem kontrolnym. Obok poprawnie ustawionego kursora narzędzia Pióro  pojawia się małe kółko. Kliknij lub przeciągnij, aby zamknąć ścieżkę.
  • Aby pozostawić ścieżkę otwartą, kliknij z naciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (macOS) gdziekolwiek poza obiektami.
  • Aby pozostawić ścieżkę otwartą, można także wybrać inne narzędzie. Inna metoda to wybranie polecenia Zaznacz > Odznacz. Można także po prostu nacisnąć klawisz Enter lub Return, aby pozostawić ścieżkę otwartą.

Rysowanie krzywych za pomocą narzędzia Pióro

Krzywą tworzy się poprzez dodanie punktu kontrolnego w miejsce, gdzie krzywa zmienia kierunek i przeciągnięcie linii kierunkowych, które nadają jej kształt. Długość i kąt linii kierunkowych określa kształt krzywej.

Krzywe łatwiej będzie edytować, a system szybciej będzie je wyświetlać i drukować, jeżeli zostaną narysowane przy użyciu jak najmniejszej liczby punktów kontrolnych. Użycie zbyt wielkiej liczby punktów może również wprowadzić na krzywej niepożądane wybrzuszenia. Należy raczej korzystać ze znacznie od siebie oddalonych punktów kontrolnych, a kształt krzywej kontrolować poprzez dostosowywanie długości i kąta linii kierunkowych.

 1. Wybierz narzędzie Pióro.
 2. Umieść kursor narzędzia Pióro w miejscu, w którym chcesz rozpocząć rysowanie krzywej i przytrzymaj przycisk myszy. Pojawi się pierwszy punkt kontrolny, a kursor narzędzia Pióro zmieni kształt na grot strzałki.

 3. Przeciągnij kursor, aby określić pochylenie tworzonego segmentu krzywej i zwolnij przycisk myszy.

  Zwykle linię kierunkową przedłuża się o jedną trzecią odległości do następnego punktu kierunkowego, który planujemy narysować. (Dopasowanie jednej lub dwóch stron linii kierunkowych może być przeprowadzone później).

  Aby ograniczyć pracę narzędzia do wielokrotności 45°, naciśnij klawisz Shift.

  Rysowanie pierwszego punktu krzywej
  Rysowanie pierwszego punktu krzywej

  A. Wybieranie pozycji narzędzia Pióro B. Rozpoczęcie przeciągania (naciśnięty przycisk myszy) C. Przeciąganie w celu wydłużenia linii kierunkowych 
 4. Umieść narzędzie Pióro w miejscu, gdzie segment krzywej ma się kończyć, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć krzywą w kształcie litery „C”, należy przeciągnąć kursor w kierunku przeciwnym do poprzedniej linii kierunkowej. Następnie trzeba zwolnić przycisk myszy.

  Rysowanie drugiego punktu krzywej
  Rysowanie drugiego punktu krzywej

  • Aby utworzyć krzywą w kształcie S, należy przeciągnąć w tym samym kierunku, co poprzednia linia kierunkowa. Następnie trzeba zwolnić przycisk myszy.

  Rysowanie krzywej w kształcie litery S
  Rysowanie krzywej w kształcie litery S

  Uwaga:

  Naciśnij klawisz Command/Ctrl podczas przeciągania uchwytu gładkiego punktu, aby tworzyć uchwyty różnej długości przy rysowaniu krzywej.

  Drag-inequal-handles
  Przeciąganie uchwytów o nierównej długości podczas rysowanie krzywej

  A. Uchwyty przeciwne są równe i sparowane B. Przy naciśniętym klawiszu Cmd/Ctrl przeciwne uchwyty są nierówne i sparowane 
 5. Kontynuowanie przeciągania narzędzia Pióro z różnych miejsc pozwoli utworzyć serię punktów gładkich. Należy zauważyć, że punkty kontrolne umieszcza się na początku i na końcu każdej krzywej, a nie na czubku krzywej.

  Uwaga:

  Aby oddzielić linie kierunkowe od punktu kontrolnego, należy przeciągać je z naciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (macOS).

 6. Aby zakończyć rysowanie ścieżki, wykonaj jedną z następujących czynności:

   

  • Aby zamknąć ścieżkę, umieść kursor narzędzia Pióro nad pierwszym (pustym) punktem kontrolnym. Obok poprawnie ustawionego kursora narzędzia Pióro  pojawia się małe kółko. Kliknij lub przeciągnij, aby zamknąć ścieżkę.
  • Aby pozostawić ścieżkę otwartą, kliknij z naciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (macOS) gdziekolwiek poza obiektami.
  • Aby pozostawić ścieżkę otwartą, można także wybrać inne narzędzie. Inna metoda to wybranie polecenia Zaznacz > Odznacz.

   

  Uwaga:

  Możesz teraz dokonać bardziej subtelnych zmian końcowej krzywej:

  • Naciśnij spację podczas zamykania ścieżki, aby zmienić pozycję końcowego punktu kontrolnego.
  • Naciśnij klawisz Option/ Alt, aby usunąć parowanie uchwytów końcowego punktu kontrolnego.

  Control-closing-paths
  Kontrolowanie zamykania ścieżek

  A. Zmiana pozycji końcowego punktu kontrolnego B. Rozdzielanie sparowanych uchwytów w celu dostosowania pozycji końcowego punktu kontrolnego 

Zmiana położenia punktów kontrolnych podczas rysowania

 1. Aby zmienić położenie punktu kontrolnego, należy kliknąć punkt kontrolny i, trzymając naciśnięty przycisk myszy oraz przytrzymując klawisz spacji, przeciągnąć go.

Kończenie rysowania ścieżki

 1. Zakończ rysowanie ścieżki na jeden z następujących sposobów:
  • Aby zamknąć ścieżkę, należy umieścić kursor narzędzia Pióro nad pierwszym (pustym) punktem kontrolnym. Obok poprawnie ustawionego kursora narzędzia Pióro  pojawia się małe kółko. Kliknij lub przeciągnij, aby zamknąć ścieżkę.
  • Aby pozostawić ścieżkę otwartą, kliknij z naciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (macOS) gdziekolwiek poza obiektami.

Aby pozostawić ścieżkę otwartą, można także wybrać inne narzędzie. Inna metoda to wybranie polecenia Zaznacz > Odznacz.

Rysowanie linii prostych i krzywych

 1. Aby utworzyć segment prostej za pomocą narzędzia Pióro, kliknij punkty narożne w dwóch miejscach.
 2. Umieść narzędzie Pióro nad wybranym punktem końcowym. Jeżeli narzędzie Pióro zostało umieszczone prawidłowo w programie Illustrator, obok jego kursora pojawi się ikona konwersji punktu kontrolnego. Aby ustawić pochylenie segmentu krzywej, który zostanie za moment narysowany, kliknij punkt kontrolny i przeciągnij pojawiającą się linię kierunkową.

  Rysowanie segmentów
  Rysowanie segmentu prostej, za którym następuje segment krzywej (część 1)

  A. Zakończenie tworzenia segmentu prostej B. Umieszczenie narzędzia Pióro nad punktem końcowym C. Przeciąganie punktu kierunkowego 
 3. Umieść końcówkę pióra w miejscu, gdzie ma się znaleźć następny punkt kontrolny. Następnie kliknij (i przeciągnij, w razie potrzeby) nowy punkt kontrolny, aby zakończyć rysowanie krzywej.
  Rysowanie segmentów
  Rysowanie segmentu prostej, za którym następuje segment krzywej (część 2)

  A. Wybieranie pozycji narzędzia Pióro B. Przeciąganie linii kierunkowej C. Nowy segment krzywej został zakończony 

Rysowanie krzywych i linii prostych

 1. Używając narzędzia Pióro przeciągnij kursorem, aby utworzyć pierwszy punkt gładki segmentu krzywej, a następnie zwolnij przycisk myszy.
 2. Przemieść narzędzie Pióro do miejsca, gdzie ma się kończyć segment krzywej. Przeciągnij w celu zakończenia krzywej, a następnie zwolnij przycisk myszy.
  Rysowanie segmentów
  Rysowanie segmentu krzywej, za którym następuje segment prostej (część 1)

  A. Zakończono tworzenie pierwszego punktu gładkiego segmentu krzywej; narzędzie Pióro znajduje się nad punktem końcowym B. Przeciąganie w celu zakończenia rysowania krzywej 
 3. Umieść narzędzie Pióro nad wybranym punktem końcowym. Jeżeli narzędzie Pióro zostało umieszczone prawidłowo, obok jego kursora pojawi się ikona konwersji punktu kontrolnego. Kliknij punkt kontrolny, aby dokonać konwersji punktu gładkiego na punkt narożny.
 4. Ustaw kursor narzędzia Pióro w miejscu planowanego zakończenia segmentu prostej i kliknij, aby zakończyć jego tworzenie.
  Rysowanie segmentów
  Rysowanie segmentu krzywej, za którym następuje segment prostej (część 2)

  A. Umieszczenie narzędzia Pióro nad punktem końcowym B. Kliknięcie punktu końcowego C. Kliknięcie następnego punktu narożnego 

Rysowanie dwóch segmentów krzywych połączonych punktem narożnym

 1. Wybierz narzędzie Pióro i przeciągnij, aby utworzyć pierwszy punkt gładki segmentu krzywej.
 2. Zmień położenie narzędzia Pióro i przeciągnij, aby utworzyć krzywą z drugim punktem gładkim. Następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS), a potem przeciągnij linię kierunkową w kierunku jej przeciwnego końca, aby ustawić pochylenie kolejnej krzywej. Zwolnij klawisz i przycisk myszy.

  Nastąpi proces konwersji punktu gładkiego na punkt narożny przez rozdzielenie linii kierunkowych.

 3. Przenieś narzędzie Pióro w miejsce, gdzie ma się kończyć drugi segment krzywej, a następnie przeciągnij nowy punkt gładki, aby zakończyć rysowanie drugiego segmentu krzywej.
Rysowanie dwóch krzywych
Rysowanie dwóch krzywych

A. Przeciąganie nowego punktu gładkiego B. Naciskanie klawisza Alt/Option, aby rozdzielić linie kierunkowe podczas przeciągania i przemieszczania linii kierunkowej w górę C. Rezultat po zmianie położenia i przeciągnięciu po raz trzeci 

Rysowanie za pomocą narzędzia Krzywizna

Narzędzie Krzywizna upraszcza tworzenie ścieżek i rysowanie, sprawiając, że czynności te stają się niezwykle łatwe i intuicyjne. To narzędzie umożliwia tworzenie, przełączanie, edytowanie, dodawanie i usuwanie punktów gładkich i narożnych. Nie musisz przełączać się między różnymi narzędziami, aby szybko i dokładnie pracować nad ścieżkami.

 1. Wybierz narzędzie Krzywizna ().

 2. Umieść dwa punkty w obszarze roboczym i obserwuj elastyczne pasmo z podglądem kształtu docelowego danej ścieżki, które zmienia się na bieżąco w zależności od lokalizacji kursora.

  Uwaga: elastyczne pasmo jest domyślnie włączone w narzędziu. Aby je wyłączyć, użyj ustawień preferencji: Preferencje > Zaznaczanie i wyświetlanie punktów > Włącz Elastyczne pasmo.

 3. Użyj myszki, aby umieścić punkt, lub dotknij, aby utworzyć punkt gładki. Aby utworzyć punkt narożny, kliknij dwukrotnie lub dotknij i jednocześnie naciśnij klawisz Alt.

  curvature-tool
  A. Dla krzywych domyślnie tworzone są punkty gładkie. B. Aby utworzyć punkt narożny, kliknij dwukrotnie lub naciśnij klawisz Alt podczas upuszczania punktu. 
 4. Możesz wykonać następujące czynności:

  • Naciśnij klawisz Option (macOS) / Alt (Windows) i kliknij, aby kontynuować dodawanie punktów do istniejącej ścieżki lub istniejącego kształtu.
  • Kliknij dwukrotnie punkt lub dotknij go dwukrotnie, aby przełączyć się między punktem gładkim a punktem narożnym.
  • Kliknij i przeciągnij punkt lub dotknij go i przeciągnij, aby zmienić jego położenie.
  • Kliknij punkt lub dotknij go i naciśnij Usuń, aby usunąć punkt. Krzywizna zostaje zachowana.
  • Naciśnij klawisz Esc, aby przestać rysować.

Elastyczne pasmo z podglądem

Narzędzia Pióro oraz Krzywizna są wyposażone w podgląd rysowanej ścieżki od ostatniego punktu kontrolnego do miejsca w którym znajduje się kursor.

 1. Korzystając z narzędzia Pióro lub Krzywizna, kliknij raz w obszarze roboczym, aby narysować gładki punkt, a następnie przeciągnij kursor, by stworzyć uchwyty o pożądanym kształcie.

  Uwaga: podczas rysowania punktu gładkiego przeciwne uchwyty są zawsze sparowane i równej długości. Naciśnij przycisk Command/Ctrl podczas przeciągania uchwytu gładkiego punktu, aby stworzyć uchwyty różnej długości (parowanie pozostaje bez zmian).

 2. Zwolnij przycisk myszy. Gdy przesuwasz kursor przez obszar roboczy, wyświetlana jest ścieżka pokazująca, co zostanie narysowane w momencie ustawienia punktu kontrolnego w miejscu, gdzie znajduje się kursor.  

  RubberBand
  A. Pierwszy punkt kontrolny i jego uchwyty B. Podgląd Elastyczne pasmo dla ścieżki pomiędzy pierwszym punktem kontrolnym a kursorem myszy 
 3. Jeżeli ścieżka podglądu zgadza się z pożądanym rezultatem, kliknięcie w miejscu, w którym znajduje się kursor, spowoduje narysowanie tej ścieżki.

Uwaga:

Naciśnięcie klawisza Esc przy włączonym podglądzie zatrzyma jego wyświetlanie i zakończy ścieżkę. Wywołuje to takie same skutki jak naciśnięcie skrótu klawiaturowego P podczas pracy z narzędziem Pióro (przy wyłączonym podglądzie).

Włącz ub wyłącz elastyczne pasmo z podglądem:

 1. Otwórz okno dialogowe Preferencje (Ctrl + K).

 2. Przejdź do karty Zaznaczanie i wyświetlanie punktów kontrolnych.

 3. Zaznacz żądane opcje lub usuń ich zaznaczenie:

  • Włącz Elastyczne pasmo dla narzędzia Pióro
  • Włącz Elastyczne pasmo dla narzędzia Krzywizna
  RubberBand_Preferences_2

Rysowanie za pomocą narzędzia Ołówek

Narzędzie Ołówek umożliwia rysowanie ścieżek otwartych i zamkniętych w sposób naśladujący rysowanie ołówkiem na papierze. Jest najbardziej przydatne przy tworzeniu szybkich szkiców lub symulowaniu rysunku odręcznego. Po narysowaniu ścieżki można ją w razie potrzeby natychmiast w dowolny sposób zmienić.

Podczas rysowania narzędziem Ołówek punkty kontrolne wstawiane są automatycznie i nie trzeba określać ich położenia. Punkty te mogą być jednak modyfikowane po zakończeniu rysowania ścieżki. Liczba automatycznie wstawianych punktów kontrolnych zależy od długości i złożoności ścieżki, a także od ustawień tolerancji określanych w oknie dialogowym Preferencje narzędzia Ołówek. Ustawienia te dotyczą stopnia „wrażliwości” narzędzia Ołówek na ruchy myszy lub rysika na tablicy graficznej.

Rysowanie dowolnej ścieżki za pomocą narzędzia Ołówek

 1. Kliknij narzędzie Shaper i przytrzymaj je (). Wybierz narzędzie Ołówek .

  Pencil-tool_tools-panel
 2. Umieść narzędzie w miejscu, gdzie ma się zacząć ścieżka, i przeciągnij, aby ją narysować. Narzędzie Ołówek () wyświetla mały x, wskazujący rysowanie ścieżki swobodnej.

  Podczas przeciągania kursor pozostawia za sobą kropkowaną linię. Na różnych punktach ścieżki i na jej końcach pojawiają się punkty kontrolne. Ścieżka przyjmuje bieżące atrybuty obrysu i wypełnienia, a także pozostaje domyślnie zaznaczona.

Rysowanie ograniczonych i nieograniczonych segmentów prostych za pomocą narzędzia Ołówek

Za pomocą narzędzia Ołówek można rysować ograniczone i nieograniczone segmenty prostych.

 • Ograniczone segmenty prostej: aby narysować segmenty prostej ograniczone do 0, 45 lub 90 stopni, przytrzymaj klawisz Shift, a następnie użyj narzędzia Ołówek. Podczas rysowania segmentu prostej pojawia się kursor segmentu prostej ().
 • Nieograniczone segmenty prostej: przytrzymaj klawisz Option/ Alt, aby rysować nieograniczone segmenty prostej. Jednakże, aby narysować ścieżkę polilinii:
  1. Narysuj linię. 
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Trzymając naciśnięty klawisz Shift lub Option/ Alt, umieść kursor na punkcie końcowym linii. Kiedy pojawi się kursor kontynuacji ścieżki (), kliknij przycisk myszy i narysuj kolejną linię.
  • Trzymając naciśnięty przycisk myszy, zwolnij i naciśnij klawisz Shift lub Option/ Alt i narysuj kolejny segment.

Rysowanie ścieżki zamkniętej za pomocą narzędzia Ołówek

 1. Wybierz narzędzie Ołówek ().

 2. Umieść kursor narzędzia w miejscu początku ścieżki i przystąp do przeciągania w celu jej narysowania.

 3. Podczas przeciągania przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS). Narzędzie ołówek wyświetla małe kółko () w celu wskazania, że tworzona jest ścieżka zamknięta.

 4. Gdy ścieżka osiągnie pożądaną długość i kształt, zwolnij przycisk myszy (ale nie klawisz Alt lub Option). Gdy ścieżka się zamknie, zwolnij klawisz Alt lub Option.

  Nie ma konieczności umieszczania kursora nad punktem początkowym ścieżki w celu utworzenia ścieżki zamkniętej; jeśli przycisk myszy zostanie zwolniony w dowolnym innym miejscu, narzędzie Ołówek domknie kształt poprzez utworzenie najkrótszej możliwej linii, łączącej to miejsce z oryginalnym punktem.

Edytowanie ścieżki za pomocą narzędzia Ołówek

Można edytować dowolną ścieżkę za pomocą narzędzia Ołówek i dodać do dowolnego kształtu linie swobodne lub inne kształty.

Dodawanie ścieżki za pomocą narzędzia Ołówek

 1. Wybierz istniejącą ścieżkę.
 2. Wybierz narzędzie Ołówek ().

 3. Umieść końcówkę ołówka w punkcie końcowym ścieżki.

  Możesz uznać, że jesteś wystarczająco blisko punktu końcowego, kiedy małe x znajdujące za końcówką ołówka znika.

 4. Przeciągnij kursor, aby kontynuować rysowanie ścieżki.

Łączenie dwóch ścieżek za pomocą narzędzia Ołówek

 1. Wybierz dwie ścieżki (kliknij klawisz Shift lub przeciągnij kursor wokół ścieżek za pomocą narzędzia Zaznaczanie).

 2. Wybierz narzędzie Ołówek ().

 3. Umieść kursor w miejscu rozpoczęcia rysowania na pierwszej ze ścieżek i rozpocznij przeciąganie w kierunku drugiej ścieżki. Narzędzie Ołówek wyświetla mały symbol scalania (), aby wskazać na dodawanie do istniejącej ścieżki.

 4. Przeciągnij na punkt końcowy drugiej ścieżki i zwolnij przycisk myszy.

  Uwaga:

  Najlepsze wyniki zapewnia przeciąganie kursora od jednej ścieżki do drugiej zgodnie z kierunkiem, w którym ścieżki były utworzone.

Zmienianie kształtu ścieżek za pomocą narzędzia Ołówek

 1. Wybierz ścieżkę, której kształt chcesz zmienić.
 2. Ustaw kursor narzędzia Ołówek na lub w pobliżu wybranej ścieżki.

  Możesz uznać, że jesteś wystarczająco blisko ścieżki, kiedy małe x zniknie z narzędzia.

 3. Przeciągaj kursor narzędzia aż do momentu, w którym ścieżka uzyska oczekiwany kształt.
  Korzystanie z narzędzia Ołówek
  Edycja zamkniętego kształtu za pomocą narzędzia Ołówek

  Uwaga:

  W zależności od miejsca rozpoczęcia ponownego rysowania ścieżki i od kierunku przeciągania możesz otrzymać niezamierzone efekty. Na przykład ścieżka może być przypadkowo zamieniona z zamkniętej na otwartą, z otwartej na zamkniętą lub stracić część kształtu.

Opcje narzędzia Ołówek

Kliknij dwukrotnie narzędzie Ołówek (), aby ustawić następujące opcje:

Pencil-tool-options_1

Dokładność

Określa ona odległość, na jaką trzeba przesunąć mysz lub rysik, aby do ścieżki został dodany nowy punkt kontrolny. Do wyboru jest pięć predefiniowanych ustawień suwaka Dokładność. Ustawienie suwaka w skrajnie lewej pozycji (Dokładnie) daje najlepsze rezultaty w przypadku rysowania ścieżek. Ustawienie suwaka w skrajnie prawej pozycji (Gładko) umożliwia tworzenie najbardziej wygładzonych ścieżek. Wybierz ustawienie najlepiej dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rysunkiem.

Wypełnij nowe obrysy ołówka

Stosuje wypełnienie do pociągnięć ołówka narysowanych po zaznaczeniu tej opcji, ale dotychczasowe pociągnięcia pozostawia bez zmian. Pamiętaj o tym, by przed rysowaniem pociągnięć ołówka zaznaczyć określone wypełnienie.

Przełączanie na narzędzie Gładzik za pomocą klawisza Alt/Option

Gdy to pole jest zaznaczone, podczas korzystania z narzędzia Ołówek lub narzędzia Pędzel naciśnięcie klawisza Alt (Windows) lub Option (macOS) spowoduje przełączenie na narzędzie Gładzik.

Zamknij ścieżki, gdy ich końce mają: _ piks.

Jeśli punkty końcowe rysowanej ścieżki znajdują się bardzo blisko siebie, w odległości oznaczonej predefiniowaną liczbą pikseli, pojawi się kursor zamknięcia ścieżki (). Po zwolnieniu przycisku myszy ścieżka zamyka się automatycznie. Korzystając z tej opcji, można ustawić predefiniowaną liczbę pikseli.  

Edytuj zaznaczone ścieżki

Opcja ta określa, czy jest możliwa zmiana lub scalenie istniejącej ścieżki, jeśli znajdujesz się w pewnej odległości od niej (określonej przez następną opcję).

W: _ piks.

Opcja ta decyduje o tym, jak blisko wybranej ścieżki musi znajdować się kursor myszy lub końcówka rysika, aby ścieżkę można było edytować za pomocą narzędzia Ołówek. Opcja ta jest dostępna tylko po zaznaczeniu opcji Edycja zaznaczonych ścieżek.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online