Dostosowywanie skrótów klawiaturowych

 1. Podręcznik użytkownika programu Illustrator
 2. Poznaj program Illustrator
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator
   1. Co nowego w programie Illustrator
   2. Popularne pytania
   3. Wymagania systemowe programu Illustrator
   4. Program Illustrator na urządzenia z układem Apple silicon
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Tworzenie dokumentów
   3. Narzędzia. Domyślne skróty klawiaturowe | Illustrator
   4. Dostosowywanie skrótów klawiaturowych
   5. Obszary robocze
   6. Dostosowywanie przestrzeni roboczej
   7. Panel Właściwości
   8. Ustawianie preferencji
   9. Dotykowa przestrzeń robocza
   10. Obsługa pokrętła Microsoft Surface Dial w programie Illustrator
   11. Odzyskiwanie, cofanie i automatyzacja
   12. Obracanie widoku
   13. Miarki, siatki i linie pomocnicze
   14. Ułatwienia dostępu w programie Illustrator
   15. Tryb bezpieczny
   16. Wyświetlanie kompozycji
   17. Używanie paska Touch Bar w programie Illustrator
   18. Pliki i szablony
   19. Synchronizowanie ustawień z usługą Adobe Creative Cloud
  3. Narzędzia w programie Illustrator
   1. Zaznaczanie
    1. Opis ogólny
    2. Zaznaczanie
    3. Zaznaczanie bezpośrednie
    4. Lasso
   2. Nawigacja
    1. Opis ogólny
    2. Powiększanie
    3. Obracanie widoku
   3. Malowanie
    1. Opis ogólny
    2. Gradient
    3. Generator kształtów
   4. Tekst
    1. Opis ogólny
    2. Tekst
    3. Tekst na ścieżce
 3. Illustrator na iPadzie
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator na iPadzie
   1. Omówienie programu Illustrator na iPadzie
   2. Illustrator na iPadzie — często zadawane pytania
   3. Wymagania systemowe | Illustrator na iPadzie
   4. Możliwości i ograniczenia programu Illustrator na iPadzie
  2. Przestrzeń robocza
   1. Przestrzeń robocza programu Illustrator na iPadzie
   2. Gesty i skróty dotykowe
   3. Skróty klawiszowe w programie Illustrator na iPadzie
   4. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  3. Dokumenty
   1. Praca z dokumentami w programie Illustrator na iPadzie
   2. Importowanie dokumentów z programów Photoshop i Fresco
  4. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Tworzenie obiektów powtarzalnych
   2. Tworzenie przejść miedzy obiektami
  5. Rysowanie
   1. Rysowanie i edytowanie ścieżek
   2. Rysowanie i edytowanie kształtów
  6. Tekst
   1. Praca z tekstem i czcionkami
   2. Tworzenie napisów na ścieżce
   3. Dodawanie własnych czcionek
  7. Praca z obrazami
   1. Praca z obrazami
  8. Kolory
   1. Stosowanie kolorów i gradientów
 4. Pliki w chmurze
  1. Podstawy
   1. Korzystanie z plików w chmurze w programie Illustrator
   2. Udostępnianie plików w chmurze w programie Illustrator i współpraca nad nimi
   3. Rozszerzanie przestrzeni dyskowej w chmurze na potrzeby programu Adobe Illustrator
   4. Pliki w chmurze w programie Illustrator | Częste pytania
  2. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z tworzeniem lub zapisywaniem plików w chmurze programu Illustrator
   2. Rozwiązywanie problemów z plikami w chmurze programu Illustrator
 5. Dodawanie i edytowanie treści
  1. Rysowanie
   1. Podstawy rysowania
   2. Edycja ścieżek
   3. Rysowanie idealnych kompozycji
   4. Rysowanie za pomocą narzędzi Pióro, Krzywizna lub Ołówek
   5. Rysowanie prostych linii i kształtów
   6. Obrys obrazu
   7. Upraszczanie ścieżki
   8. Definiowanie siatki perspektywy
   9. Narzędzia obsługi symboli i zestawy symboli
   10. Dopasowywanie segmentów ścieżek
   11. Jak w 5 prostych krokach narysować kwiat
   12. Rysowanie perspektywiczne
   13. Symbole
   14. Rysowanie ścieżek wyrównanych do pikseli do zastosowań internetowych
  2. Efekty 3D z użyciem materiałów Adobe Substance
   1. Informacje o efektach 3D w programie Illustrator
   2. Tworzenie grafiki 3D
   3. Tworzenie obiektów 3D
   4. Tworzenie tekstu 3D
  3. Kolor
   1. Informacje o kolorze
   2. Wybieranie kolorów
   3. Używanie i tworzenie próbek
   4. Dopasowywanie kolorów
   5. Korzystanie z panelu Motywy Adobe Color
   6. Grupy kolorów (harmonie)
   7. Panel Motywy Color
   8. Zmiana kolorów kompozycji
  4. Malowanie
   1. Informacje o malowaniu
   2. Malowanie z wypełnieniami i obrysami
   3. Grupy aktywnego malowania
   4. Gradienty
   5. Pędzle
   6. Przezroczystość i tryby mieszania
   7. Stosowanie obrysów do obiektu
   8. Tworzenie i edycja wzorków
   9. Siatki
   10. Wzorki
  5. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Zaznaczanie obiektów
   2. Warstwy
   3. Grupowanie i rozwijanie obiektów
   4. Przesuwanie, wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   5. Układanie obiektów w stos    
   6. Blokowanie, ukrywanie i usuwanie obiektów
   7. Powielanie obiektów
   8. Obracanie i odbijanie obiektów
  6. Przekształcanie obiektów
   1. Kadrowanie obrazów
   2. Przekształcanie obiektów
   3. Łączenie obiektów
   4. Wycinanie, dzielenie i przycinanie obiektów
   5. Wypaczenie marionetkowe
   6. Skalowanie, ścinanie i zniekształcanie obiektów
   7. Tworzenie przejść miedzy obiektami
   8. Zmiana kształtu za pomocą form
   9. Zmiana kształtu obiektów z efektami
   10. Tworzenie nowych kształtów za pomocą narzędzi Shaper i Generator kształtów
   11. Praca z aktywnymi narożnikami
   12. Udoskonalone obiegi pracy transformacji kształtu z obsługą dotykową
   13. Edytowanie maski przycinającej
   14. Aktywne kształty
   15. Tworzenie kształtów za pomocą narzędzia Generator kształtów
   16. Edycja globalna
  7. Tekst
   1. Tworzenie tekstu
   2. Czcionki i typografia
   3. Formatowanie tekstu
   4. Importowanie i eksportowanie tekstu
   5. Formatowanie akapitów
   6. Znaki specjalne
   7. Tworzenie tekstu na ścieżce
   8. Korzystanie ze stylów znakowych i akapitowych
   9. Karty
   10. Tekst i pismo
   11. Znajdowanie brakujących czcionek (obieg pracy Typekit)
   12. Uaktualnianie tekstu z programu Illustrator 10
   13. Tekst arabski i hebrajski
   14. Czcionki | Często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
   15. Tworzenie trójwymiarowego efektu tekstowego
   16. Kreatywne projekty typograficzne
   17. Skalowanie i obracanie tekstu
   18. Odstępy pomiędzy wierszami i znakami
   19. Opcje dzielenia wyrazów i łamania wierszy
   20. Udoskonalenia dotyczące tekstu
   21. Słowniki ortograficzne i językowe
   22. Formatowanie znaków azjatyckich
   23. Kompozytory języków azjatyckich
   24. Tworzenie projektów tekstowych z efektem przejścia między obiektami
   25. Tworzenie plakatu typograficznego za pomocą funkcji obrysowywania obrazu
  8. Tworzenie efektów specjalnych
   1. Praca z efektami
   2. Style grafiki
   3. Tworzenie cienia
   4. Atrybuty wyglądu
   5. Tworzenie szkiców i mozaik
   6. Cienie, blaski i wtapianie
   7. Podsumowanie efektów
  9. Grafika WWW
   1. Sprawdzone procedury tworzenia grafiki WWW
   2. Wykresy
   3. SVG 
   4. Tworzenie animacji
   5. Plasterki i mapy obrazów
 6. Importowanie, eksportowanie i zapisywanie
  1. Importowanie
   1. Importowanie plików kompozycji
   2. Importowanie obrazów bitmapowych
   3. Importowanie kompozycji z programu Photoshop
   4. Umieszczanie wielu plików | Illustrator CC
   5. Cofanie osadzenia plików
   6. Importowanie plików Adobe PDF
   7. Importowanie plików EPS, DCS i AutoCAD
   8. Informacje o łączach
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
   1. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
  3. Zapisywanie
   1. Zapisywanie kompozycji
  4. Eksportowanie
   1. Eksportowanie kompozycji
   2. Gromadzenie zasobów i eksportowanie zbiorcze
   3. Pliki pakietów
   4. Tworzenie plików Adobe PDF
   5. Wyodrębnianie kodu CSS | Illustrator CC
   6. Opcje Adobe PDF
   7. Informacje o pliku i metadane
 7. Drukowanie
  1. Przygotowanie do drukowania
   1. Przygotowywanie dokumentów do druku
   2. Zmiana rozmiaru i orientacji strony
   3. Definiowanie linii cięcia w celu przycinania lub wyrównywania
   4. Rozpoczynanie pracy z powiększonym obszarem dokumentu
  2. Drukowanie
   1. Nadruk
   2. Drukowanie z włączoną funkcją zarządzania kolorami
   3. Drukowanie w trybie PostScript
   4. Ustawienia predefiniowane drukowania
   5. Znaczniki drukarskie i spady
   6. Drukowanie i zapisywanie przezroczystej kompozycji
   7. Zalewkowanie
   8. Drukowanie rozbarwień
   9. Drukowanie gradientów, siatek i przejść kolorów
   10. Nadruk bieli
 8. Automatyzacja zadań
  1. Scalanie danych za pomocą panelu Zmienne
  2. Automatyzacja za pomocą skryptów
  3. Automatyzacja za pomocą operacji
 9. Rozwiązywanie problemów 
  1. Problemy z awarią przy uruchamianiu programu
  2. Odzyskiwanie plików po awarii
  3. Problemy z plikami
  4. Problemy ze sterownikiem karty graficznej
  5. Problemy z urządzeniem Wacom
  6. Problemy z plikami DLL
  7. Problemy z pamięcią
  8. Problemy z plikiem preferencji
  9. Problemy z czcionkami
  10. Problemy z drukarką
  11. Udostępnianie raportu o awarii firmie Adobe

Skróty klawiaturowe mogą przyśpieszyć pracę w programie Illustrator. Możesz używać domyślnych skrótów klawiaturowych dostępnych w programie Illustrator lub dodać i dostosować swoje własne.

Illustrator umożliwia wyświetlanie listy wszystkich skrótów oraz edycję i tworzenie skrótów. Okno Skróty klawiaturowe stanowi funkcję edytora skrótów i zawiera wszystkie polecenia obsługujące skróty, z których kilka nie jest umieszczonych w domyślnym zestawie skrótów.

Możesz zmieniać obowiązujące zestawy skrótów, zmieniać pojedyncze skróty lub definiować własne zestawy skrótów. Na przykład, możesz tworzyć oddzielne zestawy dla różnych obszarów roboczych, wybranych z menu Okno > Przestrzeń robocza.

Jeśli wcześniej zapisano zestaw skrótów klawiaturowych różniący się od domyślnego, to skróty te zapisane są w pliku .kys w folderze preferencji programu Illustrator. Na nowym komputerze plik ten możesz skopiować w to samo miejsce (do folderu preferencji Ai). Następnie możesz wybrać ten zestaw w oknie dialogowym Skróty klawiaturowe programu Illustrator.

Pliku .kys możesz używać na różnych platformach pod warunkiem, że zmodyfikowane skróty są dla nich prawidłowe

Oto miejsca, w których skróty klawiaturowe programu Illustrator są zapisywane domyślnie:

Mac OS:

user/Library/Preferences/Illustrator CC Settings/[language]/mycustomshortcut.kys

Windows:

<rootdir>\Users\[user name]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator
CC Settings\[language]\mycustomshortcut.kys
Uwaga:

Oprócz skrótów klawiaturowych, wiele poleceń jest dostępnych z menu kontekstowych. W menu kontekstowym są wyświetlane polecenia, które mogą być użyteczne w danym momencie (gdy jest aktywne pewne narzędzie, pewna paleta lub pewien wybór). Aby wyświetlić menu kontekstowe, kliknij w oknie dokumentu lub na wybranej palecie z wciśniętym prawym przyciskiem myszy (Windows) lub klawiszem Control (Mac OS).

Definiowanie nowych skrótów klawiaturowych

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.

 2. Wybierz zestaw skrótów w menu Zestaw, w górnej części okna dialogowego Skróty klawiaturowe.
 3. Wybierz typ skrótu z menu nad wyświetlonym skrótem.

  Polecenia menu

  Pozwala dostosować skróty klawiaturowe dotyczące elementów z paska menu oraz menu panelu.

  Narzędzia

  Pozwala dostosować skróty klawiaturowe dotyczące narzędzi z palety narzędziowej.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby uaktywnić zestaw skrótów, kliknij OK.

  • Aby zmienić skrót, kliknij kolumnę Skrót na liście i wpisz nowy skrót. Po wpisaniu skrótu, który jest już przypisany do innego polecenia lub narzędzia, na ekranie pojawi się komunikat umieszczony w dolnej części okna dialogowego. Kliknij Cofnij, aby cofnąć zmianę lub na Przejdź do i przejdź do innego polecenia lub narzędzia, któremu zostanie przypisany nowy skrót. W kolumnie Symbol wpisz symbol, który pojawi się w menu lub w etykietce danego polecenia lub narzędzia. W kolumnie można wpisywać wszelkie znaki dopuszczalne w kolumnie Skrót.

   Uwaga: w systemie macOS nie można zdefiniować następującego skrótu klawiaturowego: Command+Option+8

  • Aby uaktywnić zestaw skrótów, kliknij OK. (Zmiany w zestawie o nazwie Domyślne programu Illustrator nie mogą być zapisane).

  • Aby zapisać nowy zestaw skrótów, kliknij Zapisz. Wpisz nazwę nowego zestawu i kliknij OK. Plik nowego zestawu będzie wyświetlany w menu pod wybraną nazwą.

  • Aby wyeksportować wyświetlony zestaw skrótów do pliku tekstowego, kliknij Eksportuj tekst. W oknie dialogowym Zapisz plik Ustawienie klawiszy jako, wpisz nazwę pliku dla zestawu skrótów, który ma być zapisany, a następnie kliknij Zapisz. Plik ten może służyć do drukowania wybranych skrótów klawiaturowych.

Przykład: tworzenie własnych skrótów klawiaturowych dla polecenia Kadruj obraz

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.

 2. Wybierz opcję Polecenia menu.

 3. Kliknij polecenie Obiekt > Kadruj obraz.

 4. Wpisz nowy skrót.

  Jeśli skrót klawiaturowy jest przypisany do innego polecenia lub narzędzia w danym zestawie, pojawia się ostrzeżenie. Ponownie przypisz skrót, klikając OK oraz Przejdź do konfliktu, aby przypisać nowy skrót do drugiego polecenia lub narzędzia.

 5. Wprowadź nazwę zapisanego zestawu klawiszy.

 6. Kliknij przycisk OK.

Usuwanie skrótów z polecenia lub narzędzia

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.

 2. W oknie dialogowym Skróty klawiaturowe zaznacz nazwę polecenia lub narzędzia, którego skrót klawiaturowy ma zostać usunięty.

 3. Kliknij polecenie Wyczyść.

 4. Naciśnij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

Usuwanie zestawów skrótów

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.

 2. Na liście rozwijanej Zestaw zaznacz zestaw skrótów, który ma być usunięty.

 3. Kliknij ikonę Usuń (), a następnie kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe.

Więcej zasobów tego rodzaju

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto