Informacje o maskach przycinających

Maski przycinające są obiektami, których kształty maskują inne kompozycje tak, by widoczne były tylko te obszary, które zostały objęte kształtem maski. Innymi słowy, jest to przycinanie kompozycji do kształtu maski. Maska przycinania oraz obiekty zamaskowane nazywane są zestawem przycinania. Zestaw przycinania może być utworzony z zaznaczenia dwóch lub więcej obiektów lub wszystkich obiektów w grupie lub na warstwie.

Zestawy przycinania na poziomie obiektu są łączone w grupę w panelu Warstwy. Jeżeli tworzysz zestawy przycinania na poziomie warstwy, obiekt znajdujący się na wierzchu warstwy przycina wszystkie obiekty znajdujące się pod nim. Wszystkie operacje na zestawie przycinania na poziomie obiektu, takie jak przekształcenia i wyrównanie, wykonywane są nie w oparciu o niezamaskowaną granicę, lecz o granicę przycinania maski. Po utworzeniu maski odcinania na poziomie obiektu odciętą zawartość można zaznaczyć za pomocą panelu Warstwy, narzędzia Bezpośrednie zaznaczanie oraz izolując odcięty zbiór.

Maska przycinająca
Kompozycja przed maskowaniem (po lewej) i po maskowaniu (po prawej)

Pracując z maskami przycinającymi, stosuj się do następujących zasad:

 • Maskowane obiekty są przenoszone do grupy maski przycinającej w panelu Warstwy (jeśli jeszcze się tam nie znajdują).

 • Maskami przycinającymi mogą być tylko obiekty wektorowe, ale maskowanie może dotyczyć wszystkich rodzajów obiektów.

 • Jeśli maska przycinająca jest tworzona z warstwy lub grupy, pierwszy jej obiekt maskuje wszystko, co znajduje się na warstwie lub w grupie.

 • Bez względu na wcześniejsze atrybuty obiekt maski przycinającej zmienia się na obiekt bez wypełnienia i obrysu.

  Wskazówka: aby uzyskać półprzezroczystą maskę, utwórz maskę kryjącą, używając panelu Przezroczystość.

Samouczek wideo: tworzenie podstawowej maski przycinającej

Samouczek wideo: tworzenie podstawowej maski przycinającej
Infinite Skills

Ukrywanie części obiektów za pomocą maski przycinającej

 1. Utwórz obiekt, który będzie maską.

  Obiekt taki jest nazywany ścieżką przycinającą. Ścieżkami przycinającymi mogą być tylko obiekty wektorowe.

 2. Przesuń ścieżkę przycinającą nad obiektami wybranymi do zamaskowania.
 3. Zaznacz ścieżkę przycinania i obiekty wybrane do zamaskowania.
 4. Wybierz polecenie Obiekt > Maska przycinająca > Utwórz.

  Uwaga:

  Aby utworzyć ścieżkę przycinającą z obszaru, na którym nakładają się przynajmniej dwa obiekty, najpierw zgrupuj te obiekty.

Tworzenie maski przycinającej dla grupy lub warstwy

 1. Utwórz obiekt, który będzie maską.

  Obiekt taki jest nazywany ścieżką przycinającą. Ścieżkami przycinającymi mogą być tylko obiekty wektorowe.

 2. Przenieś ścieżkę przycinającą i obiekty wybrane do zamaskowania na warstwę lub do grupy.
 3. Sprawdź na panelu Warstwy, czy obiekt maskujący jest na wierzchu grupy lub warstwy. Kliknij nazwę warstwy lub grupy.
 4. Kliknij przycisk Utwórz/Zwolnij maskę przycinającą (w dolnej części panelu Warstwy) lub wybierz polecenie Utwórz maskę przycinającą z menu panelu Warstwy.

Edytowanie maski przycinającej

 1. Zaznacz i wybierz ścieżkę przycinającą na panelu Warstwy. Można również zaznaczyć zestaw przycinania i wybrać polecenie Obiekt > Maska przycinania > Edycja maski.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przesuń ścieżkę przycinającą przeciągając centralny punkt odniesienia obiektu za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie.
  • Zmień kształt ścieżki przycinającej za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie.
  • Zastosuj wypełnienie i obrys wobec ścieżki przycinającej.

  Uwaga:

  Aby zaznaczyć wszystkie ścieżki przycinające w dokumencie, usuń zaznaczenie całej kompozycji. Następnie wybierz polecenie Zaznacz > Obiekt > Maski przycinające.

Edytowanie ścieżek wewnątrz zestawu przycinania

Aby dokonać edycji tej części ścieżki, która leży poza maską przycinającą, należy najpierw zaznaczyć określoną ścieżkę leżącą w granicach maski przycinającej, a następnie dokonać edycji tej ścieżki.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Naceluj ścieżkę w panelu Warstwy.
  • Umieść kursor Narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie nad fragmentem ścieżki, który jest widoczny wewnątrz maski. Kiedy pojawi się kontur ścieżki, kliknij go.

  Uwaga:

  Aby zaznaczyć przyciętą ścieżkę za pomocą kliknięcia, musisz kliknąć fragment ścieżki, który jest widoczny wewnątrz maski.

 2. Edytuj ścieżkę.

Dodawanie lub usuwanie obiektu z maskowanej kompozycji

 1. Przejdź na panel Warstwy i przeciągnij obiekt na lub poza grupę lub warstwę zawierającą ścieżkę przycinającą.

Zwalnianie obiektów z maski przycinającej

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz grupę z maską przycinającą i wybierz polecenie Obiekt > Maska przycinająca > Zwolnij.
  • Przejdź na panel Warstwy i kliknij nazwę grupy lub warstwy z maską przycinającą. Kliknij przycisk Utwórz/Zwolnij maski przycinające na dole panelu lub wybierz polecenie Zwolnij maskę przycinającą z menu panelu.

  Z uwagi na to, że maska ma wypełnienie i obrys z atrybutem Brak, nie będzie widoczna, aż do jej zaznaczenia lub zmiany atrybutów koloru.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online