Przyciąganie obiektów do glifów

Informacje o tym, jak precyzyjnie przyciągać i rysować obiekty wokół granic aktywnego glifu.

Funkcja Przyciągaj do glifów umożliwia precyzyjne przyciąganie elementów ilustracji do tekstu bez konieczności tworzenia konturów lub linii pomocniczych. Wystarczy wybrać odpowiednią opcję przyciągania, co spowoduje wyświetlenie linii pomocniczych glifu na aktywnym tekście podczas rysowania, obracania, skalowania lub przesuwania obiektów. Wykonaj następujące procedury, aby precyzyjnie przyciągać do aktywnego tekstu.

Przyciąganie do glifów

Informacje o wyświetlaniu i używaniu opcji przyciągania do japońskich glifów i czcionek podano w artykule Przyciąganie do glifów japońskich.

Zanim przejdziesz dalej

 Aby można było używać tej funkcji, muszą być włączone opcje Przyciąganie do glifów (Widok > Przyciągaj do glifów) oraz Inteligentne linie pomocnicze (Widok > Inteligentne linie pomocnicze).

Przyciąganie do glifów nie działa, jeśli włączono opcję Widok > Przyciągaj do siatki, wyłączono opcję Preferencje > Inteligentne linie pomocnicze > Linie pomocnicze wyrównania, a opcję Tolerancja przyciągania ustawiono na wartość 0.

Wymagania
Włączona opcja Przyciągaj do glifów

Przyciąganie do linii pomocniczych glifów

Aby wyświetlić opcje przyciągania do glifów, otwórz panel Typografia > Więcej opcji i zaznacz opcję Pokaż opcje przyciągania do glifu.

Czym są linie pomocnicze glifów?

Oto przegląd poszczególnych linii pomocniczych glifów dostępnych na glifie po włączeniu opcji Przyciągaj do glifów.

Granice tekstu

A. Górna granica glifu B. Wysokość X C. Linia bazowa D. Dolna granica glifu 

Granice tekstu

A. Linia zbliżeniowa B. Wysokość X C. Linia bazowa D. Linia zbliżeniowa 

Przyciąganie do podstawowych linii pomocniczych
Przyciąganie do linii bazowej, wysokości x i granic glifu

Przyciąganie do glifów
Przyciąganie do zbliżeniowych linii pomocniczych

Wykonaj następujące czynności, aby ustawić linie glifów w sekcji Przyciągaj do glifów panelu Typografia:

Opcja

Opis

(Linia bazowa): Przyciąga do podstawy glifu.

(x-wysokość): Przyciąga do wysokości glifu małej litery.

(Granice glifu): Przyciąga do górnej, dolnej, lewej i prawej granicy glifu.

(Linie zbliżeniowe): Przyciąga do linii wygenerowanych w pobliżu linii bazowej, wysokości x oraz granic glifu.

Liczba linii zbliżeniowych zależy od kroju pisma danego glifu, jednak wyświetlana będzie tylko istotna linia zbliżeniowa przechodząca przez znak o maksymalnej szerokości skumulowanej lub maksymalny rozmiar w pikselach.

(Prowadnice kątowe): Przyciąga do linii pomocniczych wyświetlanych po zaznaczeniu glifu zawierającego segmenty pod kątem albo po obróceniu ramki tekstowej.

Linie pomocnicze glifów nie uwzględniają obrysów, wypełnień wzorków, efektów i ustawień wyglądu zastosowanych w tekście aktywnym. Linie pomocnicze glifów są generowane na podstawie oryginalnego kształtu glifu.

Przyciąganie do pojedynczego glifu po zaznaczeniu

Aby przyciągać obiekty do pojedynczego glifu w tekście:

 • Kliknij glif prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przyciągaj do glifu <nazwa-glifu>.
  Wybrany glif zostanie podświetlony. Na aktywnym glifie zostaną wyświetlone jego linie pomocnicze — wokół granic, na środku, na liniowych i ukośnych segmentach (zależy to od geometrii glifu).
Przyciąganie pod kątem
Przyciąganie do zaznaczonego glifu

Pamiętaj, że:

 • Glif nie jest podświetlany po zaznaczeniu, jeśli do aktywnego tekstu zastosowano obrys, wypełnienie wzorkiem, efekty lub wygląd. 
 • Linie pomocnicze glifów są generowane tylko na segmentach prostych (liniowych i pod kątem), a nie na krzywych glifu.

Zwalnianie wybranego glifu

Aby zwolnić wybrany pojedynczy glif i wyłączyć przyciąganie do niego

 • Kliknij glif prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zwolnij przyciąganie do glifu <nazwa-glifu>.
 • Kliknij przycisk Zwolnij glif na panelu Sterowanie.
 • Wybierz inny glif, aby wyłączyć przyciąganie do poprzedniego glifu.

Każda inna operacja, na przykład edycja tekstu, spowoduje automatyczne zwolnienie glifu.

Przyciąganie do prowadnic kątowych

Opcja Przyciągaj do glifów > Prowadnice kątowe umożliwia przyciąganie obiektów do glifu pod określonym kątem podczas ich skalowania, przesuwania lub obracania, a także podczas rysowania narzędziem Pióro. Prowadnice kątowe są wyświetlane tylko wtedy, gdy:

 • do przyciągania wybrano pojedynczy glif z segmentami biegnącymi pod kątem;
 • do ramki tekstowej lub konkretnego glifu zastosowano obrót pod kątem.

Obecnie obiekty ustawione pod kątem będą przyciągane do obwiedni i środka obiektu.

Przyciąganie kątowe, gdy ramka tekstowa jest obrócona
Przyciąganie do prowadnic kątowych, gdy ramka tekstowa jest obrócona

Rysowanie z przyciąganiem do punktów kontrolnych glifu

Opcja Przyciągaj do glifuPunkty kontrolne na panelu Typografia umożliwia rysowanie i przyciąganie kształtu na glifie. 

Przyciąganie do punktów kontrolnych jest możliwe tylko podczas korzystania z narzędzia Pióro lub przesuwania obiektu w pobliże punktu kontrolnego na glifie.

 Wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz narzędzie Pióro i zatrzymaj wskaźnik nad glifem, aby wyświetlić punkty kontrolne.
 2. Narysuj kształt za pomocą narzędzia Pióro. Rysowany kształt będzie przyciągany do punktów kontrolnych tekstu.
Przyciąganie kształtu
Rysowanie z przyciąganiem do punktu kontrolnego

Przyciąganie do tekstu akapitowego

Funkcja Przyciągaj do glifu działa zarówno w przypadku tekstu punktowego, jak i tekstu akapitowego. Jeśli jest tylko jeden wiersz tekstu, wyświetlane będą wszystkie linie pomocnicze i punkty kontrolne tego wiersza. Jeśli jest to cały akapit tekstu, wyświetlane są tylko granice glifów, aby uprościć pracę. Aby precyzyjnie przyciągnąć do glifu w akapicie, zaznacz ten glif, a następnie skorzystaj z linii pomocniczych glifów.

Przyciąganie do tekstu akapitowego
Przyciąganie do tekstu akapitowego

Zmiana koloru linii pomocniczych glifów

Domyślnie linie pomocnicze glifów są wyświetlane w kolorze zielonym. Aby zmienić kolor linii pomocniczej glifu, przejdź do sekcji Preferencje > Inteligentne linie pomocnicze > Prowadnice glifów i wybierz kolor z rozwijanego menu.

Więcej zasobów

Masz pytanie lub pomysł?

Zapytaj społeczność

Adobe pragnie zapewnić użytkownikom jak najlepsze środowisko projektowania grafiki. Jeśli masz pytanie lub chcesz się podzielić pomysłem, dołącz do nas na forum użytkowników programu Adobe Illustrator. Chętnie Cię poznamy!

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto