Podręcznik użytkownika Anuluj

Zmiana kolorów kompozycji

 1. Podręcznik użytkownika programu Illustrator
 2. Poznaj program Illustrator
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator
   1. Co nowego w programie Illustrator
   2. Popularne pytania
   3. Wymagania systemowe programu Illustrator
   4. Program Illustrator na urządzenia z układem Apple silicon
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Tworzenie dokumentów
   3. Pasek narzędzi
   4. Domyślne skróty klawiaturowe
   5. Dostosowywanie skrótów klawiaturowych
   6. Wprowadzenie do obszarów roboczych
   7. Zarządzanie obszarami roboczymi
   8. Dostosowywanie przestrzeni roboczej
   9. Panel Właściwości
   10. Ustawianie preferencji
   11. Dotykowa przestrzeń robocza
   12. Obsługa pokrętła Microsoft Surface Dial w programie Illustrator
   13. Odzyskiwanie, cofanie, historia i automatyzacja
   14. Obracanie widoku
   15. Miarki, siatki i linie pomocnicze
   16. Ułatwienia dostępu w programie Illustrator
   17. Tryb bezpieczny
   18. Wyświetlanie kompozycji
   19. Używanie paska Touch Bar w programie Illustrator
   20. Pliki i szablony
  3. Narzędzia w programie Illustrator
   1. Przegląd narzędzi
   2. Zaznaczanie narzędzi
    1. Zaznaczenie
    2. Zaznaczanie bezpośrednie
    3. Zaznaczanie grupowe
    4. Różdżka
    5. Lasso
    6. Obszar ilustracji
   3. Narzędzia do nawigacji
    1. Rączka
    2. Obracanie widoku
    3. Lupka
   4. Narzędzia do malowania
    1. Gradient
    2. Siatka
    3. Generator kształtów
   5. Narzędzia tekstowe
    1. Tekst
    2. Tekst na ścieżce
    3. Tekst pionowy
   6. Narzędzia do rysowania
    1. Pióro
    2. Dodaj punkt kontrolny
    3. Usuń punkt kontrolny
    4. Punkt kontrolny
    5. Krzywizna
    6. Linia
    7. Prostokąt
    8. Prostokąt zaokrąglony
    9. Elipsa
    10. Wielokąt
    11. Gwiazda
    12. Pędzel malarski
    13. Kropla
    14. Ołówek
    15. Shaper
    16. Plasterek
   7. Narzędzia do modyfikacji
    1. Obróć
    2. Odbij
    3. Skaluj
    4. Ścinanie
    5. Szerokość
    6. Przekształcanie swobodne
    7. Kroplomierz
    8. Mieszanie
    9. Gumka
    10. Nożyczki
 3. Illustrator na iPadzie
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator na iPadzie
   1. Omówienie programu Illustrator na iPadzie
   2. Illustrator na iPadzie — często zadawane pytania
   3. Wymagania systemowe | Illustrator na iPadzie
   4. Możliwości i ograniczenia programu Illustrator na iPadzie
  2. Przestrzeń robocza
   1. Przestrzeń robocza programu Illustrator na iPadzie
   2. Gesty i skróty dotykowe
   3. Skróty klawiszowe w programie Illustrator na iPadzie
   4. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  3. Dokumenty
   1. Praca z dokumentami w programie Illustrator na iPadzie
   2. Importowanie dokumentów z programów Photoshop i Fresco
  4. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Tworzenie obiektów powtarzalnych
   2. Tworzenie przejść miedzy obiektami
  5. Rysowanie
   1. Rysowanie i edytowanie ścieżek
   2. Rysowanie i edytowanie kształtów
  6. Tekst
   1. Praca z tekstem i czcionkami
   2. Tworzenie napisów na ścieżce
   3. Dodawanie własnych czcionek
  7. Praca z obrazami
   1. Wektoryzowanie obrazów rastrowych
  8. Kolory
   1. Stosowanie kolorów i gradientów
 4. Pliki w chmurze
  1. Podstawy
   1. Korzystanie z plików w chmurze w programie Illustrator
   2. Udostępnianie plików w chmurze w programie Illustrator i współpraca nad nimi
   3. Rozszerzanie przestrzeni dyskowej w chmurze na potrzeby programu Adobe Illustrator
   4. Pliki w chmurze w programie Illustrator | Częste pytania
  2. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z tworzeniem lub zapisywaniem plików w chmurze programu Illustrator
   2. Rozwiązywanie problemów z plikami w chmurze programu Illustrator
 5. Dodawanie i edytowanie treści
  1. Rysowanie
   1. Podstawy rysowania
   2. Edycja ścieżek
   3. Rysowanie idealnych kompozycji
   4. Rysowanie za pomocą narzędzi Pióro, Krzywizna lub Ołówek
   5. Rysowanie prostych linii i kształtów
   6. Obrys obrazu
   7. Upraszczanie ścieżki
   8. Definiowanie siatki perspektywy
   9. Narzędzia obsługi symboli i zestawy symboli
   10. Dopasowywanie segmentów ścieżek
   11. Jak w 5 prostych krokach narysować kwiat
   12. Rysowanie perspektywiczne
   13. Symbole
   14. Rysowanie ścieżek wyrównanych do pikseli do zastosowań internetowych
  2. Efekty 3D z użyciem materiałów Adobe Substance
   1. Informacje o efektach 3D w programie Illustrator
   2. Tworzenie grafiki 3D
   3. Nakładanie kompozycji na obiekty trójwymiarowe
   4. Tworzenie obiektów 3D
   5. Tworzenie tekstu 3D
  3. Kolor
   1. Informacje o kolorze
   2. Wybieranie kolorów
   3. Używanie i tworzenie próbek
   4. Dopasowywanie kolorów
   5. Korzystanie z panelu Motywy Adobe Color
   6. Grupy kolorów (harmonie)
   7. Panel Motywy Color
   8. Zmiana kolorów kompozycji
  4. Malowanie
   1. Informacje o malowaniu
   2. Malowanie z wypełnieniami i obrysami
   3. Grupy aktywnego malowania
   4. Gradienty
   5. Pędzle
   6. Przezroczystość i tryby mieszania
   7. Stosowanie obrysów do obiektu
   8. Tworzenie i edycja wzorków
   9. Siatki
   10. Wzorki
  5. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Zaznaczanie obiektów
   2. Warstwy
   3. Grupowanie i rozwijanie obiektów
   4. Przesuwanie, wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   5. Układanie obiektów w stos    
   6. Blokowanie, ukrywanie i usuwanie obiektów
   7. Powielanie obiektów
   8. Obracanie i odbijanie obiektów
  6. Przekształcanie obiektów
   1. Kadrowanie obrazów
   2. Przekształcanie obiektów
   3. Łączenie obiektów
   4. Wycinanie, dzielenie i przycinanie obiektów
   5. Wypaczenie marionetkowe
   6. Skalowanie, ścinanie i zniekształcanie obiektów
   7. Tworzenie przejść miedzy obiektami
   8. Zmiana kształtu za pomocą form
   9. Zmiana kształtu obiektów z efektami
   10. Tworzenie nowych kształtów za pomocą narzędzi Shaper i Generator kształtów
   11. Praca z aktywnymi narożnikami
   12. Udoskonalone obiegi pracy transformacji kształtu z obsługą dotykową
   13. Edytowanie maski przycinającej
   14. Aktywne kształty
   15. Tworzenie kształtów za pomocą narzędzia Generator kształtów
   16. Edycja globalna
  7. Tekst
   1. Dodawanie tekstu i praca z obiektami tekstowymi
   2. Tworzenie punktowanych i numerowanych list
   3. Zarządzanie obszarem tekstu
   4. Czcionki i typografia
   5. Formatowanie tekstu
   6. Importowanie i eksportowanie tekstu
   7. Formatowanie akapitów
   8. Znaki specjalne
   9. Tworzenie tekstu na ścieżce
   10. Korzystanie ze stylów znakowych i akapitowych
   11. Karty
   12. Tekst i pismo
   13. Znajdowanie brakujących czcionek (obieg pracy Typekit)
   14. Uaktualnianie tekstu z programu Illustrator 10
   15. Tekst arabski i hebrajski
   16. Czcionki | Często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
   17. Tworzenie trójwymiarowego efektu tekstowego
   18. Kreatywne projekty typograficzne
   19. Skalowanie i obracanie tekstu
   20. Odstępy pomiędzy wierszami i znakami
   21. Opcje dzielenia wyrazów i łamania wierszy
   22. Udoskonalenia dotyczące tekstu
   23. Słowniki ortograficzne i językowe
   24. Formatowanie znaków azjatyckich
   25. Kompozytory języków azjatyckich
   26. Tworzenie projektów tekstowych z efektem przejścia między obiektami
   27. Tworzenie plakatu typograficznego za pomocą funkcji obrysowywania obrazu
  8. Tworzenie efektów specjalnych
   1. Praca z efektami
   2. Style grafiki
   3. Tworzenie cienia
   4. Atrybuty wyglądu
   5. Tworzenie szkiców i mozaik
   6. Cienie, blaski i wtapianie
   7. Podsumowanie efektów
  9. Grafika WWW
   1. Sprawdzone procedury tworzenia grafiki WWW
   2. Wykresy
   3. SVG 
   4. Tworzenie animacji
   5. Plasterki i mapy obrazów
 6. Importowanie, eksportowanie i zapisywanie
  1. Importowanie
   1. Umieszczanie wielu plików
   2. Zarządzaj plikami połączonymi i osadzonymi
   3. Informacje o łączach
   4. Cofanie osadzenia obrazów
   5. Importowanie kompozycji z programu Photoshop
   6. Importowanie obrazów bitmapowych
   7. Importowanie plików Adobe PDF
   8. Importowanie plików EPS, DCS i AutoCAD
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
   1. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
  3. Zapisywanie
   1. Zapisywanie kompozycji
  4. Eksportowanie
   1. Używanie kompozycji z programu Illustrator w programie Photoshop
   2. Eksportowanie kompozycji
   3. Gromadzenie zasobów i eksportowanie zbiorcze
   4. Pliki pakietów
   5. Tworzenie plików Adobe PDF
   6. Wyodrębnianie kodu CSS | Illustrator CC
   7. Opcje Adobe PDF
   8. Informacje o pliku i metadane
 7. Drukowanie
  1. Przygotowanie do drukowania
   1. Przygotowywanie dokumentów do druku
   2. Zmiana rozmiaru i orientacji strony
   3. Definiowanie linii cięcia w celu przycinania lub wyrównywania
   4. Rozpoczynanie pracy z powiększonym obszarem dokumentu
  2. Drukowanie
   1. Nadruk
   2. Drukowanie z włączoną funkcją zarządzania kolorami
   3. Drukowanie w trybie PostScript
   4. Ustawienia predefiniowane drukowania
   5. Znaczniki drukarskie i spady
   6. Drukowanie i zapisywanie przezroczystej kompozycji
   7. Zalewkowanie
   8. Drukowanie rozbarwień
   9. Drukowanie gradientów, siatek i przejść kolorów
   10. Nadruk bieli
 8. Automatyzacja zadań
  1. Scalanie danych za pomocą panelu Zmienne
  2. Automatyzacja za pomocą skryptów
  3. Automatyzacja za pomocą operacji
 9. Rozwiązywanie problemów 
  1. Problemy związane z awarią
  2. Odzyskiwanie plików po awarii
  3. Problemy z plikami
  4. Obsługiwane formaty plików
  5. Problemy ze sterownikiem karty graficznej
  6. Problemy z urządzeniem Wacom
  7. Problemy z plikami DLL
  8. Problemy z pamięcią
  9. Problemy z plikiem preferencji
  10. Problemy z czcionkami
  11. Problemy z drukarką
  12. Udostępnianie raportu o awarii firmie Adobe
  13. Poprawianie wydajności programu Illustrator

Dowiedz się, jak zmienić kolory kompozycji, korzystając z gotowych kolorów dostępnych w bibliotece kolorów, utworzyć własną paletę kolorystyczną za pomocą koła kolorów lub wybrać paletę kolorów z kompozycji albo zdjęcia za pomocą narzędzia Próbnik motywów kolorów.

W programie Illustrator możesz błyskawicznie tworzyć nieograniczoną liczbę wariacji kolorystycznych za pomocą koła z funkcjami równoważenia kolorów, biblioteki starannie dobranych barw lub narzędzia Próbnik motywów kolorów. Baw się kolorami, wybierz barwy, który najlepiej się sprawdzają, i ponownie pokoloruj ilustrację jednym kliknięciem.

Zmiana kolorów kompozycji

Rozpoczynanie pracy z funkcjami zmiany kolorów

Aby rozpocząć zmianę kolorów kompozycji:

 1. Zaznacz kompozycję.
 2. Kliknij ikonę na panelu Sterowanie lub wybierz polecenie Edycja > Edytuj kolory > Zmień kolor kompozycji.
 3. Kliknij przycisk Zmień kolory kompozycji w sekcji Szybkie operacje na panelu Właściwości.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe z następującymi opcjami zmiany kolorów:

Zmiana kolorów kompozycji
Skorzystaj z opcji zmiany kolorów, aby poeksperymentować z innymi barwami kompozycji

 • Cofnij: Anuluje ostatnią zmianę kolorów kompozycji.
 • Ponów: Przywraca ostatnią zmianę, która została anulowana za pomocą funkcji Cofnij.
 • Resetuj: Czyści wprowadzone ustawienia kolorów i przywraca domyślne ustawienia okna dialogowego.
 • Biblioteka kolorów: Umożliwia wybranie motywu kolorystycznego z gotowej biblioteki kolorów.
 • Kolory: Określa liczbę kolorów, które mają być wyświetlane w kompozycji.
 • Próbnik motywów kolorystycznych: Umożliwia wybranie palet kolorów do użycia w kompozycji na podstawie jednego lub wielu zdjęć, ilustracji lub ich wybranych obszarów.
 • Koło kolorów: Umożliwia wyświetlanie i dostosowywanie kolorów, ich kolejności, jasności, nasycenia i barwy.
 • Kolejność kolorów: Kliknij, aby losowo zmienić kolejność kolorów.
 • Kolory charakterystyczne: Wyświetla kolory, które dominują w ilustracji, wybierając je na podstawie barwy i innych właściwości.
 • Nasycenie i barwa / Jasność i barwa: Wartości te można dostosowywać za pomocą suwaka lub zmieniać losowo za pomocą przycisku  obok koła kolorów.
 • Zapisz: Kliknij ten przycisk, aby zapisać paletę kolorów.
 • Opcje zaawansowane: Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić zaawansowane opcje zmiany kolorów.

Zmiana kolorów kompozycji za pomocą kolorów z biblioteki

Kolory kompozycji można zmieniać na podstawie gotowych kolorów dostępnych w rozwijanym menu Biblioteka kolorów. Do wyboru są grupy kolorów, próbki dokumentów oraz gotowe motywy kolorystyczne. Wszystkie zdefiniowane przez Ciebie kolory i motywy zostaną dodane do panelu Próbki jako grupa kolorów i będzie można ich użyć do zmiany kolorów kompozycji.

Zmiana kolorów kompozycji za pomocą kolorów z biblioteki
Zmiana kolorów kompozycji za pomocą kolorów z biblioteki

Zmiana kolorów kompozycji za pomocą narzędzia Próbnik motywów kolorów

Funkcja oparta na technologii Adobe Sensei

Narzędzie Próbnik motywów kolorów umożliwia wybieranie i wyodrębnianie palet kolorów z istniejących na obszarze dokumentu ilustracji lub zdjęć (lub ich części), a następnie wykorzystanie tych danych do zmiany kolorów bieżącej kompozycji. Pamiętaj, że ilustracje lub zdjęcia, z których chcesz pobrać inspiracje kolorystyczne, muszą być umieszczone na obszarze dokumentu. Kolory można wyodrębniać zarówno z obiektów wektorowych, jak i rastrowych, które znajdują się na obszarze dokumentu.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie dialogowym Zmiana kolorów kompozycji kliknij opcję Próbnik motywów kolorów, aby aktywować to narzędzie.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij obiekt na obszarze dokumentu, z którego chcesz wyodrębnić paletę kolorów.
  • Aby pobrać kolory z więcej niż jednego obiektu, przytrzymaj klawisz Shift i kliknij kolejne obiekty. 
  • Aby pobrać kolory z określonych obszarów ilustracji, przeciągnij nad nimi ramkę zaznaczenia.
Zmiana kolorów kompozycji za pomocą narzędzia Próbnik motywów kolorów
Zmiana kolorów kompozycji za pomocą próbnika kolorów

Zmiana kolorów kompozycji za pomocą koła kolorów

Koło kolorów wyświetla punkty odpowiadające wszystkim kolorom zawartym w kompozycji. Aby zmienić kolory kompozycji za pomocą koła kolorów, wykonaj następujące czynności:

 1. Przesuń uchwyt koloru widoczny na środku koła.
 2. Aby wybrać kolor w oknie Próbnik kolorów, dwukrotnie kliknij w dowolnym miejscu na kole albo kliknij uchwyt koloru prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Próbnik kolorów.
 3. Aby wybrać odcień, kliknij prawym przyciskiem myszy uchwyt koloru i wybierz polecenie Wybierz odcień.
Zmiana właściwości kolorów
Zmiana kolorów kompozycji za pomocą koła kolorów

Dodawanie i przesuwanie wielu punktów koloru

Aby dodać nowy punkt koloru, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na kole i wybierz polecenie Utwórz nowy. Przesuń teraz ten nowy punkt w odpowiednie miejsce, aby wybrać pożądany kolor.

Przy przesuwaniu domyślnie poruszają się wszystkie punkty kolorów. Aby rozłączyć harmonię kolorów i przesuwać każdy punkt z osobna, kliknij ikonę . Kliknij ponownie, aby przywrócić połączenie harmonii kolorów.

Zmiana wagi i właściwości koloru

Wagę kolorów w kompozycji można wyświetlić w sekcji Kolory charakterystyczne na dole okna dialogowego Zmiana kolorów kompozycji. Kolory charakterystyczne są klasyfikowane na podstawie barw i odcieni. Aby zmienić wagę koloru w kompozycji, przytrzymaj i przeciągnij krawędź pola tego koloru.

Aby losowo zmienić kolejność kolorów, kliknij przycisk obok koła kolorów.

Zmiana kolorów kompozycji
Zmiana wagi koloru za pomocą suwaka Kolory charakterystyczne

Zmiana nasycenia i barwy koloru

Domyślnie koło kolorów przedstawia nasycenie i barwę koloru. Aby zmienić wartości tych parametrów, przeciągnij suwak na dole.


Zmiana jasności i barwy kolorów

Aby zmienić jasność i barwę koloru, wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij przycisk .
 • Przeciągnij suwak i wybierz wartość, która daje najlepsze efekty.

Aby losowo zmienić nasycenie, barwę i jasność, kliknij przycisk obok koła kolorów. Wartości zostaną automatycznie dostosowane i wyświetlone na kole kolorów.

Zapisywanie kolorów

Kolory przeznaczone do wykorzystania w przyszłości można zapisywać na panelu Próbki. Wykonaj następujące czynności:

Kliknij ikonę i wybierz opcję Zapisz wszystkie kolory, aby zapisać na panelu Próbki wszystkie kolory; lub opcję Zapisz kolory charakterystyczne, aby zapisać tylko kolory wyświetlone w sekcji Kolory charakterystyczne. Kolory zostaną zapisane w postaci grupy kolorów i będą dostępne na rozwijanej liście Biblioteka kolorów.

Zapisywanie kolorów
Zapisywanie kolorów

Zmiana kolorów przy użyciu opcji zaawansowanych

Aby wyświetlić zaawansowane opcje zmiany kolorów, kliknij przycisk Opcje zaawansowane. Więcej informacji: Omówienie okna dialogowego Zmiana kolorów kompozycji.

Jeśli chcesz, aby następnym razem okno dialogowe zostało od razu otwarte w widoku zaawansowanym z bieżącymi ustawieniami, zaznacz pole wyboru Po uruchomieniu otwórz okno Zmiana kolorów kompozycji w widoku zaawansowanym.

Kolory charakterystyczne
Wyświetlanie zaawansowanych opcji zmiany kolorów kompozycji

Masz pytanie lub pomysł?

Jeśli masz pytanie lub chcesz się podzielić pomysłem, dołącz do nas na forum użytkowników programu Adobe Illustrator. Chętnie Cię poznamy!

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto