Podręcznik użytkownika Anuluj

Znaki specjalne

 1. Podręcznik użytkownika programu Illustrator
 2. Poznaj program Illustrator
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator
   1. Co nowego w programie Illustrator
   2. Popularne pytania
   3. Wymagania systemowe programu Illustrator
   4. Program Illustrator na urządzenia z układem Apple Silicon
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkryj w programie Illustrator
   3. Tworzenie dokumentów
   4. Pasek narzędzi
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Dostosowywanie skrótów klawiaturowych
   7. Wprowadzenie do obszarów roboczych
   8. Zarządzanie obszarami roboczymi
   9. Dostosowywanie przestrzeni roboczej
   10. Panel Właściwości
   11. Ustawianie preferencji
   12. Dotykowa przestrzeń robocza
   13. Obsługa pokrętła Microsoft Surface Dial w programie Illustrator
   14. Cofanie zmian i zarządzanie historią projektu
   15. Obracanie widoku
   16. Miarki, siatki i linie pomocnicze
   17. Ułatwienia dostępu w programie Illustrator
   18. Tryb bezpieczny
   19. Wyświetlanie kompozycji
   20. Używanie paska Touch Bar w programie Illustrator
   21. Pliki i szablony
  3. Narzędzia w programie Illustrator
   1. Przegląd narzędzi
   2. Zaznaczanie narzędzi
    1. Zaznaczenie
    2. Zaznaczanie bezpośrednie
    3. Zaznaczanie grupowe
    4. Różdżka
    5. Lasso
    6. Obszar ilustracji
   3. Narzędzia do nawigacji
    1. Rączka
    2. Obracanie widoku
    3. Lupka
   4. Narzędzia do malowania
    1. Gradient
    2. Siatka
    3. Generator kształtów
   5. Narzędzia tekstowe
    1. Tekst
    2. Tekst na ścieżce
    3. Tekst pionowy
   6. Narzędzia do rysowania
    1. Pióro
    2. Dodawanie punktu kontrolnego
    3. Usuwanie punktu kontrolnego
    4. Punkt kontrolny
    5. Krzywizna
    6. Linia
    7. Prostokąt
    8. Prostokąt zaokrąglony
    9. Elipsa
    10. Wielokąt
    11. Gwiazda
    12. Pędzel malarski
    13. Kropla
    14. Ołówek
    15. Shaper
    16. Plasterek
   7. Narzędzia do modyfikacji
    1. Obracanie
    2. Odbicie
    3. Skalowanie
    4. Ścinanie
    5. Szerokość
    6. Przekształcanie swobodne
    7. Kroplomierz
    8. Mieszanie
    9. Gumka
    10. Nożyczki
  4. Generatywna SI (brak dostępu w Chinach)
   1. Generowanie grafiki wektorowej za pomocą polecenia tekstowego
   2. Zmiana kolorów kompozycji za pomocą polecenia tekstowego
  5. Szybkie operacje
   1. Tekst retro
   2. Tekst z blaskiem neonu
   3. Tekst w starym stylu
   4. Zmiana kolorów
   5. Konwertowanie szkicu na wektory
 3. Illustrator w Internecie (Beta)
  1. Illustrator w Internecie (Beta) — omówienie
  2. Illustrator w Internecie (Beta) — często zadawane pytania
  3. Skróty klawiaturowe w programie Illustrator w Internecie (Beta)
  4. Tworzenie i łączenie kształtów w wersji internetowej
  5. Dodawanie i edycja tekstu w wersji internetowej
  6. Stosowanie kolorów i gradientów w wersji internetowej
  7. Rysowanie i edycja ścieżek w wersji internetowej
  8. Praca z dokumentami w chmurze w wersji internetowej
  9. Zapraszanie współpracowników do edycji w wersji internetowej
 4. Illustrator na iPadzie
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator na iPadzie
   1. Omówienie programu Illustrator na iPadzie
   2. Illustrator na iPadzie — często zadawane pytania
   3. Wymagania systemowe | Illustrator na iPadzie
   4. Możliwości i ograniczenia programu Illustrator na iPadzie
  2. Przestrzeń robocza
   1. Przestrzeń robocza programu Illustrator na iPadzie
   2. Gesty i skróty dotykowe
   3. Skróty klawiszowe w programie Illustrator na iPadzie
   4. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  3. Dokumenty
   1. Praca z dokumentami w programie Illustrator na iPadzie
   2. Importowanie dokumentów z programów Photoshop i Fresco
  4. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Tworzenie obiektów powtarzalnych
   2. Tworzenie przejść miedzy obiektami
  5. Rysowanie
   1. Rysowanie i edytowanie ścieżek
   2. Rysowanie i edytowanie kształtów
  6. Tekst
   1. Praca z tekstem i czcionkami
   2. Tworzenie napisów na ścieżce
   3. Dodawanie własnych czcionek
  7. Praca z obrazami
   1. Wektoryzowanie obrazów rastrowych
  8. Kolory
   1. Stosowanie kolorów i gradientów
 5. Pliki w chmurze
  1. Podstawy
   1. Korzystanie z dokumentów w chmurze w programie Illustrator
   2. Udostępnianie dokumentów w chmurze w programie Illustrator i współpraca nad nimi
   3. Udostępnianie dokumentów do recenzji
   4. Rozszerzanie przestrzeni dyskowej w chmurze na potrzeby programu Adobe Illustrator
   5. Pliki w chmurze w programie Illustrator | Częste pytania
  2. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z tworzeniem lub zapisywaniem plików w chmurze programu Illustrator
   2. Rozwiązywanie problemów z plikami w chmurze programu Illustrator
 6. Dodawanie i edytowanie treści
  1. Rysowanie
   1. Podstawy rysowania
   2. Edycja ścieżek
   3. Rysowanie idealnych kompozycji
   4. Rysowanie za pomocą narzędzi Pióro, Krzywizna lub Ołówek
   5. Rysowanie prostych linii i kształtów
   6. Rysowanie siatek prostokątnych i biegunowych
   7. Rysowanie i edycja flar
   8. Obrys obrazu
   9. Upraszczanie ścieżki
   10. Narzędzia obsługi symboli i zestawy symboli
   11. Dopasowywanie segmentów ścieżek
   12. Jak w 5 prostych krokach narysować kwiat
   13. Tworzenie i edytowanie siatki perspektywicznej
   14. Rysowanie i modyfikowanie obiektów na siatce perspektywicznej
   15. Używanie obiektów jako symboli do wielokrotnego użytku
   16. Rysowanie ścieżek wyrównanych do pikseli do zastosowań internetowych
   17. Mierzenie i nakreślanie wymiarów
  2. Obiekty 3D i materiały
   1. Informacje o efektach 3D w programie Illustrator
   2. Tworzenie grafiki 3D
   3. Nakładanie kompozycji na obiekty trójwymiarowe
   4. Tworzenie tekstu 3D
   5. Tworzenie obiektów 3D
  3. Kolor
   1. Informacje o kolorze
   2. Wybieranie kolorów
   3. Używanie i tworzenie próbek
   4. Dopasowywanie kolorów
   5. Korzystanie z panelu Motywy Adobe Color
   6. Grupy kolorów (harmonie)
   7. Panel Motywy Color
   8. Zmiana kolorów kompozycji
  4. Malowanie
   1. Informacje o malowaniu
   2. Malowanie z wypełnieniami i obrysami
   3. Grupy aktywnego malowania
   4. Gradienty
   5. Pędzle
   6. Przezroczystość i tryby mieszania
   7. Stosowanie obrysów do obiektu
   8. Tworzenie i edycja wzorów
   9. Siatki
   10. Wzory
  5. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Zaznaczanie obiektów
   2. Warstwy
   3. Grupowanie i rozwijanie obiektów
   4. Przesuwanie, wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   5. Układanie obiektów w stos
   6. Blokowanie, ukrywanie i usuwanie obiektów
   7. Kopiowanie i powielanie obiektów
   8. Obracanie i odbijanie obiektów
   9. Tworzenie splotu obiektów
   10. Tworzenie realistycznych prototypów grafik
  6. Przekształcanie obiektów
   1. Kadrowanie obrazów
   2. Przekształcanie obiektów
   3. Łączenie obiektów
   4. Wycinanie, dzielenie i przycinanie obiektów
   5. Wypaczenie marionetkowe
   6. Skalowanie, ścinanie i zniekształcanie obiektów
   7. Tworzenie przejść miedzy obiektami
   8. Zmiana kształtu za pomocą form
   9. Zmiana kształtu obiektów z efektami
   10. Tworzenie nowych kształtów za pomocą narzędzi Shaper i Generator kształtów
   11. Praca z aktywnymi narożnikami
   12. Udoskonalone obiegi pracy transformacji kształtu z obsługą dotykową
   13. Edytowanie maski przycinającej
   14. Aktywne kształty
   15. Tworzenie kształtów za pomocą narzędzia Generator kształtów
   16. Edycja globalna
  7. Tekst
   1. Dodawanie tekstu i praca z obiektami tekstowymi
   2. Tworzenie punktowanych i numerowanych list
   3. Zarządzanie obszarem tekstu
   4. Czcionki i typografia
   5. Konwertowanie tekstu w obrazach na tekst edytowalny
   6. Dodawanie podstawowego formatowania do tekstu
   7. Dodawanie zaawansowanego formatowania do tekstu
   8. Importowanie i eksportowanie tekstu
   9. Formatowanie akapitów
   10. Znaki specjalne
   11. Tworzenie tekstu na ścieżce
   12. Korzystanie ze stylów znakowych i akapitowych
   13. Karty
   14. Znajdowanie brakujących czcionek (obieg pracy Typekit)
   15. Tekst arabski i hebrajski
   16. Czcionki | Często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
   17. Tworzenie trójwymiarowego efektu tekstowego
   18. Kreatywne projekty typograficzne
   19. Skalowanie i obracanie tekstu
   20. Odstępy pomiędzy wierszami i znakami
   21. Opcje dzielenia wyrazów i łamania wierszy
   22. Słowniki ortograficzne i językowe
   23. Formatowanie znaków azjatyckich
   24. Kompozytory języków azjatyckich
   25. Tworzenie projektów tekstowych z efektem przejścia między obiektami
   26. Tworzenie plakatu typograficznego za pomocą funkcji obrysowywania obrazu
  8. Tworzenie efektów specjalnych
   1. Praca z efektami
   2. Style grafiki
   3. Atrybuty wyglądu
   4. Tworzenie szkiców i mozaik
   5. Cienie, blaski i wtapianie
   6. Podsumowanie efektów
  9. Grafika WWW
   1. Sprawdzone procedury tworzenia grafiki WWW
   2. Wykresy
   3. SVG 
   4. Plasterki i mapy obrazów
 7. Importowanie, eksportowanie i zapisywanie
  1. Importowanie
   1. Umieszczanie wielu plików
   2. Zarządzaj plikami połączonymi i osadzonymi
   3. Informacje o łączach
   4. Cofanie osadzenia obrazów
   5. Importowanie kompozycji z programu Photoshop
   6. Importowanie obrazów bitmapowych
   7. Importowanie plików Adobe PDF
   8. Importowanie plików EPS, DCS i AutoCAD
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
   1. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
  3. Zapisywanie
   1. Zapisywanie kompozycji
  4. Eksportowanie
   1. Używanie kompozycji z programu Illustrator w programie Photoshop
   2. Eksportowanie kompozycji
   3. Gromadzenie zasobów i eksportowanie zbiorcze
   4. Pliki pakietów
   5. Tworzenie plików Adobe PDF
   6. Wyodrębnianie kodu CSS | Illustrator CC
   7. Opcje Adobe PDF
   8. Panel Informacje o dokumencie
 8. Drukowanie
  1. Przygotowanie do drukowania
   1. Przygotowywanie dokumentów do druku
   2. Zmiana rozmiaru i orientacji strony
   3. Definiowanie linii cięcia w celu przycinania lub wyrównywania
   4. Rozpoczynanie pracy z powiększonym obszarem dokumentu
  2. Drukowanie
   1. Nadruk
   2. Drukowanie z włączoną funkcją zarządzania kolorami
   3. Drukowanie w trybie PostScript
   4. Ustawienia predefiniowane drukowania
   5. Znaczniki drukarskie i spady
   6. Drukowanie i zapisywanie przezroczystej kompozycji
   7. Zalewkowanie
   8. Drukowanie rozbarwień
   9. Drukowanie gradientów, siatek i przejść kolorów
   10. Nadruk bieli
 9. Automatyzacja zadań
  1. Scalanie danych za pomocą panelu Zmienne
  2. Automatyzacja za pomocą skryptów
  3. Automatyzacja za pomocą operacji
 10. Rozwiązywanie problemów 
  1. Problemy związane z awarią
  2. Odzyskiwanie plików po awarii
  3. Problemy z plikami
  4. Obsługiwane formaty plików
  5. Problemy ze sterownikiem karty graficznej
  6. Problemy z urządzeniem Wacom
  7. Problemy z plikami DLL
  8. Problemy z pamięcią
  9. Problemy z plikiem preferencji
  10. Problemy z czcionkami
  11. Problemy z drukarką
  12. Udostępnianie raportu o awarii firmie Adobe
  13. Poprawianie wydajności programu Illustrator

Informacje o zestawach znaków i glifach

Kroje czcionek obejmują dużo więcej znaków niż te, które są widoczne na klawiaturze. Choć znaki te są różne dla różnych czcionek, obejmują między innymi: ligatury, ułamki, znaki kaligraficzne, ornamenty, liczebniki porządkowe, znaki tytułowe, warianty stylistyczne, indeksy górne i dolne, cyfry nautyczne. Glif to specyficzna forma znaku. Na przykład, w niektórych czcionkach wielka litera A jest dostępna w kilku formach, np. jako znaku kaligraficzny albo kapitalik.

Istnieją trzy sposoby stosowania alternatywnych glifów:

 • Kontekstowe menu zaznaczenia pozwala wyświetlać i wstawiać glify dostępne dla wybranego znaku.
 • Panel Glify umożliwia wyświetlanie i umieszczanie glifów z dowolnego kroju czcionki.
 • Panel OpenType umożliwia określanie zasad stosowania glifów. Na przykład, można zrezygnować ze stosowania ligatur, znaków tytułów i ułamków w podanym bloku tekstowym. Stosowanie panelu OpenType jest łatwiejsze od umieszczania pojedynczych glifów i zapewnia wysokiej jakości wyniki. Warto jednak pamiętać, że panel działa tylko z czcionkami OpenType.

Zastępowanie znaku za pomocą glifów w obszarze roboczym

Wprowadzono w programie Illustrator CC 2017

Podczas pracy z obiektem typu Tekst możesz zaznaczyć znak, aby w szybki sposób wyświetlić alternatywne glify w menu kontekstowym tuż obok niego. Wystarczy kliknąć alternatywny glif, aby zastąpić nim znak.

Kontekstowe glify alternatywne

Uwaga:

Program Illustrator wyświetla w obszarze roboczym maksymalnie pięć glifów alternatywnych wybranego znaku. Jeżeli dostępnych jest więcej niż pięć alternatywnych glifów, program Illustrator wyświetli po ich prawej stronie ikonę . Kliknij ikonę , aby otworzyć panel Glify i wyświetlić pozostałe glify alternatywne.

Omówienie panelu Glify

Panel Glify (Okno > Tekst > Glify) może być używany do wyświetlania glifów w czcionce i umieszczania specjalnych glifów w dokumencie.

Domyślnie, panel Glify wyświetla wszystkie glify dla czcionki bieżącej. Aby zmienić czcionkę, zaznacz inną rodziną czcionek i styl w dolnej części panelu. Jeśli w dokumencie są zaznaczone jakieś znaki, to można wyświetlić znaki alternatywne wybierając polecenie Warianty dla bieżącego zaznaczenia, z menu Pokaż, w górnej części panelu.

Glify, panel
Glify, panel

A. Show menu B. Font family C. Font style D. Zoom buttons 

Po zaznaczeniu czcionki OpenType na panelu Glify, możesz zastrzec wyświetlanie w palecie określonych rodzajów glifów, wybierając odpowiednią kategorię w menu Pokaż. Lub wyświetlać menu z glifami alternatywnymi, poprzez kliknięcie na trójkącie w prawym dolnym rogu pola glifu.

Menu z glifami alternatywnymi
Menu z glifami alternatywnymi

Umieszczanie lub zastępowanie znaków przy pomocy panelu Glify

 1. Aby wstawić znak, kliknij narzędziem tekstowym, aby umieścić punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma zostać umieszczony znak specjalny i dwukrotnie kliknij znak na panelu Glify.
 2. Aby zastąpić znak, z wyskakującego menu Pokaż, wybierz opcję Warianty dla bieżącego zaznaczenia i używając narzędzia tekstowego zaznacz znak w dokumencie. Dwukrotnie kliknij jeden z dostępnych glifów na panelu Glify.
  Uwaga:

  W przypadku glifów azjatyckich są dostępne dodatkowe opcje zastępowania.

Omówienie panelu OpenType

Sposób stosowania znaków alternatywnych dla czcionek typu OpenType określa się na panelu OpenType (Okno > Tekst > OpenType). Za jej pomocą można określić na przykład, że w nowym lub istniejącym tekście mają być używane ligatury.

Trzeba pamiętać o tym, że czcionki typu OpenType różnią się między sobą co do efektów typograficznych; nie dla każdej czcionki są dostępne wszystkie opcje panelu OpenType. Znaki danej czcionki można obejrzeć, korzystając z panelu Glify.

Panel OpenType
Panel OpenType

A. Standard Ligatures B. Contextual Alternates C. Discretionary Ligatures D. Swash E. Stylistic Alternates F. Titling Alternates G. Ordinals H. Fractions I. Stylistic Sets J. Panel menu K. Figure type L. Character position 

Uwaga:

W przypadku czcionek OpenType dla języków azjatyckich mogą być dostępne pewne dodatkowe funkcje.

W menu panelu OpenType w prawym górnym rogu są dostępne dodatkowe polecenia i opcje. 

Podświetlanie alternatywnych glifów w tekście

 1. Wybierz polecenie Plik > Ustawienia dokumentu.
 2. Zaznacz opcję Podświetl podstawione glify i kliknij OK. Podstawione glify zostaną podświetlone.

Korzystanie z ligatur i alternatywnych znaków kontekstowych

Ligatury to znaki typograficzne używane zamiast określonych par liter. Większość czcionek zawiera ligatury dla standardowych par liter takich, jak fi, fl, ff, ffi i ffl. Dodatkowo niektóre czcionki zawierają nieobowiązkowe ligatury dla takich par, jak ct, st i ft. Chociaż znaki ligatur wyglądają na połączone, są one w pełni edytowalne i nie powodują błędów podczas sprawdzania pisowni.

Warianty kontekstowe to znaki alternatywne, używane w niektórych tylko krojach czcionek, a zapewniające lepszy wygląd niektórych połączeń znakowych. Na przykład gdy jest używana czcionka Caflisch Script Pro, opcja warianty kontekstowe zapewnia, że para liter „bl” w słowie „bloom” jest łączona, a dzięki temu przypomina bardziej pismo odręczne.

 1. Zaznacz znaki lub obiekty, wobec których ma zostać zastosowane ustawienie. Jeśli nie jest zaznaczony żaden tekst, bieżące ustawienie będzie stosowane do nowych tekstów.
 2. Upewnij się, że zaznaczono czcionkę OpenType.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności na panelu OpenType:
  • Kliknij przycisk Ligatury standardowe, aby włączyć lub wyłączyć ligatury standardowych par znaków (np. fi, fl, ff, ffi i ffl).

  • Kliknij przycisk Ligatury specjalne, aby włączyć lub wyłączyć ligatury opcjonalne (jeśli są one dostępne w aktualnej czcionce).

  • Kliknij przycisk Kontekstowe znaki alternatywne, aby włączyć lub wyłączyć kontekstowe znaki alternatywne (jeśli są one dostępne w aktualnej czcionce).

Używanie zestawów stylistycznych

Zestaw stylistyczny to grupa wariantów glifów, które można zastosować do zaznaczonego bloku tekstu. Po zastosowaniu zestawu stylistycznego glify zdefiniowane w zestawie zastąpią domyślne glify czcionki w zaznaczonym tekście. Nazwa zestawu stylistycznego nadana przez Twórców czcionki jest wyświetlana w różnych miejscach w programie Illustrator. W przypadku niektórych czcionek program Illustrator wyświetla nazwy zestawów stylistycznych jako Zestaw 1, 2 itd. Możesz zastosować wiele zestawów stylistycznych do danego fragmentu tekstu.

 1. Wybierz pole tekstowe lub fragment tekstu, do którego chcesz zastosować zestaw stylistyczny.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz kartę Okno > Tekst > OpenType, aby otworzyć panel OpenType. Teraz wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Kliknij ikonę Zestaw stylistyczny () w dolnej części panelu i wybierz pożądany zestaw.
   • Wybierz opcję Zestawy stylistyczne z menu panelu i wybierz pożądany zestaw.
  Stosowanie zestawów stylistycznych za pomocą panelu OpenType

  A. Click the icon at the bottom of the panel B. Choose the desired stylistic set from the panel menu 

  • Wybierz polecenie Tekst > Glify, aby otworzyć panel Glify. Z listy rozwijanej Pokaż na panelu Glify wybierz zestaw stylistyczny.
  Zastosowanie zestawów stylistycznych za pomocą panelu Glify

Uwaga:

Zestaw stylistyczny zastosowany do fragmentu tekstu można usunąć, usuwając zaznaczenie zestawu na panelu OpenType lub panelu Glify.

Dodawanie zestawów stylistycznych do stylów znakowych lub akapitowych

 1. Wybierz opcję Okno > Tekst > Style znakowe / Style akapitowe, aby otworzyć panel Style znakowe lub panel Style akapitowe.

 2. Wybierz opcję Nowy styl znakowy / Nowy styl akapitowy z menu panelu.

 3. Wybierz kartę Funkcje OpenType po lewej stronie okna dialogowego Nowy styl znakowy/akapitowy.

 4. Kliknij ikonę  i wybierz żądane zestawy stylistyczne z listy.

  Dodaj zestawy stylistyczne do stylu znakowego

 5. Kliknij przycisk OK.

Używanie znaków kaligraficznych, znaków tytułowych lub znaków stylizowanych

Wiele czcionek typu OpenType zawiera znaki stylizowane, które pozwalają przyozdobić tekst. Znaki kaligraficzne mają charakterystyczne “zawijasy”. Znaki tytułowe (na ogół wersaliki) są przeznaczone do dużych napisów, np. tytułów. Stylizowane znaki spełniają wyłącznie funkcje estetyczne.

 1. Zaznacz znaki lub obiekty, wobec których ma zostać zastosowane ustawienie. Jeśli nie jest zaznaczony żaden tekst, bieżące ustawienie będzie stosowane do nowych tekstów.
 2. Upewnij się, że zaznaczono czcionkę OpenType.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności na panelu OpenType:
  • Kliknij przycisk Znaki kaligraficzne, aby włączyć lub wyłączyć znaki kaligraficzne (jeśli są one dostępne w aktualnej czcionce).

  • Kliknij przycisk Alternatywne stylizowane, aby włączyć lub wyłączyć znaki stylizowane (jeśli są one dostępne w aktualnej czcionce).

  • Kliknij przycisk Alternatywne tytułowe, aby włączyć lub wyłączyć znaki tytułowe (jeśli są one dostępne w aktualnej czcionce).

Wstawianie symboli, dywizów, kresek i cudzysłowów

Wprowadzono w programie Adobe Illustrator CC 2017

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie chcesz wstawić znak za pomocą narzędzia Tekst.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Tekst > Wstaw znak specjalny.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Wstaw znak specjalny.
 3. Wybierz jedną z następujących opcji: symbole, dywizy i kreski lub cudzysłowy. 

 4. Wybierz odpowiedni znak z wielu różnych opcji programu Illustrator.

Wstawianie znaków odstępu

Wprowadzono w programie Adobe Illustrator CC 2017

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie chcesz wstawić znak odstępu za pomocą narzędzia Tekst.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Tekst > Wstaw odstęp.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Wstaw znak odstępu.
 3. Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

  Spacja firetowa

  Odstęp jest równy wielkości pisma. Przykładowo w piśmie 12-punktowym spacja firetowa ma szerokość 12 punktów.

  Spacja półfiretowa

  Odstęp wynosi połowę szerokości spacji firetowej. Przykładowo w piśmie 12-punktowym spacja półfiretowa ma szerokość 6 punktów.

  Spacja włoskowa

  Odstęp wynosi jedną dwudziestą czwartą szerokości spacji firetowej. Przykładowo w piśmie 12-punktowym spacja włoskowa ma szerokość 0,5 punktu.

  Chuda spacja

  Odstęp wynosi jedną ósmą szerokości spacji firetowej. Przykładowo w piśmie 12-punktowym spacja chuda ma szerokość 1,5 punktu.

Uwaga:

Symbole reprezentujące znaki białego odstępu można wyświetlić, wybierając polecenie Tekst > Pokaż ukryte znaki.

Wstawianie znaku łamania

Wprowadzono w programie Adobe Illustrator CC 2017

Możesz wstawić znak łamania, aby zacząć od nowego wiersza bez rozpoczynania nowego akapitu.

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie chcesz wstawić znak łamania za pomocą narzędzia Tekst.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak łamania > Wymuszone łamanie wiersza.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wstaw znak łamania > Wymuszone łamanie wiersza.

Aby usunąć znak łamania, wybierz polecenie Tekst > Pokaż ukryte znaki, aby wyświetlić znaki niedrukowalne. Możesz następnie zaznaczyć i usunąć znak łamania.

Wyświetlanie lub ukrywanie znaków niedrukowalnych

Znaki niedrukowalne to na przykład znaki końca wiersza (miękkie i twarde), tabulatory, spacje, spacje specjalne (nie przenoszone), znaki dwubajtowe i dywizy.

Aby wyświetlić te znaki na przykład w trakcie formatowania lub edycji tekstu, wybierz polecenie Tekst > Pokaż znaki ukryte. Znak wyboru wskazuje, że znaki niedrukowalne są widoczne.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?