Informacje o zestawach znaków i glifach

Kroje czcionek obejmują dużo więcej znaków niż te, które są widoczne na klawiaturze. Choć znaki te są różne dla różnych czcionek, obejmują między innymi: ligatury, ułamki, znaki kaligraficzne, ornamenty, liczebniki porządkowe, znaki tytułowe, warianty stylistyczne, indeksy górne i dolne, cyfry nautyczne. Glif to specyficzna forma znaku. Na przykład, w niektórych czcionkach wielka litera A jest dostępna w kilku formach, np. jako znaku kaligraficzny albo kapitalik.

Istnieją trzy sposoby stosowania alternatywnych glifów:

 • Kontekstowe menu zaznaczenia pozwala wyświetlać i wstawiać glify dostępne dla wybranego znaku.
 • Panel Glify umożliwia wyświetlanie i umieszczanie glifów z dowolnego kroju czcionki.
 • Panel OpenType umożliwia określanie zasad stosowania glifów. Na przykład, można zrezygnować ze stosowania ligatur, znaków tytułów i ułamków w podanym bloku tekstowym. Stosowanie panelu OpenType jest łatwiejsze od umieszczania pojedynczych glifów i zapewnia wysokiej jakości wyniki. Warto jednak pamiętać, że panel działa tylko z czcionkami OpenType.

Zastępowanie znaku za pomocą glifów w obszarze roboczym

Wprowadzono w programie Illustrator CC 2017

Podczas pracy z obiektem typu Tekst możesz zaznaczyć znak, aby w szybki sposób wyświetlić alternatywne glify w menu kontekstowym tuż obok niego. Wystarczy kliknąć alternatywny glif, aby zastąpić nim znak.

special-character_1
Kontekstowe alternatywne glify

Uwaga:

Program Illustrator wyświetla w obszarze roboczym maksymalnie pięć alternatywnych glifów dla wybranego znaku. Jeżeli dostępnych jest więcej niż pięć alternatywnych glifów, program Illustrator po prawej stronie dostępnych znaków wyświetli ikonę . Kliknij ikonę , aby otworzyć panel Glify i wyświetlić większą liczbę znaków alternatywnych.

Omówienie panelu Glify

Panel Glify (Okno > Tekst > Glify) może być używany do wyświetlania glifów w czcionce i umieszczania specjalnych glifów w dokumencie.

Domyślnie, panel Glify wyświetla wszystkie glify dla czcionki bieżącej. Aby zmienić czcionkę, zaznacz inną rodziną czcionek i styl w dolnej części panelu. Jeśli w dokumencie są zaznaczone jakieś znaki, to można wyświetlić znaki alternatywne wybierając polecenie Warianty dla bieżącego zaznaczenia, z menu Pokaż, w górnej części panelu.

Glify, panel
Glify, panel

A. Menu Pokaż B. Rodzina czcionek C. Styl czcionki D. Przyciski powiększania 

Po zaznaczeniu czcionki OpenType w panelu Glify, możesz zastrzec wyświetlanie w palecie określonych rodzajów glifów, wybierając odpowiednią kategorię w menu Pokaż. Lub wyświetlać menu z glifami alternatywnymi, poprzez kliknięcie na trójkącie w prawym dolnym rogu pola glifu.

Menu z glifami alternatywnymi
Menu z glifami alternatywnymi

Umieszczanie lub zastępowanie znaków przy pomocy panelu Glify

 1. Aby wstawić znak, kliknij narzędziem tekstowym, aby umieścić punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma zostać umieszczony znak specjalny i dwukrotnie kliknij znak w panelu Glify.
 2. Aby zastąpić znak, z wyskakującego menu Pokaż, wybierz opcję Warianty dla bieżącego zaznaczenia i używając narzędzia tekstowego zaznacz znak w dokumencie. Dwukrotnie kliknij jeden z dostępnych glifów w panelu Glify.

  Uwaga:

  W przypadku glifów azjatyckich są dostępne dodatkowe opcje zastępowania.

Omówienie panelu OpenType

Sposób stosowania znaków alternatywnych dla czcionek typu OpenType określa się w panelu OpenType (Okno > Tekst > OpenType). Za jej pomocą można określić na przykład, że w nowym lub istniejącym tekście mają być używane ligatury.

Trzeba pamiętać o tym, że czcionki typu OpenType różnią się między sobą co do efektów typograficznych; nie dla każdej czcionki są dostępne wszystkie opcje panelu OpenType. Znaki danej czcionki można obejrzeć, korzystając z panelu Glify.

Panel OpenType
Panel OpenType

A. Ligatury zwykłe B. Warianty kontekstowe C. Ligatury ozdobne D. Znak kaligraficzny E. Warianty stylistyczne F. Warianty nagłówkowe G. Liczebniki porządkowe H. Ułamki I. Zestawy stylistyczne J. Menu panelu K. Typ znaku L. Położenie znaku 

Uwaga:

W przypadku czcionek OpenType dla języków azjatyckich mogą być dostępne pewne dodatkowe funkcje.

W menu panelu OpenType w prawym górnym rogu są dostępne dodatkowe polecenia i opcje. 

Podświetlanie alternatywnych glifów w tekście

 1. Wybierz polecenie Plik > Ustawienia dokumentu.
 2. Zaznacz opcję Podświetl podstawione glify i kliknij OK. Podstawione glify zostaną podświetlone.

Korzystanie z ligatur i alternatywnych znaków kontekstowych

Ligatury to znaki typograficzne używane zamiast określonych par liter. Większość czcionek zawiera ligatury dla standardowych par liter takich, jak fi, fl, ff, ffi i ffl. Dodatkowo niektóre czcionki zawierają nieobowiązkowe ligatury dla takich par, jak ct, st i ft. Chociaż znaki ligatur wyglądają na połączone, są one w pełni edytowalne i nie powodują błędów podczas sprawdzania pisowni.

Warianty kontekstowe to znaki alternatywne, używane w niektórych tylko krojach czcionek, a zapewniające lepszy wygląd niektórych połączeń znakowych. Na przykład gdy jest używana czcionka Caflisch Script Pro, opcja warianty kontekstowe zapewnia, że para liter „bl” w słowie „bloom” jest łączona, a dzięki temu przypomina bardziej pismo odręczne.

 1. Zaznacz znaki lub obiekty, wobec których ma zostać zastosowane ustawienie. Jeśli nie jest zaznaczony żaden tekst, bieżące ustawienie będzie stosowana do nowych tekstów.
 2. Upewnij się, że zaznaczono czcionkę OpenType.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu OpenType:
  • Kliknij przycisk Ligatury standardowe, aby włączyć lub wyłączyć ligatury standardowych par znaków (np. fi, fl, ff, ffi i ffl).

  • Kliknij przycisk Ligatury specjalne, aby włączyć lub wyłączyć ligatury opcjonalne (jeśli są one dostępne w aktualnej czcionce).

  • Kliknij przycisk Kontekstowe znaki alternatywne, aby włączyć lub wyłączyć kontekstowe znaki alternatywne (jeśli są one dostępne w aktualnej czcionce).

Używanie zestawów stylistycznych

Zestaw stylistyczny to grupa wariantów glifów, które można zastosować do zaznaczonego bloku tekstu. Po zastosowaniu zestawu stylistycznego glify zdefiniowane w zestawie zastąpią domyślne glify czcionki w zaznaczonym tekście. Nazwa zestawu stylistycznego nadana przez Twórców czcionki jest wyświetlana w różnych miejscach w programie Illustrator. W przypadku niektórych czcionek program Illustrator wyświetla nazwy zestawów stylistycznych jako Zestaw 1, 2 itd. Możesz zastosować wiele zestawów stylistycznych do danego fragmentu tekstu.

stylistic-set_open-type-bar
 1. Wybierz pole tekstowe lub fragment tekstu, do którego chcesz zastosować zestaw stylistyczny.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz kartę Okno > Tekst > OpenType, aby otworzyć panel OpenType. Teraz wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Kliknij ikonę Zestaw stylistyczny () w dolnej części panelu i wybierz żądany zestaw.
   • Wybierz opcję Zestaw stylistyczny z menu panelu i wybierz żądany zestaw.
  OpenType-panel--stylistic-sets
  Stosowanie zestawów stylistycznych za pomocą panelu OpenType

  A. Kliknij ikonę w dolnej części panelu B. Wybierz żądany zestaw stylistyczny z menu panelu 
  • Wybierz polecenie Tekst > Glify, aby otworzyć panel Glify. Z listy rozwijanej Pokaż w panelu Glify wybierz zestaw stylistyczny.
  Glyphs-panel_stylistic-sets
  Zastosowanie zestawów stylistycznych za pomocą panelu Glify

Uwaga:

Zestaw stylistyczny zastosowany do fragmentu tekstu można usunąć, usuwając zaznaczenie zestawu w panelu OpenType lub panelu Glify.

Dodawanie zestawów stylistycznych do stylów znakowych lub akapitowych

 1. Wybierz opcję Okno > Tekst > Style znakowe/Style akapitowe, aby otworzyć panel Style znakowe lub panel Style akapitowe.

 2. Wybierz opcję Nowy styl znakowy/Nowy styl akapitowy z menu panelu.

 3. Wybierz kartę Funkcje OpenType po lewej stronie okna dialogowego Nowy styl znakowy/akapitowy.

 4. Kliknij  i wybierz żądane zestawy stylistyczne z listy.

  Character-panel--stylistic-sets
  Dodaj zestawy stylistyczne do stylu znakowego
 5. Kliknij przycisk OK.

Używanie znaków kaligraficznych, znaków tytułowych lub znaków stylizowanych

Wiele czcionek typu OpenType zawiera znaki stylizowane, które pozwalają przyozdobić tekst. Znaki kaligraficzne mają charakterystyczne “zawijasy”. Znaki tytułowe (na ogół wersaliki) są przeznaczone do dużych napisów, np. tytułów. Stylizowane znaki spełniają wyłącznie funkcje estetyczne.

 1. Zaznacz znaki lub obiekty, wobec których ma zostać zastosowane ustawienie. Jeśli nie jest zaznaczony żaden tekst, bieżące ustawienie będzie stosowana do nowych tekstów.
 2. Upewnij się, że zaznaczono czcionkę OpenType.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu OpenType:
  • Kliknij przycisk Znaki kaligraficzne, aby włączyć lub wyłączyć znaki kaligraficzne (jeśli są one dostępne w aktualnej czcionce).

  • Kliknij przycisk Alternatywne stylizowane, aby włączyć lub wyłączyć znaki stylizowane (jeśli są one dostępne w aktualnej czcionce).

  • Kliknij przycisk Alternatywne tytułowe, aby włączyć lub wyłączyć znaki tytułowe (jeśli są one dostępne w aktualnej czcionce).

Wstawianie symboli, dywizów, kresek i cudzysłowów

Wprowadzone w programie Adobe Illustrator CC 2017

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie chcesz wstawić znak za pomocą narzędzia Tekst.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Tekst > Wstaw znak specjalny.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Wstaw znak specjalny.
 3. Wybierz jedną z następujących opcji: symbole, dywizy i kreski lub cudzysłowy. 

 4. Wybierz odpowiedni znak z wielu różnych opcji programu Illustrator.

Wstawianie znaków odstępu

Wprowadzone w programie Adobe Illustrator CC 2017

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie chcesz wstawić znak odstępu za pomocą narzędzia Tekst.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Tekst > Wstaw odstęp.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Wstaw znak odstępu.
 3. Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

  Spacja firetowa

  Odstęp jest równy wielkości pisma. Przykładowo w piśmie 12-punktowym spacja firetowa ma szerokość 12 punktów.

  Spacja półfiretowa

  Odstęp wynosi połowę szerokości spacji firetowej. Przykładowo w piśmie 12-punktowym spacja półfiretowa ma szerokość 6 punktów.

  Spacja włoskowa

  Odstęp wynosi jedną dwudziestą czwartą szerokości spacji firetowej. Przykładowo w piśmie 12-punktowym spacja włoskowa ma szerokość 0,5 punktu.

  Chuda spacja

  Odstęp wynosi jedną ósmą szerokości spacji firetowej. Przykładowo w piśmie 12-punktowym spacja chuda ma szerokość 1,5 punktu.

Uwaga:

Symbole reprezentujące znaki białego odstępu można wyświetlić, wybierając polecenie Tekst > Pokaż ukryte znaki.

Wstawianie znaku łamania

Wprowadzone w programie Adobe Illustrator CC 2017

Możesz wstawić znak łamania, aby zacząć od nowego wiersza bez rozpoczynania nowego akapitu.

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie chcesz wstawić znak łamania za pomocą narzędzia Tekst.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak łamania > Wymuszone łamanie wiersza.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wstaw znak łamania > Wymuszone łamanie wiersza.

Aby usunąć znak łamania, wybierz polecenie Tekst > Pokaż ukryte znaki, aby wyświetlić znaki niedrukowalne. Możesz następnie zaznaczyć i usunąć znak łamania.

Wyświetlanie lub ukrywanie znaków niedrukowalnych

Znaki niedrukowalne to na przykład znaki końca wiersza (miękkie i twarde), tabulatory, spacje, spacje specjalne (nie przenoszone), znaki dwubajtowe i dywizy.

Aby wyświetlić te znaki na przykład w trakcie formatowania lub edycji tekstu, wybierz polecenie Tekst > Pokaż znaki ukryte. Znak wyboru wskazuje, że znaki niedrukowalne są widoczne.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online