Wykonanie skryptu polega na wykonaniu przez komputer pewnej sekwencji operacji. Te operacje mogą dotyczyć wyłącznie programu Illustrator lub też innych aplikacji, na przykład programów do obróbki tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i programów do zarządzania bazami danych.

Illustrator obsługuje różne środowiska skryptów (np. Microsoft Visual Basic, AppleScript, JavaScript czy ExtendScript). Możesz używać standardowych skryptów dołączonych do programu Illustrator lub tworzyć własne, które zostaną dodane do podmenu Skrypty.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia skryptów w programie Illustrator, zobacz najnowszą dokumentację, która jest dostępna pod adresem www.adobe.com/devnet/illustrator/scripting.html. Przykładowe skrypty są zainstalowane w folderze Adobe Illustrator <numer wersji>/Scripting.

Uruchamianie skryptu

  1. Wybierz Plik > Skrypty i wybierz skrypt. Można też wybrać kolejno Plik > Skrypty > Inny skrypt i wybrać skrypt.

Uwaga:

Jeśli skrypt jest edytowany w czasie, gdy program Illustrator jest otwarty, wprowadzone zmiany odniosą skutek dopiero po ich zapisaniu.

Instalacja skryptu

  1. Skopiuj skrypt na dysk twardy komputera.

    Po umieszczeniu skryptu w folderze Skrypty programu Adobe Illustrator będzie on widoczny w podmenu Plik > Skrypty.

    Po umieszczeniu skryptu w innym miejscu na dysku twardym można uruchomić go w programie Illustrator, wybierając kolejno Plik > Skrypty > Inny skrypt.

    Uwaga:

    Jeśli umieścisz skrypt w folderze Skrypty programu Adobe Illustrator w czasie działania programu Illustrator, skrypt zostanie umieszczony w podmenu Skrypty po ponownym uruchomieniu programu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online