Przekształcanie obiektów

 1. Podręcznik użytkownika programu Illustrator
 2. Poznaj program Illustrator
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator
   1. Co nowego w programie Illustrator
   2. Popularne pytania
   3. Wymagania systemowe programu Illustrator
   4. Program Illustrator na urządzenia z układem Apple silicon
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Tworzenie dokumentów
   3. Narzędzia. Domyślne skróty klawiaturowe | Illustrator
   4. Dostosowywanie skrótów klawiaturowych
   5. Obszary robocze
   6. Dostosowywanie przestrzeni roboczej
   7. Panel Właściwości
   8. Ustawianie preferencji
   9. Dotykowa przestrzeń robocza
   10. Obsługa pokrętła Microsoft Surface Dial w programie Illustrator
   11. Odzyskiwanie, cofanie i automatyzacja
   12. Obracanie widoku
   13. Miarki, siatki i linie pomocnicze
   14. Ułatwienia dostępu w programie Illustrator
   15. Tryb bezpieczny
   16. Wyświetlanie kompozycji
   17. Używanie paska Touch Bar w programie Illustrator
   18. Pliki i szablony
   19. Synchronizowanie ustawień z usługą Adobe Creative Cloud
  3. Narzędzia w programie Illustrator
   1. Zaznaczanie
    1. Opis ogólny
    2. Zaznaczanie
    3. Zaznaczanie bezpośrednie
    4. Lasso
   2. Nawigacja
    1. Opis ogólny
    2. Powiększanie
    3. Obracanie widoku
   3. Malowanie
    1. Opis ogólny
    2. Gradient
    3. Generator kształtów
   4. Tekst
    1. Opis ogólny
    2. Tekst
    3. Tekst na ścieżce
 3. Illustrator na iPadzie
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator na iPadzie
   1. Omówienie programu Illustrator na iPadzie
   2. Illustrator na iPadzie — często zadawane pytania
   3. Wymagania systemowe | Illustrator na iPadzie
   4. Możliwości i ograniczenia programu Illustrator na iPadzie
  2. Przestrzeń robocza
   1. Przestrzeń robocza programu Illustrator na iPadzie
   2. Gesty i skróty dotykowe
   3. Skróty klawiszowe w programie Illustrator na iPadzie
   4. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  3. Dokumenty
   1. Praca z dokumentami w programie Illustrator na iPadzie
   2. Importowanie dokumentów z programów Photoshop i Fresco
  4. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Tworzenie obiektów powtarzalnych
   2. Tworzenie przejść miedzy obiektami
  5. Rysowanie
   1. Rysowanie i edytowanie ścieżek
   2. Rysowanie i edytowanie kształtów
  6. Tekst
   1. Praca z tekstem i czcionkami
   2. Tworzenie napisów na ścieżce
   3. Dodawanie własnych czcionek
  7. Praca z obrazami
   1. Praca z obrazami
  8. Kolory
   1. Stosowanie kolorów i gradientów
 4. Pliki w chmurze
  1. Podstawy
   1. Korzystanie z plików w chmurze w programie Illustrator
   2. Udostępnianie plików w chmurze w programie Illustrator i współpraca nad nimi
   3. Rozszerzanie przestrzeni dyskowej w chmurze na potrzeby programu Adobe Illustrator
   4. Pliki w chmurze w programie Illustrator | Częste pytania
  2. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z tworzeniem lub zapisywaniem plików w chmurze programu Illustrator
   2. Rozwiązywanie problemów z plikami w chmurze programu Illustrator
 5. Dodawanie i edytowanie treści
  1. Rysowanie
   1. Podstawy rysowania
   2. Edycja ścieżek
   3. Rysowanie idealnych kompozycji
   4. Rysowanie za pomocą narzędzi Pióro, Krzywizna lub Ołówek
   5. Rysowanie prostych linii i kształtów
   6. Obrys obrazu
   7. Upraszczanie ścieżki
   8. Definiowanie siatki perspektywy
   9. Narzędzia obsługi symboli i zestawy symboli
   10. Dopasowywanie segmentów ścieżek
   11. Jak w 5 prostych krokach narysować kwiat
   12. Rysowanie perspektywiczne
   13. Symbole
   14. Rysowanie ścieżek wyrównanych do pikseli do zastosowań internetowych
  2. Efekty 3D z użyciem materiałów Adobe Substance
   1. Informacje o efektach 3D w programie Illustrator
   2. Tworzenie grafiki 3D
   3. Tworzenie obiektów 3D
   4. Tworzenie tekstu 3D
  3. Kolor
   1. Informacje o kolorze
   2. Wybieranie kolorów
   3. Używanie i tworzenie próbek
   4. Dopasowywanie kolorów
   5. Korzystanie z panelu Motywy Adobe Color
   6. Grupy kolorów (harmonie)
   7. Panel Motywy Color
   8. Zmiana kolorów kompozycji
  4. Malowanie
   1. Informacje o malowaniu
   2. Malowanie z wypełnieniami i obrysami
   3. Grupy aktywnego malowania
   4. Gradienty
   5. Pędzle
   6. Przezroczystość i tryby mieszania
   7. Stosowanie obrysów do obiektu
   8. Tworzenie i edycja wzorków
   9. Siatki
   10. Wzorki
  5. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Zaznaczanie obiektów
   2. Warstwy
   3. Grupowanie i rozwijanie obiektów
   4. Przesuwanie, wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   5. Układanie obiektów w stos    
   6. Blokowanie, ukrywanie i usuwanie obiektów
   7. Powielanie obiektów
   8. Obracanie i odbijanie obiektów
  6. Przekształcanie obiektów
   1. Kadrowanie obrazów
   2. Przekształcanie obiektów
   3. Łączenie obiektów
   4. Wycinanie, dzielenie i przycinanie obiektów
   5. Wypaczenie marionetkowe
   6. Skalowanie, ścinanie i zniekształcanie obiektów
   7. Tworzenie przejść miedzy obiektami
   8. Zmiana kształtu za pomocą form
   9. Zmiana kształtu obiektów z efektami
   10. Tworzenie nowych kształtów za pomocą narzędzi Shaper i Generator kształtów
   11. Praca z aktywnymi narożnikami
   12. Udoskonalone obiegi pracy transformacji kształtu z obsługą dotykową
   13. Edytowanie maski przycinającej
   14. Aktywne kształty
   15. Tworzenie kształtów za pomocą narzędzia Generator kształtów
   16. Edycja globalna
  7. Tekst
   1. Tworzenie tekstu
   2. Czcionki i typografia
   3. Formatowanie tekstu
   4. Importowanie i eksportowanie tekstu
   5. Formatowanie akapitów
   6. Znaki specjalne
   7. Tworzenie tekstu na ścieżce
   8. Korzystanie ze stylów znakowych i akapitowych
   9. Karty
   10. Tekst i pismo
   11. Znajdowanie brakujących czcionek (obieg pracy Typekit)
   12. Uaktualnianie tekstu z programu Illustrator 10
   13. Tekst arabski i hebrajski
   14. Czcionki | Często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
   15. Tworzenie trójwymiarowego efektu tekstowego
   16. Kreatywne projekty typograficzne
   17. Skalowanie i obracanie tekstu
   18. Odstępy pomiędzy wierszami i znakami
   19. Opcje dzielenia wyrazów i łamania wierszy
   20. Udoskonalenia dotyczące tekstu
   21. Słowniki ortograficzne i językowe
   22. Formatowanie znaków azjatyckich
   23. Kompozytory języków azjatyckich
   24. Tworzenie projektów tekstowych z efektem przejścia między obiektami
   25. Tworzenie plakatu typograficznego za pomocą funkcji obrysowywania obrazu
  8. Tworzenie efektów specjalnych
   1. Praca z efektami
   2. Style grafiki
   3. Tworzenie cienia
   4. Atrybuty wyglądu
   5. Tworzenie szkiców i mozaik
   6. Cienie, blaski i wtapianie
   7. Podsumowanie efektów
  9. Grafika WWW
   1. Sprawdzone procedury tworzenia grafiki WWW
   2. Wykresy
   3. SVG 
   4. Tworzenie animacji
   5. Plasterki i mapy obrazów
 6. Importowanie, eksportowanie i zapisywanie
  1. Importowanie
   1. Importowanie plików kompozycji
   2. Importowanie obrazów bitmapowych
   3. Importowanie kompozycji z programu Photoshop
   4. Umieszczanie wielu plików | Illustrator CC
   5. Cofanie osadzenia plików
   6. Importowanie plików Adobe PDF
   7. Importowanie plików EPS, DCS i AutoCAD
   8. Informacje o łączach
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
   1. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
  3. Zapisywanie
   1. Zapisywanie kompozycji
  4. Eksportowanie
   1. Eksportowanie kompozycji
   2. Gromadzenie zasobów i eksportowanie zbiorcze
   3. Pliki pakietów
   4. Tworzenie plików Adobe PDF
   5. Wyodrębnianie kodu CSS | Illustrator CC
   6. Opcje Adobe PDF
   7. Informacje o pliku i metadane
 7. Drukowanie
  1. Przygotowanie do drukowania
   1. Przygotowywanie dokumentów do druku
   2. Zmiana rozmiaru i orientacji strony
   3. Definiowanie linii cięcia w celu przycinania lub wyrównywania
   4. Rozpoczynanie pracy z powiększonym obszarem dokumentu
  2. Drukowanie
   1. Nadruk
   2. Drukowanie z włączoną funkcją zarządzania kolorami
   3. Drukowanie w trybie PostScript
   4. Ustawienia predefiniowane drukowania
   5. Znaczniki drukarskie i spady
   6. Drukowanie i zapisywanie przezroczystej kompozycji
   7. Zalewkowanie
   8. Drukowanie rozbarwień
   9. Drukowanie gradientów, siatek i przejść kolorów
   10. Nadruk bieli
 8. Automatyzacja zadań
  1. Scalanie danych za pomocą panelu Zmienne
  2. Automatyzacja za pomocą skryptów
  3. Automatyzacja za pomocą operacji
 9. Rozwiązywanie problemów 
  1. Problemy z awarią przy uruchamianiu programu
  2. Odzyskiwanie plików po awarii
  3. Problemy z plikami
  4. Problemy ze sterownikiem karty graficznej
  5. Problemy z urządzeniem Wacom
  6. Problemy z plikami DLL
  7. Problemy z pamięcią
  8. Problemy z plikiem preferencji
  9. Problemy z czcionkami
  10. Problemy z drukarką
  11. Udostępnianie raportu o awarii firmie Adobe

Przekształcanie

Przekształcanie oznacza przesuwanie, obracanie, odbijanie, skalowanie i ścinanie obiektów. Obiekty można przekształcać za pomocą panelu Przekształcanie, poleceń Obiekt >Przekształć oraz specjalnych narzędzi. Wiele z wymienionych rodzajów przekształceń można wykonywać poprzez przeciąganie obwiedni zaznaczenia.

Niektóre przekształcenia muszą być powtarzane kilka razy, zwłaszcza przy kopiowaniu obiektów. Polecenie Przekształć ponownie w menu Obiekt, umożliwia wielokrotne powtarzanie ostatniego przesunięcia, skalowania, obrotu, odbicia lub pochylenia aż do wykonania innego przekształcenia.

Uwaga:

W trakcie przekształcania można odczytać bieżące wymiary i położenie zaznaczonych obiektów z panelu Informacje.

Film przedstawiający skalowanie, pochylanie i obracanie można obejrzeć na stronie internetowej http://www.adobe.com/go/vid0040.

Omówienie panelu Przekształć

Panel Przekształcanie (Okno > Przekształć) wyświetla informacje o położeniu, rozmiarze i orientacji zaznaczonych obiektów. Wpisując nowe wartości, można modyfikować zarówno same obiekty, jak i ich wypełnienia wzorkami. Można także zmieniać punkt odniesienia przekształcenia oraz blokować proporcje obiektu.

Wszystkie wartości na panelu odnoszą się do obwiedni obiektów. Wyjątek stanowią wartości współrzędnych X i Y, które odnoszą się do wskazanego punktu odniesienia. Aby poszczególne obiekty wyrównać do pikseli względem siatki pikseli, zaznacz pole wyboru Siatka pikseli.

Uwagi:

 • Począwszy od wydania programu Illustrator CC 2017, funkcje wyrównywania kompozycji do siatki pikseli są bardziej precyzyjne i przewidywalne. Szczegółowe informacje: Rysowanie grafiki wyrównanej do siatki pikseli.
 • Mapka punktu odniesienia na panelu Przekształcanie określa punkt odniesienia obiektu tylko wtedy, gdy się go przekształca, zmieniając wartości na tym panelu. Inne metody przekształcania (np. użycie narzędzia Skalowanie) przyjmują za punkt odniesienia środek obiektu albo położenie kursora.

 

Panel Przekształcenia
Panel Przekształcenia

A. Wskaźnik punktu odniesienia B. Menu panelu C. Ikona Zablokuj proporcje 

Przekształcanie wzorków obiektu

W trakcie przenoszenia, odbijania (flip), skalowania lub pochylania obiektu wypełnionego wzorkiem, można przeprowadzić transformację samego obiektu, samego wzorka lub obu. Zmiana położenia lub rozmiaru wzorka wypełnienia obiektu pociąga za sobą analogiczne przekształcenia wszystkich wzorków, które zostały zastosowane do obiektu później.

 • Aby określić zasady transformacji wzorków na panelu Przekształcanie, wybierz odpowiednią opcję z menu panelu: Przekształć tylko obiekt, Przekształć tylko wzorek lub Przekształć obiekt i wzorek.
 • Aby określić zasady przekształcenia wzorków przy pomocy polecenia przekształcenie, określ opcje Obiekty i Wzorki, w odpowiednim oknie dialogowym. Na przykład, zaznacz opcję Wzorki i usuń zaznaczenie Obiekty, aby przeprowadzić przekształcenie wzorka bez zmiany obiektu.
 • Aby przeprowadzić przekształcenie wzorków bez zmiany obiektów, korzystając z narzędzia przekształcanie, wciśnij klawisz tyldy (~) podczas przeciągania kursora. Podczas przeciągania kursora wydaje się, że krawędzie obiektu również ulegają przekształceniu, ale po zwolnieniu przycisku wracają one na oryginalne pozycje, a przekształcenie dotyczy tylko wzorka.
 • Aby uchronić wzorki przez zmianami podczas korzystania z narzędzi do przekształcania, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Ogólne (Mac OS) i usuń zaznaczenie opcji Przekształcanie segmentów wzorku.
 • Aby przywrócić oryginalna postać wzorka wypełnienia obiektu, wypełnij obiekt kryjącym kolorem i ponownie zaznacz wybrany wzorek.

Przekształcanie za pomocą obwiedni

Po zaznaczeniu obiektów narzędziem Zaznaczanie pojawia się wokół nich obwiednia. Obwiednia umożliwia przesuwanie, obracanie, powielanie i skalowanie obiektów przez przeciąganie obiektu lub uchwytu obwiedni (puste kwadraty wzdłuż obwiedni).

 • Aby ukryć obwiednię wybierz polecenie Widok > Ukryj obwiednię.
 • Aby wyświetlić obwiednię, wybierz polecenie Widok > Pokaż obwiednię.
 • Aby zmienić orientację obwiedni po jej obróceniu, wybierz polecenie Obiekt > Przekształć > Wyzeruj obwiednię.
Przekształcanie za pomocą obwiedni
Zaznaczone obiekty przed operacją skalowania za pomocą obwiedni (po lewej) i te same obiekty po operacji skalowania (po prawej)

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto