Przekształcanie

Przekształcanie oznacza przesuwanie, obracanie, odbijanie, skalowanie i ścinanie obiektów. Obiekty można przekształcać za pomocą panelu Przekształcanie, poleceń Obiekt >Przekształć oraz specjalnych narzędzi. Wiele z wymienionych rodzajów przekształceń można wykonywać poprzez przeciąganie obwiedni zaznaczenia.

Niektóre przekształcenia muszą być powtarzane kilka razy, zwłaszcza przy kopiowaniu obiektów. Polecenie Przekształć ponownie w menu Obiekt, umożliwia wielokrotne powtarzanie ostatniego przesunięcia, skalowania, obrotu, odbicia lub pochylenia aż do wykonania innego przekształcenia.

Uwaga:

W trakcie przekształcania można odczytać bieżące wymiary i położenie zaznaczonych obiektów z panelu Informacje.

Film przedstawiający skalowanie, pochylanie i obracanie można obejrzeć na stronie internetowej http://www.adobe.com/go/vid0040_pl.

Omówienie panelu Przekształć

Panel Przekształcanie (Okno > Przekształć) wyświetla informacje o położeniu, rozmiarze i orientacji zaznaczonych obiektów. Wpisując nowe wartości, można modyfikować zarówno same obiekty, jak i ich wypełnienia wzorkami. Można także zmieniać punkt odniesienia przekształcenia oraz blokować proporcje obiektu.

Wszystkie wartości na panelu odnoszą się do obwiedni obiektów. Wyjątek stanowią wartości współrzędnych X i Y, które odnoszą się do wskazanego punktu odniesienia. Aby poszczególne obiekty wyrównać do pikseli względem siatki pikseli, zaznacz pole wyboru Siatka pikseli.

Uwagi:

  • Począwszy od wydania programu Illustrator CC 2017, funkcje wyrównywania kompozycji do siatki pikseli są bardziej precyzyjne i przewidywalne. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Rysowanie grafiki wyrównanej do siatki pikseli.
  • Mapka punktu odniesienia na panelu Przekształcanie określa punkt odniesienia obiektu tylko wtedy, gdy się go przekształca, zmieniając wartości na tym panelu. Inne metody przekształcania (np. użycie narzędzia Skalowanie) przyjmują za punkt odniesienia środek obiektu albo położenie kursora.

 

Panel Przekształcenia
Panel Przekształcenia

A. Wskaźnik punktu odniesienia B. Menu panelu C. Ikona Zablokuj proporcje 

Przekształcanie wzorków obiektu

W trakcie przenoszenia, odbijania (flip), skalowania lub pochylania obiektu wypełnionego wzorkiem, można przeprowadzić transformację samego obiektu, samego wzorka lub obu. Zmiana położenia lub rozmiaru wzorka wypełnienia obiektu pociąga za sobą analogiczne przekształcenia wszystkich wzorków, które zostały zastosowane do obiektu później.

  • Aby określić zasady transformacji wzorków na panelu Przekształcanie, wybierz odpowiednią opcję z menu panelu: Przekształć tylko obiekt, Przekształć tylko wzorek lub Przekształć obiekt i wzorek.
  • Aby określić zasady przekształcenia wzorków przy pomocy polecenia przekształcenie, określ opcje Obiekty i Wzorki, w odpowiednim oknie dialogowym. Na przykład, zaznacz opcję Wzorki i usuń zaznaczenie Obiekty, aby przeprowadzić przekształcenie wzorka bez zmiany obiektu.
  • Aby przeprowadzić przekształcenie wzorków bez zmiany obiektów, korzystając z narzędzia przekształcanie, wciśnij klawisz tyldy (~) podczas przeciągania kursora. Podczas przeciągania kursora wydaje się, że krawędzie obiektu również ulegają przekształceniu, ale po zwolnieniu przycisku wracają one na oryginalne pozycje, a przekształcenie dotyczy tylko wzorka.
  • Aby uchronić wzorki przez zmianami podczas korzystania z narzędzi do przekształcania, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Ogólne (Mac OS) i usuń zaznaczenie opcji Przekształcanie segmentów wzorku.
  • Aby przywrócić oryginalna postać wzorka wypełnienia obiektu, wypełnij obiekt kryjącym kolorem i ponownie zaznacz wybrany wzorek.

Przekształcanie za pomocą obwiedni

Po zaznaczeniu obiektów narzędziem Zaznaczanie pojawia się wokół nich obwiednia. Obwiednia umożliwia przesuwanie, obracanie, powielanie i skalowanie obiektów przez przeciąganie obiektu lub uchwytu obwiedni (puste kwadraty wzdłuż obwiedni).

  • Aby ukryć obwiednię wybierz polecenie Widok > Ukryj obwiednię.
  • Aby wyświetlić obwiednię, wybierz polecenie Widok > Pokaż obwiednię.
  • Aby zmienić orientację obwiedni po jej obróceniu, wybierz polecenie Obiekt > Przekształć > Wyzeruj obwiednię.
Przekształcanie za pomocą obwiedni
Zaznaczone obiekty przed operacją skalowania za pomocą obwiedni (po lewej) i te same obiekty po operacji skalowania (po prawej)

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online