Kompozytory języków azjatyckich Adobe

Dzięki kompozytorom języków azjatyckich firmy Adobe można tworzyć materiały w językach bliskowschodnich i południowoazjatyckich. Oprogramowanie pozwala pisać w językach arabskim, hebrajskim i angielskim oraz łączyć różne języki w tekście.

Dostępne kompozytory można wybrać z menu panelu Akapit (Okna > Akapit > menu panelu). Można korzystać z Kompozytora jednowierszowego języków bliskowschodnich i południowoazjatyckich lub Kompozytora wielowierszowego języków bliskowschodnich i południowoazjatyckich.

Więcej informacji na temat innych języków azjatyckich obsługiwanych przez program Illustrator znajduje się na stronie Kompozytor języków azjatyckich.

Uwaga:

Aby wyświetlić opcje wpisywania dla języków bliskowschodnich w interfejsie programu Illustrator, wybierz Preferencje > Tekst > Pokaż opcje indyjskie.

Kompozytory języków bliskowschodnich i południowoazjatyckich firmy Adobe
Kompozytory języków bliskowschodnich i południowoazjatyckich firmy Adobe

Można nawet zapisywać pliki przy użyciu nazw arabskich i hebrajskich.

Kierunek tekstu

Aby stworzyć zawartość w języku arabskim lub hebrajskim, można zmienić domyślny kierunek tekstu na tekst od prawej do lewej. W przypadku dokumentów opartych na tekście tworzonym od lewej do prawej strony można teraz bez przeszkód przełączać się między kierunkami.

Wybierz kierunek akapitu w panelu Akapit.

Wybieranie kierunku akapitu
Wybieranie kierunku akapitu

Jeśli akapit zawiera tekst w różnych językach, można określić kierunek tekstu dla każdego znaku. Podczas wstawiania dat i liczb również można podać kierunek każdego ze znaków.

W menu panelu Typografia wybierz odpowiedni kierunek znaków.

Kierunek znaków
Kierunek znaków

Typy cyfr

Podczas pracy w języku arabskim lub hebrajskim można wybrać typ cyfr, jakie mają być używane. Są dostępne cyfry arabskie, hindi i farsi.

W przypadku języka arabskiego jest automatycznie wybierana wersja hindi, a w przypadku hebrajskiego — arabska. W razie potrzeby można zmienić cyfry na arabskie.

  1. Zaznacz cyfry we wpisanym tekście.
  2. W panelu Typografia (Ctrl+T) wybierz czcionkę cyfr z listy Cyfry.
Wybieranie typu cyfr
Wybieranie typu cyfr

Obsługa czcionek starszych typów

W tej wersji oprogramowania można nadal korzystać z czcionek tradycyjnych, na przykład w formacie AXT. Zalecane jest jednak stosowanie nowszych czcionek OpenType w elementach tekstowych.

Ochrona przed brakującymi glifami jest domyślnie włączona w programie Illustrator. Gdy używana czcionka nie zawiera wprowadzonych glifów, tekst jest obsługiwany automatycznie. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz Preferencje > Tekst, a następnie odznacz opcję Włącz ochronę przed brakującymi glifami.

Czcionki domyślne

Po zainstalowaniu wersji środkowowschodniej lub północnoafrykańskiej czcionka odpowiadająca językowi instalacji jest ustawiana domyślnie. Na przykład po zainstalowaniu angielskiej wersji językowej z obsługą języka arabskiego zostanie ustawiona czcionka domyślna Adobe Arabic. Analogicznie po zainstalowaniu angielskiej wersji językowej z obsługą języka hebrajskiego zostanie ustawiona czcionka domyślna Adobe Hebrew.

Automatyczne wstawianie odstępów kashida

W języku arabskim justowanie tekstu polega na dodawaniu odstępów kashida. Odstępy kashida są dodawane do znaków pisma arabskiego w celu ich wydłużenia. Puste miejsce nie jest modyfikowane. Aby wyjustować akapit z tekstem arabskim, użyj funkcji automatycznego wstawiania odstępów kashida.

Zaznacz akapit i w panelu Akapit (Okno > Tekst > Akapit) wybierz ustawienie z listy rozwijanej Wstaw odstępy kashida. Dostępne opcje: Brak, Krótkie, Średnie, Długie i Stylistyczne. Odstępy kashida są wstawiane tylko w przypadku justowania akapitu. To ustawienie nie ma wpływu na akapity z ustawieniami wyrównania.

Aby zastosować odstępy kashida do grupy znaków, zaznacz je i wybierz opcję Kashida z menu panelu Typografia.

Automatyczne odstępy kashida
Automatyczne odstępy kashida

Ligatury

Do par znaków w języku arabskim można automatycznie stosować ligatury. W typografii ligatura to symbol zastępujący niektóre pary liter. Są dostępne w niektórych czcionkach OpenType.

Wybranie opcji Ligatury z menu panelu Typografia lub panelu Sterowanie powoduje utworzenie standardowej ligatury zdefiniowanej w czcionce.

  1. Zaznacz tekst.
  2. Wybierz Okno > OpenType, a następnie Ligatury zwykłe z menu panelu.

Niektóre czcionki OpenType zawierają fantazyjne, opcjonalne ligatury, których można użyć po wybraniu polecenia Ligatury ozdobne. Aby zastosować te ligatury, wybierz Ligatury ozdobne z menu panelu OpenType.

Włączanie automatycznych ligatur
Włączanie automatycznych ligatur

Kopiowanie i wklejanie z programu Microsoft Word

Tekst można skopiować z programu Microsoft Word i wkleić bezpośrednio do dokumentu. Wklejony tekst zostanie wyrównany, a jego kierunek zostanie automatycznie ustawiony zależnie od użytego języka — arabskiego lub hebrajskiego.

Dzielenie wyrazów

Zdania zawierające więcej niż dwa wyrazy, które mieszczą się w jednym wierszu tekstu, są automatycznie zawijane do następnego wiersza. Podczas zawijania następuje justowanie tekstu, co niekiedy skutkuje niepotrzebnymi spacjami w wierszu, które nie wyglądają estetycznie ani nie są poprawne językowo. Funkcja dzielenia wyrazów umożliwia podzielenie słowa na końcu wiersza za pomocą dywizu. Taki podział pozwala na lepsze zawinięcie zdania do kolejnego wiersza.

Tekst mieszany: funkcja wstawiania odstępów kashida ma wpływ na dzielenie wyrazów w tekście mieszanym. Gdy ta funkcja jest włączona, w odpowiednich miejscach są wstawiane odstępy kashida, a tekst inny niż arabski podlega również dzieleniu wyrazów. Gdy funkcja wstawiania odstępów kashida jest wyłączona, dzielenie wyrazów obejmuje tylko tekst inny niż arabski.

Uwaga: ta funkcja jest wyłączona po wyborze arabskiego jako języka w panelu Typografia.

Tekst hebrajski: dzielenie wyrazów jest dozwolone. Aby włączyć dzielenie wyrazów i dostosować ustawienia, wybierz Okno > Tekst > Akapit > menu panelu > Dzielenie wyrazów.

Opcje dzielenia wyrazów
Opcje dzielenia wyrazów

Wyszukiwanie i zastępowanie

Użytkownicy pracujący z językiem arabskim lub hebrajskim mają do dyspozycji pełnoprawną funkcję wyszukiwania i zastępowania tekstu. Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie i zastąpienie zwykłych ciągów tekstowych lub ciągów o konkretnych cechach. Obsługiwane cechy to m.in.: znaki diakrytyczne, znaki kashida, znaki specjalne (np. Alef), cyfry różnorodnych języków (np. znaki cyfr w skrypcie języka hindi) itd.

Aby skorzystać z funkcji wyszukiwania i zastępowania, wybierz Edycja > Wyszukiwanie i zastępowanie.

Znaki diakrytyczne

W tekście arabskim znak diakrytyczny to glif określający długość spółgłoski lub krótką samogłoskę. Znak diakrytyczny jest dodawany ponad lub pod tekstem. Aby uzyskać stylizowany tekst lub poprawić czytelność niektórych czcionek, można sterować położeniem znaków diakrytycznych w pionie lub poziomie.

  1. Zaznacz tekst ze znakami diakrytycznymi
  2. W panelu Typografia zmodyfikuj położenie znaków diakrytycznych względem tekstu. Można zmieniać wartości Dopasuj położenie znaków diakrytycznych w poziomie i Dopasuj położenie znaków diakrytycznych w pionie.
Dopasowywanie położenia znaków diakrytycznych
Dopasowywanie położenia znaków diakrytycznych

Glify

Użytkownicy pracujący z językiem arabskim lub hebrajskim mogą stosować glify z domyślnego zestawu znaków. Czynności przeglądania, wybierania lub stosowania glifu z domyślnego zestawu znaków lub innych zestawów znaków wykonuje się z panelu Glify (Tekst > Glify).

Przeglądanie, wybieranie i stosowanie glifów
Przeglądanie, wybieranie i stosowanie glifów

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online