Podręcznik użytkownika Anuluj

Tekst arabski i hebrajski

 1. Podręcznik użytkownika programu Illustrator
 2. Poznaj program Illustrator
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator
   1. Co nowego w programie Illustrator
   2. Popularne pytania
   3. Wymagania systemowe programu Illustrator
   4. Program Illustrator na urządzenia z układem Apple silicon
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Tworzenie dokumentów
   3. Pasek narzędzi
   4. Domyślne skróty klawiaturowe
   5. Dostosowywanie skrótów klawiaturowych
   6. Wprowadzenie do obszarów roboczych
   7. Zarządzanie obszarami roboczymi
   8. Dostosowywanie przestrzeni roboczej
   9. Panel Właściwości
   10. Ustawianie preferencji
   11. Dotykowa przestrzeń robocza
   12. Obsługa pokrętła Microsoft Surface Dial w programie Illustrator
   13. Odzyskiwanie, cofanie, historia i automatyzacja
   14. Obracanie widoku
   15. Miarki, siatki i linie pomocnicze
   16. Ułatwienia dostępu w programie Illustrator
   17. Tryb bezpieczny
   18. Wyświetlanie kompozycji
   19. Używanie paska Touch Bar w programie Illustrator
   20. Pliki i szablony
  3. Narzędzia w programie Illustrator
   1. Przegląd narzędzi
   2. Zaznaczanie narzędzi
    1. Zaznaczenie
    2. Zaznaczanie bezpośrednie
    3. Zaznaczanie grupowe
    4. Różdżka
    5. Lasso
    6. Obszar ilustracji
   3. Narzędzia do nawigacji
    1. Rączka
    2. Obracanie widoku
    3. Lupka
   4. Narzędzia do malowania
    1. Gradient
    2. Siatka
    3. Generator kształtów
   5. Narzędzia tekstowe
    1. Tekst
    2. Tekst na ścieżce
    3. Tekst pionowy
   6. Narzędzia do rysowania
    1. Pióro
    2. Dodaj punkt kontrolny
    3. Usuń punkt kontrolny
    4. Punkt kontrolny
    5. Krzywizna
    6. Linia
    7. Prostokąt
    8. Prostokąt zaokrąglony
    9. Elipsa
    10. Wielokąt
    11. Gwiazda
    12. Pędzel malarski
    13. Kropla
    14. Ołówek
    15. Shaper
    16. Plasterek
   7. Narzędzia do modyfikacji
    1. Obróć
    2. Odbij
    3. Skaluj
    4. Ścinanie
    5. Szerokość
    6. Przekształcanie swobodne
    7. Kroplomierz
    8. Mieszanie
    9. Gumka
    10. Nożyczki
 3. Illustrator na iPadzie
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator na iPadzie
   1. Omówienie programu Illustrator na iPadzie
   2. Illustrator na iPadzie — często zadawane pytania
   3. Wymagania systemowe | Illustrator na iPadzie
   4. Możliwości i ograniczenia programu Illustrator na iPadzie
  2. Przestrzeń robocza
   1. Przestrzeń robocza programu Illustrator na iPadzie
   2. Gesty i skróty dotykowe
   3. Skróty klawiszowe w programie Illustrator na iPadzie
   4. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  3. Dokumenty
   1. Praca z dokumentami w programie Illustrator na iPadzie
   2. Importowanie dokumentów z programów Photoshop i Fresco
  4. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Tworzenie obiektów powtarzalnych
   2. Tworzenie przejść miedzy obiektami
  5. Rysowanie
   1. Rysowanie i edytowanie ścieżek
   2. Rysowanie i edytowanie kształtów
  6. Tekst
   1. Praca z tekstem i czcionkami
   2. Tworzenie napisów na ścieżce
   3. Dodawanie własnych czcionek
  7. Praca z obrazami
   1. Wektoryzowanie obrazów rastrowych
  8. Kolory
   1. Stosowanie kolorów i gradientów
 4. Pliki w chmurze
  1. Podstawy
   1. Korzystanie z plików w chmurze w programie Illustrator
   2. Udostępnianie plików w chmurze w programie Illustrator i współpraca nad nimi
   3. Rozszerzanie przestrzeni dyskowej w chmurze na potrzeby programu Adobe Illustrator
   4. Pliki w chmurze w programie Illustrator | Częste pytania
  2. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z tworzeniem lub zapisywaniem plików w chmurze programu Illustrator
   2. Rozwiązywanie problemów z plikami w chmurze programu Illustrator
 5. Dodawanie i edytowanie treści
  1. Rysowanie
   1. Podstawy rysowania
   2. Edycja ścieżek
   3. Rysowanie idealnych kompozycji
   4. Rysowanie za pomocą narzędzi Pióro, Krzywizna lub Ołówek
   5. Rysowanie prostych linii i kształtów
   6. Obrys obrazu
   7. Upraszczanie ścieżki
   8. Definiowanie siatki perspektywy
   9. Narzędzia obsługi symboli i zestawy symboli
   10. Dopasowywanie segmentów ścieżek
   11. Jak w 5 prostych krokach narysować kwiat
   12. Rysowanie perspektywiczne
   13. Symbole
   14. Rysowanie ścieżek wyrównanych do pikseli do zastosowań internetowych
  2. Efekty 3D z użyciem materiałów Adobe Substance
   1. Informacje o efektach 3D w programie Illustrator
   2. Tworzenie grafiki 3D
   3. Nakładanie kompozycji na obiekty trójwymiarowe
   4. Tworzenie obiektów 3D
   5. Tworzenie tekstu 3D
  3. Kolor
   1. Informacje o kolorze
   2. Wybieranie kolorów
   3. Używanie i tworzenie próbek
   4. Dopasowywanie kolorów
   5. Korzystanie z panelu Motywy Adobe Color
   6. Grupy kolorów (harmonie)
   7. Panel Motywy Color
   8. Zmiana kolorów kompozycji
  4. Malowanie
   1. Informacje o malowaniu
   2. Malowanie z wypełnieniami i obrysami
   3. Grupy aktywnego malowania
   4. Gradienty
   5. Pędzle
   6. Przezroczystość i tryby mieszania
   7. Stosowanie obrysów do obiektu
   8. Tworzenie i edycja wzorków
   9. Siatki
   10. Wzorki
  5. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Zaznaczanie obiektów
   2. Warstwy
   3. Grupowanie i rozwijanie obiektów
   4. Przesuwanie, wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   5. Układanie obiektów w stos    
   6. Blokowanie, ukrywanie i usuwanie obiektów
   7. Powielanie obiektów
   8. Obracanie i odbijanie obiektów
  6. Przekształcanie obiektów
   1. Kadrowanie obrazów
   2. Przekształcanie obiektów
   3. Łączenie obiektów
   4. Wycinanie, dzielenie i przycinanie obiektów
   5. Wypaczenie marionetkowe
   6. Skalowanie, ścinanie i zniekształcanie obiektów
   7. Tworzenie przejść miedzy obiektami
   8. Zmiana kształtu za pomocą form
   9. Zmiana kształtu obiektów z efektami
   10. Tworzenie nowych kształtów za pomocą narzędzi Shaper i Generator kształtów
   11. Praca z aktywnymi narożnikami
   12. Udoskonalone obiegi pracy transformacji kształtu z obsługą dotykową
   13. Edytowanie maski przycinającej
   14. Aktywne kształty
   15. Tworzenie kształtów za pomocą narzędzia Generator kształtów
   16. Edycja globalna
  7. Tekst
   1. Dodawanie tekstu i praca z obiektami tekstowymi
   2. Tworzenie punktowanych i numerowanych list
   3. Zarządzanie obszarem tekstu
   4. Czcionki i typografia
   5. Formatowanie tekstu
   6. Importowanie i eksportowanie tekstu
   7. Formatowanie akapitów
   8. Znaki specjalne
   9. Tworzenie tekstu na ścieżce
   10. Korzystanie ze stylów znakowych i akapitowych
   11. Karty
   12. Tekst i pismo
   13. Znajdowanie brakujących czcionek (obieg pracy Typekit)
   14. Uaktualnianie tekstu z programu Illustrator 10
   15. Tekst arabski i hebrajski
   16. Czcionki | Często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
   17. Tworzenie trójwymiarowego efektu tekstowego
   18. Kreatywne projekty typograficzne
   19. Skalowanie i obracanie tekstu
   20. Odstępy pomiędzy wierszami i znakami
   21. Opcje dzielenia wyrazów i łamania wierszy
   22. Udoskonalenia dotyczące tekstu
   23. Słowniki ortograficzne i językowe
   24. Formatowanie znaków azjatyckich
   25. Kompozytory języków azjatyckich
   26. Tworzenie projektów tekstowych z efektem przejścia między obiektami
   27. Tworzenie plakatu typograficznego za pomocą funkcji obrysowywania obrazu
  8. Tworzenie efektów specjalnych
   1. Praca z efektami
   2. Style grafiki
   3. Tworzenie cienia
   4. Atrybuty wyglądu
   5. Tworzenie szkiców i mozaik
   6. Cienie, blaski i wtapianie
   7. Podsumowanie efektów
  9. Grafika WWW
   1. Sprawdzone procedury tworzenia grafiki WWW
   2. Wykresy
   3. SVG 
   4. Tworzenie animacji
   5. Plasterki i mapy obrazów
 6. Importowanie, eksportowanie i zapisywanie
  1. Importowanie
   1. Umieszczanie wielu plików
   2. Zarządzaj plikami połączonymi i osadzonymi
   3. Informacje o łączach
   4. Cofanie osadzenia obrazów
   5. Importowanie kompozycji z programu Photoshop
   6. Importowanie obrazów bitmapowych
   7. Importowanie plików Adobe PDF
   8. Importowanie plików EPS, DCS i AutoCAD
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
   1. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
  3. Zapisywanie
   1. Zapisywanie kompozycji
  4. Eksportowanie
   1. Używanie kompozycji z programu Illustrator w programie Photoshop
   2. Eksportowanie kompozycji
   3. Gromadzenie zasobów i eksportowanie zbiorcze
   4. Pliki pakietów
   5. Tworzenie plików Adobe PDF
   6. Wyodrębnianie kodu CSS | Illustrator CC
   7. Opcje Adobe PDF
   8. Informacje o pliku i metadane
 7. Drukowanie
  1. Przygotowanie do drukowania
   1. Przygotowywanie dokumentów do druku
   2. Zmiana rozmiaru i orientacji strony
   3. Definiowanie linii cięcia w celu przycinania lub wyrównywania
   4. Rozpoczynanie pracy z powiększonym obszarem dokumentu
  2. Drukowanie
   1. Nadruk
   2. Drukowanie z włączoną funkcją zarządzania kolorami
   3. Drukowanie w trybie PostScript
   4. Ustawienia predefiniowane drukowania
   5. Znaczniki drukarskie i spady
   6. Drukowanie i zapisywanie przezroczystej kompozycji
   7. Zalewkowanie
   8. Drukowanie rozbarwień
   9. Drukowanie gradientów, siatek i przejść kolorów
   10. Nadruk bieli
 8. Automatyzacja zadań
  1. Scalanie danych za pomocą panelu Zmienne
  2. Automatyzacja za pomocą skryptów
  3. Automatyzacja za pomocą operacji
 9. Rozwiązywanie problemów 
  1. Problemy związane z awarią
  2. Odzyskiwanie plików po awarii
  3. Problemy z plikami
  4. Obsługiwane formaty plików
  5. Problemy ze sterownikiem karty graficznej
  6. Problemy z urządzeniem Wacom
  7. Problemy z plikami DLL
  8. Problemy z pamięcią
  9. Problemy z plikiem preferencji
  10. Problemy z czcionkami
  11. Problemy z drukarką
  12. Udostępnianie raportu o awarii firmie Adobe
  13. Poprawianie wydajności programu Illustrator

Kompozytory języków azjatyckich Adobe

Dzięki kompozytorom języków azjatyckich firmy Adobe można tworzyć materiały w językach bliskowschodnich i południowoazjatyckich. Oprogramowanie pozwala pisać w językach arabskim, hebrajskim i angielskim oraz łączyć różne języki w tekście.

Dostępne kompozytory można wybrać z menu panelu Akapit (Okna > Akapit > menu panelu). Można korzystać z Kompozytora jednowierszowego języków bliskowschodnich i południowoazjatyckich lub Kompozytora wielowierszowego języków bliskowschodnich i południowoazjatyckich.

Więcej informacji na temat innych języków azjatyckich obsługiwanych przez program Illustrator znajduje się na stronie Kompozytor języków azjatyckich.

Uwaga:

Aby wyświetlić opcje wpisywania dla języków bliskowschodnich w interfejsie programu Illustrator, wybierz Preferencje > Tekst > Pokaż opcje indyjskie.

Kompozytory języków bliskowschodnich i południowoazjatyckich firmy Adobe
Kompozytory języków bliskowschodnich i południowoazjatyckich firmy Adobe

Można nawet zapisywać pliki przy użyciu nazw arabskich i hebrajskich.

Kierunek tekstu

Aby stworzyć zawartość w języku arabskim lub hebrajskim, można zmienić domyślny kierunek tekstu na tekst od prawej do lewej. W przypadku dokumentów opartych na tekście tworzonym od lewej do prawej strony można teraz bez przeszkód przełączać się między kierunkami.

Wybierz kierunek akapitu w panelu Akapit.

Wybieranie kierunku akapitu
Wybieranie kierunku akapitu

Jeśli akapit zawiera tekst w różnych językach, można określić kierunek tekstu dla każdego znaku. Podczas wstawiania dat i liczb również można podać kierunek każdego ze znaków.

W menu panelu Typografia wybierz odpowiedni kierunek znaków.

Kierunek znaków
Kierunek znaków

Typy cyfr

Podczas pracy w języku arabskim lub hebrajskim można wybrać typ cyfr, jakie mają być używane. Są dostępne cyfry arabskie, hindi i farsi.

W przypadku języka arabskiego jest automatycznie wybierana wersja hindi, a w przypadku hebrajskiego — arabska. W razie potrzeby można zmienić cyfry na arabskie.

 1. Zaznacz cyfry we wpisanym tekście.
 2. W panelu Typografia (Ctrl+T) wybierz czcionkę cyfr z listy Cyfry.
Wybieranie typu cyfr
Wybieranie typu cyfr

Obsługa czcionek starszych typów

W tej wersji oprogramowania można nadal korzystać z czcionek tradycyjnych, na przykład w formacie AXT. Zalecane jest jednak stosowanie nowszych czcionek OpenType w elementach tekstowych.

Ochrona przed brakującymi glifami jest domyślnie włączona w programie Illustrator. Gdy używana czcionka nie zawiera wprowadzonych glifów, tekst jest obsługiwany automatycznie. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz Preferencje > Tekst, a następnie odznacz opcję Włącz ochronę przed brakującymi glifami.

Czcionki domyślne

Po zainstalowaniu wersji środkowowschodniej lub północnoafrykańskiej czcionka odpowiadająca językowi instalacji jest ustawiana domyślnie. Na przykład po zainstalowaniu angielskiej wersji językowej z obsługą języka arabskiego zostanie ustawiona czcionka domyślna Adobe Arabic. Analogicznie po zainstalowaniu angielskiej wersji językowej z obsługą języka hebrajskiego zostanie ustawiona czcionka domyślna Adobe Hebrew.

Automatyczne wstawianie odstępów kashida

W języku arabskim justowanie tekstu polega na dodawaniu odstępów kashida. Odstępy kashida są dodawane do znaków pisma arabskiego w celu ich wydłużenia. Puste miejsce nie jest modyfikowane. Aby wyjustować akapit z tekstem arabskim, użyj funkcji automatycznego wstawiania odstępów kashida.

Zaznacz akapit i w panelu Akapit (Okno > Tekst > Akapit) wybierz ustawienie z listy rozwijanej Wstaw odstępy kashida. Dostępne  opcje:  Brak, Krótkie, Średnie, Długie i Stylistyczne. Odstępy kashida są wstawiane tylko w przypadku justowania akapitu. To ustawienie nie ma wpływu na akapity z ustawieniami wyrównania.

Aby zastosować odstępy kashida do grupy znaków, zaznacz je i wybierz opcję Kashida z menu panelu Typografia.

Automatyczne odstępy kashida
Automatyczne odstępy kashida

Ligatury

Do par znaków w języku arabskim można automatycznie stosować ligatury. W typografii ligatura to symbol zastępujący niektóre pary liter. Są dostępne w niektórych czcionkach OpenType.

Wybranie opcji Ligatury z menu panelu Typografia lub panelu Sterowanie powoduje utworzenie standardowej ligatury zdefiniowanej w czcionce.

 1. Zaznacz tekst.
 2. Wybierz Okno > OpenType, a następnie Ligatury zwykłe z menu panelu.

Niektóre czcionki OpenType zawierają fantazyjne, opcjonalne ligatury, których można użyć po wybraniu polecenia Ligatury ozdobne. Aby zastosować te ligatury, wybierz Ligatury ozdobne z menu panelu OpenType.

Włączanie automatycznych ligatur
Włączanie automatycznych ligatur

Kopiowanie i wklejanie z programu Microsoft Word

Tekst można skopiować z programu Microsoft Word i wkleić bezpośrednio do dokumentu. Wklejony tekst zostanie wyrównany, a jego kierunek zostanie automatycznie ustawiony zależnie od użytego języka — arabskiego lub hebrajskiego.

Dzielenie wyrazów

Zdania zawierające więcej niż dwa wyrazy, które mieszczą się w jednym wierszu tekstu, są automatycznie zawijane do następnego wiersza. Podczas zawijania następuje justowanie tekstu, co niekiedy skutkuje niepotrzebnymi spacjami w wierszu,  które  nie wyglądają estetycznie ani nie są poprawne językowo. Funkcja dzielenia wyrazów umożliwia podzielenie słowa na końcu wiersza za pomocą dywizu. Taki podział pozwala na lepsze zawinięcie zdania do kolejnego wiersza.

Tekst mieszany: funkcja wstawiania odstępów kashida ma wpływ na dzielenie wyrazów w tekście mieszanym. Gdy ta funkcja jest włączona, w odpowiednich miejscach są wstawiane odstępy kashida, a tekst inny niż arabski podlega również dzieleniu wyrazów. Gdy funkcja wstawiania odstępów kashida jest wyłączona,  dzielenie wyrazów  obejmuje tylko tekst inny niż arabski.

Uwaga: ta funkcja jest wyłączona po wyborze arabskiego jako języka w panelu Typografia.

Tekst hebrajski: dzielenie wyrazów jest dozwolone. Aby włączyć dzielenie wyrazów i dostosować ustawienia, wybierz Okno > Tekst > Akapit > menu panelu > Dzielenie wyrazów.

Opcje dzielenia wyrazów
Opcje dzielenia wyrazów

Wyszukiwanie i zastępowanie

Użytkownicy pracujący z językiem arabskim lub hebrajskim  mają do dyspozycji pełnoprawną funkcję  wyszukiwania i zastępowania tekstu. Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie i zastąpienie zwykłych ciągów tekstowych lub ciągów o konkretnych cechach. Obsługiwane cechy to m.in.: znaki diakrytyczne, znaki kashida, znaki specjalne (np. Alef), cyfry różnorodnych języków (np. znaki cyfr w skrypcie języka hindi) itd.

Aby skorzystać z funkcji wyszukiwania i zastępowania, wybierz Edycja > Wyszukiwanie i zastępowanie.

Znaki diakrytyczne

W tekście arabskim znak diakrytyczny to glif określający długość spółgłoski lub krótką samogłoskę. Znak diakrytyczny jest dodawany ponad lub pod tekstem. Aby uzyskać stylizowany tekst lub poprawić czytelność niektórych czcionek, można sterować położeniem znaków diakrytycznych w pionie lub poziomie.

 1. Zaznacz tekst ze znakami diakrytycznymi
 2. W panelu Typografia zmodyfikuj położenie znaków diakrytycznych względem tekstu. Można zmieniać wartości Dopasuj położenie znaków diakrytycznych w poziomie i Dopasuj położenie znaków diakrytycznych w pionie.
Dopasowywanie położenia znaków diakrytycznych
Dopasowywanie położenia znaków diakrytycznych

Glify

Użytkownicy pracujący z językiem arabskim lub hebrajskim mogą stosować glify z domyślnego zestawu znaków. Czynności przeglądania, wybierania lub stosowania glifu z domyślnego zestawu znaków lub innych zestawów znaków wykonuje się z panelu Glify (Tekst > Glify).

Przeglądanie, wybieranie i stosowanie glifów
Przeglądanie, wybieranie i stosowanie glifów

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto