Panel Tabulatory (Okno > Tekst > Tabulatory) jest używany do rozmieszczania tabulatorów dla akapitu lub obiektu tekstowego. Więcej informacji o używaniu i ustawianiu zakładek znajduje się w pomocy w Internecie.

Omówienie panelu Tabulatory

Panel Tabulatory (Okno > Tekst > Tabulatory) jest używany do rozmieszczania tabulatorów dla akapitu lub obiektu tekstowego.

Panel Tabulatory
Panel Tabulatory

A. Przyciski wyrównania tabulatorów B. Położenie tabulatora C. Pole znaku wiodącego D. Pole Wyrównaj do E. Menu panelu F. Miarka tabulatorów G. Przyciąganie panelu do ramki 

W menu panelu Tabulatory są dostępne dodatkowe polecenia i opcje. Aby użyć tego menu, kliknij trójkąt, w prawym górnym rogu panelu.

Wyrównywanie panelu Tabulatory z zaznaczonym obiektem tekstowym

Panel Tabulatory może być umieszczony w dowolnym miejscu obszaru pracy, ale najwygodniej jest wyrównać go z obiektem tekstowym.

 1. Kliknij ikonę magnesu . Panel Tabulatory przesunie się bezpośrednio nad zaznaczony obiekt tekstowy, z wyrównaniem punktu zerowego do lewego marginesu. Jeśli jest taka potrzeba, przeciągnij przycisk zmiany rozmiaru, w prawym dolnym rogu panelu i rozwiń lub zwiń miarkę.

Przesuwanie punktów tabulacji na jednostki miarki

Domyślnie, tabulatory mogą być ustawione w dowolnym miejscu miarki.

 1. Wybierz polecenie Przyciągnij do jednostki w menu panelu lub wciśnij klawisz Shift w trakcie przeciągania tabulatora.

Zmiana jednostek miary dla miarki tabulatorów

Jednostki miary na miarce tabulatorów są określone poprzez ustawienia Jednostki ogólne w oknie dialogowym preferencji Jednostek i (dla wszystkich plików) i w oknie Ustawienia dokumentu (dla bieżącego pliku).

 • Aby zmienić jednostki miary dla wszystkich plików, określ nową wartość dla opcji Jednostki ogólne w preferencjach Jednostek.
 • Aby zmienić jednostki miary dla pliku bieżącego, określ nową wartość w oknie Ustawienia dokumentu.

Ustawianie tabulatorów

Tabulatory stosują się do całego akapitu. Po umieszczeniu pierwszego tabulatora, Illustrator usuwa wszystkie domyślne tabulatory na lewo od tego tabulatora. Po umieszczeniu dalszych tabulatorów, Illustrator usuwa wszystkie domyśle tabulatory pomiędzy wstawionymi tabulatorami.

 1. Umieść kursor w akapicie lub zaznacz obiekt tekstowy i wstaw tabulatory dla wszystkich akapitów w obiekcie.
 2. Przejdź na panel Tabulatory i kliknij przycisk do wyrównywania tabulatorów w celu określenia sposobu wyrównywania tekstu do tabulatora:

  Tabulator justowany do lewej

  wyrównuje tekst poziomy do lewej, pozostawiając prawy margines nierówny.

  Tabulator wyśrodkowany

  wyrównuje tekst centralnie względem tabulatora.

  Tabulator justowany do prawej

  wyrównuje tekst poziomy do prawej, pozostawiając lewy margines nierówny.

  Tabulator dolny

  wyrównuje tekst pionowy do dolnego marginesu, pozostawiając górny margines nierówny.

  Tabulator górny

  wyrównuje tekst pionowy do górnego marginesu, pozostawiając dolny margines nierówny.

  Tabulator dziesiętny

  rozmieszcza tekst wyrównany do określonego znaku (np. przecinka lub symbolu dolara). Opcja jest przeznaczona do tworzenia kolumn liczb.

  Aby zmienić wyrównanie dowolnego tabulatora, zaznacz go kliknięciem jednego z tych przycisków.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij w wybranym miejscu miarki, aby ustawić nowy tabulator.

  • Wpisz współrzędną w polu X (dla tekstu poziomego) lub Y (dla tekstu pionowego), po czym wciśnij Enter lub Return. Jeśli wartość X lub Y jest zaznaczona, można skorzystać z klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół (które powodują odpowiednio zwiększanie i zmniejszanie wartości o 1 punkt).

   Uwaga: stosowanie miarki tabulatorów uniemożliwia określanie tabulatorów w odstępach mniejszych niż 1. Jeśli natomiast położenie zostanie określone w polu X lub Y, to tabulatory mogą być rozmieszczane do 0,01 punktu.

 4. Dodać kolejne tabulatory, powtarzając kroki 2 i 3.

Uwaga:

Aby uzyskać więcej informacji o ustawianiu wcięć za pomocą panelu Tabulatory zobacz Wcięcia tekstu.

Powtarzanie tabulatorów

Polecenie Powtórz tabulator tworzy wielokrotności tabulatorów na podstawie odległości między danym tabulatorem a lewym wcięciem lub poprzednim punktem tabulacji.

 1. Kliknij punkt wstawiania w akapicie.
 2. Przejdź na panel Tabulatory i zaznacz tabulator na miarce.
 3. Wybierz z menu panelu polecenie Powtórz tabulator.
  Tabulatory powtórzone
  Tabulatory powtórzone

  A. Przyciski wyrównania tabulatorów B. Punkt tabulacji na miarce C. Menu panelu 

Przenoszenie tabulatorów

 1. Przejdź na panel Tabulatory i zaznacz tabulator na miarce.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Określ nowe położenie tabulatora w polu X (dla tekstu poziomego) lub Y (dla tekstu pionowego), po czym wciśnij Enter lub Return.

  • Przeciągnij tabulator na nowe miejsce.

  • Aby przesunąć wszystkie tabulatory jednocześnie, przeciągnij je z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

   Podczas przesuwania tabulatora, w zaznaczonym tekście jest wyświetlany specjalny znacznik.

Usuwanie tabulatorów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij tabulator poza miarkę.

  • Zaznacz tabulator i wybierz z menu panelu polecenie Usuń tabulator.

  • Aby przywrócić domyślne ustawienia tabulatorów, wybierz z menu panelu polecenie Wyczyść wszystkie.

Określanie znaków dla tabulatorów dziesiętnych

Tabulatory dziesiętne mogą być używane do wyrównania tekstu względem określonego znaku (np. przecinka lub symbolu dolara).

 1. Utwórz lub zaznacz tabulator dziesiętny  na miarce w panelu Tabulatory.
 2. W polu Wyrównaj do wpisać znak, do którego ma być wyrównywany tekst. Można wpisać lub wkleić dowolny znak. Wyrównywany akapit musi zawierać podany w tym polu znak.
  Tekst wyrównany przy pomocy tabulatora dziesiętnego
  Tekst wyrównany przy pomocy tabulatora dziesiętnego

Dodawanie linii odniesienia tabulatora

Linie odniesienia to powtarzająca się sekwencja znaków, np. seria kropek lub linii, między tabulatorem a następującym za nim tekstem.

 1. Przejdź na panel Tabulatory i zaznacz tabulator na miarce.
 2. Wpisz serię znaków (maksymalnie osiem) w pole Linia odniesienia, a następnie kliknij Enter lub Return. Wpisane znaki będą powtarzane na całej szerokości tabulatora.
 3. Aby zmienić czcionkę i inne atrybuty formatu znaku prowadzącego, zaznacz znak tabulatora w ramce tekstowej i nadaj format za pomocą panelu Typografia lub menu Tekst.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online