Błąd | Opcja Zapisz jako PDF nieobsługiwana | Utwórz PDF | InDesign, Illustrator | Mac OS 10.6 lub późniejsze

Problemy z opcjami Zapisz jako PDF

Gdy korzystamy z programu InDesign lub Illustrator w komputerach z systemem Mac OS 10.6 lub nowszym, drukarki Adobe PDF nie ma na liście dostępnych drukarek. Lub, jeśli jest dostępna nie tworzy pliku PDF tak, jak tego oczekujemy. Po wybraniu Zapisz jako Adobe PDF z okna dialogowego Drukuj, pojawia się następujący błąd:

„Opcja Zapisz jako PDF nie jest obsługiwana w oknie dialogowym Drukuj.”

Rozwiązanie: wydrukuj plik jako PostScript, a następnie przekonwertuj plik na format PDF.

Uwaga: jeżeli chcemy używać Acrobat PPD stosując tę metodę, należy najpierw postępować zgodnie z instrukcjami w Zainstaluj Adobe Acrobat PPD.

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Kliknij przycisk Ustawienia wydruku.
 3. Z listy Drukarek, wybierz Plik PostScript.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Ustaw inne ustawienia w żądany sposób.
 6. Kliknij przycisk Drukuj.
 7. Po poleceniu podania lokalizacji zapisania pliku PostScript, zapisz go w lokalizacji, którą będziesz mógł z łatwością później zlokalizować.
 8. Otwórz plik PostScript za pomocą aplikacji Adobe Acrobat Distiller lub Preview firmy Apple, aby przekonwertować go na plik PDF.

Zainstaluj Adobe Acrobat PPD

Postępuj zgodnie z opisem tych kroków, jeśli chcesz, aby w menu podręcznym PPD pojawił się Acrobat 9 PPD. Acrobat 9 PPD obsługuje niestandardowe rozmiary stron, które są często niezbędne podczas wykorzystywania tego obiegu pracy w funkcji Print Bookle programu InDesign.

InDesign

InDesign CS5 jest tu wykorzystywany jako przykład. W przypadku innych wersji, należy dostosować numer wersji w ścieżkach folderu.

 1. Zakończ program InDesign.
 2. Przejdź do lokalizacji /Applications/Adobe Indesign CS5/Presets.
 3. W folderze presets, utwórz folder o nazwie PPDs (nazwa folderu reaguje na duże i małe litery).

 4. Kliknij + naciśnij przycisk Control następujący link i wybierz Zapisz link jako do pobrania Acrobat 9 PPD:
  Acrobat 9 PPD

 5. Umieść kopię pobranego PPD w folderze utworzonym w kroku 3.

Dodatkowe informacje

Większość aplikacji może korzystać z nowej opcji Utwórz Adobe PDF z menu PDF w oknie dialogowym wydruku systemu operacyjnego Mac OS. Jednak programy InDesign i Illustrator czasem nie obsługują tej funkcji, w zależności od używanej wersji. W tym przypadku, należy wydrukować w pliku PostScript i użyć funkcji Distiller lub Apple Preview do przekonwertowania pliku na PDF.

Więcej informacji na temat obsługi Adobe PDF Printer w systemie operacyjnym Mac OS X 10.6, zobacz Nie można wydrukować plików PDF | Mac OS X 10.6 i nowsze.

 

 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto