Dowiedz się więcej na temat tworzenia tekstu i pracy z tekstem w programie Adobe Illustrator...

Wpisywanie tekstu od punktu

Tekst punktowy jest poziomym lub pionowym wierszem tekstu rozpoczynającym się od miejsca kliknięcia i rozwijanym w trakcie wpisywania kolejnych znaków. Każdy wiersz tekstu jest niezależny; jego długość rośnie lub maleje w trakcie edycji, ale znaki nie przechodzą do następnego wiersza. Metoda ta sprawdza się najlepiej w przypadku tekstów krótkich, kilkuwyrazowych.

 1. Wybierz narzędzie Tekst  lub narzędzie Tekst pionowy .

  Kursor zamieni się na kursor tekstowy w wykropkowanej, prostokątnej otoczce. Mała pozioma kreska u dołu kursora tekstowego wskazuje położenie linii bazowej, na której jest umieszczony tekst.

 2. (Opcjonalnie) Określ opcje formatowania tekstu w panelu sterowania, Typografia lub Akapit.

 3. Kliknij miejsce rozpoczęcia tekstu.

  Uwaga:

  Należy uważnie klikać poza istniejącymi obiektami, ponieważ w takim wypadku obiekt zostałby przekonwertowany na obszar tekstowy lub ścieżkę tekstową. Jeśli istniejący obiekt znajduje się w miejscu wybranym dla tekstu, należy go zablokować lub ukryć.

 4. Wpisz tekst. Aby w tym samym obiekcie tekstowym rozpocząć nowy wiersz tekstu, wciśnij Enter lub Return .

  Uwaga:

  W programie Illustrator tekst zastępczy wprowadzany jest domyślnie podczas korzystania z narzędzi Tekst lub Tekst pionowy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wypełnianie obiektów tekstowych tekstem zastępczym.

 5. Po zakończeniu wpisywania tekstu kliknij narzędzie Zaznaczanie  i zaznacz wybrany obiekt tekstowy. Ewentualnie kliknij wybrany tekst z naciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

Uwaga:

Więcej informacji na temat pracy z tekstem w programie Illustrator znajduje się w tym materiale wideo.

Wpisywanie tekstu w danym obszarze

Tekst akapitowy (zwany także akapitem) używa krawędzi obiektu do określenia przepływu znaków w poziomie lub pionie. Gdy kolejny z wpisywanych znaków nie mieści się w granicach obszaru, tekst jest automatycznie zawijany. Metoda ta sprawdza się najlepiej w przypadku tekstów dłuższych, umieszczanych w kilku akapitach (np. broszurach).

 1. Definiowanie obszaru ograniczającego tekst:
  • Wybierz narzędzie Tekst  lub Tekst pionowy  i przeciągnij kursor po przekątnej, definiując prostokątny obszar tekstu.

  • Narysuj obiekt, który będzie ograniczał tekst. (Ponieważ program Illustrator automatycznie usuwa wszelkie atrybuty obrysu i wypełnienia, elementy te nie są istotne). Wybierz narzędzie Tekst , Tekst pionowy , Tekst akapitowy  lub Pionowy tekst akapitowy i kliknij dowolne miejsce ścieżki obiektu.

  Tworzenie pól tekstowych
  Tworzenie tekstu metodą przeciągania (u góry) i tworzenie tekstu poprzez konwersję istniejącego kształtu na tekst akapitowy (u dołu)

  Uwaga:

  Jeśli obiekt jest ścieżką otwartą, trzeba skorzystać z narzędzia Tekst akapitowy. Illustrator narysuje wtedy linię łączącą końce ścieżki, a obszar wewnątrz ścieżki stanie się obszarem.

 2. (Opcjonalnie) Określ opcje formatowania tekstu w panelu sterowania, Typografia lub Akapit.
 3. Wpisz tekst. Aby rozpocząć nowy akapit, wciśnij klawisz Enter lub Return.
 4. Po zakończeniu wpisywania tekstu kliknij narzędzie Zaznaczanie  i zaznacz wybrany obiekt tekstowy. Ewentualnie kliknij wybrany tekst z naciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

  Wpisanie tekstu przekraczającego pojemność ścieżki powoduje wyświetlenie małego pola ze znakiem plusa (+), u dołu obszaru tekstu.

  Przepełnienie tekstu
  Przykład niemieszczącego się tekstu

  Aby zmieścić nadmiar tekstu, można zmienić wielkość obszaru tekstu lub wydłużyć ścieżkę. Ewentualnie, przenieść wątek do innego obiektu.

  Uwaga:

  Więcej informacji na temat pracy z tekstem w programie Illustrator znajduje się w tym materiale wideo.

Importowanie tekstu do ścieżki/kształtu

Umieść tekst z obsługiwanego pliku bezpośrednio w obiekcie, np. w kształcie. Można umieszczać tekst z plików w formatach .txt, .rtf lub plików edytorów tekstu. Można na przykład umieścić tekst z pliku .rtf w kształcie wielokąta.

 1. Utwórz ścieżkę/kształt, korzystając z dowolnego narzędzia rysowania, takiego jak Prostokąt, Shaper lub Pióro. W tym kształcie należy umieścić plik tekstowy.

 2. Wybierz polecenie Plik > Umieść i zaznacz plik tekstowy, który ma zostać umieszczony.

 3. Kliknij polecenie Umieść.

 4. Po załadowaniu pliku tekstowego do modułu umieszczania, kliknij ścieżkę lub kształt.

  Tekst umieszczany jest wewnątrz kształtu. Można teraz zastosować wybrane style i efekty.

shape_text
Umieszczanie tekstu z pliku tekstowego w ścieżce/kształcie wielokąta

Wypełnianie obiektów tekstowych tekstem zastępczym

Wypełnianie obiektów tekstowych tekstem zastępczym umożliwia łatwiejszą wizualizację projektu. Domyślnie program Illustrator automatycznie wypełni tekstem zastępczym nowe obiekty utworzone za pomocą narzędzia Tekst. Tekst zastępczy zachowuje czcionkę i rozmiar zastosowane do poprzedniego obiektu tekstowego.

800-placeholder_text
Przykładowe obiekty tekstowe z tekstem zastępczym narzędzia Tekst

A. Narzędzie Tekst B. Narzędzie Tekst na ścieżce C. Pionowe narzędzie Tekst akapitowy 

Wypełnianie tylko zaznaczonych obiektów tekstowych tekstem zastępczym

Można również wyłączyć domyślne wypełnianie przez program Illustrator nowych obiektów tekstowych tekstem zastępczym. Usuń zaznaczenie opcji Preferencje > Tekst > Wypełnij tekstem zastępczym nowe obiekty tekstowe

Ai-type-preferences
Wyłączanie domyślnego wypełniania nowych obiektów tekstowych tekstem zastępczym

Po wyłączeniu domyślnego zachowania możesz nadal wypełniać poszczególne obiekty tekstowe tekstem zastępczym. Wykonaj następujące czynności:

 1. Skorzystaj z narzędzia tekstu punktowego lub tekstu akapitowego, aby stworzyć obiekt tekstowy. Można również zaznaczyć istniejący obiekt tekstowy w obszarze roboczym.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Tekst > Wypełnij tekstem zastępczym.
  • Kliknij dwukrotnie ramkę tekstową, aby otworzyć menu kontekstowe. Wybierz opcję Wypełnij tekstem zastępczym.

  Program Illustrator wypełnia obiekt tekstowy tekstem zastępczym.

Zarządzanie obszarem tekstu

Zmiana rozmiaru ramki tekstowej

Możesz zmieniać rozmiar tekstu na różne sposoby w zależności od tego, czy tworzysz tekst punktowy, tekst akapitowy, czy tekst wzdłuż ścieżki.

Nie ma ograniczeń co do ilości tekstu, jaki można wpisać przy użyciu tekstu punktowego, zatem zmiana rozmiaru pola tekstowego w tym przypadku nie jest wymagana.

Podczas korzystania z narzędzia tekstu akapitowego, przeciąga się dany obiekt i pisze wewnątrz zaznaczonego obszaru. W tym przypadku tekst zmienia rozmiar, gdy zmieniasz rozmiar obiektu przy pomocy narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie.

Wpisując tekst wzdłuż ścieżki, można dzielić go na wątki między obiekty (zobacz Podział tekstu na wątki umieszczane w wielu obiektach), jeśli nie mieści się on w zaznaczonej ścieżce. Także w tym przypadku tekst zmienia rozmiar, jeśli zmieniasz rozmiar ścieżki przy pomocy narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie.

Uwaga:

Upewnij się, że ustawienie obwiedni ustawione jest na Pokaż obwiednię. Jeśli nie widzisz obwiedni, kliknij Widok > Pokaż obwiednię.

 1. Aby zmienić rozmiar, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz obiekt tekstowy za pomocą narzędzia Zaznaczanie lub panelu Warstwy i przeciągnij uchwyt obwiedni.

  Zmiana rozmiaru obszaru tekstowego za pomocą narzędzia Zaznaczanie
  Zmiana rozmiaru obszaru tekstowego za pomocą narzędzia Zaznaczanie

  • Zaznacz krawędź lub narożnik ścieżki tekstowej za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie . Dostosuj kształt ścieżki metodą przeciągania.

   Wskazówka: dostosowywanie ścieżki tekstu przy pomocy narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie jest łatwiejsze w widoku Szkic.

  Zmiana rozmiaru obszaru tekstowego za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie
  Zmiana rozmiaru obszaru tekstowego za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie

  • Zaznacz obiekt tekstowy za pomocą narzędzia Zaznaczanie lub panelu Warstwy, a następnie wybierz polecenie Tekst > Opcje tekstu akapitowego. Wprowadź wartości w polach Szerokość i Wysokość i kliknij OK. Jeśli obszar tekstu nie ma kształtu prostokątnego, wprowadzone wartość określają wymiary obwiedni.

Zmiana marginesów wokół tekstu akapitowego

Pracując z obiektem tekstowym, można dostosować do swoich potrzeb wielkość odstępu (marginesu) między tekstem i ścieżką obwiedni. Odstęp ten jest określany jako odstęp krawędziowy.

 1. Zaznacz obiekt z tekstem akapitowym.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Opcje tekstu akapitowego.
 3. Określ wielkość odstępu krawędziowego i kliknij OK.
  Odstępy krawędziowe tekstu
  Tekst bez odstępu krawędziowego (po lewej) i tekst z odstępem krawędziowym (po prawej)

Podnoszenie lub obniżanie pierwszej linii bazowej obszaru tekstu

Pracując z obiektem tekstowym, można dostosować do swoich potrzeb wyrównanie pierwszego wiersza tekstu względem górnej krawędzi obiektu. Wyrównanie takie jest określane jako przesunięcie pierwszej linii bazowej. Na przykład, tekst może wystawać nad górną krawędź obiektu lub znajdować się w określonej odległości pod nią.

Linia bazowa tekstu w obszarze tekstowym
Tekst z opcją Pierwsza linia bazowa i ustawieniem Wysokość wielkich liter (po lewej) i tekst z opcją Pierwsza linia bazowa i ustawieniem Interlinia (po prawej)

 1. Zaznacz obiekt z tekstem akapitowym.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Opcje tekstu akapitowego.
 3. W obszarze Pierwsza linia bazowa, wybierz jedno z następujących ustawień:

  Rosnąca

  Wysokość znaku „d” znajduje się pod górną częścią obiektu tekstowego.

  Wysokość wielkich liter

  Górne części wielkich liter dotykają górnej krawędzi obiektu tekstowego.

  Interlinia

  Odległość między górną krawędzią obiektu a linią bazową pierwszego wiersza tekstu jest równa wartości interlinii.

  Wysokość x

  Wysokość znaku „x” znajduje się pod górną częścią obiektu tekstowego.

  Wysokość pola znaku

  Górna część pola znaku w czcionkach azjatyckich dotyka górnej krawędzi obiektu tekstowego. Opcja ta jest dostępna bez względu na preferencje polecenia Pokaż opcje azjatyckie.

  Stała

  Określa odległość między linią bazową pierwszego wiersza tekstu a górną krawędzią obiektu ustawioną w polu Min.

  Starsza wersja

  Wykorzystuje pierwsze domyślne ustawienie linii bazowej, jakie używane było w programie Adobe Illustrator 10 lub starszych wersjach.

 4. W polu Min należy określić wartość przesunięcia linii bazowej.

Tworzenie rzędów i kolumn tekstu

 1. Zaznacz obiekt z tekstem akapitowym.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Opcje tekstu akapitowego.
 3. W sekcjach Rzędy i kolumny okna dialogowego ustaw następujące opcje:

  Liczba

  Opcja określa liczbę planowanych rzędów i kolumn w danym obiekcie.

  Wymiary

  Opcja określa wysokość pojedynczych rzędów i szerokość pojedynczych kolumn.

  Stała

  Opcja określa zależność między zmianą rozmiaru obszaru tekstowego a zmianą wielkości rzędów i kolumn. Jeśli opcja ta jest zaznaczona, zmiana rozmiaru obszaru może powodować zmianę liczby rzędów i kolumn, ale nie ich szerokość. Aby wraz ze zmianą rozmiaru obszaru tekstowego były zmieniane szerokości rzędów i kolumn, opcję należy pozostawić bez zaznaczenia.

  Opcje dotyczące zmian wielkości rzędów i kolumn
  Opcje dotyczące zmian wielkości rzędów i kolumn

  Odstęp

  Opcja określa odległość między rzędami lub kolumnami.

 4. W obszarze Opcje okna dialogowego, należy zaznaczyć opcję Przepływ tekstu. Opcja ta określa przepływ tekstu Wg rzędów  lub Wg kolumn .
 5. Kliknij przycisk OK.

Dopasowywanie tytułu do całej szerokości obszaru tekstu

 1. Wybierz narzędzie tekstowe i kliknij akapit, który ma być dopasowany.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Zmieść tytuł.

  Uwaga:

  Po zmianie formatowania tekstu należy ponownie zastosować polecenie Zmieść tytuł.

Podział tekstu na wątki umieszczane w wielu obiektach

Aby rozmieścić tekst tak, by przechodzić z jednego obiektu do następnego, należy najpierw połączyć wybrane obiekty. Połączone obiekty tekstowe mogą być dowolnego kształtu, ale tekst musi być pisywany w obszarze lub wzdłuż ścieżki (nie w punkcie).

Każdy obiekt tekstu akapitowego zawiera port wejściowy i port wyjściowy, które umożliwiają połączenie z innymi obiektami i utworzenie połączonej kopii obiektu tekstowego. Pusty port pokazuje, że cały tekst jest widoczny i obiekt nie jest połączony. Gdy port zawiera strzałkę, znaczy to, że obiekt jest połączony z innym obiektem. Jeśli na porcie zewnętrznym jest wyświetlany czerwony znak plus, wskazuje to, że obiekt zawiera tekst dodatkowy. Ten pozostały tekst nazywa się tekstem niemieszczącym się.

Porty na połączonych obiektach tekstowych
Porty na połączonych obiektach tekstowych

Możesz przerywać wątki i przelewać tekst do pierwszego lub następnego obiektu lub usunąć wszystkie wątki i pozostawić tekst na miejscu.

Uwaga:

Podczas pracy z tekstem powątkowanym pomocne może być wyświetlenie wątków. Aby wyświetlić wątki, wybierz polecenie Widok > Pokaż wątki tekstu i zaznacz połączony obiekt.

Tworzenie wątku

 1. Zaznacz obiekt tekstowy za pomocą narzędzia Zaznaczanie.
 2. Kliknij port wejściowy lub wyjściowy zaznaczonego obiektu tekstowego. Kursor przybierze kształt ikony wczytywanego tekstu .
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby połączyć obiekt z innym obiektem (już utworzonym), ustaw kursor na jego ścieżce. Kursor zmieni kształt na . Kliknij ścieżkę i połącz obiekty.

  • Aby połączyć obiekt z nowym obiektem (jeszcze nie utworzonym), przeciągnij kursor w puste miejsce kompozycji. Kliknięcie spowoduje utworzenie obiektu o tym samym kształcie i rozmiarze co oryginał; przeciągając kursor, będzie można utworzyć obiekt prostokątny o dowolnej wielkości.

   Inną metodą tworzenia wątków pomiędzy obiektami jest zaznaczenie obiektu obszaru tekstu, zaznaczenie wybranego obiektu (lub obiektów) i wybranie polecenia Tekst > Tekst powątkowany > Utwórz.

Usuwanie lub przerywanie wątków

 1. Zaznacz obiekt połączony.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przerwać wątek pomiędzy dwoma obiektami, należy dwukrotnie kliknąć na porcie jednego z końców wątku. Tekst przepłynie do pierwszego obiektu.

  • Aby zwolnić obiekt z wątku tekstu, wybierz polecenie Tekst > Tekst powątkowany > Zwolnij zaznaczenie. Tekst przepływnie do następnego obiektu.

  • Aby usunąć wszystkie wątki, wybierz polecenie Tekst > Tekst powątkowany > Usuń wątki. Tekst pozostaje na swoim miejscu.

Oblewanie obiektu tekstem

Tekst akapitowy może oblewać wokół dowolnego obiektu (także obiektu tekstowego), zaimportowanych obrazów lub obiektów narysowanych w programie Illustrator. Jeśli oblewany obiekt jest osadzonym obrazem bitmapowym, tekst oblewa wokół pikseli nieprzezroczystych lub częściowo nieprzezroczystych (piksele przezroczyste są ignorowane).

Sposób oblewania obiektów jest zdeterminowany przez kolejność ich ułożenia na stosie, która jest widoczna w panelu Warstwy po kliknięciu trójkąta obok nazwy warstwy. Aby oblać tekstem wokół obiektu, upewnij się, że wybrany obiekt i tekst są na tej samej warstwie i obiekt jest umieszczony bezpośrednio nad nim. Zawartość warstwy może być przesuwana w górę lub dół hierarchii.

Oblewanie obiektów tekstem
Oblewanie obiektów tekstem

A. Oblewane obiekty B. Oblewający tekst 

Oblewanie tekstem

 1. Przed rozpoczęciem oblewania upewnij się, że wybrany tekst spełnia następujące warunki:
  • Jest to tekst akapitowy (wpisany w polu).

  • Tekst jest umieszczony na tej samej warstwie, co obiekt wybrany do oblania.

  • Tekst jest umieszczony w hierarchii warstwy bezpośrednio pod obiektem do oblania.

  Uwaga:

  Jeśli warstwa zawiera wiele obiektów tekstowych, obiekty które mają być zignorowane podczas oblewania, należy przenieść albo na inną warstwę, albo nad obiekt oblewany.

 2. Zaznacz obiekt lub obiekty, które mają być oblane tekstem.
 3. Wybierz polecenie Obiekt > Oblewanie tekstem > Utwórz.

Ustawianie opcji oblewania

Opcje oblewania można określić przed lub po oblaniu tekstem.

 1. Zaznacz obiekt oblewany.
 2. Wybierz polecenie Obiekt > Oblewanie tekstem > Opcje oblewania tekstem i określ następujące opcje:

  Przesunięcie

  Określa ilość wolnego miejsca między tekstem i obiektem oblewanym. Wpisane wartości mogą być dodatnie lub ujemne.

  Odwróć oblewanie

  Oblewa tekst wokół odwrotnej strony obiektu.

Usuwanie oblewania obiektu tekstem

 1. Zaznacz obiekt oblewany.
 2. Wybierz polecenie Obiekt > Oblewanie tekstem > Zwolnij.

Wyrównywanie tekstu do obiektu

Aby wyrównać tekst zgodnie z obwiednią glifów zamiast z metryką czcionek:

 1. Zastosuj efekt aktywny Kontur obiektu dla obiektu tekstowego przy użyciu polecenia Efekt > Ścieżka > Kontur obiektu.

 2. Ustaw panel Wyrównaj, tak aby wyświetlał podgląd obwiedni, zaznaczając opcję Używaj podglądu Obwiedni dostępnej w menu panelu Wyrównaj (rozwijanym).

Po zastosowaniu tych ustawień możliwe będzie uzyskanie takiego samego wyrównania dla konturu tekstu przy zachowaniu jego aktywności.

Usuwanie pustych obiektów tekstowych z kompozycji

Ich usunięcie sprawia, że kompozycja staje się bardziej przejrzysta i zajmuje mniej miejsca. Puste obiekty tekstowe są często tworzone poprzez nieumyślne kliknięcie kursorem tekstowym na kompozycji i wybranie innego narzędzia.

 1. Wybierz polecenie Obiekt > Ścieżka > Wyczyść.
 2. Zaznacz opcję Usuń puste ścieżki tekstowe i kliknij OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online