Spłaszczanie

Spłaszczenie polega na scaleniu wszystkich widocznych warstw z warstwą tła w celu zmniejszenia rozmiaru pliku.

Obraz z lewej strony zawiera trzy warstwy widoczne w panelu Warstwy, w którym widać też rozmiar pliku przed spłaszczeniem. Obraz z prawej strony wykazuje inne parametry w panelu Warstwy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online