Dodając do warstwy maskę, można użyć maski w celu ukrycia pewnych obszarów warstwy i odsłonięcia warstw znajdujących się poniżej. Maskowanie warstw stanowi bardzo przydatną technikę kompozycyjną. Pozwala łączyć wiele zdjęć w jeden obraz lub usuwać obiekty czy osoby z fotografii.

Samouczek wideo: Maskowanie części obrazu

Samouczek wideo: Maskowanie części obrazu
Matthew Pizzi

Samouczek wideo: Usuwanie osoby z tła za pomocą maski

Samouczek wideo: Usuwanie osoby z tła za pomocą maski
lynda.com

Informacje o maskach warstw i maskach wektorowych

Maskę można wykorzystać w celu ukrycia pewnych obszarów warstwy i odsłonięcia warstw znajdujących się poniżej. Należy rozróżnić dwa rodzaje masek:

 • Maski warstw to zależne od rozdzielczości obrazy bitmapowe, które można edytować za pomocą narzędzi do malowania i zaznaczania.

 • Maski wektorowe są niezależne od rozdzielczości. Tworzy się je za pomocą narzędzi z grupy Pióro lub Kształt.

  Maski warstw i maski wektorowe są bezpieczne, co oznacza, że można je później ponownie edytować bez utraty pikseli, które ukrywają.

  Na panelu Warstwy zarówno maski warstw, jak i maski wektorowe są wyświetlane jako dodatkowe miniaturki po prawej stronie miniaturek warstw. W przypadku maski warstwy miniaturka reprezentuje szary kanał (alfa), utworzony przy dodaniu maski warstwy. Miniaturka maski wektorowej reprezentuje ścieżkę przycinającą zawartość warstwy.

Uwaga:

Aby utworzyć maskę warstwy lub maskę wektorową na warstwie tła, najpierw przekonwertuj ją na zwykłą warstwę, wybierając polecenie Warstwa > Nowa > Warstwa z tła.

Maskowanie warstwy
Maskowanie warstwy

A. Miniaturka maski warstwy B. Miniaturka maski wektorowej C. Ikona łącza maski wektorowej D. Dodaj maskę 

Użytkownik może przeprowadzić edycję maski aby zawęzić lub rozszerzyć obszar maskowany. Maska warstwy jest obrazem w skali szarości. Dlatego też elementy malowane na czarno są ukrywane, na biało - wyświetlane, a elementy o różnych odcieniach szarości są w różnym stopniu przezroczyste.

Tło zamalowane kolorem czarnym, kartka z opisem zamalowana kolorem szarym, koszyk zamalowany kolorem białym
Tło zamalowane kolorem czarnym, kartka z opisem zamalowana kolorem szarym, koszyk zamalowany kolorem białym

Maski wektorowe umożliwiają dodawanie do warstw elementów o ostro zarysowanych krawędziach. Do warstw z maskami wektorowymi można stosować różne style warstw, a jeśli zachodzi taka potrzeba, edytować je. Maski wektorowe nadają się znakomicie do tworzenia przycisków, paneli i różnych elementów interfejsu dla sieci Web.

Panel Właściwości udostępnia dodatkowe opcje, dzięki którym można dostosować maskę. Można zmieniać krycie maski (w celu ustalenia stopnia prześwitywania zamaskowanej zawartości), odwracać maskę i poprawiać krawędzie maski, tak jak w przypadku obszaru zaznaczenia.

Właściwości, panel
Właściwości, panel

A. Maska warstwy B. Maska wektorowa 

Dodawanie masek warstwy

Po dodaniu maski warstwy można ukryć lub pokazać wszystkie warstwy lub utworzyć maskę na podstawie zaznaczenia lub przezroczystości. Na masce można później malować i w ten sposób precyzyjnie ukryć części warstwy, odkrywając tym samym warstwy znajdujące się poniżej.

Dodawanie maski, która pokazuje lub ukrywa całą warstwę

 1. Sprawdź, czy żaden obszar obrazu nie jest zaznaczony. Wybierz polecenie Zaznacz > Usuń zaznaczenie.
 2. Na panelu Warstwy zaznacz warstwę lub grupę warstw.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć maskę wektorową odsłaniającą całą warstwę, kliknij przycisk Dodaj maskę warstwy w panelu Maski lub wybierz polecenie Warstwa > Maska warstwy > Pokaż wszystko.
  • Aby utworzyć maskę ukrywającą całą warstwę, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij przycisk Dodaj maskę warstwy albo wybierz polecenie Warstwa > Maska warstwy > Ukryj wszystko.

Dodawanie maski, która ukrywa część warstwy

 1. Na panelu Warstwy zaznacz warstwę lub grupę warstw.
 2. Zaznacz obszar na obrazie i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć maskę odsłaniającą zaznaczenie, kliknij przycisk Nowa maska warstwy w panelu Warstwy.
  • Aby utworzyć maskę ukrywającą zaznaczenie, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij przycisk Dodaj maskę warstwy w panelu Warstwy.
  • Wybierz polecenie Warstwa > Maska warstwy > Odkryj zaznaczenie lub Ukryj zaznaczenie.

Tworzenie maski na podstawie przezroczystości warstwy

Aby bezpośrednio edytować przezroczystość warstwy, utwórz maskę z tych danych. Ta technika jest użyteczna w przypadku obiegów pracy związanych z wideo i grafiką 3D.

 1. Wybierz warstwę na panelu Warstwy.
 2. Wybierz polecenie Warstwa > Maska warstwy > Z przezroczystości.

Program Photoshop przekonwertuje przezroczystość na kolor nieprzezroczysty ukryty przez nowo utworzoną maskę. Kolor nieprzezroczysty różni się znacznie w zależności od filtrów oraz innych procesów przetwarzania zastosowanych wcześniej na warstwie.

Stosowanie maski skojarzonej z inną warstwą

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przenieść maskę na inną warstwę, przeciągnij ją na tę warstwę.
  • Aby powielić maskę, przeciągnij maskę na warstwę docelową z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Rozłączanie warstw i masek

Domyślnie warstwa lub grupa jest połączona ze swoją maską warstwy albo maską wektorową, co sygnalizuje ikona połączenia między miniaturkami w panelu Warstwy. Warstwa i połączona z nią maska są zawsze przesuwane razem — gdy jedna z nich jest przesuwana za pomocą narzędzia Przesunięcie, zmienia się także położenie drugiej . Ich rozłączenie umożliwia niezależne przenoszenie elementów i przesuwanie krawędzi maski niezależnie od warstwy.

 • Aby odłączyć warstwę od maski, kliknij ikonę połączenia w panelu Warstwy.

 • Aby przywrócić połączenie między warstwą i maską, kliknij miejsce pomiędzy miniaturkami warstwy i ścieżki maski w panelu Warstwy.

Wyłączanie lub włączanie maski warstwy

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz warstwę zawierającą maskę warstwy, która ma zostać włączona lub wyłączona, a następnie kliknij przycisk Wyłącz/Włącz maskę w panelu Właściwości.
  • W panelu Warstwy kliknij miniaturkę maski warstwy, przytrzymując klawisz Shift.
  • Zaznacz warstwę z maską, która ma zostać włączona lub wyłączona, a następnie wybierz polecenie Warstwa > Maska warstwy > Wyłącz lub Warstwa > Maska warstwy > Włącz.

  Gdy maska jest wyłączona, nad jej miniaturką w panelu Warstwy znajduje się czerwony symbol X, a zawartość warstwy jest wyświetlana bez efektu maskowania.

Stosowanie lub usuwanie maski warstwy

Istnieje możliwość takiego zastosowania maski warstwy, które trwale usuwa ukryte części warstwy. Maski warstw są przechowywane jako kanały alfa, dlatego ich stosowanie i usuwanie może zmniejszyć wielkość pliku. Można również usunąć maskę bez stosowania zmian.

 1. Na panelu Warstwy zaznacz warstwę zawierającą maskę warstwy.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby usunąć maskę warstwy po zastosowaniu jej na stałe do tej warstwy, kliknij ikonę Zastosuj maskę u dołu panelu Właściwości.
  • Aby usunąć maskę warstwy bez stosowania jej do tej warstwy, kliknij przycisk Usuń u dołu panelu Właściwości, a następnie kliknij opcje Usuń.

  Maski warstw mogą być stosowane i usuwane także przy użyciu menu Warstwa.

  Uwaga:

  Nie ma możliwości trwałego zastosowania maski warstwy do warstwy obiektu inteligentnego, gdy usuwa się maskę warstwy.

Zaznaczanie i wyświetlanie kanału maski warstwy

W celu ułatwienia edycji maski warstwy można wyświetlić samą maskę w skali szarości lub jako rubinową nakładkę na warstwie.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Warstwy:

  • Aby wyświetlić tylko maskę w skali szarości, kliknij miniaturkę maski warstwy z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Aby ponownie wyświetlić warstwy, przytrzymaj klawisz Alt lub Option i kliknij miniaturkę maski warstwy. Można też kliknąć ikonę oka w panelu Właściwości.
  • Przytrzymując klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS) i klikając miniaturkę maski warstwy można wyświetlić maskę nałożoną na warstwę w czerwonawym kolorze. Aby wyłączyć wyświetlanie w kolorze, powtórnie kliknij miniaturkę z wciśniętymi klawiszami Alt+Shift/Option+Shift.

Zmienianie koloru rubinowego lub krycia maski warstwy

 1. Kliknij dwukrotnie kanał maski warstwy w panelu Kanały.

 2. Aby wybrać inny kolor maski, kliknij próbkę koloru w oknie Opcje wyświetlania maski warstwy i wybierz nowy.
 3. Aby zmienić krycie, należy wprowadzić wartość z przedziału od 0% do 100%.

  Ustawienia koloru i krycia dotyczą jedynie wyglądu maski i nie wpływają na stopień ochrony obszarów pod nią umieszczonych. Zmiany tych ustawień mogą poprawić widoczność maski na tle innych kolorów obrazu.

 4. Kliknij przycisk OK.

Dopasowywanie krycia i krawędzi maski

Panel Właściwości umożliwia dostosowanie krycia zaznaczonej maski warstwy lub maski wektorowej. Suwak Gęstość określa poziom krycia maski. Ustawienie Wtapianie umożliwia zmiękczenie krawędzi maski.

Dodatkowe opcje są charakterystyczne dla masek warstw. Opcja Odwróć powoduje zamianę miejscami obszarów zamaskowanych i niezamaskowanych. Opcja Krawędź maski oferuje różne elementy sterujące umożliwiające modyfikowanie krawędzi maski (takie jak Wygładź lub Zawężanie/rozszerzanie). Informacje na temat opcji Zakres kolorów zawiera sekcja Ograniczanie warstw dopasowania i wypełnienia do konkretnych obszarów.

Zmienianie gęstości maski

 1. Na panelu Warstwy zaznacz warstwę zawierającą maskę, która będzie edytowana.
 2. Kliknij miniaturkę maski w panelu Warstwy. Wokół miniaturki pojawi się obramowanie.

 3. W panelu Właściwości przeciągnij suwak Gęstość w celu dopasowania krycia maski.

  Ustawienie gęstości na wartość 100% powoduje, że maska jest całkowicie nieprzezroczysta i blokuje wszystkie obszary warstwy znajdujące się poniżej. Zmniejszenie gęstości umożliwia uwidocznienie obszarów położonych pod maską.

Wtapianie krawędzi maski

 1. Na panelu Warstwy zaznacz warstwę zawierającą maskę, która będzie edytowana.
 2. Kliknij miniaturkę maski w panelu Warstwy. Wokół miniaturki pojawi się obramowanie.

 3. Przeciągnij suwak Wtapianie, aby zastosować efekt wtapiania do krawędzi maski.

  Wtapianie rozmywa krawędzie maski, tworząc łagodniejsze przejścia między obszarami zamaskowanymi i obszarami bez maski. Wtapianie jest stosowane w kierunku od krawędzi maski do zewnątrz w zakresie pikseli ustawionym za pomocą suwaka.

Poprawianie krawędzi maski

 1. Na panelu Warstwy zaznacz warstwę zawierającą maskę, która będzie edytowana.
 2. Kliknij miniaturkę maski w panelu Warstwy. Wokół miniaturki pojawi się obramowanie.

 3. Kliknij przycisk Krawędź maski. Krawędzie maski można modyfikować za pomocą opcji w oknie dialogowym Poprawianie maski. W tym oknie można także oglądać efekty umieszczenia maski na różnych tłach. Opis tych opcji można znaleźć w sekcji Poprawianie krawędzi zaznaczenia.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Poprawianie maski i zastosować wprowadzone zmiany do maski warstwy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online