Podręcznik użytkownika Anuluj

Warstwy masek

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop i usługi firmy Adobe
  1. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  2. Biblioteki Creative Cloud
  3. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Praca z kompozycjami programu Illustrator w programie Photoshop
  6. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  7. Siatka i linie pomocnicze
  8. Tworzenie operacji
  9. Cofanie i historia
  10. Domyślne skróty klawiaturowe
  11. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie ze środowiskiem pracy
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Tworzenie dokumentów
  3. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  4. Obsługa pokrętła Microsoft Dial w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Szybkie udostępnianie utworzonych materiałów
  13. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  14. Preferencje
  15. Domyślne skróty klawiaturowe
  16. Miarki
  17. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  18. Określanie kolumn dla obrazu
  19. Cofanie i historia
  20. Panele i menu
  21. Umieszczanie plików
  22. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  23. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  24. Ustawienia predefiniowane
  25. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  26. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Tworzenie szybkich zaznaczeń
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  2. Formatowanie znaków
  3. Formatowanie akapitów
  4. Tworzenie efektów tekstowych
  5. Edytowanie tekstu
  6. Odstępy między wierszami i między znakami
  7. Tekst arabski i hebrajski
  8. Czcionki
  9. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  10. Tekst azjatycki
  11. Tworzenie tekstu
  12. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
  13. Układacz wielojęzyczny dla skryptów azjatyckich
  14. Dodawanie i edytowanie tekstu w programie Photoshop
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D
Ważne

Ważne:

Funkcje 3D w programie Photoshop zostaną usunięte w przyszłych aktualizacjach. Zachęcamy użytkowników funkcji 3D do korzystania z nowej kolekcji Adobe Substance 3D, która obejmuje nową generację narzędzi 3D firmy Adobe.

Więcej informacji na temat wycofania funkcji 3D z programu Photoshop można znaleźć tutaj: Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D.

 

Dowiedz się, jak ukrywać i odsłaniać części kompozycji przy użyciu warstw maskujących.

Dodając do warstwy maskę, można użyć maski w celu ukrycia pewnych obszarów warstwy i odsłonięcia warstw znajdujących się poniżej. Maskowanie warstw stanowi bardzo przydatną technikę kompozycyjną. Pozwala łączyć wiele zdjęć w jeden obraz, a także usuwać obiekty czy osoby z fotografii.

Informacje o maskach warstw i maskach wektorowych

Można tworzyć maski dwóch typów:

 • Maski warstw to zależne od rozdzielczości obrazy bitmapowe, które można edytować przy użyciu narzędzi do malowania i zaznaczania.
 • Maski wektorowe są niezależne od rozdzielczości. Powstają podczas używania narzędzi z grupy Pióro lub Kształt.

Maski warstw i maski wektorowe są trwałe, co oznacza, że można je wielokrotnie edytować bez wpływania na piksele, które ukrywają. Na panelu Warstwy zarówno maski warstw, jak i maski wektorowe są wyświetlane jako dodatkowe miniaturki po prawej stronie miniaturek warstw. W przypadku maski warstwy miniaturka reprezentuje szary kanał (alfa), utworzony przy dodaniu maski warstwy. Miniaturka maski wektorowej reprezentuje ścieżkę przycinającą zawartość warstwy.

Aby utworzyć maskę warstwy lub maskę wektorową na warstwie tła, najpierw przekonwertuj ją na zwykłą warstwę, wybierając polecenie Warstwa > Nowa > Warstwa z tła.

Edytując maskę warstwy, możesz zmienić maskowany obszar. Maska warstwy jest obrazem w skali szarości. Obszary zamalowane na czarno są ukrywane, a na biało — wyświetlane. Obszary o różnych odcieniach szarości są w różnym stopniu przezroczyste.

Maskowanie warstw
Warstwa maski: A. Miniaturka maski warstwy B. Miniaturka maski wektorowej C. Ikona połączenia maski wektorowej D. Dodawanie maski

Edytowanie maski
Edytowanie maski warstwy: Tło zamalowane kolorem czarnym, kartka z opisem zamalowana kolorem szarym, koszyk zamalowany kolorem białym

Maski wektorowe umożliwiają dodawanie do warstw elementów (kształtów) o ostro zarysowanych krawędziach. Do warstw z maskami wektorowymi można stosować różne style warstw. Można je też edytować. Maski wektorowe nadają się znakomicie do tworzenia przycisków, paneli i różnych elementów interfejsu przeznaczonych do witryn internetowych.

Panel Właściwości udostępnia dodatkowe opcje, dzięki którym można dostosować maskę. Można zmieniać krycie maski (w celu ustalenia stopnia prześwitywania zamaskowanej zawartości), odwracać maskę i poprawiać krawędzie maski, tak jak w przypadku obszaru zaznaczenia.

Właściwości, panel
Panel Właściwości: A. Maska warstwy B. Maska wektorowa

Dodawanie masek warstwy

Po dodaniu maski warstwy można ukryć lub pokazać wszystkie warstwy albo utworzyć maskę na podstawie zaznaczenia lub przezroczystości. Na masce można później malować i w ten sposób precyzyjnie ukryć części warstwy, odkrywając tym samym warstwy znajdujące się poniżej.

Dodawanie maski, która pokazuje lub ukrywa całą warstwę

 1. Żaden obszar obrazu nie powinien być zaznaczony. Wybierz polecenie Zaznacz > Usuń zaznaczenie.
 2. Na panelu Warstwy zaznacz warstwę lub grupę warstw.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć maskę wektorową odsłaniającą całą warstwę, kliknij przycisk Dodaj maskę warstwy w panelu Maski lub wybierz polecenie Warstwa > Maska warstwy > Pokaż wszystko.

  • Aby utworzyć maskę ukrywającą całą warstwę, albo przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS) i kliknij przycisk Dodaj maskę warstwy, albo wybierz polecenie Warstwa > Maska warstwy > Ukryj wszystko.

Dodawanie maski, która ukrywa część warstwy

 1. Na panelu Warstwy zaznacz warstwę lub grupę warstw.
 2. Zaznacz obszar na obrazie i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć maskę odsłaniającą zaznaczenie, kliknij przycisk Nowa maska warstwy w panelu Warstwy.
  • Aby utworzyć maskę ukrywającą zaznaczenie, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS) i kliknij przycisk Dodaj maskę warstwy w panelu Warstwy.
  • Wybierz polecenie Warstwa > Maska warstwy > Pokaż zaznaczenie lub Ukryj zaznaczenie.

Aby bezpośrednio edytować przezroczystość warstwy, utwórz maskę, wykonując następujące czynności:

 1. Wybierz warstwę w panelu Warstwy.
 2. Wybierz polecenie Warstwa > Maska warstwy > Z przezroczystości.

Program Photoshop przekonwertuje przezroczystość na kolor nieprzezroczysty ukryty przez nowo utworzoną maskę. Kolor nieprzezroczysty różni się znacznie w zależności od filtrów oraz innych procesów przetwarzania zastosowanych wcześniej na warstwie.Ta technika jest użyteczna w przypadku obiegów pracy związanych z wideo i grafiką 3D.

Stosowanie maski skojarzonej z inną warstwą

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby przenieść maskę na inną warstwę, przeciągnij ją na tę warstwę.
 • Aby powielić maskę, przeciągnij maskę na warstwę docelową z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (macOS).

Rozłączanie warstw i masek

Domyślnie warstwa lub grupa jest połączona ze swoją maską warstwy albo maską wektorową, co sygnalizuje ikona połączenia między miniaturkami w panelu Warstwy. Warstwa i połączona z nią maska są zawsze przesuwane razem — gdy jedna z nich jest przesuwana za pomocą narzędzia Przesunięcie, zmienia się także położenie drugiej . Ich rozłączenie umożliwia niezależne przenoszenie elementów i przesuwanie krawędzi maski niezależnie od warstwy.

 • Aby odłączyć warstwę od maski, kliknij ikonę połączenia w panelu Warstwy.

 • Aby przywrócić połączenie między warstwą i maską, kliknij miejsce pomiędzy miniaturkami warstwy i ścieżki maski w panelu Warstwy.

Wyłączanie lub włączanie maski warstwy

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Zaznacz warstwę zawierającą maskę warstwy, która ma zostać włączona lub wyłączona, a następnie kliknij przycisk Wyłącz/Włącz maskę w panelu Właściwości.

 • W panelu Warstwy kliknij miniaturkę maski warstwy, przytrzymując klawisz Shift.

 • Zaznacz warstwę z maską, która ma zostać włączona lub wyłączona, a następnie wybierz polecenie Warstwa > Maska warstwy > Wyłącz lub Warstwa > Maska warstwy > Włącz.

Gdy maska jest wyłączona, na jej miniaturce w panelu Warstwy znajduje się czerwony symbol X, a zawartość warstwy jest wyświetlana bez efektu maskowania.

Stosowanie lub usuwanie maski warstwy

Istnieje możliwość takiego zastosowania maski warstwy, które trwale usuwa ukryte części warstwy [*]. Maski warstw są przechowywane jako kanały alfa, dlatego ich stosowanie i usuwanie może zmniejszyć wielkość pliku. Można również usunąć maskę bez stosowania zmian.

Uwaga:

[*] Zastosowanie maski warstwy z nieciągłymi obszarami powoduje ukrycie, a nie usunięcie pikseli.

 1. Na panelu Warstwy zaznacz warstwę zawierającą maskę warstwy.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby usunąć maskę warstwy po zastosowaniu jej na stałe do tej warstwy, kliknij ikonę Zastosuj maskę u dołu panelu Właściwości.
  • Aby usunąć maskę warstwy bez stosowania jej do tej warstwy, kliknij przycisk Usuń u dołu panelu Właściwości, a następnie kliknij opcje Usuń.

  Maski warstw mogą być stosowane i usuwane także przy pomocy menu Warstwa.

  Uwaga:

  Nie ma możliwości trwałego zastosowania maski warstwy do warstwy Obiektu inteligentnego, gdy usuwa się maskę warstwy.

Zaznaczanie i wyświetlanie kanału maski warstwy

W celu ułatwienia edycji maski warstwy można wyświetlić samą maskę w skali szarości lub jako rubinową nakładkę na warstwie.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Warstwy:

  • Aby wyświetlić tylko maskę w skali szarości, kliknij miniaturkę maski warstwy z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (macOS). Aby ponownie wyświetlić warstwy, przytrzymaj klawisz Alt lub Option i kliknij miniaturkę maski warstwy. Można też kliknąć ikonę oka w panelu Właściwości.
  • Przytrzymując klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (macOS) i klikając miniaturkę maski warstwy można wyświetlić maskę nałożoną na warstwę w czerwonawym kolorze. Aby wyłączyć wyświetlanie w kolorze, powtórnie kliknij miniaturkę z wciśniętymi klawiszami Alt+Shift/Option+Shift.

Zmienianie koloru lub krycia maski warstwy

 1. Kliknij dwukrotnie kanał maski warstwy w panelu Kanały.

 2. Aby wybrać inny kolor maski, kliknij próbkę koloru w oknie Opcje wyświetlania maski warstwy i wybierz nowy.
 3. Aby zmienić krycie, należy wprowadzić wartość z przedziału od 0% do 100%.

  Ustawienia koloru i krycia dotyczą jedynie wyglądu maski i nie wpływają na stopień ochrony obszarów pod nią umieszczonych. Zmiany tych ustawień mogą poprawić widoczność maski na tle innych kolorów obrazu.

 4. Kliknij przycisk OK.

Dopasowywanie krycia i krawędzi maski

Panel Właściwości umożliwia dostosowanie krycia zaznaczonej maski warstwy lub maski wektorowej. Suwak Gęstość określa poziom krycia maski. Ustawienie Wtapianie umożliwia zmiękczenie krawędzi maski.

Pozostałe opcje dotyczą masek warstw. Opcja Odwróć powoduje zamianę miejscami obszarów zamaskowanych i niezamaskowanych. Opcja Krawędź maski oferuje różne elementy sterujące umożliwiające modyfikowanie krawędzi maski (takie jak Wygładź lub Zawężanie/rozszerzanie). Informacje na temat opcji Zakres kolorów zawiera artykuł Ograniczanie warstw dopasowania i wypełnienia do konkretnych obszarów.

Zmienianie gęstości maski

 1. W panelu Warstwy zaznacz warstwę zawierającą maskę, którą chcesz edytować.
 2. Kliknij miniaturkę maski w panelu Warstwy. Wokół miniaturki pojawi się obramowanie.

 3. W panelu Właściwości przeciągnij suwak Gęstość w celu dopasowania krycia maski.

  Ustawienie gęstości na wartość 100% powoduje, że maska jest nieprzezroczysta — blokuje wszystkie obszary warstwy znajdujące się poniżej. Zmniejszenie gęstości umożliwia uwidocznienie obszarów położonych pod maską.

Wtapianie krawędzi maski

 1. W panelu Warstwy zaznacz warstwę zawierającą maskę, którą chcesz edytować.
 2. Kliknij miniaturkę maski w panelu Warstwy. Wokół miniaturki pojawi się obramowanie.

 3. Przeciągnij suwak Wtapianie, aby zastosować efekt wtapiania do krawędzi maski.

  Wtapianie rozmywa krawędzie maski, tworząc łagodniejsze przejścia między obszarami zamaskowanymi i obszarami bez maski. Wtapianie jest stosowane w kierunku od krawędzi maski do zewnątrz w zakresie pikseli ustawionym za pomocą suwaka.

Poprawianie krawędzi maski

 1. W panelu Warstwy zaznacz warstwę zawierającą maskę, którą chcesz edytować.
 2. Kliknij miniaturkę maski w panelu Warstwy. Wokół miniaturki pojawi się obramowanie.

 3. Na pasku opcji kliknij pozycję Zaznacz i maskuj. Krawędzie maski można modyfikować za pomocą opcji w przestrzeni roboczejZaznaczanie i maskowanie. Pozwala ona też sprawdzić efekty umieszczenia maski na różnych tłach.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć przestrzeń roboczą Zaznaczanie i maskowanie oraz zastosować zmiany do maski warstwy.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto