Funksjonen for automatisk feltregistrering i redigeringsmiljøet aktiveres som standard for kontoer på Individual-, Team-, Business- og Enterprise-nivå.

Beskrivelse av funksjon

Når du laster opp et nytt skjema til redigeringsmiljøet, evaluerer Adobe Sign automatisk dokumentet og plasserer kandidatfelt der markeringer på siden angir at feltene sannsynligvis kreves.

Kandidatfelt kan godtas, slettes eller konverteres til andre felttyper av brukeren.


Bruk

Feltregistrering er automatisk når dokumentet sendes til redigeringsmiljøet. Dette omfatter prosessen for å opprette en mal, et kontrollprogram eller under individuelle Send-hendelser.

○ Hvis kandidatfelt blir funnet, vises et ikon øverst til venstre for vinduet for redigeringsmiljøet, med en beskrivende tekstboble som ber brukeren om å klikke på ikonet for å plassere de foreslåtte feltene.

○ Hvis ingen kandidatfelt blir funnet, vises ikke ikonet.

○ Hver enkelt side evalueres separat, og hver side har sitt eget ikon for å plassere felt for den spesifikke siden.

Merk:

Feltregistrering utføres ikke hvis det opplastede dokumentet allerede har felt angitt (Tekstkoder- eller AcroForm-felt).

1 Candidate fields Identified

 

Klikking på kandidatfeltikonet plasserer alle de foreslåtte feltene for siden.

Brukeren kan klikke på X i tekstboblen uten å plassere feltene.

2 Placed Candidate fields

 

Når feltene er plassert, endres tekstboblen for å informere brukeren om å se gjennom feltene.

Adobe Sign forstår ikke hva feltet bør hete, så alle feltene har generelle navn (for eksempel Egendefinert felt 1). 

Adobe Sign kan heller ikke fastslå hvilken deltaker feltet skal tilordnes. Alle feltene tilordnes til Deltaker 1 som standard.

3 Field Properties Menu

 

Det anbefales at brukeren først slette alle ekstra felt som ble plassert feil.

4 Delete useless fields

Merk:

Du kan velge flere felt ved å holde nede Skift-tasten og deretter bruke musen til å klikke på skjemaet og tegne en boks. Alle felt som berører det beskrevne området velges.

Du kan deretter flytte eller slette feltgruppen.

 

Flytt eller legg deretter til eventuelle felt som er feil plassert.

5 Align fields

 

Når skjemaet bare har feltene som kreves, ser du gjennom hver enkelt felt ved å åpne det med et dobbeltklikk.

Det anbefales å bruke et beskrivende navn for hvert felt, slik at det er enklere å lese rapporter og utforme datatilordning.

Hvis du vil gi et felt nytt navn, klikker du på Rediger-ikonet ved siden av feltnavnet, og deretter skriver du inn det fullstendige navnet på feltet.

6 Change field names

 

Hvis skjemaet bare trenger at den første mottakeren angir alt innholdet, er Deltaker 1-rollen akkurat det du trenger.

Hvis det imidlertid er behov for at avsender forhåndsutfyller felt eller hvis det er flere mottakere, må Tilordnet til-feltet kontrolleres og justeres etter behov.

 

En annen ting å evaluere på feltnivå er felttypen.

Alle plasserte kandidatfelt er tekstfelt som standard. De kan imidlertid enkelt konverteres til de fleste andre vanlige felttyper med én linje:

○ Signaturfelt

○ Informasjonsfelt for underskriver

○ Datafelt

 

7 field types

Merk:

Automatisk plasserte felt støtter alle de vanlige feltalternativene, for eksempel feltvalideringsregler, betingede setninger, verktøy for utseende på skrift og så videre.

 

Når alle feltene er kontrollert, går du gjennom de andre sidene i dokumentet og plasserer og kontrollerer feltene underveis.

Når alle feltene er plassert, klikker du på Lagre eller Send for å fullføre redigeringsprosessen.

Hvis du oppretter en mal, kan feltene redigeres fra behandlingssiden.

Hvis du forlater redigeringsmiljøet før du lagrer eller sender, finner du dokumentet på behandlingssiden i utkastdelen, men alle feltplasseringer går tapt.


Aktivere eller deaktivere

Funksjonen for automatisk feltregistrering kan bare aktiveres eller deaktiveres på konto- og/eller gruppenivå av kundestøtte for Adobe Sign.

Innstillinger for gruppenivå er tillatt og overstyrer verdiene for kontonivå. 


Ting å kjenne til

Avtaler med et totalt sideantall på mer enn 25 sider, vil ikke utløse automatisk feltregistrering.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet