Adobe Sign-funksjonen Obligatorisk mobil signaturskanning er tilgjengelig for Business- og Enterprise-tjenestenivåene.

Beskrivelse av funksjon

Obligatorisk mobil signaturskanning er et signeringsalternativ som krever at mottakeren sender signaturen til en mobilenhet ved bruk av et telefonnummer (SMS).

Fordi mottakeren sørger for telefonnummeret til mobilenheten, må ikke avsenderen av avtalen å vite telefonnummeret på forhånd.

Mottakeren utfører signaturen sin på mobilenheten, eller laster opp et bilde fra enheten.

Når det er gjort, blir signaturen returnert til det opprinnelige miljøet for å bli satt inn i avtalen.

De siste fire sifrene i telefonnummeret blir tatt med i historikk- eller revisjonssporet som en del av signeringsprosessen.


Bruk

Betydningen av Obligatorisk mobil signaturskanning erfares bare i selve signeringsprosessen.

 

Når mottakere må signere noe, blir de presentert for en dialogboks som ber om telefonnummeret til en mobilenhet.

mobile_signaturephonenumberrequest

 

Mottakeren skriver inn telefonnummeret sitt og klikker på Send, som får Adobe Sign til å levere en kobling til det oppgitte telefonnummeret.

msc_link

 

Denne koblingen er en engangskobling som utløper etter fem minutter.

En ny kobling kan sendes når som helst hvis de fem minuttene utløper.

elapsed_time

Når det klikkes på koblingen, vises signaturpanelet med signaturalternativene.

Både Tegn og Bilde støttes.

mobile_device_view

 

Mottakeren klikker på Ferdig når signaturtrekket er utført eller et bilde er lastet opp.

Signaturen leveres tilbake til det opprinnelige dokumentmiljøet, der signaturen blir satt inn og avtalen fullføres på vanlig måte.

delivered_signature

 

Historikk-delen av Behandle-fanen viser fjernskanningsprosessen og enhetsnummeret (delvis maskert) til signaturenheten.

rsc_history

 

Revisjonsrapporten viser også skanningen og enheten tydelig.

rsc_auditlog


Konfigurasjonsalternativer

For øyeblikket er det ingen andre konfigurasjonsalternativer enn aktivere/deaktivere.


Aktivere eller deaktivere

Obligatorisk mobil signaturskanning må først hentes frem i kontoadministratorens grensesnitt. Det gjøres ved å kontakte den kundeansvarlige eller Adobe Signs kundestøtteteam.

Når den er hentet frem, kan funksjonen Obligatorisk mobil signaturskanning aktiveres på kontonivå av Adobe Sign-kontoadministratoren.

Innstillinger for gruppenivå er tillatt og overstyrer verdiene for kontonivå. 

 

Funksjonen aktiveres ved å logge på som kontoadministrator og gå til: Konto > Kontoinnstillinger > Signaturinnstillinger > Flere innstillinger

required_mobile_signaturecapturesettingintheui

 

Avsendere behøver ikke å endre prosessen de benytter.

Innstillingen har bare betydning for mottakerne i det øyeblikket de skal signere. 

Fordi signaturpanelalternativet aktiveres på signeringstidspunktet, vil alle avtaler som for øyeblikket venter på signering, bli berørt av endringen.


Ting å huske på...

  • Aktivering av Obligatorisk mobil signaturskanning overstyrer de eksisterende La mottakere signere og bruke initialer ved å-innstillingene
    • Inntastede signaturer tillates ikke
    • Tegn- og Bilde-signaturtypene er aktivert
  • Digitale signaturarbeidsflyter er tillatt
  • Aktivering av Obligatorisk mobil signaturskanning påvirker alle eksisterende avtaler i sanntid, på den måten av eksisterende avtaler tar i bruk den obligatoriske mobile signeringsprosessen
  • Alle underskrivere er inkludert. Både interne underskrivere og eksterne underskrivere
  • Underskrivere som allerede bruker en mobilenhet når signeringsprosessen starter, må fremdeles gå gjennom SMS-prosessen for å skanne signaturen.
  • Hvis kontoen din er konfigurert for å Tillat Stempler-arbeidsflyt, vil Stempel-felt også kreve SMS-prosessen, men det er bare mulig å legge inn et bilde

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet