Tilpass e-signaturfeltet for å skjule navn og dato under signaturlinjen
Konto- og gruppenivåadministratorer i Adobe Sign-tjenesten kan eventuelt undertrykke teksten med navnet og datoen som skrives ut under signaturfeltet, samt forkorte linjen under signaturen for å matche tekstlengden.

Miljø

Adobe Sign-webgrensesnitt

Løsninger

  1. Logg på Adobe Sign-kontoen din med en administratorbruker

  2. Gå til KontoinnstillingerSignaturinnstillinger.

  3. Konfigurer alternativer for Bruk riktig formaterte signaturer og initialer etter behov:

    Alternativer for riktig formatering

Hvis alternativet riktig formaterte signaturer er deaktivert, blir signaturen gjengitt som angitt uten en linje og tilhørende tekst med navn og dato:

Opplevelse når begge alternativene er deaktiverte

Hvis alternativet riktig formaterte signaturer er aktivert, blir signaturen gjengitt med en blå linje og tilhørende tekst med navn og dato.

Når alternativet for å justere linjen under signaturen dynamisk er deaktivert, strekker den blå linjen seg over hele bredden på signaturfeltet i det endelige dokumentet:

Opplevelse når bare riktig formaterte signaturer er aktivert

Merk:

Den blå linjen og underliggende tekst med både navn og dato aktivert sammen.

Det er ikke mulig å aktivere/deaktivere individuelle elementer (du kan for eksempel ikke deaktivere bare navn)

Hvis alternativet riktig formaterte signaturer er aktivert, blir signaturen gjengitt med en blå linje og tilhørende tekst med navn og dato.

Når alternativet for å justere linjen under signaturen dynamisk er aktivert, justeres den blå linjen etter en kortere verdi (basert på signaturlengden) i det endelige dokumentet:

Opplevelse når begge alternativene er aktiverte

Merk:

I signatarens visning av feltet strekker den blå linjen seg over hele feltet. Justeringen av linjen gjøres når signaturen er ferdig og brukes i PDF-filen.

Merk:

Funksjonen “riktig formatert” gjelder bare for skrevne eller tegnede signaturer.

Hvis en signatar velger å laste opp en bildesignatur i stedet, brukes ikke den blå linjen og teksten.

Administratorer kan aktivere eller deaktivere metodene som er tilgjengelige for mottakere når de bruker en signatur, i neste sett med innstillinger: La mottakere signere og bruke initialer ved å