Myndighetsutstedt ID for Adobe Acrobat Sign: Rapport over underskriveridentitet

Oversikt

Signer Identity Report (SIR) registrerer inndataene som registrerer under godkjenningsmetoden med myndighetsutstedt ID. (f.eks. underskriverens ansiktsbilde, telefonnummer, bilder av myndighetsutstedt ID, data hentet fra myndighetsutstedt ID osv.)

Rapport over underskriveridentitet

Som standard lagrer ikke Adobe Acrobat Sign denne informasjonen. Kontoer med krav om å samle inn disse dataene kan kontakte støtteteamet og be om at SIR aktiveres.

 

SIR:

Én SIR opprettes per avtale. Hvis flere mottakere på samme avtale godkjennes med myndighetsutstedt ID, representeres alle i den ene rapporten.

Avtaler som er under bvehandling, viser SIR som en Interim Signer Identity Report. Rapporten forblir markert som en interimrapport til transaksjonen når en avsluttende fase (fullført, utløpt, forlatt).

Når avtalen er endelig løst, merkes SIR som Endelig rapport over underskriveridentitet:

Interimrapport

Merk:

Godkjenningsmetoden Myndighetsutstedt ID og Signer Identity Report er bare tilgjengelig for Enterprise-abonnementet.


Brukertilgang til Rapport over underskriveridentitet

Bare opphavspersonen for avtalen kan laste ned SIR fra Behandle-siden.

  • Avansert deling gir tilgang til SIR med Vise-tillatelser

Slik laster du ned SIR:

  • Gå til Behandle-siden.
  • Enkeltklikk på (velg) avtalen med rapporten du ønsker.
  • Klikk på Se mer for å vise alle verktøyene.
  • Klikk på Last ned identitetsrapport.
  • Det vises et popup-vindu der du må oppgi passord for dokumentet.
    • Dette passordet er innebygd i PDF-filen og må skrives inn før PDF-filen kan vises.
  • Når passordet er på plass, klikker du på Last ned. Rapporten lastes ned til det lokale systemet ditt
Last ned SIR på Behandle-siden

 

Hvis SIR lastes ned før avtalen når endelig status, merkes dokumentet som en Interim rapport. Når avtalen er fullført, vil rapporten identifiseres som Endelig SIR.

Interimrapport

Adobe-logoen

Logg på kontoen din