Tilpasse e-postmaler

Funksjonen tilpasset e-postmal for Adobe Acrobat Sign er tilgjengelig for virksomhetsnivåkontoer i henhold til en ETLA-lisensavtale.

Oversikt

All e-post som sendes fra Adobe Acrobat Sign, genereres fra en HTML-basert mal som bruker noen variable felt og tilpasser hver e-postmelding til den spesifikke avtalen og mottakerne. De store strukturene, som sideoppsett, forblir statiske, og bare de få variablene endres (som avtalenavn og melding) for hver avtale som sendes ut.

Funksjonen for tilpassede e-postmaler (CEMT) tilbyr muligheten til å omarbeide HTML-malen som genererer e-postmeldinger fra Acrobat Sign-kontoen. Med CEMT kan du omarbeide standard e-postmelding slik at den blir i overensstemmelse med ditt eget kjente merke, fargeskjema, bilder og tekst. Du kan også endre de normalt statiske strukturene og tilpasse sideoppsettet, terminologien som brukes, innsatte bilder og mer.

Hvis du har et abonnement på Enterprise-nivå, kan du arbeide med vårt team for profesjonelle tjenester for å lage den perfekte e-postmalen for kontoen som helhet, eller for hver enkelt gruppe i kontoen, alt etter behov. Avgifter kan påløpe.

Tilpasset e-postmal


Slik brukes den

Det er i øyeblikket fire maler som kan tilpasses med Acrobat Sign.

Tilpassede maler kan installeres på konto- eller gruppenivå. Maler på kontonivå distribueres ned til grupper og når brukerne. Konto > Gruppe > Bruker

Maler på gruppenivå erstatter malene på kontonivå. Malene på gruppenivå blir så distribuert til brukerne i den gruppen. Dette gjør det mulig for enkeltgrupper å utforme tematisk riktige e-postmaler.

Hvis Adobe-kontoen for eksempel har en Photoshop-gruppe, kan e-postmeldinger utformes slik at de appellerer til brukerne i Photoshop-gruppen. Den juridiske gruppen har kanskje helt andre ønsker, og utformer derfor e-postmalene i henhold til dette.

Når malene er oppdatert, vil PS-kontakten publisere dem til en gruppe i kontoen for testing. Da kan du kontrollere at den fungerer riktig og eventuelt be om flere endringer. Når Acrobat Sign-administratoren har bekreftet malen, vil PS-kontakten aktivere malen for riktig gruppe eller konto.

 

Brukere og administratorer

Når e-postmalene er på plass, trenger ikke brukere eller administratorer å gjøre noe. E-postmalene brukes automatisk.


Hva kan tilpasses

CEMT gir mulighet til å tilpasse e-postmalene som brukes til transaksjons-e-post fra Acrobat Sign-kontoen.

Vær oppmerksom på at avsendere (parten som sender ut avtalen til signering) ikke kan vise den tilpassede e-postmalen siden deres e-postadresse er forutsatt på en annen maltype. Avsendere vil fortsatt se eksisterende standardmal for e-post.

Det kan være flere versjoner innenfor hver maltype. Det er én versjon for hvert av de støttede språkene (eller nasjonale innstillinger). Enterprise-kunder kan sende avtaler på mer enn 30 språk, og hvert språk har sin egen lokaliserte mal for hver maltype. Hvis du oppdaterer tekst for en e-postmal på spansk, må du levere riktig tekst slik at PS-kontakten kan oppdatere malen med riktige ord.

Eksempel: Please Sign:English identifiserer Vennligst signer-malen og engelsk språk.

 

Det er to tilnærmingsmetoder for tilpassing av e-postmalene som brukes for din konto eller dine grupper i Acrobat Sign:

 1. Start med basismalen (standard) og angi hvilke tilpassinger du vil gjøre innenfor den malen, til PS-kontakten din.
 2. Start med ditt eget internt bygde HTML-dokument ved å bruke referanseveiledningen nedenfor, og du kan starte med standardtekstene som du finner i vårt offentlige github-lagringsområde.


Hvordan aktivere eller deaktivere

Egendefinerte e-postmaler kan bare aktiveres og konfigureres i Acrobat Sign-systemet av Professional Services-teamet til Acrobat Sign.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen og for øyeblikket har en aktiv avtale med Professional Services, kan du kontakte dem for å avgjøre omfanget av arbeidet og tilleggskostnader. Hvis ikke kan du sende inn en støtteforespørsel der du ber om tilgang til funksjonen for egendefinert e-postmal. Kundestøtte omdirigerer deg deretter til Professional Services-teamet.

Maler kan konfigureres på konto- og/eller gruppenivå og for alle/hver nasjonale innstilling.

Kunder kan redusere utviklingstid og redusere tjenestekostnader ved å utforme malene internt i samsvar med veiledningen nedenfor:

Kjente problemer

Hvis kontoen er konfigurert til å dele opp dokumenter i de opprinnelige filene i den endelige e-postmeldingen, og avtalen inneholder åtte eller flere filer, returneres ingen filer. Det er et hardt tak for antall filer som kan legges ved når du bruker CEMT-posttjenesten.

 • Fjerning av betingelsen om å dele alle filene løser problemet for kunder som må legge ved flere filer når de oppretter en avtale.
 • Det delte dokumentet kan lastes ned fra Behandle-siden uten problemer.


Vanlige spørsmål:

Nei.

Det finnes for øyeblikket ikke noe kundevendt grensesnitt for e-postmaler. Du kan opprette din egen HTML-mal, men den må gjennomgås og installeres av Professional Services-kontakten hos Adobe.

Tilpassing er tilgjengelig på konto- eller gruppenivå. Adobe støtter ikke tilpassbare e-postmaler for enkeltbrukere. Vi støtter heller ikke tilpassing av e-post for bestemte mottakere.

Ja, tilpassing er tilgjengelig for alle regioner.

Nei.

Vi tilbyr for øyeblikket egendefinerte e-postmaler for fire av standard-e-postmeldingene:

 • Vennligst signer
 • Signert og arkivert
 • Påminnelse
 • Kansellert

Ja. Når du ber om å få installert en egendefinert e-postmal, må du angi typen (Vennligst signer) i tillegg til språket malen er på.

Kunder må levere den oversatte teksten i den egendefinerte HTML-malen. Hver type:språk-kombinasjon anses som en særskilt mal. (For eksempel: Please Sign:Spanish) 

Avsenderne vil bare motta den tilpassede e-posten for den kansellerte e-posten hvis en mottaker avslår å signere.

Annen e-postkommunikasjon som sendes til avsenderen, vil bruke standardbase-e-posten som er knyttet til Adobe Acrobat Sign.

Nei.

Bildet i e-postoverskriften kan oppdateres i kontoinnstillingene under Konto -> Kontoinnstillinger -> E-postinnstillinger.

Disse malene finnes som kontoomfattende maler, der grupper arver malene sine fra kontoen, og brukere arver fra gruppen. CEMT kan tas i bruk på gruppebasis slik at alle brukerne i den gruppen vil arve malen på gruppenivå.

Eksempel: Adobe-kontoen har ikke CEMT-implementert, men Acrobat Sign-gruppen innenfor kontoen har implementert en egendefinert Vennligst signer-mal. Jon, en bruker i Acrobat Sign-gruppen, vil bruke den egendefinerte malen når han sender ut avtaler. Alle andre grupper innenfor Adobe-kontoen vil fortsette å bruke standard e-postmal.

 

Det er gjennomførbart!

Hvis HR-gruppen innenfor kontoen ønsker et annet preg på sine maler enn den juridiske gruppen, kan HR-gruppen utforme sine maler i henhold til dette. Vær oppmerksom på at det påløper ekstra kostnader for forskjellige maler. 

Nei, det er ikke en annen mal. For øyeblikket gjelder CEMT bare for direkte deltakere i signeringsprosessen (underskrivere, godkjennere, delegerte). 

Bilder er definitivt en viktig komponent for å få frem budskapet i en e-postmelding, og Acrobat Sign støtter bilder i de egendefinerte malene. Bilder må imidlertid lagres eksternt av teamet eller selskapet ditt. Adobe vil ikke lagre noen bilder. 

Tabellbaserte oppsett anbefales for å få HTML konsistent på tvers av flere e-postklienter. Det anbefales også å bruke gammeldags attributtstyling for tabeller og bare bruke enkle inline-stiler. <style>-koder blir forkastet av mange e-postklienter.

CEMT er testet i følgende e-postklienter:

 • Microsoft Outlook 2016/2019
 • Apple Mail 11/12
 • Gmail
 • AOL mail
 • Yahoo! mail

Nei.

CEMT gjelder bare for e-postmeldinger som er sendt til deltakerne i en avtale.

Når det gjelder webskjemaer, vil underskriveren som fyller ut webskjemaet, motta et tilpasset skjema signert og arkivert, men landingssiden etter utfylling av webskjemaet kan ikke tilpasses via CEMT.

Landingssiden kan endres hvis du oppretter webskjemaet via vårt API.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din