Brukerveiledning Avbryt

Tilpasse e-postmaler

 

Veiledning for Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Merknader før utgivelse
 2. Produktmerknader
 3. Viktige varsler

Kom i gang

 1. Hurtigstartveiledning for administratorer
 2. Hurtigstartveiledning for brukere
 3. For utviklere
 4. Videoopplæringsbibliotek
 5. Vanlige spørsmål

Administrer

 1. Oversikt over Admin Console
 2. Brukeradministrasjon
  1. Legge til en bruker
  2. Opprette brukere samlet
  3. Legge til brukere fra katalogen din
  4. Legge til brukere fra MS Azure Active Directory
  5. Lage funksjonsfokuserte brukere
   1. Tekniske kontoer – API-styrt
   2. Servicekontoer – Manuell styring
  6. Se etter brukere med klargjøringsfeil
  7. Endre navn/e-postadresse
  8. Redigere en brukers gruppemedlemskap
  9. Redigere en brukers gruppemedlemskap gjennom gruppegrensesnittet
  10. Forfremme en bruker til en administratorrolle
  11. Brukeridentitetstyper og SSO
  12. Bytte brukeridentitet
  13. Autentisere brukere med MS Azure
  14. Autentisere brukere med Google-føderasjon
  15. Produktprofiler
  16. Påloggingsopplevelse 
 3. Innstillinger for konto/gruppe
  1. Innstillingsoversikt
  2. Globale innstillinger
   1. Kontonivå og ID
   2. Selvsigneringsarbeidsflyter
   3. Send samlet
   4. Webskjemaer
   5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
   6. Power Automate-arbeidsflyter
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Samle inn skjemadata med avtaler
   9. Begrenset dokumentsynlighet
   10. Legge ved en PDF-kopi av den signerte avtalen 
   11. Inkludere en kobling i e-posten
   12. Inkludere et bilde i e-postmeldingen
   13. Filer vedlagt e-post navngis som
   14. Legge ved revisjonsrapporter til dokumenter
   15. Slå sammen flere dokumenter til ett dokument
   16. Laste opp signert dokument
   17. Delegering for brukere i kontoen min
   18. Tillate eksterne mottakere å delegere
   19. Myndighet til å signere
   20. Myndighet til å sende
   21. Rett til å legge til elektroniske segl
   22. Angi en standard tidssone
   23. Angi et standard datoformat
   24. Brukere i flere grupper
    1. Oppgrader for å bruke UMG
   25. Administratortillatelser for grupper
   26. Erstatte mottaker
   27. Revisjonsrapport
    1. Oversikt
    2. Tillate uautorisert tilgang på transaksjonsbekreftelsessiden
    3. Inkludere påminnelser
    4. Inkludere visningshendelser
    5. Inkludere avtaleside / antall vedlegg
   28. I produktmeldinger og veiledning
   29. Tilgjengelige PDF-er
   30. Ny redigeringsopplevelse
   31. Kunde i helsevesenet
  3. Kontooppsett
   1. Legge til logo
   2. Tilpasse firmaets vertsnavn/nettadresse    
   3. Legge til firmanavn
  4. Signaturpreferanser
   1. Riktig formaterte signaturer
   2. La mottakere signere ved å
   3. Underskrivere kan endre navn
   4. La mottakere bruke den lagrede signaturen sin
   5. Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon
   6. Led mottakerne gjennom skjemafelt
   7. Avslå å signere
   8. Tillat Stempler-arbeidsflyt
   9. Krev at underskrivere angir stilling eller firma
   10. La underskrivere skrive ut og plassere en skriftlig signatur
   11. Vis meldinger ved e-signering
   12. Krev at underskrivere bruker en mobilenhet til å opprette sin signatur
   13. Be om IP-adresse fra underskrivere
   14. Utelat firmanavn og tittel fra deltakelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversikt
   2. Laste ned og signere med Acrobat
   3. Signere med skysignaturer
   4. Inkluder metadata for identitetsleverandører
   5. Begrensede skysignaturtilbydere
  6. Elektroniske forseglinger
  7. Digital identitet
   1. Gateway for digital identitet
   2. Policy for identitetskontroll
  8. Rapportinnstillinger
   1. Ny rapportopplevelse
   2. Klassiske rapportinnstillinger
  9. Sikkerhetsinnstillinger
   1. Innstillinger for enkeltpålogging
   2. Innstillinger for Husk meg
   3. Policy for innloggingspassord
   4. Styrke på innloggingspassordet
   5. Varighet på nettøkt
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Tilgang for bruker- og gruppeinformasjon
   9. Tillatte IP-serier
   10. Kontodeling
   11. Tillatelser for kontodeling
   12. Avtalens delingskontroller
   13. Bekreftelse av underskriveridentitet
   14. Signeringspassord for avtale
   15. Styrke på dokumentpassord
   16. Blokker underskrivere etter geografisk plassering
   17. Telefongodkjenning
   18. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
   19. Tillat uttrekking av side
   20. Utløp for dokumentlenke
   21. Last opp et klientsertifikat for webhook/tilbakekall
   22. Tidsstempel
  10. Send-innstillinger
   1. Vis Send-siden etter pålogging
   2. Krev mottakernavn ved sending
   3. Lås navneverdier for kjente brukere
   4. Tillatte mottakerroller
   5. Mottakergrupper
   6. Obligatoriske felt
   7. Legge ved dokumenter
   8. Feltutflating
   9. Endre avtaler
   10. Avtalenavn
   11. Språk
   12. Private meldinger
   13. Tillatte signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Passordbeskyttelse for signert dokument
   16. Alternativer for underskriveridentifikasjon
    1. Oversikt
    2. Signeringspassord
    3. Engangspassord via e-post
    4. Acrobat Sign-godkjenning
    5. Telefongodkjenning
    6. Skybasert digital signatur
    7. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
    8. Myndighets-ID
    9. Underskriveridentitetsrapporter
   17. Innholdsbeskyttelse
   18. Aktiver Notarize-transaksjoner
   19. Dokumentutløp
   20. Forhåndsvis, plasser signaturer og legg til felt
   21. Sigeringsrekkefølge
   22. Liquid Mode
   23. Tilpassede arbeidsflytkontroller
   24. Opplastingsalternativer for e-signeringssiden
   25. Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  11. Meldingsmaler
  12. Bio-Pharma-innstillinger
   1. Oversikt
   2. Håndhev identitetsgodkjenning
   3. Årsaker til signering
  13. Arbeidsflytintegrasjon
  14. Innstillinger for notarisering
  15. Betalingsintegrering
  16. Underskrivermelding
  17. SAML-innstillinger
   1. SAML-konfigurasjon
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Datastyring
  19. Tidsstempelinnstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-post-innstillinger
   1. E-post topp- og bunntekstbilder
   2. Tillate bunntekster for enkeltbrukere
   3. Tilpass e-post for signaturforespørsel
   4. Tilpass Til- og Kopi til-feltene
   5. Egendefinerte e-postmaler
   6. Aktiver koblingsløse varsler
  23. Flytte fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurere alternativer for mottakere
 4. Retningslinjer for lovfestede krav
  1. Tilgjengelighet
   1. Samsvar med tilgjengelighet
   2. Opprette tilgjengelige skjemaer med Acrobat-skrivebordet
   3. Opprett tilgjengelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-oversikt
   2. Skjule en bruker
   3. Skjule en brukers avtaler     
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex vedlegg 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. Håndbok for vedlegg 11 til 21 CFR og EudraLex
   3. Analyse av felles ansvar
  5. Kunder innen helsesektoren
  6. IVES-støtte
  7. eOriginal-oppbevaring for løsørepapir
  8. Hensyn for EU/Storbritannia
   1. Grensekryssende EU/UK-transaksjoner og eIDAS
   2. HMLR-krav til dokumenter som er elektronisk signert
   3. Betydningen av Brexit for e-signaturlover i Storbritannia
 5. Last ned flere avtaler samtidig
 6. Kreve domenet ditt 

Sende, signere og behandle avtaler

 1. Send avtaler  
  1. Send sideoversikt
  2. Send en avtale kun til deg selv
  3. Send en avtale til andre
  4. Skriftlige signaturer
  5. Signeringsrekkefølge for mottakere
  6. Send samlet
   1. Oversikt over Send samlet-funksjonen
   2. Send samlet – manuelle mottakere
   3. Send samlet – CSV-opplasting
   4. Avbryte en Send samlet-transaksjon
   5. Legg til påminnelser til Send samlet
   6. Rapportering for Send samlet
 2. Redigere felt til dokumenter
  1. Redigeringsmiljø i appen
   1. Automatisk feltgjenkjenning
   2. Dra og slipp felt ved hjelp av redigeringsmiljøet
   3. Tildele skjemafelt til mottakere
   4. Forhåndsutfyll-rollen
   5. Bruke felt med en gjenbrukbar feltmal
   6. Overføre felt til en ny biblioteksmal
   7. Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler
  2. Opprette skjemaer og tekstkoder
  3. Opprette skjemaer med Acrobat (AcroForms)
   1. Opprette AcroForm
   2. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  4. Felt
   1. Felttyper
    1. Vanlige felttyper
    2. Innebygde bilder
    3. Stempelbilder
   2. Utseende på feltinnhold
   3. Feltvalideringer
   4. Verdier for maskerte felt
   5. Angi vis/skjul betingelser
   6. Beregningsfelt 
 1. Vanlige spørsmål om forfatting
 2. Signer avtaler
  1. Signere avtaler som er sendt til deg
  2. Fyll ut og signer
  3. Selvsignering
 3. Behandle avtaler 
  1. Behandle sideoversikt
  2. Delegere avtaler
  3. Erstatte mottakere
  4. Begrense dokumentsynlighet 
  5. Kansellere en avtale 
  6. Opprette nye påminnelser
  7. Gå gjennom påminnelser
  8. Avbryte en påminnelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Slik fungerer søk
   2. Vise en avtale
   3. Opprette en mal fra en avtale
   4. Skjule/vise avtaler fra visning
   5. Laste opp en signert avtale
   6. Endre filer og felt i en sendt avtale
   7. Redigere godkjenningsmetoden til en mottaker
   8. Legge til eller endre en utløpsdato
   9. Legge til et notat i avtalen
   10. Dele en enkeltavtale
   11. Oppheve deling av en avtale
   12. Laste ned en individuell avtale
   13. Laste ned de individuelle filene i en avtale
   14. Laste ned revisjonsrapporten for en avtale
   15. Laste ned feltinnholdet i en avtale
 4. Revisjonsrapport
 5. Rapportering og dataeksport
  1. Oversikt
  2. Gi brukere tilgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opprette en ny rapport
   2. Avtalerapporter
   3. Transaksjonsrapporter
   4. Innstillinger for aktivitetsrapporter
   5. Redigere en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Opprette en ny dataeksport
   2. Redigere en dataeksport
   3. Oppdatere dataeksportinnholdet
   4. Laste ned dataeksporten
  5. Gi nytt navn til et diagram / en eksport
  6. Duplisere en rapport/eksport
  7. Planlegge en rapport/eksport
  8. Slette en rapport/eksport
  9. Kontrollere transaksjonsbruk

Avanserte avtalefunksjoner og arbeidsflyter

 1. Nettskjemaer 
  1. Opprette et webskjema
  2. Redigere et webskjema
  3. Aktivere/deaktivere et webskjema
  4. Skjule/vise et webskjema
  5. Finne nettadressen eller skriptkoden 
  6. Forhåndsutfylle nettskjemafelt med nettparametere
  7. Lagre et webskjema for å fullføre senere
  8. Velge et nettskjema
 2. Gjenbrukbare maler (Bibliotekmaler) 
  1. Amerikanske offentlige skjemaer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opprette en biblioteksmal
  3. Endre navnet på en bibliotekmal
  4. Endre type for en bibliotekmal
  5. Endre tillatelsesnivået for en biblioteksmal
  6. Kopiere, redigere og lagre en delt mal
  7. Laste ned de samlede feltdataene for en biblioteksmal
 3. Overføre eierskap til nettskjemaer og bibliotekmaler
 4. Power Automate-arbeidsflyter 
  1. Oversikt over Power Automate-integreringen og inkluderte rettigheter
  2. Aktivere Power Automate-integreringen
  3. Sporing av Power Automate-bruk
  4. Opprette en ny flyt (eksempler)
  5. Utløsere som brukes for flyter
  6. Importere flyter fra utenfor Acrobat Sign
  7. Administrer flyter
  8. Rediger flyter
  9. Dele flyter
  10. Deaktivere eller aktivere flyter
  11. Slette flyter
  12. Nyttige maler
   1. Kun administrator
    1. Lagre alle fullførte dokumenter i SharePoint
    2. Lagre alle fullførte dokumenter på OneDrive for Business
    3. Lagre alle fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre alle fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre alle fullførte dokumenter i Box
   2. Avtalearkiver
    1. Lagre de fullførte dokumentene i SharePoint
    2. Lagre de fullførte dokumentene i One Drive for Business
    3. Lagre de fullførte dokumentene på Google Disk
    4. Lagre dine fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre de fullførte dokumentene i Box
   3. Arkivering av nettskjemaavtale
    1. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i SharePoint-biblioteket
    2. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i OneDrive for Business
    3. Lagre fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i Box
   4. Avtaledatauttrekking
    1. Trekke ut skjemafeltdata fra det signerte dokumentet og oppdatere Excel-ark
   5. Avtalevarsler
    1. Sende tilpassede e-postvarsler med avtaleinnholdet og signert avtale
    2. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i en Teams-kanal
    3. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Webex
   6. Generering av avtaler
    1. Generere dokument fra Power App-skjema og Word-mal, sende til signering
    2. Generere avtale fra Word-mal i OneDrive, og få signatur
    3. Generere avtale for valgt Excel-rad, sende til gjennomgang og signering
 5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
  1. Oversikt for tilpasset Send-arbeidsfly
  2. Opprette en ny Send-arbeidsflyt
  3. Redigere en Send-arbeidsflyt
  4. Aktivere eller deaktivere en tilpasset Send-arbeidsflyt
  5. Sende en avtale med en Send-arbeidsflyt
 6. Dele brukere og avtaler
  1. Dele en bruker
  2. Dele avtaler

Integrere med andre produkter

 1.  Oversikt over Acrobat Sign-integrasjoner 
 2. Acrobat Sign for Salesforce
 3. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  2. Acrobat Sign for Outlook
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign for Teams
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
 4. Andre integrasjoner
  1. Acrobat Sign for ServiceNow
  2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign for Workday
  5. Acrobat Sign for NetSuite
  6. Acrobat Sign for VeevaVault
  7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerte integrasjoner
 6. Hvordan innhente en integrasjonsnøkkel

Acrobat Sign-utvikler

 1. REST-API-er 
  1. Metodedokumentasjon
  2. SDK/utviklerveiledning
  3. Vanlige spørsmål om API
 2. Webhook 
  1. Oversikt over webhook
  2. Konfigurere en ny webhook
  3. Vise eller redigere en webhook
  4. Deaktivere eller reaktivere en webhook
  5. Slette en webhook
  6. Toveis SSL-sertifikater
  7. Webhooks i API-et

Kundestøtte og feilsøking

 1. Ressurser for kundestøtte
 2. Suksessressurser for Enterprise-kunder 

Funksjonen tilpasset e-postmal for Adobe Acrobat Sign (Adobe Acrobat Sign Custom Email Template – CEMT) er tilgjengelig for kontoer på Enterprise-nivå under en ETLA-lisensavtale.

Oversikt

Alle e-poster som sendes fra Adobe Acrobat Sign, genereres fra en HTML-basert mal som bruker variable felt og tilpasser hver e-postmelding til den spesifikke avtalen og mottakerne. De store strukturene, som sideoppsett, forblir statiske, og bare de få variablene endres (som avtalenavn og melding) for hver avtale som sendes ut.

Funksjonen tilpassede e-postmaler (CEMT) tilbyr muligheten til å omarbeide HTML-malen som genererer e-postmeldinger fra Acrobat Sign-kontoen. Med CEMT kan du omarbeide standard e-postmelding slik at den blir i overensstemmelse med ditt kjente merke, fargeskjema, bilder og tekst. Du kan også endre de typisk statiske strukturene og tilpasse sideoppsettet, terminologien, innsatte bilder og mer.

Kontoer på Enterprise-nivå under en ETLA-lisens, kan samarbeide med Profesjonell tjeneste-teamet vårt for å bygge den perfekte e-postmalen for kontoen din. Enten som helhet eller for hver gruppe i kontoen din, etter behov. Avgifter kan påløpe.

E-postmeldingen «Gjennomgå og signer» for mottakere

Slik brukes den

Det er i øyeblikket fire maler som kan tilpasses med Acrobat Sign.

Tilpassede maler kan installeres på konto- eller gruppenivå. Maler på kontonivå distribueres ned til grupper og deretter ned til brukere. Konto > Gruppe > Bruker

Maler på gruppenivå erstatter malene på kontonivå. Malene på gruppenivå blir så distribuert til brukerne i den gruppen. Dette gjør det mulig for enkeltgrupper å utforme tematisk riktige e-postmaler.

Hvis Adobe-kontoen for eksempel har en Photoshop-gruppe, kan e-postmeldinger utformes slik at de appellerer til brukerne i Photoshop-gruppen. Alternativt kan det være den juridiske gruppen har helt andre ønsker, og utformer derfor e-postmalene i henhold til dette.

Når malene er oppdatert, publiserer din Profesjonell tjeneste-kontakt dem til en gruppe i kontoen for testing. Da kan du verifisere at den fungerer riktig og eventuelt be om flere endringer hvis nødvendig. Når Acrobat Sign-administratoren har verifisert malen, skyver PS-kontakten malen live til riktig gruppe eller konto.

 

Brukere og administratorer

Når e-postmalene er aktivert, trenger ikke brukere eller administratorer å gjøre noe. E-postmalene brukes automatisk.

Hva kan tilpasses

CEMT lar deg tilpasse e-postmalene som brukes til e-posttransaksjoner fra Acrobat Sign-kontoen.

Merk at avsendere (parten som sender ut avtalen til signering) ikke kan vise den tilpassede e-postmalen siden deres e-post er forutsatt på en annen maltype. Avsendere kan fremdeles standardmalen for e-post.

Hver maltype kan ha flere versjoner (én versjon for hvert språk som støttes). Hvis du oppdaterer teksten for en e-postmal på spansk, må du oppgi den passende lokaliserte teksten slik at din Profesjonell tjeneste-kontakt kan oppdatere den spanske malen med riktig ordforråd.

Eksempel: Gjennomgå og signer: engelsk identifiserer Gjennomgå og signer-malen og den engelske lokaliteten.

Det er to tilnærmingsmetoder for tilpassing av e-postmalene som brukes for din konto eller dine grupper:

 1. Start med basismalen (standard) og angi hvilke tilpassinger du vil gjøre innenfor den malen, til Profesjonell tjeneste-kontakten din.
 2. Start med ditt eget internt bygde HTML-dokument ved å bruke referansehåndboken nedenfor og standardtekstene i vårt offentlige github-lagringsområde.

Hvordan aktivere eller deaktivere

Egendefinerte e-postmaler kan bare aktiveres og konfigureres i Acrobat Sign-systemet av Professional Services-teamet til Acrobat Sign.

Hvis du ønsker å aktivere denne funksjonen og for øyeblikket har en aktiv avtale med Profesjonell tjeneste, kan du kontakte dem for å avgjøre omfanget av arbeidet og tilleggskostnader. Hvis ikke kan du sende inn en støtteforespørsel der du ber om tilgang til funksjonen for egendefinert e-postmal. Kundestøtte omdirigerer deg deretter til Professional Services-teamet.

Maler kan konfigureres på konto- og gruppenivå og for hver maltype og hver lokale.

Kunder kan redusere utviklingstid og redusere tjenestekostnader ved å utforme malene internt i samsvar med veiledningen nedenfor:

Kjente problemer

Hvis kontoen er konfigurert til å dele opp dokumenter i de opprinnelige filene i den endelige e-postmeldingen, og avtalen inneholder åtte eller flere filer, returneres ingen filer. Det er et hardt tak for antall filer som kan legges ved når du bruker CEMT-posttjenesten.

 • Fjerning av betingelsen om å dele alle filene løser problemet for kunder som må legge ved flere filer når de oppretter en avtale.
 • Det delte dokumentet kan lastes ned fra Behandle-siden uten problemer.

Vanlige spørsmål:

Nei.

Det finnes for øyeblikket ikke noe kundevendt grensesnitt for e-postmaler. Du kan opprette din egen HTML-mal, men den må gjennomgås og installeres av Professional Services-kontakten hos Adobe.

Tilpassing er tilgjengelig på konto- eller gruppenivå. Adobe støtter ikke tilpassbare e-postmaler for enkeltbrukere. Vi støtter heller ikke tilpassing av e-post for bestemte mottakere.

Ja, tilpassing er tilgjengelig for alle regioner.

Nei.

Vi tilbyr for øyeblikket egendefinerte e-postmaler for fire av standard-e-postmeldingene:

 • Vennligst signer
 • Signert og arkivert
 • Påminnelse
 • Kansellert

Ja. Når du ber om å få installert en egendefinert e-postmal, må du angi typen (Vennligst signer) i tillegg til språket malen er på.

Kunder må levere den oversatte teksten i den egendefinerte HTML-malen. Hver type:språk-kombinasjon anses som en særskilt mal. (For eksempel: Please Sign:Spanish) 

Avsenderne vil bare motta den tilpassede e-posten for den kansellerte e-posten hvis en mottaker avslår å signere.

Annen e-postkommunikasjon som sendes til avsenderen, vil bruke standardbase-e-posten som er knyttet til Adobe Acrobat Sign.

Nei.

Bildet i e-postoverskriften kan oppdateres i kontoinnstillingene under Konto -> Kontoinnstillinger -> E-postinnstillinger.

Disse malene finnes som kontoomfattende maler, der grupper arver malene sine fra kontoen, og brukere arver fra gruppen. CEMT kan tas i bruk på gruppebasis slik at alle brukerne i den gruppen vil arve malen på gruppenivå.

Eksempel: Adobe-kontoen har ikke CEMT-implementert, men Acrobat Sign-gruppen innenfor kontoen har implementert en egendefinert Vennligst signer-mal. Jon, en bruker i Acrobat Sign-gruppen, vil bruke den egendefinerte malen når han sender ut avtaler. Alle andre grupper innenfor Adobe-kontoen vil fortsette å bruke standard e-postmal.

 

Det er gjennomførbart!

Hvis HR-gruppen innenfor kontoen ønsker et annet preg på sine maler enn den juridiske gruppen, kan HR-gruppen utforme sine maler i henhold til dette. Vær oppmerksom på at det påløper ekstra kostnader for forskjellige maler. 

Nei, det er ikke en annen mal. For øyeblikket gjelder CEMT bare for direkte deltakere i signeringsprosessen (underskrivere, godkjennere, delegerte). 

Bilder er definitivt en viktig komponent for å få frem budskapet i en e-postmelding, og Acrobat Sign støtter bilder i de egendefinerte malene. Bilder må imidlertid lagres eksternt av teamet eller selskapet ditt. Adobe vil ikke lagre noen bilder. 

Tabellbaserte oppsett anbefales for å få HTML konsistent på tvers av flere e-postklienter. Det anbefales også å bruke gammeldags attributtstyling for tabeller og bare bruke enkle inline-stiler. <style>-koder blir forkastet av mange e-postklienter.

CEMT er testet i følgende e-postklienter:

 • Microsoft Outlook
 • Apple Mail
 • Gmail
 • AOL mail
 • Yahoo! mail

Nei.

CEMT gjelder bare for e-postmeldinger som er sendt til deltakerne i en avtale.

Når det gjelder webskjemaer, vil underskriveren som fyller ut webskjemaet, motta et tilpasset skjema signert og arkivert, men landingssiden etter utfylling av webskjemaet kan ikke tilpasses via CEMT.

Landingssiden kan endres hvis du oppretter webskjemaet via vårt API.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?