Bruke håndhevet identitetsgodkjenning

Oversikt

Håndhev identitetsgodkjenning-funksjonen definerer utløserhendelsene som ber en mottaker om ny godkjenning ved interaksjon med en avtale.

Åpning av avtalen er den primære godkjenningsutløseren.

 • Denne godkjenningen må være aktivert hvis en av de andre utløserne er aktivert.

Andre utløsere vil håndheve godkjenning når en signatur blir brukt og/eller når signaturprosessen er fullført.

De aktiverte utløserne omfatter alle underskrivere som er inkludert i avtalen (interne og eksterne).

Tilgang til funksjonen er på siden Bio-Pharma-innstillinger, og er tilgjengelig for alle kunder med Enterprise- eller Business-tjenesteabonnement.

Bruk

Forutsetninger

For at Håndhev identitetsgodkjenning skal fungere, må underskriverens identitet godkjennes med enten:

Avtalen behandles normalt hvis en annen godkjenningsmetode defineres, men Håndhevet identitetsgodkjenning er ikke brukt for den mottakeren. Konfigurere noen mottakere for å bruke Håndhevet identitetsgodkjenning og andre for å omgå det ved å utnytte forskjellige godkjenningsmetoder i samme transaksjon, er tillatt.

Godkjenningsmetoden defineres på siden Send-Innstillinger i delen Identitetsgodkjenningsmetoder.

Mottakeropplevelsen

Mottakeren får godkjenningsgrensesnittet når en godkjenningsutfordring utløses.
De to godkjenningsalternativene er:

 • Telefonautentisering – En tale- eller SMS-tekstmelding gir en femsifret kode som underskriveren må skrive inn før signaturen påføres
Mottakers utfordring for telefongodkjenning

 

 • Acrobat Sign-godkjenning – En anmodning om å oppgi underskriverens Acrobat Sign-passord. Siden godkjenning til Adobe er nødvendig, anbefales denne metoden først og fremst for interne mottakere der avsenderen med rimelighet kan forvente at en slik konto eksisterer.
Tips:

Kontoer som konfigurere sin Admin Console-organisasjon for å tillate SSO-godkjenning vil godkjenne mot sin konfigurerte identitetsleverandør, noe som fjerner kravet om at deres interne mottakere skal ha rett til en lisens for Acrobat Sign.

Acrobat Sign-godkjenningsutfordring

Når godkjenningen er bestått, kan mottakeren fortsette skjemautfyllings-/signeringsprosessen.

Konfigurasjon

Tilgjengelighet:

Håndhev identitetsgodkjenning er begrenset til bedrift-lisensplaner.

Konfigurasjonsomfang:

Funksjonene kan være aktivert på både konto- og gruppenivå.

Konfigurasjonsalternativer

For å aktivere Håndhev identitetsgodkjenning-alternativer, går du til Kontoinnstillinger > Bio-Pharma-innstillinger > Håndhev identitetsgodkjenning.

Når dette er aktivert, krever Håndhevet identitetsgodkjenning at underskriveren blir godkjent ved åpning av avtalen.

Ytterligere godkjenningsutløsere kan konfigureres:

 • Be brukeren om å godkjenne når underskriveren klikker på et signaturfelt i avtalen – når aktivert må alle mottakere godkjennes hver gang et signaturfelt velges (før signaturen kan brukes).
  • Bare signatur- og signaturblokkfelt godkjennes på nytt, ikke initialfelt.
  • Innstillingen berører både påkrevde og valgfrie signatur- og signaturblokkfelt.
 • Be brukeren om å godkjenne når knappen Klikk for å signere velges etter at signeringsseremonien er fullført – når aktivert må mottakeren godkjennes på nytt etter at Klikk her for å signere -knappen (når de har fullført samhandlingen med avtalen).

 

Gå til kontrollene for håndhevet identitetsautentisering på Bio-Pharma-fanen

Relaterte innstillinger

Alternativet for å Be brukeren om å godkjenne når avtalen åpnes kan bli suspendert for mottakere i kontoen din hvis de er logget på Acrobat Sign når avtalen åpnes. Dette kan fjerne noe av friksjonen for interne underskrivere.

For å la brukerne hoppe over godkjenningen av avtaleåpning hvis de er logget på:

 1. Naviger til Kontoinnstillinger > Send-innstillinger > Alternativer for identifikasjon av signerer.
 2. Aktiver Ikke utfordre underskriveren til å godkjenne på nytt hvis vedkommende allerede er logget på Acrobat Sign.
 3. Lagre sidekonfigurasjonen.
Aktiver alternativet for å undertrykke godkjenningen hvis brukeren er logget på Acrobat Sign.

Endringer i revisjonsrapport

Når noen av Håndhev identitetsgodkjenning-alternativene er aktivert, logger revisjonsrapporten eksplisitt hver godkjenning i revisjonsrapporten, og i mindre grad i aktivitetspanelet i avtalen.

Ytterligere logging av autentiseringshendelser i revisjonsloggen og Aktivitet-panelet

Ting å huske på...

 • Håndhevet identitet fungerer med godkjent selvsignering.
 • Håndhevet identitetsgodkjenning fungerer med digitale og elektroniske signaturfelt.
  • Hver av underskriverne kan kun ha ti digitale signaturfelt og flere elektroniske signaturfelt.
 • Håndhevet godkjenning gjelder ikke når det bare brukes et stempel som signatur.
Acrobat Sign-godkjenningsutfordring

Adobe-logoen

Logg på kontoen din