Bruke håndhevet identitetsgodkjenning

Adobe Acrobat Sign-funksjonen "Håndhev identitetsgodkjenning" er tilgjengelig med Enterprise-tjenesteabonnement.


Oversikt

Håndhev identitetsgodkjenning-funksjonen definerer utløserhendelsene som ber en mottaker om ny godkjenning ved interaksjon med en avtale.

Åpning av avtalen er den primære godkjenningsutløseren.

 • Denne godkjenningen må være aktivert hvis en av de andre utløserne er aktivert.

Andre utløsere vil håndheve godkjenning når en signatur blir brukt og/eller når signaturprosessen er fullført.

De aktiverte utløserne omfatter alle underskrivere som er inkludert i avtalen (interne og eksterne).

Tilgang til funksjonen er på siden Innstillinger for Bio-Pharma, og er tilgjengelig for alle kunder med Enterprise-tjenesteabonnement.


Slik brukes den

Forutsetninger

For at Håndhev identitetsgodkjenning skal fungere, må underskriverens identitet godkjennes med enten:

 • Telefongodkjenning (SMS) – anbefales for eksterne underskrivere
 • Acrobat Sign-godkjenning – anbefales for interne underskrivere

Godkjenningsmetoden defineres på siden Send-Innstillinger i delen Identitetsgodkjenningsmetoder.

 

Når dette er aktivert, krever Håndhevet identitetsgodkjenning at underskriveren blir godkjent ved åpning av avtalen.

Ytterligere godkjenningsutløsere kan konfigureres:

 • Be om godkjenning ved hvert signaturfelt – Når du klikker på et signaturfelt, blir mottakeren bedt om godkjenning
 • Be om godkjenning ved ferdigstillelse av avtalen – Når du klikker på Klikk for å signere-knappen, blir mottakeren bedt om godkjenning

 

Når en godkjenningsutfordring utløses, blir mottakeren presentert for godkjenningsgrensesnittet.

Det er to mulige alternativer:

 • Telefongodkjenning – en SMS-tekstmelding gir en femsifret kode som underskriveren må skrive inn før signaturen påføres
Telefongodkjenning

 

 • Acrobat Sign-godkjenning – en anmodning om å oppgi underskriverens Acrobat Sign-passord
Adobe Sign-godkjenning

 

Når signaturen er påført, kan mottakeren fortsette med skjemautfylling/signering.


Konfigurasjonsalternativer

Når Håndhev identitetsgodkjenning er aktivert, er det tre tilgjengelige alternativer som styrer når mottakeren blir bedt om godkjenning:

 • Godkjenning når avtalen åpnes – Ved åpning av avtalen blir mottakeren bedt om godkjenning før innholdet i avtalen vises
  • Dette alternativet må være aktivert hvis noen av de andre godkjenningsutfordringene skal aktiveres
 • Godkjenning for hvert signaturfelt – Når dette er aktivert, vil mottakeren bli bedt om godkjenning hver gang de klikker på et signaturfelt
  • Det er bare signaturfelt som krever ny godkjenning, ikke initialfelt
  • Innstillingen berører både påkrevde og valgfrie signatur- og signaturblokkfelt
 • Godkjenning ved avslutning av signatursyklusen – Brukeren blir bedt om godkjenning ved klikking på Klikk for å signere-knappen


Hvordan aktivere eller deaktivere

Funksjonen "Håndhev identitetsgodkjenning" kan aktiveres på kontonivå av kontoadministratoren for Acrobat Sign.

Innstillinger for gruppenivå er tillatt og overstyrer verdiene for kontonivå. 

 

Du får tilgang til innstillingene ved å gå til: Konto > Kontoinnstillinger > Innstillinger for Bio-Pharma

Håndhevet identitetsgodkjenning


Ting å huske på ...

 • Håndhevet identitet fungerer med godkjent selvsignering
 • Håndhevet identitetsgodkjenning fungerer med digitale og elektroniske signaturfelt
  • Hver underskriver kan ha bare ett digitalt signaturfelt, og flere elektroniske signaturfelt
 • Håndhevet godkjenning gjelder ikke når det bare brukes et stempel som signatur
Adobe-logoen

Logg på kontoen din