Praca graficzna utworzona w programie Illustrator może zawierać białe obiekty ze względu na niespodziewany efekt nadruku. Ten problem będzie szczególnie widoczny po włączeniu podglądu nadruku lub wydrukowaniu rozbarwień. Może to spowodować opóźnienia w procesie produkcji i wiązać się z koniecznością ponownego wydruku materiałów. Program Illustrator informuje użytkownika o próbie zastosowania białego obiektu z nadrukiem, ale w niektórych przypadkach biały nadruk może powstać bez wiedzy użytkownika. Na przykład:

W tej wersji programu Illustrator można skorzystać z opcji Odrzuć biały nadruk, która umożliwia usunięcie atrybutów białego nadruku w oknach dialogowych Ustawienia dokumentu i Drukuj. Ta opcja jest domyślnie włączona w obu oknach dialogowych. Jeśli nie zaznaczono opcji Odrzuć biały nadruk w oknie Ustawienia dokumentu, można ją wymusić, wybierając stosowną opcję w oknie dialogowym Drukuj.

Scenariusz 1

Jeśli wybrano obiekt z nadrukiem, zostanie utworzony nowy obiekt z białym wypełnieniem/pociągnięciem. W tym scenariuszu atrybuty wyglądu poprzednio wybranych obiektów są kopiowane do nowego obiektu, co wynika zastosowaniem nadruku do obiektu wypełnionego białym kolorem.

Scenariusz 2

Obiekt o kolorze innym niż biały jest zmieniany na obiekt z białym wypełnieniem.
Aby rozwiązać ten problem, usuwamy atrybut nadruku z białych obiektów podczas takich operacji jak drukowanie lub zapisywanie plików do formatu EPS i PDF. Dzięki temu użytkownicy mogą drukować i tworzyć pliki bez sprawdzania oraz poprawiania białych nadruków w pracach graficznych. To podejście sprawdza się w większości scenariuszy — przy starszych pracach graficznych, nowych pracach, obiektach o kolorze innym niż biały z zastosowanym nadrukiem po zmianie koloru na biały.

Opcja zastępowania białego nadruku przy zapisie pliku, dostępna w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu (po lewej) oraz okno dialogowe Drukuj (po prawej)
Opcja zastępowania białego nadruku przy zapisie pliku, dostępna w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu (po lewej) oraz okno dialogowe Drukuj (po prawej)

Ta operacja nie wpływa na obiekty, których kolor dodatkowy jest biały. Jest ona stosowana wyłącznie do zapisywanych lub drukowanych plików programu Illustrator. Ustawienie to nie wpływa też na prace graficzne.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online