Läs om hur du använder arbetsytan Innehållsanpassad fyllning till att fylla i ett markerat avsnitt av en bild med innehåll som samlats in från andra delar av bilden på ett enkelt sätt.

Arbetsytan Innehållsanpassad fyllning (Redigera > Innehållsanpassad fyllning) har ett interaktivt redigeringsgränssnitt som du kan använda till att uppnå resultat på ett enkelt sätt. Du får kontroll över färgprovsområdet som används av den innehållsanpassade tekniken för att fylla i det markerade avsnittet av bilden och flera andra inställningar för att justera fyllningsresultatet. Du får även en högupplöst förhandsvisning i realtid av ändringarna och ett alternativ för att se resultatet på ett nytt lager.

Arbetsytan Innehållsanpassad fyllning
Arbetsytan Innehållsanpassad fyllning

Öppna arbetsytan Innehållsanpassad fyllning

 1. Öppna en bild i Photoshop. Med hjälp av ett markeringsverktyg markerar du den del av bilden som du vill fylla.

 2. Välj Redigera > Innehållsanpassad fyllning.

  Photoshop öppnar arbetsytan Innehållsanpassad fyllning.

  På arbetsytan Innehållsanpassad fyllning visar dokumentfönstret standardfärgprovsområdet som en övertäckande mask över bilden. Du kan välja verktyg som tillhandahålls i panelen Verktyg (till vänster på skärmen) för att ändra färgprovsområdet och din första markering av fyllningsområdet. I panelen Innehållsanpassad fyllning (till höger på skärmen) kan du ange färgprovsalternativ, fyllningsinställningar och utdatainställningar för att få önskat fyllningsresultat i bilden. När du gör ändringar visas en högupplöst förhandsgranskning i realtid av resultatet i panelen Förhandsvisa.    

Använda verktyg för att finjustera färgprovs- och fyllningsområdena

Färgprovspensel

Använd verktyget Färgprovspensel om du vill lägga till eller ta bort något från färgprovsområdet som används för att fylla i det markerade området. Måla över bilden i dokumentfönstret. 

Färgprovspensel
Du kan använda Färgprovspensel till att ändra färgprovsområde.
 • Om du vill lägga till något i färgprovsområdet väljer du läget Lägg till i verktygsalternativfältet och målar över områdena på bilden som du vill inkludera i färgprovsområdet. 
 • Om du vill ta bort något från färgprovsområdet väljer du läget Ta bort i verktygsalternativfältet och målar över områdena på bilden som du vill ta bort från färgprovsområdet. 
 • Om du vill växla mellan lägena Lägg till och Ta bort håller du ned Alt när du målar med färgprovspenseln.
 • Om du vill öka eller minska storleke n på Färgprovspensel använder du alternativet Storlek i verktygsalternativfältet eller + och -.    

Verktyget Lasso och verktyget Polygonlasso

Använd något av de här markeringsverktygen för att ändra din ursprungliga markering (fyllningsområdet) i dokumentfönstret.

Lasso
Du kan använda Lasso eller Polygonlasso till att ändra markeringen.
 • Verktyget Lasso och verktyget Polygonlasso på arbetsytan Innehållsanpassad fyllning fungerar precis som motsvarande verktyg i Photoshop. Se Markera med hjälp av lassoverktygen.
 • Använd kortkommandot E för att växla lägen för lassoverktygen: Ny markering, Lägg till i markering, Ta bort från markering och Överlappa med markering
 • Arbetsytan Innehållsanpassad fyllning har två ytterligare verktygsalternativ för lassoverktygen: Expandera och Krymp. Du kan klicka på de här alternativen i verktygsalternativfältet för att expandera eller krympa markeringen med ett angett antal pixlar.     
 • Om du vill återställa alla ändringar som gjorts på arbetsytan i den ursprungliga markeringen klickar du på återställningsikonen () i verktygsalternativfältet. 

Obs!

När du ändrar markeringen återställs färgprovsområdet men tidigare penseldrag finns kvar. Markeringen uppdateras även i dokumentet när du avslutar arbetsytan Innehållsanpassad fyllning efter att ha slutfört fyllningen.

Hand

Använd det här verktyget för att panorera över olika delar av bilden i dokumentfönstret och bildens förhandsgranskning i panelen Förhandsvisa. Du kan snabbt växla till verktyget Hand när du använder något annat verktyg genom att trycka på tangenten H.

Zooma

Använd verktyget Zooma för att förstora eller förminska vyn av bilden i dokumentfönstret och bildens förhandsgranskning i panelen Förhandsvisa. 

 • Verktyget Zooma på arbetsytan Innehållsanpassad fyllning fungerar precis som motsvarande verktyg i Photoshop. Mer information finns i Zooma in och ut.
 • Om du vill ändra storleken i panelen Förhandsvisa kan du även dra zoomskjutreglaget eller ange ett värde i textrutan längst ned i panelen.

Justera inställningar för Innehållsanpassad fyllning

Du kan justera följande inställningar i panelen Innehållsanpassad fyllning.

Visa färgprovsområde

Välj det här alternativet om du vill visa färgprovsområdet eller området som tagits bort som en övertäckning på bilden i dokumentfönstret.

 • Om du vill återställa standardfärgprovsområdet klickar du på återställningsikonen () bredvid alternativet Visa färgprovsområde.

Färgprovsalternativ

Opacitet

Anger opaciteten för den övertäckning som visas i dokumentfönstret. Om du vill justera opaciteten drar du i skjutreglaget eller anger ett procentvärde i textrutan. 

Färg

Tilldelar färg för den övertäckning som visas i dokumentfönstret. Klicka på färgmarkeringsrutan och välj sedan en färg från Adobe Color Picker

Anger

Visar övertäckningen i färgprovsområdet eller i det exkluderade området. Välj ett alternativ i listrutan: Färgprovsområde eller Borttaget område.

Fyllningsinställningar

Färganpassning

Möjliggör justering av kontrast och ljusstyrka för en bättre matchning. Den här inställningen är användbar för fyllningsinnehåll med gradalfärg eller strukturförändringar. Välj ett alternativ i listrutan: Inget, Standard, Hög eller Mycket hög.

Färganpassning
Du kan använda inställningen Färganpassning till att fylla innehåll med gradvisa färger eller texturändringar.

Rotationsanpassning

Möjliggör innehållsrotation för en bättre matchning. Den här inställningen är användbar för fyllningsinnehåll med roterade eller kurviga mönster. Välj ett alternativ i listrutan: Inget, Låg, Medel, Hög eller Helt.

Rotationsanpassning
Du kan använda inställningen Rotationsanpassning till att fylla innehåll med roterade eller kurviga mönster.

Skala

Välj det här alternativet om du vill tillåta ändring av innehållets storlek för en bättre matchning. Det fungerar bra för fyllningsinnehåll med upprepade mönster med olika storlekar eller perspektiv.

Skala
Du kan använda alternativet Skala för fyllningsinnehåll med upprepade mönster med olika storlekar eller perspektiv.

Spegling

Välj det här alternativet om du vill tillåta att innehållet vrids horisontellt för en bättre matchning. Det här är användbart för bilder med horisontell symmetri.

Spegling
Du kan använda alternativet Spegling till att fylla bilderna med horisontell symmetri.

Om du vill återställa till standardfyllningsinställningarna klickar du på återställningsikonen () på menyn Fyllningsinställningar.

Utdatainställningar

Utdata till

Använd innehållsanpassad fyllning på Aktuellt lager, Nytt lager eller Dubbla lager.

Visa en högupplöst förhandsvisning i panelen Förhandsvisa

När du finjusterar färgprovet och fyllningsområdena och justerar fyllningsinställningar återger panelen Förhandsvisa en högupplöst förhandsgranskning av ändringarna. 

Obs!

Photoshop återger först en inledande lågupplöst förhandsvisning av ändringarna i panelen Förhandsvisa. Omedelbart därefter genereras en högupplöst förhandsvisning. Medan den högupplösta förhandsvisningen genereras kanske du märker att en varningsikon visas intill snurran i det nedre högra hörnet av panelen Förhandsvisa.

 • Om du vill ändra storleken i förhandsvisningen kan du dra i zoomskjutreglaget eller ange ett värde i textrutan längst ned i panelen. Du kan även välja ett zoomverktyg i panelen Verktyg.
 • Om du vill panorera över olika delar av förhandsvisningen kan du växla till verktyget Hand snabbt genom att trycka på H medan du använder något annat verktyg.

Bekräfta eller avbryta fyllningsändringarna

 • När du får önskat fyllningsresultat i bilden klickar du på OK längst ned i panelen Innehållsanpassad fyllning eller trycker på Enter för att bekräfta fyllningen.
 • Om du vill avsluta fyllningen och stänga arbetsytan Innehållsanpassad fyllning klickar du på Avsluta längst ned i panelen Innehållsanpassad fyllning eller trycker på Esc.

Återställ alla fyllningsinställningar

Om du vill återställa alla inställningar för Innehållsanpassad fyllning klickar du på återställningsikonen () i det nedre vänstra hörnet av panelen Innehållsanpassad fyllning.      

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy