Visa/dölja villkor för inställning av formulärfält


Fältvillkor

Du kan ange villkor för hur olika fält kan interagera med varandra.

Ett villkor kan användas för att visa eller dölja fältet när villkorsvärdena är uppfyllda. Detta villkor kan vara en enstaka händelse (markera till exempel en kryssruta). Det kan dessutom vara en följd av händelser som alla (eller några) måste inträffa för att villkoret ska vara uppfyllt. (Till exempel markera en ruta, skriv en signatur och markera en specifik alternativknapp.)

Om du vill ställa in ett villkor i redigeringsmiljön där du kan dra och släppa, högerklickar du på fältet och väljer Redigera eller dubbelklickar i fältet. Egenskapsfönstret öppnas för det fältet. Klicka på Villkor för att utvidga avsnittet.

Villkor

Obs!

Du måste ha minst två fält i dokumentet för att villkorsinställningarna ska vara tillgängliga.

Ange vad som ska hända i fältet

Med de första alternativen ställer du in hur villkoren ska fungera i detta fält.

Åtgärd

Detta alternativ använder du för att ange om fältet ska visas, döljas eller inaktiveras, när villkoret är uppfyllt.

Visa: Fältet är dolt som standard, men visas när villkoret är uppfyllt.

Dölj: Fältet visas som standard, men döljs när villkoret är uppfyllt.

Aktivera: Fältet är dolt tills villkoret visar fältet som redigerbart av mottagaren.

Inaktivera: Fältet är tillgängligt tills villkoret inaktiverar fältet för mottagaren för att förhindra interaktion. Fältet är fortfarande synligt när det är inaktiverat.

Villkor

Med detta alternativ ställer du in vilka villkor som måste uppfyllas för att åtgärden ska utlösas.

Vilka som helst: Vart och ett av villkoren som du skapar kan utlösa åtgärden.

Alla: Alla villkor som du skapar måste uppfyllas för att åtgärden ska aktiveras.

Utlösare

När du klickar på Lägg till villkor visas en lista med alternativ så att du kan ställa in en utlösare.

Det första alternativet gäller fältet som du vill använda som utlösare. Varje fälttyp har olika lägen som utlösaren kan ställas in mot.

Nästa listruta används för utlösarens operator. Det är en operator som i en matematisk ekvation. Om du till exempel ställer in en utlösare för en kryssruta är alternativen is och is not eftersom det endast finns två lägen för en kryssruta (markerad eller avmarkerad). Med textfält kan flera olika operatorer användas för att bedöma likhet, relativa värden och textavsnitt.

Det sista fältet innehåller värdet som ska utlösa villkoret. När det gäller kryssrutor kommer det att vara markerat eller avmarkerat.

Textfält tillåter att ett värde valideras av uttrycket.

Ställa in flera utlösare

Du kan ställa in flera utlösare för ett fält för att möjliggöra alternativen Något eller Alla för Villkoret. När ett villkor lagts till läggs genast ett nytt tomt villkor till.

Ta bort och kopiera villkor

Om du vill ta bort alla villkor ska du välja alternativet Rensa alla.

Med alternativet Kopiera allt kommer alla villkor för fältet att kopieras. När villkoren är kopierade kan de klistras in i samma eller andra fält i avtalet.

 

Klistra in alla villkor

När villkoren har kopierats aktiveras knappen Klistra in för alla fält som har stöd för villkoren. Om ett fält inte har något villkor angivet, kommer alla villkor att klistras in i fältet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto