För att kunna överföra fältinnehåll till ett nytt biblioteksdokument måste du ha tillgång till de avancerade formulärfunktionerna som är tillgängliga på tjänstenivåerna Team, Business och Enterprise.
Obs!
Artikeln nedan innehåller anvisningar för den nya sidlayouten.
Klicka här för att se samma process i den klassiska sidlayouten.


Överföra fält till en ny version av ett dokument

Ibland kan du behöva ändra texten i ett dokument utan att fälten i den aktuella mallen behöver ändras.

Med Adobe Sign kan du spara det befintliga biblioteksdokument som en mall för överlagring av formulärfält. Sedan kan du använda fältöverlagringen i ett nytt dokument som du laddar upp.

Om innehållet i filen strukturellt är detsamma (eller nära) är allt du behöver göra att finjustera fältens placering så att allt är på rätt platser. Du behöver alltså inte skapa nya fält manuellt.

Den här processen skadar inte på något sätt det befintliga biblioteksdokumentet och om fältplaceringen är identisk med den gamla mallen bör överlagringen bli nästan exakt.


Redigera den gamla mallen för att spara ett fältlager

Om du vill göra det måste du vara ägaren av originaldokumentet.  Om du är det, finns länken Redigera mall i alternativen på den högra listen på fliken Hantera

Klicka på länken Redigera mall när du vill öppna dokumentet i redigeringsmiljön.

Redigera

 

1. Klicka på listrutan Mallegenskaper på den högra listen

2. Ställ in malltypen på Båda (målet är att ha ett formulärfältslager)

◘ Det kan vara bra att ändra namnet på mallen så att det tydligt syns att det är en äldre version

◘ Om dokumentversionen är viktig, och den aktuella mallen inte längre ska användas, kan det vara en bra idé att ställa in värdet för AnvändareEndast jag

3. Spara ändringarna längst ned på sidan (och kom ihåg namnet på mallen)

edit_template_properties


Skapa en ny mall

1. Ladda upp din nya fil som en ny mall. Ge den ett unikt namn för att undvika att versionerna blandas ihop.

2. När dokumentet har lästs in i redigeringsmiljön ska du kontrollera efter befintliga fält och ta bort dem

◘ Tanken är att de föregående fälten har formaterats efter dina specifikationer medan de importerade fälten inte har det.

3. Öppna alternativet Fältmallar överst till vänster i fönstret.

4. Markera en mall för formulärfältslager på den nedrullningsbara menyn Fältmallar och klicka på Använd.

select_layer

Fältlagret tillämpas på det nya dokumentet.

5. Justera eventuella fält som behöver justeras

6. Spara den nya mallen

Obs!

Vi rekommenderar att nya mallar sparas med värdet Endast jag i avsnittet Användare tills du har testat dokumentet ordentligt.

fields_applied


Testa och distribuera

Den nya mallen är direkt tillgänglig i biblioteket.

Vi rekommenderar att du testar dokumentet genom att skicka det till en e-postadress där du kan observera hur fälten fungerar när formuläret fylls i.

Om du behöver ändra fältens placering eller validering/beteende kan du göra det genom att klicka på länken Redigera mall på sidan Hantera.

redigera

När den nya mallen har klarat testet:

1. Klicka på Redigera mall på sidan Hantera

2. Öppna Mallegenskaper

3. Ändra värdet för Användare till:

○  Alla användare i min grupp – Endast Adobe Sign-användare som tillhör samma grupp som mallskaparen kan se dokumentet i sina bibliotek

►Team-konton har bara en grupp så de kan inte se det här alternativet

○ Alla användare i min organisation – Alla Adobe Sign-användare på hela kontot kan se dokumentet i sina bibliotek

4. Spara mallen

Alla användare i min grupp
Alla användare i min grupp

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy