Tekniska meddelanden

De tekniska meddelandena för Adobe Sign visas nedan med den aktuella uppdateringen överst och de övriga versionerna i fallande ordning kronologiskt. 

Om du vill få information om tekniska uppdateringar varje månad ska du prenumerera här >

[Uppdaterat] Funktionsversion: nästa utgåva av Adobe Sign kommer i januari 2022

Meddelades först: september 2021 – uppdaterat:
december 2021
Aktuellt

Adobe Sign har fördröjt den planerade versionen från december 2021 till den andra veckan i januari 2022.

Januari 2022-versionen innehåller funktionsförbättringar för användare och administratörer samt lösningar på problem som rapporterats av ett flertal kunder.  Inga driftstopp förväntas när den här versionen släpps.

[Uppdaterad] Adobe Sign för Salesforce: meddelande om att tjänsten upphör för version 19.x och 20.x

Meddelades först: juni 2021 – uppdaterad:
november 2021
Aktuella

Support för Adobe Sign för Salesforce v19.x och v20.x har upphört att gälla från och med oktober 2021.

 • Alla organisationer bör uppgradera till åtminstone v21.5.11 så snart som möjligt.  v21.5.11 är en förutsättning för alla kommande versioner och måste installeras innan du uppgraderar till senare versioner. 
 • Åtkomst till version 20.x och tidigare planeras upphöra helt under andra kvartalet 2022. Fortsatt åtkomst till funktionen Adobe Sign för Salesforce kräver att en minimiversion av 21.5.11 är installerad.

Integreringslivscykeln beskrivs här >

Obs!

Om du vill uppgradera från en tidigare version till 21.5.11 måste du installera 21.5.11-paketet innan du installerar det aktuella paketet. Om du försöker installera det aktuella paketet innan 21.5.11 har installerats kommer uppdateringen att misslyckas.

Observera följande när du uppgraderar ditt integrationspaket för Adobe Sign för Salesforce:

 • Avinstallera inte ditt existerande paket med Adobe Sign för Salesforce
  • Om du avinstallerar paketet kommer du att förlora alla dina Adobe Sign-data i Salesforce.
 • Om du har användare i din Salesforce-organisation som tillhör flera Adobe Sign-konton ska du fråga din Adobe-kundansvarige eller Adobe-supporten innan du uppgraderar.
 • Uppgradera och testa i din sandlådemiljö innan du uppgraderar ditt produktionskonto.
  • Se till att din e-postadress i sandlådemiljön är en som du har åtkomst till om du behöver ändra e-postadress för ditt Adobe Sign-konto.
 • Se till att inställningen Lås sessionerna till IP-adressen som de kommer från är inaktiverad. Konfigurera här: Konfigurera > Inställningar > Säkerhet > Sessionsinställningar.
 • Granska Adobe Sign för Salesforce – uppgraderingshandbok för att avgöra om det finns alternativ som du behöver konfigurera manuellt.
  • Ett antal nya funktioner/inställningar läggs till i varje version.  De här nya funktionerna kräver ofta en manuell uppdatering av tjänstkonfigurationen för att visa hur de används.

[Uppdaterad] Meddelande om att tjänsten upphör för Adobe Sign för Dynamics, version 9.3.x och äldre

Meddelades först: juli 2021 – uppdaterad:
november 2021
Aktuella

Support för Adobe Sign för Dynamics v9.3.x har upphört att gälla från och med november 2021.

 • Alla paketversioner bör uppgraderas till den senaste versionen så snart som möjligt.
 • Åtkomst till version 9.3.x och äldre planeras upphöra helt under tredje kvartalet 2022.

Observera att detta uppgraderingskrav är ett undantag till den normala livscykeln för integreringar, beroende på vilken typ av uppdateringar som tillämpas.

[Nytt] Kommande version: Adobe Sign mars 2022

Meddelades först: november 2021 Aktuella

Adobe Sign kommer att leverera en ny version som planeras att släppas i första halvan av mars 2022. Inga driftstopp förväntas när den här versionen släpps

Mars 2022-versionen innehåller funktionsförbättringar för användare och administratörer samt lösningar på problem som rapporterats av ett flertal kunder.  


De nya sidorna Hem och Hantera blir standard i december. Klassiska sidor har tagits bort från tjänsten

Meddelades först: september 2021 Aktuella

Adobe Sign upphör med de klassiska upplevelserna för sidorna Hem och Hantera i decemberversionen. Vid den tidpunkten kommer alla konton att övergå till den moderna upplevelsen av Hem och Hantera utan möjlighet att återgå till det klassiska gränssnittet.
Observera att vi strävar efter att göra övergången så smidig som möjligt och vi har släppt funktioner som matchar beteenden på den klassiska hanteringssidan, bland annat:

 • Målinriktad sökning efter för- och efternamn.
 • Avsändare kan nu lägga till ett meddelande när signeraren ersätts.
 • Funktioner som påminner kopiemottagare och signerare som har slutfört.

I decemberversionen förbättrar vi sökfunktionerna ytterligare och lägger till en funktion för en snabbtitt på metadata.  


Support upphör som planerat för Microsoft Internet Explorer 11 och äldre Edge-webbläsare den 31 december 2021

Meddelades först: april 2021

 Aktuellt

Senast den 31 december 2021 kommer Adobe Sign inte längre att formellt erbjuda support för webbläsarna Microsoft Internet Explorer 11 eller Microsoft Edge Legacy. Vi rekommenderar att våra kunder inte längre använder Adobe Sign med dessa webbläsare.  Efter den 31 december 2021 kan användare som använder dessa webbläsare ha en försämrad upplevelse och vissa funktioner kan upphöra att fungera.

Mottagarens eSign- sida bör fortsätta att fungera korrekt i dessa webbläsare för att undvika att störa mottagarens arbetsflöden. Vi strävar efter att göra den här övergången så smidig som möjligt.

Domännamnsändring till AdobeSign.com

Meddelades först: augusti 2019 – uppdaterad:
november 2021

 Aktuellt

Adobe ändrar domännamnet för Adobe Sign-tjänsten till adobesign.com

Övergången inleddes i mars 2020 och kommer endast att påverka kostnadsfria och Individual-konton. Kunder som har köpt andra planer påverkas inte.

I schemat nedan ser du när funktionen kommer att distribueras till din kontonivå.

När funktionen har aktiverats får kontoadministratörer tillgång till en ny kontroll under Kontomeny: fliken Kontoinställningar, som de använder för att flytta till den nya domänen.

 • Kontrollen gör det möjligt att växla till ett nytt domännamn
 • Kunder som använder uttryckligen tillåtna domäner, integreringar från tredje part eller anpassade program kommer att kunna testa hur det nya domännamnet påverkar deras miljö
 • Se avsnittet med vanliga frågor och svar för att avgöra om ändringen kommer att påverka din miljö
 • Om det finns konflikter eller fel går det att återställa till echosign.com utan att avtal eller arbetsflöden påverkas

För konton som har migrerats till adobesign.com

 • Den nya domänen introduceras som en omdirigering från huvudinloggningssidan
 • Omdirigeringar behövs inte för att komma åt befintliga avtal
 • Befintliga avtal är fortfarande tillgängliga för alla parter via det befintliga domännamnet

Juni 2020

Migreringen av alla kostnadsfria och individuella konton till domänen adobesign.com kommer att slutföras

Juli

Alla NYA Small business-konton och individuella konton kommer att tillhandahållas med domänen adobesign.com. 

September


Alla NYA Team-konton kommer att etableras med Adobe Sign-domänen

Alla befintliga Team-konton har möjlighet att välja den nya domänen. Administratörer kan komma åt kontrollen via gränssnittet på kontomenyn (via fliken Kontoinställningar). 

Oktober


Alla NYA Enterprise-konton kommer att etableras med Adobe Sign-domänen

Vi lanserar gradvis möjligheten att välja den nya domänen till befintliga Enterprise-konton. Administratörer kan komma åt kontrollen via gränssnittet på kontomenyn (via fliken Kontoinställningar). 

December 2022

Kunder kommer att migreras till adobesign.com senast i december 2022.

Vid den tidpunkten tas alternativet att växla till domänen echosign.com bort.

Adobe Sign-autentisering omdirigeras till Adobe Identity Management

Meddelades först: augusti 2020

Aktuellt

Från och med produktutgåvan Adobe Sign för september kommer vissa användare som autentiserar direkt till Adobe Sign-programmet att märka att autentiseringsmetoden omdirigeras till Adobe Identity Manager.

Adobe standardiserar autentiseringen till detta format under slutet av 2020.

Läs mer här >

Känt problem: administratörer som hanterar användare Adobe Admin Console kan inte ändra värdet Företag för användare via fliken Användare

Meddelades först: juli 2020

Aktuellt

Administratörer som hanterar sina användare via Adobe Admin Console kan upptäcka att de inte kan uppdatera användarens värde Företag när de redigerar användarens profil

 • Administratörer kan fortfarande uppdatera användarna med metoden CSV (Redigera användare i bulk)
 • Användaren kan redigera sin egen profil
 • Nya användare som läggs till får standardvärdet Företaget från Admin Console


Ytterligare resurser


Tidigare meddelanden

Funktionslansering: Adobe Sign oktober 2021

Meddelades först: september 2021 Togs bort från aktuell lista:
november 2021

Adobe Sign har slutfört oktober 2021-versionen utan några driftstopp i programmet.

Oktober-versionen innehåller funktionsförbättringar för användare och administratörer samt lösningar på problem som rapporterats av ett flertal kunder.  

Låsning av namnvärden har utökats till skrivna signaturer

Meddelades först: augusti 2021 Togs bort från aktuell lista:
november 2021

Versionen från mars innehöll en inställning för att aktivera/inaktivera en mottagares möjlighet att redigera namnvärdet vid signering, förutsatt att namnet angavs eller var känt (via API eller användarprofil). Skrivna signaturer undantogs från denna funktion, vilket innebar att vissa signerare kunde ändra sitt namnvärde under signeringsprocessen. Versionen från september uppdaterar denna funktion för att följa namnlåsningsinställningen för alla signaturtyper, inklusive skrivna signaturer. 

 • Kunder som har aktiverat Att skriva sitt namn och sina initialer och har inaktiverat Signerare kan ändra sitt namn eller sina initialer märker ett ändrat beteende – namnvärdet går inte längre att redigera under signeringsprocessen för skrivna signaturer.
 • Kunder som vill tillåta redigering av namnvärdet under signeringsprocessen bör aktivera inställningen Signerare kan ändra sitt namn eller sina initialer (i menyn Signaturinställningar).

Begränsad åtkomst till eSign-sidan i september-versionen

Meddelades först: augusti 2021 Togs bort från aktuell lista:
november 2021

För att uppfylla Adobes juridiska krav uppdaterar Adobe Sign godkännandefunktionen för användarvillkoren på eSign-sidan. Under den nya upplevelsen måste alla ”okända” mottagare acceptera Adobe Sign-användarvillkor (genom att klicka på knappen Fortsätt) innan de interagerar med avtalet. Detta godkännande skiljer sig från eventuella anpassade användarvillkor som kundkontot kan ha konfigurerat och som fortsätter att lösas enligt konfigurationen av kontots TOU/CD-godkännande.

 • En ”okänd” mottagare är en e-postadress som inte är en registrerad, aktiv e-postadress för användare i ett betrott konto.
 • ”Kända” användare har accepterat Adobe Signs användningsvillkor som en del av registreringsprocessen när de verifierade sitt användarkonto, så de uppmanas inte att acceptera dem igen.

Nedan visas ett exempel på flödet för underförstått samtycke för ett avtal med anpassade användarvillkor som konfigurerats av kunden:

 1. Acceptera Användarvillkoren för Adobe Sign genom att välja Fortsätt-knappen (efter att ha öppnat avtalet).
 2. Fyll i avtalsfälten efter behov.
 3. Acceptera kundupplysningen och de anpassade användarvillkoren genom att välja Klicka för att signera-knappen.

Uppdateringar av API och sidan Skicka för Notarize-integreringsfunktionen (förväntas i oktober)

Meddelades först: september 2021 Togs bort från aktuell lista:
november 2021

Oktober-versionen innehåller en ny Adobe Sign-funktion som stöder integrering med plattformen Remote Online Notarization (RON) från Notarize Inc. Adobe Sign-integreringen med Notarize Inc. kan bara användas i USA.

Nedan visas en sammanfattning av ändringarna:  

Notarize-integrering – genom att integrera Adobe Sign med plattformen Remote Online Notarization (RON) från Notarize Inc. kan kunderna lägga till en notarietjänst med fjärråtkomst online som en del av Adobe Sign-transaktionerna. Tillgängligt för amerikanska kunder på enterprise- och business-nivåer som säljs direkt av Adobe via ETLA-programmet. Notarize-transaktioner kan endast köpas som ett tillägg till en extra kostnad för dessa kunder. 

Det finns två element som bör granskas av kunder som bygger sina egna appar eller använder integreringar: 

Sidan Skicka har ett nytt element som identifierar att en undertecknare behöver en notariserad signatur och ytterligare konfigurationssteg som styr signeringsprocessen.  

REST API:et har uppdaterats för att uppfylla kraven för att utnyttja denna funktion och kunder som använder REST API:et bör läsa informationen nedan för att avgöra om det kan påverka hur de använder det. 

 • Uppdateringar av sidan Skicka

Kunder som har Notarize-transaktioner aktiverade kan välja alternativet Kräver notarisering på mottagarposten, strax till höger om autentiseringsmetoden:

Notarize-gränssnitt på skicka-sidan

När avtalet har konfigurerats och avsändaren klickar på Nästa visas ytterligare konfigurationsalternativ för notariseringsprocessen:

Alternativ för att konfigurera Notarize

 • API-uppdateringar – viktiga uppdateringar av API:erna som stöder Notarize-integrering har utförts:

POST/avtal

POST-/avtals-API:t har uppdaterats med stöd för att skicka ett avtal för notarisering.

 • En ny roll, NOTARY_SIGNER, ska användas för att ange en deltagare i en notariesession.
 • Ett nytt NotaryInfo-attribut har lagts till i AgreementInfo-definitionen och innehåller alla alternativ associerade till att skapa ett nytt avtal som kräver notarisering.

Parameternamn

REST-objekt

Beskrivning

memberInfos

ParticipantInfo[]

Matris med ParticipantInfo-objekt som innehåller deltagarspecifika data (e-post, t.ex.). Alla deltagare i arrayen tillhör samma uppsättning.

roll

Värde

Beskrivning

SIGNERARE

Signerar avtalet

GODKÄNNARE

Godkänner avtalet

DELEGATE_TO_SIGNER

En som själv inte kan signera men delegerar avtalet till en annan signerare

DELEGATE_TO_APPROVER

En som själv inte kan godkänna men delegerar avtalet till en annan godkännare

SHARE

Deltagare som det här avtalet har delats med

DELEGATE

Deltagare till vilken avtalet delegerades. Den här rollen kan inte användas när avtalet skapas eller uppdateras via POST/PUT-anrop på avtalsresurs. Delegering sker separat av deltagare.

NOTARY_SIGNER

Notariesessionsdeltagare

Roll som antas av alla deltagare i uppsättningen (signerare, godkännare osv.)

 

FileInfo-tillägg

FileInfo-definitionen måste expanderas för att ange vilka dokument som ska notatiseras.

FileInfo

Parameternamn

Typ

Standard

Obligatoriskt

Beskrivning

dokument

Document

valfritt

Ett dokument som är associerat med avtalet.
Det här fältet kan inte anges i POST-anrop.
Vid GET-anrop är detta det enda fält som returneras i svaret

label  

Sträng

valfritt

Det unika etikettvärdet för ett filinformationselement. Om arbetsflödet är anpassat mappas en fil till motsvarande filelement i arbetsflödesdefinitionen.

libraryDocumentId

Sträng

valfritt

ID för ett befintligt biblioteksdokument som ska läggas till i avtalet

transientDocumentId

Sträng

valfritt

ID för ett tillfälligt dokument som ska läggas till i avtalet

notarisera

true

falskt

valfritt

Anger att dokumentet måste notariseras.

 

ParticipantInfo-tillägg

ParticipantInfo-definitionen har utökats till att tillåta metoden för notarieautenticering att specificeras.

ParticipantInfo

Parameternamn

Typ

Standard

Obligatoriskt

Beskrivning

email

Sträng

Ej tillämpligt

obligatoriskt

Mottagarens e-postadress.

notaryAuthentication

Enum

MULTI_FACTOR_AUTHENTICATION

valfritt

MULTI_FACTOR_AUTHENTICATION – notarieautenticering utförs med en tvåfaktorautenticeringsmetod
INGEN – ingen autenticering krävs.

 

NotaryInfo

Ett nytt valfritt notaryInfo-fält har lagts till i AgreementInfo-definitionen för att innehålla NotaryInfo-objekt som specificerar ytterligare alternativ kopplade till notarisering.

NotaryInfo

Parameternamn

Typ

Standard

Obligatoriskt

Beskrivning

notaryType

Enum

Om bara Notarize-tjänsten Notarie vid behov är aktiverad för kontot
kommer notaryType att använda NOTARIZE_NOTARY som standard, annars kommer BYON_NOTARY att användas som standard

obligatoriskt

NOTARIZE_NOTARY – Notariseringstjänsten tillhandahåller notarien
BYON_NOTARY – Konto tillhandahåller notarien

payment

Enum

BY_SENDER

valfritt

Gäller endast om typ == NOTARIZE_NOTARY
BY_SENDER – Avsändaren betalar för notariseringen
BY_SIGNER – Signeraren betalar för notariseringen

appointmentStart

Sträng

""

valfritt  

ISO_DATE_TIME-formaterad sträng Se ISO_ZONED_DATE_TIME

note

Sträng

inget

valfritt  

Anteckningar för notariesession.

notaryEmail

Sträng

""

valfritt  

e-postmeddelande för att ta med egen notarie

 

Exempel/avtal

{
  "fileInfos": [
    {
      "transientDocumentId": "",
      "notarize": true
    }
  ],
  "name": "notary_agreement_name",
  "participantSetsInfo": [
    {
      "memberInfos": [
        {
          "email": "someone@somewhere.com",
          "securityOption": {
            "notaryAuthentication": "MULTI_FACTOR_AUTHENTICATION"
          }
        }
      ],
      "order": 1,
      "role": "NOTARY_SIGNER",
      "name": "participant_set_name"
    }
  ],
  "signatureType": "ESIGN",
  "state": "IN_PROCESS",
  "notaryInfo": {
    "appointment": "2021-10-29'T'13:00",
    "notaryEmail": "notaries@email.com",
    "notaryType": "PROVIDER_NOTARY",
    "note": "This is a note for the notary.",
    "payment": "BY_SIGNER"
  }
}

 

PUT|GET /agreements/{aid}

PUT agreements/{aid} API har stöd för att uppdatera ett avtal med notariseringsalternativ. GET /agreements/{aid} API returnerar alla alternativ som angetts för avtalsnotarius publicus. Se avsnittet POST/avtal för att visa uppdaterade attribut.

 

Felkoder

Befintliga felkoder för POST/avtal ändras inte. Vi har definierat en ny felkod enligt nedan:

REST-felkod

HTTP-statuskod

Meddelande

Scenario

PERMISSION_DENIED

403

Användarinställning eller OAuth-scopetoken tillåter inte att avtal skickas för notarisering.

Det här felet uppstår när rollen är inställd på NOTARY_SIGNER och API-anroparen (d.v.s. potentiell avsändare) inte har notariefunktionen aktiverad och/eller om notarietjänstleverantören inte är inställd.

 

Dokumentationspåverkan

I förfrågans AgreementInfo-objekt inkluderas "status"-element i den nya avtalsstatusen"WAITING_FOR_NOTARIZATION".

 

POST /agreements/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId}/participants/{participantId}/signingTokens

API kan användas av kunder (notariesignerare) för att erhålla en signeringstoken som gör att de kan slutföra flödets e-signeringsfas. 

 • Ny signeringsfunktion har lagts till för att fånga den nya rollen – ACCEPT_BEFORE_NOTARIZATION. 
 • Signeringstoken ska inte hämtas för att slutföra notariseringsfasen.
{
 "securityInfo": {
 "authenticationMethod": "NONE"
},
 "signingCapabilities": [
  "ACCEPT_BEFORE_NOTARIZATION"
 ]
}

 

PUT /agreements/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId}/participants/{participantId}/status

API:t kan användas av kunder (notariesignerare) för att slutföra flödets e-signeringsfas. För att passa den nya rollen har ett nytt uppräkningsstatusvärde introducerats – ACCEPTED_BEFORE_NOTARIZATION.

Attribut

Typ

Beskrivning

Status

Enum<string>

Värde

SIGNED

GODKÄND

ACCEPTED

DELIVERED

FORM_FILLED

ACCEPTED_BEFORE_NOTARIZATION

                                         

Den här statusen anger att mottagaren med rollen SIGNER slutfört avtalet.

Den här statusen anger att mottagaren med rollgodkännare har slutfört avtalet.

Den här statusen anger att mottagaren har rollen ACCEPTOR slutfört avtal.

Den här statusen anger att mottagaren har rollen CERTIFIED_RECIPIENT slutfört avtal.

Den här statusen anger att mottagaren med rollen FORM_FILLER slutfört avtal.

Den här statusen anger att mottagaren med rollen NOTARY_SIGNER har slutfört avtalet utan att registrera det

Notarie-signeraren kan följa nedanstående sekvens av API-anrop för att slutföra e-signeringsfasen:

 1. GET/avtal/{agreementId}/medlemmar – för att hämta notariens deltagar-ID och deltagaruppsättnings-ID
 2. POST /agreements/{agreementId}/Members/participantSets/{participantSetId}/Deltagare/{participantId}/signingTokens – för att begära signeringstoken för notariesignerare med ACCEPT_BEFORE_NOTARIZATION-kapacitet
 3. POST /transientDocuments – för att ladda upp dokument som granskats
 4. PUT /agreements/{agreementId}/Members/participantSets/{participantSetId}/Deltagare/{participantId}/status – att skicka in granskat dokument och slutföra e-signeringsfasen.

Ny webhook-händelse

Kunderna kan prenumerera på ny webhook-händelse, AGREEMENT_READY_FOR_NOTARIZATION, som ska meddelas när avtalet är klart för notarisering. Händelsen visas inte på webbhooks-gränssnittet och kan prenumereras på via API-anrop för POST/webhooks.

Dokumentationspåverkan

Följande API:er ändras inte, men deras dokumentation har uppdaterats så att den inkluderar den nya avtalsstatusen ”WAITING_FOR_NOTARIZATION” eller den nya rollen ”NOTARY_SIGNER”.

GET /agreements

I sitt svar på UserAgreements/UserAgreement-objekt innehåller nu elementet "status" motsvarande status "WAITING_FOR_NOTARIZATION".

GET /agreements/{agreementId}

I AgreementInfo-objektet innehåller "status"-elementet nu motsvarande status "WAITING_FOR_NOTARIZATION".

GET /agreements/{agreementId}/events

API:t har uppdaterats för att stödja nya READY_TO_NOTARIZE- och NOTARIZED-händelser.

I svars-Event-objekt

 • Elementet ”participantRole” innehåller nu den nya rollen NOTARY_SIGNER.
 • ”type”-elementet innehåller de nya händelserna READY_TO_NOTARIZE och NOTARIZED. ”description”-elementet kommer att vara ”Dokument skickat för notarisering” och ”Notariserat dokument mottaget”

GET /agreements/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId}

I DetailedParticipantSetInfo-objektet innehåller "status"-elementet nu motsvarande status ”WAITING_FOR_NOTARIZATION”.

PUT /agreements/{agreementId}

Begäran-AgreementInfo-objektet innehåller nu statusen ”WAITING_FOR_NOTARIZATION”.

PUT /agreements/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId}

WAITING_FOR_NOTARIZATION-status är ett av värdena för ”status”-elementet i DetailedParticipantSetInfo-objektet.

POST /agreements/{agreementId}/view

WAITING_FOR_NOTARIZATION-status har lagts till som en av de tillåtna vyerna.

GET /agreements/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId}/participants/{participantId}/signingInfo

Om deltagaren som anges i sökvägen till begäran har en notariesignerarroll returnerar API ACCEPT_BEFORE_NOTARIZATION-signeringskonfigurationen, i linje med alla andra signeringskonfigurationer för avtalet/deltagaren.

Version: Adobe Sign september 2021

Meddelades först: juli 2021 Togs bort från aktuell lista:
oktober 2021

Adobe Sign lanserade en ny funktion den 16 september 2021. Inga driftstopp inträffade under lanseringen

September-versionen innehåller funktionsförbättringar för användare och administratörer samt lösningar på problem som rapporterats av ett flertal kunder.  

Företagsnamnalternativ som ska tas bort från Telefonautentisering

Meddelades först: juni 2021 Togs bort från aktuell lista:
oktober 2021

SMS-säkerheten (med avseende på det sendingID som matchar det angivna företagsnamnet i meddelandet) har förbättrats till den punkt där Adobe Sign som skickar SMS-meddelanden med ett annat företagsnamn kan göra att meddelandet inte kan levereras.

Därför kommer alternativet att anpassa telefonautentiseringsmeddelandet med företagsnamnet att tas bort från tjänsten i versionen från september 2021.


Känt problem: den nya start- eller hanteringssidan är tom

Meddelades först: februari 2020

Togs bort från aktuell lista:
oktober 2021

Problem: När du växlar till den nya startsidan eller Hantera-sidan är sidan helt tom.

Test: försök att läsa in den här sidan: https://documentcloud.adobe.com/

 • Om du intekan läsa in https://documentcloud.adobe.com/ bör du kontakta din interna nätverksadministration och samarbeta med dem för att avblockera domänen documentcloud.adobe.com.
 • Om du kan komma åt länken ovan, kontakta supporten.

Adobe Sign v6 REST POST /workflows/ID/agreements har tagits bort från tjänsten

Meddelades först: juni 2021 Togs bort från aktuell lista:
oktober 2021

v6 REST POST /workflows/ID/agreements API-anropet har tagits bort från tjänsten i juni 2021-versionen, ett år efter att anropet tagits bort från dokumentationen och användaren meddelas om att slutpunkten skulle tas bort.

Kunder som fortsätter att använda detta API-anrop får nu ett 404-fel.

Det föreslagna alternativet för att ersätta den här funktionen är att använda a POST/avtal-anropet med ett arbetsflödes-ID i JSON-begäran.

Text för exempelbegäran:

{
 &quot;fileInfos&quot;: [
  {
   &quot;transientDocumentId&quot;: &quot;dsakjdfksajfkhaskdfuisdfklfsdkjfgvsdksjdkasj&quot;
  }
 ],
 &quot;name&quot;: &quot;Sending a workflow&quot;,
 &quot;participantSetsInfo&quot;: [
  {
   &quot;memberInfos&quot;: [
    {
     &quot;email&quot;: &quot;someemail@somedomain.com&quot;
    }
   ],
   &quot;order&quot;: 1,
   &quot;role&quot;: &quot;SIGNER&quot;
  }
 ],
 &quot;workflowId&quot;: &quot;woDJFWOFJhjlkadsfjkfdskfnksdfn&quot;
 &quot;signatureType&quot;: &quot;ESIGN&quot;,
 &quot;state&quot;: &quot;IN_PROCESS&quot;
}

v6REST-uppdatering för GET /agreements/{agreementId}/signingUrls

Meddelades först: juni 2021 Togs bort från aktuell lista:
oktober 2021

Före juniversionen returnerade API:et 404 omedelbart efter att avtalet skapades när GET /agreements/{agreementId}/signingUrls anropades.

För en kort tid efter att 404-felet had åtgärdats returnerade svaret ett svar som inte är 404, men det inkluderade endast avsändarens signingURL:er. (Medan undertecknarens deltagande fortfarande definierades.)

Efter juni 2021-versionen returneras en 404: AGREEMENT_NOT_EXPOSED-kod tills den fullständiga listan över signerings-URL:er har slutförts och då levereras en 200-kod.

Kunder som inte vill fortsätta att prova API-anropet tills 200-svaret har returnerats uppmanas att använda Webhooks och svara på AGREEMENT_CREATED-händelsen.


Schemalagt driftstopp för Adobe Sign-integreringarna för Word/PowerPoint, Outlook och Teams

Först rapporterad: mars 2021 – uppdaterad juni 2021

Togs bort från aktuell lista:
oktober 2021

På lördagen den 17 juli 2021, slutförde Adobe Sign underhållet för följande integreringar:

 • Adobe Sign för Microsoft Teams
 • Adobe Sign för Microsoft Word/PowerPoint
 • Adobe Sign för Microsoft Outlook

Integreringarna fungerar nu som de ska.

Ny version: Adobe Sign augusti 2021

Meddelades först: juni 2021 - Uppdaterades i augusti 2021 Togs bort från aktuella listan: september 2021

Adobe Sign har slutfört uppdateringen från och med 11 augusti 2021. Korrigeringen slutfördes utan driftstopp.

Augustiversionen innehåller smärre förändringar av upplevelsen och lösningar på flera problem som rapporterats av kunden.  

Tjänsten planeras upphöra för SOAP API i maj 2021

Först rapporterad: juni 2018 – uppdaterad: februari 2021

Togs bort från aktuella listan: september 2021

Lanseringen av REST API Version 6 ger den bästa programmeringsupplevelsen för Adobe Sign-utvecklare och därför dras SOAP API tillbaka och kommer inte att stödjas efter maj 2021.  REST API är nu det föredragna gränssnittet för integrerare och programutvecklare och kommande utveckling bör övergå till denna API.

Här är några referenser som hjälper dig med övergången:

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om du har utvecklat en integration eller ett program för Adobe Sign-tjänsten baserat på SOAP API måste du skriva om ditt program med REST API Version 6 eller högre före maj 2021.  Vi kommer att kommunicera direkt med utvecklare och integrerare under de kommande kvartalen för att säkerställa en smidig övergång till det senaste API:t.

Tjänsten planeras upphöra för IE 11-webbläsare i Microsoft-integreringar

Meddelades först: januari 2021

Togs bort från aktuella listan: september 2021

Microsoft avslutar stödet för Internet Explorer 11 den 17 augusti 2021.

Detta innebär att stödet för Adobe Sign för Microsoft-integreringar också upphör för IE11 vid samma tidpunkt.

De tjänster som påverkas är:

 • Dynamics 365 (online och lokalt)
 • Microsoft 365
 • Outlook 365
 • Power Automate/Power Apps
 • SharePoint (online och lokalt)
 • Teams

Mer information om avyttringen beträffande dessa webbläsaralternativ finns i Microsofts meddelande >

Tjänsten planeras upphöra för Adobe Sign-integreringen med Dropbox

Meddelades först: mars 2021

Togs bort från aktuell lista: augusti 2021

Adobe Sign-integreringen med Dropbox planeras upphöra den 31 juli 2021.

Adobe Sign kommer då inte längre att vara tillgängligt via ditt Dropbox-konto, men alla dina Adobe Sign-avtal förblir tillgängliga för dig och kan kommas åt genom att logga in på ditt Adobe Sign-konto.

Ny version: Adobe Sign juni 2021

Adobe Sign har slutfört juni 2021-versionen utan driftstopp.

Juni-versionen innehåller funktionsförbättringar för användare och administratörer samt lösningar på problem som rapporterats av ett flertal kunder.  

Nytt SSL-certifikat tillgängligt -
Gäller från och med 1 juni 2021

Meddelades först: april 2021

Togs bort från aktuell lista: augusti 2021

Adobe Sign släpper nya SSL-certifikat den 1 juni 2021
Det sker ingen förändring av den offentliga nyckeln, de underliggande kryptografiska protokollen eller schemat.

De nya certifikaten kan hämtas från sidan Systemkrav för Adobe Sign.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Använda en offentlig nyckel
Om du har specialbyggda integrationer med Adobe Sign som använder antingen SOAP eller REST API:er och om någon av dessa integrationer har fixerat den befintliga offentliga nyckeln behövs ingen åtgärd.

Om du använder Adobe Sign SSL-certifikat för enkel inloggning, eller om du fäster själva certifikatet (eller använder andra metoder), hittar du de nya Adobe Sign-certifikaten i Adobe Sign systemkrav.

De nya SSL-certifikaten aktiveras den 1 juni 2021

Ny version: Adobe Sign maj 2021

Meddelades först: januari 2021

Togs bort från aktuell lista: juli 2021 

Det nya formuläret IRS W-4 (2021) med titeln W-4 2021 (medarbetarens inkomstcertifikat) förväntas läggas till i Adobe Sign-biblioteket som en del av februari 2021-utgåvan.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Den nya formulärmallen för W-4 har ett nytt libraryDocumentId. Använder du den befintliga mallens libraryDocumentId i dina program måste du uppdatera det.

2020 års version tas bort från systemet i maj 2021.

Alla applikationer/API:er som använder det äldre formuläret (ver. 2020) måste uppdateras före 1 maj för att säkerställa att ingen tjänst störs.

 

Söka efter libraryDocumentId i ett API-aktiverat konto:

 1. Logga in som Kontoadministratör
 2. Klicka på kontofliken > Adobe Sign API > API-information > klicka på länken: REST API-metoddokumentation
 3. Klicka på knappen OAUTH ACCESS-TOKEN i avsnittet GET /libraryDocuments 
  • Aktivera omfånget library_read:self.
 4. Klicka på Prova!knapp
 5. Leta reda på den nya formulärmallen W-4 2021 (Employee's Withholding Certificate) (inte ver. 2020) när du vill se libraryDocumentId-värdet.  
Hämta docID

Obs!

Kunder som föredrar att hantera skatteformuläret i sitt kontobibliotek kan hämta en komplett taggad PDF-fil här.

Om du behöver mer information kan du kontakta din Customer Success Manager.

Nya W-4 för 2021 har lagts till i Adobe Sign-biblioteket

Meddelades först: mars 2021

Togs bort från den aktuella listan: juli 2021

Adobe Sign har slutfört majversionen 2021 utan några driftstopp.

Maj-versionen innehåller funktionsförbättringar för användare och administratörer samt lösningar på problem som rapporterats av ett flertal kunder.  

Uppdaterad cookie-hantering i Adobe Sign

Meddelades först: augusti 2020

Togs bort från den aktuella listan: juli 2021

Adobe Sign använder ett nytt fält för godkännande av cookies från OneTrust som är beständigt tills användaren uttryckligen väljer ett alternativ.

Användare som omdirigerar till en ny domän under autentiseringen måste ge sitt samtycke en andra gång för den andra domänen (det vanliga fallet för detta är omdirigering från echosign.com till adobesign.com på grund av domänväxlingen). 

Användare bör uppdatera sina bokmärken för att undvika omdirigering.

Fyll i och signera har en sökväg för mallar and autentiserad signering

Meddelades först: mars 2020

Togs bort från den aktuella listan: juli 2021

Sidan Endast jag signerar kommer att ersättas av en ny redigeringssida (baserad på den senaste utformningen av sidan Skicka) som tillåter användning av mallar och placering av fält vid redigering.

Administratörsinställningarna avgör standardupplevelsen för användaren. En valfri växlingslänk kan aktiveras för att användaren ska kunna växla mellan det kostnadsfria gränssnittet för Fyll i och signera och den nya funktionen för självsignering med redigering

Nytt i den här upplevelsen är möjligheten att använda autentisering för signeraren. 

Reglagen baseras på inställningarna för Kräv identitetsautentisering. När det är aktiverat uppmanas användaren att ange sina Adobe Sign-inloggningsuppgifter när avtalet öppnas och (valfritt) igen när hen placerar en signatur eller slutför avtalet. 

Reglagen för den nya självsigneringsfunktionen samt Kräv identitetsautentisering kan ställas in på konto- och/eller gruppnivå (gruppnivåinställningar åsidosätter kontonivåinställningarna)

 

Lanseringsplan

Den nya självsigneringsfunktionen kommer att ersätta den gamla Endast jag signerar-sidan i de två kommande större uppdateringarna. 

Kunder som använder den gamla Endast jag signerar-funktionen bör migrera till den nya upplevelsen senast hösten 2020 när den blir standard och den äldre sidan tas bort från tjänsten. 

 • De befintliga inställningarna kommer inte att ändras i juliversionen.
 • I nästa uppdatering kommer den nya funktionen att vara standard med alternativet att återgå till den gamla sidan.
 • I höstversionen 2020 kommer möjligheten att återgå till det äldre gränssnittet att tas bort.

Uppdateringen av Adobe Sign för Word/PowerPoint, Outlook och Teams blir tillgänglig den 19 april

Meddelades först: december 2020 – uppdaterades: mars 2021

Togs bort från aktuell lista: maj 2021

Uppdateringen träder i kraft kl. 8.00 PDT/11.00 EST/15.00 UTC

Den här uppdateringen utförs för att förbättra den övergripande säkerheten i alla tre integreringar.

När uppdateringen har slutförts uppmanas administratörer/användare att godkänna en behörighetsbegäran för programmet igen innan åtkomst tillåts.

Mer information finns här >

Ny version: Adobe Sign mars 2021

Meddelades först: februari 2021

Togs bort från aktuell lista: maj 2021

Adobe Sign har slutfört versionen för mars 2021 utan några driftstopp.

Den här produktversionen innehåller nya funktioner/förbättringar för administratörer och slutanvändare samt flera problem har lösts.

Tjänsten planeras upphöra för Edge Legacy-webbläsare i Microsoft-integreringar

Meddelades först: januari 2021

Togs bort från aktuell lista: maj 2021

Microsofts stöd för webbläsaren Edge Legacy upphör den 9 mars 2021

Detta innebär att stödet för Adobe Sign för Microsoft-integreringar också upphör för Edge Legacy-webbläsare vid samma tidpunkt.

De tjänster som påverkas är:

 • Dynamics 365 (online och lokalt)
 • Microsoft 365
 • Outlook 365
 • Power Automate/Power Apps
 • SharePoint (online och lokalt)
 • Teams

Mer information om avyttringen beträffande dessa webbläsaralternativ finns i Microsofts meddelande >

Support upphör: åtgärderna Adobe Sign för Microsoft Power Automate v1 – planerat till januari 2021

Meddelades först: juli 2020

Togs bort från aktuell lista: maj 2021

Uppdateringen av Adobe Sign för Power Automate 3.0 innehåller nya REST v6-åtgärder som är avsedda som kraftfullare ersättningar för befintliga åtgärder med samma namn.

Arbetsflöden som använder äldre åtgärder fortsätter att köras om inga åtgärder vidtas. De föråldrade åtgärderna markeras med (old) i namnet.  Dessa äldre åtgärder kommer att tas bort i januari 2021.

Listan över åtgärder som ska tas bort är:

 • Skapa en biblioteksmall från ett dokument-URL (föråldrad)
 • Skapa en biblioteksmall av ett överfört dokument (föråldrad)
 • Skapa ett avtal från en dokument-URL och skicka för signatur (föråldrad)
 • Skapa ett avtal från en biblioteksmall och skicka för signatur (föråldrad)
 • Skapa ett avtal av ett överfört dokument och skicka för signatur (föråldrad)
 • Hämta en lista över alla avtal (föråldrad)
 • Hämta en lista över alla biblioteksmallar (föråldrad)
 • Hämta formulärfältsdata för avtal (föråldrad)
 • Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID (föråldrad)

 

De nya åtgärderna visas i listan Åtgärder med samma namn som de äldre åtgärderna.

Kunder som använder dessa åtgärder bör uppdatera sina flöden till att använda de nya anslutningsåtgärderna. Du kan göra detta genom att ersätta den föråldrade åtgärden med den nya åtgärden i automatiseringsflödet.

Tjänsten upphör för Social Authentication

Rapporterades först: november 2020

Togs bort från aktuell lista: maj 2021

Möjligheten att kräva att undertecknare anger sin sociala identitet innan de får åtkomst till att se och signera dokumentet tas bort i mars 2021.  Med den här funktionen kan avsändare behöva logga in från Facebook, LinkedIn, Google, Yahoo!, Microsoft Live eller Twitter. 


Tjänsten planerad upphöra för den personliga Twitter-integreringen

Meddelades först: december 2020 – uppdaterades: januari 2021

Togs bort från aktuell lista: maj 2021

Alternativet att integrera med Twitter på användarnivå (via Personliga inställningar) tas bort från användargränssnittet under mars 2021. Vid den tidpunkten:

 • Inga nya användarkonton kan aktivera Twitter på användarnivå
 • Användare som har Twitter aktiverat ser inte Twitter-meddelanden för nya avtal som skapats
 • Kostnadsfria användarkonton som har Twitter aktiverat får sin månatliga transaktionsgräns reducerad från tio till:
  • 5 transaktioner per månad för klienter i Adobe Sign Web
  • 2 transaktioner per månad för klienter i Acrobat
 • Aktiverade konton får sina inloggningsuppgifter för Twitter borttagna från Adobe Sign-system
 • Twitter-appen i Adobe Sign tas bort vilket innebär att alla Twitter-tokens förfaller
12.2Twitter

Ny version: Adobe Sign februari 2021

Rapporterades först: januari 2021 – uppdaterades: februari 2021

Togs bort från aktuell lista: mars 2021

Februariversionen har slutförts utan driftstopp för tjänsten.

Den här produktversionen innehåller nya funktioner/förbättringar för administratörer och slutanvändare samt flera problem har lösts.

Arbetsflödesdesignern genererar felmeddelanden

Meddelades först: september 2020

Togs bort från aktuell lista: mars 2021

På grund av den förbättrade säkerheten kring delning av bibliotekstillgångar kan vissa arbetsflöden börja utlösa ett serverfelmeddelande när arbetsflödet redigeras efter september-uppdateringen:

Fel i arbetsflödesdesignern

Avsändare som försöker använda ett arbetsflöde med det här problemet får ett felmeddelande som indikerar att arbetsflödet innehåller dokument som inte omfattas:

Arbetsflödesfel vid sändning

Det här felet innebär att arbetsflödet har förlorat behörigheten att använda en eller flera av de bifogade biblioteksmallarna. Det här inträffar oftast när åtkomstbehörigheterna för mallen ändras från att tillåta konto-/gruppåtkomst till att begränsa åtkomsten till ägaren.  

Administratörer bör avbryta detta felmeddelande i stället för att läsa in sidan igen.

 

Så här korrigerar du felet:

 • Ägaren av mallen bör redigera mallbehörigheterna så att de är tillgängliga för kontot/gruppen som arbetsflödet är bundet till
 • Ägaren av arbetsflödet kan ersätta mallen med en mall med lämpliga behörigheter.  För att göra detta, avbryt ovanstående feltillstånd och fortsätt med att redigera arbetsflödet och ersätta dokumentet

Tjänsten upphör för Adobe Sign for Workplace av Facebook

Rapporterades först: november 2020

Togs bort från aktuell lista: januari 2021

Integreringen med Adobe Sign for Workplace av Facebook har inaktiverats helt från och med 29 november 2020.


Tjänsten upphör för RC4-kryptering av PDF-filer som genererats av Adobe Sign

Meddelades först: september 2020

Togs bort från aktuell lista: december 2020

I januari 2021 kommer Adobe Sign att sluta använda RC4-kryptering i Adobe Sign-programmet och flytta alla konton som använder RC4 till AES-128-kryptering.

Befintliga PDF-filer påverkas inte av den här ändringen.

Adobe Sign fasade ut användningen av 128-bitars RC4-krypteringsmetoden i början av 2020 eftersom stöd för RC4-kryptering inte längre anses vara säkert.

 • Användningen av den här krypteringsmetoden upphör i januari 2021
 • Adobe Sign kommer att fortsätta erbjuda AES-128- och AES-256-kryptering, som båda är mycket starka och branschstandard

 

ÅTGÄRD KRÄVS:

Ingen.

 • För konton som konfigurerats för RC4 PDF-kryptering uppgraderas inställningen automatiskt till AES-128
 • Konton som har konfigurerats för AES-128- eller AES-256-kryptering ändras inte


Åtkomsten till Adobe Sign-support ändras: september 2020

Meddelades först: augusti 2020

Togs bort från aktuell lista: december 2020

Processen för att kontakta Adobe Sign-supporten förändras i två delar i september 2020:
Obs! Om du skickar in ärenden via Adobe Admin Console är den här processen densamma.

 • E-post stöds inte längre för att skapa nya ärenden – beslutet att ta bort e-postsupport har fattats för att hjälpa våra kunder mer effektivt. Genom att skapa ärenden via en autentiserad process kan supporten agera på begäran i vetskap om att den har skickats in av en auktoriserad part för kundorganisationen.
 • Alla ärenden måste skickas via en administratör. Slutanvändare måste kontakta sin grupp-, sekretess- eller kontoadministratör för att skicka in nya supportärenden.


Mer information om hur du kontaktar supporten finns här


Nytt SSL-certifikat tillgängligt –
gäller från 8 oktober 2020

Meddelades först: augusti 2020

Togs bort från aktuell lista: december 2020

Adobe Sign släpper ett nytt SSL-certifikat den 8 oktober 2020.
Detta förändrar inte den offentliga nyckeln, underliggande kryptografiska protokoll eller schemat.

Det nya certifikatet kan laddas ner från Systemkrav för Adobe Sign.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Använda en offentlig nyckel
Om du har specialbyggda integrationer med Adobe Sign som använder antingen SOAP eller REST API:er och om någon av dessa integrationer har fixerat den befintliga offentliga nyckeln behövs ingen åtgärd.

Om du fixerar certifikatet med andra metoder hittar du de nya certifikaten för Adobe Sign i Systemkrav för Adobe Sign.

Det nya SSL-certifikatet aktiveras 8 oktober, 2020.


Adobe Sign för Dynamics 365: uppgradera till version 9.2

Meddelades först: september 2020 – uppdaterades: oktober 2020

Togs bort från aktuell lista: december 2020

En ny version av Adobe Sign för Dynamics 365 har släppts.

Dynamics-administratörer kan uppgradera den befintliga appen via Administrationsinställningar > Lösningar  


Åtgärder för Adobe Sign for Microsoft Power Automate uppdaterade till REST v6

Meddelades först: juli 2020

Togs bort från aktuell lista: oktober 2020

Uppdateringen Adobe Sign för Power Automate 3.0 innehåller nya REST v6-åtgärder som är avsedda att ersätta befintliga åtgärder med samma namn. Inaktuella åtgärder kommer att döljas och vara borttagna från januari 2021.


REST v6 API-uppdatering: ytterligare attribut för flera slutpunkter

Meddelades först: juli 2020

Togs bort från aktuell lista: oktober 2020

Som en del av juliversionen 2020 har flera REST v6 API-slutpunkter fått extra attribut:

Resurs

Attribut

REST-objekt

Slutpunkter som påverkas

AgreementInfo lastEventDate Datum GET /agreements/{agreementId}
DetailedGroupInfo isDefaultGroup Boolesk GET /groups/{groupId}
DetailedParticipantInfo createdDate Datum GET /agreements/{agreementId}/members
DetailedParticipantInfo userId Sträng GET /agreements/{agreementId}/members
DetailedUserInfo createdDate Datum GET /users/{userId}
Dokument createdDate Datum GET /agreements/{agreementId}//documents
Händelse id Sträng GET /agreements/{agreementId}/events
GroupInfo createdDate Datum GET /groups
GroupInfo isDefaultGroup Boolesk GET /groups
LibraryDocumentInfo lastEventDate Datum GET /libraryDocuments/{libraryDocumentId}
MegaSignInfo lastEventDate Datum GET /megaSigns/{megaSignId}
SenderInfo createdDate Datum GET /agreements/{agreementId}/members
SenderInfo userId Sträng GET /agreements/{agreementId}/members
UserGroupInfo createdDate Datum GET /users/{userId}/groups
WidgetInfo lastEventDate Datum GET /widgets/{widgetId}


Ny version: Adobe Sign september 2020

Meddelades först: augusti 2020 – uppdaterades: september 2020

Togs bort från aktuell lista: oktober 2020

Produktutgåvan av Adobe Sign september 2020 har slutförts utan driftstopp.

Produktutgåvan innehåller nya funktioner och funktionsförbättringar för administratörer och slutanvändare.


Tjänsten planeras upphöra för funktionen Archive

Meddelades först: oktober 2019

Togs bort från aktuell lista: oktober 2020

Funktionen Arkiv är schemalagd att tas bort från Adobe Sign-systemet när de nya Start- och Hantera-sidorna är helt distribuerade och i drift. Detta innefattar både direkt överföring och e-post till arkiv.

Användare som har innehåll i sitt arkiv kommer fortfarande att kunna visa och komma åt detta innehåll på den nya Hantera-sidan, men det går inte att lägga till nytt innehåll. 

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Ingen åtgärd krävs. 

Möjligheten att överföra nytt innehåll till Arkiv kommer att försvinna när kontot migreras till den nya strukturen för Start-/Hantera-sidan.


Tjänsten planeras upphöra för funktionen Access Code

Meddelades först: december 2019

Togs bort från aktuell lista: oktober 2020

Den gamla funktionen Åtkomstkod är schemalagd att tas bort från Adobe Sign-systemet när de nya sidorna Start och Hantera är distribuerade och i drift. 

Användare som har processer som använder åtkomstkoden bör kontakta sin Success Manager för att diskutera alternativa metoder för att uppfylla företagets behov.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Kunder som använder åtkomstkoden bör kontakta sin Success Manager direkt för att diskutera krav på signeringsflödet.

Begränsad tillgänglighet av hanteringssidan under kvällen den 3 oktober PDT

Meddelades först: september 2020

Togs bort från aktuell lista: oktober 2020

Adobe Sign planerar en uppdatering av söktjänsten under kvällen den 3 oktober (Stillahavstid).  Åtkomsten till hanteringssidan kommer att vara begränsad under den här tiden och användarna kan få ett underhållsmeddelande. 

Den här aktiviteten har ingen påverkan 

 • Logga in i programmet
 • Skicka nya avtal eller signera avtal direkt
 • Skapa nya formulär eller signera aktiva formulär
 • Använda arbetsflöden eller skapa nya arbetsflöden

Underhållsperioderna schemaläggs per region så att den aktiva användningen påverkas minimalt. Obs! Störningen kommer att upplevas som mycket kortare än dessa perioder.

Planerade underhållsperioder för respektive region:

 • APAC: 07:30–08:30 den 4 oktober (15:00-16:00 PDT den 3 oktober)
 • Indien: 04:30–05:00 den 4 oktober (16:00–16:30 PDT den 3 oktober)
 • Europa: 02:00–03:00 den 4 oktober (17:00–18:00 PDT den 3 oktober)
 • USA (östra): 23:00–00:00 den oktober 3 oktober (20:00-21:00 PDT den 3 oktober)
 • USA (västra): 21:00–21:30 den 3 oktober

Ny version: Adobe Sign juli 2020

Första rapporterade: April 2020 – uppdaterad: Juli 2020

Togs bort från aktuell lista: september 2020

Produktutgåvan av Adobe Sign från juli 2020 har slutförts.

Produktutgåvan innehåller nya funktioner och funktionsförbättringar för administratörer och slutanvändare.

Inga driftstopp inträffade under lanseringen. 


Adobe Sign för SharePoint Online: uppladdningsgränsen ökad till 10 MB

Meddelades först: juni 2020

Togs bort från aktuell lista: september 2020

Överföringsgränsen för Adobe Sign för SharePoint Online-kunder har förbättrats från 5 MB till 10 MB.

Alla kunder får ökningen. Ingen åtgärd krävs. Uppdateringen är på plats.


Adobe Sign för SharePoint Online: sömlös användaretablering

Meddelades först: juni 2020

Togs bort från aktuell lista: september 2020

Alla Adobe Sign för SharePoint Online-kunder kan få smidig användarinformation. Versionen har ingen betydelse.

SharePoint-administratörer har fått ett nytt alternativ som ger åtkomst till Adobe Sign-integreringen automatiskt för alla användare som tilldelats standardbehörigheten Redigera för din SharePoint-webbplats.

Granska versionsinformationen >


Ändring av ikonen och teckensnittet för Adobe Sign

Meddelades först: januari 2020

Togs bort från aktuell lista: september 2020

I augusti 2020-utgåvan har Adobe Sign-ikonen och de teckensnitt som används i hela programmet ändrats.

Kunder som använder en automatiserad robotprocess (RPA) bör vara medvetna om denna förändring i händelse av att det påverkar de automatiserade funktionerna.  

Adobe Sign stöder inte RPA, men vissa kunder kan använda det för att automatisera vanliga processer. 

Om RPA är en del av kundens automatiseringsstrategi bör kunden vara redo att testa och reparera befintliga RPA-sviter under lanseringsperioden.

Kontakta din Success Manager om du har några frågor.


Säkerhetsmeddelande: stödet för äldre API-autentiseringsmodeller i Adobe Sign upphör i juni 2020

Rapporterades först: Augusti 2018, uppdaterades september 2019

Togs bort från aktuell lista: juni 2020

Adobe arbetar aktivt för att tillhandahålla en säker produktupplevelse för våra kunder genom att följa de senaste säkerhetsprotokollen inom branschen. Som en del av den processen avslutar Adobe Sign i juni 2020 stödet för äldre API-autentiseringsmodeller som tillät att användarnamn och lösenord sändes i API-anropet.

 

PÅVERKAN

Kunder som för närvarande använder den äldre autentiseringsmodellen kommer att behöva byta till den nyare modellen med OAuth-baserad autentisering. 

 

ÅTGÄRD KRÄVS

 • Kunder som använder en integration bör uppgradera till den senaste versionen. Se referenshandböckerna för mer information om alla de senaste Adobe-byggda partnerintegrationerna.
 • Kunder som har skapat en egen integrering med Adobe Sign kommer att behöva uppdatera till den senaste OAuth-baserade autentiseringsmodellen. Mer information finns i denna migreringsguide
 • Mobila användare kommer att behöva uppdatera till den senaste versionen av Adobe Sign-appen för iOS & Android.

 


Ny version: Adobe Sign mars 2020

Rapporterades först: januari 2020 - Uppdaterades: februari 2020

Togs bort från aktuell lista: maj 2020

Adobe Sign för mars 2020 lanserades den 18 mars.

Produktutgåvan innehåller nya funktioner och funktionsförbättringar för administratörer och slutanvändare.

Inga driftstopp inträffade under lanseringen. 

Obs!

Alla konton kommer att få standardsidorna Start och Hantera konfigurerade till de nya upplevelserna.

Användargränssnittskontrollerna kommer att tas bort för konton med kostnadsfria tjänstplaner, enskilda tjänstplaner och Small Business-tjänstplaner.

 • Dessa tjänstenivåer migreras helt till den nya upplevelsen och kanske inte återgår till de klassiska sidorna.

Konton med Business- eller Enterprise-tjänstplaner kommer att ha den nya upplevelsen angiven som standard. Men:

 • Den valfria "Växla"-länken kommer fortfarande att vara tillgänglig.
  • Kontrollerna för "Växla"-länken är schemalagda för borttagning från gränssnittet i maj 2020.
 • Standardupplevelsekontrollerna kommer fortfarande att vara tillgängliga, vilket gör det möjligt att återställa standardupplevelsen till de klassiska sidorna.
  • Standardupplevelsekontrollerna förväntas tas bort från gränssnittet under den senare halvan av 2020.

 

Nya gränssnittskontroller

 


Sidfotslänken till Adobes sekretesswebbplats ska tas bort från webbgränssnittet

Meddelades först: februari 2020

Togs bort från aktuell lista: maj 2020

I mars 2020-versionen togs länken till Adobes sekretesswebbplats i webbsidans sidfot bort.


Ny version: Adobe Sign för SharePoint Online v2

Meddelades först: februari 2020

Togs bort från aktuell lista: maj 2020

Den senaste versionen av Adobe Sign för SharePoint har stöd för webbformulärsfunktioner som hjälper företag att samla in data och e-signaturer i stor skala.

SharePoint-administratörer kan uppgradera den befintliga appen från tidigare versioner till version 2.0 via AppSource.

Granska versionsinformationen >


Slut på livscykeln för Adobe Sign för SharePoint Online Workflow – 1 mars 2020

Meddelades först: februari 2020

Togs bort från aktuell lista: maj 2020

Paketet Adobe Sign för SharePoint Online Workflow tas bort helt och kommer att sluta fungera 1 mars 2020.

Kunder som använder arbetsflöden bör migrera sina processer till Power Automate-lösningen.


Begränsningar börjar gälla för avtalsbearbetning

Meddelades först: februari 2020

Togs bort från aktuell lista: maj 2020

Begränsning för avtalsgenererande processer har aktiverats för alla konton.

Se Vanliga frågor och svar för mer ingående information om begränsningsprocessen.


Varning för Chrome-webbläsare

Meddelades först: februari 2020

Togs bort från aktuell lista: maj 2020

Webbläsaren Chrome uppdateras till v80 och den uppdateringen medför förbättrad säkerhet rörande cookies.

Dessa säkerhetsuppdateringar krävde ändringar av vår kod som kan påverka äldre versioner (som inte stöds) av webbläsaren Chrome (v66 och tidigare).

Kunder som upptäcker nya gränssnittsbuggar eller -fel bör först kontrollera sina webbläsare för att se om de kör en modern version (som stöds) av webbläsaren och sedan uppdatera om de inte gör det.

 

Mer information finns i följande artiklar:


Ny I-9 för 2020 har lagts till i Adobe Sign-biblioteket

Meddelades först: februari 2020

Togs bort från aktuell lista: maj 2020

Det nya IRS I-9 (2020)-formuläret, med titeln I-9 2020 (Employment Eligibility Verification), har lagts till i Adobe Sign-biblioteket.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Den nya formulärmallen för I-9 har ett nytt libraryDocumentId. Använder du den befintliga mallens libraryDocumentId i dina program måste du uppdatera det.

2019 års version tas bort från systemet i maj 2020.

Alla applikationer/API:er som använder det äldre formuläret (ver. 2019) måste uppdateras före 1 maj för att säkerställa att ingen tjänst störs.

 

Söka efter libraryDocumentId i ett API-aktiverat konto:

1. Logga in som kontoadministratör.

2. Klicka på Kontofliken > Adobe Sign API > API-information > klicka på länken: REST API-metoddokumentation.

3. Klicka på knappen OAUTH ACCESS-TOKEN i avsnittet GET /libraryDocuments. 

a. Aktivera omfånget library_read:self.

4. Klicka på Prova!knapp

5. Leta reda på den nya formulärmallen I-9 2020 (Employment Eligibility Verification) i svarstexten (inte ver.  2019) när du vill se värdet libraryDocumentId. 

Hämta docID


Ny W-4 för 2020 har lagts till i Adobe Sign-biblioteket

Meddelades först: januari 2020

Togs bort från aktuell lista: mars 2020

Det nya formuläret IRS W-4 (2020), med titeln W-4 2020 (Employees's Withholding Certificate) har lagts till i Adobe Sign-biblioteket.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Den nya formulärmallen för W-4 har ett nytt libraryDocumentId. Använder du den befintliga mallens libraryDocumentId i dina program måste du uppdatera det.

2019 års version tas bort från systemet i maj 2020.

Alla applikationer/API:er som använder det äldre formuläret (ver. 2019) måste uppdateras före 1 maj för att säkerställa att ingen tjänst störs.

 

Söka efter libraryDocumentId i ett API-aktiverat konto:

1. Logga in som kontoadministratör.

2. Klicka på Kontofliken > Adobe Sign API > API-information > klicka på länken: REST API-metoddokumentation.

3. Klicka på knappen OAUTH ACCESS-TOKEN i avsnittet GET /libraryDocuments. 

a. Aktivera omfånget library_read:self.

4. Klicka på Prova!knapp

5. Leta reda på den nya formulärmallen W-4 2020 (Employee's Withholding Certificate) (inte ver.  2019) när du vill se värdet libraryDocumentId. 

 

Obs! Kunder som föredrar att hantera skatteformuläret i sitt kontobibliotek kan hämta en komplett taggad PDF-fil här.

Om du behöver mer information kan du kontakta din Customer Success Manager.


Adobe Sign för Salesforce v21.5.11

Rapporterades först: Augusti 2019, uppdaterades november 2019

Togs bort från aktuell lista: mars 2020

Adobe Sign för Salesforce-kunder måste uppgradera till den senaste versionen så snart som möjligt.

Adobe Sign för Salesforce v21.5.11 krävs för alla nya Adobe Sign för Salesforce-versioner framöver.

 

Åtgärd krävs

Uppgradera före slutet av november 2019. Så här uppgraderar du:

Om du kör version 18 eller tidigare måste du uppgradera omedelbart. Adobes support har upphört för dessa versioner.

 • Version 14 och tidigare inaktiveras från och med 9 december 2019. 
 • Versionerna 17 och tidigare kommer att upphöra 3 februari 2020.

 

Viktigt

Läs versionsinformationen och testa i en sandlådeorganisation innan du uppgraderar produktionsinstansen. Det är viktigt om ni har utvecklat en anpassad lösning. Objektdefinitionerna kan ha ändrats och anpassningen kanske måste uppdateras.

Behåll Lightning Locker API-version 46 när Salesforce Winter 20 släpps. Se versionsinformationen från Salesforce om Lightning Locker-versionen.

Se versionsinformationen för ytterligare information om de senaste funktionerna i Adobe Sign för Salesforce.

 

Håll dig uppdaterad

Adobe rekommenderar, som bästa praxis, att kunderna alltid uppgraderar till den senaste versionen av Adobe Sign för Salesforce, eftersom den versionen innehåller de senaste säkerhetsuppdateringarna och äldre versioner har ett datum då supporten upphör. Du kanske inte heller har de senaste lösningarna för att automatisera och snabba upp verksamheten.

Vi har lagt till stöd för Salesforce Process Builder, Community Cloud, e-postintegration, stöd för Salesforce CPQ och fullständigt stöd för Lightning, inklusive dra och släpp på alla enheter. Se en fullständig lista över alla de senaste funktionerna och lösningarna här.

 

Planerat slut på livscykel för äldre versioner av Adobe Acrobat Reader för digitala signaturer i januari 2020

Meddelades först: oktober 2019

Togs bort från aktuell lista: februari 2020

Adobe Sign-kunder som använder digitala signaturer och alternativet Hämta och signera med Acrobat med Adobe Acrobat Reader på en stationär dator måste uppgradera till en nyare version av programvaran.

Hämta med Acrobat

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera gamla versioner av Acrobat Reader till något av följande:

Uppgradera före slutet av december 2019.

 

Påverkan

Kunder som för närvarande använder alternativet Hämta och signera med Acrobat med äldre versioner av Acrobat Reader måste uppgradera för att kunna använda en digital signatur efter december 2019. Efter detta datum visas följande meddelande när äldre versioner används och användare kommer inte att kunna använda sin digitala signatur:

Acrobat-fel

Mer information

Den här ändringen härrör från borttagningen av "Reader Extension"-aktiveringen från PDF-filer som genereras av Adobe Sign från och med januari 2020. Reader Extension krävdes av gamla versioner av Adobe Acrobat Reader (tidigare än version 11.0.7) för att aktivera digitala signaturer. Den här funktionen är inte tekniskt möjlig från vissa nya molnplattformar som är värd för Adobe Sign.

Dessutom har det nya kravet införts för att minimera säkerhetshot i samband med användning av osäkra och ostödda versioner av Adobe Acrobat Reader för att tillämpa digitala signaturer.

E-postmallar och bekräftelsesidan efter signering ändras i och med novemberversionen

Meddelades först: oktober 2019

Togs bort från aktuell lista: januari 2020

Novemberversionen innehåller nya e-postmallar för basmallarna Signera och Signerat och arkiverat.

Alla kunder som använder basmallarna (inte en anpassad e-postmall) ärver de nya mallarna som standard.

Signera -> Granska och signera

Signerat och arkiverat -> Klar med signaturen 

EmailTemplatesoct2019

Den nya efter signering-sidan

Efter signering-sida

ÅTGÄRD KRÄVS

Ingen åtgärd krävs och du kommer att ärva de nya mallarna utan problem.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto