Användarhandbok Avbryt

Tekniska meddelanden

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Förhandsversionsinformation
 2. Versionsinformation
 3. Viktiga meddelanden

Kom igång

 1. Snabbstartsguide för administratörer
 2. Snabbstartsguide för användare
 3. För utvecklare
 4. Videosjälvstudiebibliotek
 5. Vanliga frågor och svar

Administrera

 1. Översikt av Admin Console
 2. Användarhantering
  1. Lägg till en användare
  2. Skapa användare i bulk
  3. Lägg till användare från din katalog
  4. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
  5. Sök efter användare med etableringsfel
  6. Ändra namn/e-postadress
  7. Redigera en användares gruppmedlemskap
  8. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
  9. Uppgradera en användare till en administratörsroll
  10. Användaridentitetstyper och SSO
  11. Byt användaridentitet
  12. Autentisera användare med MS Azure
  13. Autentisera användare med Google-federation
  14. Produktprofiler
  15. Inloggningsupplevelse
 3. Konto-/gruppinställningar
  1. Inställningsöversikt
  2. Globala inställningar
   1. Kontonivå och ID
   2. Arbetsflöden för självsignering
   3. Massutskick
   4. Webbformulär
   5. Anpassat arbetsflöde för utskick
   6. Power Automate-arbetsflöden
   7. Biblioteksdokument
   8. Samla formulärdata med avtal
   9. Begränsad dokumentsynlighet
   10. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
   11. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
   12. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
   13. Filer som bifogas i e-post namnges som
   14. Bifoga granskningsrapporter till dokument
   15. Sammanfoga flera dokument till ett
   16. Ladda upp ett signerat dokument
   17. Delegering för användare i mitt konto
   18. Tillåt att externa mottagare delegerar
   19. Behörighet att signera
   20. Behörighet att skicka
   21. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
   22. Ange standardtidszon
   23. Ange standarddatumformat
   24. Användare i flera grupper (UMG)
    1. Uppgradera för att använda UMG
   25. Behörigheter för gruppadministratörer
   26. Ersätt mottagare
   27. Granskningsrapport
    1. Översikt
    2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
    3. Inkludera påminnelser
    4. Inkludera visningshändelser
    5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
   28. I produktmeddelanden och -vägledning
   29. Åtkomliga PDF-filer
   30. Ny författarupplevelse
   31. Hälsovårdskund
  3. Kontoinställning
   1. Lägg till logotyp
   2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
   3. Lägg till företagsnamn
  4. Signaturinställningar
   1. Väl formaterade signaturer
   2. Tillåt mottagare att signera efter
   3. Signerare får inte ändra sitt namn
   4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
   5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
   6. Navigera mottagare genom formulärfält
   7. Avböj att signera
   8. Tillåt stämpelarbetsflöden
   9. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
   10. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
   11. Visa meddelanden vid e-signering
   12. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
   13. Begär IP-adress av undertecknare
   14. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
  5. Digitala signaturer
   1. Översikt
   2. Hämta och signera med Acrobat
   3. Signera med molnsignaturer
   4. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
  6. Elektroniska sigill
  7. Digital identitet
  8. Rapportinställningar
   1. Ny rapporteringsupplevelse
   2. Klassiska rapporteringsinställningar
  9. Säkerhetsinställningar
   1. Inställningar för enkel inloggning
   2. Inställningar för Kom ihåg mig
   3. Policy för inloggningslösenord
   4. Styrka för inloggningslösenord
   5. Webbsessionens varaktighet
   6. Typ av PDF-kryptering
   7. API
   8. Informationsåtkomst för användare och grupper
   9. Tillåtna IP-intervall
   10. Kontodelning
   11. Behörigheter för kontodelning
   12. Delningskontroller för avtal
   13. Verifiering av signeraridentitet
   14. Signeringslösenord för avtal
   15. Dokumentlösenordets styrka
   16. Blockera signerare efter geolokalisering
   17. Telefonautentisering
   18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
   19. Tillåt sidextrahering
   20. Dokumentlänkens förfallotid
   21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
   22. Tidsstämpel
  10. Skicka-inställningar
   1. Visa sidan Skicka efter inloggning
   2. Kräv mottagarnamn för att skicka
   3. Lås namnvärden för kända användare
   4. Tillåtna mottagarroller
   5. Mottagargrupper
   6. Obligatoriska fält
   7. Bifoga dokument
   8. Ändra avtal
   9. Avtalsnamn
   10. Språk
   11. Privata meddelanden
   12. Tillåtna signaturtyper
   13. Påminnelser
   14. Lösenordsskydd för signerade dokument
   15. Alternativ för identifiering av signerare
    1. Översikt
    2. Signeringslösenord
    3. Engångslösenord via e-post
    4. Acrobat Sign-autentisering
    5. Telefonautentisering
    6. Molnbaserad digital signatur
    7. Kunskapsbaserad autentisering
    8. Myndighets-ID
    9. Rapporter över signeraridentitet
   16. Innehållsskydd
   17. Aktivera Notarize-transaktioner
   18. Förfallotid för dokument
   19. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
   20. Signeringsordning
   21. Liquid Mode
   22. Anpassade arbetsflödeskontroller
   23. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
   24. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
  11. Meddelandemallar
  12. Bioläkemedelsinställningar
   1. Översikt
   2. Kräv identitetsautentisering
   3. Anledningar till signering
  13. Arbetsflödesintegrering
  14. Attesteringsinställningar
  15. Betalningsintegrering
  16. Signerarmeddelanden
  17. SAML-inställningar
   1. SAML-konfiguration
   2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installera Okta
   4. Installera OneLogin
   5. Installera Oracle Identity Federation
  18. Datastyrning
  19. Inställningar för tidsstämpling
  20. Externt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-postinställningar
   1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
   2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
   3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
   4. Anpassa fälten Till och Kopia
   5. Anpassade e-postmallar
  23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
  24. Konfigurera alternativ för mottagare
 4. Riktlinjer för lagstadgade krav
  1. Tillgänglighet
   1. Tillgänglighetsefterlevnad
   2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
   3. Skapa tillgängliga AcroForms
  2. GDPR
   1. GDPR-översikt
   2. Redigera bort en användare
   3. Redigera bort ett användaravtal    
  3. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspaket
   2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
   3. Analys av delade ansvar
  4. Hälsovårdskunder
  5. Stöd för IVES
  6. eOriginal-valv för pantbevis
  7. Överväganden mellan EU och Storbritannien
   1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
   2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
   3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Hämta flera avtal samtidigt
 6. Gör anspråk på din domän

Skicka, signera och hantera avtal

 1. Skicka avtal  
  1. Översikt över sidan Skicka
  2. Skicka ett avtal bara till dig själv
  3. Skicka ett avtal till andra
  4. Skriftliga signaturer
  5. Mottagarnas signeringsordning
  6. Massutskick
   1. Massutskick – manuella mottagare
   2. Massutskick – CSV-uppladdning
   3. Avbryt en Massutskickstransaktion
   4. Lägg till påminnelser till Massutskick
   5. Rapportering för Massutskick
 2. Redigera in fält i dokument
  1. Redigeringsmiljö i appen
   1. Identifiera fält automatiskt
   2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
   3. Tilldela formulärfält till mottagare
   4. Förifyllningsrollen
   5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
   6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
   7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
  2. Skapa formulär och texttaggar
  3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
   1. Skapa AcroForm
   2. Skapa tillgängliga PDF-filer
  4. Fält
   1. Fälttyper
    1. Vanliga fälttyper
    2. Textbundna bilder
    3. Stämpelbilder
   2. Utseende på fältinnehåll
   3. Fältvalideringar
   4. Maskerade fältvärden
   5. Välj visa/dölj villkor
   6. Beräkningsfält 
 1. Vanliga frågor om redigering
 2. Signera avtal
  1. Signera avtal som har skickats till dig
  2. Fyll i och signera
  3. Självsignering
 3. Hantera avtal 
  1. Översikt över sidan Hantera
  2. Delegera avtal
  3. Ersätt mottagare
  4. Begränsa dokumentsynlighet 
  5. Avbryta ett avtal 
  6. Skapa nya påminnelser
  7. Granska påminnelser
  8. Avbryta en påminnelse
  9. Fler åtgärder...
   1. Så här fungerar sökning
   2. Visa ett avtal
   3. Skapa en mall från ett avtal
   4. Dölja/visa avtal från vyn
   5. Överför signerat avtal
   6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
   7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
   8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
   9. Lägga till en anteckning i avtalet
   10. Dela ett enskilt avtal
   11. Sluta dela ett avtal
   12. Ladda ner ett enskilt avtal
   13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
   14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
   15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
 4. Granskningsrapport
 5. Rapportering och dataexporter
  1. Översikt
  2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
  3. Rapportdiagram
   1. Skapa en ny rapport
   2. Avtalsrapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Aktivitetsrapport för inställningar
   5. Redigera en rapport
  4. Dataexport 
   1. Skapa en ny dataexport
   2. Redigera en dataexport
   3. Uppdatera innehållet för dataexport
   4. Hämta dataexporten
  5. Byt namn på en rapport/export
  6. Duplicera en rapport/export
  7. Schemalägg en rapport/export
  8. Ta bort en rapport/export
  9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

 1. Webbformulär 
  1. Skapa ett webbformulär
  2. Redigera ett webbformulär
  3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
  4. Dölja/Visa ett webbformulär
  5. Hitta URL eller inbäddningskod 
  6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
  7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
  8. Ändra storlek på webbformulär
 2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
  1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Skapa en biblioteksmall
  3. Ändra namn på en biblioteksmall
  4. Ändra typ på en biblioteksmall
  5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
  6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
  7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
 3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
 4. Power Automate-arbetsflöden 
  1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
  2. Aktivera Power Automate-integreringen
  3. Spåra Power Automate-användningen
  4. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
  5. Utlösare som används för flöden
  6. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
  7. Hantera flöden
  8. Redigera flöden
  9. Dela flöden
  10. Inaktivera eller aktivera flöden
  11. Ta bort flöden
  12. Användbara mallar
   1. Endast administratör
    1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara alla slutförda dokument i Box
   2. Avtalsarkivering
    1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara slutförda dokument i Box
   3. Arkivering av webbformuläravtal
    1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
    2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
    3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
    4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
   4. Dataextrahering av avtal
    1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
   5. Avtalsmeddelanden
    1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
    2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
    3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
   6. Avtalsgenerering
    1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
    2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
    3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
 5. Anpassat arbetsflöde för sändning
  1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
  2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
  3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
  4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
  5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
 6. Dela användare och avtal
  1. Dela en användare
  2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

 1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
 2. Acrobat Sign för Salesforce
 3. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
  2. Acrobat Sign för Outlook
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign för Teams
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
 4. Övriga integreringar
  1. Acrobat Sign för ServiceNow
  2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign för Workday
  5. Acrobat Sign för NetSuite
  6. Acrobat Sign för VeevaVault
  7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
 5. Partnerhanterade integreringar
 6. Så skapar du en integreringsnyckel

Adobe Sign-utvecklare

 1. REST-API:er 
  1. Dokumentation av metoder
  2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
  3. Vanliga frågor om API:er  
 2. Webhookar 
  1. Webhook-översikt
  2. Konfigurera en ny webhook
  3. Visa eller redigera en webhook
  4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
  5. Ta bort en webhook
  6. Tvåvägs SSL-certifikat
  7. Webhookar i API:n

De tekniska meddelandena om Adobe Acrobat Sign visas nedan, med den aktuella uppdateringen överst, och de övriga versionerna i fallande ordning kronologiskt. 

 

[Important] Nästa version av Adobe Acrobat Sign är planerad att lanseras 23 januari 2024

Det här är en mindre korrigeringsversion som åtgärdar ett antal fel som kunden har upptäckt, och optimerings- eller säkerhetskorrigeringar tillämpas vid behov.

I Sandlådemiljön används dessa korrigeringsversioner fyra veckor före den schemalagda versionen. En lista över lösta kundproblem publiceras vid den tidpunkten och uppdateras 14 dagar före lanseringen.

Funktionsversion: Adobe Acrobat Sign – versionen från 13 november är slutförd

Versionen är fullständig för alla shards utan driftstopp för några tjänster.

[Important] Uppdatera till hur Adobe Acrobat Signs rapporter utvärderar grupprelationer i mars 2024-versionen

Rapporterades först: november 2023

Aktuell

Före mars 2024-versionen har Acrobat Sign API inte parametrarna för att hämta grupp-ID för ett avtal för konton som inte har alternativet Användare i flera grupper aktiverat. I det här fallet används användarens aktuella grupp-ID när filtret Grupp tillämpas på en rapport.

Detta påverkar rapportering för konton som har flyttat användare mellan grupper, vilket orsakar avvikelser genom att inkludera och exkludera avtal baserade på användarens aktuella grupp och inte den grupp som avtalet ursprungligen var relaterat till. Dessutom återspeglar all dataexport som innehåller ett avtal från en användare som har flyttats den aktuella användarens grupp och kan förvränga en del av avtalets faktiska grupp.

Mars 2024-versionen lägger till parametrar i API-strukturen som inkluderar det grupp-ID som skapar avtalet, vilket säkerställer att gruppfiltrering tillämpas på den ursprungliga gruppen som avtalet skapades i och inte på gruppen som användaren för närvarande är medlem i. Kunder som inte har UMG aktiverat bör vara medvetna om att avtalsnummer för rapporter som skapats före mars 2024-versionen kan ändras beroende på antalet användare som har flyttats mellan grupper och deras totala volym av avtal.

[Updated] Klassisk rapportering tas bort från tjänsten i mars 2024-versionen

Meddelades först: september 2022 – uppdaterades: oktober 2023

Aktuell 

Klassisk rapportering tas bort helt från Acrobat Sign-gränssnittet i mars 2024-versionen. Detta inkluderar switchlänken som gör det möjligt att växla mellan miljöer. Efter mars 2024-versionen kommer kunder inte att kunna återgå till den klassiska miljön för att granska klassiska rapporter, och schemalagda rapporter slutar att köras.

Den moderna rapporteringsmiljön kommer att förbli den enda rapporteringslösningen.

Alla kunder uppmanas starkt att återskapa alla sina befintliga rapporter i den nya miljön så snart som möjligt.

[New] Förbättrad sida för Begär signatur för inbäddade program 

Rapporterades först: november 2023

Aktuell 

Acrobat Sign har utvecklat en version av den nya sidan Begär signatur  som ett enkelsidigt program (SPA) för kunder som har skapat egna anpassade integreringar och program. I stället för att använda cookies i webbläsaren för användarsessionen använder den här nya lösningen sessionsåtkomsttoken för att komma åt arbetsflöden och sidor i Acrobat Sign.

SPA-lösningen övervinner ett problem där cookies från webbläsare som lagras i en iFrame visas som cookies från tredje part, och trenden för webbläsare är att inaktivera cookies från tredje part som standard.

Kunder med inbyggda lösningar som vill dra nytta av den SPA-byggda sidan Begär signatur bör kontakta supporten för att aktivera funktionen.

[New] Acrobat Sign för Veeva Vault v 1.3.0 släpps den 13 november 2023

Meddelades först: oktober 2023

Aktuell 

En uppdatering av Acrobat Sign för Veeva Vaults integrering släpps den 13 november 2023. Uppdateringarna omfattar:

 • Uppgradering av Veeva Vault-bibliotek – programmet har uppdaterats till ett modernare och effektivare Vault API-bibliotek (VAPIL) för förbättrad integrering.
 • Uppgradering av Veeva Vault API-version – Veeva Vault API-versionen har uppgraderats till v23.1
 • Paketet med integreringsdistributionen har förbättrats för att säkerställa att inga krav ställs på kunder att använda den senaste dokumentversionen.

[New] Adobe Acrobat Sign har återaktiverat alternativet att definiera en mottagargrupp med hjälp av e-postfältet i miljön för anpassat arbetsflöde.

Meddelades först: oktober 2023

Aktuell 

Adobe Acrobat Sign har återaktiverat alternativet att definiera en ad hoc-mottagargrupp med hjälp av e-postfältet på sidan för arbetsflödesdesigner.

Den befintliga metoden för att använda knappen Lägg till mottagargrupp för att välja från en lista över återanvändbara mottagargrupper fortsätter att fungera som ett alternativ.

Nya SSL-rotcertifikat och mellanliggande SSL-certifikat – gäller från och med 1 mars 2024

Meddelades först: september 2023

Aktuell

Adobe Acrobat Sign roterar SSL-rotcertifikat och mellanliggande SSL-certifikat på morgonen den 1 mars 2024.
Detta förändrar inte den offentliga nyckeln, underliggande kryptografiska protokoll eller schemat.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Användning av den offentliga nyckeln

 • Om du har specialbyggda integrationer med Acrobat Sign som använder antingen SOAP- eller REST-API:er och om någon av dessa integrationer har ”fixerat” den befintliga officiella nyckeln behövs inga åtgärder.
 • Om du använder SSL-certifikat i Acrobat Sign för SSO eller om du fixerar själva certifikatet (eller använder andra metoder), hittar du de nya Acrobat Sign-certifikaten i systemkraven för Adobe Acrobat Sign.
  • Om SSO-konfigurationen stöder flera offentliga certifikat/kedjor kan du lägga till de nya certifikaten nu och ta bort det gamla offentliga certifikatet/kedjan från konfigurationen efter bytet i april.
  • Om din SSO inte stöder flera offentliga certifikat/kedjor måste du synkronisera SSL-bytet med Acrobat Sign den 1 mars 2024.  

De nya SSL-certifikaten aktiveras från och med 1 mars 2024.

Upphörandet av tjänsten Microsoft SharePoints lokala integrering med Adobe Acrobat Sign planeras till 22 oktober 2023

Meddelades först: juni 2023

Aktuell

Acrobat Sign-support för den lokala Microsoft SharePoint upphör senast 22 oktober 2023. Från och med det datumet kommer integreringen inte längre att kunna skicka eller bearbeta avtal.

Avtal som tidigare har skickats för signering från integreringen är fortfarande tillgängliga så att mottagare kan signera dem, men de slutförda dokumenten sparas inte på SharePoint. Användare måste manuellt hämta en kopia av det slutgiltigt utförda avtalet och ladda upp det till sin SharePoint-webbplats om de vill spara en kopia i SharePoint.

Avancerade arbetsflödesfunktioner (t.ex. datamappning mellan SharePoint-listor och Acrobat Sign-arbetsflödesmallar) kommer inte längre att vara tillgängliga. De underliggande uppgifterna påverkas dock inte. Slutförda avtal och andra uppgifter som lagras på din SharePoint-instans eller med Acrobat Sign påverkas inte. 

Vi rekommenderar att berörda användare tar bort Acrobat Sign-tillägget från den lokala SharePoint Server-instansen och ersätter det med andra Acrobat Sign-integreringar, t.ex. Adobe Acrobat Sign för Microsoft SharePoint Online eller integreringen med Microsoft Power Automate.

Obs!

Den här ändringen påverkar inte integreringen av Adobe Acrobat Sign med Microsoft SharePoint Online. Detta meddelande om att tjänsten upphör gäller endast lokala distributioner av Microsoft SharePoint Server.

Sidändringar som inte är godkända kan inaktiveras

Meddelades först: februari 2023

Aktuell

Ändringar av HTML-sidor som levereras av Adobe stöds inte, förutom de som aktiveras av publicerade API:er och funktioner. Sådana ändringar kan störa funktionaliteten i Acrobat Sign. Adobe kan när som helst göra tekniska ändringar som inaktiverar funktionen för eventuella HTML-sidändringar som inte är godkända av Adobe.

Om din användning av Acrobat Sign för närvarande är beroende av att ändra HTML från Acrobat Sign med hjälp av webbläsartillägg, HTTP-proxyservrar eller på något annat sätt som inte har aktiverats av API:er och funktioner som publiceras i Adobe, bör du migrera bort från dessa så snart som möjligt för att undvika avbrott.

Detta uttalande gäller alla mekanismer genom vilka sådana ändringar kan göras, såsom webbläsartillägg och webbläsarkonfigurationer som tillåter HTTP-proxyer att ändra sidinnehåll.

Tjänsten NemID TSP har tagits ur bruk och ersätts med MitID från och med 1 november 2023 

Meddelades först: oktober 2023

Aktuell

Tjänsten NemID har tagits ur bruk och ersatts av tjänsten MitID sedan 1 november 2023.

NemID är inte längre tillgängligt som molnsignaturleverantör i Acrobat Sign sedan 1 november. Kunder bör övergå till att använda leverantören MitID.

Mer information om hur du avslutar tjänsten NemID finns i följande meddelande (från NemID:s webbplats): https://www.nemid.nu/dk-en/about_nemid/nemid_will_soon_close.html


Ytterligare resurser


Tidigare meddelanden

Gränssnittet Visa avtal har uppdaterats i versionen från september 2023

Meddelades först: augusti 2023

Togs bort från aktuell lista: november 2023

Med versionen från september 2023 har kundgränssnittet för att visa ett avtal flyttat PDF-kontrollerna från under dokumentet till höger sida av dokumentet.

Dessutom har ett alternativ för att visa två sidor lagts till.

Alternativet Sök Detta alternativ ingår inte i PDF-kontrollerna för närvarande, men användare kan använda Ctrl/Cmd + F för att söka i dokumentet.

[Löst] Känt problem med att flytta signatur- och textfält när de senaste webbläsarversionerna av Chrome och Microsoft Edge används

Meddelades först: augusti 2023

Togs bort från aktuella listan: september 2023

Det kända problemet med att inte kunna flytta signatur- och textfält i dra och släpp-redigeringsmiljön medan du använder nya webbläsarversioner av Chrome och Microsoft Edge korrigerades i versionen från 26 september 2023. 

De webbläsarversioner som påverkas är:

 • Chrome 
  • 116.0.5845.96
  • 116.0.5845.97
  • 116.0.5845.111
 • Microsoft Edge 116.x

Aktuella lösningar är:

 • Använd en annan webbläsare.
 • Om ingen annan webbläsare är tillgänglig:
  • Vid klassisk redigering väljer du handtaget till vänster om fältet för att dra och släppa.
  • Markera fältet i ny redigering och använd sedan tangentbordet (Cmd + Skift + piltangenterna) för att flytta fälten.

Uppdatering av Adobe Acrobat Signs söktjänst för NA2-miljön schemalagd till lördag 2 september 2023

Meddelades först: augusti 2023

Togs bort från aktuella listan: september 2023

Adobe Acrobat Sign uppdateras till söktjänsten på NA2-servermiljön från och med eftermiddagen lördagen den 2 september och slutförs på morgonen söndagen den 3 september.PST. Under uppgraderingen kan användare på NA2-sharden uppleva en fördröjning när de visar sina senaste avtalsuppdateringar/tillägg på sidan Hantera.

Den här aktiviteten har INGEN påverkan 

 • Logga in i programmet
 • Skicka nya avtal eller signera avtal direkt
 • Skapa nya formulär eller signera aktiva formulär
 • Använda arbetsflöden eller skapa nya arbetsflöden

Äldre TLS-chiffersviter togs bort från tjänsten den 18 juli 2023

Meddelades först: mars 2023

Togs bort från aktuell lista: september 2023

För att bibehålla en hög säkerhetsnivå i Adobe Acrobat Sign-tjänsten upphör supporten för flera äldre TLS-chiffer som använder statiska nycklar eller SHA-1-hash-funktionen efter 17 juli 2023.

Kunder som använder äldre chiffer bör uppdatera operativsystemet, ramverket eller programkoden så att ett av de TLS-chiffer som stöds används före 18 juli 2023 för att säkerställa oavbruten användning av tjänsten.

Efter 17 juli 2023 kommer alla program som försöker ansluta till en Acrobat Sign-slutpunkt med en äldre chiffersvit att misslyckas.

Äldre chiffersviter tas bort från tjänsten:

IANA-namn OpenSSL-namn
TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256  AES128-GCM-SHA256
TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384  AES256-GCM-SHA384
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256  AES128-SHA256
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256  AES256-SHA256
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA  AES128-SHA
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA AES256-SHA
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA  ECDHE-RSA-AES128-SHA
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA  ECDHE-ECDSA-AES256-SHA
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA  ECDHE-RSA-AES256-SHA

 

Chiffersviter som stöds:

IANA-namn OpenSSL-namn
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256  ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256  ECDHE-RSA-AES128-SHA256
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384  ECDHE-RSA-AES256-SHA384

 

Adobe Acrobat Signs söktjänst uppdaterades för NA1-miljön söndagen den 20 augusti 2023

Meddelades först: augusti 2023

Togs bort från aktuell lista: september 2023

En planerad uppdatering av Adobe Acrobat Signs söktjänst i NA1-servermiljön är planerad för de tidiga morgontimmarna på söndagen den 20 augusti EST. Under uppgraderingen kan användare på NA1-sharden uppleva en fördröjning när de visar sina senaste avtalsuppdateringar/-tillägg på sidan Hantera.

Den här aktiviteten har INGEN påverkan 

 • Logga in i programmet
 • Skicka nya avtal eller signera avtal direkt
 • Skapa nya formulär eller signera aktiva formulär
 • Använda arbetsflöden eller skapa nya arbetsflöden

Uppdatering av Webhooks-ramverket i Adobe Acrobat Sign (Webhooks 2.0)

Rapporterades först: oktober 2022 – uppdaterades: juli 2023

Togs bort från aktuell lista: september 2023

Den 8 november 2022 släpptes en förbättrad version av webhook-infrastrukturen för Acrobat Sign (kallas ”webhooks 2.0”).

 • Nya kundkonton som skapas efter 8 november 2022 aktiveras automatiskt med Webhooks 2.0.
 • Sandlådemiljön uppdateras den 2 maj 2023.
 • Konton som fanns före 9 november 2022 migreras till webhook 2.0-miljön enligt följande schema.
 • Konton i miljön Adobe Acrobat Sign för myndigheter uppdateras till Webhooks 2.0 vid ett framtida (ej fastställt) datum.
Startdatum      Miljö     
2 maj Sandlåda
7 juni JP1
7 juni SG1
14 juni IN1
14 juni AU1
21 juni NA4
21 juni EU2
12 juli NA1
12 juli EU1
20 juli NA2
20 juli   NA3

Webhooks 2.0 har stöd för alla funktioner i ”klassiska” webhookar med ett förbehåll. Om klassiska webbhookar har konfigurerats för användaren, deras grupp eller konto levereras meddelanden till alla deltagare i ett avtal. I webhookar 2.0 aviseras ENDAST avsändaren, avsändarens grupp eller konto. Med andra ord skickas meddelanden inte längre till alla deltagare i ett avtal.

Obs! Alla framtida webhook-förbättringar tillämpas endast på Webhooks 2.0.   

Befintliga kunder kan prova Webhooks 2.0 med konton som har status Testversion, Utvecklare eller Sandlåda via Adobe Insider Access-program fr.o.m. 8 november. 

Migreringen förväntas bli sömlös för alla kunder. Kunder med strikta principer för nätverkssäkerhet måste dock konfigurera de nya IP-adresserna i enlighet med https://helpx.adobe.com/se/sign/system-requirements.html. 

Kontakta gärna din Success Manager eller supportteamet om du har frågor.

Adobe Acrobat Signs anpassade arbetsflödesgränssnitt för sändning har aktiveras för alla användare i versionen från 1 juli 2023

Meddelades först: maj 2023

Togs bort från aktuell lista: september 2023

I juli 2023-versionen har alla konton som har aktiverat Anpassade arbetsflöden för sändning för sina administratörer aktiverats automatiskt med åtkomst till arbetsflödesdesignern för alla användare.

Användare kan komma åt arbetsflödesdesignern via fliken Arbetsflöden i det övre navigeringsfältet och panelen Skapa återanvändbara arbetsflödenStartsidan .

Obs!

Om inte alternativet att tillåta delning av arbetsflöden är aktiverat, har användarna bara behörighet att skapa arbetsflöden för personligt bruk.

Inställningen för att tillåta delning ändras inte .

Administratörer som vill ta bort åtkomst till arbetsflödesdesignern från sina användare kan inaktivera funktionen (på konto- eller gruppnivå) genom att gå till Kontoinställningar > Globala inställningar > Anpassade arbetsflöden för sändning.

Volymbegränsning tillämpas på REST v6 API/sökanrop med 18 juli-versionen

Meddelades först: juni 2023

Togs bort från den aktuella listan: september 2023

Begränsning tillämpas på REST/sök-API-anrop – Alla /sök-API-anrop omfattas av volymbegränsning med en hastighet av:

 • Högst 1 000 anrop per minut.
 • Högst 2 500 anrop per timme.
 • Högst 7 200 anrop per dag.

Begränsningen börjar när 18 juli-versionen är slutförd.

Administratörer bör lämna in en supportbegäran för att höja volymerna vid behov.

 

Adobe Acrobat Signs integrering med Microsoft Power Automate aktiveras i maj 2023-versionen.

Meddelades först: april 2023

Togs bort från den aktuella listan: juli 2023

Acrobat Sign-versionen som är planerad till maj 2023 inkluderar tillgänglighet till integreringen av Microsoft Power Automate för alla konton med en storföretagslicens.

Åtkomst för att upptäcka den här funktionen via fliken Arbetsflöden och åtkomstpunkter till Startsidan är aktiverad som standard för alla användare

Med hjälp av dessa åtkomstpunkter kan användare upptäcka värdet av Power Automate och begära åtkomst till integreringen från sina administratörer.   

Obs!

Möjligheten att skapa och använda arbetsflöden är tillgänglig tills dess att den uttryckligen aktiveras av kontoadministratören.

Kontroller för att inaktivera upptäckbarhet av användare finns i Kontoinställningar > Globala inställningar.

Adobe Acrobat Signs integrering med Microsoft Power Automate aktiveras i maj 2023-versionen.

Meddelades först: april 2023

Togs bort från den aktuella listan: juli 2023

Acrobat Sign-versionen som är planerad till maj 2023 inkluderar tillgänglighet till integreringen av Microsoft Power Automate för alla konton med en storföretagslicens.

Åtkomst för att upptäcka den här funktionen via fliken Arbetsflöden och åtkomstpunkter till Startsidan är aktiverad som standard för alla användare

Med hjälp av dessa åtkomstpunkter kan användare upptäcka värdet av Power Automate och begära åtkomst till integreringen från sina administratörer.   

Obs!

Möjligheten att skapa och använda arbetsflöden är tillgänglig tills dess att den uttryckligen aktiveras av kontoadministratören.

Arkiverade meddelanden

Listas efter det datum då meddelandet togs bort från listan över aktuella meddelanden, från de senaste till de äldsta.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto