Användarhandbok Avbryt

Tekniska meddelanden

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Förhandsversionsinformation
 2. Versionsinformation
 3. Viktiga meddelanden

Kom igång

 1. Snabbstartsguide för administratörer
 2. Snabbstartsguide för användare
 3. För utvecklare
 4. Videosjälvstudiebibliotek
 5. Vanliga frågor och svar

Administrera

 1. Översikt av Admin Console
 2. Användarhantering
  1. Lägg till en användare
  2. Skapa användare i bulk
  3. Lägg till användare från din katalog
  4. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
  5. Skapa funktionsfokuserade användare
   1. Tekniska konton - API-drivna
   2. Tjänstkonton - manuellt drivna
  6. Sök efter användare med etableringsfel
  7. Ändra namn/e-postadress
  8. Redigera en användares gruppmedlemskap
  9. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
  10. Uppgradera en användare till en administratörsroll
  11. Användaridentitetstyper och SSO
  12. Byt användaridentitet
  13. Autentisera användare med MS Azure
  14. Autentisera användare med Google-federation
  15. Produktprofiler
  16. Inloggningsupplevelse
 3. Konto-/gruppinställningar
  1. Inställningsöversikt
  2. Globala inställningar
   1. Kontonivå och ID
   2. Arbetsflöden för självsignering
   3. Massutskick
   4. Webbformulär
   5. Anpassat arbetsflöde för utskick
   6. Power Automate-arbetsflöden
   7. Biblioteksdokument
   8. Samla formulärdata med avtal
   9. Begränsad dokumentsynlighet
   10. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
   11. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
   12. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
   13. Filer som bifogas i e-post namnges som
   14. Bifoga granskningsrapporter till dokument
   15. Sammanfoga flera dokument till ett
   16. Ladda upp ett signerat dokument
   17. Delegering för användare i mitt konto
   18. Tillåt att externa mottagare delegerar
   19. Behörighet att signera
   20. Behörighet att skicka
   21. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
   22. Ange standardtidszon
   23. Ange standarddatumformat
   24. Användare i flera grupper (UMG)
    1. Uppgradera för att använda UMG
   25. Behörigheter för gruppadministratörer
   26. Ersätt mottagare
   27. Granskningsrapport
    1. Översikt
    2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
    3. Inkludera påminnelser
    4. Inkludera visningshändelser
    5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
   28. I produktmeddelanden och -vägledning
   29. Åtkomliga PDF-filer
   30. Ny författarupplevelse
   31. Hälsovårdskund
  3. Kontoinställning
   1. Lägg till logotyp
   2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
   3. Lägg till företagsnamn
   4. URL för omdirigering efter avtal
  4. Signaturinställningar
   1. Väl formaterade signaturer
   2. Tillåt mottagare att signera efter
   3. Signerare får inte ändra sitt namn
   4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
   5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
   6. Navigera mottagare genom formulärfält
   7. Avböj att signera
   8. Tillåt stämpelarbetsflöden
   9. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
   10. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
   11. Visa meddelanden vid e-signering
   12. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
   13. Begär IP-adress av undertecknare
   14. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
  5. Digitala signaturer
   1. Översikt
   2. Hämta och signera med Acrobat
   3. Signera med molnsignaturer
   4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
   5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
  6. Elektroniska sigill
  7. Digital identitet
   1. Digital Identity Gateway
   2. Princip för identitetskontroll
  8. Rapportinställningar
   1. Ny rapporteringsupplevelse
   2. Klassiska rapporteringsinställningar
  9. Säkerhetsinställningar
   1. Inställningar för enkel inloggning
   2. Inställningar för Kom ihåg mig
   3. Policy för inloggningslösenord
   4. Styrka för inloggningslösenord
   5. Webbsessionens varaktighet
   6. Typ av PDF-kryptering
   7. API
   8. Informationsåtkomst för användare och grupper
   9. Tillåtna IP-intervall
   10. Kontodelning
   11. Behörigheter för kontodelning
   12. Delningskontroller för avtal
   13. Verifiering av signeraridentitet
   14. Signeringslösenord för avtal
   15. Dokumentlösenordets styrka
   16. Blockera signerare efter geolokalisering
   17. Telefonautentisering
   18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
   19. Tillåt sidextrahering
   20. Dokumentlänkens förfallotid
   21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
   22. Tidsstämpel
  10. Skicka-inställningar
   1. Visa sidan Skicka efter inloggning
   2. Kräv mottagarnamn för att skicka
   3. Lås namnvärden för kända användare
   4. Tillåtna mottagarroller
   5. Mottagargrupper
   6. Obligatoriska fält
   7. Bifoga dokument
   8. Förenkla fält
   9. Ändra avtal
   10. Avtalsnamn
   11. Språk
   12. Privata meddelanden
   13. Tillåtna signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Lösenordsskydd för signerade dokument
   16. Alternativ för identifiering av signerare
    1. Översikt
    2. Signeringslösenord
    3. Engångslösenord via e-post
    4. Acrobat Sign-autentisering
    5. Telefonautentisering
    6. Molnbaserad digital signatur
    7. Kunskapsbaserad autentisering
    8. Myndighets-ID
    9. Rapporter över signeraridentitet
   17. Innehållsskydd
   18. Aktivera Notarize-transaktioner
   19. Förfallotid för dokument
   20. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
   21. Signeringsordning
   22. Liquid Mode
   23. Anpassade arbetsflödeskontroller
   24. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
   25. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
  11. Meddelandemallar
  12. Bioläkemedelsinställningar
   1. Översikt
   2. Kräv identitetsautentisering
   3. Anledningar till signering
  13. Arbetsflödesintegrering
  14. Attesteringsinställningar
  15. Betalningsintegrering
  16. Signerarmeddelanden
  17. SAML-inställningar
   1. SAML-konfiguration
   2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installera Okta
   4. Installera OneLogin
   5. Installera Oracle Identity Federation
  18. Datastyrning
  19. Inställningar för tidsstämpling
  20. Externt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-postinställningar
   1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
   2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
   3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
   4. Anpassa fälten Till och Kopia
   5. Anpassade e-postmallar
   6. Aktivera meddelanden utan länkar
  23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
  24. Konfigurera alternativ för mottagare
 4. Riktlinjer för lagstadgade krav
  1. Tillgänglighet
   1. Tillgänglighetsefterlevnad
   2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
   3. Skapa tillgängliga AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-översikt
   2. Redigera bort en användare
   3. Redigera bort ett användaravtal    
  4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspaket
   2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
   3. Analys av delade ansvar
  5. Hälsovårdskunder
  6. Stöd för IVES
  7. Säkrade avtal
  8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
   1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
   2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
   3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Hämta flera avtal samtidigt
 6. Gör anspråk på din domän

Skicka, signera och hantera avtal

 1. Mottagaralternativ
  1. Avbryta en e-postpåminnelse
  2. Alternativ på e-signeringssidan
   1. Översikt över e-signeringssidan
   2. Öppna för att läsa avtalet utan fält
   3. Avböj att signera ett avtal
   4. Delegera signeringsbehörighet
   5. Starta om avtalet
   6. Hämta en PDF-fil av avtalet
   7. Visa avtalshistoriken
   8. Visa avtalsmeddeladen
   9. Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
   10. Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur 
   11. Navigera formulärfälten
   12. Rensa data från formulärfälten
   13. Förstoring och navigering av e-signeringssidan
   14. Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
   15. Granska juridiska meddelanden
   16. Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
 2. Skicka avtal  
  1. Översikt över sidan Skicka
  2. Skicka ett avtal bara till dig själv
  3. Skicka ett avtal till andra
  4. Skriftliga signaturer
  5. Mottagarnas signeringsordning
  6. Massutskick
   1. Översikt över funktionen Massutskick
   2. Massutskick – manuella mottagare
   3. Massutskick – CSV-uppladdning
   4. Avbryt en Massutskickstransaktion
   5. Lägg till påminnelser till Massutskick
   6. Rapportering för Massutskick
 3. Redigera in fält i dokument
  1. Redigeringsmiljö i appen
   1. Identifiera fält automatiskt
   2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
   3. Tilldela formulärfält till mottagare
   4. Förifyllningsrollen
   5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
   6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
   7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
  2. Skapa formulär och texttaggar
  3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
   1. Skapa AcroForm
   2. Skapa tillgängliga PDF-filer
  4. Fält
   1. Fälttyper
    1. Vanliga fälttyper
    2. Textbundna bilder
    3. Stämpelbilder
   2. Utseende på fältinnehåll
   3. Fältvalideringar
   4. Maskerade fältvärden
   5. Välj visa/dölj villkor
   6. Beräkningsfält 
  5. Vanliga frågor om redigering
 4. Signera avtal
  1. Signera avtal som har skickats till dig
  2. Fyll i och signera
  3. Självsignering
 5. Hantera avtal
  1. Översikt över sidan Hantera
  2. Delegera avtal
  3. Ersätt mottagare
  4. Begränsa dokumentsynlighet 
  5. Avbryta ett avtal 
  6. Skapa nya påminnelser
  7. Granska påminnelser
  8. Avbryta en påminnelse
  9. Fler åtgärder...
   1. Så här fungerar sökning
   2. Visa ett avtal
   3. Skapa en mall från ett avtal
   4. Dölja/visa avtal från vyn
   5. Överför signerat avtal
   6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
   7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
   8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
   9. Lägga till en anteckning i avtalet
   10. Dela ett enskilt avtal
   11. Sluta dela ett avtal
   12. Ladda ner ett enskilt avtal
   13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
   14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
   15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
 6. Granskningsrapport
 7. Rapportering och dataexporter
  1. Översikt
  2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
  3. Rapportdiagram
   1. Skapa en ny rapport
   2. Avtalsrapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Aktivitetsrapport för inställningar
   5. Redigera en rapport
  4. Dataexport 
   1. Skapa en ny dataexport
   2. Redigera en dataexport
   3. Uppdatera innehållet för dataexport
   4. Hämta dataexporten
  5. Byt namn på en rapport/export
  6. Duplicera en rapport/export
  7. Schemalägg en rapport/export
  8. Ta bort en rapport/export
  9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

 1. Webbformulär 
  1. Skapa ett webbformulär
  2. Redigera ett webbformulär
  3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
  4. Dölja/Visa ett webbformulär
  5. Hitta URL eller inbäddningskod 
  6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
  7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
  8. Ändra storlek på webbformulär
 2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
  1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Skapa en biblioteksmall
  3. Ändra namn på en biblioteksmall
  4. Ändra typ på en biblioteksmall
  5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
  6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
  7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
 3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
 4. Power Automate-arbetsflöden 
  1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
  2. Aktivera Power Automate-integreringen
  3. Spåra Power Automate-användningen
  4. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
  5. Utlösare som används för flöden
  6. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
  7. Hantera flöden
  8. Redigera flöden
  9. Dela flöden
  10. Inaktivera eller aktivera flöden
  11. Ta bort flöden
  12. Användbara mallar
   1. Endast administratör
    1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara alla slutförda dokument i Box
   2. Avtalsarkivering
    1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara slutförda dokument i Box
   3. Arkivering av webbformuläravtal
    1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
    2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
    3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
    4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
   4. Dataextrahering av avtal
    1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
   5. Avtalsmeddelanden
    1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
    2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
    3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
   6. Avtalsgenerering
    1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
    2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
    3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
 5. Anpassat arbetsflöde för sändning
  1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
  2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
  3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
  4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
  5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
 6. Dela användare och avtal
  1. Dela en användare
  2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

 1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
 2. Acrobat Sign för Salesforce
 3. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
  2. Acrobat Sign för Outlook
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign för Teams
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
 4. Övriga integreringar
  1. Acrobat Sign för ServiceNow
  2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign för Workday
  5. Acrobat Sign för NetSuite
  6. Acrobat Sign för VeevaVault
  7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
 5. Partnerhanterade integreringar
 6. Så skapar du en integreringsnyckel

Adobe Sign-utvecklare

 1. REST-API:er 
  1. Dokumentation av metoder
  2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
  3. Vanliga frågor om API:er  
 2. Webhookar 
  1. Webhook-översikt
  2. Konfigurera en ny webhook
  3. Visa eller redigera en webhook
  4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
  5. Ta bort en webhook
  6. Tvåvägs SSL-certifikat
  7. Webhookar i API:n

Support och felsökning

 1. Kundsupportresurser
 2. Storföretagsresurser för kundframgång

De tekniska meddelandena om Adobe Acrobat Sign visas nedan, med den aktuella uppdateringen överst, och de övriga versionerna i fallande ordning kronologiskt.  

 

[Viktigt] Nästa version av Adobe Acrobat Sign är planerad att släppas den 18 juni 2024

Det kommer att vara en mindre patchversion som stödjer mikrotjänsterna i Acrobat Sign-systemen.

I sandlådemiljön kommer dessa korrigeringar användas ungefär två veckor före den planerade lanseringen. En lista över lösta kundproblem kommer att publiceras vid den tidpunkten.

Funktionsversion: Adobe Acrobat Sign – versionen från 9 april är slutförd

Versionen slutfördes för alla shards utan driftstopp för några tjänster.


[Viktigt]
Inaktivering av SOAP API från Adobe Acrobat Sign-konton är planerad att starta i februari 2024

Först rapporterat: juni 2018 – uppdaterat: maj 2024

Aktuell

Åtgärd krävs

Alla integreringar och program som använder Adobe Acrobat Sign SOAP API måste migreras till den senaste REST API V6 före inaktiveringsdatumet för att säkerställa fortsatt funktion.

Ansträngningen att ta bort Acrobat Signs SOAP API, som inledningsvis tillkännagavs i juni 2018, kommer att slutföras 2024.

Kundernas användning av SOAP API är planerad att inaktiveras genom en rullande process som börjar i februari 2024. Alla kunder och partners som använder SOAP API måste migrera till REST v6 API eller riskera ett avbrott i deras tjänst.

Läs igenom REST v6 och migreringsdokumentationen:

Åtkomst till SOAP API tas bort enligt följande schema:

Kontotyp

Inaktiveringsdatum för SOAP API

 • Gratis
 • Testversion
 • Utvecklare

1 februari 2024 (slutfört)

 • Storföretag
 • Företag

1 april 2024 (slutfört)

 • Partners endast för integrering

Det planerade datumet har flyttats fram till den 1 juli 2024 och ersätter därmed det tidigare datumet den 1 december 2024.

 • Inbäddade partners

1 mars 2025


[Viktigt]
 Inaktivering av SOAP API för partner med Adobe Acrobat Sign-integration har flyttats fram till 1 juli 2024

Rapporterades första gången: Juni 2018 - uppdaterad: mars 2024

Aktuell

Åtgärd krävs

Alla integreringar och program som använder Adobe Acrobat Sign SOAP API måste migreras till den senaste REST API V6 före inaktiveringsdatumet för att säkerställa fortsatt funktion.

Borttagningen av SOAP API i Acrobat Sign har flyttats fram till 1 juli 2024 för alla partner med integration.

Alla partner som använder SOAP API måste migrera till REST v6 API eller riskera ett avbrott i deras tjänst.

Läs igenom REST v6 och migreringsdokumentationen:

Åtkomsten till SOAP-API kommer att tas bort från åtkomst för partner med integration 1 juli 2024.


[Viktigt]
 Inaktivering av SOAP API för inbäddade partner med Adobe Acrobat Sign har schemalagts till 1 mars 2025
 

Först rapporterat: juni 2018 – uppdaterat: maj 2024

Aktuell

Åtgärd krävs

Alla integreringar och program som använder Adobe Acrobat Sign SOAP API måste migreras till den senaste REST API V6 före inaktiveringsdatumet för att säkerställa fortsatt funktion.

Åtkomst till SOAP API:t tas bort för alla inbäddade partners från och med 1 mars 2025.
För att säkerställa fortsatt funktion måste alla inbäddande partners med Adobe Acrobat Sign SOAP API migrera till den senaste REST API V6 före 1 mars 2025.

Läs igenom REST v6 och migreringsdokumentationen för referens:

Vid frågor kontaktar du Adobe Acrobat Sign PSM.


[Nytt]
 Externa källenheter tas bort från supporten i den nya upplevelsen Begär signatur

Meddelades först: maj 2024

Aktuell

Möjligheten att använda en extern enhet för att ladda upp filer kommer att vara begränsad till OneDrive endast i den nya upplevelsen Begär signatur.

Det rekommenderas att kunder som använder andra alternativ för filuppladdning använder det leverantörsspecifika programmet för att tillhandahålla en nätverksenhet som kan nås via den inbyggda filväljaren på användarens lokala system.


[Nytt]
 En uppdatering har tillämpats på den äldre koden som avgör om IP-adresser ska inkluderas i granskningsrapporter, vilket korrigerar inkonsekvent beteende i konton som har skapats före 17 juni 2021.

Meddelades först: maj 2024

Aktuell

Den 21 juni 2021 lades en administrativ inställning till, Begär IP-adresser från signerare, på fliken Signaturpreferenser på konto- och gruppsidorna, för att ange om signerares IP-adresser ska samlas in och inkluderas i granskningsrapporter. För kompatibilitet med tidigare beteende var inställningen som standard sann (markerad) för befintliga konton från det datumet och falsk (omarkerad) för konton som skapats efter det datumet.

Vi upptäckte dock att för vissa användare som senare lades till i befintliga konton följdes inte standardinställningen, vilket gjorde att granskningsrapporter saknade signerares IP-adresser.

Med den här uppdateringen av den äldre koden följer produktens beteende nu inställningen korrekt.

 


 
Den nya upplevelsen av Begär signatur i Adobe Acrobat Sign blir standardmiljön för alla konton för att skapa nya avtal den 17 september 2024.
Den klassiska miljön Skriv upphör i mars 2025.

Meddelades först: mars 2024

Aktuell

Den nya och förbättrade miljön Begär signatur kommer att vara standardupplevelsen för alla konton för att skapa ett nytt avtal med början från versionen den 17 september 2024.

Länkar förblir tillgängliga så att användare kan växla mellan den nya och klassiska miljön, och administratörer kommer att ha kvar möjligheten att återställa standardinställningen till den klassiska upplevelsen på från administratörsmenyn.

Den klassiska miljön tas bort helt från användarupplevelsen i mars 2025.

Obs!

Den nya upplevelsen Författarskap i programmet är endast tillgänglig som en del av den nya upplevelsen Begär signatur.
Kunder som använder den nya upplevelsen Författarskap med den klassiska upplevelsen Begär signatur visas som standard den nya upplevelsen Begär signatur efter lanseringen den 17 september, och inställningen för ny författarskap tas bort från administratörsmenyn.


Den nya miljön
Massutskick i Adobe Acrobat Sign blev standardupplevelsen för alla konton den 9 april 2024.
Den klassiska miljön Massutskick upphör i mars 2025.

Meddelades först: mars 2024

Aktuell

Den nya och förbättrade miljön för Massutskick blev standardmiljön för alla konton från och med versionen från 9 april 2024.

Länkar förblir tillgängliga så att användare kan växla mellan den nya och klassiska miljön, och administratörer kommer att ha kvar möjligheten att återställa standardinställningen till den klassiska upplevelsen på från administratörsmenyn.

Den klassiska miljön kommer att tas bort helt från användarupplevelsen i mars 2025.
 


Bioläkemedelskonton – aktivera förbättrade autentiseringsutmaningar för ditt konto före den 17 september 2024

Först rapporterad: januari 2024

Aktuell

ÅTGÄRD KRÄVS

Kunder som har konfigurerat sina bioläkemedelskontroller (på kontonivå, eller för en grupp inom kontot) bör aktivera den nya upplevelsen i applikationen manuellt via sin administratörsmeny före den 17 september 2024.

Alla grupper uppdateras automatiskt och behåller alla förväntade autentiseringar som de var konfigurerade innan uppdateringen.

Bioläkemedelsinställningarna för att genomdriva identitetsautentisering uppdaterades i november 2023 års systemuppdatering av Acrobat Sign och placerades bakom knappen Aktivera nu för att ge administratörer tid att granska uppdateringen och uppgradera kontot när de är bekväma med ändringarna. Knappen Aktivera nu är endast tillgänglig på underavdelningen Bioläkemedel i adminmenyn.

Ändringen av inställningarna för obligatorisk identitetsautentisering tar bort beroendet mellan kontrollerna, så att administratörer kan välja en (eller flera) inställningar efter behov. När det gäller beroende kontroller som är markerade men inaktiverade rensas dessutom kryssrutan för att korrekt visa att inställningen inte gäller.  

f

f

Kontroller som är aktiverade förblir aktiverade. Alla avtal fortsätter att fungera som förut.

Genom att aktivera den nya upplevelsen med knappen Aktivera nu uppdateras alla grupper i kontot och uppmaningen att tillämpa uppdateringen tas bort. Det går inte att ångra uppdateringen.

Från och med februari 2024 får konton som aktiverade den första kontrollen (Aktivera autentiseringsfrågor och signeringsorsaker), men som inte har aktiverat den förbättrade upplevelsen, två tillämningar i appen:

 • En dialogruta visas på skärmen Startsida efter inloggning. Den här dialogrutan visas bara för en användare en gång.
 • En "hotspot"-bild på adminmenyn för Bioläkemedel som öppnar en dialogruta när den markeras. Hotspoten visas upp till tre gånger tills användaren väljer den, med en fördröjning på 24 timmar mellan visningarna.

Efter den 16 september 2024 kommer alla konton i Acrobat Sign-tjänsten automatiskt att uppdateras för att använda det nya gränssnittet.

Viktigt:

Kundkonton som inte har uppdaterat sina konton manuellt uppdateras automatiskt av systemet.

Systemuppdaterade konton kommer inte att automatiskt rensa de kontrollerade men inaktiverade beroende kontrollerna, vilket innebär att dessa kontroller aktiveras efter uppdateringen.

Detta påverkar nya avtal och uppmanar mottagare att autentisera sig för de aktiverade kontrollvillkoren.

För att förhindra detta, aktivera den nya upplevelsen manuellt och dra nytta av den automatiska process som omvandlar inaktiverade inställningar till avmarkerade inställningar.


Adobe Acrobat Sign för SharePoint Online: tjänsten upphör den 28 juni 2024

Först rapporterad: januari 2024

Aktuell

Stöd för integreringen Acrobat Sign för SharePoint Online beräknas upphöra den 28 juni 2024. 

Efter den 28 juni förblir avtal som skickas för signering från den här integreringen tillgängliga för mottagare att signera. De slutförda dokumenten sparas dock inte tillbaka i SharePoint. Det slutgiltiga avtalet måste hämtas manuellt (eller via någon annan automatisering) och laddas upp till din SharePoint-webbplats om du vill spara en kopia i SharePoint Online.

Avancerade arbetsflödesfunktioner, som t.ex. datamappning mellan SharePoint-listor och Acrobat Sign-arbetsflödesmallar, kommer inte längre att vara tillgängliga, men underliggande data påverkas inte. Slutförda avtal och andra data som tidigare lagrats på din SharePoint-webbplats eller med Acrobat Sign kommer inte att påverkas.

Obs!

Detta meddelande om att tjänsten upphör gäller endast för integreringen SharePoint Online.

Andra integreringar som har åtkomst till SharePoint Online (t.ex. Microsoft Power Automate och Microsoft Teams) påverkas inte.


 
Förbättrad sida för Begär signatur för inbäddade program 

Rapporterades först: november 2023

Aktuell 

Acrobat Sign har utvecklat en version av den nya sidan Begär signatur  som ett enkelsidigt program (SPA) för kunder som har skapat egna anpassade integreringar och program. I stället för att använda cookies i webbläsaren för användarsessionen använder den här nya lösningen sessionsåtkomsttoken för att komma åt arbetsflöden och sidor i Acrobat Sign.

SPA-lösningen övervinner ett problem där cookies från webbläsare som lagras i en iFrame visas som cookies från tredje part, och trenden för webbläsare är att inaktivera cookies från tredje part som standard.

Kunder med inbyggda lösningar som vill dra nytta av den SPA-byggda sidan Begär signatur bör kontakta supporten för att aktivera funktionen.

 


Klassisk rapportering tas bort från tjänsten under första halvåret 2025

Rapporterades första gången: september 2022 – uppdaterad mars 2024

Aktuell 

Klassisk rapportering kommer att tas bort helt från Acrobat Sign-gränssnittet under första halvåret 2025. Detta inkluderar switchlänken som gör det möjligt att växla mellan miljöer. När det har tagits bort kommer kunderna inte att kunna återvända till den klassiska miljön för att granska klassiska rapporter, och schemalagda rapporter kommer att sluta köras.

Den moderna rapporteringsmiljön kommer att förbli den enda rapporteringslösningen.

Alla kunder uppmanas starkt att återskapa alla sina befintliga rapporter i den nya miljön så snart som möjligt.


Utvecklingen av GigaSign-programmet i Adobe Acrobat Sign upphör

Meddelades först: mars 2024

Aktuell

Kunder som använder GigaSign får information om att programmet inte kommer att vidareutvecklas.

Alla kunder rekommenderas att flytta sina befintliga processer i GigaSign till den nya funktionen Massutskick som har förbättrats för att täcka de funktionella skillnaderna som klassiska Massutskick inte tillhandahöll.


Meddelande till Acrobat Sign API-användare angående okänslighet för stora och små bokstäver i HTTP-rubriker

Först rapporterad: januari 2024

Aktuell

Observera att HTTP-huvuden är skiftlägesokänsliga, enligt RFC 2616 och RFC 7230. Det innebär att rubriknamnen kan skrivas med valfri kombination av stora och små bokstäver. Vissa program eller bibliotek kan dock förvänta sig ett visst skiftläge för rubriknamnen, till exempel Pascal-skiftläge (till exempel Innehållstyp) eller små bokstäver (till exempel Innehållstyp).

På grund av kommande infrastrukturuppdateringar kommer Adobe Sign att ändra skiftläget för vissa HTTP-huvuden. Detta bör inte påverka tjänstens funktionalitet, men det kan kräva vissa justeringar i koden eller konfigurationen om du förlitar dig på ett specifikt fall för rubriknamnen. Vi rekommenderar att du granskar kod och konfiguration för att säkerställa att de är kompatibla med skiftlägesokänsliga rubriker.

Mer information om HTTP-huvuden finns i följande resurser:


Sidändringar som inte är godkända kan inaktiveras

Meddelades först: februari 2023

Aktuell

Ändringar av HTML-sidor som levereras av Adobe stöds inte, förutom de som aktiveras av publicerade API:er och funktioner. Sådana ändringar kan störa funktionaliteten i Acrobat Sign. Adobe kan när som helst göra tekniska ändringar som inaktiverar funktionen för eventuella HTML-sidändringar som inte är godkända av Adobe.

Om din användning av Acrobat Sign för närvarande är beroende av att ändra HTML från Acrobat Sign med hjälp av webbläsartillägg, HTTP-proxyservrar eller på något annat sätt som inte har aktiverats av API:er och funktioner som publiceras i Adobe, bör du migrera bort från dessa så snart som möjligt för att undvika avbrott.

Detta gäller alla mekanismer med vilka sådana ändringar kan göras, t.ex. webbläsartillägg och webbläsarkonfigurationer som tillåter HTTP-proxyservrar att ändra sidinnehåll.


Ytterligare resurser


Tidigare meddelanden

Meddelanden om tekniska meddelanden och versionsrelaterade meddelanden från Acrobat Sign upphör efter versionen från mars 2024

Meddelades först: februari 2024

Togs bort från aktuell lista: maj 2024

Adobe Acrobat Sign kommer inte längre att skicka tekniska uppdateringar eller releasemeddelanden.  Se i stället användarhandboken för Acrobat Sign,där hittar du pre-release anteckningar, release-anteckningar och ytterligare resurser.  Vi rekommenderar också att du blir en del av Adobe Sign-communityn för att ställa frågor och diskutera nya funktioner och ämnen.
 

E-postrubriker för mottagare ändras i versionen i mars 2024

Först rapporterad: januari 2024

Togs bort från aktuell lista: maj 2024

Formatet på e-postrubrikerna har ändrats för att ändra Från för mottagarnas e-postmeddelanden, till exempel de inledande mallarna Signera och Påminnelser. Det tidigare formatet "Adobe Acrobat Sign på uppdrag av <SomeUser>" har ändrats till "<SomeUser> via Adobe Sign". Det kortare formatet säkerställer att avsändarens namn inte trunkeras på mindre visningsplattformar.

Två e-postrubriker, en som visar den gamla rubriken och den andra som visar den nya rubriken

Texten till bannerbilden Klicka för att signera uppdaterades i versionen i mars 2024 

Först rapporterad: januari 2024

Togs bort från aktuell lista: maj 2024

Sidfoten innan bannern Klicka för att signera har uppdaterats från "Genom att signera godkänner jag detta avtal, konsumentinformationen och att göra affärer med <Sender>" till "Genom att signera godkänner jag detta dokument, konsumentinformationen och att använda elektroniska signaturer".

Både den äldre och den nya &quot;Klicka för att signera&quot;-bannern

Uppdatering av hur Adobe Acrobat Sign-rapporter bedömer grupprelationer i versionen i mars 2024 – slutförd

Rapporterades först: november 2023

Togs bort från aktuell lista: maj 2024

Före mars 2024-versionen har Acrobat Sign API inte parametrarna för att hämta grupp-ID för ett avtal för konton som inte har alternativet Användare i flera grupper aktiverat. I det här fallet används användarens aktuella grupp-ID när filtret Grupp tillämpas på en rapport.

Detta påverkar rapportering för konton som har flyttat användare mellan grupper, vilket orsakar avvikelser genom att inkludera och exkludera avtal baserade på användarens aktuella grupp och inte den grupp som avtalet ursprungligen var relaterat till. Dessutom återspeglar all dataexport som innehåller ett avtal från en användare som har flyttats den aktuella användarens grupp och kan förvränga en del av avtalets faktiska grupp.

Mars 2024-versionen lägger till parametrar i API-strukturen som inkluderar det grupp-ID som skapar avtalet, vilket säkerställer att gruppfiltrering tillämpas på den ursprungliga gruppen som avtalet skapades i och inte på gruppen som användaren för närvarande är medlem i. Kunder som inte har UMG aktiverat bör vara medvetna om att avtalsnummer för rapporter som skapats före mars 2024-versionen kan ändras beroende på antalet användare som har flyttats mellan grupper och deras totala volym av avtal.

 

Adobe Acrobat Sign-mall: W-4 (2024)

Först rapporterad: januari 2024

Togs bort från aktuell lista: maj 2024

Det nya formuläret IRS W-4 (2024), med titeln W-4 2024 (Employee's Withholding Certificate), kommer att läggas till i Acrobat Sign-biblioteket i slutet av februari 2024.

ÅTGÄRD KRÄVS

Den nya formulärmallen för W-4 har ett nytt libraryDocumentId. Använder du den befintliga mallens libraryDocumentId i dina program måste du uppdatera det.

2023-versionen tas bort från systemet vid mars 2024-versionen.

Alla applikationer/API:er som använder det äldre formuläret (ver. 2023) måste uppdateras före 1 mars för att säkerställa att ingen tjänst störs.

Söka efter libraryDocumentId i ett API-aktiverat konto:

 1. Logga in som Kontoadministratör
 2. Klicka på kontofliken > Adobe Sign API > API-information > klicka på länken: REST API-metoddokumentation
 3. Klicka på knappen OAUTH ACCESS-TOKEN i avsnittet GET /libraryDocuments 
  • Aktivera omfånget library_read:self
 4. Klicka på Prova! knappen
 5. I svarstexten letar du upp den nya formulärmallen W-4 2024 (Employee's Withholding Certificate) (inte ver. 2023) för att se värdet libraryDocumentId.  
Hämta docID

Obs!

Kunder som föredrar att hantera skatteformuläret i sitt kontobibliotek kan hämta en komplett taggad PDF-fil här.

Om du behöver mer information kan du kontakta din Customer Success Manager.

Tjänsten Acrobat Sign Custom Email Template (CEMT) kommer att genomgå två underhållshändelser den 8 april 2024 (Pacific Time).

Först rapporterad: mars 2024 – uppdaterad april 2024

Togs bort från aktuell lista: maj 2024

Den 8 april 2024 kommer Adobe Acrobat Sign att utföra två viktiga databasuppgraderingar som en del av vårt regelbundna underhåll.

Dessa uppgraderingar kräver att Adobe tillfälligt pausar en del av vår tjänst för anpassade e-postmallar, vilket kommer att fördröja utgående Acrobat Sign-e-postmeddelanden där anpassade e-postmallar används i upp till två timmar. Under den här perioden kan avtal och påminnelser fortfarande skapas och visas på sidan Hantera . E-postmeddelanden kommer att stå i kö för leverans tills systemet för e-postmallar åter är i drift. 

De tidsfönster som påverkas av dessa två underhållshändelser är:

 • Måndagen den 8 april 2024, mellan kl. 07.00–09.00 Pacific Time (kl. 14.00–16.00 GMT måndagen den 8 april)
  • Den här händelsen påverkar miljöerna IN1, JP1 och AU1.
 • Måndagen den 8 april 2024, mellan kl. 20.00–22.00 Pacific Time (kl. 03.00–05.00 GMT tisdagen den 9 april)
  • Denna händelse påverkar miljöerna NA1, NA2, NA4 och EU1.

Läs den här artikeln för att ta reda på i vilken miljö ditt konto finns.
 

Nya IP-adresser har lagts till i listan över tillåtna Acrobat Sign-adresser i mars 2024.
Måste läggas till före april 2024.

Meddelades först: februari 2024 – uppdaterades: mars 2024

Togs bort från aktuell lista: maj 2024

Kunder som upprätthåller nätverkssäkerhetsrutiner som uttryckligen listar inkommande IP-adresser måste uppdatera IP-intervallen för Acrobat Sign-tjänsten i mars 2024.
Den fullständiga listan över IP-intervall publiceras på sidan Systemkrav.

Viktigt:

Inga IP-adresser ska tas bort just nu.

ÅTGÄRD KRÄVS

De nya IP-intervallen som lades till i mars 2024 och som anges nedan måste läggas till i din tillåtelselista före april 2024:

IP-intervaller för Core IP-intervaller för webbhook
Ingen 3.24.56.173

3.105.122.20

13.238.64.177

 

IP-intervaller för Core IP-intervaller för webbhook
4.175.107.32/28 20.61.140.48/28
3.66.122.19
4.175.108.80/28 20.61.140.128/28 3.77.229.112
4.175.110.0/28 20.61.140.144/28

3.79.169.198

4.175.111.0/28

20.61.140.224/28

4.208.68.176/28
4.208.52.80/28 20.61.140.240/28
4.208.68.208/28
4.208.52.96/28 20.61.141.0/28
4.208.68.224/28
4.208.52.112/28 51.105.155.160/28
4.208.69.64/28
4.208.52.160/28 51.105.221.164
20.50.247.192/28
4.208.53.48/28 51.145.184.32/28 20.50.247.208/28
4.208.53.64/28 51.145.186.160/28

20.54.200.16/28

4.208.53.80/28 51.145.190.176/28 20.54.201.96/28
4.208.53.96/28 51.145.190.192/28 52.215.99.205
4.208.53.112/28 52.236.2.148

54.217.241.182

4.208.53.128/28 108.141.8.0/28
54.246.37.130
4.208.53.144/28 108.141.9.0/28
 
4.208.53.160/28 108.141.9.112/28
4.208.53.176/28 108.141.9.128/28
4.208.53.192/28 108.141.9.144/28
4.208.53.208/28 108.141.9.160/28
4.208.53.224/28 108.141.9.176/28
20.56.238.208/28 108.141.9.192/28
20.56.239.128/28 108.141.9.208/28
20.56.239.96/28 108.141.9.224/28
20.61.137.144/28 108.141.9.240/28
20.61.139.192/28 108.141.10.0/28

 

IP-intervaller för Core IP-intervaller för webbhook
Ingen 3.6.197.59
13.200.122.115
35.154.248.184

 

IP-intervaller för Core IP-intervaller för webbhook
Ingen 35.79.243.232
52.195.144.38

52.198.1.183

 

IP-intervaller för Core IP-intervaller för webbhook
4.152.91.192/28 20.115.180.32/28 4.246.0.0/28 20.94.106.176/28
4.152.91.208/28 20.115.180.48/28 4.246.0.16/28 20.94.106.192/28
4.152.91.224/28 20.115.180.64/28 4.246.0.32/28 20.94.106.208/28
4.152.91.240/28 20.115.180.80/28 4.246.0.48/28 20.94.106.224/28
4.152.92.0/28

20.115.180.96/28

4.246.0.64/28 20.94.106.240/28
4.152.92.16/28 20.115.180.112/28 4.246.0.80/28 20.94.107.96/28
4.152.92.32/28 20.115.180.192/28 4.246.0.96/28 20.94.107.176/28
4.152.92.48/28 20.115.180.224/28 4.246.0.112/28 20.115.199.160/28
4.152.92.64/28 20.7.248.208/28 4.246.0.128/28 20.115.199.176/28
4.152.92.80/28 20.7.249.0/28

4.246.0.144/28

20.115.199.192/28
4.152.92.96/28 20.7.249.16/28 20.94.104.176/28 20.115.199.208/28
4.152.92.112/28 20.7.249.64/28 20.94.104.240/28 20.115.199.224/28
4.152.92.128/28 20.7.249.80/28 20.94.105.240/28 20.115.199.240/28
4.152.92.144/28 20.7.249.128/28 20.94.105.32/28

34.214.40.128

4.152.92.160/28 20.7.249.144/28 20.94.105.96/28 35.162.126.140
4.152.92.176/28 20.7.250.96/28 20.94.105.160/28 44.212.163.32
4.152.210.201 20.7.250.112/28 20.94.105.208/28 52.1.219.111
20.115.179.0/28
20.7.250.128/28 20.94.106.16/28 52.33.110.59
20.115.179.48/28
20.7.250.144/28 20.94.106.160/28 54.161.158.12
20.115.179.112/28
20.7.251.0/28  
20.115.179.128/28
20.7.251.16/28
20.115.179.160/28
20.7.251.32/28
20.115.179.176/28
20.7.251.96/28
20.115.179.192/28
20.7.251.112/28
20.115.179.224/28
52.236.2.148
IP-intervaller för Core IP-intervaller för webbhook
20.205.219.224/28 20.247.203.64/28 4.144.129.160/28
20.205.220.80/28 20.247.203.112/28 4.144.129.176/28
20.205.220.96/28 20.247.203.208/28 4.144.130.192/28
20.205.220.112/28 20.247.203.224/28 4.144.130.96/28
20.205.222.128/28 20.247.204.0/28 4.144.131.0/28
20.205.223.224/28 20.247.204.16/28 4.144.131.112/28
20.205.223.240/28 20.247.204.112/28 4.144.131.144/28
20.247.200.240/28 20.247.204.128/28

4.144.131.16/28

20.247.201.240/28 20.247.204.144/28 4.144.131.32/28
20.247.202.48/28 20.247.204.176/28 4.144.131.48/28
20.247.202.112/28 20.247.204.224/28 4.144.131.64/28
20.247.202.128/28 20.247.204.240/28 4.144.131.80/28
20.247.202.160/28 20.247.205.0/28 4.144.131.96/28
20.247.202.240/28

20.247.205.64/28

4.144.132.16/28
20.247.203.0/28 20.247.205.80/28 4.144.132.80/28
20.247.203.32/28 20.247.205.96/28 20.6.7.240/28
40.119.212.52  

IP-intervaller för Core

 • 4.246.0.144/28
 • 13.55.51.87
 • 13.55.172.219
 • 13.55.174.148 
 • 20.36.219.136
 • 20.36.220.46
 • 20.197.114.7
 • 20.197.115.164
 • 35.154.168.186
 • 35.154.250.71
 • 35.156.156.191
 • 35.157.18.96
 • 51.105.160.39
 • 51.105.163.48

 

 • 52.204.112.48
 • 52.205.27.150
 • 52.24.229.94
 • 52.24.62.165
 • 52.25.112.104
 • 52.184.233.100
 • 52.184.233.96/28
 • 52.199.157.146
 • 52.211.233.170
 • 52.213.27.89
 • 52.213.4.207
 • 54.64.99.195
 • 54.205.20.91

 

 • 4.152.152.80/28
 • 4.152.152.112/28
 • 4.152.152.160/28
 • 4.152.153.16/28
 • 4.152.153.64/28
 • 4.152.153.224/28
 • 4.152.154.0/28
 • 4.152.154.48/28
 • 4.152.154.80/28
 • 4.152.154.96/28
 • 4.152.154.176/28
 • 4.152.154.224/28
 • 4.152.155.64/28
 • 4.152.155.96/28
 • 20.7.230.176/28
 • 20.7.230.192/28

 

 

 • 20.1.216.176/28
 • 20.1.217.128/28
 • 20.1.217.224/28
 • 20.1.217.240/28
 • 20.1.218.0/28
 • 20.1.218.16/28
 • 20.1.218.64/28
 • 20.1.218.80/28
 • 20.1.218.192/28
 • 20.1.218.208/28
 • 20.1.219.0/28
 • 20.1.219.16/28
 • 20.1.219.32/28
 • 20.1.219.48/28
 • 20.1.219.96/28
 • 20.1.219.112/28

Nya SSL-certifikat med publik nyckel, rotcertifikat och mellanliggande SSL-certifikat – slutfört den 1 februari 2024

Meddelades först: september 2023 – uppdaterad: december 2023

Borttagen bort från aktuell lista: mars 2024

Adobe Acrobat Sign roterade den publika nyckeln (för *.adobesign.com och *.echosign.com), rot- och mellanliggande SSL-certifikat på morgonen den 1 februari 2024.
Detta förändrar inte de underliggande kryptografiska protokollen eller scheman.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Användning av den offentliga nyckeln

 • Om du har specialbyggda integreringar med Acrobat Sign som använder antingen SOAP- eller REST-API:er och om någon av dessa integreringar har fixerat den befintliga officiella nyckeln behövs det inga åtgärder.
 • Om du använder Acrobat Signs SSL-certifikat för SSO, eller om du fäster själva certifikatet (eller använder andra metoder), kan du hitta de nya Acrobat Sign-rot och mellanliggande certifikaten i systemkraven för Adobe Acrobat Sign. Den offentliga nyckeln tillgängliggörs den 1 februari 2024.
  • Om SSO-konfigurationen stöder flera offentliga certifikat/kedjor kan du lägga till de nya certifikaten nu och ta bort det gamla offentliga certifikatet/kedjan från konfigurationen efter bytet i april.
  • Om din SSO inte stöder flera offentliga certifikat/kedjor måste du synkronisera SSL-bytet med Acrobat Sign den 1 februari 2024.  

De nya SSL-certifikaten aktiveras från och med 1 februari 2024. 

 

Uppdatering av Adobe Acrobat Sign bulkprocessor – slutförd

Först rapporterad: januari 2024

Borttagen från aktuell lista: mars 2024

Acrobat Sign har slutfört uppdateringen av massutskicksbearbetaren för avtal, som hanterar bearbetningen av funktionen Massutskick 

Uppgraderingsfönster

JP1 (Japan) – slutfört

Fredagen den 19 januari 2024 

07.30 till 08.30 PST

IN1 och AU1 (Indien och Australien) – slutfört

Torsdagen den 25 januari 2024 

07.30 till 08.30 PST

NA1, NA2 och EU1 (Nordamerika och Europa) – slutfört

Fredagen den 2 februari 2024

07.30 till 08.30 PST

Under uppgraderingen kunde användarna fortfarande skapa nya Massutskickstransaktioner via användargränssnittet eller API.

 • Nyligen skapade Massutskickstransaktioner accepterades, men genereringen av de underordnade avtalen började inte förrän uppdateringen var slutförd.
 • Massutskickstransaktioner som påbörjades men inte slutfördes avbröts tills uppdateringen var klar.

Befintliga transaktioner påverkades inte, och kunder kunde slutföra sina åtgärder i befintliga avtal utan problem.

Inga andra tjänster påverkades, och Acrobat Sign-tjänsten förblev aktiv och fungerande under uppgraderingsprocessen.

Underhåll av Adobe Acrobat Sign-databasen den 11 december 2023 för EU1-miljön

Meddelades först: december 2023

Borttagen från aktuell lista: januari 2024

Den 11 december 2023 genomfördes en justering i Acrobat Sign EU1-miljön av databasen för webhookar som kortvarigt fördröjde behandlingstiderna för webhookar.

Justeringen startade strax efter kl. 10.00 Pacific Time söndagen den 11 december 2023 och varade i ungefär 10 minuter.

Försök att skapa en ny webhook via användargränssnittet eller API hade misslyckats under underhållsperioden och ett tydligt felmeddelande hade visats.

Tjänsten förblev aktiv och fungerande under denna tid. Mottagarnas verksamhet påverkades inte.

Underhållet av Adobe Acrobat Sign-databasen slutfördes den 3 december 2023 för miljöerna NA1, NA2 och NA4

Rapporterades först: november 2023

Borttagen från aktuell lista: januari 2024

Den 3 december 2023 genomgick miljöerna NA1, NA2 och NA4 i Acrobat Sign en justering av webhooks-databasen. 

Justeringen började strax efter 21.00 (Pacific time) söndagen den 3 december 2023.

Tjänsten förblev aktiv och fungerande under denna tid. Mottagarnas aktiviteter påverkades inte.

Arkiverade meddelanden

Listas efter det datum då meddelandet togs bort från listan över aktuella meddelanden, från de senaste till de äldsta.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online