Användarhandbok Avbryt

Översikt över sidan Hantera

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Förhandsversionsinformation
 2. Versionsinformation
 3. Viktiga meddelanden

Kom igång

 1. Snabbstartsguide för administratörer
 2. Snabbstartsguide för användare
 3. För utvecklare
 4. Videosjälvstudiebibliotek
 5. Vanliga frågor och svar

Administrera

 1. Översikt av Admin Console
 2. Användarhantering
  1. Lägg till en användare
  2. Skapa användare i bulk
  3. Lägg till användare från din katalog
  4. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
  5. Skapa funktionsfokuserade användare
   1. Tekniska konton - API-drivna
   2. Tjänstkonton - manuellt drivna
  6. Sök efter användare med etableringsfel
  7. Ändra namn/e-postadress
  8. Redigera en användares gruppmedlemskap
  9. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
  10. Uppgradera en användare till en administratörsroll
  11. Användaridentitetstyper och SSO
  12. Byt användaridentitet
  13. Autentisera användare med MS Azure
  14. Autentisera användare med Google-federation
  15. Produktprofiler
  16. Inloggningsupplevelse
 3. Konto-/gruppinställningar
  1. Inställningsöversikt
  2. Globala inställningar
   1. Kontonivå och ID
   2. Arbetsflöden för självsignering
   3. Massutskick
   4. Webbformulär
   5. Anpassat arbetsflöde för utskick
   6. Power Automate-arbetsflöden
   7. Biblioteksdokument
   8. Samla formulärdata med avtal
   9. Begränsad dokumentsynlighet
   10. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
   11. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
   12. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
   13. Filer som bifogas i e-post namnges som
   14. Bifoga granskningsrapporter till dokument
   15. Sammanfoga flera dokument till ett
   16. Ladda upp ett signerat dokument
   17. Delegering för användare i mitt konto
   18. Tillåt att externa mottagare delegerar
   19. Behörighet att signera
   20. Behörighet att skicka
   21. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
   22. Ange standardtidszon
   23. Ange standarddatumformat
   24. Användare i flera grupper (UMG)
    1. Uppgradera för att använda UMG
   25. Behörigheter för gruppadministratörer
   26. Ersätt mottagare
   27. Granskningsrapport
    1. Översikt
    2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
    3. Inkludera påminnelser
    4. Inkludera visningshändelser
    5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
   28. I produktmeddelanden och -vägledning
   29. Åtkomliga PDF-filer
   30. Ny författarupplevelse
   31. Hälsovårdskund
  3. Kontoinställning
   1. Lägg till logotyp
   2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
   3. Lägg till företagsnamn
   4. URL för omdirigering efter avtal
  4. Signaturinställningar
   1. Väl formaterade signaturer
   2. Tillåt mottagare att signera efter
   3. Signerare får inte ändra sitt namn
   4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
   5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
   6. Navigera mottagare genom formulärfält
   7. Avböj att signera
   8. Tillåt stämpelarbetsflöden
   9. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
   10. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
   11. Visa meddelanden vid e-signering
   12. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
   13. Begär IP-adress av undertecknare
   14. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
  5. Digitala signaturer
   1. Översikt
   2. Hämta och signera med Acrobat
   3. Signera med molnsignaturer
   4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
   5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
  6. Elektroniska sigill
  7. Digital identitet
   1. Digital Identity Gateway
   2. Princip för identitetskontroll
  8. Rapportinställningar
   1. Ny rapporteringsupplevelse
   2. Klassiska rapporteringsinställningar
  9. Säkerhetsinställningar
   1. Inställningar för enkel inloggning
   2. Inställningar för Kom ihåg mig
   3. Policy för inloggningslösenord
   4. Styrka för inloggningslösenord
   5. Webbsessionens varaktighet
   6. Typ av PDF-kryptering
   7. API
   8. Informationsåtkomst för användare och grupper
   9. Tillåtna IP-intervall
   10. Kontodelning
   11. Behörigheter för kontodelning
   12. Delningskontroller för avtal
   13. Verifiering av signeraridentitet
   14. Signeringslösenord för avtal
   15. Dokumentlösenordets styrka
   16. Blockera signerare efter geolokalisering
   17. Telefonautentisering
   18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
   19. Tillåt sidextrahering
   20. Dokumentlänkens förfallotid
   21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
   22. Tidsstämpel
  10. Skicka-inställningar
   1. Visa sidan Skicka efter inloggning
   2. Kräv mottagarnamn för att skicka
   3. Lås namnvärden för kända användare
   4. Tillåtna mottagarroller
   5. Mottagargrupper
   6. Obligatoriska fält
   7. Bifoga dokument
   8. Förenkla fält
   9. Ändra avtal
   10. Avtalsnamn
   11. Språk
   12. Privata meddelanden
   13. Tillåtna signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Lösenordsskydd för signerade dokument
   16. Alternativ för identifiering av signerare
    1. Översikt
    2. Signeringslösenord
    3. Engångslösenord via e-post
    4. Acrobat Sign-autentisering
    5. Telefonautentisering
    6. Molnbaserad digital signatur
    7. Kunskapsbaserad autentisering
    8. Myndighets-ID
    9. Rapporter över signeraridentitet
   17. Innehållsskydd
   18. Aktivera Notarize-transaktioner
   19. Förfallotid för dokument
   20. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
   21. Signeringsordning
   22. Liquid Mode
   23. Anpassade arbetsflödeskontroller
   24. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
   25. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
  11. Meddelandemallar
  12. Bioläkemedelsinställningar
   1. Översikt
   2. Kräv identitetsautentisering
   3. Anledningar till signering
  13. Arbetsflödesintegrering
  14. Attesteringsinställningar
  15. Betalningsintegrering
  16. Signerarmeddelanden
  17. SAML-inställningar
   1. SAML-konfiguration
   2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installera Okta
   4. Installera OneLogin
   5. Installera Oracle Identity Federation
  18. Datastyrning
  19. Inställningar för tidsstämpling
  20. Externt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-postinställningar
   1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
   2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
   3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
   4. Anpassa fälten Till och Kopia
   5. Anpassade e-postmallar
   6. Aktivera meddelanden utan länkar
  23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
  24. Konfigurera alternativ för mottagare
 4. Riktlinjer för lagstadgade krav
  1. Tillgänglighet
   1. Tillgänglighetsefterlevnad
   2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
   3. Skapa tillgängliga AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-översikt
   2. Redigera bort en användare
   3. Redigera bort ett användaravtal    
  4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspaket
   2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
   3. Analys av delade ansvar
  5. Hälsovårdskunder
  6. Stöd för IVES
  7. Säkrade avtal
  8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
   1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
   2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
   3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Hämta flera avtal samtidigt
 6. Gör anspråk på din domän

Skicka, signera och hantera avtal

 1. Mottagaralternativ
  1. Avbryta en e-postpåminnelse
  2. Alternativ på e-signeringssidan
   1. Översikt över e-signeringssidan
   2. Öppna för att läsa avtalet utan fält
   3. Avböj att signera ett avtal
   4. Delegera signeringsbehörighet
   5. Starta om avtalet
   6. Hämta en PDF-fil av avtalet
   7. Visa avtalshistoriken
   8. Visa avtalsmeddeladen
   9. Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
   10. Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur 
   11. Navigera formulärfälten
   12. Rensa data från formulärfälten
   13. Förstoring och navigering av e-signeringssidan
   14. Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
   15. Granska juridiska meddelanden
   16. Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
 2. Skicka avtal  
  1. Översikt över sidan Skicka
  2. Skicka ett avtal bara till dig själv
  3. Skicka ett avtal till andra
  4. Skriftliga signaturer
  5. Mottagarnas signeringsordning
  6. Massutskick
   1. Översikt över funktionen Massutskick
   2. Massutskick – manuella mottagare
   3. Massutskick – CSV-uppladdning
   4. Avbryt en Massutskickstransaktion
   5. Lägg till påminnelser till Massutskick
   6. Rapportering för Massutskick
 3. Redigera in fält i dokument
  1. Redigeringsmiljö i appen
   1. Identifiera fält automatiskt
   2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
   3. Tilldela formulärfält till mottagare
   4. Förifyllningsrollen
   5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
   6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
   7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
  2. Skapa formulär och texttaggar
  3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
   1. Skapa AcroForm
   2. Skapa tillgängliga PDF-filer
  4. Fält
   1. Fälttyper
    1. Vanliga fälttyper
    2. Textbundna bilder
    3. Stämpelbilder
   2. Utseende på fältinnehåll
   3. Fältvalideringar
   4. Maskerade fältvärden
   5. Välj visa/dölj villkor
   6. Beräkningsfält 
  5. Vanliga frågor om redigering
 4. Signera avtal
  1. Signera avtal som har skickats till dig
  2. Fyll i och signera
  3. Självsignering
 5. Hantera avtal
  1. Översikt över sidan Hantera
  2. Delegera avtal
  3. Ersätt mottagare
  4. Begränsa dokumentsynlighet 
  5. Avbryta ett avtal 
  6. Skapa nya påminnelser
  7. Granska påminnelser
  8. Avbryta en påminnelse
  9. Fler åtgärder...
   1. Så här fungerar sökning
   2. Visa ett avtal
   3. Skapa en mall från ett avtal
   4. Dölja/visa avtal från vyn
   5. Överför signerat avtal
   6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
   7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
   8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
   9. Lägga till en anteckning i avtalet
   10. Dela ett enskilt avtal
   11. Sluta dela ett avtal
   12. Ladda ner ett enskilt avtal
   13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
   14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
   15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
 6. Granskningsrapport
 7. Rapportering och dataexporter
  1. Översikt
  2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
  3. Rapportdiagram
   1. Skapa en ny rapport
   2. Avtalsrapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Aktivitetsrapport för inställningar
   5. Redigera en rapport
  4. Dataexport 
   1. Skapa en ny dataexport
   2. Redigera en dataexport
   3. Uppdatera innehållet för dataexport
   4. Hämta dataexporten
  5. Byt namn på en rapport/export
  6. Duplicera en rapport/export
  7. Schemalägg en rapport/export
  8. Ta bort en rapport/export
  9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

 1. Webbformulär 
  1. Skapa ett webbformulär
  2. Redigera ett webbformulär
  3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
  4. Dölja/Visa ett webbformulär
  5. Hitta URL eller inbäddningskod 
  6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
  7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
  8. Ändra storlek på webbformulär
 2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
  1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Skapa en biblioteksmall
  3. Ändra namn på en biblioteksmall
  4. Ändra typ på en biblioteksmall
  5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
  6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
  7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
 3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
 4. Power Automate-arbetsflöden 
  1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
  2. Aktivera Power Automate-integreringen
  3. Spåra Power Automate-användningen
  4. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
  5. Utlösare som används för flöden
  6. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
  7. Hantera flöden
  8. Redigera flöden
  9. Dela flöden
  10. Inaktivera eller aktivera flöden
  11. Ta bort flöden
  12. Användbara mallar
   1. Endast administratör
    1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara alla slutförda dokument i Box
   2. Avtalsarkivering
    1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara slutförda dokument i Box
   3. Arkivering av webbformuläravtal
    1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
    2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
    3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
    4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
   4. Dataextrahering av avtal
    1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
   5. Avtalsmeddelanden
    1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
    2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
    3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
   6. Avtalsgenerering
    1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
    2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
    3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
 5. Anpassat arbetsflöde för sändning
  1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
  2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
  3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
  4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
  5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
 6. Dela användare och avtal
  1. Dela en användare
  2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

 1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
 2. Acrobat Sign för Salesforce
 3. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
  2. Acrobat Sign för Outlook
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign för Teams
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
 4. Övriga integreringar
  1. Acrobat Sign för ServiceNow
  2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign för Workday
  5. Acrobat Sign för NetSuite
  6. Acrobat Sign för VeevaVault
  7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
 5. Partnerhanterade integreringar
 6. Så skapar du en integreringsnyckel

Adobe Sign-utvecklare

 1. REST-API:er 
  1. Dokumentation av metoder
  2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
  3. Vanliga frågor om API:er  
 2. Webhookar 
  1. Webhook-översikt
  2. Konfigurera en ny webhook
  3. Visa eller redigera en webhook
  4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
  5. Ta bort en webhook
  6. Tvåvägs SSL-certifikat
  7. Webhookar i API:n

Support och felsökning

 1. Kundsupportresurser
 2. Storföretagsresurser för kundframgång

Översikt

Hantera -sidan innehåller information om de avtal som en användare har skickat samt alla avtal som delas eller skickas till användaren från en betrodd källa.

Förutom avtal kan användaren välja att få åtkomst till biblioteksmallar, webbformulär och massutskick som genereras/ägs av användaren.

Användare som har konton som delas med dem kan ändra det visade innehållet från sina personliga data till en vy av det delade kontots innehåll (med vissa begränsningar för tillgängliga åtgärder).

Översikt

Layout och funktionalitet

Den centrala förteckningen över poster

Mittsektionen på sidan Hantera laddar en lista med avtal, där varje rad representerar en avtalspost.

 • Om avtal väntar på användarens åtgärd, väljs filtret Väntar på dig automatiskt.
 • Filtret Pågående väljs automatiskt om inga avtal väntar på användaren.

Listan över avtalsposter innehåller 4–5 kolumner, beroende på vilket filter som har valts:

 • Mottagare – mottagarvärdet ändras baserat på avtalets status:
  • Pågående avtal rapporterar den aktuella mottagaren som väntar på åtgärd.
  • Slutförda avtal rapporterar den första mottagaren som har definierats för avtalet.
  • Avbrutna och utgångna avtal rapporterar den senast tilldelade mottagaren när det avbröts/upphörde att gälla.
 • Avsändare – visar avsändarens namn och företag när avsändaren inte är den inloggade användaren. Avtal som skickas från den inloggade användaren visar "Mig" som avsändarvärde.
 • Titel – visar titeln på avtalet så som det konfigurerades. Det här är samma titel som filtreras när rapporter skapas.
 • Grupp – återspeglar den grupp där avtalet sammanställdes. Endast avtalets ursprungliga avsändare kan se värdet Grupp ifyllt.
  • Avtal i listan som inte komponerades av den inloggade användaren har ett tankstreck () i stället för gruppnamnet.
 • Ändrad – visar det senaste datumet då avtalet ändrades av en användaråtgärd (signering, annullering, osv.). Det ändrade värdet uppdateras med varje åtgärd tills avtalet når en slutlig status (Slutfört/Avbrutet/Utgånget).

Avtalslistan sorteras initialt efter ändrat datum, med det senast ändrade avtalet överst.

Genom att klicka på en kolumnrubrik sorteras listan efter det värdet i stigande/fallande ordning. Om användaren klickar på rubriken igen inverteras sorteringsordningen.

Sidhuvuden

Snabbåtgärder och indikatorikoner

Posterna i den centrala listan har en eller flera "snabbåtgärds"-knappar och upp till två indikatorikoner som visas när du för musen över en enskild post.

 • Åtgärder är alltid dolda tills muspekaren förs över dem.
 • Indikatorikoner är dolda såvida inte funktionen som ikonen representerar har konfigurerats för den enskilda posten.
  • Indikatorikoner visas alltid (i ljusblått) när de har konfigurerats för posten.
Åtgärder och ikoner i postens muspekare över

 • Snabbåtgärd: Öppna - Öppna knappen öppnar avtalet för visning (samma som Öppna avtal-åtgärder på rätt spår).
  • Håll ned CMD/CTRL och vänsterklicka på knappen Öppna öppnar avtalet på en ny flik.
 • Påminnelse indikator - När en Påminnelse är aktivt för posten. Den blå ikonen visas i postlistan.
  • Om du klickar på ikonen kan en ny påminnelse konfigureras.
  • Om en befintlig påminnelse finns på plats visas en påminnelsesammanfattning med en anteckning som anger när den sista påminnelsen skickades.
 • Anteckningar indikator - När en Anteckning har lagts till i posten av användaren. Den blå ikonen visas i postlistan.
  • Klicka på knappen Lägg till anteckningar Med ikonen kan användaren lägga till en personlig anteckning till avtalet. Den här anteckningen är inte synlig eller sökbar av andra användare i systemet.
  • Förs musen över en konfigurerad Anteckningar-ikon visas de första tecknen i anteckningen i en textbubbla över ikonen.
Pågår

 • Snabbåtgärd: Öppna - Knappen Öppna öppnar avtalet för visning (samma som Öppna avtal åtgärder i den högra listen).
  • Håll ned CMD/CTRL och vänsterklicka på Öppna öppnar avtalet på en ny flik.
 • Snabbåtgärd: Signera - Signera-knappen öppnar esign-sidan för att acceptera användarens signatur (samma som Visa & Signera knappen på höger meny).
 • Anteckningar indikator - När en Anteckning har lagts till i posten av användaren. Den blå ikonen visas i postlistan.
  • Klicka på knappen Lägg till anteckningar Med ikonen kan användaren lägga till en personlig anteckning till avtalet. Den här anteckningen är inte synlig eller sökbar av andra användare i systemet.
  • Muspekare över en konfigurerad antecknings -ikon visar de första tecknen i anteckningen i en textbubbla ovanför ikonen.
Väntar på dig

 • Snabbåtgärd: Öppna - Knappen Öppna öppnar avtalet för visning (samma som Öppna avtal åtgärder i högra listen).
  • Håll ned CMD/CTRL och vänsterklicka på knappen Öppna öppnar avtalet i en ny flik.
 • Snabbåtgärd: Hämta PDF - Knappen Hämta PDF aktiverar en hämtning av avtals-PDF (samma som Hämta PDF åtgärder i högra listen).
 • Anteckningar indikator - När en Anteckning har lagts till i posten av användaren. Den blå ikonen visas i postlistan.
  • Klicka på knappen Lägg till anteckningar Med ikonen kan användaren lägga till en personlig anteckning till avtalet. Den här anteckningen är inte synlig eller sökbar av andra användare i systemet.
  • Förs musen över en konfigurerad knapp för Anteckningar visas de första tecknen i anteckningen i en textbubbla över ikonen.
Slutfört

 • Snabbåtgärd: Öppna - Öppna-knappen öppnar avtalet för visning (samma som Öppna avtal-åtgärder i det högra spåret).
  • Håll ned CMD/CTRL och vänsterklicka på Öppna-knappen för att öppna avtalet i en ny flik.
 • Snabbåtgärd: Redigera - Redigera-knappen öppnar Komponera (skicka) -sidan som tillåter redigering av avtalet (samma som Redigera avtal-åtgärder i det högra spåret).
 • Anteckningar indikator - När en Anteckning har lagts till i posten av användaren. Den blå ikonen visas i postlistan.
  • Klicka på knappen Lägg till anteckningar Med ikonen kan användaren lägga till en personlig anteckning till avtalet. Den här anteckningen är inte synlig eller sökbar av andra användare i systemet.
  • Förs musen över en konfigurerad ikon för Anteckningar visas de första tecknen i anteckningen i en textbubbla över ikonen.
Utkast

 • Snabbåtgärd: Öppna - Öppna-knappen öppnar avtalet för visning (samma som Öppna avtal-åtgärder i det högra spåret).
  • Håll ned CMD/CTRL och vänsterklicka på Öppna-knappen för att öppna avtalet i en ny flik.
 • Snabbåtgärd: Redigera - Redigera-knappen öppnar mallen i redigeringsmiljön för att tillåta redigering av mallfälten (samma som Redigera mall-åtgärder i det högra spåret).
 • Antecknings-indikator - när en anteckning har lagts till i posten av användaren visas den blå ikonen i postlistan.
  • Klicka på knappen Lägg till anteckningar Med ikonen kan användaren lägga till en personlig anteckning till avtalet. Den här anteckningen är inte synlig eller sökbar av andra användare i systemet.
  • Förs musen över en konfigurerad Antecknings-ikonen visas de första tecknen i anteckningen i en textbubbla ovanför ikonen.
Biblioteksmall

 • Snabbåtgärd: Öppna - Öppna-knappen öppnar avtalet för visning (samma som Öppna avtal-åtgärder i det högra spåret).
  • Håll ned CMD/CTRL och vänsterklicka på Öppna-knappen för att öppna avtalet i en ny flik.
 • Snabbåtgärd: Redigera - Redigera -knappen öppnar Skapa webbformulär -dispositionssidan som tillåter redigering av webbformuläret (samma som Redigera webbformulär -åtgärder i det högra spåret).
 • Antecknings-indikator - när en anteckning har lagts till i posten av användaren. Den blå ikonen visas i postlistan.
  • Klicka på knappen Lägg till anteckningar Med ikonen kan användaren lägga till en personlig anteckning till avtalet. Den här anteckningen är inte synlig eller sökbar av andra användare i systemet.
  • Förs musen över en konfigurerad antecknings-ikon visas de första tecknen i anteckningen i en textbubbla över ikonen.
Webbformulär

 • Snabbåtgärd: Öppna - Öppna-knappen öppnar avtalet för visning (samma som Öppna avtal-åtgärder på rätt spår).
  • Håll ned CMD/CTRL och vänsterklicka på Öppna öppnar avtalet på en ny flik.
 • Snabbåtgärd: Hämta formulärdata - Hämta formulärdata-knappen aktiverar en nedladdning av formulärfältsdata för Skicka satsvis transaktion (samma som Hämta formulärfältdata-åtgärder på rätt spår).
 • Anteckningar indikator - När en Anteckning har lagts till i posten av användaren. Den blå ikonen visas i postlistan.
  • Klicka på knappen Lägg till anteckningar Med ikonen kan användaren lägga till en personlig anteckning till avtalet. Den här anteckningen är inte synlig eller sökbar av andra användare i systemet.
  • Förs musen över en konfigurerad Anteckningar visas de första tecknen i anteckningen i en textbubbla över ikonen.
Massutskick

 

Filtren i vänster list

I den vänstra listen i fönstret visas en lista med filter för avtalsstatus (längst upp) och en grupp med mallobjekt (längst ned).

Om du väljer ett filter fylls den centrala listan med avtal/mallar i enlighet med detta.

Filterlista

Det finns två aktiva statusar. Båda anger innehållets volym i parentes efter statusnamnet:

 • Pågår (N) - avtal som returneras till Pågår-status väntar på att deltagarna ska slutföra sina åtgärder. Avtal som väntar på den inloggade användaren returneras inte
 • Väntar på dig (M) – avtal som väntar på den inloggade användaren visas med filtret Väntar på dig.

Det finns tre slutgiltiga statusar:

 • Slutförda - avtal som är helt och framgångsrikt lösta 
 • Avbrutet – avtal som avbrutits av någon anledning. Det inkluderar: 
  • Avtal som har avbrutits av avsändaren
  • Avtal som avvisats av en deltagare
  • Avtal som avslutats på grund av att utebliven autentisering
  • Avtal med ett systemfel som gör att avtalet inte kan genomföras
 • Utgånget – avtal som nått utgångsdatumet och stängts automatiskt

Utkast status innehåller alla delvis inbyggda avtal, som vanligtvis väntar på fältplacering.

Mallfiltren innehåller endast de överordnade mallar som används för att skapa underordnade avtal. De underordnade avtalen hämtas i avtalsfiltren (ovan).  

Överordnade objekt är inte avtal i sig, men de kan användas för att producera höga volymer av enskilda avtal. Överordnade objekt är bland annat:

 • (Bibliotek) Mallar - Alla dokument- och fältmallar som finns i ditt dokumentbibliotek.
 • Webbformulär - Webbformulär (tidigare kallade Widgets) är avtalsmallar som kan levereras som länkar eller bäddas in på webbsidor. Webbformulär initieras av undertecknaren, vilket genererar ett underordnat avtal för varje deltagare som slutför signaturprocessen.
 • Massutskick - Massutskick -mallar (tidigare kallat Mega Sign) accepterar en lista med enskilda mottagare för att generera ett stort antal diskreta avtal med samma formulär. Varje avtal är en diskret transaktion. De enskilda mottagarna är omedvetna om de andra (dvs. att skicka en intern utgiftspolicy till alla medarbetare).

 

Sökfunktionalitet

Sök fält och medföljande Filter kan du använda exakta sökkriterier för att hitta avtal i vad som snabbt kan bli ett överväldigande antal transaktioner.

Läs mer om hur sökning fungerar här >

Sökfilter

 

Snabbmenyn för den högra listen

Om du markerar (klickar en gång) en post i mittlistan aktiveras den högra listen så att en snabbmeny med åtgärder och metadata som är relevanta för det markerade objektet visas.

Öppna avtal

Snabbmenyn till höger har olika alternativ beroende på användarens tjänstenivå (individ, företag, osv.), det valda objektet (avtal, webbformulär osv.), användarens status (administratör, användare) och objektets status (aktiv, pågående, fullständig osv.). Om du inte ser något alternativ/någon funktion som du förväntar dig ska vara tillgänglig, bör du kontakta administratören för att se om du är begränsad av design (konfiguration, behörighetsnivå) eller tillgänglighet (tjänstenivå).

 

Val av delat konto (valfritt)

Konton som har kontodelning kan klicka på Dina avtal-rubriken för att öppna en lista över de konton som för närvarande delas med användaren. Den här listan fungerar som ett filter som fyller i hanteringssidan med innehållet från den valda användare eller grupp. Alternativet att välja Alla delade avtal finns också.

När du väljer ett alternativ:

 • den klickbara titeln ändras till namnet på filtret
 • den centrala listan med poster fylls i med det delade innehållet
 • två nya kolumner läggs till i listan med poster för att ange innehållets källa: 
  • GRUPP - den grupp som innehåller posten
  • DELAD AV - namnet på den användare som delar innehållet
Listruta för delat konto

Konton som har Avancerad kontodelning aktiverad kan växla mellan delade användarkonton för att eventuellt visa, skicka och signera avtal för användarens räkning (beroende på hur delning har konfigurerats):

 • Håll muspekaren över ditt namn i det övre högra hörnet på skärmen
 • Klicka på Byt konto
 • Välj det användarkonto du vill växla till och klicka på OK
Byt konto

Om du växlar till en annan användares konto kan den inloggade användaren skicka avtal för kontot som växlas till:

Konto som växlas till

 

Avtalsspecifika data och åtgärder

Nedan finns en lista över avtalsspecifika funktioner och åtgärder som användare kan använda.

 

Namn eller Titel på avtalet visas högst upp till höger i sidlayouten:

Titel – avtalets namn

 

Skapat den visas under namnet på avtalet.

Skapad

 

Det aktuella avtalets status visas under namnet på avtalet och skapelsedatumet visas överst till höger i fönstret.

Avtalsstatus

 

Vem som skickat avtalet visas i Från högst upp till höger. 

 • Fältet Från visas bara när du inte är avsändaren.
Skickat av – Från

 

Det globala meddelandet för avtalet visas i det övre högra hörnet under avsändaren

Globalt meddelande

 

Den aktuella mottagaren visas i den nya, utökade deltagarlistan som tydligt visar alla mottagare och deras status i förhållande till avtalet

Mottagarlista

En användare kan signera ett avtal från Hantera -sidan genom att markera avtalsposten och klicka på knappen Visa och signera i den högra listen eller på Signera Snabba åtgärder på posten i den centrala listan.

Visa och signera

 

Standardgränssnittet för signering av avtal öppnas och accepterar fältindata och signaturer:

Bild

Funktionen att avbryta avtalet finns i högerlisten med åtgärder: Avbryt

Fullständig information om funktioner

Avbryt avtal

Funktionen att ställa in, redigera och ta bort förfallodatum för avtal finns under skapelsedatumet: Förfallodatum

Klicka på pennikonen när du vill öppna redigeringspanelen.

Fullständig information om funktioner

Redigera förfallodatum

Layouten på den nya hanteringssidan visar deltagarna i ett avtal med följande information:

 • Löpande status som visar hur många deltagare som har slutfört sina åtgärder (direkt under e-postadressen för den aktuella deltagaren)
 • En fullständig lista över alla deltagare och deras roller i förhållande till avtalet (i högerlisten)
Mottagarlista

Funktionen att ersätta den aktuella mottagaren visas om du håller musen över ikonen för den aktuella deltagaren och klickar på länken Ersätt.

Det finns två alternativ beroende på kontoinställningarna:

 • Ersätt mottagare – Det här alternativet ersätter den aktuella mottagaren och inaktiverar vidare åtkomst till avtalet
 • Lägg till alternativ mottagare – Om du lägger till en alternativ mottagare inkluderas den nya mottagaren, men den ursprungliga mottagaren lämnas kvar och kan slutföra avtalet

>>Fullständig information om hur du ersätter den aktuella signeraren finns här

Alternativ när aktuell mottagare ersätts

Avsändaren av ett avtal har befogenhet att ändra autentiseringsmetoden för deltagarna efter det att avtalet har skickats.

Det är särskilt användbart om ett lösenord har försvunnit/glömts bort. Lösenordet återställs helt enkelt.

Funktionen för att ändra autentisering visas om du håller musen över ikonen för den aktuella deltagaren och klickar på länken Redigera bredvid autentiseringsmetoden.

Obs!

Inställningen gäller bara lösenord som används för autentisering av mottagare.

Lösenord som används för att skydda en signerad PDF påverkas inte

Redigera autentiseringsmetod

Funktionen att ersätta filerna i ett skickat avtal finns bland åtgärderna i högerlisten: Ändra avtal

Fullständig information om funktioner

Ändra avtal

Om ett avtal har signerats utanför signeringsprocessen i Acrobat Sign (t.ex. om en mottagare skriver ut dokumentet och signerar det fysiskt) kan avtalets upphovsman digitalisera och överföra avtalet tillbaka till Acrobat Sign.

Bild

Om ditt konto använder ett myndighets-ID för mottagarvalidering och du har valt att lagra autentiseringsinformationen, kan du hämta en rapport över signerar-ID.

Ladda ned ID-rapport

Händelsehistoriken för avtalet finns i högerlisten, längst ned bland åtgärderna: Aktivitet

Avtalsaktivitet

 

När du klickar på Aktivitet ersätts reglagen i den högra listen med aktivitetsinformation (historik) för avtalet som visas i kronologisk ordning med de senaste händelserna överst.

Fullständig information om funktioner

Aktivitetslista


Andra vanliga åtgärder mellan objekt

Så här visar du innehållet (filerna) i ett avtal:

 • Klicka en gång på avtalet för att markera det och öppna den högra listen
 • Klicka på åtgärden Öppna avtal 
Öppna avtalet

 

Avtalet öppnas för granskning. Högerlistens reglage stannar kvar.

Öppnade avtal

Möjligheten att skapa eller ta bort påminnelser finns på den högra skenan med åtgärderna: Påminnelse

Fullständig information om funktioner

Ny Hantera-sida - Påminnelse

Med biblioteksmallar och webbformulär kan administratörer ändra mallens ägare. Mallen måste vara underställd administratören för att åtgärden ska kunna visas.

Ny ägare

Markera Ny ägare Alternativet utlöser en inmatningsruta för att ange den nya ägarens e-postadress.

Mer information om objektöverföringar finns här >>

Indatagränssnitt för ny ägare

Funktionen att dela avtalet finns i högerlisten med åtgärder: Dela

När ett avtal har delats:

 • Ett e-postmeddelande skickas till användaren (e-postadressen) som du delar avtalet med
  • E-postmeddelandet innehåller en PDF-bilaga av avtalet i dess aktuella status 
 • Avtalsposten blir tillgänglig på hanteringssidan för användaren (e-postadressen) som du har delat det med
  • Användaren kan granska avtalet som om hen fått en kopia av avtalet

Fullständig information om funktioner

Dela ett avtal

Möjligheten att ladda ner avtalet och/eller avtalsrevisionsrapporten finns i den högra listen med åtgärderna: Ladda ned PDF och Ladda ner revisionsrapport respektive

Ladda ned PDF – revideringsrapport

Om flera filer används för att skapa avtalet, och användaren inte vill hämta hela PDF:en i en sammansatt fil, kan du med det här alternativet hämta de enskilda filerna (som de ursprungligen överfördes).

Ladda ned enskilda filer

Om du väljer det här alternativet öppnas ett gränssnitt där varje fil kan klickas i sin tur för att hämta en PDF-version av filen.

Markera filerna

De "överordnade" mallobjekten kan hämta formulärfältsdata för alla avtal som har skapats från mallen.

 

Hämta formulärfältdata

Om du väljer det här alternativet hämtas en CSV-formatfil till ditt lokala system med allt fältinnehåll för alla underordnade avtal som genereras från den överordnade mallen.

Nedladdade CSV

Innehåll kan döljas på hanteringssidan. Innehållet raderas inte, statusen ändras inte och avtalet går vidare som vanligt i signeringsprocessen. Avtalet visas bara inte på användarens hanteringssida.

Obs!

Om du vill visa innehållet måste du först söka med Visa endast dolda avtal filter

Dölj avtal


Kända fel

Problem: När du byter till den nya hanteringssidan är den helt tom och det finns inga avtal.

Test: försök att läsa in den här sidan: https://documentcloud.adobe.com/

 • Om du intekan läsa in https://documentcloud.adobe.com/ bör du kontakta din interna nätverksadministration och samarbeta med dem för att avblockera domänen documentcloud.adobe.com.
 • Om du kan komma åt länken ovan ska du kontakta supporten.
Obs!

Sidorna Start och Visa avtal påverkas på samma sätt.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online