Användarhandbok Avbryt

Generera flera avtal i grupp med ett CSV-formulär

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Förhandsversionsinformation
 2. Versionsinformation
 3. Viktiga meddelanden

Kom igång

 1. Snabbstartsguide för administratörer
 2. Snabbstartsguide för användare
 3. För utvecklare
 4. Videosjälvstudiebibliotek
 5. Vanliga frågor och svar

Administrera

 1. Översikt av Admin Console
 2. Användarhantering
  1. Lägg till en användare
  2. Skapa användare i bulk
  3. Lägg till användare från din katalog
  4. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
  5. Skapa funktionsfokuserade användare
   1. Tekniska konton - API-drivna
   2. Tjänstkonton - manuellt drivna
  6. Sök efter användare med etableringsfel
  7. Ändra namn/e-postadress
  8. Redigera en användares gruppmedlemskap
  9. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
  10. Uppgradera en användare till en administratörsroll
  11. Användaridentitetstyper och SSO
  12. Byt användaridentitet
  13. Autentisera användare med MS Azure
  14. Autentisera användare med Google-federation
  15. Produktprofiler
  16. Inloggningsupplevelse
 3. Konto-/gruppinställningar
  1. Inställningsöversikt
  2. Globala inställningar
   1. Kontonivå och ID
   2. Arbetsflöden för självsignering
   3. Massutskick
   4. Webbformulär
   5. Anpassat arbetsflöde för utskick
   6. Power Automate-arbetsflöden
   7. Biblioteksdokument
   8. Samla formulärdata med avtal
   9. Begränsad dokumentsynlighet
   10. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
   11. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
   12. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
   13. Filer som bifogas i e-post namnges som
   14. Bifoga granskningsrapporter till dokument
   15. Sammanfoga flera dokument till ett
   16. Ladda upp ett signerat dokument
   17. Delegering för användare i mitt konto
   18. Tillåt att externa mottagare delegerar
   19. Behörighet att signera
   20. Behörighet att skicka
   21. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
   22. Ange standardtidszon
   23. Ange standarddatumformat
   24. Användare i flera grupper (UMG)
    1. Uppgradera för att använda UMG
   25. Behörigheter för gruppadministratörer
   26. Ersätt mottagare
   27. Granskningsrapport
    1. Översikt
    2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
    3. Inkludera påminnelser
    4. Inkludera visningshändelser
    5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
   28. I produktmeddelanden och -vägledning
   29. Åtkomliga PDF-filer
   30. Ny författarupplevelse
   31. Hälsovårdskund
  3. Kontoinställning
   1. Lägg till logotyp
   2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
   3. Lägg till företagsnamn
  4. Signaturinställningar
   1. Väl formaterade signaturer
   2. Tillåt mottagare att signera efter
   3. Signerare får inte ändra sitt namn
   4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
   5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
   6. Navigera mottagare genom formulärfält
   7. Avböj att signera
   8. Tillåt stämpelarbetsflöden
   9. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
   10. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
   11. Visa meddelanden vid e-signering
   12. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
   13. Begär IP-adress av undertecknare
   14. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
  5. Digitala signaturer
   1. Översikt
   2. Hämta och signera med Acrobat
   3. Signera med molnsignaturer
   4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
   5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
  6. Elektroniska sigill
  7. Digital identitet
   1. Digital Identity Gateway
   2. Princip för identitetskontroll
  8. Rapportinställningar
   1. Ny rapporteringsupplevelse
   2. Klassiska rapporteringsinställningar
  9. Säkerhetsinställningar
   1. Inställningar för enkel inloggning
   2. Inställningar för Kom ihåg mig
   3. Policy för inloggningslösenord
   4. Styrka för inloggningslösenord
   5. Webbsessionens varaktighet
   6. Typ av PDF-kryptering
   7. API
   8. Informationsåtkomst för användare och grupper
   9. Tillåtna IP-intervall
   10. Kontodelning
   11. Behörigheter för kontodelning
   12. Delningskontroller för avtal
   13. Verifiering av signeraridentitet
   14. Signeringslösenord för avtal
   15. Dokumentlösenordets styrka
   16. Blockera signerare efter geolokalisering
   17. Telefonautentisering
   18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
   19. Tillåt sidextrahering
   20. Dokumentlänkens förfallotid
   21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
   22. Tidsstämpel
  10. Skicka-inställningar
   1. Visa sidan Skicka efter inloggning
   2. Kräv mottagarnamn för att skicka
   3. Lås namnvärden för kända användare
   4. Tillåtna mottagarroller
   5. Mottagargrupper
   6. Obligatoriska fält
   7. Bifoga dokument
   8. Förenkla fält
   9. Ändra avtal
   10. Avtalsnamn
   11. Språk
   12. Privata meddelanden
   13. Tillåtna signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Lösenordsskydd för signerade dokument
   16. Alternativ för identifiering av signerare
    1. Översikt
    2. Signeringslösenord
    3. Engångslösenord via e-post
    4. Acrobat Sign-autentisering
    5. Telefonautentisering
    6. Molnbaserad digital signatur
    7. Kunskapsbaserad autentisering
    8. Myndighets-ID
    9. Rapporter över signeraridentitet
   17. Innehållsskydd
   18. Aktivera Notarize-transaktioner
   19. Förfallotid för dokument
   20. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
   21. Signeringsordning
   22. Liquid Mode
   23. Anpassade arbetsflödeskontroller
   24. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
   25. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
  11. Meddelandemallar
  12. Bioläkemedelsinställningar
   1. Översikt
   2. Kräv identitetsautentisering
   3. Anledningar till signering
  13. Arbetsflödesintegrering
  14. Attesteringsinställningar
  15. Betalningsintegrering
  16. Signerarmeddelanden
  17. SAML-inställningar
   1. SAML-konfiguration
   2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installera Okta
   4. Installera OneLogin
   5. Installera Oracle Identity Federation
  18. Datastyrning
  19. Inställningar för tidsstämpling
  20. Externt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-postinställningar
   1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
   2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
   3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
   4. Anpassa fälten Till och Kopia
   5. Anpassade e-postmallar
   6. Aktivera meddelanden utan länkar
  23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
  24. Konfigurera alternativ för mottagare
 4. Riktlinjer för lagstadgade krav
  1. Tillgänglighet
   1. Tillgänglighetsefterlevnad
   2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
   3. Skapa tillgängliga AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-översikt
   2. Redigera bort en användare
   3. Redigera bort ett användaravtal    
  4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspaket
   2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
   3. Analys av delade ansvar
  5. Hälsovårdskunder
  6. Stöd för IVES
  7. eOriginal-valv för pantbevis
  8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
   1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
   2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
   3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Hämta flera avtal samtidigt
 6. Gör anspråk på din domän

Skicka, signera och hantera avtal

 1. Mottagaralternativ
  1. Avbryta en e-postpåminnelse
  2. Alternativ på e-signeringssidan
   1. Översikt över e-signeringssidan
   2. Öppna för att läsa avtalet utan fält
   3. Avböj att signera ett avtal
   4. Delegera signeringsbehörighet
   5. Starta om avtalet
   6. Hämta en PDF-fil av avtalet
   7. Visa avtalshistoriken
   8. Visa avtalsmeddeladen
   9. Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
   10. Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur 
   11. Navigera formulärfälten
   12. Rensa data från formulärfälten
   13. Förstoring och navigering av e-signeringssidan
   14. Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
   15. Granska juridiska meddelanden
   16. Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
 2. Skicka avtal  
  1. Översikt över sidan Skicka
  2. Skicka ett avtal bara till dig själv
  3. Skicka ett avtal till andra
  4. Skriftliga signaturer
  5. Mottagarnas signeringsordning
  6. Massutskick
   1. Översikt över funktionen Massutskick
   2. Massutskick – manuella mottagare
   3. Massutskick – CSV-uppladdning
   4. Avbryt en Massutskickstransaktion
   5. Lägg till påminnelser till Massutskick
   6. Rapportering för Massutskick
 3. Redigera in fält i dokument
  1. Redigeringsmiljö i appen
   1. Identifiera fält automatiskt
   2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
   3. Tilldela formulärfält till mottagare
   4. Förifyllningsrollen
   5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
   6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
   7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
  2. Skapa formulär och texttaggar
  3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
   1. Skapa AcroForm
   2. Skapa tillgängliga PDF-filer
  4. Fält
   1. Fälttyper
    1. Vanliga fälttyper
    2. Textbundna bilder
    3. Stämpelbilder
   2. Utseende på fältinnehåll
   3. Fältvalideringar
   4. Maskerade fältvärden
   5. Välj visa/dölj villkor
   6. Beräkningsfält 
  5. Vanliga frågor om redigering
 4. Signera avtal
  1. Signera avtal som har skickats till dig
  2. Fyll i och signera
  3. Självsignering
 5. Hantera avtal
  1. Översikt över sidan Hantera
  2. Delegera avtal
  3. Ersätt mottagare
  4. Begränsa dokumentsynlighet 
  5. Avbryta ett avtal 
  6. Skapa nya påminnelser
  7. Granska påminnelser
  8. Avbryta en påminnelse
  9. Fler åtgärder...
   1. Så här fungerar sökning
   2. Visa ett avtal
   3. Skapa en mall från ett avtal
   4. Dölja/visa avtal från vyn
   5. Överför signerat avtal
   6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
   7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
   8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
   9. Lägga till en anteckning i avtalet
   10. Dela ett enskilt avtal
   11. Sluta dela ett avtal
   12. Ladda ner ett enskilt avtal
   13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
   14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
   15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
 6. Granskningsrapport
 7. Rapportering och dataexporter
  1. Översikt
  2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
  3. Rapportdiagram
   1. Skapa en ny rapport
   2. Avtalsrapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Aktivitetsrapport för inställningar
   5. Redigera en rapport
  4. Dataexport 
   1. Skapa en ny dataexport
   2. Redigera en dataexport
   3. Uppdatera innehållet för dataexport
   4. Hämta dataexporten
  5. Byt namn på en rapport/export
  6. Duplicera en rapport/export
  7. Schemalägg en rapport/export
  8. Ta bort en rapport/export
  9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

 1. Webbformulär 
  1. Skapa ett webbformulär
  2. Redigera ett webbformulär
  3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
  4. Dölja/Visa ett webbformulär
  5. Hitta URL eller inbäddningskod 
  6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
  7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
  8. Ändra storlek på webbformulär
 2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
  1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Skapa en biblioteksmall
  3. Ändra namn på en biblioteksmall
  4. Ändra typ på en biblioteksmall
  5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
  6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
  7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
 3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
 4. Power Automate-arbetsflöden 
  1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
  2. Aktivera Power Automate-integreringen
  3. Spåra Power Automate-användningen
  4. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
  5. Utlösare som används för flöden
  6. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
  7. Hantera flöden
  8. Redigera flöden
  9. Dela flöden
  10. Inaktivera eller aktivera flöden
  11. Ta bort flöden
  12. Användbara mallar
   1. Endast administratör
    1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara alla slutförda dokument i Box
   2. Avtalsarkivering
    1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara slutförda dokument i Box
   3. Arkivering av webbformuläravtal
    1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
    2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
    3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
    4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
   4. Dataextrahering av avtal
    1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
   5. Avtalsmeddelanden
    1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
    2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
    3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
   6. Avtalsgenerering
    1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
    2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
    3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
 5. Anpassat arbetsflöde för sändning
  1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
  2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
  3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
  4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
  5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
 6. Dela användare och avtal
  1. Dela en användare
  2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

 1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
 2. Acrobat Sign för Salesforce
 3. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
  2. Acrobat Sign för Outlook
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign för Teams
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
 4. Övriga integreringar
  1. Acrobat Sign för ServiceNow
  2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign för Workday
  5. Acrobat Sign för NetSuite
  6. Acrobat Sign för VeevaVault
  7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
 5. Partnerhanterade integreringar
 6. Så skapar du en integreringsnyckel

Adobe Sign-utvecklare

 1. REST-API:er 
  1. Dokumentation av metoder
  2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
  3. Vanliga frågor om API:er  
 2. Webhookar 
  1. Webhook-översikt
  2. Konfigurera en ny webhook
  3. Visa eller redigera en webhook
  4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
  5. Ta bort en webhook
  6. Tvåvägs SSL-certifikat
  7. Webhookar i API:n

Support och felsökning

 1. Kundsupportresurser
 2. Storföretagsresurser för kundframgång
Obs!

I den här artikeln beskrivs den nya upplevelsen av Massutskick som nås från Startsidan när den är aktiverad. (Utges i november 2023.) Observera att miljön Massutskick har en länk som gör att användare kan växla mellan den nya och klassiska upplevelsen. 

Den här nya upplevelsen aktiveras som standard för nya konton efter november 2023-versionen och aktiveras av en administratör för konton som fanns före november 2023-versionen. 

Det klassiska processdokumentet Massutskick är fortfarande tillgängligt och kommer att förbli så tills upplevelsen försvinner.

Skapa en överordnad mall för Massutskick med hjälp av en CSV-fil för att konfigurera avtal

Att skapa en mall för Massutskick med en CSV-fil (kommaavgränsade värden) kräver att avsändaren fastställer vilka värden i gränssnittet som ska tillämpas globalt på alla underordnade avtal och skapar sedan CSV-filen för att tillämpa de anpassade inställningarna per avtal. Endast mottagarens e-postadress krävs för att CSV-inmatningsmetoden ska kunna generera underordnade avtal. Alla andra värden kan ärvas från gränssnittsinställningarna för Massutskick.

CSV-importmetoden erbjuder flera praktiska förbättringar jämfört med den manuella metoden, till exempel:

 • Upp till 1 000 underordnade avtal kan konfigureras för en transaktion i Massutskick.
 • Upp till 100 mottagare kan inkluderas i varje underordnat avtal. Varje mottagare kan ha sina egna:
  • Roll
  • Autentiseringstyp (inklusive e-post (ingen), Acrobat Sign-autentisering, telefon (SMS), lösenord och kunskapsbaserad autentisering)
  • Autentiseringsvärde
  • Privat meddelande (upp till 1 000 tecken)
 • Varje underordnat avtal kan innehålla: 
  • Anpassat avtalsnamn
  • Anpassat ”globalt meddelande” i e-postmeddelandet (upp till 1 000 tecken)
  • Anpassad språkinställning
  • Anpassat förfallodatum
  • Komplexa arbetsflödesstrukturer (sekventiella, parallella och hybrida signaturflöden)
Varning:

Att använda CSV-uppladdningsalternativet för Massutskick stöder inte redigering av fält i appen. Alla fält måste placeras i dokumentmallen innan den laddas upp till gränssnittet Massutskick .

Konfigurera CSV-filen

En CSV-fil skapas bäst med ett kalkylbladsprogram som Excel, Nummer, Google-kalkylblad osv. De flesta kalkylblad kan exporteras till ett CSV-format, vilket krävs för att uppladdningen ska lyckas.

Kalkylblad presenterar data i ett lättläst tabellformat, där rader (d.v.s. poster) och kolumner (d.v.s. fält) lätt kan urskiljas. När du skapar CSV-filen representerar varje rad ett underordnat avtal och varje kolumn är ett argument som tillämpas på avtalet (som mottagarens e-postadress och anpassade formulärfält).

Två saker att tänka på innan du börjar skapa CSV-filen:

 • Med mallen Massutskick kan många avtalsalternativ konfigureras, och om CSV-filen inte uttryckligen definierar en inställning används standardvärdet från mallen. Så om alla avtal har samma Avtalsnamn, inkludera inte den kolumnen i CSV-filen.
 • Ett värde behöver inte placeras i varje fält eftersom det finns en kolumn. Tomma fält ignoreras och standardvärdet från mallen Massutskick används. Så det finns inget behov av att fylla i varje fält i varje post.

Själva CSV-filen kan delas in i tre meningsfulla avsnitt:

Obs!

Den nya miljön för Massutskick stöder för närvarande inte konfiguration av avsändaren för att signera först via användargränssnittet.

Kunder som använder en äldre CSV-fil i den nya upplevelsen kommer inte att kunna infoga avsändaren som den första signeraren. En ny CSV-fil med den nya formateringen måste skapas med avsändaren definierad som den första mottagaren för varje underordnat avtal.

Minst en och upp till 100 mottagare kan inkluderas i varje underordnat avtal. 

Varje mottagare kan definieras av fem fält:

 • Recipient_X:Email
 • Recipient_X:Role
 • Recipient_X:Auth_Type
 • Recipient_X:Auth_Value
 • Recipient_X:Private_Message

Där _X är mottagarindexnumret (Recipient_1, Recipient_2, osv.) och argumentet efter : är det värde som används av systemet för att skapa avtalet.

Endast e-postadressen krävs. Alla andra värden kan ignoreras eller ärvas från den överordnade mallen genom att kolumnen utelämnas eller fältet lämnas tomt.

Exempel på en CSV-fil som visar de sex mottagarkolumnerna

Obs!

Du kan definiera mottagarvärden som mottagarnamn, titel och företag med hjälp av unikt namngivna kolumnrubriker som mappas till fält med samma namn i dokumentet. Se Definiera anpassade fält för sammanfogning av fältdata i avtalen nedan.

Kolumnrubrikerna är skiftlägeskänsliga och måste matcha fältnamnen exakt.

Fältvärden:

:Email – i det här fältet accepteras valfri sträng i ett e-postformat (x@y.zz). Värden i fältet :E-post som inte följer e-postformatet utlöser ett fel.

:Role – godkänner standarden Roller för avtal:

 • SIGNERARE
 • GODKÄNNARE
 • ACCEPTANT
 • FORMULÄR_IFYLLARE
 • CERTIFIERAD_MOTTAGARE

:Auth_Type – accepterar en av nedanstående autentiseringsmetoder. Om en autentiseringsmetod har definierats som inte är aktiverad för avsändargruppen genereras ett fel.

:Auth_Value – accepterar en sträng som definierar det värde som används för att validera autentiseringsmetoden (i aktuella fall). Detta gäller:

 • Lösenordsautentisering – en sträng som definierar ett värde som mottagaren måste ange för att autentiseringsutmaningen ska skickas.
 • Telefonautentisering – en siffersträng som definierar mottagarens telefonnummer. Telefonnumret används för att kommunicera koden till mottagaren.
  • Telefonnumret måste vara formaterat så att det finns ett bindestreck mellan landskoden och telefonnumret (t.ex. 1-5555551212 och 91-9934765344)
  • Telefonnummerformatet kan inkludera ett plustecken i början och ett bindestreck i numret för att skapa en mer läsbar sträng som du vill. (t.ex +1 555-555-1212)

:Private_Message – en sträng på upp till 1 000 tecken som levereras till mottagaren som ett privat meddelande i e-postmeddelandet och på e-signeringssidan.

Dessa kolumner avser avsnitten Avtalsinformation och Avtalsinställningar av konfigurationsgränssnittet Massutskick. När du konfigurerar transaktioner för Massutskick i Acrobat Sign-gränssnittet anger du de standardvärden som ska användas om det inte finns något värde som uttryckligen har definierats i dessa kolumner. Det finns fem olika fält:

 • Språkinställning – detta definierar det språk (lokalisering) som tillämpas på mottagarens upplevelse. E-post- och e-signeringssidelementen som ingår i Acrobat Sign-mallen är endast lokaliserade. Anpassat innehåll som läggs till av avsändaren översätts inte.
 • Baskiska (Spanien) – eu_ES 
 • Bokmål (norska) – nb_NO 
 • Katalanska (Spanien) – ca_ES
 • Kinesiska – zh_CN 
 • Kinesiska (Taiwan) – zh_TW 
 • Kroatiska – hr_HR
 • Tjeckiska – cs_CZ
 • Danska – da_DK 
 • Nederländska – nl_NL 
 • Finska – fi_FI 
 • Franska – fr_FR
 • Tyska – de_DE
 • Hebreiska – iw_IL 
 • Ungerska – hu_HU
 • Isländska – is_IS 
 • Indonesien – in_ID 
 • Italienska – it_IT 
 • Japanska – ja_JP 
 • Koreanska – ko_KR 
 • Malajiska – ms_MY
 • Norska – no_NO 
 • Nynorsk (norska) – nn_NO 
 • Polska – pl_PL 
 • Portugisiska – pt_PT 
 • Portugisiska (Brasilien) – pt_BR 
 • Rumänska – ro_RO
 • Ryska – ru_RU 
 • Slovakiska – sk_SK 
 • Slovenska – sl_SI 
 • Spanska – es_ES
 • Svenska – sv_SE 
 • Thailändska – th_TH
 • Turkiska – tr_TR 
 • Ukrainska – uk_UA
 • Brittisk engelska – en_GB
 • Amerikansk engelska – en_US 
 • Vietnamesiska – vi_VN
 • Agreement_Name – Värdet Avtalsnamn som infogas i mottagarens e-postmeddelande och tillhandahålls på sidan Hantera .
 • Utgår – det här fältet anger antalet dagar innan avtalet avbryts automatiskt.
 • Agreement_Message – definierar det globala meddelandet som infogas i mottagarens e-postbrödtext.
 • Ordning – det här fältet beskriver mottagarflödet.
  • En sträng med mottagare med kommatecken som avgränsar varje mottagare identifieras som ett sekventiellt signaturflöde.
  • Alla mottagare inom parenteser (Recipient_1, Recipient_2) identifieras som i ett parallellt signaturflöde. Alla medlemmar meddelas samtidigt och alla måste signera.
  • Du kan blanda dessa metoder i valfri ordning för att skapa ett hybridsignaturflöde:
   t.ex. Recipient_1,Recipient_2,(Recipient_3,Recipient_4,Recipient_5),Recipient_6,(Recipient_7,Recipient_8),Recipient_9
CSV-filen med avtalsrelaterade kolumner synliga

Att lägga till anpassad fältmappning till transaktionen för Massutskick börjar med att förstå fältnamnet i mallen du laddar upp. CSV-filen måste använda dokumentmallens fältnamn som kolumnrubrikens namn.

Om du till exempel har ett fält i dokumentmallen som heter Investering måste kolumnrubriken i CSV-filen vara Investering.

Om du tänker fylla i ett fält med namnet StreetAddress , måste kolumnrubriken i CSV-filen vara StreetAddress.

Kolumnrubrikerna är skiftlägeskänsliga och måste matcha fältnamnen exakt.

Ett exempel på en CSV-fil med två kolumner för anpassat fält har lagts till

Viktigt:

CSV-filen får inte ha ett kommatecken eller blanksteg i slutet av en rad eller i slutet av CSV-filen.

Om du har ett kommatecken eller tomt utrymme i slutet av en rad eller i slutet av filen utlöses felmeddelandet Fel vid läsning av den angivna CSV-filen.

Exempel på en CSV-fil som markerar avslutande kommatecken och en tom rad i slutet av filen.

Så här skickar du en transaktion för Massutskick för att generera de underordnade avtalen

 1. Logga in med en användare som har åtkomst till funktionen Massutskick som är aktiverad i deras primära grupp och gå till Startsidan .

 2. Välj panelen Massutskick .

  Om panelen inte finns har användarens primära grupp inte Massutskick aktiverat.

  Startsidan med exempel när Massutskick är aktiverat och inaktiverat
  Kontakta Acrobat Sign-administratören för att ge åtkomst till funktionen Massutskick för användarens primära grupp.

  Om ett fel genereras som hävdar att du inte har tillräcklig åtkomst betyder det att användarens primära grupp inte är konfigurerad för att tillåta åtkomst till Massutskick och att användaren är medlem i en grupp med åtkomst.

  Användarhandbok om Massutskick
  För åtkomst till gränssnittet Massutskick måste användaren ha funktionen aktiverad i sin primära grupp.

 3. När gränssnittet för Massutskick läses in:

  1. Välj gruppen som avtalen ska skickas från. Om gruppväljaren inte är interaktiv har du bara tillgång till en grupp. Gruppen definierar:
   • de mallar som är tillgängliga för transaktionen
   • signaturalternativ och krav
   • den säkerhet som tillämpas på avtalen 
  2. Välj den fil som ska användas som basdokument för avtalet. Du kan välja en fil från:
   • Den här datorn. Om du väljer en fil från datorn påbörjas konfigurationsprocessen omedelbart. Om du behöver använda flera filer kan du välja fler filer efter att sidan har uppdaterats.
   • Mallbibliotek. Om du väljer från alternativet Mall kan du välja flera filer från biblioteket genom att markera rutan i listan. När alla filer har markerats väljer du knappen Bekräfta för att lägga till dem i transaktionen. Mallbiblioteket har två flikar: 
    • Mallar. Det här är en lista över alla mallar som är tillgängliga för användaren via gruppens mallbibliotek.
    • Senast använda mallar. Det här är en lista över de senast använda mallarna i gruppens mallbibliotek.

   

  Avsnittet Avtalsinformation i gränssnittet Massutskick med Filväljaren markerad
  Alla värden som definieras i Avtalsinformationen tillämpas på alla underordnade avtal.

  Obs!

  En länk kan aktiveras i det övre högra hörnet av fönstret så att användare kan växla till den klassiska versionen av funktionen Massutskick.

  Avsnittet Avtalsinformation i gränssnittet Massutskick med Filväljaren markerad
  Alla värden som definieras i Avtalsinformationen tillämpas på alla underordnade avtal.

  A. Skicka från (gruppväljare) – när användaren har medlemskap i mer än en grupp låter rullgardinsmenyn Skicka från avsändaren välja den grupp som de underordnade avtalen ska skickas från. Om användaren bara har medlemskap i en grupp är fältet nedtonat och inaktivt.

  B. Avtalsnamn – det tillhandahållna avtalsnamnet tillämpas på alla underordnade avtal som standardvärde. Om ett Avtalsnamn inte uttryckligen anges skrivs filnamnet för den första uppladdade filen in automatiskt.
  Unika namn kan anges per avtal med CSV-filen för att namnge avtalen. Genom att använda ett meningsfullt och unikt avtalsnamn blir det lättare att skapa rapporter och dataexporter för transaktionen Massutskick .

  C. Lägg till fil – en eller flera filer har laddats upp för att utgöra grunden för avtalet. När flera filer läggs till sammanfogas alla filer till en PDF-fil som mottagaren kan granska. Den ordning filerna listas (uppifrån och ned) i gränssnittet motsvarar troget den ordning filerna sammanfogas.

  D. Avtalsinställningar – en grupp inställningar som styr de underordnade transaktionerna utanför själva avtalet. Dessa värden tillämpas som standardvärden för alla underordnade avtal.
  Var och en av dessa inställningar kan definieras uttryckligen för varje underordnat avtal i CSV-filen och ersätter, om det definieras, standardvärdena.

  • Tidsgräns för slutförande – det datum då de underordnade avtalen automatiskt upphör att gälla.
  • Påminnelsefrekvens – de visar att påminnelser skickas till den aktiva mottagaren.
  • Lösenord – anger det lösenord som krävs för att visa den slutliga PDF-filen. Detta lösenord är inbäddat i PDF-filen och kan inte observeras i Acrobat Sign-systemet.
  • Språk – definierar det språk som används i e-post- och mottagarmiljön.
 4. Sidan uppdateras för att visa Avtalsinformationen.

  Det finns tre avsnitt som du kan granska och redigera efter behov:

  • Avtalsfiler – de valda filerna eller mallarna är redan bifogade. Om du behöver fler filer väljer du knappen Välj fler filer och lägger till filer från den lokala datorn eller mallbiblioteket. 
   • Filer kan läggas till från båda källorna efter behov.
   • Filer som väljs från ditt lokala system kan bara läggas till en i taget. Flera mallar kan väljas.
  • Avtalsnamn – namnet på avtalet visas på ämnesraden i mottagarens e-postmeddelande och visas på ett framträdande sätt på sidan Hantera
   • Standardavtalsnamnet importeras från den första bifogade filen.
   • Avtalsnamnet kan redigeras genom att klicka i fältet och skriva.
  • Meddelande – meddelandefältet innehåller standardmeddelandet som infogas i e-postmeddelandet för alla mottagare. För att redigera meddelandefältet klickar du i fältet och börjar skriva.
  Gränssnittet Massutskick som visar den konfigurerade avtalsinformationen

 5. Verifiera eller konfigurera Tidsgränsen för slutförande.

  Beroende på vilken typ av avtal du har kan du använda eller inte använda en tidsgräns för avtal. 
  Om det används:

  • Standardlivslängden för avtal definieras på gruppnivå. Om du ofta måste redigera det här värdet bör du prata med administratören för att se om standardvärdet kan ändras. 
  • Avsändaren kan ändra tidsgränsen under avtalskompositionen (om gruppinställningarna tillåter det).
  • Tidsgränserna kan ändras på sidan Hantera av den ursprungliga avsändaren (om gruppinställningarna tillåter det).
  • Interna signerare kan uteslutas från annulleringen av tidsgränsen (om de är konfigurerade att göra det i gruppinställningarna).
  • Avtalet upphör automatiskt när tidsgränsen har passerats och kan inte signeras eller slutföras. Ett nytt avtal måste skapas.

  Redigera Tidsgränsen för slutförande genom att välja redigeringsikonen Avtalsinställningar och välja en ny tidsgräns från kalendern.

  Avtalets inställningspanel med deadline-kalendern markerad

  Obs!

  Alla avtal förfaller efter att ha pågått i 365 dagar om de inte har slutförts. Det går inte att ändra eller inaktivera förfallotiden.

 6. Verifiera eller ändra Påminnelsefrekvensen.

  Påminnelsefrekvensen definierar cykeln när påminnelser skickas med e-post till de aktuella aktiva mottagarna av avtalet. 

  • Den förinställda påminnelseupprepningen definieras i gruppinställningarna.
  • Ett standardpåminnelsemeddelande kan konfigureras i gruppinställningarna.
  • Standardpåminnelsen kan redigeras under avtalskomposition (om det är tillåtet enligt gruppinställningarna).
  • Påminnelser som utlöses varje dag har en tidsgräns på tio dagar. Alla andra påminnelser har en tidsgräns på 60 dagar. Det går inte att ändra påminnelsens livslängd.
  • Påminnelsemeddelanden skickas vid samma tidpunkt på dagen som avtalet ursprungligen skickades. 
  • Förfallodatum kan ändras på sidan Hantera när avtalet har skickats.
  • Mottagare meddelas bara när de är den aktiva deltagaren i avtalet. De meddelas inte före eller efter (med undantag för den slutliga anmälan som innehåller det slutförda PDF-avtalet).

  Redigera Påminnelsefrekvensen genom att välja redigeringsikonen Avtalsinställningar och välja en ny frekvens i rullgardinsmenyn.

  Panelen Avtalsinställningar med påminnelseväljaren markerad

 7. Lägg till ett lösenord för att visa den slutliga PDF-filen.

  Det lösenord som anges i det här fältet används bara för att visa PDF-filen.

  • Lösenordet för att visa det slutliga PDF-avtalet kan konfigureras som ett obligatoriskt fält, ett valfritt fält eller ett nekat fält i gruppinställningarna.
  • Lösenordsstyrkan (antal tecken och komplexitet) definieras i gruppinställningarna.
  • Det går inte att definiera ett standardvärde för lösenord. Det måste anges av avsändaren under avtalskompositionen.
  • Det här lösenordet bäddas in i PDF-filen som en säkerhetsparameter när det läggs till och kan inte tas bort utan lösenordet.
  • Lösenordet lagras inte någonstans i Acrobat Sign-systemet och kan inte återställas av supporten.

  Om du vill ange lösenordssäkerhet när du visar PDF-avtalet väljer du redigeringsikonen  Avtalsinställningar och skriver ett lösenord i fältet.

  Panelen Avtalsinställningar med lösenordsfältet markerat

 8. Konfigurera Innehållsskydd (om tillgängligt).

  Innehållsskydd installerar säkerhet för att visa avtalet efter att det har slutförts. Avtalet kräver samma autentiseringsmetod för visning som den som är konfigurerad för att signera avtalet initialt.

  Panelen Avtalsinställningar med fälten för innehållsskydd markerade

 9. Bekrräfta eller välj ett nytt lokaliseringsspråk för mottagarens e-post.

  Värdet Språk anger lokaliseringen för alla Acrobat Sign-mallelement, t.ex. etiketter och instruktioner, i mottagarens e-postmeddelande och på e-signeringssidan.

  • Standardlokaliseringen definieras i gruppinställningarna. 
  • Standardvärdet kan redigeras (om gruppinställningarna tillåter det)
  • Lokaliseringsspråket är en annan inställning än användarens gränssnittsinställningar. Det är möjligt att gruppens gränssnittsspråk är inställt på amerikansk engelska och att gruppens standardsigneringsspråk är inställt på japanska.

  Redigera Mottagarens språk genom att välja redigeringsikonen Avtalsinställningar och välja ett nytt språk i rullgardinsmenyn.

  Panelen Avtalsinställningar med språkväljaren markerad

 10. När alla avtalsdetaljer och inställningar är konfigurerade väljer du knappen Lägg till mottagare längst ned på sidan.

 11. Konfigurera avsnittet Lägg till mottagare .

  Avsnittet Lägg till mottagare i gränssnittet Massutskick med de konfigurerbara elementen numrerade
  Siffran mellan rullgardinsmenyn Roll och inmatningsfältet anger det totala antalet underordnade avtal som har konfigurerats.

  A. Länken Lista över massmottagare – växlingslänken som definierar mottagarindataalternativet Manuell inmatning eller Importera CSV.

  • När länkvärdet är Importera CSV, konfigurerar användaren Manuell inmatningsupplevelse.
  • När länkvärdet är Ange mottagare manuellt konfigurerar användaren upplevelsen Importera CSV.

  Eftersom det här dokumentet beskriver hur du använder CSV-processen ska du markera länken så att den visar Ange mottagare manuellt.

  B. CSV-fil – välj knappen Välj filer för att bläddra till CSV-filen som konfigurerats för den här transaktionen.

  C. Hämta en CSV-mall – hämta ett exempel på hur CSV-filen kan konfigureras.

  D. Lägg till kopiemottagare – lägg till e-postadresser till eventuella kopiemottagare. Kopiemottagaren får e-postmeddelanden för alla underordnade avtal.

  Obs!

  Det finns inget alternativ för att lägga till dig själv som motsignerare, eftersom alla mottagare måste definieras i CSV-filen.

 12. Korrigera alla fel som rapporteras.

  CSV-filen kräver att de angivna värdena överensstämmer med det förväntade formuläret när systemvärden definieras (som lokalisering och roller). Om det finns några rader i CSV-filen som har fel visas en röd länk med antalet fel.

  1. Välj länken för att få en fullständig rapport om vilka rader som har problem och vad problemet är.
  2. Redigera CSV-filen för att korrigera felen.
  3. Ladda upp den reparerade CSV-filen på nytt.
  Avsnittet ”Lägg till mottagare” i gränssnittet Massutskick med en fellänk markerad och felrapporten infogad.

 13. Välj Skicka nu när mallen Massutskick är helt konfigurerad och alla mottagare har lagts till.

  Acrobat Sign startar omedelbart en grupprocess för att generera de underordnade avtalen och meddela mottagarna.

  Om du kontrollerar den överordnade mallen på sidan Hantera kan du se en bearbetningsstatus i sammanfattningen för Avtal när avtalen skapas.

  Sammanfattningstabellen för avtal med meddelandet ”bearbetar”

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?