Utelämna e-postlänken till det onlinesignerade avtalet

Översikt

Vissa e-postmallar i Adobe Acrobat Sign tillhandahåller en länk till det signerade avtalet när det har slutförts. (t.ex. e-postmeddelandet Signerat och arkiverat som avsändaren får):

E-postmeddelande med länken till dokumentet

För många kunder är den här lättåtkomliga länken användbar för att granska avtal vid slutförande och underlättar nästa steg i den interna processen.

Vissa affärsprocesser tolererar dock inte de potentiella riskerna med att ha en länk till ett signerat dokument i ett e-postmeddelande (t.ex. HIPAA-kvalificerade transaktioner).

För dessa typer av transaktioner kan administratörer konfigurera kontot/gruppen för att ta bort länken från mallen:

Utelämnad länk i e-postmeddelandet

Obs!

Anpassade e-postmallar påverkas inte av den här inställningen.

Konfigurera inställningen

Möjligheten att utelämna e-postlänken till det signerade avtalet kan konfigureras på konto- och gruppnivå.

Navigera till Globala inställningar (Gruppinställningar för gruppadministratörer) och bläddra nedåt till Inkludera en länk för att visa det signerade avtalet i e-postmeddelanden.

  • När inställningen är aktiverad inkluderas länken till det signerade avtalet i e-postmallen
  • När den är inaktiverad tas länken bort från e-postmallen
Navigera till inställningen

Obs!

Alternativet att inaktivera e-postlänken tillämpas i realtid när e-postmeddelandet skapas.

Om du ändrar inställningen påverkas alla befintliga avtal när nya e-postmeddelanden skapas.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto