Kopiera och redigera en delad mall

Adobe Acrobat Sign-mallbiblioteket innehåller tre skattedokument från USA som exempel på hur formulär kan skapas. De är helt giltiga och kan användas, men de kan inte redigeras av användare eftersom de delas av alla konton. Artikeln nedan beskriver hur du sparar Acrobat Sign-mallen i ditt personliga bibliotek så att du kan redigera fälten och sedan distribuera dokumentet till ditt lokala konto. Processen bygger på formulärfältsmallar och är därför bara användbar med tjänsteplanerna team, företag och storföretag.


Översikt

Det tar cirka 2 – 3 minuter att skapa en kopia av en biblioteksmall och du får en version av dokumentet som du kan styra helt.

Innan du börjar kanske du vill hämta en PDF-version av IRS-formuläret som du vill kopiera från webbplatsen IRS.gov.  Regeringen ändrar dessa formulär regelbundet så du bör se till att du har den senaste versionen.

När du har hämtat PDF-versionen av formuläret behövs bara två snabba steg:

 • Kopiera mallen genom att skicka ett avtal
 • Uppdatera mallegenskaperna så att dokumentet blir tillgängligt för andra (valfritt)

Längst ned i den här artikeln finns det dessutom steg som beskriver hur du överför en ny version av grundformuläret och överlagrar fält på det.

Viktigt:

Konton som använder ett API måste tänka på att varje mall har ett särskilt dokument-ID vilket innebär att om du kopierar en mall från Acrobat Sign-biblioteket, måste du uppdatera det dokument-ID som används i API-anropen om du vill använda den nya kopian.


Kopiera mallen

När du vill kopiera mallen måste du skicka ett avtal med den befintliga Acrobat Sign-mallen via redigeringsmiljön och sedan spara en kopia.

 1. Navigera till sidan Skicka i Acrobat Sign och starta ett avtal

 2. Konfigurera avtalet för två mottagare.

  • Mottagarna behöver inte vara giltiga eftersom avtalet inte behöver signeras utan bara kopieras
  • Avtalet kommer att skickas, så det kan vara bra att använda en "skräpadress"
   • t.ex.: noreply@myDomain.dom
  Obs!

  Två mottagare definieras eftersom fält för två mottagare identifieras i mallen som vi kopierar. Om du konfigurerar avtalet för en mottagare kommer bara fälten för den första mottagaren att importeras.

 3. Bifoga Acrobat Sign-mallen som du vill kopiera.

  • Gör bara en mall i taget
  • I exemplet nedan använder vi I-9, men alla mallar fungerar på samma sätt
 4. Markera rutan Förhandsgranska och lägg till signaturfält och klicka på Nästa

  • Redigeringsmiljön öppnas och formuläret visas

 5. När redigeringsmiljön är öppen:

  • Markera rutan Spara i dokumentbibliotek
  • Klicka på Skicka

 6. En överlagring visas som uppmanar dig att skriva ett namn på den nya mallen som du sparar i ditt personliga dokumentbibliotek.

  • Du kan använda samma namn eller ändra det om du vill
  • Klicka på Spara och skicka när du angett mallnamnet

 7. Dokumentet sparas som ett dokument i ditt personliga bibliotek när du har klickat på Spara och skicka.

  • Avtalet skickas också för signering, men det spelar ingen roll om du har angett en skräpadress


Uppdatera mallegenskaperna

En kopia av formuläret finns nu i ditt personliga bibliotek, men du måste utöka åtkomsten om andra användare behöver använda det

 1. Klicka på hanteringslänken överst i fönstret när du vill öppna sidan Hantera

  Två nya poster finns på hanteringssidan:

  • Testavtalet som skickades i avsnittet Skickat för signatur
  • Dokumentmallen i avsnittet Biblioteksmallar
  Obs!

  Vi rekommenderar att du tar bort testavtalet som användes för att kopiera mallen

 2. Klicka på länken Redigera mall för dokumentmallen

  • Redigeringsmiljön öppnas
  Redigera mallen via sidan Hantera

 3. Expandera avsnittet Mallegenskaper överst till höger i fönstret när redigeringsmiljön är öppen.

  Här kan du:

  • Byta namn på mallen
  • Ändra malltyp (vi rekommenderar att du väljer Båda)
  • Ändra åtkomst (Kan användas av) till din grupp eller hela organisationen om det behövs

 4. Klicka på Spara när du vill spara de justerade mallegenskaperna.

  • En sida öppnas som meddelar att mallen sparats.

Gratulerar!  Acrobat Sign-mallen har kopierats till ditt personliga konto.


Skapa en annan dokumentversion med den befintliga fältöverlagringen

Om du vill skicka en ny version av ett formulär (som ändras regelbundet), kan du snabbt skapa en ny dokumentmall och använda den sparade överlagringen från en befintlig mall.

Två steg ingår:

 • Ladda upp det nya formuläret
 • Överlagra fälten

Om du vill göra det måste du ha en kopia av dokumentversionen som du vill överlagra fälten på.  När det gäller IRS-dokumenten kan du hämta dem från webbplatsen IRS.gov.

Du måste också vara ägare av mallen som du vill använda när fälten överlagras på det nya formuläret.


Ladda upp formuläret

 1. Navigera till hemsidan i Acrobat Sign

 2. Klicka på knappen Skapa en återanvändbar mall

  • Sidan Skapa en biblioteksmall öppnas
  Skapa en återanvändbar mall

 3. När sidan Skapa en biblioteksmall är öppen:

  • Skriv ett mallnamn för den nya mallen
   • Helst något unikt som identifierar mallen. Namnet kan ändras senare
  • Ladda upp den nya filen som du baserar den nya dokumentmallen på
  • Klicka på Förhandsgranska och lägg till fält
   • Redigeringsmiljön öppnas


Överlagra fälten

 1. När redigeringsmiljön öppnas:

  • Klicka på listrutan Fältmallar överst till vänster på skärmen
  • Välj den mall som du vill använda

 2. Klicka på Använd när mallen är markerad

   

  Dokumentet bearbetas en kort tid när fälten överlagras.

  När det är klart, uppdateras formuläret och du kan se de överlagrade fälten

 3. Om strukturen på sidorna är mycket lika (som IRS-formulär vanligtvis är) bör fältplaceringen vara ganska exakt.  

  Det är emellertid värt att se över mallen och kontrollera att fälten är justerade som du vill.

  Det är ett bra tillfälle att justera fälten och deras egenskaper så att de uppfyller dina förväntningar.

  Klicka på Spara längst ned till höger när du är nöjd och vill spara dokumentmallen.

   

  När dokumentet har sparats finns den nya mallen på sidan Hantera i avsnittet Mallar

  Mallar på sidan Hantera

 4. Testa dokumentet internt för att kontrollera att allt fungerar som du tänkt dig.

  När du är säker på att formuläret är korrekt:

  • Redigera den nya mallen på sidan Hantera
  • Ange det slutgiltiga mallnamnet som du vill ska visas
  • Ändra mallegenskaperna så att din grupp/organisation får tillgång till den
  Obs!

  Om du vill kan du ändra det gamla formulärets mallegenskaper så att endast du själv har åtkomst till det i händelse av att du behöver gå tillbaka till den gamla mallen

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto