Användarhandbok Avbryt

Skapa formulär med Acrobat

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Förhandsversionsinformation
 2. Versionsinformation
 3. Viktiga meddelanden

Kom igång

 1. Snabbstartsguide för administratörer
 2. Snabbstartsguide för användare
 3. För utvecklare
 4. Videosjälvstudiebibliotek
 5. Vanliga frågor och svar

Administrera

 1. Översikt av Admin Console
 2. Användarhantering
  1. Lägg till en användare
  2. Skapa användare i bulk
  3. Lägg till användare från din katalog
  4. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
  5. Skapa funktionsfokuserade användare
   1. Tekniska konton - API-drivna
   2. Tjänstkonton - manuellt drivna
  6. Sök efter användare med etableringsfel
  7. Ändra namn/e-postadress
  8. Redigera en användares gruppmedlemskap
  9. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
  10. Uppgradera en användare till en administratörsroll
  11. Användaridentitetstyper och SSO
  12. Byt användaridentitet
  13. Autentisera användare med MS Azure
  14. Autentisera användare med Google-federation
  15. Produktprofiler
  16. Inloggningsupplevelse
 3. Konto-/gruppinställningar
  1. Inställningsöversikt
  2. Globala inställningar
   1. Kontonivå och ID
   2. Arbetsflöden för självsignering
   3. Massutskick
   4. Webbformulär
   5. Anpassat arbetsflöde för utskick
   6. Power Automate-arbetsflöden
   7. Biblioteksdokument
   8. Samla formulärdata med avtal
   9. Begränsad dokumentsynlighet
   10. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
   11. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
   12. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
   13. Filer som bifogas i e-post namnges som
   14. Bifoga granskningsrapporter till dokument
   15. Sammanfoga flera dokument till ett
   16. Ladda upp ett signerat dokument
   17. Delegering för användare i mitt konto
   18. Tillåt att externa mottagare delegerar
   19. Behörighet att signera
   20. Behörighet att skicka
   21. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
   22. Ange standardtidszon
   23. Ange standarddatumformat
   24. Användare i flera grupper (UMG)
    1. Uppgradera för att använda UMG
   25. Behörigheter för gruppadministratörer
   26. Ersätt mottagare
   27. Granskningsrapport
    1. Översikt
    2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
    3. Inkludera påminnelser
    4. Inkludera visningshändelser
    5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
   28. I produktmeddelanden och -vägledning
   29. Åtkomliga PDF-filer
   30. Ny författarupplevelse
   31. Hälsovårdskund
  3. Kontoinställning
   1. Lägg till logotyp
   2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
   3. Lägg till företagsnamn
   4. URL för omdirigering efter avtal
  4. Signaturinställningar
   1. Väl formaterade signaturer
   2. Tillåt mottagare att signera efter
   3. Signerare får inte ändra sitt namn
   4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
   5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
   6. Navigera mottagare genom formulärfält
   7. Avböj att signera
   8. Tillåt stämpelarbetsflöden
   9. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
   10. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
   11. Visa meddelanden vid e-signering
   12. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
   13. Begär IP-adress av undertecknare
   14. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
  5. Digitala signaturer
   1. Översikt
   2. Hämta och signera med Acrobat
   3. Signera med molnsignaturer
   4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
   5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
  6. Elektroniska sigill
  7. Digital identitet
   1. Digital Identity Gateway
   2. Princip för identitetskontroll
  8. Rapportinställningar
   1. Ny rapporteringsupplevelse
   2. Klassiska rapporteringsinställningar
  9. Säkerhetsinställningar
   1. Inställningar för enkel inloggning
   2. Inställningar för Kom ihåg mig
   3. Policy för inloggningslösenord
   4. Styrka för inloggningslösenord
   5. Webbsessionens varaktighet
   6. Typ av PDF-kryptering
   7. API
   8. Informationsåtkomst för användare och grupper
   9. Tillåtna IP-intervall
   10. Kontodelning
   11. Behörigheter för kontodelning
   12. Delningskontroller för avtal
   13. Verifiering av signeraridentitet
   14. Signeringslösenord för avtal
   15. Dokumentlösenordets styrka
   16. Blockera signerare efter geolokalisering
   17. Telefonautentisering
   18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
   19. Tillåt sidextrahering
   20. Dokumentlänkens förfallotid
   21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
   22. Tidsstämpel
  10. Skicka-inställningar
   1. Visa sidan Skicka efter inloggning
   2. Kräv mottagarnamn för att skicka
   3. Lås namnvärden för kända användare
   4. Tillåtna mottagarroller
   5. Mottagargrupper
   6. Obligatoriska fält
   7. Bifoga dokument
   8. Förenkla fält
   9. Ändra avtal
   10. Avtalsnamn
   11. Språk
   12. Privata meddelanden
   13. Tillåtna signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Lösenordsskydd för signerade dokument
   16. Alternativ för identifiering av signerare
    1. Översikt
    2. Signeringslösenord
    3. Engångslösenord via e-post
    4. Acrobat Sign-autentisering
    5. Telefonautentisering
    6. Molnbaserad digital signatur
    7. Kunskapsbaserad autentisering
    8. Myndighets-ID
    9. Rapporter över signeraridentitet
   17. Innehållsskydd
   18. Aktivera Notarize-transaktioner
   19. Förfallotid för dokument
   20. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
   21. Signeringsordning
   22. Liquid Mode
   23. Anpassade arbetsflödeskontroller
   24. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
   25. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
  11. Meddelandemallar
  12. Bioläkemedelsinställningar
   1. Översikt
   2. Kräv identitetsautentisering
   3. Anledningar till signering
  13. Arbetsflödesintegrering
  14. Attesteringsinställningar
  15. Betalningsintegrering
  16. Signerarmeddelanden
  17. SAML-inställningar
   1. SAML-konfiguration
   2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installera Okta
   4. Installera OneLogin
   5. Installera Oracle Identity Federation
  18. Datastyrning
  19. Inställningar för tidsstämpling
  20. Externt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-postinställningar
   1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
   2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
   3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
   4. Anpassa fälten Till och Kopia
   5. Anpassade e-postmallar
   6. Aktivera meddelanden utan länkar
  23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
  24. Konfigurera alternativ för mottagare
 4. Riktlinjer för lagstadgade krav
  1. Tillgänglighet
   1. Tillgänglighetsefterlevnad
   2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
   3. Skapa tillgängliga AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-översikt
   2. Redigera bort en användare
   3. Redigera bort ett användaravtal    
  4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspaket
   2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
   3. Analys av delade ansvar
  5. Hälsovårdskunder
  6. Stöd för IVES
  7. Säkrade avtal
  8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
   1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
   2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
   3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Hämta flera avtal samtidigt
 6. Gör anspråk på din domän

Skicka, signera och hantera avtal

 1. Mottagaralternativ
  1. Avbryta en e-postpåminnelse
  2. Alternativ på e-signeringssidan
   1. Översikt över e-signeringssidan
   2. Öppna för att läsa avtalet utan fält
   3. Avböj att signera ett avtal
   4. Delegera signeringsbehörighet
   5. Starta om avtalet
   6. Hämta en PDF-fil av avtalet
   7. Visa avtalshistoriken
   8. Visa avtalsmeddeladen
   9. Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
   10. Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur 
   11. Navigera formulärfälten
   12. Rensa data från formulärfälten
   13. Förstoring och navigering av e-signeringssidan
   14. Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
   15. Granska juridiska meddelanden
   16. Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
 2. Skicka avtal  
  1. Översikt över sidan Skicka
  2. Skicka ett avtal bara till dig själv
  3. Skicka ett avtal till andra
  4. Skriftliga signaturer
  5. Mottagarnas signeringsordning
  6. Massutskick
   1. Översikt över funktionen Massutskick
   2. Massutskick – manuella mottagare
   3. Massutskick – CSV-uppladdning
   4. Avbryt en Massutskickstransaktion
   5. Lägg till påminnelser till Massutskick
   6. Rapportering för Massutskick
 3. Redigera in fält i dokument
  1. Redigeringsmiljö i appen
   1. Identifiera fält automatiskt
   2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
   3. Tilldela formulärfält till mottagare
   4. Förifyllningsrollen
   5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
   6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
   7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
  2. Skapa formulär och texttaggar
  3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
   1. Skapa AcroForm
   2. Skapa tillgängliga PDF-filer
  4. Fält
   1. Fälttyper
    1. Vanliga fälttyper
    2. Textbundna bilder
    3. Stämpelbilder
   2. Utseende på fältinnehåll
   3. Fältvalideringar
   4. Maskerade fältvärden
   5. Välj visa/dölj villkor
   6. Beräkningsfält 
  5. Vanliga frågor om redigering
 4. Signera avtal
  1. Signera avtal som har skickats till dig
  2. Fyll i och signera
  3. Självsignering
 5. Hantera avtal
  1. Översikt över sidan Hantera
  2. Delegera avtal
  3. Ersätt mottagare
  4. Begränsa dokumentsynlighet 
  5. Avbryta ett avtal 
  6. Skapa nya påminnelser
  7. Granska påminnelser
  8. Avbryta en påminnelse
  9. Fler åtgärder...
   1. Så här fungerar sökning
   2. Visa ett avtal
   3. Skapa en mall från ett avtal
   4. Dölja/visa avtal från vyn
   5. Överför signerat avtal
   6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
   7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
   8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
   9. Lägga till en anteckning i avtalet
   10. Dela ett enskilt avtal
   11. Sluta dela ett avtal
   12. Ladda ner ett enskilt avtal
   13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
   14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
   15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
 6. Granskningsrapport
 7. Rapportering och dataexporter
  1. Översikt
  2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
  3. Rapportdiagram
   1. Skapa en ny rapport
   2. Avtalsrapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Aktivitetsrapport för inställningar
   5. Redigera en rapport
  4. Dataexport 
   1. Skapa en ny dataexport
   2. Redigera en dataexport
   3. Uppdatera innehållet för dataexport
   4. Hämta dataexporten
  5. Byt namn på en rapport/export
  6. Duplicera en rapport/export
  7. Schemalägg en rapport/export
  8. Ta bort en rapport/export
  9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

 1. Webbformulär 
  1. Skapa ett webbformulär
  2. Redigera ett webbformulär
  3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
  4. Dölja/Visa ett webbformulär
  5. Hitta URL eller inbäddningskod 
  6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
  7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
  8. Ändra storlek på webbformulär
 2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
  1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Skapa en biblioteksmall
  3. Ändra namn på en biblioteksmall
  4. Ändra typ på en biblioteksmall
  5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
  6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
  7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
 3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
 4. Power Automate-arbetsflöden 
  1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
  2. Aktivera Power Automate-integreringen
  3. Spåra Power Automate-användningen
  4. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
  5. Utlösare som används för flöden
  6. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
  7. Hantera flöden
  8. Redigera flöden
  9. Dela flöden
  10. Inaktivera eller aktivera flöden
  11. Ta bort flöden
  12. Användbara mallar
   1. Endast administratör
    1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara alla slutförda dokument i Box
   2. Avtalsarkivering
    1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara slutförda dokument i Box
   3. Arkivering av webbformuläravtal
    1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
    2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
    3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
    4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
   4. Dataextrahering av avtal
    1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
   5. Avtalsmeddelanden
    1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
    2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
    3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
   6. Avtalsgenerering
    1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
    2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
    3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
 5. Anpassat arbetsflöde för sändning
  1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
  2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
  3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
  4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
  5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
 6. Dela användare och avtal
  1. Dela en användare
  2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

 1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
 2. Acrobat Sign för Salesforce
 3. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
  2. Acrobat Sign för Outlook
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign för Teams
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
 4. Övriga integreringar
  1. Acrobat Sign för ServiceNow
  2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign för Workday
  5. Acrobat Sign för NetSuite
  6. Acrobat Sign för VeevaVault
  7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
 5. Partnerhanterade integreringar
 6. Så skapar du en integreringsnyckel

Adobe Sign-utvecklare

 1. REST-API:er 
  1. Dokumentation av metoder
  2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
  3. Vanliga frågor om API:er  
 2. Webhookar 
  1. Webhook-översikt
  2. Konfigurera en ny webhook
  3. Visa eller redigera en webhook
  4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
  5. Ta bort en webhook
  6. Tvåvägs SSL-certifikat
  7. Webhookar i API:n

Support och felsökning

 1. Kundsupportresurser
 2. Storföretagsresurser för kundframgång

Översikt

Adobe Acrobat Sign-texttaggar kan användas tillsammans med Acrobat-formulärfält för att ange specifika egenskaper för ett fält. När texttaggar läggs till direkt i ett dokument i enlighet med innehållet används PDF-taggar för att namnge fälten, samt definiera reglerna och valideringarna för det fysiska placerade fältet. Acrobat-formulärfält är enkla att hantera tack vare dra och släpp-redigeringsmiljön och texttaggarnas flexibilitet.

När ett dokument överförs till Acrobat Sign-dokumentbiblioteket eller skickas för signatur, bearbetas Acrobat-formulärfälten av systemet och konverteras till Acrobat Sign-formulärfält. Systemet tittar specifikt på fältets namn och verifierar att en Acrobat Sign-tagg har definierats. Sedan skapar det ett Acrobat Sign-formulärfält med de egenskaper som du har definierat.

Med taggar kan du ange specifika egenskaper för fälten. I kombination med Acrobats placeringsverktyg för formulärfält blir dokumentet funktionellt och får ett professionellt utseende.

Texttaggsversion

Det här dokumentet beskriver den aktuella 2.0-syntaxen för Acrobat Sign-texttaggar. Den här syntaxen ska användas för alla nya dokument och revideringar av befintliga dokument. Om du inte är bekant med texttaggar i Acrobat Sign finns mer information i dokumentationen om texttaggar.

Skapa formulär för Acrobat Sign

Med Acrobat kan du manuellt placera formulärfält direkt på sidorna i ett dokument. I det här avsnittet beskrivs hur du lägger till formulärfält och alternativ för hur du får ett mer enhetligt utseende på fälten i dokumentet.


Förbereda formuläret

 1. Öppna den PDF-fil som du vill konvertera till ett Acrobat Sign-formulär i Acrobat.

 2. Gå till Verktyg > Förbered formulär.

  Klicka Förbered formulär

 3. Klicka på Starta. Acrobat skapar formuläret och öppnar det i läget Redigera formulär. I det högra fönstret visas redigeringsalternativ för formuläret. Verktygsfältet innehåller formulärfältsverktyg för att lägga till fler fält.

  Klicka på Starta

  Acrobat söker igenom dokumentet efter text (identifieras av understrukna mellanslag eller tomma rutor) som kan konverteras till formulärfält, och försöker placera ett lämpligt fält på den platsen. 

  Obs!

  Om dokumentet inte redan har blanksteg eller rutor som kan konverteras, visas en dialogruta som meddelar att inga formulärfält hittades. Klicka på OK för att fortsätta.

 4. I det högra fönstret klickar du på Mer och väljer sedan Konvertera till Acrobat Sign-formulär.

 5. Klicka på Nästa när ett meddelande visas om att Acrobat tar bort formulärfält som Acrobat Sign inte stöder.

  Konverteringsvarning

 6. Om en till varning visas klickar du på OK.

  Fältvarning

Rensa den automatiska fältplaceringen

När du skapar fält letar Acrobat efter markeringar, som rader med understreck, rutor och cirklar, som kan indikera fält, kryssrutor och alternativknappar. Dessutom utvärderas den omgivande texten för att ge de genererade fälten ett beskrivande namn.  Det är dock troligt att några fält får felaktiga namn eller placeras illa, vilket kräver manuell justering.

Fältplacering i Acrobat

 

 Förhandsgranska formuläret, ta bort eventuella extrafält och flytta eventuellt felaktigt placerade fält.

Upprensad fältplacering

Obs!

Alla fält som placeras automatiskt får unika namn, och en del av dem kan vara svårtydda (t.ex. fill_3). 

Det är en god idé att avsätta lite tid för att ge fälten beskrivande namn ifall du vill köra rapporter mot dokumentet och behöver utvärdera fältdata.

Om du vill byta namn på ett fält dubbelklickar du på fältet (eller högerklickar på det och väljer Egenskaper på menyn). Fältets namn visas högst upp i fönstret Egenskaper. 


Placera formulärfält manuellt

Om den automatiska fältplaceringen inte hittar alla dina fält måste du lägga till dem manuellt. Det här är en enkel process där du endast behöver klicka och använda verktygsfältet högst upp i Acrobat-fönstret.

 1. Klicka på lämplig ikon i formulärets verktygsfält om du vill lägga till ett fält i formuläret.

  Acrobat för Adobe Sign-verktygsfält

  Fälten är från vänster till höger:

  • Markera objekt – frigör markören så att valfritt objekt på sidan kan markeras..
  • Textfält – det generiska textfältet för indata. Det är det vanligaste fältet i de flesta formulär..
  • Kryssruta – används för att visa en matris över radobjekt när användaren kan välja flera olika alternativ.
  • Alternativknappar – används för att visa en matris över radobjekt och användaren kan bara välja ett av dem.
  • Rullgardinsmeny – en listruta med objekt där användaren bara kan välja ett.
  • Signaturfält – ett enskilt signaturfält.
  • Signaturblock – ett signaturfält med flera rader som minst består av signatur- och e-postfält, men du kan välja att inkludera signerarens titel och/eller företag. Detta beror på inställningarna för det Acrobat Sign-konto som skickar dokumentet.
  • Initialer – ett enskilt initialfält som kan innehålla upp till fyra tecken.
  • Titel – ett obligatoriskt fält där mottagaren ska ange sin titel.
  • Företag – ett obligatoriskt fält där mottagaren ska ange sitt företagsnamn.
  • Fullständigt namn – ett skrivskyddat fält som returnerar en typsatt version av texten som anges i signaturfältet.
  • E-post – ett skrivskyddat fält som returnerar mottagarens e-postadress.
  • Datum – ett skrivskyddat fält som returnerar den aktuella tid- och datumstämpeln när mottagaren öppnar avtalet.
  • Behåll valt verktyg – klicka på den här ikonen för att aktivera/inaktivera möjligheten att placera flera fält.  När alternativet är inaktiverat återgår markören till väljarpilen efter att du har placerat ett fält. När det är aktiverat behåller markören sitt fältunderlag så att du kan placera flera fält utan att först behöva klicka på ikonen igen..
  Obs!

  De obligatoriska eller skrivskyddade fälten är mottagarspecifika, vilket innebär att de endast är avsedda för att samla in information om den mottagare de tilldelas. Om du behöver efterfråga annat innehåll än personlig information om mottagaren ska du använda ett textfält. Om du till exempel behöver samla in ett datum som inte är signaturdatumet ska du använda ett textfält och validera fältet som ett datumformat.

 2. Markören ändras för att visa underlaget för det fält som du markerat. Klicka för att placera fältet där du vill ha det. 

  Fältets underlag

 3. När fältet först placeras på sidan visas ett litet fönster där namnet på fältet kan ändras och deltagarerollen kan definieras. Det är praktiskt att ange ett beskrivande namn, men du bör endast ställa in deltagarrollen om du har en god förståelse för dokumentets signeringsprocess och vilka deltaganderollerna som ska användas.

  Egenskaper för placerat fält

 4. Klicka och dra i en av de blå rutorna (eller handtagen) i fältets bildruta för att ändra fältets storlek.

  Ändra storlek på fältet


Justera fält och matcha storlek

När fälten har placerats ut ungefärligt i dokumentet kan verktygen i Acrobat hjälpa dig att få en enhetlig fältstorlek och justering, vilket gör att dokumentet ser snyggt och professionellt ut.

Obs!

Om du vill markera flera fält du kan antingen hålla ned knappen Ctrl/Cmd och klicka på de olika fälten, eller så kan du klicka i PDF-filen och sedan dra markören för att rita en ruta. Alla fält som åtminstone delvis befinner sig inom den ritade rutan markeras. Klicka varsomhelst i PDF-filen för att avmarkera fälten.

 1. Det första steget i att justera fält är att etablera ett korrekt placerat fält. I nedanstående exempel har storleken på adressfältet anpassats korrekt genom att klicka och dra.

  Ungefärlig placering av formulärfält

  Visuellt kan du se att fältet Kontakt till höger kommer på samma höjd, och att fälten för telefon-, fax- och beställningsnummer blir lika breda. 

 2. Markera både adress- och kontaktfältet. Fältens kantlinjer ändrar färg jämfört med de andra fälten, vilket indikerar att de är markerade.

  Markerade fält

  Obs!
  • Fältet som fungerar som mall har de blåa rutorna som fungerar som handtag. När du använder verktygen för justering eller storleksmatchning justeras eller matchas alla fält efter mallfältet.
  • Du kan ändra mallfält när alla fält har markerats genom att högerklicka på det fält som du vill använda som mall.
  • Om du klickar utanför de markerade fälten avmarkeras alla fält.
 3. Justeringsverktygen visas i det övre högra hörnet i Acrobat-fönstret. Klicka på ikonen Matcha bredd och höjd

  Verktyget Matcha bredd och höjd

  Kontaktfältet får samma storlek som adressfältet:

  Bredd- och höjdjusterade fält

 4. Låt båda fälten förbli markerade och klicka på ikonen Justera över för att justera kontaktfältets placering så att den övre linjen blir rak.

 5. Vänsterklicka på fältet Kontakt för att markera endast det fältet och dra sedan i handtagen till vänster och höger på fältet för att justera det.

  Justera fältets bredd till rätt storlek manuellt

 6. Markera sedan alla fält i en kolumn. Se till att rätt fält är valt som mall.

  Markera alla fält i en kolumn

 7. Klicka på ikonen Matcha bredd för att ge alla fält samma bredd.

  Fält med samma bredd

 8. Låt alla fält förbli markerade och klicka på ikonen Vänsterjustera

  Vänsterjusterade fält

 9. Justera fälten till rätt höjd.  Du kan göra det manuellt för varje fält om det behövs, eller så kan du anpassa ett fält och sedan justera de andra till samma höjd.

  Fält med matchande höjd

 10. Finare fältjusteringar kan göras med hjälp av piltangenterna på tangentbordet.  Markera ett eller flera fält och använd sedan piltangenterna för att flytta fältet med mycket små steg.

  Alla fält har korrekt storlek

  Obs!

  Kom ihåg att du kan zooma in i PDF-filen så att du ser bättre och kan justera mer exakt.

 11. Följ samma princip för att matcha övriga fält efter lämpliga mallar:

  I det här exemplet bör du göra följande:

  • Markera kontakt-, e-post- och webbplatsfälten och ge dem samma bredd.
  • Vänsterjustera fälten.
  • Markera radfälten (telefon och e-post) och ge dem samma höjd.
  • Justera så att de står på en rät linje med hjälp av verktyget Justera över.
  • Gör samma sak med fältraden för fax och webbplats.
  Alla fält har korrekt storlek och placering

   

  När alla fält är på plats kan dokumentet skickas via Acrobat Sign.

  Alla fält har ett identifierande namn, men inget av dem har explicit tilldelats en mottagare och inga fält har någon innehållsvalidering.

  Om du vill inkludera fältegenskaper, som mottagaridentifiering, innehållsvalidering, villkorligt utseende eller beräkningar måste du lägga till argument till fältnamnet, precis som du skulle göra med texttaggar.

   

   

Använda taggar i placerade formulärfält

När du lägger till fält i formuläret visas en lista med fältnamnen till höger på Acrobat-sidan. Du kan använda listan för att snabbt söka efter och komma åt formulärfält i dokumentet. Du behöver inte befinna dig på rätt sida och om ett fältnamn finns på fler än ett ställe i formuläret läggs en siffra till efter namnet.

Obs!

Unika fältnamn kan innehålla unikt innehåll. Fält med samma namn har samma innehåll.  Genom att fylla i ett fält sprider du automatiskt det innehållet till alla andra fält med samma namn. Det här är användbart om du har ett formulär som frågar efter samma information på flera ställen.

Om du använder fälten som placerats automatiskt av Acrobat består fältnamnen av enkla beskrivande strängar. (Om de inte är beskrivande bör du avsätta tid för att göra dem beskrivande.)

Fältnamn utan argument

 

Fält som placerats från verktygsfältet kan ha ett större namn som innehåller argument som är identiska med formatet för texttaggar. 

Fältnamn med tillagda argument


Namnge formulärfält

Om du ändrar formulärfältets namn till en Acrobat Sign-tagg kan du tillämpa alla de fältegenskaper som Acrobat Sign känner igen, utan att det upptar plats i dokumentet som en texttagg skulle göra.

Om du vill visa egenskapsmenyn för formulärfältet dubbelklickar du på fältet eller högerklickar och väljer Egenskaper på menyn.

På fliken Allmänt i fönstret Egenskaper visas Namn, Knappbeskrivning, Fälttyp, Deltagarroll och

Vanliga egenskaper för fältet.

Egenskaper för textfält

 • Namn – Där taggen för formulärfältet ska läggs till..
 • Funktionsbeskrivning – information som visas när muspekaren hålls över fältet.
 • Fälttyp – Anger fälttyp, t.ex. text-, signatur- eller datumfält.
 • Deltagarroll – Bestämmer vilken part i signeringsprocessen som ska interagera med fältet, till exempel avsändaren, signeraren eller förifyll.
 • Skrivskydd – Gör så att fältet inte kan kommas åt och redigeras. Det här används normalt om fältet fylls i med en integration eller med hjälp av en CSV-fil.
 • Krävs – Markerar fältet som obligatoriskt, vilket innebär att signeringsprocessen inte kan slutföras utan att fältet fylls i..

Även om dra och släpp-redigeringsmiljön i Acrobat Sign inte har stöd (eller alternativ) för fält med flera rader kan du konfigurera ett fält på detta sätt i Acrobat och få det att fungera med hjälp av Acrobat Sign. Det här alternativet kallas för ”Fält med flera rader” och finns under fliken Alternativ.

Mer information om taggarna som används i formulärfälten i dokumentet finns i dokumentationen om texttaggar.

Obs!

I dokumentationen om texttaggar är alla taggar omgivna av "{{}}", vilket är nödvändigt för att de ska parsas. De här klammerparenteserna behövs inte när du skapar fält i Acrobat och ska därför utelämnas.

Placera andra objekt

Förutom standardtextfälten har Acrobat kryssrutor, alternativknappar och rullgardinsmenyer som fungerar med hjälp av Acrobat Sign. Alternativen för de här objekten kan tillämpas med hjälp av argumenten i taggen eller med hjälp av objektegenskaperna i Acrobat.

Om du väljer att använda objektegenskaperna i Acrobat ska du se till att du ändå anger en grundläggande tagg för objektets namn. Om du till exempel har en kryssruta och alla inställningar gjordes i fönstret Egenskaper, ger du den förslagsvis bara namnet CB1_es_:signer1. Det säkerställer att objektet har ett namn och att det har tilldelas avsedd mottagare.


Kryssrutor

Genom att välja "Kryssruta" i verktygsfältet "Välj objekt" ändras markören så att du kan placera kryssrutan. Mer information finns i Placera formulärfält manuellt.

Om du vill visa egenskapsmenyn för kryssrutan dubbelklickar du på fältet eller högerklickar och väljer Egenskaper på menyn.

Under Alternativ finns inställningarna Kryssruteformat och Exportvärde och alternativet Kryssruta är markerad som standard. Om du ändrar Kryssruteformat påverkas inte kryssrutans utseende i Acrobat Sign, men det valda formatet visas i det resulterande PDF-dokumentet.

Egenskaper för kryssrutefält


Alternativknappar

Genom att välja "Alternativknapp" i verktygsfältet "Välj objekt" ändras markören så att du kan placera alternativknappen. Mer information finns i Placera formulärfält manuellt.

När du placerar alternativknappen visas en varning i dialogrutan för grundläggande egenskaper om att det måste finnas minst två alternativknappar i gruppen eftersom alternativknappar ger en "antingen eller"-lösning.

Du kan lägga till en annan alternativknapp genom att klicka på länken "Lägg till en ny knapp" eller välja "Alternativknapp" i verktygsfältet "Välj objekt" igen, placera objektet och sedan byta namn på det så att de får samma gruppnamn.

Alternativknappsvarning

Om du vill visa egenskapsmenyn för alternativknappen dubbelklickar du på fältet eller högerklickar och väljer "Egenskaper" på menyn.

Egenskaper för alternativknappsfält

Under Alternativ finns inställningarna Knappformat, Alternativknappsval samt de två alternativen Knappen är markerad som standard och Knappar med samma namn och val markeras tillsammans, som sammanlänkar knappar med samma namn. Namnet på alternativknappen avgör vilken grupp den tillhör, så om du skapar en samling alternativknapparna måste du ge dem samma namn för att de ska tillhöra samma grupp.


Rullgardinsmenyer

Genom att välja "Rullgardinsmeny" i verktygsfältet "Välj objekt" ändras markören så att du kan placera rullgardinsmenyn. Mer information finns i Placera formulärfält manuellt.

Om du vill visa egenskapsmenyn för rullgardinsmenyn dubbelklickar du på fältet eller högerklickar och väljer "Egenskaper" på menyn.

Egenskaper för rullgardinsmenyfält

Under Alternativ finns inställningarna Objekt, Exportvärde, Objektlista, Sortera objekt, Tillåt att användaren anger anpassad text, Kontrollera stavning och Skicka valt värde direkt.

Ange namnet på alternativet i fältet "Objekt". Det är rekommenderat att ett exportvärde läggs till. Om objektet till exempel är "Red" kan vara exportvärdet vara "R". Det här värdet kan sedan exporteras under signeringsprocessen.

När du har konfigurerat valet i rullgardinsmenyn klickar du på knappen Lägg till. Då flyttas alternativen ned till Objektlista, där de kan sorteras och hanteras.

Alternativ för rullgardinsmenyfält

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online