Telefonautentisering

Översikt

Telefonautentisering är en autentiseringsmetod med tvåfaktorautentisering som ger stark identitetsverifiering eftersom mottagaren autentiserar med en kod som levereras till telefonen (på deras begäran).

Autentiseringsprocessen börjar med att mottagaren får ett meddelande om att hen måste ange en verifieringskod för att få åtkomst till avtalet. Detta meddelande innehåller följande:

 1. De sista fyra siffrorna i mottagarens telefonnummer (som anges när avtalet skapas) så att mottagaren vet vilken enhet som koden skickas till.
 2. Upphovspersonens (länkade) namn anges om mottagaren behöver kontakta hen av någon anledning (t.ex. för att ändra telefonnumret). Länken öppnar ett e-postmeddelande till adressen till den användare som skickade avtalet.
  • Den här länken kan ändras för att vägleda mottagaren till en viss adress, till exempel ditt supportteam.
 3. Ett alternativ för att leverera koden via röstsamtal eller sms till mottagaren.

När användaren är klar att ta emot verifieringskoden klickar hen på Skicka kod :

Telefonautentiseringsfråga

 

När Sänd kod har klickats:

 • Sidan uppdateras för att tillåta inmatning av åtkomstkoden.
 • Det angivna telefonnumret får ett automatiskt samtal eller ett textmeddelande med den femsiffriga verifieringskoden.
  • Koden är giltig i tio minuter. Därefter måste mottagaren gå tillbaka till e-postmeddelandet och be om en ny kod.
  • Mottagaren har ett begränsat antal försök att ange rätt kod. Om mottagaren misslyckas tillräckligt många gånger avbryts avtalet automatiskt och avsändaren meddelas.
Ange verifieringskoden

När autentiseringen är klar får mottagaren åtkomst och kan visa och interagera med avtalet.

Om mottagaren av någon anledning stänger avtalet innan han eller hon har slutfört åtgärden måste mottagaren autentisera sig på nytt.

Obs!

Acrobat Sign använder en USA-baserad tjänst som utnyttjar flera operatörer för att leverera text och röstmeddelanden globalt. Teleoperatören som används för en enskild kontakt baseras på den bästa kombinationen av kostnad och prestanda vid den tidpunkt då kontakten begärs.

Baserat på den totala transaktionsvolymen kan det hända att teleoperatören inte är en lokal leverantör, baserat på avsändarens datacenter eller mottagarens nummer.

Konfigurera telefonautentisering när ett nytt avtal skapas

När telefonautentisering är aktiverat kan avsändaren välja Telefon via listrutan Autentisering till höger om mottagarens e-postadress:

Välj autentiseringsmetod

När användaren har valt Telefon som autentiseringsmetod måste hen ange det telefonnummer som ska användas för mottagarens verifieringsprocess.

Anteckning:

 • Om mottagaren delegerar sin roll i avtalet måste hen ange den nya mottagarens telefonnummer.
 • Telefonnumret som är knutet till autentisering kan ändras för pågående avtal genom att redigera autentiseringstypenavsändarens hanteringssida.

Om ett felaktigt telefonnummer upptäcks när avtalet skapas avbryts processen och ett felmeddelande visas högst upp på sidan:

Varning om felaktigt telefonnummer

Förbrukning av premiumautentiseringstransaktioner

Eftersom det är en premiumautentiseringsmetod måste transaktioner med telefonautentisering köpas och finnas på kontot innan avtal kan skickas med autentiseringsmetoden.

Transaktioner med telefonautentisering förbrukas baserat på mottagare.

Ett avtal som har konfigurerats med tre mottagare och autentiseras med telefon förbrukar t.ex. tre autentiseringstransaktioner.

 

När du konfigurerar ett avtal med flera mottagare förbrukas en transaktion för varje mottagare som autentiseras med telefonautentisering från den totala volym som är tillgänglig på kontot.

 • Om du avbryter ett avtalsutkast återförs alla transaktioner för telefonautentisering till den totala mängden som finns på kontot.
 • Om du avbryter en pågående transaktion returneras inte autentiseringstransaktionen till den totala volym som är tillgänglig för kontot.
 • Om du ändrar en autentiseringsmetod till telefon (från en annan metod) förbrukas en transaktion.
  • Om du ändrar samma mottagare fram och tillbaka mellan telefonautentisering och andra metoder förbrukas bara en transaktion.
 • Om du ändrar autentiseringsmetoden från telefon till en annan metod returneras inte transaktionen.
 • Varje mottagare som autentiseras med telefonautentisering förbrukar bara en transaktion, oavsett hur många gånger de försöker genomföra processen.

 

Spåra tillgänglig volym

Så här övervakar du volymen av telefonautentisering som är tillgänglig på kontot:

 • Gå till Kontoinställningar > Skicka inställningar > ID-autentiseringsmetoder
 • Klicka på länken Spåra förbrukning:
Spåra förbrukning

Konton som har köpt tjänsten under VIP-licensieringsprogrammet har en modifierad format-pop-out som spårar användning för att bättre representera antalet transaktioner inom ramen för deras licenssystem. 

Spåra användning i VIP

Granskningsrapport

Granskningsrapporten visar att ett telefonnummer har använts för identitetsverifiering. 

 • Endast de fyra sista siffrorna av telefonnumret exponeras

Om avtalet avbryts på grund av att mottagaren inte kan autentisera anges orsaken uttryckligen:

Misslyckad autentisering – granskningslogg

Metodtips och överväganden

 • Om signatur med tvåfaktorsautentisering inte krävs för de interna signaturerna, överväg metoden Acrobat Sign-autentisering i stället för telefonautentisering för att minska friktionen med signering och spara in på förbrukningen av transaktionerna med premiumautentisering.
 • Telefonnumret som är knutet till autentiseringsförsöket kan bara ändras för pågående avtal genom att redigera autentiseringstypenavsändarens hanteringssida.
 • Anpassa dina telefonautentiseringsmeddelanden för att öka mottagarnas förtroende för dina textmeddelanden och för att effektivisera kundkontakterna.
 • Acrobat Signs text- eller röstmeddelanden är aldrig oönskade. De baseras alltid på en signerare som definierar kontakttypen på landningssidan för telefonautentiseringsutmaningen (genom att välja önskat alternativ för text eller röst) och sedan väljer Skicka för att utlösa kontakten. Mottagarens skräppost eller skadliga avsiktsproblem kan i stor utsträckning mildras eftersom kommunikationen (röst eller text) sker i nära realtid.
 • Acrobat Signs röst- och textkontakter uppmanar aldrig mottagaren att vidta åtgärder (t.ex. besöka en webbplats eller lämna personuppgifter.). Endast en numerisk kod kommuniceras.  

Konfiguration

Tillgänglighet:

Telefonautentisering finns endast för licensplanerna för storföretag.

Telefonautentisering är en premiummetod som medför en avgift per användningstillfälle.

 • 50 kostnadsfria transaktioner ingår för nya konton.
 • Ytterligare transaktioner måste köpas om alternativet ska användas mer.
 • Förbrukningen från alla grupper hämtas från samma globala pool.

Konfigurationsomfattning:

Funktionen kan aktiveras på både konto- och gruppnivå.

Telefonautentisering har två uppsättningar kontroller som är tillgängliga för konfiguration på konto- och gruppnivå:

 • Skicka-inställningar, som styr avsändarens åtkomst till telefonmetoden och konfiguration av SMS-alternativ.
 • Säkerhetsinställningar som begränsar antalet försök som mottagaren har för att ange rätt token.

Aktivera autentiseringsmetoden under Skicka inställningar

Alternativet att använda telefonbaserad autentisering kan aktiveras för avsändare genom att gå till Skicka-inställningar > ID-autentiseringsmetoder

 • Kryssrutan TelefonautentiseringNär den är markerad är Telefon ett tillgängligt alternativ när avtal skapas.
 • Använd följande landskod som standard – Kräver att administratören väljer en standardlandskod för avtal som skickas via den grupp som konfigureras.
 • Anpassa telefonautentiseringsmeddelandet – ersätt den inbäddade länken tillbaka till avtalets skapare med något annat bokstavligt värde, som e-postadressen till ditt supportteam.
Autentiseringskontroller för SMS-identitet

Konfigurera säkerhetsinställningarna

För telefonautentisering måste administratören konfigurera antalet tillåtna försök innan avtalet avbryts. Fem är standard.

Den här inställningen kan konfigureras på sidan Säkerhetsinställningar:

Säkerhetskontroller för telefoner

Automatisk annullering av avtal när en mottagare inte kan autentisera sig

Om det begränsade antalet försök till telefonautentisering misslyckas avbryts avtalet automatiskt.

Avtalets upphovsman får ett e-postmeddelande med en anteckning som identifierar mottagaren som inte kunde autentisera.

Inga andra parter meddelas.

Annullerat avtal på grund av misslyckad identifiering

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto