Användarhandbok Avbryt

Telefonautentisering

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Förhandsversionsinformation
 2. Versionsinformation
 3. Viktiga meddelanden

Kom igång

 1. Snabbstartsguide för administratörer
 2. Snabbstartsguide för användare
 3. För utvecklare
 4. Videosjälvstudiebibliotek
 5. Vanliga frågor och svar

Administrera

 1. Översikt av Admin Console
 2. Användarhantering
  1. Lägg till en användare
  2. Skapa användare i bulk
  3. Lägg till användare från din katalog
  4. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
  5. Skapa funktionsfokuserade användare
   1. Tekniska konton - API-drivna
   2. Tjänstkonton - manuellt drivna
  6. Sök efter användare med etableringsfel
  7. Ändra namn/e-postadress
  8. Redigera en användares gruppmedlemskap
  9. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
  10. Uppgradera en användare till en administratörsroll
  11. Användaridentitetstyper och SSO
  12. Byt användaridentitet
  13. Autentisera användare med MS Azure
  14. Autentisera användare med Google-federation
  15. Produktprofiler
  16. Inloggningsupplevelse
 3. Konto-/gruppinställningar
  1. Inställningsöversikt
  2. Globala inställningar
   1. Kontonivå och ID
   2. Arbetsflöden för självsignering
   3. Massutskick
   4. Webbformulär
   5. Anpassat arbetsflöde för utskick
   6. Power Automate-arbetsflöden
   7. Biblioteksdokument
   8. Samla formulärdata med avtal
   9. Begränsad dokumentsynlighet
   10. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
   11. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
   12. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
   13. Filer som bifogas i e-post namnges som
   14. Bifoga granskningsrapporter till dokument
   15. Sammanfoga flera dokument till ett
   16. Ladda upp ett signerat dokument
   17. Delegering för användare i mitt konto
   18. Tillåt att externa mottagare delegerar
   19. Behörighet att signera
   20. Behörighet att skicka
   21. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
   22. Ange standardtidszon
   23. Ange standarddatumformat
   24. Användare i flera grupper (UMG)
    1. Uppgradera för att använda UMG
   25. Behörigheter för gruppadministratörer
   26. Ersätt mottagare
   27. Granskningsrapport
    1. Översikt
    2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
    3. Inkludera påminnelser
    4. Inkludera visningshändelser
    5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
   28. I produktmeddelanden och -vägledning
   29. Åtkomliga PDF-filer
   30. Ny författarupplevelse
   31. Hälsovårdskund
  3. Kontoinställning
   1. Lägg till logotyp
   2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
   3. Lägg till företagsnamn
  4. Signaturinställningar
   1. Väl formaterade signaturer
   2. Tillåt mottagare att signera efter
   3. Signerare får inte ändra sitt namn
   4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
   5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
   6. Navigera mottagare genom formulärfält
   7. Avböj att signera
   8. Tillåt stämpelarbetsflöden
   9. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
   10. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
   11. Visa meddelanden vid e-signering
   12. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
   13. Begär IP-adress av undertecknare
   14. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
  5. Digitala signaturer
   1. Översikt
   2. Hämta och signera med Acrobat
   3. Signera med molnsignaturer
   4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
   5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
  6. Elektroniska sigill
  7. Digital identitet
   1. Digital Identity Gateway
   2. Princip för identitetskontroll
  8. Rapportinställningar
   1. Ny rapporteringsupplevelse
   2. Klassiska rapporteringsinställningar
  9. Säkerhetsinställningar
   1. Inställningar för enkel inloggning
   2. Inställningar för Kom ihåg mig
   3. Policy för inloggningslösenord
   4. Styrka för inloggningslösenord
   5. Webbsessionens varaktighet
   6. Typ av PDF-kryptering
   7. API
   8. Informationsåtkomst för användare och grupper
   9. Tillåtna IP-intervall
   10. Kontodelning
   11. Behörigheter för kontodelning
   12. Delningskontroller för avtal
   13. Verifiering av signeraridentitet
   14. Signeringslösenord för avtal
   15. Dokumentlösenordets styrka
   16. Blockera signerare efter geolokalisering
   17. Telefonautentisering
   18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
   19. Tillåt sidextrahering
   20. Dokumentlänkens förfallotid
   21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
   22. Tidsstämpel
  10. Skicka-inställningar
   1. Visa sidan Skicka efter inloggning
   2. Kräv mottagarnamn för att skicka
   3. Lås namnvärden för kända användare
   4. Tillåtna mottagarroller
   5. Mottagargrupper
   6. Obligatoriska fält
   7. Bifoga dokument
   8. Förenkla fält
   9. Ändra avtal
   10. Avtalsnamn
   11. Språk
   12. Privata meddelanden
   13. Tillåtna signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Lösenordsskydd för signerade dokument
   16. Alternativ för identifiering av signerare
    1. Översikt
    2. Signeringslösenord
    3. Engångslösenord via e-post
    4. Acrobat Sign-autentisering
    5. Telefonautentisering
    6. Molnbaserad digital signatur
    7. Kunskapsbaserad autentisering
    8. Myndighets-ID
    9. Rapporter över signeraridentitet
   17. Innehållsskydd
   18. Aktivera Notarize-transaktioner
   19. Förfallotid för dokument
   20. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
   21. Signeringsordning
   22. Liquid Mode
   23. Anpassade arbetsflödeskontroller
   24. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
   25. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
  11. Meddelandemallar
  12. Bioläkemedelsinställningar
   1. Översikt
   2. Kräv identitetsautentisering
   3. Anledningar till signering
  13. Arbetsflödesintegrering
  14. Attesteringsinställningar
  15. Betalningsintegrering
  16. Signerarmeddelanden
  17. SAML-inställningar
   1. SAML-konfiguration
   2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installera Okta
   4. Installera OneLogin
   5. Installera Oracle Identity Federation
  18. Datastyrning
  19. Inställningar för tidsstämpling
  20. Externt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-postinställningar
   1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
   2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
   3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
   4. Anpassa fälten Till och Kopia
   5. Anpassade e-postmallar
   6. Aktivera meddelanden utan länkar
  23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
  24. Konfigurera alternativ för mottagare
 4. Riktlinjer för lagstadgade krav
  1. Tillgänglighet
   1. Tillgänglighetsefterlevnad
   2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
   3. Skapa tillgängliga AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-översikt
   2. Redigera bort en användare
   3. Redigera bort ett användaravtal    
  4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspaket
   2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
   3. Analys av delade ansvar
  5. Hälsovårdskunder
  6. Stöd för IVES
  7. eOriginal-valv för pantbevis
  8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
   1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
   2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
   3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Hämta flera avtal samtidigt
 6. Gör anspråk på din domän

Skicka, signera och hantera avtal

 1. Mottagaralternativ
  1. Avbryta en e-postpåminnelse
  2. Alternativ på e-signeringssidan
   1. Översikt över e-signeringssidan
   2. Öppna för att läsa avtalet utan fält
   3. Avböj att signera ett avtal
   4. Delegera signeringsbehörighet
   5. Starta om avtalet
   6. Hämta en PDF-fil av avtalet
   7. Visa avtalshistoriken
   8. Visa avtalsmeddeladen
   9. Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
   10. Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur 
   11. Navigera formulärfälten
   12. Rensa data från formulärfälten
   13. Förstoring och navigering av e-signeringssidan
   14. Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
   15. Granska juridiska meddelanden
   16. Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
 2. Skicka avtal  
  1. Översikt över sidan Skicka
  2. Skicka ett avtal bara till dig själv
  3. Skicka ett avtal till andra
  4. Skriftliga signaturer
  5. Mottagarnas signeringsordning
  6. Massutskick
   1. Översikt över funktionen Massutskick
   2. Massutskick – manuella mottagare
   3. Massutskick – CSV-uppladdning
   4. Avbryt en Massutskickstransaktion
   5. Lägg till påminnelser till Massutskick
   6. Rapportering för Massutskick
 3. Redigera in fält i dokument
  1. Redigeringsmiljö i appen
   1. Identifiera fält automatiskt
   2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
   3. Tilldela formulärfält till mottagare
   4. Förifyllningsrollen
   5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
   6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
   7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
  2. Skapa formulär och texttaggar
  3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
   1. Skapa AcroForm
   2. Skapa tillgängliga PDF-filer
  4. Fält
   1. Fälttyper
    1. Vanliga fälttyper
    2. Textbundna bilder
    3. Stämpelbilder
   2. Utseende på fältinnehåll
   3. Fältvalideringar
   4. Maskerade fältvärden
   5. Välj visa/dölj villkor
   6. Beräkningsfält 
  5. Vanliga frågor om redigering
 4. Signera avtal
  1. Signera avtal som har skickats till dig
  2. Fyll i och signera
  3. Självsignering
 5. Hantera avtal
  1. Översikt över sidan Hantera
  2. Delegera avtal
  3. Ersätt mottagare
  4. Begränsa dokumentsynlighet 
  5. Avbryta ett avtal 
  6. Skapa nya påminnelser
  7. Granska påminnelser
  8. Avbryta en påminnelse
  9. Fler åtgärder...
   1. Så här fungerar sökning
   2. Visa ett avtal
   3. Skapa en mall från ett avtal
   4. Dölja/visa avtal från vyn
   5. Överför signerat avtal
   6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
   7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
   8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
   9. Lägga till en anteckning i avtalet
   10. Dela ett enskilt avtal
   11. Sluta dela ett avtal
   12. Ladda ner ett enskilt avtal
   13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
   14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
   15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
 6. Granskningsrapport
 7. Rapportering och dataexporter
  1. Översikt
  2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
  3. Rapportdiagram
   1. Skapa en ny rapport
   2. Avtalsrapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Aktivitetsrapport för inställningar
   5. Redigera en rapport
  4. Dataexport 
   1. Skapa en ny dataexport
   2. Redigera en dataexport
   3. Uppdatera innehållet för dataexport
   4. Hämta dataexporten
  5. Byt namn på en rapport/export
  6. Duplicera en rapport/export
  7. Schemalägg en rapport/export
  8. Ta bort en rapport/export
  9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

 1. Webbformulär 
  1. Skapa ett webbformulär
  2. Redigera ett webbformulär
  3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
  4. Dölja/Visa ett webbformulär
  5. Hitta URL eller inbäddningskod 
  6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
  7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
  8. Ändra storlek på webbformulär
 2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
  1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Skapa en biblioteksmall
  3. Ändra namn på en biblioteksmall
  4. Ändra typ på en biblioteksmall
  5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
  6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
  7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
 3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
 4. Power Automate-arbetsflöden 
  1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
  2. Aktivera Power Automate-integreringen
  3. Spåra Power Automate-användningen
  4. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
  5. Utlösare som används för flöden
  6. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
  7. Hantera flöden
  8. Redigera flöden
  9. Dela flöden
  10. Inaktivera eller aktivera flöden
  11. Ta bort flöden
  12. Användbara mallar
   1. Endast administratör
    1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara alla slutförda dokument i Box
   2. Avtalsarkivering
    1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara slutförda dokument i Box
   3. Arkivering av webbformuläravtal
    1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
    2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
    3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
    4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
   4. Dataextrahering av avtal
    1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
   5. Avtalsmeddelanden
    1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
    2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
    3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
   6. Avtalsgenerering
    1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
    2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
    3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
 5. Anpassat arbetsflöde för sändning
  1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
  2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
  3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
  4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
  5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
 6. Dela användare och avtal
  1. Dela en användare
  2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

 1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
 2. Acrobat Sign för Salesforce
 3. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
  2. Acrobat Sign för Outlook
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign för Teams
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
 4. Övriga integreringar
  1. Acrobat Sign för ServiceNow
  2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign för Workday
  5. Acrobat Sign för NetSuite
  6. Acrobat Sign för VeevaVault
  7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
 5. Partnerhanterade integreringar
 6. Så skapar du en integreringsnyckel

Adobe Sign-utvecklare

 1. REST-API:er 
  1. Dokumentation av metoder
  2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
  3. Vanliga frågor om API:er  
 2. Webhookar 
  1. Webhook-översikt
  2. Konfigurera en ny webhook
  3. Visa eller redigera en webhook
  4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
  5. Ta bort en webhook
  6. Tvåvägs SSL-certifikat
  7. Webhookar i API:n

Support och felsökning

 1. Kundsupportresurser
 2. Storföretagsresurser för kundframgång

Aktivera en metod för mottagarautentisering med mottagarens smartphone för att ta emot ett text- eller röstmeddelande som innehåller ett lösenord.

Översikt

Telefonautentisering är en autentiseringsmetod med tvåfaktorautentisering som ger stark identitetsverifiering eftersom mottagaren autentiserar med en kod som levereras till telefonen (på deras begäran).

Tillgänglighet:

Telefonautentisering finns endast för licensplanerna för storföretag.

Telefonautentisering är är en premiummetod för autentisering som medför en avgift per användningstillfälle.

 • Transaktioner måste köpas via din Adobe-säljare.
 • Transaktioner är en resurs på kontonivå. Förbrukningen från alla grupper hämtas från samma globala pool.

Konfigurationsomfattning:

Funktionen kan aktiveras på både konto- och gruppnivå.

Så här används det

Autentiseringsprocessen börjar med att mottagaren får ett meddelande om att hen måste ange en verifieringskod för att få åtkomst till avtalet. Detta meddelande innehåller följande:

 1. De sista fyra siffrorna i mottagarens telefonnummer (som anges när avtalet skapas) så att mottagaren vet vilken enhet som koden skickas till.
 2. Upphovspersonens (länkade) namn anges om mottagaren behöver kontakta hen av någon anledning (t.ex. för att ändra telefonnumret). Länken öppnar ett e-postmeddelande till avtalets avsändare.
  • Den här länken kan ändras för att vägleda mottagaren till en viss adress, till exempel ditt supportteam.
 3. Ett alternativ för att leverera koden via röstsamtal eller sms till mottagaren.

När användaren är klar att ta emot verifieringskoden väljer de knappen  Skicka kod :

Telefonautentiseringsfråga

 

När Skicka kod väljs:

 • Sidan uppdateras för att tillåta inmatning av åtkomstkoden.
 • Det angivna telefonnumret får ett automatiskt samtal eller ett textmeddelande med den femsiffriga verifieringskoden.
  • Koden är giltig i tio minuter. Därefter måste mottagaren gå tillbaka till e-postmeddelandet och be om en ny kod.
  • Mottagaren har ett begränsat antal försök att ange rätt kod. Avtalet avbryts automatiskt om mottagaren misslyckas tillräckligt många gånger och avsändaren meddelas.
Ange verifieringskoden

När autentiseringen lyckas kan mottagaren interagera med avtalet.

Om mottagaren av någon anledning stänger avtalet innan han eller hon har slutfört åtgärden måste mottagaren autentisera sig på nytt.

Obs!

Acrobat Sign använder en USA-baserad tjänst som utnyttjar flera operatörer för att leverera text och röstmeddelanden globalt. Teleoperatören som används för en enskild kontakt baseras på den bästa kombinationen av kostnad och prestanda vid den tidpunkt då kontakten begärs.

Baserat på den totala transaktionsvolymen kan det hända att teleoperatören inte är en lokal leverantör, baserat på avsändarens datacenter eller mottagarens nummer.

Konfigurera telefonautentisering när ett nytt avtal skapas

När telefonautentisering är aktiverat kan avsändaren välja Telefon via listrutan Autentisering till höger om mottagarens e-postadress:

Välj autentiseringsmetod

När användaren har valt Telefon som autentiseringsmetod måste de ange det telefonnummer som ska användas för mottagarens verifieringsprocess.

Anteckning:

 • Om mottagaren delegerar sin roll i avtalet måste hen ange den nya mottagarens telefonnummer.
 • Telefonnumret som är knutet till autentisering kan ändras för pågående avtal genom att redigera autentiseringstypenavsändarens hanteringssida.

Om ett felaktigt telefonnummer upptäcks när avtalet skapas avbryts processen och ett felmeddelande visas högst upp på sidan:

Varning om felaktigt telefonnummer

Förbrukning av premiumautentiseringstransaktioner

Eftersom det är en premiummetod för autentisering måste transaktioner med telefonautentisering köpas och finnas på kontot innan avtal kan skickas med autentiseringsmetoden.

Transaktioner med telefonautentisering förbrukas baserat på mottagare.

Ett avtal som har konfigurerats med tre mottagare och autentiseras med telefon förbrukar t.ex. tre autentiseringstransaktioner.

 

När du konfigurerar ett avtal med flera mottagare förbrukas en transaktion för varje mottagare som autentiseras med telefonautentisering från den totala volym som är tillgänglig på kontot.

 • Om du avbryter ett avtalsutkast återförs alla transaktioner för telefonautentisering till den totala mängden som finns på kontot
 • Om du avbryter en pågående transaktion returneras inte autentiseringstransaktionen till den totala volym som är tillgänglig för kontot.
 • Om du ändrar en autentiseringsmetod till telefon (från en annan metod) förbrukas en transaktion.
  • Om du ändrar samma mottagare fram och tillbaka mellan telefonautentisering och andra metoder förbrukas bara en transaktion.
 • Om du ändrar autentiseringsmetoden från telefon till en annan metod returneras inte transaktionen.
 • Varje mottagare som autentiseras med telefonautentisering förbrukar bara en transaktion, oavsett hur ofta de försöker genomföra processen.

 

Spåra tillgänglig volym

Så här övervakar du volymen av telefonautentisering som är tillgänglig på kontot:

 • Gå till Kontoinställningar > Skicka inställningar > ID-autentiseringsmetoder
 • Tryck på länken Spåra användning:
På sidan Sändningsinställningar markeras länken Spåra förbrukning med popup-meddelandet med information som visas

Obs!

Telefonautentisering och leverans av SMS-länkar har samma pool av transaktioner. Användningen av transaktionerna delas upp i en meddelandebubbla för att visa den volym som förbrukas av transaktioner med SMS-leverans och telefonautentisering.

Konton som har köpt tjänsten under VIP-licensieringsprogrammet har en modifierad format-pop-out som spårar användning för att bättre representera antalet transaktioner inom ramen för deras licenssystem. 

Spåra användning i VIP

Granskningsrapport

Granskningsrapporten visar att ett telefonnummer har använts för identitetsverifiering. 

 • Endast de fyra sista siffrorna av telefonnumret exponeras.

Om avtalet avbryts på grund av att mottagaren inte kan autentisera anges orsaken uttryckligen:

Misslyckad autentisering – granskningslogg

Metodtips och överväganden

 • Om signatur med tvåfaktorsautentisering inte krävs för de interna signaturerna, överväg metoden Acrobat Sign-autentisering i stället för telefonautentisering för att minska friktionen med signering och spara in på förbrukningen av transaktionerna med premiumautentisering.
 • Telefonnumret som är knutet till autentiseringsförsöket kan bara ändras för pågående avtal genom att redigera autentiseringstypenavsändarens hanteringssida.
 • Anpassa dina telefonautentiseringsmeddelanden för att öka mottagarnas förtroende för dina textmeddelanden och för att effektivisera kundkontakterna.
 • Acrobat Signs text- eller röstmeddelanden är aldrig oönskade. De baseras alltid på en signerare som definierar kontakttypen på landningssidan för telefonautentiseringsutmaningen (genom att välja önskat alternativ för text eller röst) och sedan väljer Skicka för att utlösa kontakten. Mottagarens oro över skräppost eller skadliga avsikter kan i stor utsträckning avhjälpas genom att kommunikationen (röst eller text) sker i nära realtid.
 • Acrobat Signs röst- och textkontakter uppmanar aldrig mottagaren att vidta åtgärder (t.ex. besöka en webbplats eller lämna personuppgifter.). Endast en numerisk kod kommuniceras.  

Konfiguration

Telefonautentisering har två uppsättningar kontroller som är tillgängliga för konfiguration på konto- och gruppnivå:

 • Skicka-inställningar, som styr avsändarens åtkomst till telefonmetoden och konfiguration av SMS-alternativet.
 • Säkerhetsinställningar begränsa mottagarens försök att ange rätt token.

Aktivera autentiseringsmetoden under Skicka inställningar

Alternativet att använda telefonbaserad autentisering kan aktiveras för avsändare genom att gå till Skicka-inställningar > ID-autentiseringsmetoder

 • Kryssrutan Telefonautentisering När den är markerad är Telefon ett tillgängligt alternativ när avtal skapas.
 • Använd följande landskod som standard – Kräver att administratören väljer en standardlandskod för avtal som skickas via den grupp som konfigureras.
 • Anpassa telefonautentiseringsmeddelandet – ersätt den inbäddade länken till avtalets skapare med något annat bokstavligt värde, som e-postadressen till ditt supportteam.
Autentiseringskontroller för SMS-identitet

Konfigurera säkerhetsinställningarna

För telefonautentisering måste administratören konfigurera antalet tillåtna försök innan avtalet avbryts. Fem är standard.

Den här inställningen kan konfigureras på sidan Säkerhetsinställningar:

Säkerhetskontroller för telefoner

Automatisk annullering av avtal när en mottagare inte kan autentisera sig

Avtalet avbryts automatiskt om det begränsade antalet Telefonautentisering försök misslyckas.

Avtalets skapare får ett e-postmeddelande som informerar om annulleringen med en anteckning som identifierar mottagaren som inte kunde autentisera sig.

Inga andra parter meddelas.

Annullerat avtal på grund av misslyckad identifiering

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?