Delningskontroller för avtal

Översikt

Administratörer kan kontrollera om deras användare kan dela enskilda avtal och om delning är tillåtet till interna parter, externa parter eller båda.

  • Interna användare definieras som användare inom samma Acrobat Sign-konto som avtalets avsändare.
  • Externa användare definieras som alla användare som inte är medlemmar av samma Acrobat Sign-konto som avtalets avsändare.

När delning är tillåten visas åtgärden Dela när avtalet visas på sidan Hantera. Om delning inte tillåts för alla parter tas åtgärden bort från alternativen på sidan Hantera.

Avtalsdelning aktiverad och inaktiverad

Så här aktiverar du avtalsdelning

Administratörer kan aktivera avtalsdelning på konto- och gruppnivå, där gruppnivåinställningarna åsidosätter kontoinställningarna.

Om du vill konfigurera inställningarna går du till Kontoinställningar > Säkerhetsinställningar > Kontroll för avtalsdelning

Avtalsdelning innehåller två kontroller som är oberoende aktiverade eller inte, vilket gör att alla, ett eller inget av alternativen kan vara aktiva.

Kontroller för avtalsdelning

När delning har aktiverats kan användare komma åt funktionen direkt.

Händelser i granskningsrapporter och aktivitetslistor

Om du delar ett enskilt avtal skapas en post i granskningsrapporten som innehåller den deltagare som avtalet delades av och den part som avtalet delades med.

Obs!

När ett avtal får en slutgiltig status (fullständig, annullerad eller utgången) blir granskningsrapporten oföränderlig och efterföljande delningshändelser registreras inte.

Loggdelningshändelser

Avtalets Aktivitetslogg spårar delningsaktivitet oavsett status, och noterar vem avtalet delades med men inte vem som delade dokumentet.

Aktivitetslogg för en resurs efter att avtalet har slutförts