Autentisering med myndighets-ID

Översikt

Adobe Acrobat Sign-processen för myndighets-ID drivs av avancerade maskininlärningsalgoritmer och ger företag över hela världen möjlighet att säkra högkvalitativ autentisering av mottagarens identitet.  

Myndighets-ID är en premiummetod för identitetsautentisering som uppmanar mottagaren att ladda upp en bild av ett foto på ett ID som utfärdats av en myndighet (körkort, nationellt ID, pass) och sedan utvärderar dokumentet för att säkerställa att det är autentiskt. 

Följande dokument stöds:

 • Globalt pass
  • Alla ICAO-kompatibla passböcker
 • Körkort/nationellt ID /Uppehållstillstånd
Länder Körkort ID-kort Uppehållstillstånd
Australien Stöds    
Österrike Stöds Stöds  
Belgien Stöds Stöds Stöds
Bulgarien   Stöds  
Kanada Stöds Stöds  
Kroatien   Stöds  
Tjeckien   Stöds  
Frankrike Stöds Stöds Stöds
Tyskland Stöds Stöds Stöds
Ungern   Stöds  
Irland Stöds    
Italien Stöds Stöds  
Lettland   Stöds  
Litauen   Stöds  
Malta   Stöds  
Mexiko   Stöds  
Nederländerna Stöds Stöds Stöds
Nya Zeeland Stöds    
Polen Stöds Stöds  
Portugal Stöds Stöds  
Rumänien Stöds Stöds  
Slovakien   Stöds  
Spanien Stöds Stöds Stöds
Sverige Stöds    
Schweiz Stöds Stöds  
Storbritannien Stöds   Stöds
USA Stöds Stöds  

 

Tjänsten utvärderar dokumentbilden för autenticitet genom att validera dussintals element i dokumentet, inklusive:

 • Dokumentstruktur
 • Biografiska data
 • PDF417-streckkod (om tillämpligt)
 • Maskinläsbart område (om tillämpligt)
 • Säkerhetsfunktioner
 • Fotozon
 • Signering

Biometrisk jämförelse: Utöver dokumentverifiering kan en valfri biomatrisk jämförelse aktiveras på begäran. Den biometriska jämförelsen uppmanar mottagaren att ta en realtidsbild (en selfie) och utvärderar sedan bilden i förhållande till bilden i det överförda dokumentet. Den biometriska jämförelsen kräver att mottagaren svarar på uppmaningar på skärmen för att visa på aktivitet vilket säkerställer att tidigare tagna statiska bilder inte används.

 1. Mottagare informeras först om avtalet via ett e-postmeddelande som innehåller knappen Granska och signera för att komma åt avtalsinnehållet:

  Granska och signera-e-postmeddelande

  När du klickar på knappen Granska och signera aktiveras autentiseringsutmaningen.

 2. Mottagaren uppmanas att tillhandahålla ett telefonnummer till en smartmobil som kan ta emot textmeddelanden

  Detta krävs för avbildningsappen som jämför ID-dokumentet med den statliga databasen.

  • Det finns en tidsgräns på 15 minuter för att slutföra verifieringsprocessen som startar när e-postlänken klickas.
  • När textmeddelandet har skickats visas ett blått meddelande som indikerar att meddelandet har skickats. Länken i det meddelandet har en tidsgräns på fem minuter.
  Kontrollmeddelande för autentisering med myndighets-ID

  Obs!

  Telefonnummersteget skippas om signeringsprocessen inleddes på en mobiltelefon.

 3. Ett textmeddelande levereras till det angivna telefonnumret med en länk till ID-tjänsten.

  När mottagaren klickar på länken kan hen välja att autentisera med körkort/ID-kort eller pass.

  Gov ID, första steg

  Obs!

  Under insamlingsprocessen och verifieringen av dokumentinnehållet visar den ursprungliga aviseringssidan ett statusmeddelande om att detaljerna verifieras:

  gov_id_verificationinprocess

 4. När ett körkort eller ID-kort används uppmanas mottagaren att ta en bild av:

  • Kortets framsida
  • Kortets baksida
  • Sig själv (Valfritt baserat på kontokonfigurationer)

  Om ett pass används krävs endast en bild på passet.

  Myndighets-ID, framsida och baksida

 5. Selfie i realtid som tillval för biometrisk jämförelse med dokumentbilden.

  Om selfie-alternativet i realtid är aktiverat för kontot uppmanas mottagaren att utföra en åtgärd för att visa att mottagaren är verklig och reagerar på instruktionerna i avbildningsappen.

  När aktivitetstestet har slutförts tar appen bilden och jämför den biometriskt med bilden i ID-handlingen.

 6. När identiteten har verifierats får mottagaren åtkomst till avtalet och kan slutföra åtgärderna på enheten där e-postmeddelandet ursprungligen öppnades.

  • Namnet på mottagaren såsom det visas på ID-kortet importeras till signaturfältet och kan inte redigeras
  Gov ID slutfördes

  Mottagaren har fem försök att verifiera sitt ID. Avtalet avbryts och avsändaren meddelas om alla fem försök misslyckas.

  Misslyckad autentisering

Lager 1 – Dokumentvalidering:

Det första tekniska lagret ger en smidig och säker metod för att validera en ID-handling som uppvisas i samband med en digital transaktion, så att dokumentet är både giltigt och oförändrat.

En kombination av en branschledande bildtagningsmiljö tillsammans med ett beprövat program för kontroll av identitetshandlingar ger en pålitlig digital identitetskontroll med en sömlös användarupplevelse.

Verifiering med myndighets-ID är tillgängligt för alla språk baserade på latin och har stöd för tusentals internationella och nationella identitetshandlingar, bland annat:

 • Pass
 • ID-kort
 • Körkort

För att ge pålitliga resultat har tjänsten följande funktioner:

 • Guidad dokumentavläsning – användare uppmanas att ta kvalitetsbilder för optimal bearbetning
 • Dokumentklassifikation – ”datorsynalgoritmer” känner igen och betecknar tusentals myndighetshandlingar vilket möjliggör tillförlitlig datahämtning och dokumentkontroll
 • Datahämtning – den här funktionen går längre än enkel teckenavläsning och bryter ner dokumentet och analyserar innehållet i varje fält
 • Utvärdering av kontrollelement – en kombination av artificiell intelligens som kontrollerar dussintals element inom identitetshandlingen, inklusive:
  • Dokumentstruktur – fysiska attribut för ID-dokumentet utvärderas för korrekt format, material, form, färg, layout osv.
  • Biografiska data – tryckta data som identifierar personen utvärderas för teckensnitt, färg, giltiga värden osv.
  • PDF417-streckkod (om tillämpligt) – OCR-resultat av biodata från framsidan jämförs med data som har extraherats från PDF417-streckkoden på baksidan
  • Maskinläsbar zon (om tillämpligt) – den maskinläsbara tryckta zonen (MRZ) kontrolleras för användning av teckensnitt, närvaro, kontrollsiffror osv.
  • Säkerhetsfunktioner – både visuella och osynliga säkerhetsfunktioner i ID-kortet kontrolleras för närvaro, position, innehåll osv.
  • Fotozon – porträtt eller huvudbild utvärderas för mänskligt ansikte, orientering, färg osv.
  • Underskrift – signaturavsnittet kontrolleras för närvaro, teckensnittstyp, överensstämmelse med kända exempel osv.

 

Lager 2 – biometrisk jämförelse:

Det andra autentiseringslagret matchar bilden på ID-handlingen med en ögonblicksbild på användaren via en biometrisk ansiktsjämförelse, vilket bekräftar att användaren är ID-handlingens ägare.

Anti-förfalskningstekniker

 • Analys av videobildramen används för att säkerställa att användaren kan ta en kvalitetsögonblicksbild under optimala förutsättningar
 • När selfien tas instrueras mottagaren att utföra en åtgärd (t.ex.: Le!) för att visa aktivitet
 • Ljus, fokus och justering är några av de utvärderade villkoren

När mottagarens identitet har verifierats öppnas avtalet för granskning och är tillgängligt för åtgärder som tilldelats mottagaren (t.ex. formulärifyllning, signering).

Obs!

Autentiseringsmetoden Myndighets-ID är endast tillgänglig för serviceplanen för Storföretag och är inte tillgänglig för konton som köpts via VIP-programmet.

Så här konfigurerar du autentiseringsmetoden med myndighets-ID när du skapar ett nytt avtal

När Myndighets-ID är aktiverat kan avsändaren välja det i listrutan Autentisering till höger om mottagarens e-postadress.
 

Välj autentiseringsmetod

Om Myndighets-ID inte finns med på listan har Myndighets-ID inte aktiverats för gruppen som användaren skickar avtalet från och en administratör måste aktivera det.

Förbrukning av premiumautentiseringstransaktioner

Autentisering med Myndighets-ID är en metod för premiumautentisering som har en avgift per mottagare.

 • Transaktioner med Myndighets-ID måste köpas och installeras innan alternativet kan användas.
 • Transaktioner med Myndighets-ID förbrukas per mottagare som konfigureras med autentiseringsmetoden Myndighets-ID.
  • Ett avtal som har konfigurerats med tre mottagare, varav två autentiserar med myndighets-ID, förbrukar två autentiseringstransaktioner.
 • Autentiseringstransaktioner dras från summan på kontot när avtalet skickas för redigering (som ett avtalsutkast) eller till den första mottagaren (som ett pågående avtal).
  • Om du avbryter ett avtalsutkast återbetalas autentiseringstransaktionerna till kontosumman.
  • Om du avbryter ett pågående avtal återbetalas inte några autentiseringstransaktioner.
  • Att ändra en befintlig autentiseringsmetod till Myndighets-ID förbrukar en licens.
  • Om du ändrar autentiseringsmetoden från Myndighets-ID återbetalas inte autentiseringstransaktionen.
   • Om du ändrar autentiseringen fram och tillbaka mellan Myndighets-ID förbrukas endast en transaktion (för en viss mottagare).
Spåra användning av myndighets-ID

Signer Identity Report (SIR)

Acrobat Sign sparar som standard inte identitetsinformationen som samlas in vid autentisering med Myndighets-ID. Kontoadministratören kan begära att få lagra identitetsinformationen i Acrobat Sign-systemet via rapporten över signeraridentitet (SIR, Signer Identity Report).

SIR innehåller data som samlats in under verifiering med Myndighets-ID (t.ex. foto av myndighets-ID, ansiktsbild, telefonnummer, data som hämtats från myndighets-ID osv.).

SIR:

Mer information om SIR finns här >

Granskningsrapport

Granskningsrapporten indikerar klart och tydligt att mottagarens identitet verifierades med autentiseringen Myndighets-ID:

 

Granskningsrapporthändelse för myndighets-ID

Om avtalet avbryts på grund av att mottagaren inte kan autentisera anges orsaken uttryckligen.

Autentisering misslyckades i granskningsrapporten

Metodtips och överväganden

 • Om signatur med tvåfaktorsautentisering inte krävs för de interna signaturerna, överväg Acrobat Sign-autentiseringsmetoden istället för Myndighets-ID för att minska friktionen med signering och spara in på förbrukningen av transaktionerna med premiumautentisering
 • Myndighets-ID: (i) är inte avsedd för reglerade arbetsflöden eller arbetsflöden med högre värde för elektroniska signaturer och användningsfall, (ii) kan inte identifiera alla bedrägliga eller ”falska” identitetshandlingar, och (iii) får inte ersätta behovet av mänsklig granskning

Konfigurationsalternativ

Aktivera autentiseringsmetoden under Skicka-inställningar

För åtkomst till autentisering med myndighets-ID måste ett avtal finnas för en specifik årlig volym av mottagare. Tills detta är konfigurerat på servern är alternativet inte synligt i administratörens gränssnitt.

När köpet av identitetstransaktionerna har registrerats i systemet hittar administratörerna kontrollerna för att visa autentisering med myndighets-ID på sidan Skicka-inställningar tillsammans med de andra metoderna för identitetsautentisering.

Aktivera metoden genom att markera rutan Autentisering med myndighets-ID.

 • När metoden har aktiverats kan administratören ange Autentisering med myndighets-ID som standardvärde för nya avtal. Alternativet är inte synligt förrän metoden uttryckligen har aktiverats:
Autentiseringskontroller för myndighets-ID

Valfri biometrisk jämförelse med selfie

Kunder som vill inkludera en biometrisk jämförelse mellan identitetshandlingen och en selfie av mottagaren i realtid kan kontakta supportteamet för att aktivera funktionen.

Automatisk annullering av avtal när en mottagare inte kan autentisera sig

Tjänsten Myndighets-ID är konfigurerad att tillåta upp till fyra misslyckade försök i rad att autentisera mottagarens identitet. Efter det femte misslyckandet annulleras avtalet automatiskt i systemet och avtalsägaren meddelas om att avtalet annulleras på grund av ett autentiseringsfel.

Alternativet att konfigurera tröskelvärdet finns inte i kundgränssnittet. Kontoadministratörer kan begära att annulleringströskeln justeras till ett annat värde via supportteamet.

Misslyckad autentisering

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto