Använd maskerade fält för att skydda information

Se till att kundens privata information hålls privat genom att använda maskerade fält.

 

Maskerade fält används när du inte vill dela mottagarens känsliga information när någon visar dokumentet. Alla tecken i ett maskerat fält visas som asterisker i den PDF-fil som skapas.

Det är emellertid viktigt att observera att när fältinformation maskeras döljs INTE det faktiska värdet på exporterade rapporterar (.csv-fil).


Konfigurera maskerade fält

  1. Välj fliken Datafält (till vänster på skärmen i den nya redigeringsmiljön)
  2. Dra och släpp ett Textfält där du vill placera det
  3. Dubbelklicka på textfältet för att visa fältegenskaperna
  4. Markera kryssrutan Data för maskerat fält
  5. Välj valideringstyp (valfritt) (det vill säga datum, personnummer, telefonnr och så vidare)
  6. Klicka på OK för att spara fältegenskaperna

Upprepa för de fält som du vill maskera

Maskfält

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto