Migrera från echosign.com till adobesign.com

Översikt över processen

En ny domän har distribuerats för Adobe Acrobat Sign: adobesign.com.

Kundkonton som för närvarande är konfigurerade på domänen echosign.com migreras till adobesign.com under december 2022.

Kunder kan identifiera sin domän genom att logga in i Acrobat Sign och kontrollera URL:en:

 • Om URL:en är adobesign.com finns ditt konto redan på den nya domänen.
 • Om URL-adressen visas echosign.com måste ditt konto migreras.
Varning:

Om din URL är documents.adobe.com ändras inte domänen. Kunder måste dock uttryckligen tillåta e-postmeddelanden från adobesign@adobesign.com

EchoSign-URL

Individuella och kostnadsfria konton migreras automatiskt eftersom dessa tjänstenivåer inte har de komplexa funktioner som kräver administratörshantering.

Alla andra tjänstenivåer kommer att migreras inom de tidsramar som beskrivs nedan:

Juni 2020

Migreringen av alla kostnadsfria och individuella konton till domänen adobesign.com slutförs.

Juli 2020

Alla nya småföretagskonton och individuella konton etableras på domänen adobesign.com

September 2020


Alla nya företagskonton etableras på domänen adobesign.com.

Alla befintliga företagskonton har ett alternativ för att välja den nya domänen när kontot har verifierats som redo för migrering.

Oktober 2020


Alla nya storföretagskonton etableras på domänen adobesign.com.

Vi lanserar gradvis möjligheten att välja den nya domänen för befintliga storföretagskonton.

December 2022

Alla konton bör migreras till adobesign.com senast i december 2022.


Åtgärder att granska/vidta

För att säkerställa kontinuitet i tjänsten bör kunderna förbereda sig för domänmigreringen genom att gå igenom nedanstående lista över åtgärder och åtgärda de problem som är relevanta för deras konto.

Alla berörda konton kan flyttas till den nya domänen när de problem eller uppgifter som anges i listan nedan har åtgärdats för kontot.

Viktigt:

Om du ändrar din SAML-konfiguration måste du välja den nya domänen omedelbart efter att du har sparat de nya IdP-inställningarna i Acrobat Sign.

Enkel inloggning (SSO) är inte tillgängligt förrän domänbytet är klart.

Om du använder SAML ska du ställa in dina inställningar förSAML-läge i Acrobat Sign på SAML tillåtet

 • Kontrollera att du har ditt ursprungliga Acrobat Sign -lösenord
  • Detta är en försiktighetsåtgärd för att undvika att du oavsiktligt blir utestängd från ditt konto efter att du har ändrat IdP-inställningarna

Administratörer som har användare som använder Acrobat Sign-mobilappen för iOSbör uppmana sina användare att uppgradera appversionen till 3.22 eller senare.

Domänändringen påverkar inte Acrobat Sign-appen för Android.

Obs!

Uppdateringar av anpassade e-postmallar måste göras av din Success Manager eller supportteamet.

Eftersom mallarna kan uppdateras när som helst innan övergången till den nya domänen rekommenderar vi att du begär den här uppdateringen så tidigt som möjligt.

Om ditt konto använder anpassade e-postmallar måste mallen uppdateras med en referens till adobesign@adobesign.com som det e-postalias som användarna kan lägga till i sina adressböcker.

 • Det gör du genom att ändra den fasta strängen echosign@echosign.com till variabeln $!from@$!active_domain
  • På så sätt kan adressen ändras dynamiskt när kontot flyttas mellan domäner

Kunder som aktivt begränsar e-post bör uttryckligen tillåta e-post från adobesign@adobesign.com

 • Om du har en befintlig regel som tillåter echosign@echosign.com lägger du även till den här nya regeln
  • Vänta med att ta bort echosign@echosign.com

Annars kan det hända att inkommande avtalsmeddelanden (e-post) filtreras bort som skräppost.

Kunder med restriktiv nätverkssäkerhet bör uttryckligen tillåta trafik från den nya domänens slutpunkter i produktionsmiljön.

Om dina nuvarande nätverksbehörigheter är konfigurerade för att tillåta echosign.com-trafik bör även adobesign.com-slutpunkterna läggas till.

 • Vänta med att ta bort echosign.com-slutpunkterna
 • Lägg bara till adobesignforsalesforce.com om ditt konto använder Adobe Acrobat Sign för Salesforce -integreringen
 • Kunder som har konton i demo-miljön bör även lägga till demo-slutpunkterna
  för adobesign
Miljö ”echosign”-domänen domänmotsvarighet till ”adobesign”
Produktion echosign.com adobesign.com
echocdn.com adobesigncdn.com
echosignforsalesforce.com adobesignforsalesforce.com
-- documentcloud.adobe.com
Demo echosigndemo.com adobesigndemo.com
echocdndemo.com adobesigncdndemo.com
echosignforsalesforcedemo.com adobesignforsalesforcedemo.com
Obs!

En utökad lista med Adobe Acrobat Sign-slutpunkter finns här, men endast de som anges ovan är relevanta för den här domänmigreringen.

Inga ändringar av IP-intervallen krävs.

Konton som använder API-tjänsten bör granska sin kod för att se till att den även stöder domänen adobesign.com.

Obs!

Uppdateringstoken (används för att hämta nya åtkomsttoken) är inte knutna till domänen, och påverkas därför inte av domänändringen.

Kunder/partners/integrerare kan ha kod som har en hårdkodad kontroll av URI:n som returneras. Detta kan göras som en säkerhetsåtgärd för att förhindra otillåtna försök att omdirigera domänen.

 • Kontakta ägaren av eventuell tredjepartsintegrering för att avgöra om denna situation föreligger
 • Kontakta era interna intressenter för anpassade integreringar som byggts internt
Viktigt:

Om du ändrar din SAML-konfiguration måste du välja den nya domänenomedelbart efter att du har sparat de nya IdP-inställningarna i Acrobat Sign.

Enkel inloggning (SSO) är inte tillgängligt förrän domänbytet är klart.

 1. Välj SAML tillåtet i inställningarna för SAML-läge i Acrobat Sign

  • Kontrollera att du har ditt ursprungliga Acrobat Sign -lösenord
   • Detta är en försiktighetsåtgärd för att undvika att du oavsiktligt blir utestängd från ditt konto efter att du har ändrat IdP-inställningarna
  SAML-läge

 2. Skapa en ny klient hos din IdP (MSADFS, Okta osv.)

  • Skapa din nya klient med hjälp av tjänsteleverantörsinformationen för Acrobat Sign SAML för den nya domänen (se varningen nedan)
  • Vi rekommenderar att du behåller den gamla klienten tills du är säker på att enkel inloggning fungerar som förväntat i den nya domänen
  Viktigt:

  När du migrerar till en ny domän visar tjänsteleverantörsinformationen för Acrobat Sign på Acrobat Sign SAML-sidan den befintliga domänkonfigurationen.

  Du måste redigera de tre URL-adresserna manuellt så att de matchar den nya domän som du migrerar till.

  • Om du till exempel migrerar till adobesign.com motsvarar dina befintliga URL:er echosign.com; ändra dem manuellt till adobesign.com när du konfigurerar din nya klient

  Redigera inte följande:

  • Entitets-ID/SAML-målgrupp
  • SP-certifikat

  Redigera följande manuellt:

  • Assertion Consumer URL
  • URL för enkel utloggning (SLO)
  • URL för enkel inloggning (SSO)


 3. Uppdatera IdP-konfigurationerna med värdena från IdP-klienten som du precis skapat

 4. Logga in i Acrobat Sign som kontoadministratör och gå till Konto > Kontoinställningar > Kontoinställning

  • Klicka på Uppdatera nu
   • Du loggas ut automatiskt och måste autentisera dig för den nya domänen
   • Om du har ett bokmärke för att logga in redigerar du URL:en så att adobesign.com används i stället för echosign.com
  Uppdatera domänen

  Obs!

  Bokmärken till den gamla domänen (echosign.com) kan utlösa flera begäranden om cookie-aktivering när användaren flyttas till den nya domänen (adobesign.com) under inloggningsprocessen. 

  Användarna kan undvika detta genom att uppdatera bokmärkena.

 5. Testa SSO-anslutningen

Adobe Acrobat Sign för Salesforce -kunder måste länka om OAuth-anslutningen mellan Acrobat Sign och Salesforce (så snart som möjligt) efter att domänen har ändrats.

Om du ändrar domänen bryts den betrodda anslutningen mellan Acrobat Sign och Salesforce. Tills OAuth-länken har återanslutits:

 • Användarna kommer inte att kunna skicka avtal från Salesforce
  • Om de försöker skicka ett avtal visas ett felmeddelande och avtalet sparas som ett utkast.
 • Uppdateringar överförs inte tillbaka till Salesforce
  • När anslutningen har återupprättats kan avtalen uppdateras och synkroniseras på nytt med Acrobat Sign -tjänsten

Granska/uppdatera fjärrplatsinställningar

Organisationer som har konfigurerat fjärrplatsinställningar för Acrobat Sign måste också uppdatera fjärrplatsens URL så att den speglar adobesign.com (i stället för echosign.com).

 1. Gå till Konfiguration > Inställningar > Säkerhet > Fjärrwebbplatsinställningar

 2. Granska fjärrplatsens URL:er för de konfigurerade fjärrplatserna.

  Sök efter alla webbplatser som använder echosign.com som domän i URL:en:

  Uppdatera URL för fjärrplatsen

 3. Klicka på åtgärden Redigera för fjärrplatsen med echosign.com-domänen

 4. Redigera URL:en för fjärrplatsen och ändra echosign.com till adobesign.com

  Uppdatera URL för fjärrplatsen

  Viktigt:

  Ändra inte de andra elementen i URL:en.

 5. Klicka på Spara för att spara den nya konfigurationen

Upprepa steg 3–5 för alla fjärrplatser som använder echosign.com som domän för URL:en.

Observera att det är möjligt att webbplatsens URL innehåller strängen "echosign" på en plats i strängen som inte är domänen. Redigera inte dessa värden:

Inte en echosign.com-domän

Befintliga webbformulär fortsätter att fungera som förväntat efter att domänen har ändrats.

När ett webbformulär skapas identifieras det med ett unikt webformId (wid).

Om du ändrar domänen ändras webbformulärets URL, men inte webformId.

Exempel:

Webbformulärets URL för echosign.com:

 • https://caseyjonez.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBFi_MHTdBzgM82U*

Samma webbformulär efter domänbytet:

 • https://caseyjonez.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBFi_MHTdBzgM82U*

Eftersom Acrobat Sign fortsätter att acceptera inkommande trafik på echosign.com-domänen, matchas URL:en och rätt webformId levereras.

Obs!

Vi rekommenderar att kunderna uppdaterar sitt innehåll så att de använder URL:erna med den nya domänen när det är möjligt.

Obs!

Alla konton uppmanas att ”registrera sig” på den nya domänen så tidigt som möjligt för att ge tid för felsökning i händelse av problem.

Konton kan växla tillbaka till den äldre domänen om det uppstår problem. 


Så här ändrar du domänen

När du är säker på att ditt konto är redo att migreras:

 1. Logga in på Acrobat Sign som administratör på kontonivå

 2. Navigera till: Konto > Kontoinställningar > Kontoinställning

 3. Klicka på Uppdatera nu

  Uppdatera domänen

 4. En checklista med viktiga åtgärder visas som ett överlägg.

  Granska alla punkter och bocka av dem när du är säker på att problemet har hanterats på rätt sätt för ditt konto.

  Verifiera checklistan

 5. Klicka på OK när alla rutor är markerade och klicka sedan på Spara:

  • Du loggas ut automatiskt och måste autentisera dig för den nya domänen
  • Om du har ett bokmärke för att logga in redigerar du URL:en så att adobesign.com används i stället för echosign.com
  Obs!

  Bokmärken till den gamla domänen (echosign.com) kan utlösa flera begäranden om cookie-aktivering när användaren flyttas till den nya domänen (adobesign.com) under inloggningsprocessen. 

  Användarna bör uppmanas att uppdatera sina bokmärken så att de matchar den nya inloggningsdomänen.


Återgå till den äldre domänen

Om du av någon anledning måste återgå till den tidigare domänen är processen densamma som det första bytet.

 • Konton som har SAML aktiverat måste konfigurera om sina SAML IdP-inställningar så att de använder den gamla klienten
 • Konton som använder Adobe Acrobat Sign för Salesforce -integreringen måste länka om programmen efter bytet
 1. Logga in på Acrobat Sign som administratör på kontonivå

 2. Navigera till: Konto > Kontoinställningar > Kontoinställning

 3. Klicka på Uppdatera nu och sedan på Spara

  • Du loggas ut automatiskt
  Uppdatera domänen


Vanliga frågor

Här nedan hittar du en lista med vanliga frågor om domänmigreringen.

Om du inte hittar svaret på din fråga här kontaktar du din Success Manager eller kundsupport.

Scenario: Ett konto har migrerats till domänen adobesign.com – API-anrop har gjorts med domänen echosign.com

 • Exempel på URL för begäran: https://api.na2.echosign.com/api/rest/v6/baseUris
 • Exempelsvar

{

  "apiAccessPoint": "https://api.na2.adobesign.com/",

  "webAccessPoint": "https://secure.na2.adobesign.com/"

}

Obs!

Domänen i exempelsvaret pekar på adobesign.com även om begäran gjordes från echosign.com.

 • Om du kontrollerar svaret för echosign.com kommer kontrollen att misslyckas
  • Ersätt värdnamnet echosign.com med adobesign.com om det finns hårdkodade förekomster

Scenario: Ett konto har migrerats till domänen adobesign.com – API-anrop har gjorts via domänen adobesign.com

 • Exempel på URL för begäran: https://api.na2.adobesign.com:443/api/rest/v6/baseUris
 • Exempelsvar

1

2

3

4

{

  "apiAccessPoint": "https://api.na2.adobesign.com/",

  "webAccessPoint": "https://secure.na2.adobesign.com/"

}

Nej.

Konton på en *.documents.adobe.com-URL migreras inte.

Endast konton på *.echosign.com-domänen migreras till domänen adobesign.com

Nej.

Samma IP-intervall (visas på sidan med systemkrav) används för domänen adobesign.com.

Inget nytt läggs till, inget tas bort.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto