Användarhandbok Avbryt

Rapporter och dataexport

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Förhandsversionsinformation
 2. Versionsinformation
 3. Viktiga meddelanden

Kom igång

 1. Snabbstartsguide för administratörer
 2. Snabbstartsguide för användare
 3. För utvecklare
 4. Videosjälvstudiebibliotek
 5. Vanliga frågor och svar

Administrera

 1. Översikt av Admin Console
 2. Användarhantering
  1. Lägg till en användare
  2. Skapa användare i bulk
  3. Lägg till användare från din katalog
  4. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
  5. Skapa funktionsfokuserade användare
   1. Tekniska konton - API-drivna
   2. Tjänstkonton - manuellt drivna
  6. Sök efter användare med etableringsfel
  7. Ändra namn/e-postadress
  8. Redigera en användares gruppmedlemskap
  9. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
  10. Uppgradera en användare till en administratörsroll
  11. Användaridentitetstyper och SSO
  12. Byt användaridentitet
  13. Autentisera användare med MS Azure
  14. Autentisera användare med Google-federation
  15. Produktprofiler
  16. Inloggningsupplevelse
 3. Konto-/gruppinställningar
  1. Inställningsöversikt
  2. Globala inställningar
   1. Kontonivå och ID
   2. Arbetsflöden för självsignering
   3. Massutskick
   4. Webbformulär
   5. Anpassat arbetsflöde för utskick
   6. Power Automate-arbetsflöden
   7. Biblioteksdokument
   8. Samla formulärdata med avtal
   9. Begränsad dokumentsynlighet
   10. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
   11. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
   12. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
   13. Filer som bifogas i e-post namnges som
   14. Bifoga granskningsrapporter till dokument
   15. Sammanfoga flera dokument till ett
   16. Ladda upp ett signerat dokument
   17. Delegering för användare i mitt konto
   18. Tillåt att externa mottagare delegerar
   19. Behörighet att signera
   20. Behörighet att skicka
   21. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
   22. Ange standardtidszon
   23. Ange standarddatumformat
   24. Användare i flera grupper (UMG)
    1. Uppgradera för att använda UMG
   25. Behörigheter för gruppadministratörer
   26. Ersätt mottagare
   27. Granskningsrapport
    1. Översikt
    2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
    3. Inkludera påminnelser
    4. Inkludera visningshändelser
    5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
   28. I produktmeddelanden och -vägledning
   29. Åtkomliga PDF-filer
   30. Ny författarupplevelse
   31. Hälsovårdskund
  3. Kontoinställning
   1. Lägg till logotyp
   2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
   3. Lägg till företagsnamn
  4. Signaturinställningar
   1. Väl formaterade signaturer
   2. Tillåt mottagare att signera efter
   3. Signerare får inte ändra sitt namn
   4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
   5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
   6. Navigera mottagare genom formulärfält
   7. Avböj att signera
   8. Tillåt stämpelarbetsflöden
   9. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
   10. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
   11. Visa meddelanden vid e-signering
   12. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
   13. Begär IP-adress av undertecknare
   14. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
  5. Digitala signaturer
   1. Översikt
   2. Hämta och signera med Acrobat
   3. Signera med molnsignaturer
   4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
   5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
  6. Elektroniska sigill
  7. Digital identitet
   1. Digital Identity Gateway
   2. Princip för identitetskontroll
  8. Rapportinställningar
   1. Ny rapporteringsupplevelse
   2. Klassiska rapporteringsinställningar
  9. Säkerhetsinställningar
   1. Inställningar för enkel inloggning
   2. Inställningar för Kom ihåg mig
   3. Policy för inloggningslösenord
   4. Styrka för inloggningslösenord
   5. Webbsessionens varaktighet
   6. Typ av PDF-kryptering
   7. API
   8. Informationsåtkomst för användare och grupper
   9. Tillåtna IP-intervall
   10. Kontodelning
   11. Behörigheter för kontodelning
   12. Delningskontroller för avtal
   13. Verifiering av signeraridentitet
   14. Signeringslösenord för avtal
   15. Dokumentlösenordets styrka
   16. Blockera signerare efter geolokalisering
   17. Telefonautentisering
   18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
   19. Tillåt sidextrahering
   20. Dokumentlänkens förfallotid
   21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
   22. Tidsstämpel
  10. Skicka-inställningar
   1. Visa sidan Skicka efter inloggning
   2. Kräv mottagarnamn för att skicka
   3. Lås namnvärden för kända användare
   4. Tillåtna mottagarroller
   5. Mottagargrupper
   6. Obligatoriska fält
   7. Bifoga dokument
   8. Förenkla fält
   9. Ändra avtal
   10. Avtalsnamn
   11. Språk
   12. Privata meddelanden
   13. Tillåtna signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Lösenordsskydd för signerade dokument
   16. Alternativ för identifiering av signerare
    1. Översikt
    2. Signeringslösenord
    3. Engångslösenord via e-post
    4. Acrobat Sign-autentisering
    5. Telefonautentisering
    6. Molnbaserad digital signatur
    7. Kunskapsbaserad autentisering
    8. Myndighets-ID
    9. Rapporter över signeraridentitet
   17. Innehållsskydd
   18. Aktivera Notarize-transaktioner
   19. Förfallotid för dokument
   20. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
   21. Signeringsordning
   22. Liquid Mode
   23. Anpassade arbetsflödeskontroller
   24. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
   25. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
  11. Meddelandemallar
  12. Bioläkemedelsinställningar
   1. Översikt
   2. Kräv identitetsautentisering
   3. Anledningar till signering
  13. Arbetsflödesintegrering
  14. Attesteringsinställningar
  15. Betalningsintegrering
  16. Signerarmeddelanden
  17. SAML-inställningar
   1. SAML-konfiguration
   2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installera Okta
   4. Installera OneLogin
   5. Installera Oracle Identity Federation
  18. Datastyrning
  19. Inställningar för tidsstämpling
  20. Externt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-postinställningar
   1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
   2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
   3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
   4. Anpassa fälten Till och Kopia
   5. Anpassade e-postmallar
   6. Aktivera meddelanden utan länkar
  23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
  24. Konfigurera alternativ för mottagare
 4. Riktlinjer för lagstadgade krav
  1. Tillgänglighet
   1. Tillgänglighetsefterlevnad
   2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
   3. Skapa tillgängliga AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-översikt
   2. Redigera bort en användare
   3. Redigera bort ett användaravtal    
  4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspaket
   2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
   3. Analys av delade ansvar
  5. Hälsovårdskunder
  6. Stöd för IVES
  7. eOriginal-valv för pantbevis
  8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
   1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
   2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
   3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Hämta flera avtal samtidigt
 6. Gör anspråk på din domän

Skicka, signera och hantera avtal

 1. Skicka avtal  
  1. Översikt över sidan Skicka
  2. Skicka ett avtal bara till dig själv
  3. Skicka ett avtal till andra
  4. Skriftliga signaturer
  5. Mottagarnas signeringsordning
  6. Massutskick
   1. Översikt över funktionen Massutskick
   2. Massutskick – manuella mottagare
   3. Massutskick – CSV-uppladdning
   4. Avbryt en Massutskickstransaktion
   5. Lägg till påminnelser till Massutskick
   6. Rapportering för Massutskick
 2. Redigera in fält i dokument
  1. Redigeringsmiljö i appen
   1. Identifiera fält automatiskt
   2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
   3. Tilldela formulärfält till mottagare
   4. Förifyllningsrollen
   5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
   6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
   7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
  2. Skapa formulär och texttaggar
  3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
   1. Skapa AcroForm
   2. Skapa tillgängliga PDF-filer
  4. Fält
   1. Fälttyper
    1. Vanliga fälttyper
    2. Textbundna bilder
    3. Stämpelbilder
   2. Utseende på fältinnehåll
   3. Fältvalideringar
   4. Maskerade fältvärden
   5. Välj visa/dölj villkor
   6. Beräkningsfält 
 1. Vanliga frågor om redigering
 2. Signera avtal
  1. Signera avtal som har skickats till dig
  2. Fyll i och signera
  3. Självsignering
 3. Hantera avtal 
  1. Översikt över sidan Hantera
  2. Delegera avtal
  3. Ersätt mottagare
  4. Begränsa dokumentsynlighet 
  5. Avbryta ett avtal 
  6. Skapa nya påminnelser
  7. Granska påminnelser
  8. Avbryta en påminnelse
  9. Fler åtgärder...
   1. Så här fungerar sökning
   2. Visa ett avtal
   3. Skapa en mall från ett avtal
   4. Dölja/visa avtal från vyn
   5. Överför signerat avtal
   6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
   7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
   8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
   9. Lägga till en anteckning i avtalet
   10. Dela ett enskilt avtal
   11. Sluta dela ett avtal
   12. Ladda ner ett enskilt avtal
   13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
   14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
   15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
 4. Granskningsrapport
 5. Rapportering och dataexporter
  1. Översikt
  2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
  3. Rapportdiagram
   1. Skapa en ny rapport
   2. Avtalsrapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Aktivitetsrapport för inställningar
   5. Redigera en rapport
  4. Dataexport 
   1. Skapa en ny dataexport
   2. Redigera en dataexport
   3. Uppdatera innehållet för dataexport
   4. Hämta dataexporten
  5. Byt namn på en rapport/export
  6. Duplicera en rapport/export
  7. Schemalägg en rapport/export
  8. Ta bort en rapport/export
  9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

 1. Webbformulär 
  1. Skapa ett webbformulär
  2. Redigera ett webbformulär
  3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
  4. Dölja/Visa ett webbformulär
  5. Hitta URL eller inbäddningskod 
  6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
  7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
  8. Ändra storlek på webbformulär
 2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
  1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Skapa en biblioteksmall
  3. Ändra namn på en biblioteksmall
  4. Ändra typ på en biblioteksmall
  5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
  6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
  7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
 3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
 4. Power Automate-arbetsflöden 
  1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
  2. Aktivera Power Automate-integreringen
  3. Spåra Power Automate-användningen
  4. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
  5. Utlösare som används för flöden
  6. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
  7. Hantera flöden
  8. Redigera flöden
  9. Dela flöden
  10. Inaktivera eller aktivera flöden
  11. Ta bort flöden
  12. Användbara mallar
   1. Endast administratör
    1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara alla slutförda dokument i Box
   2. Avtalsarkivering
    1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara slutförda dokument i Box
   3. Arkivering av webbformuläravtal
    1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
    2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
    3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
    4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
   4. Dataextrahering av avtal
    1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
   5. Avtalsmeddelanden
    1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
    2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
    3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
   6. Avtalsgenerering
    1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
    2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
    3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
 5. Anpassat arbetsflöde för sändning
  1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
  2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
  3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
  4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
  5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
 6. Dela användare och avtal
  1. Dela en användare
  2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

 1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
 2. Acrobat Sign för Salesforce
 3. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
  2. Acrobat Sign för Outlook
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign för Teams
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
 4. Övriga integreringar
  1. Acrobat Sign för ServiceNow
  2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign för Workday
  5. Acrobat Sign för NetSuite
  6. Acrobat Sign för VeevaVault
  7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
 5. Partnerhanterade integreringar
 6. Så skapar du en integreringsnyckel

Adobe Sign-utvecklare

 1. REST-API:er 
  1. Dokumentation av metoder
  2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
  3. Vanliga frågor om API:er  
 2. Webhookar 
  1. Webhook-översikt
  2. Konfigurera en ny webhook
  3. Visa eller redigera en webhook
  4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
  5. Ta bort en webhook
  6. Tvåvägs SSL-certifikat
  7. Webhookar i API:n

Support och felsökning

 1. Kundsupportresurser
 2. Storföretagsresurser för kundframgång

Översikt över dataexport och rapportdiagram

Den nya Rapportupplevelsen ger användare på tjänstenivåerna Enterprise och Business möjlighet att skapa, spara och hantera egna anpassade rapporter och dataexporter i en anpassad vy.

Rapporter är mallar som returnerar ett eller flera diagram med en sammanfattning av avtalsdata enligt användarens definition. Antalet och typen av rapporter som är tillgängliga för användaren bestäms av användarens behörighetsnivå i systemet och den behörighetsomfattning som tillämpas på användar-ID.

Dataexport är en metod för användare att extrahera specifika fältdata från avtal inom deras behörighetsområde. Användarna kan använda filter för att fokusera den returnerade datauppsättningen efter användare, grupp, arbetsflöde eller avtalsnamn.

I den uppsättning avtal som filtrerats kan användaren definiera de enskilda fält som ska exporteras till en CSV-fil och på så sätt minska exporten från de transaktionsdata som de inte behöver.

Exempel på dataexport

Rapporttyper omfattar:

 • Avtal (Alla användare) – avtalsrapporter returnerar värdena för avtalsaktivitet, som slutförandegrad, slutförandetid, arbetsflödesanvändning, volymtrender och trender för avsändare/grupp. Det finns elva diagram för Avtal.
 • Transaktionsförbrukning (alla användare) – returnerar transaktionsvolymen via systemet efter användare, grupp, arbetsflöde eller övergripande volymtrend. Det finns fyra diagram för Transaktionsförbrukning.
 • Användare (under utveckling) – användarrapporter fokuserar på användarstatistik som skapade användare/grupper, användar-/grupptillväxttrender och användaraktivitet. Det finns sex diagram för Användare.
 • Aktivitetsgranskning för inställningar (endast administratörer) – administratörer har åtkomst till att köra en särskild rapport som returnerar aktiviteten på inställningsnivån för deras användare, grupp eller hela kontot, beroende på administratörens behörighetsnivå.
Obs!

Rapporttypen för användare inkluderas i den här dokumentationen för att öka medvetenheten, men är under utveckling och är inte tillgänglig i den aktuella versionen.

När du har loggat in väljer du Rapporter i huvudmenyn på startskärmen.

Standardkontrollpanelen (översikt)

När den nya Rapportupplevelsen först öppnas, hämtas standardkontrollpanelen.

Kontrollpanelen läser automatiskt in en översikt över avtalstrafiken från de föregående sju dagarna. Den innehåller en sammanfattning överst och tre diagram som visar procentandelen slutförda avtal, den totala volymtrenden för avtal och den genomsnittliga tiden för att slutföra ett avtal.

Den standardiserade landningssida med de fyra intresseområdena numrerade

Användaren har två knappar för att skapa nytt rapport-/exportinnehåll:

Knappar för att skapa nya rapporter eller dataexporter

 • Ny export – med en ny exportbegäran kan användaren definiera ett intervall av avtal och sedan exportera fältnivåvärden från dessa avtal.
  • t.ex. ett RSVP-formulär som är kopplat till ett evenemang där svaranden kan välja en måltid och ange särskilda överväganden
  • Den som har skapat webbformuläret kan sedan markera avtalen (filtreras efter webbformulärets namn) och extrahera fälten från formuläret (namn, måltidsinställningar, anteckningar osv.) till en CSV-fil
 • Ny rapport – med en ny rapport kan användaren skapa en kontrollpanel med avtalsdata som innehåller ett eller flera diagram. Olika diagramtyper används beroende på sammanhanget:
  • Slutförda avtal är ett ringdiagram
  • Trend för slutförandetid är ett linjediagram
  • Avtal per avsändare eller grupp är ett stolpdiagram
  • Slutförda avtal per avsändare är ett punktdiagram

Både export och rapporter gör att användaren kan spara mallen för framtida användning i sin personliga lista över exporter och rapporter.

Det är bara exporter som tillåter användaren att hämta en CSV-fil med de data som begärs.

Den vänstra listen på skärmen innehåller länkar som visar innehållet i användarens rapporter och dataexporter. Listen har upp till fem klickbara länkar:

Sammanfattningslistan över alla rapporter som är tillgängliga för användaren per rapporttyp

Översikt – visar avtalsdata för användaren under de föregående sju kalenderdagarna. Laddar i huvudsak om standardinstrumentpanelen på målsidan.

Rapporttyper – de tre typerna av rapporter (Avtal, Transaktionsförbrukning och Användare) har var och en sin klickbara länk för att öppna den fullständiga listan över rapporter för den rapporttypen. Observera att rapporter alltid samlar in aktuella data för filterinställningarna (t.ex. de senaste 30 dagarna) när de öppnas för visning.

 • Siffran efter rapporttypen anger det totala antalet rapporter som är tillgängliga för den typen.
 • Rapporter visas med de senast ändrade överst.
 • Varje rapporttyp har två standardrapporter som alltid finns överst i listan och som inte kan tas bort:
  • {Type} för veckan – visar en sammanställning av alla tillgängliga typspecifika diagram för de föregående sju dagarna.
  • {Type} för månaden – visar en sammanställning av alla tillgängliga typspecifika diagram för de föregående 30 dagarna.

Varje rapporttyp i listan har samma sidformat med fyra kolumner:

 • Rapportnamn – det namn som angavs av rapportskaparen.
 • Aktiva ikoner – om rapporten har ett konfigurerat schema visas en blå kalenderikon.
 • Skapad – tid-/datumstämpel för när rapporten skapades. Tidszonsförskjutningen baseras på den inställda tidszonen för användarens primära grupp.
 • Senast visad – anger tids-/datumstämpel för när rapporten senast visades.
Om du för musen över en rapporspost visas en Öppna -knapp som kan användas som en snabbåtgärd för att visa rapporten.
Dessutom finns det flera alternativ för att hantera rapporten. Du når dem genom att markera ellipsen längst till höger om posten. Dessa alternativ är:
 • Duplicera – skapar en kopia av rapporten som sedan kan redigeras och sparas med ett nytt namn (efter behov).
 • Byt namn – öppnar ett redigeringsfält för att ändra namnet på rapporten.
 • Ta bort – tar bort rapporten. Denna åtgärd är oåterkallelig.
 • Öppna – öppnar rapporten för visning.
  • Samma funktioner som snabbåtgärdsknappen Öppna.
  • Du kan även redigera konfigurationen för en öppen rapport och spara den under det befintliga namnet.
   • Om ett nytt namn önskas bör rapporten dupliceras först.
 • (Redigera) schema – öppnar gränssnittet för att skapa ett nytt schema eller för att redigera ett befintligt schema.
 • Skicka nu – öppnar gränssnittet så att en kopia av rapporten omedelbart kan skickas med e-post.
Rapportlistan med en post markerad och knappen Öppna snabbåtgärd visas

Exporter (N) – visar en lista över alla dataexporter som har skapats och sparats av användaren. Observera att en dataexport är en statisk rapport när den har genererats och måste uppdateras explicit för att informationen ska uppdateras.

Layouten för sidan Exporterahar sex kolumner:

 • Exportnamn – exportnamnet som definierats av användaren när det skapades.
 • Aktiva ikoner – två ikoner kan visas:
  • Redigera schema – om exporten har ett konfigurerat schema visas en blå kalenderikon.
  • Hämta – om en dataexport har en export klar visas en hämtningsikon.
 • Status – mallens aktuella status. När en export skapas för första gången kan kompileringen av data ta lite tid.
  • Klar – när exporten är helt genomförd visas statusen Klar. Endast exporter med status Klar kan laddas ned.
  • När en export fortfarande pågår, visas ett bearbetningsfält tills exporten är Klar.
 • Datatyp – identifierar vilken typ av data som exporten innehåller (Avtal, Transaktionsförbrukning eller Användare)
 • Skapad datum – tid-/datumstämpel för när rapporten skapades. Tidszonsförskjutningen baseras på den inställda tidszonen för användarens primära grupp.
 • Senast visad – anger tid-/datumstämpeln när rapporten senast öppnades. Tidsstämpeln kräver inte att exporten ändras och sparas om för att uppdateras.

Observera att när du för musen över en exportpost visas knappen Öppna som en snabbåtgärd. 

Dessutom finns det flera alternativ för att hantera rapporten. Du når dem genom att markera ellipsen längst till höger om posten. Dessa alternativ är:

 • Uppdatera – uppdaterar innehållet som ingår i exporten till de senaste data. Om rapporten inte har uppdaterats visas tidigare data.
 • Duplicera – skapar en kopia av rapporten som sedan kan redigeras och sparas efter behov.
 • Byt namn – öppnar ett redigeringsfält för att ändra namnet på rapporten.
 • Ta bort – tar bort exportdata. Denna åtgärd är oåterkallelig.
 • Öppna –öppnar exporten för omkonfiguration av de fältvärden som ska inkluderas i CSV-filen.
  • Samma funktioner som snabbåtgärdsknappen Öppna.
 • (Redigera) schema – öppnar gränssnittet för att skapa ett nytt schema eller redigera ett befintligt schema.
 • Hämta hämtar en CSV-fil med exportinnehållet. Användaren uppmanas att ange ett filnamn före hämtningen.
  • Samma funktioner som snabbåtgärdsknappen Hämta.
 • Skicka nu – öppnar gränssnittet så att en kopia av rapporten eller exporten skickas direkt via e-post.
Exportera post med alternativmenyn öppen och knappen Öppna markerad

Visningsfasen innehåller rapportsammanfattning och diagram:  

Visa steg

Längst ned på sidan finns en bläddringslista över de senast använda/skapade rapporterna, med de senaste överst.  

De två standardrapporterna (per rapporttyp) fästs högst upp i listan och kan inte redigeras, bytas namn på eller tas bort. De är:

 • {Rapporttyp} för månaden – skapar en fullständig kontrollpanelsvy över den inloggade användarens avtalsdata för de föregående 30 kalenderdagarna.
 • {Rapporttyp} för veckan – identisk med ovanstående rapport, förutom att tidsrymden endast omfattar de föregående sju kalenderdagarna.
Avsnittet med senaste rapporter där menyn Alternativ visas och snabbåtgärdsikonerna markeras

Om du för musen över en rapport- eller exportpost visas snabbåtgärdsknapparna:

 • Öppna – beroende på posttyp (Rapport eller Exportera):
  • Med rapporter öppnas en vy av rapporten. Rapportdiagrammet och filtren kan ändras och porten sparas med den nya konfigurationen.
  • Exporter öppnar fältkonfigurationen för exporten, vilket gör att exporten kan konfigureras om och sparas.
 • Ladda ner (Endast export) – köar en hämtbar CSV-fil.

Dessutom finns det flera vanliga alternativ för att hantera de senaste exporterna/rapporterna som du når genom att välja ellipsen längst till höger i posten. Dessa alternativ är:

 • Uppdatera (Endast export) uppdaterar innehållet som ingår i exporten till de senaste data. Om rapporten inte uppdateras visas tidigare data.
 • Duplicera – skapar en kopia av rapporten som sedan kan redigeras och sparas efter behov.
 • Byt namn – öppnar ett redigeringsfält för att ändra namnet på rapporten.
 • Ta bort – tar bort exportdata. Denna åtgärd är oåterkallelig.
 • Ladda ner (Endast export) hämtar en CSV-fil med exportinnehållet. Användaren uppmanas att ange ett filnamn före hämtningen.
  • Samma funktioner som snabbåtgärdsknappen Hämta.
 • Öppna – funktionerna är desamma som snabbåtgärdsknapparna. Beroende på posttyp (Rapport eller Exportera):
  • Rapporter öppnar en redigerbar vy av rapporten.
  • Exporter öppnar den redigerbara fältkonfigurationen för exporten.

Filtrera för export och rapporter

De flesta konton genererar tillräckligt med volym för att kräva en begränsning av avtalsdatauppsättningen för att endast returnera värdena för en viss tidsram, händelse eller arbetsström.

Både export och rapporter använder samma primära filtreringssystem för att begränsa antalet avtal som inkluderas i den returnerade datauppsättningen.

Du kan begränsa datauppsättningen genom att:

 • Datumintervall – begränsar den returnerade datauppsättningen till en tidsruta baserat på Skapad i avtalet
 • Arbetsflödesfilter – begränsar den returnerade datauppsättningen baserat på kända värden för arbetsströmmen i förhållande till avtalet.
  • Om inget filter har valts returneras alla avtal inom dataområdet.
  • Arbetsflödesfilter kan läggas till. Alla avtal som passar ett eller flera av filtren inkluderas i den returnerade datauppsättningen.
  • Filtreringskategorierna är:
   • Avsändare – filtrera baserat på avsändaren i ditt konto
   • Arbetsflöde – filter som baseras på det arbetsflöde som används för att skicka avtalet
   • Avtalsnamn – filtrera på avtalsnamnet. Passar avtal från webbformulär och andra källor som använder ett gemensamt avtalsnamn
   • Grupp – filtrera avtal baserat på de grupper som de skickades från
En konfiguration av dataexport som visar datum- och arbetsflödesfilter som har expanderats

När du väljer arbetsflödesfilter visas ett underfilter så att användaren uttryckligen kan välja bland värden inom den filtertyp som är känd för användaren (med hjälp av en listruta med flera val).

Användaren kan skriva en sträng i fältet för att skapa en lista med värden som matchar.

Flera värden kan väljas.

Underfilter för objekt

Dataexport

Dataexport är tillgänglig för alla användare och möjliggör export på fältnivå av avtalsdata.

Varje Export är en statisk hämtning av de data som är tillgängliga när exporten skapas. För att uppdatera data i en Export måste informationen först uppdateras.

Exporter kan skapas för att hämta data i kontexten för avtal, transaktionsförbrukning och användare.

Fältdata som exporteras väljs uttryckligen när exporten skapas och kan redigeras när som helst.

Rapportdiagram

Vilka rapportdiagram som är tillgängliga beror på användarens behörighetsnivå i Acrobat Sign-systemet.

För närvarande tillgängliga diagram:

 • Elva diagram för Avtal
 • En inställning för aktivitetsgranskning (endast tillgängligt för administratörer)
 • Fyra diagram för Transaktionsförbrukning
Under utveckling:
 • Sex diagram för Användare
Rapporttyp Diagram
Användare Gruppadministratörer Kontoadministratörer
Avtal Slutförda avtal Ja Ja Ja
Avtal Genomsnittlig slutförandetid Ja Ja Ja
Avtal Avtal efter arbetsflöde Ja Ja Ja
Avtal Avtalsslutförande efter arbetsflöde Ja Ja Ja
Avtal Trend för slutförandetid Ja Ja Ja
Avtal Avtalsvolymens trend Ja Ja Ja
Avtal Tid för slutförande av avtal Ja Ja Ja
Avtal Avtal efter avsändare Nej* Ja Ja
Avtal Slutförda avtal per avsändare Nej* Ja Ja
Avtal Avtal efter grupp Nej** Nej** Ja
Avtal Slutförda avtal per grupp Nej** Nej** Ja
Aktivitetsgranskningar för inställningar Logg över Aktivitetsgranskningar för inställningar
Nej Ja Ja
Transaktionsförbrukning Transaktionsvolymens trend Nej** Nej** Ja
Transaktionsförbrukning Transaktioner efter avsändare Nej** Nej** Ja
Transaktionsförbrukning Transaktioner efter grupp Nej** Nej** Ja
Transaktionsförbrukning Transaktioner efter arbetsflöde Nej** Nej** Ja

*Dessa rapporter aktiveras om användare ges åtkomst till data från grupper som de är medlemmar i.

** Dessa rapporter aktiveras om användaren får åtkomst till data för hela kontot.

Diagramformat

Diagrammen Avtal och Transaktion har samma layout och funktioner:

 1. Namnet på det sparade diagrammet visas överst
 2. De filter som används för att generera diagrammet visas. Alla filter kan redigeras:
  • Alla diagram – dikterar vilka diagram som visas. Ett eller flera diagram kan läggas till och originalet kan tas bort.
  • Datumintervall – datumomfånget för avtalen som används för att generera diagrammet kan uppdateras.
  • Filter – lägg till eller ändra filtret för Arbetsflöde, Avsändare, Avtalsnamn, eller Grupp.
 3. Den numeriska sammanfattningen av avtal baserat på status.
 4. Det grafiska diagrammet.
 5. Tabelldata – ger åtkomst till:
  • Visa diagramdetaljer – en större bild av bara själva diagrammet.
  • Visa datatabell – en tabellbaserad representation av diagrammet.
  • Visa rådata – en tabell med en lista över de enskilda avtal som används för att generera diagrammet.
Obs!

Att redigera och spara en befintlig rapport tillåter inte att rapporten byter namn under den nya konfigurationen.

Om du vill skapa en ny variant av en rapport, Duplicera rapporten först och namnge kopian i enlighet med den nya rapportens karaktär.

Diagramlayout

Stolpdiagram, linjediagram och punktdiagram visar detaljer när pekaren placeras över ett diagramdataelement.

Diagramdataelement

Avtal diagramexempel

Rapport: Slutförda avtal

Rapport: Genomsnittlig slutförandetid

Rapport: Avtal efter arbetsflöde

Rapport: Avtalsslutförande efter arbetsflöde

Rapport: Trend för slutförandetid

Rapport: Trend för avtalsvolym

Rapport: Tid för slutförande av avtal

Rapport: Avtal per avsändare

Rapport: Slutförda avtal per avsändare

Rapport: Avtal efter grupp

Rapport: Slutförda avtal per grupp

Transaktionsförbrukning diagramexempel

Rapport: Trend för transaktionsvolym

Rapport: Transaktioner per avsändare

Rapport: Transaktioner per grupp

Rapport: Transaktioner efter arbetsflöde

Aktivitetsgranskningar för inställningar

Rapporten Aktivitetsgranskningar för inställningar är en särskild typ av rapport som administratörer kan använda för att se (och ha en granskningsbar post för) ändringar i inställningar som har tillämpats på en användare, grupp eller kontot som helhet.

 • Användare har inte åtkomst till rapporten.
 • Administratörer på gruppnivå kan skapa rapporter för alla grupper där de har administratörsbehörighet och alla användare med en primär grupp som administratören styr.
 • Administratörer på kontonivå kan granska inställningarna på kontonivå tillsammans med alla grupp- och användarnivåinställningar på kontot.

Endast en rapporttyp är tillgänglig, Logg över Aktivitetsgranskningar för inställningar, som utarbetar en rapport med följande innehåll:

 • Det datum då ändringen gjordes
 • Inställningen som ändrades
 • Inställningens gamla värde
 • Inställningens nya värde
 • Målet för ändringen (användare, grupp, konto)
 • Målets namn. Målets e-postadress skrivs ut under namnet
 • Aktören som utförde ändringen
 • IP-adressen som aktören använde när ändringen utfördes.
Obs!

Aktivitetsgranskning för inställningar kan endast returnera de loggningsbara ändringarna efter 19 juli 2023. Detta är det datum då rapportsamlingen startade och befintliga ändringar kan inte rapporteras.

Logg över Aktivitetsgranskningar för inställningar med flera poster visade

Alla uppdateringar av systeminställningar på konto- och gruppnivå rapporteras.

Uppdateringar av användare rapporteras delvis:

Rapporterade händelser

Ej rapporterade händelser

Lägg till eller ta bort behörigheten att skicka avtal

Befordra eller nedgradera en administratör på konto- eller gruppnivå

Lägg till eller ta bort behörighet att signera avtal

Lägg till eller ta bort ett gruppmedlemskap

Lägg till eller ta bort behörighet att använda elektroniska sigill

Flytta en användare till eller från en grupp

Konfigurera automatisk delegering av signerare

Markera en användare som inaktiv

Uppdatera användaren för att lägga till eller ta bort behörighet för sekretessadministratör

Radera en användare med GDPR-verktyg

Lägg till ett API-program

Alla delningsaktiviteter

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?