Användarhandbok Avbryt

Adobe Acrobat Sign-kundsupportresurser

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Förhandsversionsinformation
 2. Versionsinformation
 3. Viktiga meddelanden

Kom igång

 1. Snabbstartsguide för administratörer
 2. Snabbstartsguide för användare
 3. För utvecklare
 4. Videosjälvstudiebibliotek
 5. Vanliga frågor och svar

Administrera

 1. Översikt av Admin Console
 2. Användarhantering
  1. Lägg till en användare
  2. Skapa användare i bulk
  3. Lägg till användare från din katalog
  4. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
  5. Skapa funktionsfokuserade användare
   1. Tekniska konton - API-drivna
   2. Tjänstkonton - manuellt drivna
  6. Sök efter användare med etableringsfel
  7. Ändra namn/e-postadress
  8. Redigera en användares gruppmedlemskap
  9. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
  10. Uppgradera en användare till en administratörsroll
  11. Användaridentitetstyper och SSO
  12. Byt användaridentitet
  13. Autentisera användare med MS Azure
  14. Autentisera användare med Google-federation
  15. Produktprofiler
  16. Inloggningsupplevelse
 3. Konto-/gruppinställningar
  1. Inställningsöversikt
  2. Globala inställningar
   1. Kontonivå och ID
   2. Arbetsflöden för självsignering
   3. Massutskick
   4. Webbformulär
   5. Anpassat arbetsflöde för utskick
   6. Power Automate-arbetsflöden
   7. Biblioteksdokument
   8. Samla formulärdata med avtal
   9. Begränsad dokumentsynlighet
   10. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
   11. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
   12. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
   13. Filer som bifogas i e-post namnges som
   14. Bifoga granskningsrapporter till dokument
   15. Sammanfoga flera dokument till ett
   16. Ladda upp ett signerat dokument
   17. Delegering för användare i mitt konto
   18. Tillåt att externa mottagare delegerar
   19. Behörighet att signera
   20. Behörighet att skicka
   21. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
   22. Ange standardtidszon
   23. Ange standarddatumformat
   24. Användare i flera grupper (UMG)
    1. Uppgradera för att använda UMG
   25. Behörigheter för gruppadministratörer
   26. Ersätt mottagare
   27. Granskningsrapport
    1. Översikt
    2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
    3. Inkludera påminnelser
    4. Inkludera visningshändelser
    5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
   28. I produktmeddelanden och -vägledning
   29. Åtkomliga PDF-filer
   30. Ny författarupplevelse
   31. Hälsovårdskund
  3. Kontoinställning
   1. Lägg till logotyp
   2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
   3. Lägg till företagsnamn
   4. URL för omdirigering efter avtal
  4. Signaturinställningar
   1. Väl formaterade signaturer
   2. Tillåt mottagare att signera efter
   3. Signerare får inte ändra sitt namn
   4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
   5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
   6. Navigera mottagare genom formulärfält
   7. Avböj att signera
   8. Tillåt stämpelarbetsflöden
   9. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
   10. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
   11. Visa meddelanden vid e-signering
   12. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
   13. Begär IP-adress av undertecknare
   14. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
  5. Digitala signaturer
   1. Översikt
   2. Hämta och signera med Acrobat
   3. Signera med molnsignaturer
   4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
   5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
  6. Elektroniska sigill
  7. Digital identitet
   1. Digital Identity Gateway
   2. Princip för identitetskontroll
  8. Rapportinställningar
   1. Ny rapporteringsupplevelse
   2. Klassiska rapporteringsinställningar
  9. Säkerhetsinställningar
   1. Inställningar för enkel inloggning
   2. Inställningar för Kom ihåg mig
   3. Policy för inloggningslösenord
   4. Styrka för inloggningslösenord
   5. Webbsessionens varaktighet
   6. Typ av PDF-kryptering
   7. API
   8. Informationsåtkomst för användare och grupper
   9. Tillåtna IP-intervall
   10. Kontodelning
   11. Behörigheter för kontodelning
   12. Delningskontroller för avtal
   13. Verifiering av signeraridentitet
   14. Signeringslösenord för avtal
   15. Dokumentlösenordets styrka
   16. Blockera signerare efter geolokalisering
   17. Telefonautentisering
   18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
   19. Tillåt sidextrahering
   20. Dokumentlänkens förfallotid
   21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
   22. Tidsstämpel
  10. Skicka-inställningar
   1. Visa sidan Skicka efter inloggning
   2. Kräv mottagarnamn för att skicka
   3. Lås namnvärden för kända användare
   4. Tillåtna mottagarroller
   5. Mottagargrupper
   6. Obligatoriska fält
   7. Bifoga dokument
   8. Förenkla fält
   9. Ändra avtal
   10. Avtalsnamn
   11. Språk
   12. Privata meddelanden
   13. Tillåtna signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Lösenordsskydd för signerade dokument
   16. Alternativ för identifiering av signerare
    1. Översikt
    2. Signeringslösenord
    3. Engångslösenord via e-post
    4. Acrobat Sign-autentisering
    5. Telefonautentisering
    6. Molnbaserad digital signatur
    7. Kunskapsbaserad autentisering
    8. Myndighets-ID
    9. Rapporter över signeraridentitet
   17. Innehållsskydd
   18. Aktivera Notarize-transaktioner
   19. Förfallotid för dokument
   20. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
   21. Signeringsordning
   22. Liquid Mode
   23. Anpassade arbetsflödeskontroller
   24. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
   25. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
  11. Meddelandemallar
  12. Bioläkemedelsinställningar
   1. Översikt
   2. Kräv identitetsautentisering
   3. Anledningar till signering
  13. Arbetsflödesintegrering
  14. Attesteringsinställningar
  15. Betalningsintegrering
  16. Signerarmeddelanden
  17. SAML-inställningar
   1. SAML-konfiguration
   2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installera Okta
   4. Installera OneLogin
   5. Installera Oracle Identity Federation
  18. Datastyrning
  19. Inställningar för tidsstämpling
  20. Externt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-postinställningar
   1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
   2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
   3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
   4. Anpassa fälten Till och Kopia
   5. Aktivera meddelanden utan länkar
   6. Anpassa e-postmallar
  23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
  24. Konfigurera alternativ för mottagare
 4. Riktlinjer för lagstadgade krav
  1. Tillgänglighet
   1. Tillgänglighetsefterlevnad
   2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
   3. Skapa tillgängliga AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-översikt
   2. Redigera bort en användare
   3. Redigera bort ett användaravtal    
  4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspaket
   2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
   3. Analys av delade ansvar
  5. Hälsovårdskunder
  6. Stöd för IVES
  7. Säkrade avtal
  8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
   1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
   2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
   3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Hämta flera avtal samtidigt
 6. Gör anspråk på din domän 
 7. Länkar för att rapportera missbruk

Skicka, signera och hantera avtal

 1. Mottagaralternativ
  1. Avbryta en e-postpåminnelse
  2. Alternativ på e-signeringssidan
   1. Översikt över e-signeringssidan
   2. Öppna för att läsa avtalet utan fält
   3. Avböj att signera ett avtal
   4. Delegera signeringsbehörighet
   5. Starta om avtalet
   6. Hämta en PDF-fil av avtalet
   7. Visa avtalshistoriken
   8. Visa avtalsmeddeladen
   9. Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
   10. Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur 
   11. Navigera formulärfälten
   12. Rensa data från formulärfälten
   13. Förstoring och navigering av e-signeringssidan
   14. Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
   15. Granska juridiska meddelanden
   16. Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
 2. Skicka avtal  
  1. Översikt över sidan Skicka
  2. Skicka ett avtal bara till dig själv
  3. Skicka ett avtal till andra
  4. Skriftliga signaturer
  5. Mottagarnas signeringsordning
  6. Massutskick
   1. Översikt över funktionen Massutskick
   2. Massutskick – manuella mottagare
   3. Massutskick – CSV-uppladdning
   4. Avbryt en Massutskickstransaktion
   5. Lägg till påminnelser till Massutskick
   6. Rapportering för Massutskick
 3. Redigera in fält i dokument
  1. Redigeringsmiljö i appen
   1. Identifiera fält automatiskt
   2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
   3. Tilldela formulärfält till mottagare
   4. Förifyllningsrollen
   5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
   6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
   7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
  2. Skapa formulär och texttaggar
  3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
   1. Skapa AcroForm
   2. Skapa tillgängliga PDF-filer
  4. Fält
   1. Fälttyper
    1. Vanliga fälttyper
    2. Textbundna bilder
    3. Stämpelbilder
   2. Utseende på fältinnehåll
   3. Fältvalideringar
   4. Maskerade fältvärden
   5. Välj visa/dölj villkor
   6. Beräkningsfält 
  5. Vanliga frågor om redigering
 4. Signera avtal
  1. Signera avtal som har skickats till dig
  2. Fyll i och signera
  3. Självsignering
 5. Hantera avtal
  1. Översikt över sidan Hantera
  2. Delegera avtal
  3. Ersätt mottagare
  4. Begränsa dokumentsynlighet 
  5. Avbryta ett avtal 
  6. Skapa nya påminnelser
  7. Granska påminnelser
  8. Avbryta en påminnelse
  9. Fler åtgärder...
   1. Så här fungerar sökning
   2. Visa ett avtal
   3. Skapa en mall från ett avtal
   4. Dölja/visa avtal från vyn
   5. Överför signerat avtal
   6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
   7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
   8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
   9. Lägga till en anteckning i avtalet
   10. Dela ett enskilt avtal
   11. Sluta dela ett avtal
   12. Ladda ner ett enskilt avtal
   13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
   14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
   15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
 6. Granskningsrapport
 7. Rapportering och dataexporter
  1. Översikt
  2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
  3. Rapportdiagram
   1. Skapa en ny rapport
   2. Avtalsrapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Aktivitetsrapport för inställningar
   5. Redigera en rapport
  4. Dataexport 
   1. Skapa en ny dataexport
   2. Redigera en dataexport
   3. Uppdatera innehållet för dataexport
   4. Hämta dataexporten
  5. Byt namn på en rapport/export
  6. Duplicera en rapport/export
  7. Schemalägg en rapport/export
  8. Ta bort en rapport/export
  9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

 1. Webbformulär 
  1. Skapa ett webbformulär
  2. Redigera ett webbformulär
  3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
  4. Dölja/Visa ett webbformulär
  5. Hitta URL eller inbäddningskod 
  6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
  7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
  8. Ändra storlek på webbformulär
 2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
  1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Skapa en biblioteksmall
  3. Ändra namn på en biblioteksmall
  4. Ändra typ på en biblioteksmall
  5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
  6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
  7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
 3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
 4. Power Automate-arbetsflöden 
  1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
  2. Aktivera Power Automate-integreringen
  3. Spåra Power Automate-användningen
  4. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
  5. Utlösare som används för flöden
  6. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
  7. Hantera flöden
  8. Redigera flöden
  9. Dela flöden
  10. Inaktivera eller aktivera flöden
  11. Ta bort flöden
  12. Användbara mallar
   1. Endast administratör
    1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara alla slutförda dokument i Box
   2. Avtalsarkivering
    1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara slutförda dokument i Box
   3. Arkivering av webbformuläravtal
    1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
    2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
    3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
    4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
   4. Dataextrahering av avtal
    1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
   5. Avtalsmeddelanden
    1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
    2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
    3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
   6. Avtalsgenerering
    1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
    2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
    3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
 5. Anpassat arbetsflöde för sändning
  1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
  2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
  3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
  4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
  5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
 6. Dela användare och avtal
  1. Dela en användare
  2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

 1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
 2. Acrobat Sign för Salesforce
 3. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
  2. Acrobat Sign för Outlook
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign för Teams
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
 4. Övriga integreringar
  1. Acrobat Sign för ServiceNow
  2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign för Workday
  5. Acrobat Sign för NetSuite
  6. Acrobat Sign för VeevaVault
  7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
 5. Partnerhanterade integreringar
 6. Så skapar du en integreringsnyckel

Adobe Sign-utvecklare

 1. REST-API:er 
  1. Dokumentation av metoder
  2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
  3. Vanliga frågor om API:er  
 2. Webhookar 
  1. Webhook-översikt
  2. Konfigurera en ny webhook
  3. Visa eller redigera en webhook
  4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
  5. Ta bort en webhook
  6. Tvåvägs SSL-certifikat
  7. Webhookar i API:n

Support och felsökning

 1. Kundsupportresurser 
 2. Storföretagsresurser för kundframgång 

Så här kontaktar du Acrobat Sign-supporten

Alla ärenden måste skickas in via en administratör (på grupp- eller kontonivå) – slutanvändare (i fleranvändarkonton) måste kontakta grupp- eller kontoadministratörerna för att skicka in nya supportärenden. Endast administratörer har behörighet att begära ändringar i systemet. Genom att begränsa skapandet av nya ärenden till enbart administratörer blir det enklare att få ett godkännande att påbörja det avhjälpande arbetet.

Administratörer kan begära att andra parter inkluderas som medverkande i ärendet genom att:

 • inkludera e-postadresserna när ärendet skapas
 • lägga till andra valfria användare som mottagare av kopia när de svarar på e-postmeddelandet om ärendet
 • vidarebefordra ett e-postmeddelande om ett ärende till en annan användare och be dem använda e-postmeddelandet för att svara supportteamet.

Om du behöver hjälp med Adobe Acrobat Sign:

1. Öppna supportmiljön:

Gå till undermenyn Kundsupport

Det finns två olika upplevelser för att Kontakta supporten:

2. Klicka på fliken Support

3. Välj Skapa ärende

 • Välj Administration för administrationsrelaterade frågor som enkel inloggning, användarsynkronisering, verktyg osv.
 • Välj Produkt för en specifik produktrelaterad fråga (följ skärmarna och ange all relevant information – prioritet, produkt osv.

Chatt- och telefonalternativ kan också finnas tillgängliga

Fliken Support i Admin Console

2. Klicka på Börja här under Öppna ett supportärende

3. Välj Supportbegäran

Chatt- och telefonalternativ kan också finnas tillgängliga

Support i den gamla Adobe Sign-portalen

Vad som ska ingå i ditt ärende

Varje ärende kräver att du anger information som gör det möjligt för oss att inleda vår utredning.

Nedan visas vanliga supportkategorier med en lista över föreslagna datapunkter som ofta behövs för att snabbt isolera vad problemet kan vara:

 • E-postadress till användaren som skickar in ärendet
 • Den ursprungliga fil som laddas upp och/eller namnet på den biblioteksmall som användes
  • Lades fält till via utvecklingsverktyget i appen?
  • Användes förifyllda fält?
 • En beskrivning av mottagarlistan
  • Antal mottagare
  • Roller
  • Autentiseringstyper
 • En beskrivning av felet/problemet (bilder om möjligt)
 • Kan problemet återskapas och med vilken frekvens?
 • E-postadress till användaren som skickar in ärendet
 • Avtalsnamnet
 • Tid/datum då avtalet skickades
 • Mottagarens e-postadress
 • Vid vilken punkt stötte signeringsprocessen på problemet?
 • Om felet är relaterat till ett fält:
  • Hur tillämpades fältet (redigerings-/PDF-/texttagg)?
  • Vad hände jämfört med vad du förväntade dig skulle hända?
  • En kopia av det uppladdade formuläret eller namnet på biblioteksmallen
 • En kopia av det uppladdade dokumentet eller namnet på biblioteksmallen
 • E-postadress för den uppladdande användaren
 • En beskrivning av problemet jämfört med vad du förväntar dig
  • Bilder om möjligt  
 • E-postadress för API-innehavaren
 • Den avsändande användarens e-postadress
 • En skärmbild av API-loggen med fel
 • En lista över integreringar som används (om tillämpligt)
 • Namnet på integreringen (Salesforce, Dynamics osv.)
 • En beskrivning av det oväntade beteendet eller felmeddelandet (bilder om möjligt)
 • En beskrivning av det arbetsflöde som leder fram till felet
 • Transaktionsinformation (i förekommande fall)
 • E-postadressen till användaren som uppvisar beteendet
 • Den ursprungliga fil som laddas upp och/eller namnet på den biblioteksmall som användes
  • Lades fält till via utvecklingsverktyget i appen?
  • Användes förifyllda fält?
 • Detaljerade steg för att replikera problemet
 • En beskrivning av felet/problemet (bilder om möjligt)
 • Kan problemet återskapas och med vilken frekvens?
 • Finns det ett transaktionsnummer?

Bästa praxis

Kända fel

När du går till sidorna Hem eller Hantera är de helt tomma.

Test: Försök att läsa in sidan: https://documentcloud.adobe.com/

Vissa mottagare kan ha sin banderoll för godkännande av cookies (Klicka för att signera) när de har slutfört sina aktiviteter på avtalet.

Mottagarna måste acceptera cookie-meddelandet (antingen genom att anpassa sina cookie-behörigheter eller aktivera alla cookies).

När cookie-kravet är uppfyllt visas knappen Klicka för att signera på samma plats på skärmen:

Cookie-godkännande blockerar knappen Klicka för att signera

Vanliga frågor: allmänt

Baserat på GDPR-kravet om att erhålla användarens samtycke innan data lagras på användarens enhet kan vissa användare få en eller flera uppmaningar om att aktivera cookies:

Cookie-begäran

 • Användare som använder Acrobat Sign från platser som tillämpar GDPR måste aktivera cookies för bastjänsten.
  • Du kan aktivera eller inaktivera cookies för prestanda och personliga annonser genom att klicka på knappen Anpassa.
  • Cookies kan hanteras när som helst genom att välja frågetecknet i det övre högra hörnet av fönstret och sedan välja Juridiska meddelanden > Cookie-preferenser:
Cookie-hanterare

När rotdomänen är en annan för en omdirigering av en sida uppmanas användaren att aktivera cookies igen (för den nya domänen).

 • Användare av konton som migrerar till domänen adobesign.com (från echosign.com) måste kanske konfigurera sina cookies två gånger, eftersom varje domän måste placera unika cookies.
  • Konton som migrerar tillbaka till echosign.com måste kanske också återaktivera cookies för den domänen.

Användare kan minska det här problemet genom att uppdatera sina bokmärken så att de pekar på domänen adobesign.com i stället för echosign.com.

Redigera din cookie

Vanliga frågor: e-post

När ett företag konfigurerar en domän som ”adobe.com” finns det DNS-poster som pekar alla anrop till domänen adobe.com på en eller flera server-IP-adresser på internet. Det finns också DNS-poster för e-post som pekar på e-postservrarna för den domänen.

Om Acrobat Sign skulle skicka e-postmeddelanden från våra adobesign.com-servrar men har infogat en ”från”-e-postadress med en domän som inte matchar de här DNS-posterna, matchar e-postdomänen i ”från”-adressen inte den domänens e-postservrar och den mottagande e-postservern skulle identifiera e-postmeddelandet som skräppost (det här är ett vanligt sätt att försöka lura människor att tro att de fått ett e-postmeddelande från en känd avsändare).

Eftersom det inte går att ändra avsändarservrarna går det inte att ändra ”från”-e-postvärdet i utgående e-postmeddelanden till något annat än adobesign.com.

Obs!

Obs! Värdet Svara till är e-postadressen till den användare som skapade avtalet vilket innebär att om du svarar på ett e-postmeddelande från Acrobat Sign dirigeras svaret tillbaka till den användaren.

Vanliga frågor: avtal

 1. Logga in på Acrobat Sign och gå till sidan Hantera.

 2. Hitta det avtal du vill ha och välj det.

  • Den högra listen öppnas och visar tillgängliga åtgärder.
 3. Ladda ned granskningsrapporten till ditt lokala system.

  Ladda ned revideringsrapporten

 4. Öppna den nedladdade PDF-filen.

  • Transaktions-ID finns överst på sidan i den grå rubrikrutan.
  Transaktions-id

Vanliga frågor: e-signaturer

Konto- och gruppnivåadministratörer kan konfigurera fältet för e-signatur för att lägga till eller ta bort den blåa signaturraden och den underliggande texten med namnet och datumet för en e-signatur.

Den blåa linjen kan även konfigureras att vara kortare så att den passar den angivna signaturen bättre.

Dessa alternativ kan konfigureras i avsnittet Signaturpreferenser på administratörsmenyn i Acrobat Sign.

Läs mer här >

Konfigurera välformaterade signaturer

Obs!

Om signaturen som tillhandahålls av en mottagare är en bild visas inte den blå signaturraden och den underliggande texten med namn/datum.

Vanliga frågor: användare/administratörer

 • För konton som loggar ärenden i Adobe Admin Console ska du klicka här >
 • För konton som loggar ärenden i den gamla Acrobat Sign-portalen:
  • Logga in på Acrobat Sign.
  • För musen över ditt namn i det övre högra hörnet och välj Profilinställningar från snabbmenyn.
  • På sidan Min profil för du muspekaren över frågetecknet bredvid ditt Gruppnamn.
   • En pratbubbla visas med namnen på alla administratörer för din grupp (på både grupp- och kontonivå).
    • Om du klickar på ett namn öppnas ett e-postmeddelande med adressen till den personen automatiskt ifylld.
Hitta din administratör i Adobe Sign

Vanliga frågor: API/webhookar

Webhookar som registrerar för många fel som svar inaktiverar automatiskt sig själva och meddelar kundens administratör eller ägaren av webhooken.

När dessa e-postmeddelanden levereras kan de anpassas efter kundens behov. Tre inställningar styr den här funktionen:

 • Varningströskel – hur många timmar måste gå efter det första felet innan ett varningsmeddelande skickas? (standard är 36 timmar)
  • När varningströskeln har passerats skickas ett varningsmeddelande varje gång webhooken misslyckas (tills den har inaktiverats).
 • Maximal varaktighet – hur länge ska webhooken tillåtas att misslyckas (efter det första felet) innan den inaktiveras (standard är 72 timmar)?
  • När gränsvärdet för maximal varaktighet har överskridits inaktiveras webhooken vid nästa fel och ett e-postmeddelande skickas.
 • Högsta antalet fel – hur många gånger måste webhooken misslyckas (i följd) innan den inaktiveras? (standardvärdet är 1)
  • När tröskelvärdet för högsta antalet fel har överskridits inaktiveras webhooken och ett e-postmeddelande skickas.

Timern och räknaren återställs när webhooken svarar.

E-postmeddelanden för webhookar

Vilka e-postmeddelanden skickas till beror på webhookens omfattning.

Om den primära kontakten inte är tillgänglig meddelas den sekundära kontakten:

Webhookens omfattning

Primär kontakt

Sekundär kontakt

Konto

Kontoadministratörer

Skaparen av webhooken

Grupp

Gruppadministratörer

Kontoadministratörer eller skaparen av webhooken

Användare

Skaparen av webhooken

--

Avtal

Skaparen av webhooken

--

Kontakta din framgångsansvarige (eller öppna ett supportärende) för att anpassa tröskelvärdena för meddelanden.

Vanliga frågor: arbetsflöden

När du redigerar ett arbetsflöde utlöses meddelandet Serverfel om ett eller flera av dokumenten som ingår inte omfattas:

Dokumentomfångsfel – designer

Avsändare som försöker använda ett arbetsflöde med det här problemet får ett felmeddelande som indikerar att arbetsflödet innehåller dokument som inte omfattas:

Dokumentomfångsfel – skicka

Det här felet innebär att arbetsflödet har förlorat behörigheten att använda en eller flera av de bifogade biblioteksmallarna. Det här inträffar oftast när behörigheterna för mallåtkomst ändras från att tillåta konto- eller gruppåtkomst till att begränsa åtkomsten till ägaren.  

Administratörer bör avbryta det här felmeddelandet i stället för att läsa in sidan igen.

 

Så här korrigerar du felet:

 • Ägaren av mallen bör redigera mallbehörigheterna så att de är tillgängliga för kontot/gruppen som arbetsflödet är bundet till
 • Ägaren av arbetsflödet kan ersätta mallen med en mall med lämpliga behörigheter. Du gör det genom att avbryta feltillståndet, redigera arbetsflödet och ersätta dokumentet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online