Rapport över signeraridentitet

Översikt

Rapport över signeraridentitet (SIR) registrerar indata som samlats in med autentiseringsmetoden Myndighets-ID eller Verifiering av digital identitet (t.ex. signerarens ansiktsbild, telefonnummer, bilder på myndighets-ID, data om den digitala identitetsleverantören osv.).

Rapport över signeraridentitet

Som standard sparar Adobe Acrobat Sign inte den här informationen. Konton som behöver samla in dessa data kan kontakta supportteamet och begära att SIR aktiveras.

 

SIR:

En SIR skapas per avtal. Om flera mottagare i samma avtal autentiserar med myndighets-ID eller digital identet visas alla i samma rapport.

Pågående avtal visar SIR som en interimistisk signeraridentitetsrapport. Rapporten fortsätter att vara flaggad som en tillfällig rapport tills transaktionen når ett sluttillstånd (slutförd, utgången, övergiven).

När avtalet har åtgärdats märks SIR som Slutlig signeraridentitetsrapport:

Tillfällig rapport

Obs!

Rapport över signeraridentitet är endast tillgänglig med företagsserviceplanen.


Användaråtkomst till signeraridentitetrapporten

Det är bara avtalets upphovsperson som kan hämta SIR från sidan Hantera.

  • Avancerad delning ger åtkomst till SIR med visningsbehörighet

Så här hämtar du SIR:

  • Navigera till sidan Hantera
  • Klicka en gång (markera) på avtalet med den rapport du vill ha
  • Klicka på Visa mer i den högra listen för att visa alla verktyg
  • Klicka på Ladda ned ID-rapport
  • Ett popup-fönster visas där du måste ange ett lösenord för dokumentet
    • Det här lösenordet är inbäddat i PDF-filen och måste anges innan PDF-filen kan visas
  • När du har angett lösenordet klickar du på Hämta. Rapporten hämtas till ditt lokala system
Hämta SIR på sidan Hantera

 

Om SIR hämtas innan avtalet når ett slutläge markeras dokumentet som en tillfällig rapport. När avtalet har slutförts identifieras rapporten som den slutgiltiga SIR.

Tillfällig rapport

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto