Användarhandbok Avbryt

Enable single sign-on with SAML

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Förhandsversionsinformation
 2. Versionsinformation
 3. Viktiga meddelanden

Kom igång

 1. Snabbstartsguide för administratörer
 2. Snabbstartsguide för användare
 3. För utvecklare
 4. Videosjälvstudiebibliotek
 5. Vanliga frågor och svar

Administrera

 1. Översikt av Admin Console
 2. Användarhantering
  1. Lägg till en användare
  2. Skapa användare i bulk
  3. Lägg till användare från din katalog
  4. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
  5. Skapa funktionsfokuserade användare
   1. Tekniska konton - API-drivna
   2. Tjänstkonton - manuellt drivna
  6. Sök efter användare med etableringsfel
  7. Ändra namn/e-postadress
  8. Redigera en användares gruppmedlemskap
  9. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
  10. Uppgradera en användare till en administratörsroll
  11. Användaridentitetstyper och SSO
  12. Byt användaridentitet
  13. Autentisera användare med MS Azure
  14. Autentisera användare med Google-federation
  15. Produktprofiler
  16. Inloggningsupplevelse
 3. Konto-/gruppinställningar
  1. Inställningsöversikt
  2. Globala inställningar
   1. Kontonivå och ID
   2. Arbetsflöden för självsignering
   3. Massutskick
   4. Webbformulär
   5. Anpassat arbetsflöde för utskick
   6. Power Automate-arbetsflöden
   7. Biblioteksdokument
   8. Samla formulärdata med avtal
   9. Begränsad dokumentsynlighet
   10. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
   11. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
   12. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
   13. Filer som bifogas i e-post namnges som
   14. Bifoga granskningsrapporter till dokument
   15. Sammanfoga flera dokument till ett
   16. Ladda upp ett signerat dokument
   17. Delegering för användare i mitt konto
   18. Tillåt att externa mottagare delegerar
   19. Behörighet att signera
   20. Behörighet att skicka
   21. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
   22. Ange standardtidszon
   23. Ange standarddatumformat
   24. Användare i flera grupper (UMG)
    1. Uppgradera för att använda UMG
   25. Behörigheter för gruppadministratörer
   26. Ersätt mottagare
   27. Granskningsrapport
    1. Översikt
    2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
    3. Inkludera påminnelser
    4. Inkludera visningshändelser
    5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
   28. I produktmeddelanden och -vägledning
   29. Åtkomliga PDF-filer
   30. Ny författarupplevelse
   31. Hälsovårdskund
  3. Kontoinställning
   1. Lägg till logotyp
   2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
   3. Lägg till företagsnamn
   4. URL för omdirigering efter avtal
  4. Signaturinställningar
   1. Väl formaterade signaturer
   2. Tillåt mottagare att signera efter
   3. Signerare får inte ändra sitt namn
   4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
   5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
   6. Navigera mottagare genom formulärfält
   7. Avböj att signera
   8. Tillåt stämpelarbetsflöden
   9. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
   10. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
   11. Visa meddelanden vid e-signering
   12. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
   13. Begär IP-adress av undertecknare
   14. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
  5. Digitala signaturer
   1. Översikt
   2. Hämta och signera med Acrobat
   3. Signera med molnsignaturer
   4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
   5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
  6. Elektroniska sigill
  7. Digital identitet
   1. Digital Identity Gateway
   2. Princip för identitetskontroll
  8. Rapportinställningar
   1. Ny rapporteringsupplevelse
   2. Klassiska rapporteringsinställningar
  9. Säkerhetsinställningar
   1. Inställningar för enkel inloggning
   2. Inställningar för Kom ihåg mig
   3. Policy för inloggningslösenord
   4. Styrka för inloggningslösenord
   5. Webbsessionens varaktighet
   6. Typ av PDF-kryptering
   7. API
   8. Informationsåtkomst för användare och grupper
   9. Tillåtna IP-intervall
   10. Kontodelning
   11. Behörigheter för kontodelning
   12. Delningskontroller för avtal
   13. Verifiering av signeraridentitet
   14. Signeringslösenord för avtal
   15. Dokumentlösenordets styrka
   16. Blockera signerare efter geolokalisering
   17. Telefonautentisering
   18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
   19. Tillåt sidextrahering
   20. Dokumentlänkens förfallotid
   21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
   22. Tidsstämpel
  10. Skicka-inställningar
   1. Visa sidan Skicka efter inloggning
   2. Kräv mottagarnamn för att skicka
   3. Lås namnvärden för kända användare
   4. Tillåtna mottagarroller
   5. Mottagargrupper
   6. Obligatoriska fält
   7. Bifoga dokument
   8. Förenkla fält
   9. Ändra avtal
   10. Avtalsnamn
   11. Språk
   12. Privata meddelanden
   13. Tillåtna signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Lösenordsskydd för signerade dokument
   16. Alternativ för identifiering av signerare
    1. Översikt
    2. Signeringslösenord
    3. Engångslösenord via e-post
    4. Acrobat Sign-autentisering
    5. Telefonautentisering
    6. Molnbaserad digital signatur
    7. Kunskapsbaserad autentisering
    8. Myndighets-ID
    9. Rapporter över signeraridentitet
   17. Innehållsskydd
   18. Aktivera Notarize-transaktioner
   19. Förfallotid för dokument
   20. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
   21. Signeringsordning
   22. Liquid Mode
   23. Anpassade arbetsflödeskontroller
   24. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
   25. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
  11. Meddelandemallar
  12. Bioläkemedelsinställningar
   1. Översikt
   2. Kräv identitetsautentisering
   3. Anledningar till signering
  13. Arbetsflödesintegrering
  14. Attesteringsinställningar
  15. Betalningsintegrering
  16. Signerarmeddelanden
  17. SAML-inställningar
   1. SAML-konfiguration
   2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installera Okta
   4. Installera OneLogin
   5. Installera Oracle Identity Federation
  18. Datastyrning
  19. Inställningar för tidsstämpling
  20. Externt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-postinställningar
   1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
   2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
   3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
   4. Anpassa fälten Till och Kopia
   5. Anpassade e-postmallar
   6. Aktivera meddelanden utan länkar
  23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
  24. Konfigurera alternativ för mottagare
 4. Riktlinjer för lagstadgade krav
  1. Tillgänglighet
   1. Tillgänglighetsefterlevnad
   2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
   3. Skapa tillgängliga AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-översikt
   2. Redigera bort en användare
   3. Redigera bort ett användaravtal    
  4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspaket
   2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
   3. Analys av delade ansvar
  5. Hälsovårdskunder
  6. Stöd för IVES
  7. Säkrade avtal
  8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
   1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
   2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
   3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Hämta flera avtal samtidigt
 6. Gör anspråk på din domän

Skicka, signera och hantera avtal

 1. Mottagaralternativ
  1. Avbryta en e-postpåminnelse
  2. Alternativ på e-signeringssidan
   1. Översikt över e-signeringssidan
   2. Öppna för att läsa avtalet utan fält
   3. Avböj att signera ett avtal
   4. Delegera signeringsbehörighet
   5. Starta om avtalet
   6. Hämta en PDF-fil av avtalet
   7. Visa avtalshistoriken
   8. Visa avtalsmeddeladen
   9. Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
   10. Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur 
   11. Navigera formulärfälten
   12. Rensa data från formulärfälten
   13. Förstoring och navigering av e-signeringssidan
   14. Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
   15. Granska juridiska meddelanden
   16. Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
 2. Skicka avtal  
  1. Översikt över sidan Skicka
  2. Skicka ett avtal bara till dig själv
  3. Skicka ett avtal till andra
  4. Skriftliga signaturer
  5. Mottagarnas signeringsordning
  6. Massutskick
   1. Översikt över funktionen Massutskick
   2. Massutskick – manuella mottagare
   3. Massutskick – CSV-uppladdning
   4. Avbryt en Massutskickstransaktion
   5. Lägg till påminnelser till Massutskick
   6. Rapportering för Massutskick
 3. Redigera in fält i dokument
  1. Redigeringsmiljö i appen
   1. Identifiera fält automatiskt
   2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
   3. Tilldela formulärfält till mottagare
   4. Förifyllningsrollen
   5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
   6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
   7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
  2. Skapa formulär och texttaggar
  3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
   1. Skapa AcroForm
   2. Skapa tillgängliga PDF-filer
  4. Fält
   1. Fälttyper
    1. Vanliga fälttyper
    2. Textbundna bilder
    3. Stämpelbilder
   2. Utseende på fältinnehåll
   3. Fältvalideringar
   4. Maskerade fältvärden
   5. Välj visa/dölj villkor
   6. Beräkningsfält 
  5. Vanliga frågor om redigering
 4. Signera avtal
  1. Signera avtal som har skickats till dig
  2. Fyll i och signera
  3. Självsignering
 5. Hantera avtal
  1. Översikt över sidan Hantera
  2. Delegera avtal
  3. Ersätt mottagare
  4. Begränsa dokumentsynlighet 
  5. Avbryta ett avtal 
  6. Skapa nya påminnelser
  7. Granska påminnelser
  8. Avbryta en påminnelse
  9. Fler åtgärder...
   1. Så här fungerar sökning
   2. Visa ett avtal
   3. Skapa en mall från ett avtal
   4. Dölja/visa avtal från vyn
   5. Överför signerat avtal
   6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
   7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
   8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
   9. Lägga till en anteckning i avtalet
   10. Dela ett enskilt avtal
   11. Sluta dela ett avtal
   12. Ladda ner ett enskilt avtal
   13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
   14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
   15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
 6. Granskningsrapport
 7. Rapportering och dataexporter
  1. Översikt
  2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
  3. Rapportdiagram
   1. Skapa en ny rapport
   2. Avtalsrapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Aktivitetsrapport för inställningar
   5. Redigera en rapport
  4. Dataexport 
   1. Skapa en ny dataexport
   2. Redigera en dataexport
   3. Uppdatera innehållet för dataexport
   4. Hämta dataexporten
  5. Byt namn på en rapport/export
  6. Duplicera en rapport/export
  7. Schemalägg en rapport/export
  8. Ta bort en rapport/export
  9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

 1. Webbformulär 
  1. Skapa ett webbformulär
  2. Redigera ett webbformulär
  3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
  4. Dölja/Visa ett webbformulär
  5. Hitta URL eller inbäddningskod 
  6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
  7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
  8. Ändra storlek på webbformulär
 2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
  1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Skapa en biblioteksmall
  3. Ändra namn på en biblioteksmall
  4. Ändra typ på en biblioteksmall
  5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
  6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
  7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
 3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
 4. Power Automate-arbetsflöden 
  1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
  2. Aktivera Power Automate-integreringen
  3. Spåra Power Automate-användningen
  4. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
  5. Utlösare som används för flöden
  6. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
  7. Hantera flöden
  8. Redigera flöden
  9. Dela flöden
  10. Inaktivera eller aktivera flöden
  11. Ta bort flöden
  12. Användbara mallar
   1. Endast administratör
    1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara alla slutförda dokument i Box
   2. Avtalsarkivering
    1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara slutförda dokument i Box
   3. Arkivering av webbformuläravtal
    1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
    2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
    3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
    4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
   4. Dataextrahering av avtal
    1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
   5. Avtalsmeddelanden
    1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
    2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
    3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
   6. Avtalsgenerering
    1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
    2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
    3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
 5. Anpassat arbetsflöde för sändning
  1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
  2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
  3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
  4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
  5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
 6. Dela användare och avtal
  1. Dela en användare
  2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

 1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
 2. Acrobat Sign för Salesforce
 3. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
  2. Acrobat Sign för Outlook
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign för Teams
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
 4. Övriga integreringar
  1. Acrobat Sign för ServiceNow
  2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign för Workday
  5. Acrobat Sign för NetSuite
  6. Acrobat Sign för VeevaVault
  7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
 5. Partnerhanterade integreringar
 6. Så skapar du en integreringsnyckel

Adobe Sign-utvecklare

 1. REST-API:er 
  1. Dokumentation av metoder
  2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
  3. Vanliga frågor om API:er  
 2. Webhookar 
  1. Webhook-översikt
  2. Konfigurera en ny webhook
  3. Visa eller redigera en webhook
  4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
  5. Ta bort en webhook
  6. Tvåvägs SSL-certifikat
  7. Webhookar i API:n

Support och felsökning

 1. Kundsupportresurser
 2. Storföretagsresurser för kundframgång

Adobe Acrobat Sign includes SAML authentication for customers that desire a federated log in system.

Obs!

The below document pertains to customer accounts that manage their user licensing directly within the Acrobat Sign application.

Customers that manage user entitlement in the Adobe Admin Console must follow a different process found here.


Introduction

The identity federation standard Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0 enables the secure exchange of user authentication data between web applications and identity service providers.

When you use the SAML 2.0 protocol to enable single sign-on (SSO), security tokens containing assertions pass information about an end user (principal) between a SAML authority - an identity
provider (IdP)
, and a SAML consumer - a service provider (SP)

Acrobat Sign, acting as the service provider (SP), supports single sign-on through SAML using external identity providers (IdPs) such as Okta, OneLogin, Oracle Federated Identity (OIF), and Microsoft Active Directory Federation Service. Acrobat Sign is compatible with all external IdPs that support SAML 2.0.

More information on integrating with these identity providers (IdPs), can be found in the following guides:

You can also configure Acrobat Sign for single sign-on (SSO) with other systems already used in your organization, for example, Salesforce.com, or other providers that support SAML 2.0.

Acrobat Sign uses federated authentication as opposed to delegated authentication. Federated authentication does not validate the user's actual password in Acrobat Sign. Instead, Acrobat Sign receives a SAML assertion in an HTTP POST request. Acrobat Sign also supports encrypted assertions.

The SAML assertion has a limited validity period, contains a unique identifier, and is digitally signed. If the assertion is still within its validity period, has an identifier that has not been used before, and has a valid signature from a trusted identity provider, the user is granted access to Acrobat Sign.

A summary of the Acrobat Sign authentication specification is included in the table below: 

Specification (Standard Name)

Value

Federation Protocol

SAML 2.0

Federation Profile

Browser Post

Federation Unique Identifier

Email Address

Relay State

Not Needed.  Acrobat Sign has the logic to know where to point the User after they are authenticated.  

API Chart


Prerequisites

To enable SSO, your corporate network must support the SAML 2.0 protocol. If your corporate network does not support SAML, contact Adobe Acrobat Sign Support to discuss other options to enable Single Sign On in your account.

Before beginning to set up SAML SSO, you must do the following:

 • Claim and establish your Domain Name (For the examples in this guide, this will be rrassoc.com.)
 • Enable SAML for your domain using a provider such as Microsoft Active Directory Federation, Okta, Onelogin, Oracle Identity Federation, or others. You may need to open an Acrobat Sign support ticket to get your domain enabled from the backend
 • Create or verify that you have an administrator account with your IdP using an email address
  • If you do not have an Okta account, you can create a free Okta Developer Edition organization using this link: https://www.okta.com/developer/signup/
  • If you do not have a OneLogin account, you can create a free trials account using this link: https://www.onelogin.com/ and clicking the FREE TRIAL button in the upper right corner
 • (Optional) Add an additional email id for User Provisioning in both IdP and SP. This will allow you to add more users who can log in to Acrobat Sign with their SSO credentials
 • (Required) Verify that you have an admin user for Acrobat Sign and an Admin user for the IdP
  (Optional) Create or verify that you have an Acrobat Sign administrator account that uses the same email address as the account for your IdP (For the examples in this guide, this email address will be susan@rrassoc.com.) This will make it easier for you to administer the accounts
 • In Acrobat Sign, set your SAML Mode to “SAML Allowed” (See Working with the SAML Settings
  for more information.)
Obs!

When setting up SAML SSO, we recommend that you set the SAML Mode to SAML Allowed until the entire setup process is complete and you’ve verified it is working correctly. Once verified, you can change the SAML Mode to SAML Mandatory.


Enabling Single Sign On using SAML

At a high level, enabling SAML SSO between Acrobat Sign (the SP) and your IdP involves the following high-level steps:

1. If required (by your IdP), set up your IdP using the Acrobat Sign Service Provider (SP) Information

2. Set up Acrobat Sign using information from your IdP

3. Verify that the SAML SSO has been properly set up

Navigate to Account > Account Settings > SAML Settings

SAML UI

To view the options for User Creation, Login Page Customization, Identity Provider (IdP) Configuration, and Acrobat Sign Service Provider (SP) Information, scroll to the bottom of the SAML Settings page. 


SAML Mode Settings

In Acrobat Sign, there are three SAML Mode options and one additional option that works with the SAML Mandatory option.

SAML Mode Settings

 • SAML Disabled—Disables SAML authentication for the account. When selected, the rest of the SAML configuration page becomes inaccessible.
 • SAML Allowed— This option allows users to authenticate to Acrobat Sign by both SAML and the native Acrobat Sign authentication
 • SAML Mandatory—Requires that all users authenticate to Acrobat Sign with SAML SSO
  • Allow Acrobat Sign Account Administrators to log in using their Acrobat Sign Credentials - When SAML Mandatory is enabled, this option allows Acrobat Sign administrators to be an exception to the SAML rule and authenticate with Acrobat Sign native authentication.
   • Admins authenticated using their Acrobat Sign credentials will need to log out twice to log out of the service through the UI controls.  (After a successful logout, the admin is taken to their IdP, and because they are logged in to the IdP, the admin gets redirected back to Acrobat Sign and is logged in.)

It is strongly recommended that you set the SAML Mode to SAML Allowed until you’ve verified your SAML SSO is working as expected.


Hostname

The Hostname is your domain name. (See Prerequisites above.) When entered, your hostname
becomes part of the Assertion Consumer URL, the Single Log Out (SLO) URL, and Single
Sign-On (Login) URL. 

Hostname setting


User Creation Settings

Only the first of the two User Creation settings is directly connected with SAML Setup. The second setting pertains to all pending users, whether or not they are added as a result of authenticating through SAML.

User Creation settings

 • Automatically add users authenticated through SAML—If this option is enabled, users who are authenticated through your IdP are automatically added as pending users in Acrobat Sign
 • Automatically make pending users in my account active—If the Require signers in my account to log in to Acrobat Sign before signing setting (Security Settings > Signer Identity Verification), is enabled, this setting should also be enabled. When a signature is requested from a new user, this user is created as a pending user in your account. If this option is not enabled, these users are prevented from signing agreements sent to them for signature
 • Allow users who authenticate with SAML to change their email address in their profile - Enable this option to allow your users to change the email address on their Acrobat Sign profile


Login Page Customization Settings

You can customize the sign-on message that users see on the Acrobat Sign Sign In page when SAML Single Sign On is enabled. 

Login Page Customization

 • Single Sign On Login Message— Enter a message to display above the SSO Sign In button on the Acrobat Sign Sign In page
 • Place the SAML login button at the top of the page when other login options are available - When enabled, the SSO login button will be placed above any other authentication method enabled
Authentication


Identity Provider (IdP) Configuration Within Acrobat Sign

To set up most IdPs, except as noted for Okta, you must enter information from your IdP into the IdP configuration fields in Acrobat Sign.

 IdP Configuration

 • Entity ID/Issuer URL—This value is provided by the IdP to uniquely identify your domain.
 • Login URL/SSO Endpoint—The URL that Acrobat Sign will call to request a user login from the IdP.  The IdP is responsible for authenticating and logging the user in.
 • Logout URL/SLO Endpoint—When someone logs out of Acrobat Sign, this URL is called to log them out of the IdP as well.
 • IdP Certificate—The authentication certificate issued by your IdP.


Acrobat Sign SAML Service Provider (SP) Information

The SP information section displays the default information for Acrobat Sign. Once you’ve entered and saved your hostname and IdP Configuration information, the information in the SP information section is updated to include your hostname.

(In our example, https://secure.na1.adobesign.com/public/samlConsume
becomes https://caseyjonez.na1.adobesign.com/public/samlConsume.)

SAML Provider Info

The SP Information provided is as follows:

 • Entity ID/SAML Audience—A URL that describes the entity that is expected to receive the SAML message. In this case, it is the URL for Acrobat Sign
 • SP Certificate—Some providers require a certificate to be used to identify the Service Provider. The link in this view points to the Acrobat Sign Service Provider certificate
 • Assertion Consumer URL— This is the callback that the IdP will send to tell Acrobat Sign to log in a user
 • Single Log Out (SLO) URL—The URL that users are redirected to when they log out
 • Single Sign-On (Login) URL— This is the URL that the IdP will send login requests to


Microsoft Active Directory Federation Services Configuration

Overview

This document describes the process for setting up Single Sign On for Acrobat Sign using Microsoft Active Directory Federation Service. Before proceeding, please review the Acrobat Sign Single Sign On Using SAML Guide, which describes the SAML set up process and provides detailed information on the SAML Settings in Acrobat Sign.

 • The process of setting up SAML SSO includes the following:
 • Installing the Active Directory Domain Service
 • Installing the Active Directory Federation Service
 • Creating a Test User 
 • Adding Acrobat Sign as a relying party


Installing the Active Directory Domain Service

Before configuring SAML for MSAD, you must install the Active Directory Domain Service if it is not already installed. You must have system administrator privileges in Windows Server to install Active Directory Domain Services. 


Installing the Active Directory Federation Service

1. If required, launch the Server Manager, then click Dashboard.

Install the ADFS

2. In the Dashboard, click Add roles and features. The Add Roles and Features Wizard displays.

3. In the Select installation type dialog, select Rule-based or Feature-based Installation then click
Next.

Select installation type

4. In the Select destination server dialog of the wizard, leave the Select a server from the server pool option enabled, select a Server Pool, then click Next.

Select destination server

5. In the Select server roles dialog, select Active Directory Federation Services, then click Next.

Select Server Roles

6. In the Confirm installation selections dialog of the wizard, accept all the defaults by clicking Install.

7. On the post install options, select Create the first federation server in a federation server farm.

8. On the Welcome page, leave the options as is and click Next.

Welcome page

9. In the Connect to Active Directory Domain Services dialog of the wizard, select the Administrator account if not by default, then click Next.

Connect to ADDS

10. In the Specify Service Properties dialog, import the pfx file that you created using the steps defined in the Certificate Creation section, enter a Federation Service Display Name, then click Next.

Specify service properties

11. In the Specify Service Account dialog, select Use an existing domain user account or group Managed Service Account. Use Administrator as the service account and provide your administrator password, then click Next.

Specify service account

12. In the Specify Configuration Database dialog, select Create a database on this server using Windows Internal Database, then click Next.

Specify configuration database

13. In the Review Options dialog, click Next.

Review Options

14. In the Prerequisite Checks dialog, once the prerequisite check is done, click Configure.

Prerequisite checks

15. In the Results dialog, ignore the warning and click Close.

Results


Adding Acrobat Sign as a relying party

1. From the Apps menu, launch AD Federation Service Management.

Launch ADFS

2. In the AD FS console, select Authentication Policies then Edit.

Authentication Policies

3. In the Edit Global Authentication Policy dialog, under both Extranet and Intranet, enable Forms Authentication

Edit global authentication policy

4. In the AD FS console, under Trust Relationships, select Relying Party Trusts and click Add Relying Party Trust. The Add Relying Party Trust wizard displays.

5. In the Select Data Source dialog of the wizard, enable the Enter Data about the relying party manually option, then click Next.

Select data source

6. In the Specify Display Name dialog, enter a Display Name, then click Next.

Specify display name

7. In the Choose Profile dialog, enable the AD FS profile option, then click Next.

Choose Profile

8. In the Configure Certification dialog there is no certificate to configure, so click Next.

Configure certification

9. In the Configure URL dialog, select Enable support for the SAML 2.0 WebSSO protocol and enter the Assertion Consumer URL from Acrobat Sign, then click Next.

(See the Hostname section of the Single Sign On with SAML Guide for more information about the Assertion Consume URL.)

Configure URL

10. In the Configure Identifiers dialog, enter http://echosign.com for Relying party trust Identifier and click Add, then click Next.

Configure Identifiers

11. In the next screen, leave the defaults as-is, and click Next.

Leave defaults

12. In the Choose Issuance Authorization Rules dialog, confirm that the Permit all users to access the relying party option is enabled.

Choose issuance authorization rules

13. In the Ready to Add Trust dialog, click Next.

Ready to add trust

14. In the Finish dialog, click Close.

Finish

15. In the Edit Claim Rules dialog, click Add Rule.

Edit claim rules

The Add Transform Claim Rule Wizard displays.

 

16.  In the Select Rule Template dialog of the wizard, select Send LDAP Attributes as Claims from the Claim rule template drop-down.

Select rule template

17. In the Configure Rule dialog, select the options shown in the dialog and click Finish. Acrobat Sign only supports the email address as the unique identifier. You need to select E-Mail Addresses as the LDAP Attribute and E-Mail Address as the Outgoing Claim.

Configure Rule

18. When the Select Rule Template dialog of the wizard redisplays, select Send Claims Using a Custom Rule from the Claim rule template drop-down, then click Next.

Select rule template

19. In the Configure Rule dialog, enter the following:

 • Name of rule—Enter EmailToNameId
 • Custom rule description—enter the following:

c:[Type == "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress"]

=> issue(Type =
"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier",
Issuer = c.Issuer, OriginalIssuer = c.OriginalIssuer, Value = c.Value,
ValueType = c.ValueType, Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/format"]
= "urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress",
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/spnamequalifier"]
= "");

Configure rule

20. Click Finish. The Add Transform Claim Rule Wizard closes.

21. Back in the Edit Claim Rules for Acrobat Sign dialog, click the Issuance Authorization Rules tab and Delegation Authorization rules tab and ensure that the Permit Access to All Users is enabled for both as shown below.

If not, add a rule, so that Permit Access To All Users is enabled.

Permit access

Permit access

22. Click OK to accept all changes can close the Edit Claims Rules for Acrobat Sign dialog.


Adding the Certificate from Acrobat Sign

1. In the AD FS console, under Trust Relationships, select the Acrobat Sign Relying Party click Properties.

2. Once launched, select Authentication Policies and then Edit.

Authentication policies

3. Select the Signature tab.

4. Click Add and add the SP certificate file you downloaded from Acrobat Sign.
(See the Adobe Acrobat Sign SAML Service Provider (SP) Information section of the Single Sign On with SAML Guide for more information about the SP certificate.)

5. Select the Advanced tab and change the Secure Hash Algorithm to SHA-2.

6. Select the Endpoints tab and add the Single Logout (SLO) URL from Acrobat Sign.
(See the Hostname section of the Single Sign On with SAML Guide for more information about the Single Logout (SLO) URL).

7.  Disable Claims Encryption – Open power shell on the ADFS server and type

8. Set-ADFSRelyingPartyTrust -TargetName "Adobe Sign" -EncryptClaims $false 

 


Acrobat Sign specific settings

 • The account should have SAML_AVAILABLE=true
 • Host Name
 • SAML Mode
 • ACCOUNT_USER_ADD_EMAIL_DOMAINS setting to be for example dev.com
 • Select the token signing certificate in ADFS and export it as a cer file ( do not export private key) and add it to the account admins SAML Settings page in Acrobat Sign.
Select token

Certificate

Open this certificate file in notepad, and Acrobat Sign Admin copy its contents into the IdP Certificate field in SAML Settings.

Now you should be able to test. 


Certificate Creation

1. On Windows, install openssl. On Mac , openssl is present.

2. Launch a command prompt and type:
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -keyout .pem -out .pem -days <#ofdays>

Enter the following:

 • Country code- US
 • State - Californiacity – San Jose
 • Enter some Organization and Organization unit
 • Common Name- This is the fully qualified name that is the same as your host system name example sjtest.es.com

3. Now create the pkcs12 key
pkcs12 -export -in <yourkeynameCer> .pem -inkey <yourkeyName> .pem -out my_pkcs12.pfx

4. Enter password when prompted

5. Click Import and select the my_pkcs12.pfx selected above and enter password that you provided at pkcs12 export time when prompted


Okta Configuration

Overview

Acrobat Sign can support Security Assertion Markup Language (SAML) single sign-on (SSO) using external identity providers (IdPs) such as Okta. This document describes the steps for configuring Acrobat Sign for SAML SSO with Okta. This document also provides information on testing your SAML SSO configuration. Before proceeding, please see the Acrobat Sign Single Sign On Using SAML Guide, which describes the SAML setup process and provides detailed information on the SAML Settings in Acrobat Sign.

Obs!

Successful installation requires that your Active Directory have the GivenName (FirstName) and SN (LastName) values populated.  

If these values are empty, an Unknown User error will trigger.


Configuring SAML SSO with Okta

You must be an administrator for both your Acrobat Sign and Okta accounts to enable SAML SSO. The username for both accounts must be the same. The passwords can be different.

When enabling SAML SSO with Okta, information only needs to be entered in Acrobat Sign. Okta has developed a custom Acrobat Sign Provisioning app that makes it unnecessary to transfer the SP Information from Acrobat Sign to Okta. 

Obs!

Note: For the most up-to-date instructions for Okta, see http://developer.okta.com/docs/guides/setting_up_a_saml_application_in_okta.html

1. Log in to Okta and Acrobat Sign in different browsers or in different windows within the same browser.

 • In Okta, log in to your account with the same administrator account you use for your Acrobat Sign Admin Account.
Okta sign in

 • In Acrobat Sign, log in to your account using the same admin account credentials that you use for Okta. 
Adobe Sign sign in

2. Click the blue Admin button.

Admin button

3. Click the Add Applications shortcut.

Add application

The Add Application page displays.

Add application page

4. In Search, type Acrobat Sign.

 • Click the Add button to add the Acrobat Sign Provisioning application.
Click Add

The Add Acrobat Sign Provisioning wizard launches displaying the General Setting tab.

Add Adobe Sign provisioning

5. Log in to Acrobat Sign to obtain your Hostname and Acrobat Sign server environment:

 • Log in an Acrobat Sign Account Admin
 • Navigate to: Account > Account Settings > SAML Settings
  • Scroll to the bottom of the page and find the Assertion Consumer URL
  • Copy the string between https://  and  .adobesign.com/
   • The first value is your Hostname
   • After the Hostname is the Acrobat Sign environment your account resides on (na1, na2, eu1, jp1, etc.)
   • In the below example you would copy rrassoc.na1 (include the dot between values)
Hostname

6. In Okta under General Settings, enter the Hostname.Instance for your Acrobat Sign account in the Your Acrobat Sign Sub domain field.

 

Click Next to continue. 

Obs!

Note: If you don’t want users to automatically log in to Acrobat Sign when they log in to Okta, disable the Automatically log in when user lands on the login page option. 

Sign-on options

7. On the Sign-On Options tab, enable SAML 2.0.

Sign-on options

The SAML 2.0 section displays.

 

8. Under SAML 2.0, click View Setup Instructions.

View setup instructions

The Okta How to Configure SAML 2.0 for Acrobat Sign page displays in a new browser window. This page includes instructions and the IdP information that you must enter in the Acrobat Sign SAML Settings page.

How to configure

9. Copy the Entity ID/Issuer URL from the Okta page, and enter it into the Entity ID/Issuer URL field in Acrobat Sign.
(see the idP Configuration section of the How to Configure SAML 2.0 for Acrobat Sign)

Obs!

Note: The "Entity ID/Issuer URL" does not need to be a well formatted URL. It can be an any unique value.

Entity ID

10. Copy the Login URL/SSO Endpoint from the Okta page, and enter it into the Login URL/SSO Endpoint field in Acrobat Sign.
(see the idP Configuration section of the How to Configure SAML 2.0 for Acrobat Sign)

Obs!

Note that in Acrobat Sign, the Logout URL/SLO Endpoint is before the Login URL/SSO Endpoint.

Login URL

11. Copy the Logout URL/SLO Endpoint from the Okta page and enter it into the Logout URL/SLO Endpoint field in Acrobat Sign.
(see the idP Configuration section of the How to Configure SAML 2.0 for Acrobat Sign)

Logout URL

Obs!

Note: The Logout URL/SLO Endpoint shown above is only a suggestion. You can actually specify any valid URL (e.g., Google).

12. Copy the IdP Certificate from the Okta page to the IdP Certificate field in Acrobat Sign.

 • Make sure there are no spaces or returns after “-----END CERTIFICATE-----“.

(see the idP Configuration section of the How to Configure SAML 2.0 for Acrobat Sign)

IdP Certificate

You can close the browser window that displays the Okta How to Configure SAML 2.0 for Acrobat Sign page after you copy the IdP Certificate.

 

13. In Acrobat Sign, click Save.

14. Click the browser window that displays the Okta Sign-On Options if needed.

15. In the Credential Details section of Sign-On Options (see step 8 above), select Email from the Application username format drop-down, then click Next to continue.

Credential details

16. Under Provisioning, you have the option to select the Enable provisioning features option. (See Setting up Auto-Provisioning for more information.) Click Next to continue without setting up Auto-provisioning. 

Provisioning

Obs!

Note: If you enable the Enable provisioning features option, you must enable the Automatically add users authenticated through SAML in SAML settings in Acrobat Sign.

17. Under the Assign to People tab, in the People section check the box next to your name to assign at least one active user (yourself), then click Next.

Assign to People

18. Click Done.

Click Done

You can now log out of Okta and proceed with testing your SAML setup. (See Testing Your Okta SAML SSO Configuration for more information.)

 


Setting Up Auto-provisioning in Okta

If this option is enabled, and the “Automatically add users authenticated through SAML” option in Acrobat Sign is also enabled, you can automatically provision users in Acrobat Sign.

Auto-provisioning


Setting up Auto-launch for Acrobat Sign

You can automatically launch Acrobat Sign when you log in to Okta. If this feature is enabled, Acrobat Sign will open in a separate window when you log in to Okta. You must have pop-ups enabled in your browser for this feature to work.       

Obs!

Note If you also enabled the “Automatically log in when user lands on login page” option, when you launch Okta two Acrobat Sign windows will open. 

1. Log in to Okta. Your Home page will display.

2. On the Acrobat Sign Provisioning app, cursor over the gear icon, then click to activate it.

Mouse over the gear

3. When the Acrobat Sign Provisioning Settings popup displays, click the General tab.

General tab

4. Enable the Launch this app when I sign into Okta option.

Launch this app

5. Click Save.

 


Testing Your Okta SAML SSO Configuration

There are two ways to test your Okta SAML setup. 


Log in to Acrobat Sign through Okta

1. If logged in, log out of Okta.

2. Log in to Okta. Your Okta Home page displays.

3. On the Home page, click the Acrobat Sign Provisioning app.

Adobe Sign provisioning

You are automatically logged into Acrobat Sign.

Adobe Sign Home page


Log in to Acrobat Sign using your URL

1.  Enter your company login URL in your browser. The Acrobat Sign Sign In page displays.

2. On the Sign In page, click the second Sign In button. If you’ve entered a custom Single Sign On Login Message that message displays above this button. If you have not entered a custom message, the default message displays.

Sign on

You are logged into Acrobat Sign.

Adobe Sign Home page


OneLogin Configuration

Overview

Acrobat Sign can support Security Assertion Markup Language (SAML) single sign-on (SSO) using external identity providers (IdPs) such as OneLogin. This document describes the steps for configuring Acrobat Sign for SAML SSO with OneLogin. This document also provides information on testing your SAML SSO configuration. Before proceeding, please see the Acrobat Sign Single Sign On Using SAML Guide, which describes the SAML setup process and provides detailed information on the SAML Settings in Acrobat Sign.


Configuring SAML SSO with OneLogin

1. Log in to OneLogin and Acrobat Sign in different browsers or in different windows within the same browser.

 • In OneLogin, log in to your account with the same administrator credentials you use for your Acrobat Sign Admin Account. 
OneLogin authentication

 • In Acrobat Sign, log in to your account using the same admin account credentials you use for OneLogin. The passwords for these two logins do not have to be the same, but you must log in as the administrator for each account.
Adobe Sign authentication

2. In OneLogin, click Add Apps.

Add apps

3. Search for Acrobat Sign.

Search for Adobe Sign

4. Click the row for Acrobat Sign.

Click Adobe Sign

5. In the Add page, under Connectors select SAML 2.0 – user provisioning, then click Save at the top.

Add and Save

6. Navigate to the SAML Settings page. Note the Hostname for Acrobat Sign.

Hostname

7. In OneLogin, click the Configuration tab. In the Subdomain field, enter your Hostname from Acrobat Sign, then click Save.

Subdomain

8. Click the SSO tab.

SSO tab

9. In the SSO tab, click View Details to display the Standard Strength Certificate (2048-bit) page.

View Details

10. In the Standard Strength Certificate page that displays, click the Copy to Clipboard button for the X.509 Certificate field to copy the certificate to the clipboard.

Copy to Clipboard

If the certificate successfully copies, the rollover text says “Copy to Clipboard” text updates to “Copied”.

 

11. In Acrobat Sign, paste the copied certificate into the IdP Certificate field. Be sure to remove any returns that may have been copied. The cursor should be at the end of the last line as shown below. 

IdP Certificate

12.  In OneLogin, click the Copy to Clipboard button for the Issuer URL.

Copy to clipboard

13. In Acrobat Sign, paste the Issuer URL into the Entity ID/Issuer URL field.

Issuer URL

14. In OneLogin, click the Copy to Clipboard button for the SAML 2.0 Endpoint (HTTP) URL.

Copy to clipboard

15. In Acrobat Sign, right click to paste the SAML 2.0 Endpoint (HTTP) URL in the IdP Login URL field. 

Login URL

16. In OneLogin, click the Copy to Clipboard button next to SLO Endpoint (HTTP).

Copy to clipboard

Obs!

Note: The OneLogin SAML 2.0 Endpoint URL is only a suggestion. You can actually specify any valid URL (e.g., Google).

17. In Acrobat Sign, copy the SLO Endpoint value into the Logout URL/SLO Endpoint field.

Logout URL

18. In Acrobat Sign, click Save.

19. In OneLogin, click the back arrow to return to the SSO page.

Return to SSO

20. Click the Users tab to add users.

Users tab

21. Click the row to add the user. The Save button is not activated until you click at least one user.

Click the row

22. When done, click Save.  


Testing Your OneLogin SAML SSO Configuration

There are two ways to test your OneLogin SAML Setup. 


Log in to Acrobat Sign through OneLogin

1. If logged in, log out of Acrobat Sign.

2. Log in to OneLogin.

OneLogin authentication

3. On the App Home page, click the Acrobat Sign app.

Click Adobe Sign

You are automatically logged into Acrobat Sign.

Adobe Sign Home page


Log in to Acrobat Sign using your URL

1. Enter your company login URL for Acrobat Sign in the address line of your browser (such as myCompany.adobesign.com). The Acrobat Sign Sign In page
displays.

2. On the Sign In page, click the second Sign In button. If you’ve entered a custom Single Sign On Login Message that message displays above this button. If you have not entered a custom message, the default message displays.

Adobe Sign authentication

3. You are logged into Acrobat Sign.

Adobe Sign Home page


Oracle Identity Federation Configuration

Overview

Acrobat Sign can support Security Assertion Markup Language (SAML) single sign-on (SSO) using external identity providers (IdPs) such as Oracle Identity Federation (11g). This document describes the steps for configuring Acrobat Sign, acting as the SAML consumer or service provider (SP), to use OIF. This document also provides suggested steps for configuring OIF, however, please contact your OIF system administrator before making any configuration changes to your OIF Server. Before proceeding, please see the Acrobat Sign Single Sign On Using SAML Guide, which describes the SAML set up process and provides detailed information on the SAML Settings in Acrobat Sign.


Configuring OIF as an IdP in Acrobat Sign

Your organization’s instance of OIF needs to be configured within Acrobat Sign as the external SAML Identity Provider (IdP). As an administrator for your Acrobat Sign Account, navigate to SAML Setting in Acrobat Sign as an (Account | Account Settings | SAML Settings).

You will need metadata information from your OIF IdP
configuration. Typically, the metadata for the OIF is available as an XML
content at: http://:/fed/idp/metadata.
Please contact your OIF administrator to gather the relevant. You will need the
following configuration information.

 • Entity ID/Issuer URL—The entityID attribute on EntityDescriptor element
 • Logout URL/SLO Endpoint—When someone logs out of Acrobat Sign, this URL is called to log them out of the IdP as well.
 • Login URL/SSO Endpoint—The Location attribute on SingleSignOnService element
 • IdP Certificate—Certificate information under the element EntityDescriptor -> IDPSSODescriptor -> KeyDescriptor use="signing"

 

This information should be configured in the appropriate fields in the Acrobat Sign SAML configuration. See the image below:

Adobe Sign SAML page


Configuring Acrobat Sign as a SP in OIF

Once the OIF SAML configuration is complete within the Acrobat Sign UI, the next step is to configure Acrobat Sign as a Service Provider within OIF. The information required for configuring Acrobat Sign within OIF is available on the Acrobat Sign SAML Service Provider (SP) information section under Account | Account Settings | SAML Settings

SAML Settings

The metadata description for Acrobat Sign is shown below:

OIF Code

You must customize this metadata description and change the highlighted section in the XML to match the URL for your account. The Assertion Consumer URL for your specific account is shown in SAML Settings.

 

The steps for completing the configuration in OIF are as follows:

1. Go to the Federations configuration screen on the OIF Administration panel

OIF Admin

2. Create a new federation profile

New Profile

3. Create a new Service Provider (SP) listing for Acrobat Sign.

 

Import the Acrobat Sign SP configuration XML or manually create the SP listing using the provider information from the Acrobat Sign SAML settings.

Import the SP config

4. Complete the configuration. Acrobat Sign will appear as a new Service Provider listing in the OIF list of SPs. 

Complete the config


Verifying Email Address as NameID Format

Acrobat Sign uses email addresses as the unique user identifier. Before testing the single sign-on one last step is the ensure that the email address field is mapped to the appropriate user attribute within OIF and that the email address is enabled as a valid NameID format.

Verify Email

Verify email


Known Issues

Redhat IdP has a setting called Encrypt Assertions that adds an additional layer of encryption.

This additional encryption is incompatible with the Acrobat Sign SAML configuration, and should not be enabled for Acrobat Sign.

Redhat IdP Encrypt Assertions

 

©2022 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.

Products mentioned in this document, such as the services of identity providers Microsoft Active Directory Federation, Okta, Onelogin, and Oracle Identity Federation, and Salesforce software retain all of the copyrights and trademark rights of their specific corporations.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online