Användarhandbok Avbryt

Skapa formulär med dra och släpp-verktyg

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Förhandsversionsinformation
 2. Versionsinformation
 3. Viktiga meddelanden

Kom igång

 1. Snabbstartsguide för administratörer
 2. Snabbstartsguide för användare
 3. För utvecklare
 4. Videosjälvstudiebibliotek
 5. Vanliga frågor och svar

Administrera

 1. Översikt av Admin Console
 2. Användarhantering
  1. Lägg till en användare
  2. Skapa användare i bulk
  3. Lägg till användare från din katalog
  4. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
  5. Skapa funktionsfokuserade användare
   1. Tekniska konton - API-drivna
   2. Tjänstkonton - manuellt drivna
  6. Sök efter användare med etableringsfel
  7. Ändra namn/e-postadress
  8. Redigera en användares gruppmedlemskap
  9. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
  10. Uppgradera en användare till en administratörsroll
  11. Användaridentitetstyper och SSO
  12. Byt användaridentitet
  13. Autentisera användare med MS Azure
  14. Autentisera användare med Google-federation
  15. Produktprofiler
  16. Inloggningsupplevelse
 3. Konto-/gruppinställningar
  1. Inställningsöversikt
  2. Globala inställningar
   1. Kontonivå och ID
   2. Arbetsflöden för självsignering
   3. Massutskick
   4. Webbformulär
   5. Anpassat arbetsflöde för utskick
   6. Power Automate-arbetsflöden
   7. Biblioteksdokument
   8. Samla formulärdata med avtal
   9. Begränsad dokumentsynlighet
   10. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
   11. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
   12. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
   13. Filer som bifogas i e-post namnges som
   14. Bifoga granskningsrapporter till dokument
   15. Sammanfoga flera dokument till ett
   16. Ladda upp ett signerat dokument
   17. Delegering för användare i mitt konto
   18. Tillåt att externa mottagare delegerar
   19. Behörighet att signera
   20. Behörighet att skicka
   21. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
   22. Ange standardtidszon
   23. Ange standarddatumformat
   24. Användare i flera grupper (UMG)
    1. Uppgradera för att använda UMG
   25. Behörigheter för gruppadministratörer
   26. Ersätt mottagare
   27. Granskningsrapport
    1. Översikt
    2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
    3. Inkludera påminnelser
    4. Inkludera visningshändelser
    5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
   28. I produktmeddelanden och -vägledning
   29. Åtkomliga PDF-filer
   30. Ny författarupplevelse
   31. Hälsovårdskund
  3. Kontoinställning
   1. Lägg till logotyp
   2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
   3. Lägg till företagsnamn
   4. URL för omdirigering efter avtal
  4. Signaturinställningar
   1. Väl formaterade signaturer
   2. Tillåt mottagare att signera efter
   3. Signerare får inte ändra sitt namn
   4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
   5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
   6. Navigera mottagare genom formulärfält
   7. Avböj att signera
   8. Tillåt stämpelarbetsflöden
   9. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
   10. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
   11. Visa meddelanden vid e-signering
   12. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
   13. Begär IP-adress av undertecknare
   14. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
  5. Digitala signaturer
   1. Översikt
   2. Hämta och signera med Acrobat
   3. Signera med molnsignaturer
   4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
   5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
  6. Elektroniska sigill
  7. Digital identitet
   1. Digital Identity Gateway
   2. Princip för identitetskontroll
  8. Rapportinställningar
   1. Ny rapporteringsupplevelse
   2. Klassiska rapporteringsinställningar
  9. Säkerhetsinställningar
   1. Inställningar för enkel inloggning
   2. Inställningar för Kom ihåg mig
   3. Policy för inloggningslösenord
   4. Styrka för inloggningslösenord
   5. Webbsessionens varaktighet
   6. Typ av PDF-kryptering
   7. API
   8. Informationsåtkomst för användare och grupper
   9. Tillåtna IP-intervall
   10. Kontodelning
   11. Behörigheter för kontodelning
   12. Delningskontroller för avtal
   13. Verifiering av signeraridentitet
   14. Signeringslösenord för avtal
   15. Dokumentlösenordets styrka
   16. Blockera signerare efter geolokalisering
   17. Telefonautentisering
   18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
   19. Tillåt sidextrahering
   20. Dokumentlänkens förfallotid
   21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
   22. Tidsstämpel
  10. Skicka-inställningar
   1. Visa sidan Skicka efter inloggning
   2. Kräv mottagarnamn för att skicka
   3. Lås namnvärden för kända användare
   4. Tillåtna mottagarroller
   5. Mottagargrupper
   6. Obligatoriska fält
   7. Bifoga dokument
   8. Förenkla fält
   9. Ändra avtal
   10. Avtalsnamn
   11. Språk
   12. Privata meddelanden
   13. Tillåtna signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Lösenordsskydd för signerade dokument
   16. Alternativ för identifiering av signerare
    1. Översikt
    2. Signeringslösenord
    3. Engångslösenord via e-post
    4. Acrobat Sign-autentisering
    5. Telefonautentisering
    6. Molnbaserad digital signatur
    7. Kunskapsbaserad autentisering
    8. Myndighets-ID
    9. Rapporter över signeraridentitet
   17. Innehållsskydd
   18. Aktivera Notarize-transaktioner
   19. Förfallotid för dokument
   20. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
   21. Signeringsordning
   22. Liquid Mode
   23. Anpassade arbetsflödeskontroller
   24. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
   25. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
  11. Meddelandemallar
  12. Bioläkemedelsinställningar
   1. Översikt
   2. Kräv identitetsautentisering
   3. Anledningar till signering
  13. Arbetsflödesintegrering
  14. Attesteringsinställningar
  15. Betalningsintegrering
  16. Signerarmeddelanden
  17. SAML-inställningar
   1. SAML-konfiguration
   2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installera Okta
   4. Installera OneLogin
   5. Installera Oracle Identity Federation
  18. Datastyrning
  19. Inställningar för tidsstämpling
  20. Externt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-postinställningar
   1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
   2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
   3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
   4. Anpassa fälten Till och Kopia
   5. Aktivera meddelanden utan länkar
   6. Anpassa e-postmallar
  23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
  24. Konfigurera alternativ för mottagare
 4. Riktlinjer för lagstadgade krav
  1. Tillgänglighet
   1. Tillgänglighetsefterlevnad
   2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
   3. Skapa tillgängliga AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-översikt
   2. Redigera bort en användare
   3. Redigera bort ett användaravtal    
  4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspaket
   2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
   3. Analys av delade ansvar
  5. Hälsovårdskunder
  6. Stöd för IVES
  7. Säkrade avtal
  8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
   1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
   2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
   3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Hämta flera avtal samtidigt
 6. Gör anspråk på din domän 
 7. Länkar för att rapportera missbruk

Skicka, signera och hantera avtal

 1. Mottagaralternativ
  1. Avbryta en e-postpåminnelse
  2. Alternativ på e-signeringssidan
   1. Översikt över e-signeringssidan
   2. Öppna för att läsa avtalet utan fält
   3. Avböj att signera ett avtal
   4. Delegera signeringsbehörighet
   5. Starta om avtalet
   6. Hämta en PDF-fil av avtalet
   7. Visa avtalshistoriken
   8. Visa avtalsmeddeladen
   9. Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
   10. Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur 
   11. Navigera formulärfälten
   12. Rensa data från formulärfälten
   13. Förstoring och navigering av e-signeringssidan
   14. Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
   15. Granska juridiska meddelanden
   16. Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
 2. Skicka avtal  
  1. Översikt över sidan Skicka
  2. Skicka ett avtal bara till dig själv
  3. Skicka ett avtal till andra
  4. Skriftliga signaturer
  5. Mottagarnas signeringsordning
  6. Massutskick
   1. Översikt över funktionen Massutskick
   2. Massutskick – manuella mottagare
   3. Massutskick – CSV-uppladdning
   4. Avbryt en Massutskickstransaktion
   5. Lägg till påminnelser till Massutskick
   6. Rapportering för Massutskick
 3. Redigera in fält i dokument
  1. Redigeringsmiljö i appen
   1. Identifiera fält automatiskt
   2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
   3. Tilldela formulärfält till mottagare
   4. Förifyllningsrollen
   5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
   6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
   7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
  2. Skapa formulär och texttaggar
  3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
   1. Skapa AcroForm
   2. Skapa tillgängliga PDF-filer
  4. Fält
   1. Fälttyper
    1. Vanliga fälttyper
    2. Textbundna bilder
    3. Stämpelbilder
   2. Utseende på fältinnehåll
   3. Fältvalideringar
   4. Maskerade fältvärden
   5. Välj visa/dölj villkor
   6. Beräkningsfält 
  5. Vanliga frågor om redigering
 4. Signera avtal
  1. Signera avtal som har skickats till dig
  2. Fyll i och signera
  3. Självsignering
 5. Hantera avtal
  1. Översikt över sidan Hantera
  2. Delegera avtal
  3. Ersätt mottagare
  4. Begränsa dokumentsynlighet 
  5. Avbryta ett avtal 
  6. Skapa nya påminnelser
  7. Granska påminnelser
  8. Avbryta en påminnelse
  9. Fler åtgärder...
   1. Så här fungerar sökning
   2. Visa ett avtal
   3. Skapa en mall från ett avtal
   4. Dölja/visa avtal från vyn
   5. Överför signerat avtal
   6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
   7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
   8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
   9. Lägga till en anteckning i avtalet
   10. Dela ett enskilt avtal
   11. Sluta dela ett avtal
   12. Ladda ner ett enskilt avtal
   13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
   14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
   15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
 6. Granskningsrapport
 7. Rapportering och dataexporter
  1. Översikt
  2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
  3. Rapportdiagram
   1. Skapa en ny rapport
   2. Avtalsrapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Aktivitetsrapport för inställningar
   5. Redigera en rapport
  4. Dataexport 
   1. Skapa en ny dataexport
   2. Redigera en dataexport
   3. Uppdatera innehållet för dataexport
   4. Hämta dataexporten
  5. Byt namn på en rapport/export
  6. Duplicera en rapport/export
  7. Schemalägg en rapport/export
  8. Ta bort en rapport/export
  9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

 1. Webbformulär 
  1. Skapa ett webbformulär
  2. Redigera ett webbformulär
  3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
  4. Dölja/Visa ett webbformulär
  5. Hitta URL eller inbäddningskod 
  6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
  7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
  8. Ändra storlek på webbformulär
 2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
  1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Skapa en biblioteksmall
  3. Ändra namn på en biblioteksmall
  4. Ändra typ på en biblioteksmall
  5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
  6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
  7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
 3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
 4. Power Automate-arbetsflöden 
  1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
  2. Aktivera Power Automate-integreringen
  3. Spåra Power Automate-användningen
  4. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
  5. Utlösare som används för flöden
  6. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
  7. Hantera flöden
  8. Redigera flöden
  9. Dela flöden
  10. Inaktivera eller aktivera flöden
  11. Ta bort flöden
  12. Användbara mallar
   1. Endast administratör
    1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara alla slutförda dokument i Box
   2. Avtalsarkivering
    1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara slutförda dokument i Box
   3. Arkivering av webbformuläravtal
    1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
    2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
    3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
    4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
   4. Dataextrahering av avtal
    1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
   5. Avtalsmeddelanden
    1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
    2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
    3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
   6. Avtalsgenerering
    1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
    2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
    3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
 5. Anpassat arbetsflöde för sändning
  1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
  2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
  3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
  4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
  5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
 6. Dela användare och avtal
  1. Dela en användare
  2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

 1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
 2. Acrobat Sign för Salesforce
 3. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
  2. Acrobat Sign för Outlook
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign för Teams
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
 4. Övriga integreringar
  1. Acrobat Sign för ServiceNow
  2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign för Workday
  5. Acrobat Sign för NetSuite
  6. Acrobat Sign för VeevaVault
  7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
 5. Partnerhanterade integreringar
 6. Så skapar du en integreringsnyckel

Adobe Sign-utvecklare

 1. REST-API:er 
  1. Dokumentation av metoder
  2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
  3. Vanliga frågor om API:er  
 2. Webhookar 
  1. Webhook-översikt
  2. Konfigurera en ny webhook
  3. Visa eller redigera en webhook
  4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
  5. Ta bort en webhook
  6. Tvåvägs SSL-certifikat
  7. Webhookar i API:n

Support och felsökning

 1. Kundsupportresurser 
 2. Storföretagsresurser för kundframgång 

Dra och släpp-redigeringsmiljön i appen är tillgänglig på alla tjänstenivåer.

Använda utvecklingsverktygen i appen för att skapa formulär

Ett av de mest kraftfulla verktygen i Adobe Acrobat Sign är möjligheten att kunna skapa återanvändbara formulär och formuläröverläggningar för att definiera fälten som signerarna ska fylla i.

Om du tar dig tid att tänka igenom signeringsprocessen och bygger dina formulär noggrant, kommer du att spara din och signerarnas tid, förbättra signeraranpassningen och slutligen få dina dokument slutförda på en kortare tid.

När du bygger upp ett formulär, är det fyra steg som du går igenom och de beskrivs här nedan:


Återanvändbara dokument mot fältöverläggningar

Återanvändbara dokument mot fältöverläggningar… vad passar dig bäst?

I slutändan beror det troligtvis på formulären och hur du skapar din dokumentation.

Du bör skapa ett återanvändbart dokument om du använder ett standarddokument där innehållet i dokumentet inte förändras.

Detta kan innebära dokument som utgiftformulär för kreditkort, momsformulär, program och så vidare.

I följande exempel finns det inget unikt innehåll för signeraren än den information som signeraren skriver in i fälten.

Formulärfältslagret å andra sidan är bara ett lager med fält som placerats över ett överfört formulär eller en överförd fil. Du använder detta när du har ett formulär med variabelt innehåll. Ett exempel är ett hyresavtal där du har anpassad information genom dokumentinnehållet, medan fälten för kunden är desamma och på samma plats.

I det här fallet skulle du skapa ett nytt dokument som du överför. Därefter tillämpar du fältlagren över dokumentet.

Obs!

Alla filer kan ha flera fältlager så att du kan skapa modulära fältlager om det passar ditt sätt att arbeta.


Roller – deltagare och hur du identifierar dem

Roller definierar hur parterna (signerare, avsändare och så vidare) kan interagera med dokumentet/transaktionen. Med tanke på formulär (särskilt ett formulär för flera signerare) är det viktigt att förstå hur roller används i avtalet och vilka fält som ska göras tillgängliga för varje signerare. 

Varje fält har tilldelats en roll.  Det är endast signeraren med rätt roll som har åtkomst till fälten som tilldelats till dem. 

Själva konceptet är i själva verket inte så otydligt, men logiken bygger på datorlogik. Du måste låta bli att tänka på den mänskliga innebörden av vissa ord för att kunna tränga in i processen. Klicka här om du vill ha mer information om roller.

Det finns tre huvudroller som du ska känna till:

Förifyll (av avsändare) – Med den här rollen definieras fält som du vill att avsändaren ska fylla i före den första signeraren.  Om du har priser eller rabatter som du lägger till i dokumentet spontant, kan förifyllda fält vara användbara.

Förifyllda fält kan bara fyllas i av avsändaren när han/hon försöker skicka dokumentet, och om det finns obligatoriska förifyllda fält kan dokumentet inte skickas förrän de fyllts i.

Förifyllda fält är inte tillgängliga för redigering efter förifyllningssteget. Inga efterkommande dokumentsignerare kommer att kunna redigera förifyllda fält. Klicka här om du vill ha mer information om förifyllningsprocessen.

Deltagare N (där N är ett stegvis ökande antal som börjar med 1) – Det är här det börjar bli lite besvärligt….

Deltagare 1 är den första personen (e-postadressen) som du skickar dokumentet till för antingen en signatur eller ett godkännande. 

Deltagare 2 är den andra personen som ska godkänna eller signera dokumentet.

Det kan vara besvärligt att komma ihåg rollen för signeraren i den ordning som du anger i fältet Till: på fliken Skicka.

Den första e-postadressen i fältet Till kommer att vara Deltagare 1. Den andra är Deltagare 2 och så vidare….

Ganska enkelt, eller hur?

Nu när du känner till skickaprocessen, märker du att det finns en kryssruta på fliken Skicka som säger Jag måste signera och med den kryssrutan infogas avsändaren i signeringsflödet. 

Om du följer standardalternativet kommer avsändaren att vara den sista signeraren.

Om du har två kunder som måste signera till att börja med, kommer de att vara Deltagare 1 och 2, och avsändaren kommer då att vara Deltagare 3.

Om du väljer att ändra inställningarna så att avsändaren måste signera först så kommer avsändaren att vara Deltagare 1, och i exemplet ovan kommer kunderna att vara Deltagare 2 och 3.

 

Tänk dig du fallet där dokumentet ska skickas för tre signerare, men att du vill skicka dokumentet med ett parallellt signaturflöde.  Alla parter meddelas samtidigt och det finns ingen självklar signerare som ska signera först.  Vem är då Deltagare 1?

Det korta svaret är: Förmodligen den första e-postadressen som finns i Till-fältet.

Det lite längre svaret är: Den första e-postadressen i Till-fältet (förutsatt att du inte har markerat rutan Jag måste signera och definierat avsändaren som den första signeraren).

 

Vem som helst – Den här rollen tillåter att alla signerare får tillgång till fältet (inklusive de förifyllda).

Tricket med rollen Vem som helst är att fältet är tillgängligt för alla tills det fylls i.  När fältet fyllts i blir innehållet i fältet fastlåst och ingen efterföljande signerare kan redigera det.

Obs!

Om du definierat ett Vem som helst-fält som obligatoriskt, måste den första personen som har åtkomst till fältet fylla i det. Det kommer alltid att vara den förifyllda personen, om du använder förifyllda fält. I annat fall är det Deltagare 1.


Fälttyper

Det finns ett antal fälttyper varav många har mycket specifika funktioner (såsom signaturfältet), medan andra har generella ändamål (såsom textfältet).

Dessa fält är uppdelare på fem flikar:

Signaturfält – Dessa fält är de egentliga signaturfälten som är mest grundläggande för e-signering.

I signaturfälten anges endast signerarens signatur. Om du har flera signaturfält för en signerare, måste han/hon fylla i det första, men signeraren behöver bara klicka på efterföljande fält för att ange värdet.

Initialer, på samma sätt som signaturfält, måste fyllas i en gång och sedan går det att klicka i de övriga fälten.

Signaturblock är behållarobjekt som innehåller alla fält som krävs för ditt konto för att kunna slutföra signeringen.  Som standard kommer signaturblocket endast att innehålla signaturfältet och ett e-postfält.  Kontoadministratören kan välja att konfigurera signaturinställningar så att en titel och/eller ett företagsvärde kommer att krävas. Om dessa värden är obligatoriska, kommer signaturblocket även att innehålla dessa.

Fält för signerarinformation – Dessa fält används för att samla in och visa information om signeraren/signaturen.

Dessa fält har ett särskilt syfte för att göra signering enklare för användare om de måste signera på nytt.

Sannolikheten är att du har sett din sida med personliga inställningar där ditt namn, titel och företag finns angivna.

Dessa fält används för att fylla i informationen för din signerares profil.

Obs! Företagsfältet är inte ett generiskt inmatningsfält för ett företagsnamn.  Fältet måste tilldelas till en roll och innehållet som anges i fältet lagras som företagsinformationen för deltagarrollen som det är länkat till.

Om du placerar ett titel- och/eller företagsfält för en deltagare, kommer innehållet att lagras som titel-/företagsinformationen för den signeraren. Det kommer sedan automatiskt att fyllas i nästa gång han/hon tillfrågas att signera med dessa fält.

I signerarfältet visas en typsatt version av innehållet som signerare skriver i sina signaturfält. Fältet visas till att börja med som tomt avsnitt i formuläret tills en signatur anges och därefter fylls fältet i.

Tänk på hur detta fält som "Skriv dit namn här"-raden, precis under signaturraden i många formulär.

E-post (adress) fylls i automatiskt med signerarens e-postadress. E-postadressen är ett känt värde så det kan bara infogas här.

Obs! Precis som med titel- och företagsfälten ska du inte använda det här för att försöka samla in en e-postadress.  Om du behöver samla in en e-postadress ska du använda ett textfält (se nedan).

Datum – I detta fält kommer aktuellt datum att visas när deltagaren signerar dokumentet.  Det här är inte ett generellt inmatningsfält för ett datum.  Om du behöver ett inmatningsfält ska du använda textfältet.

Datafält – I datafält samlar du in information om dokumentet, förutom att identifiera signeraren. Dessa är de verktyg som du använder för att samla in information från dina kunder och de är utan tvekan de mest använda fälttyperna.

Textfält är de generella inmatningsfälten för innehåll som du behöver få från dina signerare. Det kan vara kreditkortsinformation, adresser, telefonnummer, anteckningar eller beskrivningar… allt du behöver för att avsluta kontraktsprocessen.

Listrutefält är användbara när du vill erbjuda ett antal olika alternativ så att du kan låta kunden välja ett av dem.

Kryssrutor är de objekt som du använder när du har en uppsättning med alternativ och när du vill att kunden ska välja så många som de vill..

Alternativknappar är motsatsen till kryssrutor, där du ser ett antal alternativ, men här kan signeraren endast välja ett alternativ.

Fler fält – Inte riktigt detsamma som datafält, fliken "Fler fält" innehåller alternativ för att bifoga filer eller möjligheten att definiera en hyperlänk till en viktig punkt i dokumentet.

Stämplar – Dessa fälttyper fylls i med Acrobat Sign för att visa transaktionsdata som normalt inte finns i dokumentet.

Deltagandestämpeln visar namnet, tiden och e-postadressen för deltagaren som fältet är avsett för (rollen).

I Transaktionsnr visas transaktionsnumret (bra om du har problem och behöver hjälp med att spåra transaktionen).

Obs!

Det finns många egenskaper för fält som du kan konfigurera och om du verkligen vill få reda på flera alternativ, ska du läsa den här artikeln för att få mer information.


Layout/justeringsverktyg

När du har placerat alla fält, är sista steget att göra så att allt justeras för att formuläret ska få ett trevligt och professionellt utseende.

Längst till vänster på fältbandet visas en linjalikon.  Klicka på det för att öppna justeringsverktygen.

Markera ett fält (det som du vill ska vara "standard"), håll sedan ned CTRL-tangenten (eller CMD) och markera ytterligare fält.  Du ser att ikonerna blir ljusare. Klicka sedan på någon av ikonerna för att justera fälten eller mot det lilla strecket som visas i ikonen.  Till exempel visas i den första ikonen raden högst upp ovanför de båda fälten, vilket innebär att fälten i detta fall justeras mot överkanten.

Med storleksalternativen kan du markera flera fält och sedan fästa dem med samma storlek.

Den första ikonen avser fälthöjden, den andra bredden och den tredje ikonen gäller för båda dimensionerna. Fälten kommer att få exakt samma storlek som det först markerade fältet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online